LỜI KHUYÊN VÀ MẸO

Làm thế nào mà một dòng Tweet có thể ảnh hưởng mạnh tới giá Bitcoin? Đọc thêm và tìm hiểu mối quan hệ phức tạp giữa tiền điện tử và truyền thông xã hội.

Paxful Team
Paxful Team
Ước chừng tốn 6 phút để đọc
Ước chừng tốn 6 phút để đọc
LỜI KHUYÊN VÀ MẸO

Đợt phát hành tiền ảo đầu tiên (ICO) là một phương pháp để gọi vốn cho một dự án công nghệ blockchain. Tìm hiểu cơ chế hoạt động và có đáng đầu tư không.

Paxful Team
Paxful Team
Ước chừng tốn 6 phút để đọc
Ước chừng tốn 6 phút để đọc
LỜI KHUYÊN VÀ MẸO

PayPal hiện hỗ trợ nhiều đồng tiền mã hóa khác nhau, tuy nhiên nền tảng này có tiện lợi hơn Paxful? Quyết định là ở bạn. Sau đây là những lợi ích & hạn chế của mỗi nền tảng.

Paxful Team (Vi)
Paxful Team (Vi)
Ước chừng tốn 7 phút để đọc
Ước chừng tốn 7 phút để đọc
LỜI KHUYÊN VÀ MẸO

Bitcoin luôn bước vào thị trường tăng giá sau mỗi lần phân nửa, theo sau đó là một thị trường xu hướng giảm giá. Hãy bình tĩnh, chúng ta đã từng trải qua giai đoạn này trong chu kỳ phân nửa trước đây rồi.

Paxful Team (Vi)
Paxful Team (Vi)
Ước chừng tốn 7 phút để đọc
Ước chừng tốn 7 phút để đọc
LỜI KHUYÊN VÀ MẸO

Bất chấp mọi thứ, lạm phá đã ảnh hưởng tới Bitcoin dù bản chất của đồng tiền này là phi tập trung? Liệu lạm phát có phải là nguyên do duy nhất hay không, hay còn những yếu tố nào khác?

Paxful Team (Vi)
Paxful Team (Vi)
Ước chừng tốn 7 phút để đọc
Ước chừng tốn 7 phút để đọc
LỜI KHUYÊN VÀ MẸO

Mặc dù không thể dự đoán trước tương lai, chỉ số lòng tham và sợ hãi của tiền điện tử đánh giá các xu hướng của thị trường và giúp bạn ra quyết định vào thời điểm hoàn hảo.

Paxful Team (Vi)
Paxful Team (Vi)
Ước chừng tốn 11 phút để đọc
Ước chừng tốn 11 phút để đọc
LỜI KHUYÊN VÀ MẸO

Nới lỏng định lượng hướng tới việc kích thích nền kinh tế bằng cách tăng nguồn cung tiền trong nước.Tác động của nó tới Bitcoin và mức giá là thế nào?

Paxful Team (Vi)
Paxful Team (Vi)
Ước chừng tốn 7 phút để đọc
Ước chừng tốn 7 phút để đọc
LỜI KHUYÊN VÀ MẸO

Việc nắm được tổng giá trị của một tài sản có thể giúp bạn ra quyết định đầu tư thông minh hơn. Tìm hiểu về cơ chế hoạt động của vốn hóa thị trường và cách áp dụng vào crypto.

Paxful Team
Paxful Team
Ước chừng tốn 6 phút để đọc
Ước chừng tốn 6 phút để đọc
LỜI KHUYÊN VÀ MẸO

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin là tỷ lệ vốn hóa của Bitcoin so với các đồng tiền điện tử khác. Ở thời điểm hiện tại, Bitcoin vẫn giữ ngai vàng nhưng liệualtcoin nào sẽ bắt kịp Bitcoin hay không?

Paxful Team
Paxful Team
Ước chừng tốn 6 phút để đọc
Ước chừng tốn 6 phút để đọc