ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ của Tập Đoàn Paxful

THỎA THUẬN NÀY CHỨA CÁC THÔNG TIN RẤT QUAN TRỌNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN, CŨNG NHƯ CÁC ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN VÀ ĐẶC QUYỀN CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO BẠN. XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ.

Những Điều khoản Dịch vụ này cùng bất cứ sửa đổi hay tuyên bố lại nào trong đó ("Thỏa thuận") tạo thành một thỏa thuận pháp lý bao gồm việc cung cấp dịch vụ Paxful cho bạn, cung cấp một sàn giao dịch điện tử cho phép người mua và người bán tài sản điện tử (thuật ngữ này được hiểu rộng ra là bao gồm những đồng tiền điện tử như Bitcoin, Tether và các tiền khác được ví Paxful hỗ trợ) giao dịch với nhau (“Chợ điện tử”), cung cấp các dịch vụ ví điện tử được lưu trữ, giữ và giải ngân tài sản điện tử theo hướng dẫn khi hoàn tất một đơn hàng mua tài sản điện tử và mọi dịch vụ khác được mô tả trong Thỏa thuận này (gọi chung là “Các Dịch vụ” và gọi riêng là “Dịch vụ”) được cung cấp bởi Paxful, Inc. và mọi đại lý của họ, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến Paxful USA, Inc.(gọi chung là “Paxful” hoặc “chúng tôi” hay “công ty”) đến bạn với tư cách một cá nhân (còn được gọi là “người dùng” hoặc “bạn”). Paxful.com và mọi Dịch vụ liên quan của họ đều được sở hữu và vận hành bởi Paxful. Việc bạn sử dụng các Dịch vụ sẽ được quản lý bởi Thỏa thuận này, cùng với Chính sách Quyền Riêng tư, Chính sách Cookie và Chữ ký Điện tử Đồng thuận của chúng tôi.

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY YÊU CẦU RẰNG TRANH CHẤP CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN XỬ, THAY VÌ XÉT XỬ BẰNG BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC KIỆN TẬP THỂ.

Thông qua việc đăng ký một tài khoản trên paxful.com, hay bất cứ website liên kết, API, hay ứng dụng di động, bao gồm bất cứ đường dẫn URL nào được vận hành bởi Paxful (gọi chung là "Website Paxful" hoặc “Website”), bạn đồng ý rằng mình đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận này bao gồm Chính sách Quyền Riêng tư, Chính sách Cookie và Chữ ký Điện tử Đồng thuận của chúng tôi.

GIÁ TRỊ CỦA TÀI SẢN ĐIỆN TỬ VÀ CÁC ĐỒNG TIỀN ĐIỆN TỬ KHÁC CÓ THỂ TĂNG HOẶC GIẢM, VÌ VẬY BẠN SẼ ĐỐI MẶT VỚI RỦI RO MẤT TIỀN KHI MUA, BÁN, NẮM GIỮ HOẶC ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN ĐIỆN TỬ. BẠN NÊN THẬN TRỌNG CÂN NHẮC VỀ VIỆC LIỆU GIAO DỊCH HOẶC NẮM GIỮ TÀI SẢN ĐIỆN TỬ CÓ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN TÀI CHÍNH CỦA BẠN HAY KHÔNG.

Giới thiệu về Paxful và Dịch vụ của họ

Paxful là một sàn giao dịch ngang hàng tiên phong trong việc hỗ trợ việc mua và bán Tài sản điện tử với những người bán chấp nhận hơn 300 phương thức thanh toán khác nhau cho Tài sản điện tử của họ. Các phương thức thanh toán được đàm phán và trao đổi trên nền tảng ngang hàng giữa người mua trong Chợ điện tử (“Người mua”) và người bán trong Chợ điện tử (“Người bán”). Người dùng của chúng tôi đồng ý về phương thức thanh toán được sử dụng để hoàn tất giao dịch và chịu toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý cho các phương thức thanh toán này một cách hợp pháp.

Paxful cũng cung cấp các dịch vụ ví điện tử thông qua những nhà cung cấp ví tài sản điện tử hàng đầu trên thế giới. Hệ thống người dùng trên toàn cầu của chúng tôi có thể đăng các đề nghị mua hoặc bán Tài sản Điện tử qua nhiều phương pháp thuận tiện khác nhau. Người tạo tài khoản có trách nhiệm đặt ra các điều khoản giao dịch, bao gồm phương thức thành toán mà Người mua sẽ chấp thuận. Sau khi đề nghị được một người dùng Paxful khác lựa chọn, theo quy trình giao dịch của chúng tôi (gọi là "Khế ước lưu giữ Paxful), Tài sản Điện tử của Người mua sẽ được khóa cho tới khi tất cả điều kiện cần để hoàn tất giao dịch đã hội đủ. Giao dịch được coi là hoàn thành và Tài sản Điện tử được Người bán mở khóa và giải ngân tới Người mua sau khi Người mua hoàn tất các điều khoản đề nghị cũng như đã xác nhận và nhận được khoản thanh toán. PAXFUL KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BÊN XỬ LÝ THANH TOÁN. TẤT CẢ NGHĨA VỤ GỬI VÀ NHẬN TIỀN, CŨNG NHƯ XÁC NHẬN RẰNG GIAO DỊCH GIỮA BÊN MUA VÀ BÁN HỢP LỆ. Các Tài sản Điện tử đã khóa sẽ được giải ngân về ví Người bán trong trường hợp Người mua lựa chọn hủy giao dịch. Người mua không có quyền hủy giao dịch ở bất cứ thời điểm nào. Người mua chỉ có lựa chọn mở khóa và giải ngân Tài sản Điện tử tới Người mua. Điều này nhằm đảm bảo cho công tác bảo vệ an toàn của Người mua. Trong trường hợp một người Mua cần hủy giao dịch vì Người bán không tuân thủ điều khoản giao dịch, họ phải khởi kiện tranh chấp và cung cấp lý do về những hành động đã thực hiện, như đã được mô tả trong Mục 8 của Thỏa thuận này. Các giao dịch trên trang web của chúng tôi được thực hiện giữa những người mua và người bán. Vì vậy, Paxful không phải là một bên trong bất cứ giao dịch nào.

Dịch vụ lưu trữ ví tiền điện tử của Paxful là một phương thức bảo mật để lưu trữ, gửi và nhận tiền điện tử. Paxful không lưu trữ hay nắm giữ bất kỳ Tài sản Điện tử nào. Tài sản Điện tử luôn được lưu trữ trên mạng hoặc trên chuỗi khối tương ứng của. Mọi giao dịch tiền điện tử đều diễn ra trên mạng lưới tiền điện tử chứ không phải trên Paxful. Không có sự bảo đảm nào về việc giao dịch đó sẽ được xử lý trên mạng lưới tiền điện tử. Paxful bảo lưu quyền từ chối xử lý bất kỳ giao dịch nào nếu được pháp luật yêu cầu, hoặc nếu chúng tôi xác định giao dịch đó vi phạm các điều khoản và điều kiện của mình trong Thỏa thuận này. Do đó, bạn thừa nhận và đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm cho mọi hoạt động diễn ra trong ví của mình và chấp nhận mọi rủi ro đối với những truy cập được ủy quyền hay trái phép đến ví của bạn trong phạm vi cao nhất mà pháp luật hiện hành cho phép.

 1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  1. Chúng tôi bảo lưu quyền bổ sung, sửa đổi, thay đổi hoặc đính chính Thỏa thuận này bất cứ khi nào, tùy theo quyết định tuyệt đối và duy nhất của Paxful và không cần thông báo trước. Mọi thay đổi có liên quan đến hoạt động sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ có hiệu lực từ khi được đăng trên trang web Paxful và không có hiệu lực trước thời điểm đó. Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi một địa chỉ email, chúng tôi cũng sẽ thông báo qua email khi Thỏa thuận này được sửa đổi. Nếu không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận đã được sửa đổi, biện pháp pháp lý duy nhất và dành riêng cho bạn là hãy ngay lập tức ngừng sử dụng các Dịch vụ và đóng tài khoản của mình.
  2. Bạn có trách nhiệm đọc kỹ Thỏa thuận và thường xuyên xem lại Thỏa thuận này trên Website Paxful. Thông qua việc tiếp tục sử dụng các Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi Thỏa thuận có hiệu lực tại thời điểm đó.
  3. Việc Paxful không thi hành hoặc thi hành chậm trễ toàn bộ hay một phần bất kỳ khoản nào trong Thỏa thuận này không bị coi là từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp pháp lý nào của chúng tôi.
 2. TÀI KHOẢN & ĐĂNG KÝ

  1. Để sử dụng các Dịch vụ, bạn sẽ cần đăng ký một tài khoản thông qua Website của chúng tôi. Trong quá trình đăng ký, chúng tôi sẽ hỏi bạn một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến tên, địa chỉ và các thông tin cá nhân khác để xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi có thể, tùy theo quyết định tuyệt đối của riêng mình, từ chối duy trì một tài khoản cho bạn. Sau đây, bạn chấp nhận và thừa nhận rằng mình: (a) đủ tuổi hợp pháp ở khu vực tài phán tương ứng của mình để đồng ý với Thỏa thuận này; và (b) chưa từng bị đình chỉ hay loại bỏ khỏi việc sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi.
  2. Bằng cách sử dụng tài khoản của bạn, bạn đồng ý và thể hiện rằng bạn sẽ sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi cho bản thân bạn và bạn không thể sử dụng tài khoản của mình để làm trung gian hay môi giới cho bất kỳ bên thứ ba, cá nhân hay tổ chức nào khác. Trừ khi được Paxful chính thức cho phép, bạn chỉ được phép sở hữu một tài khoản và không được phép bán, mượn, chia sẻ hoặc bằng cách này hay cách khác cung cấp tài khoản hoặc bất cứ thông tin cần thiết để truy cập tài khoản nào của bạn cho những người hay tổ chức khác ngoài bạn. Bạn là người chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ pháp lý duy nhất trong việc duy trì các biện pháp bảo mật và kiểm soát phù hợp cho mọi tên người dùng, địa chỉ email, mật khẩu, mã xác thực 2 yếu tố hoặc mọi loại mã và thông tin tài khoản khác được bạn sử dụng để truy cập các Dịch vụ. Tài khoản của bạn không được chứa thông tin gây hiểu nhầm hoặc lừa đảo. Việc giả mạo thông tin cho tài khoản, giả mạo quốc gia xuất xứ hoặc cung cấp tài liệu tùy thân giả mạo là tuyệt đối bị nghiêm cấm.
  3. Trong quá trình đăng ký tài khoản, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi những thông tin mà chúng tôi yêu cầu để phục vụ mục đích xác minh danh tính và phát hiện hoạt động rửa tiền, tài trợ cho khủng bố, lừa đảo hoặc bất kỳ tội ác tài chính nào khác và cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin đó. Bạn sẽ cần hoàn thành các thủ tục xác minh nhất định trước khi được phép sử dụng các Dịch vụ, thủ tục này có thể được sửa đổi tùy theo kết quả thông tin thu thập thường xuyên về bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu một số thông tin cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, ngày sinh, số an sinh xã hội, mã số thuế và giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp. Qua việc cung cấp cho chúng tôi thông tin này hoặc bất cứ thông tin nào khác được yêu cầu, bạn xác nhận rằng tất cả thông tin đều là đúng, chính xác và không gây hiểu nhầm. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi nếu thông tin bạn đã cung cấp có bất cứ sự thay đổi nào. BẠN CHO PHÉP CHÚNG TÔI TRUY VẤN, DÙ LÀ TRỰC TIẾP HAY THÔNG QUA CÁC BÊN THỨ BA, NẾU CHÚNG TÔI COI LÀ CẦN THIẾT ĐỂ XÁC MINH DANH TÍNH HOẶC BẢO VỆ BẠN VÀ/HOẶC CHÚNG TÔI KHỎI BỊ LỪA ĐẢO HOẶC CÁC LOẠI TỘI PHẠM TÀI CHÍNH KHÁC, VÀ THỰC HIỆN NHỮNG HÀNH ĐỘNG MÀ CHÚNG TÔI COI LÀ CẦN THIẾT DỰA TRÊN KẾT QUẢ CÁC TRUY VẤN ĐÓ. KHI CHÚNG TÔI THỰC HIỆN CÁC TRUY VẤN NÀY, BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾT LỘ CHO NHỮNG CƠ QUAN THAM KHẢO TÍN DỤNG VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO, HOẶC CÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ TỘI PHẠM TÀI CHÍNH; BẠN HIỂU RẰNG CÁC CƠ QUAN NÀY CÓ THỂ TRẢ LỜI ĐẦY ĐỦ TRUY VẤN CỦA CHÚNG TÔI.
  4. Nếu bạn đang sử dụng các Dịch vụ thay mặt cho một tổ chức hợp pháp, ví dụ như một doanh nghiệp, bạn thể hiện và đảm bảo bổ sung rằng: (i) tổ chức hợp pháp này được thành lập hợp pháp và tồn tại hợp lệ theo luật pháp hiện hành của khu vực tài phán nơi tổ chức này hoạt động; và (ii) bạn là người đại diện được ủy quyền hợp pháp để hành động thay mặt cho tổ chức hợp pháp đó. Một tài khoản doanh nghiệp được xác minh sẽ được cấp cho tổ chức hợp pháp đó và chỉ được sử dụng bởi người đã đăng ký. Không được chia sẻ các tài khoản doanh nghiệp hoặc để các cá nhân và tổ chức khác sử dụng. Các tài khoản doanh nghiệp được xác minh sẽ nhận được những ngoại lệ sau:

   • Một tài khoản doanh nghiệp được phê duyệt có thể có nhiều tài khoản người dùng hoạt động cùng lúc, với điều kiện tất cả bọn họ đều được xác minh bởi công ty và được vận hành bởi các nhân viên được chỉ định của công ty mà trước đó đã được tiết lộ với và phê duyệt bởi Paxful tùy theo quyết định tuyệt đối của riêng họ;
   • Tại bất kỳ thời điểm nào, các tài khoản doanh nghiệp chỉ có thể đưa ra một lời đề nghị cho một giao dịch cụ thể, họ không được sử dụng các tài khoản doanh nghiệp khác của mình để để đưa ra nhiều đề nghị cho giao dịch cụ thể đó.
  5. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc tạo một mật khẩu mạnh và duy trì bảo mật và quyền kiểm soát phù hợp cho mọi Giấy tờ tùy thân, mật khẩu, gợi ý, mã căn cước cá nhân (PIN), khóa API hoặc mọi mã khác mà bạn sử dụng để truy cập các Dịch vụ của chúng tôi. Mọi mất mát hoặc xâm phạm bảo mật đối với những thông tin kể trên và/hoặc thông tin cá nhân của bạn có thể dẫn đến truy cập trái phép vào tài khoản của bạn bởi các bên thứ ba và khiến Tài sản Điện tử và/hoặc tiền trong tài khoản, bao gồm tiền trong các phương thức thanh toán liên quan, bị mất hoặc bị đánh cắp. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc cập nhật địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác trong hồ sơ tài khoản để nhận mọi thông báo hoặc cảnh báo được gửi bởi chúng tôi. Bạn tuyệt đối không nên cho phép truy cập từ xa hoặc chia sẻ màn hình máy tính với một ai khác khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất mà bạn có thể phải gánh chịu do thông tin đăng nhập của bạn bị xâm phạm bảo mật mà không phải phát sinh từ lỗi của Paxful và/hoặc do bạn không tuân thủ hoặc hành động theo mọi thông báo hoặc cảnh báo nào được chúng tôi gửi đến bạn.
  6. Để sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cần đáp ứng một số nghĩa vụ pháp lý ở quốc gia và/hoặc tiểu bang cư trú của mình. Thông qua việc chấp nhận các điều khoản trong Thỏa thuận này, bạn xác nhận rằng đã xem lại các luật pháp và quy định pháp lý tại địa phương và đã hiểu, và sẽ đáp ứng mọi nghĩa vụ đó. Chúng tôi không cung cấp các Dịch vụ của mình ở một số khu vực tài phán nhất định do những rào cản về pháp lý hoặc quy định pháp luật. Thông qua việc chấp nhận các điều khoản trong Thỏa thuận này, bạn xác nhận rằng mình không phải cư dân hoặc không chịu sự quản lý bởi luật pháp và quy định pháp luật của những khu vực tài phán đó.
  7. Chúng tôi có thể không cung cấp tất cả Dịch vụ ở một số thị trường và khu vực tài phán và có thể hạn chế hoặc nghiêm cấm việc sử dụng tất cả hoặc một phần Dịch vụ từ một số khu vực tài phán nhất định (“Khu vực tài phán bị hạn chế”). Tại thời điểm này, các Khu vực tài phán bị hạn chế bao gồm những khu vực đã được xác định trong “Danh sách các Quốc gia bị cấm”, và 2 Tiểu bang Washington và New York. Ngoài ra, Dịch vụ sử dụng đồng tiền điện tử Tether (USDT) của chúng tôi hiện không khả dụng với những người sinh sống tại Bang Texas. Bạn không được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu đang sinh sống tại một Khu vực tài phán bị hạn chế trên đây. Bạn không được phép thử lách lệnh hạn chế đối với Dịch vụ, ví dụ như làm giả địa chỉ IP hoặc gửi bất cứ thông tin không chính xác nào về vị trí của bạn.
 3. KHU VỰC TÀI PHÁN, TRỌNG TÀI & HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

  1. Thỏa thuận này cũng như việc bạn sử dụng Website và các Dịch vụ được quy định và giải thích theo luật pháp của Tiểu bang Delaware mà không xét đến các nguyên tắc về mâu thuẫn pháp luật.
  2. Phân xử bằng trọng tài. Bạn và Paxful đồng ý rằng mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hay các Dịch vụ sẽ được giải quyết tại tòa trọng tài ràng buộc, trên cơ sở cá nhân, theo quy định về phân xử trọng tài cho các tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng của Hiệp hội Trọng tài Thương mại Hoa Kỳ (xem tại https://www.adr.org/rules). Tùy theo các yêu cầu hiện hành về khu vực tài phán, người khiếu nại tiêu dùng (là các cá nhân giao dịch cho việc sử dụng cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình) có thể theo đuổi khiếu nại của họ tại các tòa tiểu tụng địa phương thay vì thông qua tòa trọng tài, chừng nào vấn đề của họ vẫn được xử lý bởi tòa tiểu tụng và trên cơ sở cá nhân (không phải kiện tập thể hay kiện đại diện).

   THỎA THUẬN TỪ BỎ KIỆN TẬP THỂ: TRONG PHẠM VI MÀ PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, MỌI KHIẾU NẠI CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC ĐƯA RA TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN, CHỨ KHÔNG PHẢI VỚI TƯ CÁCH NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN CỦA BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG KIỆN TỔNG HỢP, KIỆN TẬP THỂ HAY KIỆN ĐẠI DIỆN (GỌI CHUNG LÀ “THỎA THUẬN TỪ BỎ KIỆN TẬP THỂ”). TRỌNG TÀI KHÔNG THỂ TỔNG HỢP KHIẾU NẠI CỦA NHIỀU HƠN MỘT NGƯỜI HOẶC THAM GIA VÀO VIỆC PHÂN XỬ TẬP THỂ. BẠN THỪA NHẬN RẰNG, THÔNG QUA VIỆC ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN VÀ PAXFUL ĐỀU TỪ BỎ MỌI QUYỀN XÉT XỬ BẰNG BỒI THẨM ĐOÀN VÀ BẠN TỪ BỎ QUYỀN THAM GIA MỘT VỤ KIỆN TẬP THỂ CHỐNG LẠI PAXFUL.

   Toàn bộ Khoản 9 U.S.C. §§ 1-16 của Đạo luật Trọng tài Liên bang đều được áp dụng cho việc phân xử bằng trọng tài. Việc phân xử trọng tài sẽ được thực thi bởi một trọng tài trung lập duy nhất tại Tiểu bang Delaware, hoặc một địa điểm được cả hai bên đồng ý, bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Trọng tài có quyền trao đền bù mà một tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền có thể trao bao gồm phí luật sư khi được cho phép bởi pháp luật, và quyết định trọng tài có thể được đưa ra dưới dạng phán quyết và được thực thi tại mọi tòa án. Theo yêu cầu của bạn, phiên tòa có thể được thi hành trực tiếp hoặc qua điện thoại và trọng tài có thể quy định việc đệ trình và xác định các kiến nghị bằng các bản tóm tắt mà không cần điều trần. Bên thắng kiện trong mọi vụ kiện hoặc tố tụng để thực thi Thỏa thuận này sẽ có quyền đòi bồi thường chi phí và phí luật sư.

   Nếu (các) trọng tài hoặc quản trị viên tòa trọng tài áp đặt phí đệ đơn hoặc các chi phí hành chính khác đối với bạn, chúng tôi sẽ bù đắp cho bạn khi có yêu cầu, nếu các phí hoặc chi phí đó vượt quá mức mà bạn sẽ phải thanh toán nếu bạn kiện thông qua tòa án. Chúng tôi cũng sẽ thanh toán các phí hoặc chi phí bổ sung nếu được yêu cầu theo quy định của quản trị viên tòa trọng tài hoặc luật pháp hiện hành. Ngoài các phí hoặc chi phí trên, mỗi bên đều phải chịu trách nhiệm cho mọi phí hoặc chi phí khác, ví dụ như phí luật sư có thể phát sinh.

  3. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này bị một tòa trọng tài hoặc tòa án Hoa Kỳ coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành toàn bộ hay một phần, tính hợp lệ hoặc tính thi hành của các phần khác của các điều khoản và điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng. Mọi đề mục trong Thỏa thuận này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là các điều khoản có thể thi hành được.
 4. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ & BẢO MẬT

  1. Chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của mọi dữ liệu được bạn tiết lộ trực tuyến. Bạn chấp nhận rủi ro bảo mật khi cung cấp thông tin và giao dịch trực tuyến qua mạng Internet và sẽ không buộc chúng tôi chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm bảo mật nào trừ khi điều đó là do sơ suất của chúng tôi.
  2. Vui lòng xem tuyên bố chính thức về quyền riêng tư của chúng tôi: https://paxful.com/privacy.
 5. KHÔNG ĐẢM BẢO, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ & CHẤP NHẬN RỦI RO

  1. CÁC DỊCH VỤ NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "SẴN CÓ" MÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ SỰ CAM ĐOAN, KHUYẾN NGHỊ HAY ĐẢM BẢO NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG, NGẦM ĐỊNH HAY THEO PHÁP LUẬT. TRONG GIỚI HẠN CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, PAXFUL MIỄN TRỪ CỤ THỂ MỌI ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU, TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ/HOẶC KHẢ NĂNG KHÔNG VI PHẠM. PAXFUL KHÔNG KHUYẾN NGHỊ HAY ĐẢM BẢO RẰNG HOẠT ĐỘNG TRUY CẬP WEBSITE, BẤT CỨ NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ NÀO TRÊN WEBSITE SẼ CÓ TÍNH LIÊN TỤC, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI HAY HOÀN HẢO. PAXFUL KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO MỌI LỖI TRONG PHẦN MỀM HAY CÔNG NGHỆ CỦA BÊN THỨ BA, CŨNG NHƯ MỌI GIÁN ĐOẠN HOẶC THUA LỖ MÀ NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ CHỊU. DO ĐÓ, BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý SẼ KHÔNG DỰA TRÊN CÁC TUYÊN BỐ HAY THỎA THUẬN NGẦM KHÁC, DÙ LÀ BẰNG VĂN BẢN HAY LỜI NÓI, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP CÁC DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB. KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC ĐIỀU NÓI TRÊN, BẠN THỪA NHẬN VÀ CHẤP NHẬN CÁC RỦI RO TỪ VIỆC SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN ĐẾN RỦI RO HỎNG HÓC PHẦN CỨNG, VẤN ĐỀ PHẦN MỀM, LỖI KẾT NỐI INTERNET, PHẦN MỀM ĐỘC HẠI, SỰ CAN THIỆP CỦA BÊN THỨ BA DẪN ĐẾN MẤT HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP TÀI KHOẢN HOẶC VÍ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG KHÁC, LỖI MÁY CHỦ HOẶC MẤT DỮ LIỆU. BẠN THỪA NHẬN VÀ CHẤP NHẬN RẰNG DÙ NGUYÊN NHÂN LÀ GÌ, PAXFUL SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI SỰ CỐ GIAO TIẾP, GIÁN ĐOẠN, LỖI, BIẾN DẠNG TÍN HIỆU HAY ĐỘ TRỄ TRONG GIAO TIẾP MÀ BẠN CÓ THỂ GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ.
  2. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, PAXFUL, CÁC ĐẠI LÝ VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, HOẶC BẤT KỲ CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ, NHÂN VIÊN, CỐ VẤN, TƯ VẤN HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO CỦA HỌ ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM (A) CHO BẤT CỨ KHOẢN TIỀN LỚN HƠN GIÁ TRỊ TỔNG PHÍ MÀ BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG TRONG MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC KHI PHÁT SINH THUA LỖ HOẶC (B) CHO MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT LỢI NHUẬN, GIẢM GIÁ TRỊ HOẶC BỎ LỠ CƠ HỘI KINH DOANH, MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT MÁT, THIỆT HẠI, HỎNG HOẶC RÒ RỈ DỮ LIỆU HOẶC BẤT KỲ TÀI SẢN VÔ HÌNH NÀO KHÁC, HOẶC MỌI THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, VÔ HÌNH HAY NHỮNG TỔN THẤT KÈM SAU ĐÓ, DÙ LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI LẦM, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM KHÁCH QUAN HAY NGUYÊN NHÂN KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC TRÁI PHÉP WEBSITE HOẶC CÁC DỊCH VỤ HAY THỎA THUẬN NÀY, THẬM CHÍ NẾU CẢ NẾU MỘT NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA PAXFUL ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO HOẶC BIẾT HAY ĐÁNG RA PHẢI BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ, VÀ BẤT KỂ VIỆC KHÔNG CÓ BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐƯỢC ĐỒNG THUẬN HAY KHÔNG VỀ MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU CỦA NÓ,  NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG CỦA TÒA ÁN ĐƯỢC ĐƯA RA KHẲNG ĐỊNH RẰNG CÁC THIỆT HẠI ĐÓ LÀ KẾT QUẢ CỦA MỘT SƠ SUẤT KHÔNG THỂ THA THỨ, LỪA ĐẢO, CỐ Ý SAI PHẠM HOẶC CỐ Ý VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA PAXFUL. MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI BỎ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH NGẪU NHIÊN HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI MANG TÍNH HỆ QUẢ, VẬY NÊN GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.
  3. Chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát các giao thức phần mềm cơ sở có chức năng quản lý hoạt động của các Tài sản Điện tử. Thông thường, các giao thức cơ sở này là mã nguồn mở và bất cứ ai cũng có thể sử dụng, sao chép, thay đổi và phân phối chúng. Chúng tôi mặc định rằng Paxful không chịu trách nhiệm đối với hoạt động của các giao thức cơ sở này, cũng như không đảm bảo về chức năng hoặc tính bảo mật của các hoạt động trên mạng lưới. Cụ thể, các giao thức cơ sở có thể chịu thay đổi bất ngờ theo các quy tắc hoạt động (bao gồm "phân nhánh"). Bất cứ sự thay đổi cụ thể nào về hoạt động vận hành đều tác động trực tiếp tới tính sẵn có, giá trị, chức năng và/hoặc tên của đồng tiền điện tử đó. Paxful không kiểm soát thời điểm và tính năng của những sự thay đổi cụ thể về hoạt động vận hành này.
  4. Thông qua việc sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể xem nội dung hoặc sử dụng những Dịch vụ bên thứ ba cung cấp, bao gồm siêu liên kết đến các website và dịch vụ của các bên thứ ba này (“Nội dung của bên thứ ba”). Chúng tôi không ủng hộ, sử dụng hay kiểm soát bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào và sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ đối với nội dung bên thứ ba cung cấp. Ngoài ra, các thỏa thuận và giao thiệp của bạn với các bên thứ ba hoàn toàn là việc giữa bạn và các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ nào về mọi tổn thất hay thiệt hại phát sinh từ các giao dịch đó và bạn hiểu rằng bạn chịu toàn bộ rủi ro cho việc sử dụng nội dung của bên thứ ba cũng như tương tác với các bên thứ ba.
  5. Để tránh nhầm lẫn, Paxful không cung cấp lời khuyên về các lĩnh vực đầu tư, thuế hoặc luật pháp. Paxful không được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đăng ký và không cung cấp các dịch vụ bảo mật hay tư vấn đầu tư. Tất cả các giao dịch thông qua Chợ của chúng tôi đều được thực hiện qua phương pháp giao dịch ngang hàng giữa Người mua và Người bán, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quyết định các khoản đầu tư, chiến thuật đầu tư hoặc việc lựa chọn giao dịch phù hợp với mình dựa trên mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và mức chịu đựng rủi ro. Bạn nên tham khảo ý kiến của những chuyên gia trong lĩnh vực luật pháp và thuế về trường hợp của mình. Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp những thông tin mang tính giáo dục về nền tảng và sản phẩm để hỗ trợ người dùng tìm hiểu về Dịch vụ của chúng tôi. Các thông tin có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở các bài đăng trên blog, các bài viết, đường dẫn tới nội dung của bên thứ ba, bảng tin, hướng dẫn và video. Các thông tin được cung cấp trên trang Web của chúng tôi, hoặc bất cứ trang của bên thứ ba nào đều không gồm lời khuyên đầu tư, lời khuyên tài chính, lời khuyên giao dịch hoặc bất cứ lời khuyên nào; bạn nên nhớ điều này khi truy cập những nội dung trên. Trước khi đưa ra quyết định mua, bán hoặc lưu trữ bất cứ Tài sản Điện tử nào, bạn nên thực hiện thẩm định chi tiết và tham khảo những cố vấn tài chính của bạn. Paxful không chịu trách nhiệm cho những quyết định mua, bán hoặc lưu trữ Tài sản Điện tử mà bạn đưa ra căn cứ vào thông tin mà Paxful cung cấp.
  6. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý với mọi biến động giá của Tài sản Điện tử. Trong trường hợp thị trường bất ổn hoặc một sự kiện Bất khả kháng (như được mô tả trong Phần 17), chúng tôi có thể thực hiện một trong các điều sau: (a) đình chỉ truy cập đến Dịch vụ; hoặc (b) ngăn bạn hoàn thành mọi hành động thông qua Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý cho mọi tổn thất mà bạn phải gánh chịu từ các hành động đó. Sau các sự kiện này, khi Dịch vụ tiếp tục trở lại hoạt động, bạn thừa nhận rằng tỷ giá thị trường được áp dụng có thể khác đáng kể so với giá có sẵn trước các sự kiện này.
  7. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web hoặc máy chủ cung cấp trang web không bị virus hoặc lỗi, rằng nội dung trên đó chính xác, rằng việc truy cập vào trang web sẽ không bị gián đoạn, hay các lỗi sẽ được sửa. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ nào với mọi tổn thất bạn gặp phải từ các hoạt động, hoặc thực hiện dựa trên nội dung hay thông tin có trên trang web.
 6. GIẢI PHÓNG PAXFUL & BỒI THƯỜNG

  1. Nếu bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn giải phóng Paxful, mọi đại lý và nhà cung cấp dịch vụ của họ, cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và người đại diện tương ứng khỏi tất cả mọi khiếu nại, đòi hỏi và thiệt hại (thiệt hại thực tế và hệ quả) thuộc mọi thể loại và tính chất phát sinh từ hoặc có bất kỳ liên quan nào đến các tranh chấp đó. Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ Paxful, các đại lý của họ và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và người đại diện tương ứng của họ trước mọi khiếu nại hoặc đòi hỏi (bao gồm phí luật sư và mọi khoản tiền phạt hành chính, lệ phí hoặc hình phạt được áp đặt bởi bất cứ cơ quan quản lý nào) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm Thỏa thuận này hay vi phạm bất kỳ luật pháp, quy tắc hay quy định nào, hay quyền của bất cứ bên thứ ba nào.
 7. GIAO DỊCH TRÊN CHỢ ĐIỆN TỬ PAXFUL

  Website cho phép người dùng chào mua hoặc chào bán Tài sản Điện tử.

  Khi một người dùng tiến hành giao dịch mua hoặc bán Tài sản Điện tử, giao dịch này sẽ được thực thi theo Thỏa thuận này và theo các điều khoản bổ sung nếu có, được người dùng hoặc đối tác của người dùng nêu chi tiết. Xem hướng dẫn từng bước về mua và bán Tài sản Điện tử trên Chợ điện tử Paxful tại https://support.paxful.com/support/solutions/150000191612.

  Các điều khoản chung sau đây áp dụng cho mỗi giao dịch được miêu tả dưới đây:

  1. Mua Tài sản Điện tử thông qua việc chào mua.

   Khi mua Tài sản Điện tử trên Chợ điện tử Paxful:

   1. Không có phí sử dụng Khế ước lưu giữ Paxful đối với một giao dịch mà Người mua phải thanh toán trên Sàn giao dịch của chúng tôi.
   2. Đề nghị từ các đối tác của Paxful đều có điều khoản và điều kiện của riêng họ và mỗi đề nghị đều được người bán quy định tỷ giá hối đoái, tốc độ quy đổi cùng điều khoản và điều kiện khác nhau. Thông quá việc chấp nhận đề nghị của Người bán, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Các điều khoản và điều kiện do Người bán quy định được xem là hợp lệ trong mọi trường hợp trừ khi chúng mâu thuẫn và vi phạm Thỏa thuận này, bất hợp pháp, vô lý hay khó tuân thủ (tùy theo quyết định tuyệt đối và duy nhất của Paxful), hoặc nếu cả hai người dùng trong giao dịch đều chấp nhận thay đổi các điều khoản và điều kiện của đề nghị đó. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ CỦA NGƯỜI BÁN VÀ TUÂN THỦ CHÚNG TUYỆT ĐỐI. NẾU BẠN KHÔNG LÀM THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA ĐỀ NGHỊ, KHOẢN THANH TOÁN CỦA BẠN SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN. KHÔNG BAO GIỜ THỰC HIỆN THANH TOÁN TRỪ KHI ĐÃ TUÂN THỦ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC LIỆT KÊ TRONG ĐỀ NGHỊ. NẾU THỰC HIỆN THANH TOÁN MÀ KHÔNG TUÂN THỦ THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, PAXFUL SẼ KHÔNG THỂ HỖ TRỢ CHO BẠN TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ TRANH CHẤP ĐỂ LẤY LẠI KHOẢN THANH TOÁN CHO BẠN.
   3. Việc xác minh thanh toán và hướng dẫn giải ngân Tài sản Điện tử từ Khế ước lưu giữ của Paxful là nghĩa vụ của riêng Người bán và không phải của Paxful. Nếu Người bán không giải ngân Tài sản Điện tử cho bạn sau khi bạn đã hoàn thành thành công điều khoản và điều kiện của Người bán, hãy ngay lập tức báo cáo vấn đề thông qua nút tranh chấp được đặt trong mục trò chuyện giao dịch cụ thể đó. Bộ phận hỗ trợ của Paxful sẽ xem xét và giải quyết tranh chấp. Quy trình giải quyết tranh chấp này được mô tả chi tiết trong “Phần 8 - Tranh chấp Giao dịch thông qua Quy trình Giải quyết Tranh chấp của Paxful.” Nếu bạn không tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp trên, Paxful sẽ không thể hỗ trợ bạn trong vấn đề này.
  2. Bán Tài sản Điện tử

   Khi mua Tài sản Điện tử trên Chợ điện tử Paxful:

   1. Người bán phải xác minh và xử lý thanh toán trong một khoảng thời gian hợp lý, và trong một khoảng thời gian nhất định như được quy định trong điều khoản của đề nghị. Sau khi Người mua thực hiện thanh toán cho bạn theo các điều khoản đề nghị, bạn có toàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm phải nhanh chóng xác minh và xử lý thanh toán này, sau đó mở khóa và giải ngân Tài sản Điện tử khỏi Khế ước lưu giữ Paxful cho Người mua. Nếu không tuân thủ hướng dẫn đã nêu trên đề nghị, bạn sẽ không được nhận lại Tài sản Điện tử đã khóa của mình.
   2. Với tư cách là Người bán, bạn chấp nhận mọi rủi ro và trách nhiệm pháp lý cho mọi vi phạm đối với Thỏa thuận này, được phát sinh trong quá trình bán Tài sản Điện tử. Bạn có trách nhiệm nộp mọi khoản thuế. Paxful sẽ tính một khoản phí đối với bạn với tư cách là Người bán Tài sản Điện tử để khóa Tài sản Điện tử trong Khế ước lưu giữ Paxful cho một giao dịch bán. Trừ khi Paxful đưa ra quyết định khác dựa trên định riêng và tuyệt đối của họ, Paxful sẽ không bồi thường mọi thua lỗ cho Người bán dù là do vi phạm Thỏa thuận này, do lừa đảo hay bằng cách này hay cách khác, và khoản phí của chúng tôi cũng sẽ không được hoàn tiền trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
   3. Mọi khoản thanh toán đều phải được xử lý và xác nhận bởi bạn trước khi mở khóa Khế ước lưu giữ Tài sản Điện tử của Paxful. Paxful không chịu trách nhiệm cho thua lỗ của bạn nếu bạn mở khóa Tài sản Điện tử sớm, trước khi xác minh và nhận được khoản thanh toán. Bạn phải chú ý và trả lời sớm cho Người mua. Bạn nên bỏ kích hoạt bất cứ đề nghị nào không hoạt động.
   4. Mọi quảng cáo riêng của bạn về trang web trong bất cứ mục nào trên Chợ điện tử Paxful (ví dụ như tiểu sử, điều khoản của đề nghị hoặc mục trò chuyện trong giao dịch) nhằm khuyến khích việc mua hoặc bán Tài sản Điện tử bên ngoài Dịch vụ của Paxful đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Trong một số trường hợp, bạn có thể chia sẻ trang web của mình, được tạo ra nhằm phục vụ mục đích duy nhất để Người mua nhận tiền thanh toán để hoàn tất giao dịch (ví dụ như một đơn vị xử lý thẻ tín dụng/ghi nợ được tin cậy thuộc bên thứ ba) trong hướng dẫn giao dịch; với điều kiện việc sử dụng trang web bên ngoài này được nêu rõ trong điều khoản của đề nghị và các trang web không chứa bất kỳ thông tin quảng cáo hay thông tin liên hệ nào khác của bạn.
  3. Tuân thủ

   1. Paxful và các Dịch vụ không hợp tác hay liên kết với, hoặc được ủng hộ hay tài trợ bởi bất cứ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến mọi nhà phát hành thẻ quà tặng. Các thương hiệu, nhãn hiệu và mọi dấu hiệu nhận diện được chỉ định đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Paxful và các Dịch vụ không được ủng hộ, tài trợ, hợp tác hay liên kết bằng cách này hay cách khác với các chủ sở hữu đó.
   2. Paxful không phải là một nhà cung cấp thẻ quà tặng được cấp phép hay đại lý được ủy quyền của bất kỳ đơn vị phát hành thẻ quà tặng nào. Mọi thẻ quà tặng bạn nhận trực tiếp từ một người dùng trên Chợ điện tử Paxful đều chịu quản lý dưới các điều khoản và điều kiện của thương gia thuộc bên thứ ba (“Đơn vị Phát hành”). Paxful không chịu trách nhiệm cho hành động hay sự bỏ sót của bất kỳ Đơn vị Phát hành nào, hay bất cứ khoản phí, ngày hết hạn, tiền phạt hay các điều khoản và điều kiện liên quan đến thẻ quà tặng của Đơn vị Phát hành được nhận thông qua Chợ điện tử Paxful. Thông qua việc nhận thẻ quà tặng từ một người dùng, bạn thừa nhận rằng đã đọc các điều khoản và điều kiện của thẻ quà tặng, và thông báo với Paxful rằng bạn đủ điều kiện sử dụng thẻ quà tặng này theo các điều khoản và điều kiện của Đơn vị Phát hành thẻ quà tặng, hoặc theo luật pháp hiện hành.
   3. VIỆC MÔI GIỚI HOẶC BÁN LẠI THẺ QUÀ TẶNG LÀ TUYỆT ĐỐI BỊ NGHIÊM CẤM TRÊN TRANG WEB VÀ CHỢ ĐIỆN TỬ CỦA CHÚNG TÔI. BẠN PHẢI LÀ CHỦ SỞ HỮU HỢP PHÁP CỦA THẺ QUÀ TẶNG VÀ THEO YÊU CẦU CỦA PAXFUL, BẠN ĐỒNG Ý CUNG CẤP CHO PAXFUL GIẤY TỜ CHỨNG MINH QUYỀN SỞ HỮU HỢP LỆ ĐỐI VỚI THẺ QUÀ TẶNG CỦA BẠN (VÍ DỤ NHƯ MỘT BIÊN LAI). PAXFUL KHÔNG KHẲNG ĐỊNH, THỂ HIỆN HAY ĐẢM BẢO RẰNG MỌI PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CỦA BÊN THỨ BA TRÊN TRANG WEB ĐỀU CHO PHÉP GIAO DỊCH THÔNG QUA DỊCH VỤ CỦA PAXFUL, HOẶC MỌI PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CỦA BÊN THỨ BA TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU HỖ TRỢ HOẶC ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. BẠN KHÔNG NÊN SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BÊN THỨ BA ĐÓ VỚI PAXFUL NẾU HỌ KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU NÀY
   4. BẠN CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC TUÂN THỦ BẤT CỨ LUẬT PHÁP VÀ QUY ĐỊNH NÀO TRONG (CÁC) KHU VỰC TÀI PHÁN MÀ GIAO DỊCH CỦA BẠN DIỄN RA.
   5. Tất cả các giao dịch phải được thực hiện trên nền tảng Paxful. Các hoạt động giao dịch hoặc trao đổi thông tin liên hệ bên ngoài nền tảng Paxful đều bị nghiêm cấm.
  4. Giới hạn Chuyển khoản. Chúng tôi có thể, tùy theo quyết định của riêng mình, áp đặt các giới hạn hoặc hạn chế về quy mô, loại, hoặc cách thức thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển khoản được đề xuất nào, ví dụ như giới hạn về tổng số Tài sản Điện tử có thể được đăng bán.
  5. Không Đảm bảo. Paxful không đảm bảo rằng bạn sẽ có thể bán Tài sản Điện tử trên Chợ điện tử của họ. Hành động mua hoặc bán Tài sản Điện tử thông qua Chợ điện tử Paxful không đảm bảo rằng bạn sẽ có thể mua hoặc bán Tài sản Điện tử thông qua Chợ điện tử tại một thời điểm trong tương lai.
  6. Quan hệ. Thỏa thuận này không nhằm tạo bất kỳ mối quan hệ hợp tác, liên doanh, đại lý, tư vấn hay ủy thác nào, mối quan hệ giữa bạn và Paxful là các bên ký kết hợp đồng độc lập.
  7. Tính Chính xác của Thông tin. Bạn giải thích và đảm bảo rằng mọi thông tin cung cấp thông qua Dịch vụ đều chính xác và hoàn chỉnh. Bạn chấp nhận và thừa nhận rằng Paxful không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào của bạn liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được tiến hành qua Dịch vụ, chẳng hạn như gõ nhầm một địa chỉ Ví hay cung cấp thông tin sai bằng cách này hay cách khác. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn nên xem lại kỹ chi tiết giao dịch trước khi hoàn tất chúng trên Dịch vụ chúng tôi cung cấp.
  8. Không Hủy bỏ hoặc Sửa đổi; Hoạt động Ví. Sau khi thông tin giao dịch đã được gửi đến mạng tiền điện tử thông qua Dịch vụ, Paxful không thể hỗ trợ bạn hủy bỏ hay sửa đổi giao dịch. Paxful không kiểm soát bất cứ mạng tiền điện tử nào và không có khả năng xúc tiến các yêu cầu hủy bỏ hay sửa đổi. Paxful không lưu trữ hay nắm giữ bất kỳ Tài sản Điện tử bị khóa nào. Tài sản Điện tử luôn được lưu trữ trên mạng hoặc chuỗi khối tương ứng. Mọi giao dịch tiền điện tử đều diễn ra trên mạng lưới tiền điện tử chứ không phải trên Paxful. Không có đảm bảo rằng giao dịch sẽ được xử lý trên mạng lưới tiền điện tử. Paxful bảo lưu quyền từ chối xử lý bất kỳ giao dịch nào nếu được yêu cầu bởi pháp luật hoặc nếu chúng tôi xác định giao dịch đó vi phạm các điều khoản và điều kiện của mình trong Thỏa thuận này. Sau đây, bạn thừa nhận và đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm cho mọi hoạt động xảy ra trong ví của mình và chấp nhận mọi rủi ro với những truy cập được ủy quyền hay trái phép đến ví của bạn, trong phạm vi cao nhất mà luật pháp hiện hành cho phép.
  9. Thuế. Bạn có trách nhiệm xác định liệu thuế có được áp dụng cho các giao dịch mà bạn đã gửi thông tin giao dịch thông qua Dịch vụ, bạn còn có trách nhiệm báo cáo và nộp đầy đủ thuế cho cơ quan thuế phù hợp. Bạn đồng ý rằng Paxful không có trách nhiệm xác định liệu thuế có được áp dụng cho giao dịch tiền điện tử của bạn hay không, cũng như cho việc thu thập, báo cáo, giữ lại hay nộp bất kỳ khoản thuế nào phát sinh từ bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào.
  10. Uy tín của Người dùng. Khi bạn tham gia vào một Giao dịch, chúng tôi sẽ cho phép những người dùng khác cung cấp phản hồi về tương tác của họ với bạn. Chúng tôi cũng cho phép người dùng báo cáo về trường hợp của bạn nếu họ tin rằng bạn đã vi phạm Thỏa thuận này theo bất cứ cách nào. Các báo cáo này đều được giữ kín, nhưng chúng tôi có thể sử dụng chúng trong một tranh chấp như được mô tả trong Mục 8.
  11. Lịch sử giao dịch. Bạn có thể xem lịch sử giao dịch của mình trên Tài khoản. Bạn đồng ý rằng việc không thể cung cấp xác nhận Dịch vụ sẽ không gây tổn hại hoặc vô hiệu hóa các điều khoản của giao dịch đó.
  12. Paxful Pay. Paxful đã ủy quyền cho một số thương gia để họ chấp nhận mua hàng hóa và các dịch vụ trực tuyến qua Paxful (những “Thương gia được Ủy quyền”). Bạn có thể thanh toán cho một Thương gia được Ủy quyền bằng cách chọn tùy chọn “Paxful Pay” khi thanh toán hoặc tại thời điểm thực hiện thanh toán. Paxful Pay sẽ chuyển hướng bạn đến Chợ điện tử của chúng tôi để bạn có thể truy cập lượng Tài sản Điện tử có sẵn trong tài khoản hoặc kết nối với một Người bán. Nếu bạn mua Tài sản Điện tử từ một Người bán, các điều khoản được quy định trong Phần 7.1 của Thỏa thuận này sẽ được áp dụng.
  13. Hàng hóa của Thương gia. Paxful không chịu trách nhiệm cho mọi hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn có thể mua từ một Thương gia được Ủy quyền sử dụng tài khoản của bạn hoặc sản phẩm Paxful Pay. Nếu bạn có tranh chấp với một Thương gia được Ủy quyền, bạn nên giải quyết tranh chấp trực tiếp với Thương gia được Ủy quyền đó.
  14. Trả hàng, Hoàn tiền. Giao dịch mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một bên thứ ba thông qua Tài khoản của bạn được tính kết thúc khi bạn nhận hàng. Chúng tôi không xử lý trả hàng hay hoàn tiền. Một Thương gia được Ủy quyền có thể cho phép bạn trả hàng, lưu giữ thẻ tín dụng hoặc một thẻ quà tặng tùy theo quyết định và chính sách của riêng họ.
  15. Paxful tính phí cho Dịch vụ, các phí phù hợp sẽ được hiển thị trước khi bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ tính phí nào. Xem “Phí Paxful” để biết thêm chi tiết. Các loại phí của chúng tôi có thể thay đổi và Paxful bảo lưu quyền điều chỉnh giá cả và phí của họ tại bất kỳ thời điểm nào.
 8. TRANH CHẤP GIAO DỊCH THÔNG QUA QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA PAXFUL

  1. Tranh chấp Giao dịch. Trong hầu hết các trường hợp, cách dễ nhất để giải quyết một tranh chấp là sự giao tiếp và hợp tác giữa Người mua và Người bán để thống nhất về tình hình và đi đến một giải pháp được cả hai bên đồng thuận. Khi Người mua và Người bán không thể đi đến một giải pháp cuối cùng, nhóm hỗ trợ của Paxful (“Bộ phận Hỗ trợ Paxful”) có thể giúp bạn. Một trong hai bên có thể bắt đầu quy trình giải quyết tranh chấp (“giao dịch bị tranh chấp” hoặc “tranh chấp”) liên quan đến một giao dịch. Chỉ cóthể được bắt đầu tranh chấp cho những giao dịch được đánh dấu là đã thanh toán đầy đủ bởi Người mua. Thông thường, các giao dịch không được đánh dấu là đã thanh toán đầy đủ bởi Người mua, bị hủy bỏ bởi Người mua, tự động bị hủy bỏ do khung thời gian giao dịch được quy định trong đề nghị hết hạn, đã được tranh chấp và giải quyết hoặc trong đó Người bán đã giải ngân Tài sản Điện tử cho Người mua... sẽ không thể được tranh chấp, đảo ngược hoặc sửa đổi.
  2. Quy trình Giải quyết Tranh chấp. Dưới đây là các bước Bộ phận Hỗ trợ Paxful sẽ thực hiện khi xảy ra tranh chấp.

   1. Bắt đầu

    Bạn có thể bắt đầu một tranh chấp bằng cách đăng nhập vào Tài khoản Paxful của mình, mở giao dịch bạn muốn tranh chấp và chọn nút “tranh chấp”. Nút “tranh chấp” sẽ chỉ có thể được kích hoạt nếu giao dịch được đánh dấu là đã thanh toán đầy đủ bởi Người mua. Sau khi bắt đầu một tranh chấp, hãy chọn loại tranh chấp từ các tùy chọn được hiển thị và trình bày về vấn đề dẫn đến tranh chấp của bạn.

    Các tùy chọn để mô tả về trường hợp khởi kiện tranh chấp nếu bạn là một Người bán:

    • Treo tiền (ví dụ như một Người bán không trả lời) – Người mua đã đánh dấu giao dịch là đã thanh toán đầy đủ nhưng không trả lời và không hoạt động.
    • Vấn đề với việc thanh toán – Người mua đang hoạt động và đã cố gắng thanh toán nhưng gặp vấn đề với việc thanh toán.
    • Khác – một tùy chọn mở, trong đó bạn có thể mô tả về vấn đề đã dẫn đến tranh chấp. Người mua sẽ có thể xem mô tả của bạn.

    Các tùy chọn để mô tả về trường hợp khởi kiện tranh chấp nếu bạn là một Người bán:

    • Nhà cung cấp không trả lời – bạn đã thanh toán nhưng Người bán không trả lời và không hoạt động.
    • Vấn đề với việc thanh toán – bạn đã thực hiện thanh toán, nhưng Người bán tuyên bố rằng có vấn đề với thanh toán và từ chối giải ngân Tài sản Điện tử.
    • Khác – một tùy chọn mở, trong đó bạn có thể mô tả về vấn đề đã dẫn đến tranh chấp. Người bán sẽ có thể xem mô tả của bạn.
   2. Thông báo

    Sau khi một yêu cầu khởi kiện tranh chấp được gửi đi, Bộ phận Hỗ trợ Paxful sẽ cung cấp cho bên đối tác thông báo qua email và gửi một tin nhắn thông qua tính năng chat trong giao dịch cho cả Người mua và Người bán trên Chợ điện tử để thông báo với bên đối tác rằng một tranh chấp đã được bắt đầu. Nếu một trong các giao dịch của bạn đang xảy ra tranh chấp, Bộ phận Hỗ trợ Paxful sẽ thông báo cho bạn biết về giao dịch đang bị tranh chấp và lý do xảy ra tranh chấp.

   3. Phản hồi

    Xem xét lại tranh chấp và cung cấp cho Bộ phận Hỗ trợ Paxful một bản giải thích về điều đã xảy ra. Bao gồm mọi bằng chứng bạn có để hỗ trợ cho sự giải thích của bạn, ví dụ như bằng chứng thanh toán, bằng chứng sở hữu hoặc bằng chứng chứng minh rằng bạn đã hoặc chưa nhận được thanh toán.

   4. Paxful xem lại

    Các giao dịch bị tranh chấp sẽ được Bộ phận Hỗ trợ Paxful điều tra và một quyết định sẽ được đưa ra dựa trên bằng chứng do hai bên cung cấp. Bộ phận Hỗ trợ Paxful sẽ giải quyết tranh chấp bằng cách đánh giá các yếu tố khác nhau như được mô tả trong Mục 8 dưới đây.

  3. Xem lại Tranh chấp. Trong quá trình xem xét tranh chấp, Bộ phận Hỗ trợ Paxful có thể cung cấp các hướng dẫn mà bạn cần tuân thủ. Các hướng dẫn này có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm bằng chứng, ví dụ như xác minh Giấy tờ tùy thân bổ sung, bằng chứng thanh toán, mọi bằng chứng qua ảnh, âm thanh hoặc video, hoặc mọi tài liệu khác mà Paxful coi là có liên quan và có thể yêu cầu bạn cung cấp các bằng chứng đó trong một khung thời gian nhất định. Việc không tuân thủ các hướng dẫn có thể khiến tranh chấp được giải quyết theo chiều hướng không có lợi cho bạn. Thông thường, Bộ phận Hỗ trợ Paxful sẽ thông báo về quyết định của họ trong mục trò chuyện trong giao dịch trên Chợ điện tử trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận tranh chấp, nhưng trong một số trường hợp nhất định, quy trình này có thể kéo dài hơn.
  4. Không trả lời. Khi bạn tham gia một giao dịch, bạn cần duy trì trạng thái hoạt động và sẵn sàng từ thời điểm giao dịch bắt đầu đến khi giao dịch được hoàn tất, hủy bỏ hoặc được giải quyết. Điều này có nghĩa bạn phải phản hồi lại yêu cầu của Bộ phận Hỗ trợ Paxful về giao dịch bị tranh chấp trong thời gian nhất định, hoặc bạn sẽ bị coi là không hồi đáp và tranh chấp có thể được giải quyết theo hướng không có lợi cho bạn.
  5. Bồi hoàn. Một bên có thể chịu những rủi ro khác, tùy thuộc vào phương thức thanh toán được sử dụng trong giao dịch, kể cả trong trường hợp quy trình giải quyết tranh chấp của Paxful ủng hộ cho bên đó. Quy trình giải quyết tranh chấp được quy định trong Thỏa thuận này khác biệt với bất cứ biện pháp giải quyết nào mà một Người mua hoặc Người bán có thể thực hiện dựa trên phương thức thanh toán đã sử dụng trong giao dịch. Paxful không có nghĩa vụ bắt đầu hay xử lý giao dịch bồi hoàn và không có trách nhiệm pháp lý nếu một bên đảo ngược, bồi hoàn, hay bằng cách này hay cách khác tranh chấp một giao dịch theo cách mà bên đó có thể sử dụng thông qua phương thức thanh toán được sử dụng trong giao dịch, bao gồm cả sau khi một tranh chấp đã bị đóng.
  6. Giải quyết Tranh chấp. Thông thường, một giao dịch sẽ được giải quyết với việc Bộ phận Hỗ trợ Paxful di chuyển lượng Tài sản Điện tử bị tranh chấp đến Người mua hoặc Người bán của giao dịch bị tranh chấp sau khi quy trình giải quyết tranh chấp hoàn tất.

   Dưới đây là các tình huống chúng tôi lựa chọn để cung cấp cho bạn bạn kiến thức về cách Paxful có thể giải quyết một giao dịch bị tranh chấp. Đây không phải là một danh sách đầy đủ. Việc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào đều sẽ phụ thuộc vào dữ kiện cụ thể của tranh chấp đó và bằng chứng người dùng cung cấp.

   Bộ phận Hỗ trợ Paxful có thể giải quyết tranh chấp theo hướng có lợi cho Người mua khi ít nhất một trong các tiêu chí sau đây được đáp ứng:

   • Người mua đã thanh toán theo hướng dẫn ban đầu được Người bán cung cấp trong đề nghị và Người mua đã cung cấp đủ bằng chứng rằng việc thanh toán đã được thực hiện theo các hướng dẫn này. Việc Người bán từ chối hoàn tất một giao dịch sau khi Người mua đã đáp ứng tất cả các điều khoản và điều kiện của Người bán như được đăng tải tại thời điểm Người mua chấp nhận và thanh toán cho giao dịch được coi là vi phạm Thỏa thuận này.
   • Người bán không trả lời và không cung cấp một câu trả lời thỏa đáng trong khung thời gian Bộ phận Hỗ trợ Paxful yêu cầu.
   • Đã thực hiện thanh toán cho một bên thứ ba trong giao dịch hoặc thanh toán cho một tài khoản thanh toán không đứng tên Người bán.

   Bộ phận Hỗ trợ Paxful có thể giải quyết tranh chấp theo hướng có lợi cho Người bán khi một trong các tiêu chí sau đây được đáp ứng:

   • Người mua chưa thanh toán, chưa thanh toán đầy đủ hoặc chưa thực hiện thanh toán theo hướng dẫn ban đầu mà Người bán đề cập tới trong đề nghị giao dịch.
   • Thanh toán của Người mua đã bị giữ lại, đình chỉ, đóng băng hoặc tạm dừng bởi đơn vị cung cấp hoặc xử lý thanh toán. Những trường hợp trên có thể xảy ra khi Người mua đã yêu cầu thực hiện bồi hoàn hoặc tranh chấp một thanh toán thông qua ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ thanh toán của họ.
   • Người mua không trả lời và không cung cấp một câu trả lời thỏa đáng trong khung thời gian Bộ phận Hỗ trợ Paxful yêu cầu.
   • Đã thực hiện thanh toán cho một bên thứ ba trong giao dịch hoặc thanh toán cho một tài khoản thanh toán không đứng tên Người mua.

   Nếu Người mua hoặc Người bán trong một giao dịch bị tranh chấp cung cấp thông tin hoặc tài liệu giả mạo hay đưa ra các tuyên bố sai sự thật, hay bằng cách này hay cách khác sử dụng các chiến thuật lừa đảo thì việc tranh chấp có thể ngay lập tức được giải quyết theo hướng chống lại người dùng đó và tài khoản của người dùng đó có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt ngay lập tức theo quyết định của riêng Bộ phận Hỗ trợ Paxful.

   Trong một số tình huống cả hai bên đều không đáp ứng tiêu chí, hoặc thông tin không rõ ràng hay không thể xác định bên nào đã đáp ứng tiêu chí giải quyết tranh chấp theo quyết định tuyệt đối của riêng Paxful, Paxful có thể quyết định giải quyết tranh chấp bằng cách chia Tài sản Điện tử trong tranh chấp giữa Người mua và Người bán theo tỷ lệ bằng nhau hoặc không bằng nhau.

  7. Khiếu nại. Nếu bạn tin rằng Paxful đã giải quyết tranh chấp đi ngược lại những điều khoản trong Thỏa thuận này, bạn có quyền yêu cầu kháng cáo. Để yêu cầu kháng cáo, bạn cần thông báo ngay với chúng tôi qua văn bản bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Paxful muộn nhất là 10 ngày sau khi bạn được thông báo về quyết định của Bộ phận Hỗ trợ Paxful, và cung cấp cho chúng tôi đủ thông tin chi tiết và bằng chứng để hỗ trợ trường hợp yêu cầu của bạn. Kháng cáo của bạn nên xác định rõ cách bạn tin rằng Paxful đã giải quyết tranh chấp một cách không chính xác theo các điều khoản của Thỏa thuận này và cung cấp bằng chứng về quyết định không chính xác đó.

   Hãy nhớ rằng dù là trong quy trình tranh chấp hay bất cứ lúc nào khi sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, bạn đều có nghĩa vụ giao tiếp lịch thiệp và tôn trọng những người dùng khác cũng như Bộ phận Hỗ trợ Paxful. Hãy xem “Mục 13 - Những Hành vi bị Nghiêm cấm”.

  8. Tính chất Cuối cùng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng quyết định của Paxful về một tranh chấp có tính quyết định, là quyết định cuối cùng và mang tính ràng buộc như được mô tả trong Thỏa thuận này. Paxful sẽ không có trách nhiệm với Người mua hoặc Người bán về các quyết định của họ.
 9. PHÍ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA PAXFUL

  1. Tạo một ví là hoàn toàn miễn phí. Paxful tính phí cho Dịch vụ, các phí phù hợp sẽ được hiển thị trước khi bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ tính phí nào. Xem “Phí Paxful” để biết thêm chi tiết. Các loại phí của chúng tôi có thể thay đổi và Paxful bảo lưu quyền điều chỉnh giá cả và phí của họ tại bất kỳ thời điểm nào.
 10. KHÔNG CÓ QUYỀN HỦY BỎ DỊCH VỤ HOẶC PHÍ THỢ ĐÀO

  1. Nếu bạn sử dụng một Dịch vụ tính phí, hoặc bắt đầu một giao dịch có phí thợ đào thông qua Dịch vụ, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận hoàn tiền hoặc được bồi thường sau khi đã xác nhận rằng bạn muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc giao dịch.
 11. NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

  1. Chúng tôi có thể, tùy theo quyết định của riêng mình và không tính phí, có hoặc không thông báo từ trước tại bất kỳ thời điểm nào, sửa đổi hoặc ngừng cung cấp tạm thời hay vĩnh viễn, bất cứ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi.
 12. ĐÌNH CHỈ HOẶC CHẤM DỨT DỊCH VỤ & TÀI KHOẢN; GIỚI HẠN QUYỀN TRUY CẬP ĐẾN VÍ CỦA BẠN

  1. Tùy theo quyết định tuyệt đối của riêng mình, chúng tôi có thể ngay lập tức và không cần thông báo trước: (a) đình chỉ, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn đối với bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ (bao gồm giới hạn quyền truy cập đến Ví của bạn), và/hoặc (b) bỏ kích hoạt hoặc hủy bỏ tài khoản của bạn nếu: (i) chúng tôi được yêu cầu bởi luật pháp hiện hành, một trát hầu tòa, lệnh tòa án, hoặc lệnh ràng buộc của một cơ quan chính phủ; (ii) chúng tôi có lý do để nghi ngờ bạn đã hoặc có thể vi phạm Thỏa thuận này; (iii) việc sử dụng tài khoản của bạn tùy thuộc vào mọi việc kiện tụng, điều tra, thủ tục chính phủ đang diễn ra và/hoặc chúng tôi nhận thấy một nguy cơ cao hơn về việc không tuân thủ quy định hoặc pháp luật liên quan đến hoạt động tài khoản của bạn; (iv) các đối tác dịch vụ của chúng tôi không thể hỗ trợ việc sử dụng của bạn; (v) bạn có bất cứ hành động nào mà chúng tôi coi là trốn tránh những biện pháp kiểm soát hoặc thủ tục của chúng tôi hoặc (vi) chúng tôi coi việc này là cần thiết để bảo vệ chúng tôi, những người dùng của chúng tôi, bao gồm bạn, hoặc nhân viên của chúng tôi khỏi nguy hiểm hoặc mất mát. Nếu thực thi các quyền của mình để giới hạn hoặc từ chối quyền truy cập Dịch vụ của bạn, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả sau đó, bao gồm mọi sự chậm trễ, thiệt hại hoặc bất tiện mà bạn có thể phải gánh chịu.
  2. Nếu đình chỉ hoặc đóng tài khoản của bạn, chấm dứt việc sử dụng các Dịch vụ vì bất cứ lý do nào, hay giới hạn quyền truy cập đến Ví của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn, trừ khi một lệnh tòa án hoặc quy trình pháp lý khác nghiêm cấm chúng tôi thông báo tới bạn. BẠN THỪA NHẬN RẰNG QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ HÀNH ĐỘNG NHẤT ĐỊNH, BAO GỒM GIỚI HẠN QUYỀN TRUY CẬP ĐẾN, ĐÌNH CHỈ HOẶC ĐÓNG TÀI KHOẢN HOẶC VÍ CỦA BẠN, CÓ THỂ ĐƯỢC DỰA TRÊN CÁC TIÊU CHÍ VỀ GIỮ KÍN THÔNG TIN VỐN THIẾT YẾU CHO GIAO THỨC QUẢN LÝ RỦI RO VÀ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG PAXFUL KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ TIẾT LỘ CHI TIẾT CỦA CÁC THỦ TỤC QUẢN LÝ RỦI RO VÀ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI CHO BẠN. Trong trường hợp đình chỉ tài khoản hoặc quyền truy cập đến Ví của bạn, chúng tôi sẽ loại bỏ lệnh đình chỉ ngay khi có thể sau khi lý do cho việc đình chỉ không còn tồn tại, tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ thông báo với bạn về thời điểm (nếu có) mà lệnh đình chỉ đó sẽ được gỡ bỏ.
  3. Nếu bạn đang sở hữu Tài sản Điện tử trong Ví Paxful của mình và tài khoản của bạn không hoạt động trong một khoảng thời gian được quy định theo pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể sẽ cần báo cáo lượng Tài sản Điện tử còn lại trong tài khoản của bạn là tài sản không có người nhận theo luật tài sản không có người thừa kế và tài sản vô chủ. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp phù hợp để thông báo bằng văn bản cho bạn. Nếu bạn không trả lời các thông báo này trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ khi có biên nhận, hoặc như được pháp luật yêu cầu, chúng tôi có thể sẽ cần giao lượng Tài sản Điện tử đó cho khu vực tài phán phù hợp dưới dạng tài sản không có người nhận. Chúng tôi bảo lưu quyền khấu trừ phí lưu giữ hoặc các chi phí hành chính khác từ lượng Tài sản Điện tử không người nhận đó trong phạm vi được pháp luật cho phép.
  4. We reserve the right to reverse internally received Digital Assets to your Paxful Wallet back to the originating account if the owner of the originating account successfully demonstrates that the Digital Assets were transferred to your Paxful Wallet in error, and if there has been no activity in your account for a period of 24 months. If this occurs, we will use reasonable efforts to provide written notice to you. If you fail to respond to any such notice within 14 days, we may be required to reverse Digital Assets to the owner of the originating account.
 13. NGHIÊM CẤM NHỮNG HÀNH VI SỬ DỤNG

  1. Khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý sẽ sử dụng Dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này (bao gồm Chính sách Quyền Riêng tư) và sẽ không thực hiện bất kỳ hành động bất hợp pháp nào, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các hành vi của mình khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Không chỉ giới hạn đến những điều trên, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:
   1. sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo cách có thể gây gián đoạn, can thiệp, ảnh hưởng tiêu cực hoặc ngăn những người dùng khác tận hưởng Dịch vụ của chúng tôi, hoặc có thể gây hại, làm vô hiệu, làm quá tải hoặc hạn chế chức năng của các Dịch vụ chúng tôi cung cấp theo bất cứ hình thức nào;
   2. tham gia bất cứ hoạt động nào có thể dẫn tới việc vi phạm, hoặc hỗ trợ hành vi vi phạm bất kỳ luật pháp, đạo luật, pháp lệnh, quy định hoặc các chương trình trừng phạt kinh tế được áp dụng tại các quốc gia nơi chúng tôi tiến hành việc kinh doanh hoặc hoạt động, hoặc liên quan đến lợi nhuận từ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào; đăng tải, phân phối hoặc phổ cập bất kỳ nội dung hoặc thông tin bất hợp pháp nào;
   3. can thiệp vào quyền truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ của một người dùng khác; phỉ báng, lạm dụng, tống tiền, quấy rối, theo dõi bất hợp pháp, đe dọa hoặc bằng cách này hay cách khác vi phạm hoặc xâm phạm các quyền hợp pháp (bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn đến quyền riêng tư, quảng cáo và tài sản trí tuệ) của những người dùng khác; kích động, đe dọa, hỗ trợ, quảng bá hoặc khuyến khích thù hận, phân biệt chủng tộc, hoặc hành động có tính bạo lực với những người dùng khác; gom hoặc bằng cách này hay cách khác thu thập thông tin về những người dùng khác từ trang web của chúng tôi;
   4. tham gia bất kỳ hoạt động nào nhằm lừa đảo, phỉ báng hoặc bằng cách này hay cách khác gây hại cho Paxful hoặc những người dùng của chúng tôi; hoặc cung cấp bất cứ thông tin sai sự thật, không chính xác, dối trá hay gây hiểu nhầm nào cho Paxful hoặc một người dùng khác có sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc bằng cách này hay cách khác được cung cấp hay yêu cầu theo Thỏa thuận này;
   5. đưa vào Dịch vụ bất cứ virus, Trojan, worm, bom lô-gic hay bất kỳ nội dung độc hại nào; sử dụng rô-bốt, spider, crawler, scraper hoặc bất kỳ phương thức hay giao diện tự động hóa nào không được chúng tôi cho phép để truy cập Dịch vụ hoặc trích xuất dữ liệu; nỗ lực vượt qua bất cứ kỹ thuật lọc nội dung nào mà chúng tôi sử dụng, hoặc nỗ lực truy cập bất kỳ dịch vụ hay phần Dịch vụ nào của chúng tôi mà bạn không được phép truy cập; hoặc đặt bất cứ quảng cáo hay nội dung quảng bá nào khuyến khích việc mua hoặc bán Tài sản Điện tử bên ngoài Dịch vụ của Paxful trên Chợ điện tử Paxful;
   6. tham gia giao dịch liên quan đến các sản phẩm vi phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu, quyền quảng cáo hoặc quyền riêng tư hay bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác thể theo pháp luật hiện hành, hoặc bất cứ nội dung được cấp phép nào mà không nhận được sự ủy quyền thích đáng từ chủ sở hữu bản quyền; sử dụng tài sản trí tuệ, tên hoặc logo của Paxful, bao gồm sử dụng các thương hiệu hoặc dấu dịch vụ của Paxful mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ trước của chúng tôi hoặc theo cách có thể gây hại cho Paxful hoặc nhãn hiệu Paxful; mọi hành động ám chỉ sai sự thật rằng bạn được Paxful ủng hộ hoặc có liên kết với Paxful; hoặc phát triển bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào có thể tương tác với các Dịch vụ của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước đó bằng văn bản của chúng tôi; hoặc
   7. khuyến khích hoặc xúi giục bất kỳ bên thứ ba nào tham gia vào bất kỳ hoạt động bị nghiêm cấm nào theo Mục 13 này.
 14. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  1. Chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, tuân theo điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này để truy cập và sử dụng các Dịch vụ, Website, các nội dung, tài liệu, thông tin liên quan (gọi chung là “Nội dung”) chỉ theo các mục đích đã được Paxful phê duyệt tùy từng thời điểm. Mọi hoạt động sử dụng Website hoặc Nội dung khác đều bị nghiêm cấm một cách rõ ràng và bất cứ quyền, quyền sở hữu và quyền lợi trong các Dịch vụ, Website hoặc Nội dung nào đều là tài sản độc quyền của Paxful. Bạn đồng ý rằng mình sẽ không sao chép, truyền tải, phân phối, bán, cấp phép, đảo ngược công nghệ, sửa đổi, đăng tải hoặc tham gia việc chuyển nhượng hay bán, tạo tác phẩm phái sinh từ, hoặc bằng cách này hay cách khác khai thác bất kỳ Nội dung nào một cách tổng thể hay một phần mà không có sự đồng ý trước đó bằng văn bản từ Paxful. Bạn không thể sao chép, bắt chước hoặc sử dụng bất cứ thương hiệu, dấu hiệu được đăng ký, logo hoặc bất cứ tài sản trí tuệ nào của Paxful mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ trước của Paxful.
  2. Tuy chúng tôi có ý định cung cấp thông tin chính xác và kịp thời trên Website Paxful, Website của chúng tôi (bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn đến Nội dung) không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác, hoàn chỉnh hoặc cập nhật và cũng có thể bao gồm các lỗi chính tả và sai sót kỹ thuật. Nhằm nỗ lực cung cấp cho bạn thông tin hoàn chỉnh và chính xác nhất có thể, thông tin có thể được thay đổi hoặc cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến thông tin về các chính sách, sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi. Theo đó, bạn nên xác minh mọi thông tin trước khi sử dụng chúng, và bất cứ quyết định dựa trên những thông tin có trên Website Paxful đều là trách nhiệm của riêng bạn và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào đối với các quyết định đó. Thông tin được cung cấp bởi các bên thứ ba chỉ nhằm mục đích thông tin và Paxful không thể hiện hay đảm bảo về độ chính xác của chúng. Liên kết đến các nội dung của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn đến các website) có thể được cung cấp để bạn có thể tham khảo một cách tiện lợi hơn chứ không được kiểm soát bởi chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho mọi khía cạnh của thông tin, nội dung hay Dịch vụ có trong bất kỳ tài liệu của bên thứ ba nào hay trên các website của bên thứ ba có thể truy cập hoặc được liên kết với Website Paxful.
 15. PHẢN HỒI VÀ NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG GỬI ĐI

  1. Paxful luôn nỗ lực cải thiện các Dịch vụ và Website của chúng tôi. Nếu bạn có các ý tưởng hoặc đề xuất để cải thiện hoặc bổ sung cho các Dịch vụ hay Website của Paxful, Paxful luôn sẵn sàng lắng nghe; tuy nhiên, mọi nội dung gửi đi đều phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này.
  2. Trong mọi trường hợp, việc tiết lộ bất kỳ ý tưởng hay phản hồi nào, hay bất kỳ nội dung nào liên quan đến Paxful hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty mẹ hoặc công ty liên kết, hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc, quản lý, thành viên, cổ đông, nhân viên và đại lý, hoặc bất kỳ người thừa kế, người kế nhiệm, người đại diện và người được chỉ định (mỗi người này đều là một “Bên Paxful” và gọi chung là “Các Bên Paxful”) đều phải chịu mọi nghĩa vụ bảo mật hoặc thực hiện các khoản bồi thường.
  3. Thông qua việc gửi một ý tưởng hoặc phản hồi hay bất kỳ nội dung liên quan nào tuân theo quyền sở hữu trí tuệ (“Sản phẩm”) đến Paxful hoặc bất cứ Bên Paxful nào, bạn sẽ cung cấp cho Paxful, liên quan đến Sản phẩm gửi đi, một giấy phép miễn phí không độc quyền, vĩnh viễn, có hiệu lực toàn cầu để sử dụng toàn bộ nội dung của các ý tưởng và phản hồi đó, cho bất kỳ mục đích nào. Thêm vào đó, bạn từ bỏ mọi quyền tinh thần trong phạm vi tối đa mà pháp luật Hoa Kỳ cho phép đối với Sản phẩm cũng như đảm bảo với Bên Paxful rằng đó hoàn toàn là Sản phẩm của bạn, và không ai khác có bất kỳ quyền nào đối với Sản phẩm và tất cả Các Bên Paxful đều có thể sử dụng miễn phí Sản phẩm và tài liệu liên quan nếu muốn, ngoài ra tài liệu có thể được cung cấp hoặc sửa đổi bởi bất cứ Bên Paxful nào mà không cần sự cho phép hay giấy phép từ bất cứ bên thứ ba nào.
  4. Bạn cũng chấp nhận rằng Paxful có thể cấp giấy phép bổ sung cho bất cứ Bên Paxful nào để họ sử dụng bất kỳ Sản phẩm và tài liệu nào mà bạn đã gửi đi theo bất kỳ cách nào.
  5. Chúng tôi có quyền xóa mọi bài đăng của bạn trên Website tùy theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi mà không cần cảnh báo trước hay cung cấp lý do.
 16. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  Chúng tôi khuyến nghị bạn truy cập trang Câu hỏi thường gặp trước khi liên hệ với chúng tôi. Trong trường hợp trang Câu hỏi thường gặp không có thông tin mà bạn tìm kiếm, Paxful cung cấp dịch vụ hỗ trợ 24/7. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua tiện ích hỗ trợ trên trang Câu hỏi thường gặp.

 17. BẤT KHẢ KHÁNG

  1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho mọi sự chậm trễ, không thể cung cấp Dịch vụ hoặc hoặc gián đoạn Dịch vụ phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ mọi nguyên nhân hoặc điều kiện nằm ngoài quyền kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến biến động thị trường lớn, mọi sự chậm trễ hoặc thất bại do những sự kiện nằm ngoài tầm kiểu soát của con người, hành động của các cơ quan dân sự hoặc quân sự, hành động khủng bố, bất ổn xã hội, chiến tranh, đình công hoặc các tranh chấp lao động khác, hỏa hoạn, gián đoạn trong dịch vụ viễn thông hoặc dịch vụ Internet hay dịch vụ của nhà cung cấp mạng, hỏng hóc trang thiết bị và/hoặc phần mềm, các thảm họa hay bất cứ sự việc nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào.
 18. BẢN CHẤT CỦA THỎA THUẬN

  1. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Paxful về những điều đã đề cập tới trong các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Thỏa thuận này hủy bỏ và thay thế mọi thỏa thuận chính thức và không chính thức trước đây giữa bạn và Paxful về những vấn đề nêu trên. Theo các Thỏa thuận này, bạn không thể chuyển giao bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào của mình nếu không có sự đồng ý từ trước bằng văn bản của chúng tôi.