Lời nhắc về Điều khoản Dịch vụ cho Nhà cung cấp

 1. Lời nhắc về Điều khoản Dịch vụ cho Nhà cung cấp này chỉ nhằm nhắc nhở, chứ không thay thế cho Điều khoản Dịch vụ của Paxful.
 2. Với tư cách là nhà cung cấp, bạn chấp nhận TẤT CẢ rủi ro và trách nhiệm đối với bất kỳ GIAN LẬN nào phát sinh thông qua việc bán bitcoin.
 3. Tất cả các loại thuế phải trả đều là trách nhiệm của bạn.
 4. Thông tin về các loại phí của chúng tôi có thể được tìm thấy ở đây.
 5. Paxful sẽ không hoàn trả bất kỳ tổn thất nào do bị gian lận và phí khế ước lưu giữ của chúng tôi sẽ không được hoàn lại.
 6. Không được phép môi giới thẻ quà tặng.
 7. Không được phép giao dịch bên ngoài hệ thống lưu giữ. Không được phép trao đổi thông tin để liên hệ riêng.
 8. Bạn phải trả lời khách hàng của mình ngay lập tức, hoặc phải bỏ kích hoạt các đề nghị của mình.
 9. Bạn phải sử dụng Báo cáo lừa đảo trên trang giao dịch đã hoàn thành để báo cáo mọi trường hợp lừa đảo. Đừng liên hệ với bộ phận hỗ trợ để yêu cầu hủy bỏ giao dịch, chỉ cần gửi một tranh chấp và chờ điều hành viên xử lý.
 10. Paxful không chịu trách nhiệm nếu bạn không đổi thẻ quà tặng trước khi bạn giải ngân bitcoin và người mua sử dụng nó trước bạn.
 11. Bất kỳ quảng cáo nào cho website của riêng bạn được đặt trong bất kỳ vùng nào của Paxful chẳng hạn như tiểu sử, các điều khoản đề nghị hoặc đoạn trò chuyện giao dịch của bạn mà qua đó việc mua bán bitcoin được tiến hành không có khế ước lưu giữ của Paxful đều tuyệt đối bị nghiêm cấm. Nếu bạn là một công ty được đăng ký, bạn có thể quảng cáo tên công ty của mình. Bạn có thể chia sẻ website của mình, được tạo ra chỉ với mục đích cho phép người mua hoàn thành các giao dịch được liên kết với giao dịch được lưu giữ bởi Paxful (tức là xử lý thẻ ghi nợ/tín dụng của bên thứ 3 đáng tin cậy).
 12. Việc có nhiều tài khoản trong cùng một hạng mục phương thức thanh toán là vi phạm các quy tắc và sẽ dẫn đến bị cấm vĩnh viễn.