Lời nhắc về Điều khoản Dịch vụ cho Nhà cung cấp

Điều khoản Dịch vụ của Nhà cung cấp này chỉ là một bản tham chiếu ngắn gọn cho nhà cung cấp và không thay thế Điều khoản Dịch vụ của Paxful bằng bất cứ phương cách nào.

Vui lòng ghi nhớ rằng khi lựa chọn giao dịch trên Paxful, bạn đồng ý với các điều khoản sau đây.

 1. Với tư cách là nhà cung cấp, bạn chấp nhận tất cả rủi ro và trách nhiệm nếu gặp phải bất cứ hành vi gian lận và lừa đảo nào trong quá trình bán tài sản điện tử của mình.
 2. Paxful có quyền không bồi thường bất cứ khoản tiền nào bị mất do hành vi lừa đảo hoặc bất cứ khoản tiền nào trong khế ước lưu giữ của chúng tôi.
 3. Bất cứ và tất cả các khoản thanh toán thuế nào đều là nghĩa vụ của nhà cung cấp.
 4. Để báo cáo về một vấn đề trong một giao dịch, vui lòng đệ trình một tranh chấp và đợi điều hành viên tham gia.
 5. Paxful không có nghĩa vụ về pháp lý trong những trường hợp mà bạn giải ngân tài sản điện tử trước khi người mua bitcoin hoàn tất thanh toán.
 6. Những hành vi sau đây bị cấm trên Paxful và có thể khiến tài khoản của bạn bị chặn:
  1. Bán lại thẻ quà tặng
  2. Chia sẻ các thông tin liên hệ trong quá trình giao dịch để tránh giao dịch qua khế ước lưu giữ
  3. Giao dịch ngoài khế ước lưu giữ
  4. Không phản hồi - nhà cung cấp cần trả lời ngay lập tức
  5. Bạo hành ngôn ngữ
  6. Mạo danh điều hành viên
  7. Tạo các tài khoản nhân bản (mà không có sự cho phép)
  8. Đàm phán
  9. Cố ý giữ tiền của người mua bitcoin trong khế ước
  10. Bất cứ hành vi lừa đảo nào