ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ của Paxful Inc.

THỎA THUẬN NÀY CHỨA CÁC THÔNG TIN RẤT QUAN TRỌNG VỀ NHỮNG QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN, CŨNG NHƯ CÁC ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN VÀ ĐẶC QUYỀN CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO BẠN. VUI LÒNG ĐỌC KỸ.

Điều khoản Dịch vụ này và mọi sửa đổi hay tuyên bố lại trong đó ("Thỏa thuận") tạo thành một thỏa thuận pháp lý bao gồm việc cung cấp dịch vụ từ Paxful đến bạn, bao gồm cung cấp một sàn giao dịch điện tử cho phép người mua và người bán bitcoin giao dịch với nhau (“Sàn giao dịch”), cung cấp các dịch vụ ví kỹ thuật số được lưu trữ, giữ và giải ngân bitcoin như được hướng dẫn khi hoàn tất một đơn hàng bitcoin và mọi dịch vụ khác được mô tả trong Thỏa thuận này (gọi chung là “Các Dịch vụ” và gọi riêng là “Dịch vụ”) được cung cấp bởi Paxful, Inc. và mọi đại lý của họ, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến Paxful USA, Inc.(gọi chung là “Paxful” hoặc “chúng tôi” hay “công ty”) đến bạn với tư cách là một cá nhân (còn được gọi là “người dùng” hoặc “bạn”). Paxful.com và mọi Dịch vụ liên quan của họ đều được sở hữu và vận hành bởi Paxful. Việc bạn sử dụng các Dịch vụ sẽ được quản lý bởi Thỏa thuận này, cùng với Chính sách Quyền Riêng tư, Chính sách Cookie và Chữ ký Điện tử Đồng ý của chúng tôi.

TRANH CHẤP THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG TRỌNG TẠI THAY CHO XÉT XỬ BẰNG BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC KIỆN TẬP THỂ.

Thông qua việc đăng ký một tài khoản trên paxful.com, hay mọi website liên kết, API, hay ứng dụng di động, bao gồm mọi URL được vận hành bởi Paxful (gọi chung là "Website Paxful" hoặc “Website”), bạn đồng ý rằng mình đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận này bao gồm Chính sách Quyền Riêng tư, Chính sách Cookie và Chữ ký Điện tử Đồng ý của chúng tôi.

GIÁ TRỊ CỦA BITCOIN VÀ CÁC ĐỒNG TIỀN ĐIỆN TỬ KHÁC CÓ THỂ TĂNG HOẶC GIẢM VÀ BẠN SẼ CÓ NGUY CƠ ĐÁNG KỂ VỀ MẤT TIỀN KHI MUA, BÁN, NẮM GIỮ HOẶC ĐẦU TƯ VÀO BITCOIN HOẶC CÁC ĐỒNG TIỀN ĐIỆN TỬ KHÁC. BẠN NÊN THẬN TRỌNG CÂN NHẮC RẰNG VIỆC GIAO DỊCH HOẶC NẮM GIỮ BITCOIN CÓ PHÙ HỢP VỚI BẠN KHÔNG, XÉT ĐẾN ĐIỀU KIỆN TÀI CHÍNH CỦA BẠN.

Giới thiệu về Paxful và các Dịch vụ của họ

Paxful là một sàn giao dịch ngang hàng tiên phong trong việc hỗ trợ việc mua và bán bitcoin với những người bán chấp nhận hơn 300 phương thức thanh toán khác nhau cho bitcoin của họ. Các phương thức thanh toán được đàm phán và trao đổi trên nền tảng ngang hàng giữa người mua trong Sàn giao dịch (“Người mua”) và người bán trong Sàn giao dịch (“Người bán”). Những người dùng của chúng tôi đồng ý về phương thức thanh toán được sử dụng để hoàn tất giao dịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý cho các phương thức thanh toán đó theo chừng mực của pháp luật.

Paxful cũng cung cấp dịch vụ lưu trữ ví kỹ thuật số thông qua một nhà cung cấp ví khế ước lưu giữ hàng đầu thế giới. Cơ sở người dùng toàn cầu của chúng tôi có thể đăng các đề nghị mua hoặc bán bitcoin thông qua nhiều phương thức tiện lợi. Người tạo đề nghị có trách nhiệm liệt kê các điều khoản giao dịch, bao gồm các phương thức thanh toán mà Người bán sẽ chấp nhận. Sau khi một đề nghị được chọn bởi một người dùng Paxful khác, bitcoin của Người bán sẽ bị khóa như một phần trong quy trình giao dịch của chúng tôi (được gọi là “Khế ước lưu giữ Paxful”) cho đến khi mọi điều kiện cần thiết để thực thi giao dịch đã xảy ra. Giao dịch sẽ được hoàn tất và bitcoin được Người bán mở khóa và giải ngân cho Người mua sau khi Người mua đã hoàn tất các điều khoản của giao dịch và thanh toán đã được xác nhận là hợp lệ và được tiếp nhận bởi Người bán. Paxful không đóng vai trò là đơn vị xử lý thanh toán. Mọi trách nhiệm pháp lý trong việc gửi và nhận THANH TOÁN và XÁC NHẬN tính hợp lệ của giao dịch đều thuộc về người mua và người bán. Lượng bitcoin được khóa bởi chúng tôi sẽ được trả lại cho Người bán nếu Người mua chọn hủy bỏ giao dịch. Người bán không thể hủy bỏ giao dịch tại bất cứ thời điểm nào. Người bán chỉ có tùy chọn mở khóa bitcoin và giải ngân nó cho Người mua. Điều này nhằm bảo vệ Người mua. Nếu Người bán cần hủy bỏ giao dịch do Người mua không tuân thủ các điều khoản của giao dịch, họ phải bắt đầu một tranh chấp và cung cấp lý do cho việc này như được mô tả thêm trong Phần 8 của Thỏa thuận này. Các giao dịch trên Website của chúng tôi được thực hiện giữa Người mua và Người bán. Theo đó, Paxful không phải là một bên tham gia vào bất cứ giao dịch nào.

Dịch vụ lưu trữ ví tiền điện tử của Paxful là một phương thức bảo mật để lưu trữ, gửi và nhận tiền điện tử. Paxful không lưu trữ hay nắm giữ bất kỳ bitcoin hoặc đồng tiền điện tử nào. Bitcoin, như mọi loại tiền điện tử khác, luôn được lưu trữ trên mạng hoặc chuỗi khối tương ứng của nó. Mọi giao dịch tiền điện tử đều xảy ra trên mạng lưới tiền điện tử chứ không phải trên Paxful. Không có bảo đảm nào rằng giao dịch đó sẽ được xử lý trên mạng lưới tiền điện tử. Paxful bảo lưu quyền từ chối xử lý bất kỳ giao dịch nào nếu được yêu cầu bởi pháp luật hoặc nếu chúng tôi xác định giao dịch đó vi phạm các điều khoản và điều kiện của mình trong Thỏa thuận này. Sau đây, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chịu toàn bộ trách nhiệm cho mọi hoạt động xảy ra trong ví của mình và chấp nhận mọi rủi ro về truy cập được ủy quyền hay trái phép đến ví của bạn, đến chừng mực tối đa được pháp luật cho phép.

 1. CHUNG

  1. Chúng tôi bảo lưu quyền bổ sung, sửa đổi, thay đổi hoặc đính chính Thỏa thuận này bất cứ lúc nào tùy theo quyết định tuyệt đối của riêng mình và không cần thông báo trước. Mọi thay đổi đó liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ có hiệu lực từ khi được đăng trên Website Paxful và không áp dụng về trước. Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi một địa chỉ email, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn qua email khi Thỏa thuận này được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận được sửa đổi, biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng cho bạn là hãy ngay lập tức chấm dứt việc bạn sử dụng các Dịch vụ và đóng tài khoản của mình.
  2. Bạn có trách nhiệm đọc kỹ Thỏa thuận và thường xuyên xem lại Thỏa thuận này như được đăng trên Website Paxful. Việc bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ sẽ thể hiện sự chấp thuận của bạn đối với việc bị ràng buộc bởi Thỏa thuận có hiệu lực tại thời điểm đó.
  3. Việc Paxful không thi hành hoặc chậm trễ trong việc thi hành toàn bộ hay một phần bất kỳ khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không bị coi là từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào của chúng tôi.
 2. TÀI KHOẢN & ĐĂNG KÝ

  1. Để sử dụng các Dịch vụ, bạn sẽ cần đăng ký một tài khoản thông qua Website của chúng tôi. Trong quá trình đăng ký, chúng tôi sẽ hỏi bạn một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến tên, địa chỉ và các thông tin cá nhân khác để xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi có thể, tùy theo quyết định tuyệt đối của riêng mình, từ chối duy trì một tài khoản cho bạn. Sau đây, bạn chấp nhận và thừa nhận rằng mình: (a) đủ tuổi hợp pháp ở khu vực tài phán tương ứng của mình để đồng ý với Thỏa thuận này; và (b) chưa từng bị đình chỉ hay loại bỏ khỏi việc sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi.
  2. Bằng cách sử dụng tài khoản của bạn, bạn đồng ý và thể hiện rằng bạn sẽ sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi cho bản thân bạn và bạn không thể sử dụng tài khoản của mình để làm trung gian hay môi giới cho bất kỳ bên thứ ba, người hay tổ chức nào khác. Trừ khi được Paxful cho phép một cách rõ ràng, bạn chỉ được phép sở hữu một tài khoản và không được phép bán, mượn, chia sẻ hoặc bằng cách này hay cách khác cung cấp tài khoản hoặc mọi chi tiết cần thiết để truy cập tài khoản của bạn cho những người hay tổ chức khác ngoài bạn. Bạn là người chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý duy nhất trong việc duy trì bảo mật và kiểm soát phù hợp cho mọi tên người dùng, địa chỉ email, mật khẩu, mã xác thực 2 yếu tố hoặc mọi loại mã và thông tin tài khoản khác được bạn sử dụng để truy cập các Dịch vụ. Tài khoản của bạn không được chứa thông tin gây hiểu nhầm hoặc lừa đảo. Việc giả mạo thông tin cho tài khoản, giả mạo quốc gia xuất xứ hoặc cung cấp tài liệu tùy thân giả mạo là tuyệt đối bị nghiêm cấm.
  3. Trong quá trình đăng ký tài khoản của bạn, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi những thông tin mà chúng tôi yêu cầu vì mục đích xác minh danh tính và phát hiện hoạt động rửa tiền, tài trợ cho khủng bố, lừa đảo hoặc bất kỳ tội ác tài chính nào khác và cho phép chúng tôi giữ lại một bản ghi thông tin đó. Bạn sẽ cần hoàn thành các thủ tục xác minh nhất định trước khi bạn được phép sử dụng các Dịch vụ, thủ tục này có thể được sửa đổi theo kết quả thông tin thu được về bạn và trên cơ sở liên tục. Thông tin chúng tôi yêu cầu có thể bao gồm một số thông tin cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến, tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, ngày sinh, số an sinh xã hội, mã số thuế và một giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp. Qua việc cung cấp cho chúng tôi thông tin này hoặc mọi thông tin cần thiết khác, bạn xác nhận rằng tất cả các thông tin đều là đúng, chính xác và không gây hiểu nhầm. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin bạn đã cung cấp. BẠN CHO PHÉP CHÚNG TÔI TRUY VẤN, DÙ LÀ TRỰC TIẾP HAY THÔNG QUA CÁC BÊN THỨ BA, MÀ CHÚNG TÔI COI LÀ CẦN THIẾT ĐỂ XÁC MINH DANH TÍNH HOẶC BẢO VỆ BẠN VÀ/HOẶC CHÚNG TÔI KHỎI BỊ LỪA ĐẢO HOẶC CÁC LOẠI TỘI ÁC TÀI CHÍNH KHÁC, VÀ THỰC HIỆN NHỮNG HÀNH ĐỘNG MÀ CHÚNG TÔI COI LÀ CẦN THIẾT DỰA TRÊN KẾT QUẢ CỦA CÁC TRUY VẤN ĐÓ. KHI CHÚNG TÔI THỰC HIỆN CÁC TRUY VẤN NÀY, BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾT LỘ CHO NHỮNG CƠ QUAN XÁC ĐỊNH TÍN DỤNG VÀ CƠ QUAN CHỐNG TỘI ÁC TÀI CHÍNH HAY NGĂN CHẶN LỪA ĐẢO VÀ RẰNG CÁC CƠ QUAN NÀY CÓ THỂ TRẢ LỜI ĐẦY ĐỦ TRUY VẤN CỦA CHÚNG TÔI.
  4. Nếu bạn đang sử dụng các Dịch vụ thay mặt cho một tổ chức hợp pháp, ví dụ như một doanh nghiệp, bạn thể hiện và đảm bảo bổ sung rằng: (i) tổ chức hợp pháp này được thành lập hợp pháp và tồn tại hợp lệ theo luật pháp hiện hành của khu vực tài phán nơi tổ chức này hoạt động; và (ii) bạn là người đại diện được ủy quyền hợp pháp để hành động thay mặt cho tổ chức hợp pháp đó. Một tài khoản doanh nghiệp được xác minh sẽ được cấp cho tổ chức hợp pháp đó và chỉ được sử dụng bởi người đã đăng ký nó. Các tài khoản doanh nghiệp không được chia sẻ với hoặc sử dụng bởi các cá nhân hoặc tổ chức khác. Các tài khoản doanh nghiệp được xác minh sẽ được cho phép các ngoại lệ giới hạn sau:

   • Một tài khoản doanh nghiệp được phê duyệt có thể có nhiều tài khoản người dùng hoạt động cùng lúc, với điều kiện tất cả bọn họ đều được xác minh bởi công ty và được vận hành bởi các nhân viên được chỉ định của công ty mà trước đó đã được tiết lộ với và phê duyệt bởi Paxful tùy theo quyết định tuyệt đối của riêng họ; và
   • Các tài khoản doanh nghiệp chỉ có thể có một đề nghị đang hoạt động cho một giao dịch cụ thể tại bất kỳ thời điểm nào và không được phép có nhiều đề nghị cho các giao dịch cụ thể từ các tài khoản doanh nghiệp khác của họ.
  5. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc tạo một mật khẩu mạnh và duy trì bảo mật và quyền kiểm soát phù hợp cho mọi Giấy tờ tùy thân, mật khẩu, gợi ý, mã căn cước cá nhân (PIN), khóa API hoặc mọi mã khác mà bạn sử dụng để truy cập các Dịch vụ của chúng tôi. Mọi mất mát hoặc xâm phạm bảo mật đối với những thông tin kể trên và/hoặc thông tin cá nhân của bạn có thể dẫn đến truy cập trái phép vào tài khoản của bạn bởi các bên thứ ba và khiến bitcoin và/hoặc tiền trong tài khoản, bao gồm tiền trong các phương thức thanh toán liên quan, bị mất hoặc bị đánh cắp. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc cập nhật địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác trong hồ sơ tài khoản để nhận mọi thông báo hoặc cảnh báo được gửi bởi chúng tôi. Bạn tuyệt đối không nên cho phép truy cập từ xa hoặc chia sẻ màn hình máy tính với một ai khác khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất mà bạn có thể phải gánh chịu do thông tin đăng nhập của bạn bị xâm phạm bảo mật mà không phải phát sinh từ lỗi của Paxful và/hoặc do bạn không tuân thủ hoặc hành động theo mọi thông báo hoặc cảnh báo nào được chúng tôi gửi đến bạn.
  6. Để sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cần đáp ứng một số nghĩa vụ pháp lý ở quốc gia và/hoặc tiểu bang cư trú của mình. Thông qua việc chấp nhận các điều khoản trong Thỏa thuận này, bạn xác nhận rằng bạn đã xem lại các luật pháp và quy định pháp lý tại địa phương và bạn hiểu, và đáp ứng mọi nghĩa vụ đó. Do các nghiêm cấm về pháp lý hoặc quy định pháp luật, chúng tôi không cung cấp các Dịch vụ của mình ở một số khu vực tài phán nhất định. Thông qua việc chấp nhận các điều khoản trong Thỏa thuận này, bạn xác nhận rằng mình không phải cư dân hoặc không được quản lý bởi các luật pháp và quy định pháp luật của những khu vực tài phán đó.
  7. Chúng tôi có thể không cung cấp một số Dịch vụ ở một số thị trường và khu vực tài phán và có thể hạn chế hoặc nghiêm cấm việc sử dụng tất cả hoặc một phần Dịch vụ từ một số khu vực tài phán nhất định (“Khu vực tài phán bị hạn chế”). Tại thời điểm này, các Khu vực tài phán bị hạn chế bao gồm những khu vực được xác định trong “Danh sách các Quốc gia bị cấm”, và 2 Tiểu bang Washington và New York. Bạn không được sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn ở một Khu vực tài phán bị hạn chế trên đây. Bạn không được phép lách qua các hạn chế được áp đặt bởi Dịch vụ, ví dụ như làm giả địa chỉ IP hoặc gửi mọi thông tin không chính xác về địa điểm của bạn.
 3. KHU VỰC TÀI PHÁN, TRỌNG TÀI & HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

  1. Thỏa thuận này cũng như việc bạn sử dụng Website và các Dịch vụ sẽ được quản lý bởi và được hiểu theo luật pháp của Tiểu bang Delaware mà không xét đến các nguyên tắc về mâu thuẫn pháp luật.
  2. Trọng tài. Bạn và Paxful đồng ý rằng mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hay các Dịch vụ sẽ được giải quyết tại tòa trọng tài ràng buộc, trên cơ sở cá nhân, theo quy định về phân xử trọng tài cho các tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng của Hiệp hội Trọng tài Thương mại Hoa Kỳ (xem tại https://www.adr.org/rules). Tùy theo các yêu cầu hiện hành về khu vực tài phán, người khiếu nại tiêu dùng (là các cá nhân giao dịch cho việc sử dụng cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình) có thể theo đuổi khiếu nại của họ tại các tòa tiểu tụng địa phương thay vì thông qua tòa trọng tài, chừng nào vấn đề của họ vẫn được xử lý bởi tòa tiểu tụng và trên cơ sở cá nhân (không phải kiện tập thể hay kiện đại diện).

   THỎA THUẬN TỪ BỎ KIỆN TẬP THỂ: ĐẾN CHỪNG MỰC ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT, MỌI KHIẾU NẠI CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC ĐƯA RA TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN, CHỨ KHÔNG PHẢI VỚI TƯ CÁCH NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN CỦA BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG KIỆN THEO LỚP, KIỆN TẬP THỂ HAY KIỆN ĐẠI DIỆN (GỌI CHUNG LÀ “THỎA THUẬN TỪ BỎ KIỆN TẬP THỂ”). TRỌNG TÀI KHÔNG THỂ TỔNG HỢP KHIẾU NẠI CỦA NHIỀU HƠN MỘT NGƯỜI HOẶC THAM GIA VÀO VIỆC PHÂN XỬ TẬP THỂ. BẠN THỪA NHẬN RẰNG, THÔNG QUA VIỆC ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN VÀ PAXFUL ĐỀU TỪ BỎ MỌI QUYỀN XÉT XỬ BẰNG BỒI THẨM ĐOÀN VÀ BẠN TỪ BỎ QUYỀN THAM GIA MỘT VỤ KIỆN TẬP THỂ CHỐNG LẠI PAXFUL.

   Toàn bộ Khoản 9 U.S.C. §§ 1-16 của Đạo luật Trọng tài Liên bang đều được áp dụng cho việc phân xử bằng trọng tài. Việc phân xử trọng tài sẽ được thực thi bởi một trọng tài trung lập duy nhất tại Tiểu bang Delaware, hoặc một địa điểm được đồng ý bởi cả hai bên, bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Trọng tài có thể trao mọi phán quyết mà một tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền có thể trao, bao gồm phí luật sư khi được cho phép bởi pháp luật, và quyết định trọng tài có thể được đưa ra dưới dạng phán quyết và được thực thi trong một tòa án bất kỳ. Theo yêu cầu của bạn, phiên tòa có thể được thực thi một cách trực tiếp hoặc qua điện thoại và trọng tài có thể cho phép gửi và xác định các kiến nghị thông qua bản tóm tắt mà không cần xét xử bằng lời nói. Bên thắng kiện trong mọi vụ kiện hoặc tố tụng để thực thi Thỏa thuận này sẽ có quyền đòi bồi thường chi phí và phí luật sư.

   Nếu (các) trọng tài hoặc quản trị viên tòa trọng tài áp đặt phí đệ đơn hoặc các chi phí hành chính khác đối với bạn, chúng tôi sẽ bù đắp cho bạn khi có yêu cầu, đến chừng mực mà các phí hoặc chi phí đó vượt quá mức mà bạn sẽ phải thanh toán nếu bạn kiện thông qua tòa án. Chúng tôi cũng sẽ thanh toán các phí hoặc chi phí bổ sung nếu được yêu cầu theo quy định của quản trị viên tòa trọng tài hoặc luật pháp hiện hành. Ngoài các phí hoặc chi phí trên, mỗi bên đều phải chịu trách nhiệm cho mọi phí hoặc chi phí khác, ví dụ như phí luật sư mà bên đó có thể phát sinh.

  3. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này bị một tòa trọng tài hoặc tòa án Hoa Kỳ coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành toàn bộ hay một phần, tính hợp lệ hoặc tính thi hành của các phần khác của các điều khoản và điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng. Mọi đề mục chứa trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thông tin và không phải là các khoản thi hành được của Thỏa thuận này.
 4. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ & BẢO MẬT

  1. Chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của mọi dữ liệu được bạn tiết lộ trực tuyến. Bạn chấp nhận rủi ro bảo mật cố hữu của việc cung cấp thông tin và giao dịch trực tuyến qua mạng Internet và sẽ không buộc chúng tôi chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm bảo mật nào trừ khi điều đó là do sơ suất của chúng tôi.
  2. Vui lòng xem tuyên bố chính thức về quyền riêng tư của chúng tôi: https://paxful.com/privacy.
 5. KHÔNG BẢO HÀNH, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ & CHẤP NHẬN RỦI RO

  1. CÁC DỊCH VỤ NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NHƯ NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ SẴN CÓ" MÀ KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO, ĐẠI DIỆN HAY BẢO HÀNH NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG, NGẦM ĐỊNH HAY THEO LUẬT ĐỊNH. ĐẾN CHỪNG MỰC TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, PAXFUL MIỄN TRỪ CỤ THỂ MỌI BẢO HÀNH NGẦM ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU, TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ/HOẶC KHÔNG VI PHẠM. PAXFUL KHÔNG THỂ HIỆN HAY BẢO HÀNH RẰNG QUYỀN TRUY CẬP WEBSITE, MỌI PHẦN CỦA DỊCH VỤ HOẶC MỌI PHẦN CỦA NỘI DUNG CÓ TRONG ĐÓ SẼ LÀ LIÊN TỤC, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI HAY KHÔNG BỊ LỖI. PAXFUL KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO MỌI GIÁN ĐOẠN HOẶC THUA LỖ MÀ NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ CHỊU. SAU ĐÂY, BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN KHÔNG DỰA TRÊN CÁC TUYÊN BỐ HAY THỎA THUẬN NGẦM KHÁC, DÙ LÀ BẰNG VĂN BẢN HAY LỜI NÓI, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP CÁC DỊCH VỤ VÀ WEBSITE. KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC ĐIỀU NÓI TRÊN, SAU ĐÂY, BẠN THỪA NHẬN VÀ CHẤP NHẬN CÁC RỦI RO CỐ HỮU CỦA VIỆC SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN ĐẾN HỎNG HÓC PHẦN CỨNG, VẤN ĐỀ PHẦN MỀM, LỖI KẾT NỐI INTERNET, PHẦN MỀM ÁC Ý, SỰ CAN THIỆP CỦA BÊN THỨ BA DẪN ĐẾN MẤT HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP TÀI KHOẢN HOẶC VÍ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG KHÁC, LỖI MÁY CHỦ HOẶC MẤT DỮ LIỆU. BẠN THỪA NHẬN VÀ CHẤP NHẬN RẰNG PAXFUL SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI SỰ CỐ GIAO TIẾP, GIÁN ĐOẠN, LỖI, MÉO TÍN HIỆU HAY ĐỘ TRỄ TRONG GIAO TIẾP MÀ BẠN CÓ THỂ TRẢI QUA KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ, DÙ NGUYÊN NHÂN LÀ GÌ.
  2. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, PAXFUL, CÁC ĐẠI LÝ VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA HỌ, HOẶC BẤT KỲ CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ, NHÂN VIÊN, CỐ VẤN, TƯ VẤN HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO CỦA HỌ ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM (A) CHO MỌI SỐ TIỀN LỚN HƠN GIÁ TRỊ CỦA TỔNG PHÍ MÀ BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG TRONG MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC KHI PHÁT SINH THUA LỖ HOẶC (B) CHO MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT LỢI NHUẬN, GIẢM GIÁ TRỊ HOẶC CƠ HỘI KINH DOANH, MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT MÁT, THIỆT HẠI, HỎNG HOẶC RÒ RỈ DỮ LIỆU HOẶC BẤT KỲ TÀI SẢN VÔ HÌNH NÀO KHÁC HOẶC MỌI THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, VÔ HÌNH HOẶC HẬU QUẢ NÀO, DÙ LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI LẦM, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM KHÁCH QUAN HAY NGUYÊN NHÂN KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC TRÁI PHÉP ĐỐI VỚI WEBSITE HOẶC CÁC DỊCH VỤ HAY THỎA THUẬN NÀY, KỂ CẢ NẾU MỘT NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA PAXFUL ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO HOẶC BIẾT HAY ĐÁNG RA PHẢI BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ, VÀ BẤT KỂ VIỆC KHÔNG CÓ BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐƯỢC ĐỒNG THUẬN HAY KHÔNG VỀ MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU CỦA NÓ, NGOẠI TRỪ ĐẾN CHỪNG MỰC MỘT QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG CỦA TÒA ÁN ĐƯỢC ĐƯA RA RẰNG CÁC THIỆT HẠI ĐÓ LÀ KẾT QUẢ CỦA MỘT SƠ SUẤT KHÔNG THỂ THA THỨ, LỪA ĐẢO, CỐ Ý SAI PHẠM HOẶC CỐ Ý VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA PAXFUL. MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI BỎ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ, VẬY NÊN GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.
  3. Chúng tôi không sở hữu hay kiểm soát giao thức phần mềm nền tảng quy định hoạt động của bitcoin hay các loại tiền điện tử khác. Thông thường, giao thức nền tảng có mã nguồn mở, và bất cứ ai cũng có thể sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho hoạt động của giao thức nền tảng và không thể đảm bảo chức năng hay tính bảo mật của các hoạt động mạng. Cụ thể, giao thức nền tảng có thể bị thay đổi quy tắc hoạt động một cách đột ngột (bao gồm “phân nhánh”). Mọi thay đổi lớn về hoạt động đó đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến tính sẵn có, giá trị, chức năng và/hoặc tên của loại tiền điện tử đó. Paxful không kiểm soát thời gian và tính năng xảy ra các thay đổi lớn về hoạt động đó. Bạn có trách nhiệm nắm bắt rõ về các thay đổi sắp tới đến hoạt động và bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng các thông tin có sẵn công khai và thông tin có thể được Paxful cung cấp để xác định liệu có nên tiếp tục sử dụng các Dịch vụ hay không. Trong trường hợp xảy ra một thay đổi như vậy về hoạt động, Paxful bảo lưu quyền tiến hành các biện pháp mà chúng tôi coi là cần thiết để bảo vệ tính bảo mật và hoạt động an toàn của nền tảng, bao gồm tạm thời đình chỉ hoạt động cho những loại tiền điện tử liên quan cùng các biện pháp khác. Paxful sẽ sử dụng các nỗ lực phù hợp để thông báo cho bạn về phản ứng của họ với mọi thay đổi lớn về hoạt động; tuy nhiên, các thay đổi này đều nằm ngoài quyền kiểm soát của chúng tôi và có thể xảy ra mà không được thông báo trước cho Paxful. Phản ứng của chúng tôi với mọi thay đổi lớn về hoạt động là tùy theo quyết định duy nhất của chúng tôi và bao không việc không hỗ trợ bản phân nhánh mới hoặc các hành động khác. Bạn thừa nhận và chấp nhận các rủi ro hoạt động của Bitcoin hoặc các giao thức tiền điện tử khác và đồng ý rằng Paxful không chịu trách nhiệm cho các thay đổi về hoạt động đó và không có nghĩa vụ nào đối với mọi tổn thất giá trị mà bạn có thể gặp phải do thay đổi trong quy tắc hoạt động. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng Paxful có toàn quyền đưa ra phản ứng với mọi thay đổi về hoạt động và chúng tôi không có trách nhiệm giúp đỡ bạn với các loại tiền tệ hoặc giao thức không được hỗ trợ.
  4. Thông qua việc sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể xem nội dung hoặc sử dụng các Dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba, bao gồm siêu liên kết đến các website và dịch vụ của các bên thứ ba đó (“Nội dung của bên thứ ba”). Chúng tôi không ủng hộ, sử dụng hay kiểm soát bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào và sẽ không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ cho các nội dung của bên thứ ba đó. Ngoài ra, các giao dịch hoặc thư từ của bạn với các bên thứ ba đó là việc giữa bạn và các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ nào về mọi tổn thất hay thiệt hại phát sinh từ các giao dịch đó và bạn hiểu rằng bạn chịu toàn bộ rủi ro cho việc sử dụng nội dung của bên thứ ba, cũng như tương tác với các bên thứ ba.
  5. Để cho rõ ràng, Paxful không cung cấp các lời khuyên đầu tư, nộp thuế hay pháp lý. Paxful không được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và không cung cấp các dịch vụ chứng khoán hay khuyến nghị đầu tư. Mọi giao dịch thông qua Sàn giao dịch của chúng tôi đều được thực thi trên cơ sở ngang hàng giữa Người bán và Người mua và bạn chịu toàn bộ trách nhiệm để xác định liệu một khoản đầu tư, chiến lược đầu tư hoặc giao dịch liên quan bất kỳ là phù hợp cho bạn hay không dựa trên mục tiêu đầu tư, hoàn cảnh tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân của bạn. Bạn nên tham vấn các chuyên gia về pháp lý hoặc thuế của mình về tình hình cụ thể của mình. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cung cấp thông tin giáo dục về nền tảng và các sản phẩm của mình để hỗ trợ người dùng tìm hiểu thêm về các Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin có thể bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn đến các bài đăng blog, bài viết, liên kết đến nội dung của bên thứ ba, bản tin, bài hướng dẫn và video. Thông tin được cung cấp trên Website hoặc các website của bên thứ ba không cấu thành khuyến nghị đầu tư, khuyến nghị tài chính, khuyến nghị giao dịch hay bất cứ lời khuyên nào khác, và bạn không nên coi bất kỳ nội dung nào trên Website là như vậy. Trước khi đưa ra quyết định mua, bán hoặc nắm giữ bitcoin, bạn nên tiến hành thủ tục thẩm tra của riêng mình và tham vấn các cố vấn tài chính của mình trước khi đưa ra mọi quyết định đầu tư. Paxful sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi quyết định mua, bán hoặc nắm giữ bitcoin hay bất cứ loại tiền điện tử nào của bạn dựa trên thông tin được cung cấp bởi Paxful.
  6. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý với mọi biến động giá của bitcoin. Trong trường hợp thị trường bất ổn hoặc một sự kiện Bất khả kháng (như được mô tả trong Phần 17), chúng tôi có thể thực hiện một trong các điều sau: (a) đình chỉ truy cập đến Dịch vụ; hoặc (b) ngăn bạn hoàn thành mọi hành động thông qua Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý cho mọi tổn thất mà bạn phải gánh chịu từ các hành động đó. Sau các sự kiện này, khi Dịch vụ tiếp tục trở lại hoạt động, bạn thừa nhận rằng tỷ giá thị trường được áp dụng có thể khác đáng kể so với giá có sẵn trước các sự kiện này.
  7. Chúng tôi không có đảm bảo nào rằng Website hoặc máy chủ cung cấp Website không bị virus hoặc lỗi, rằng nội dung trên đó chính xác, rằng nó sẽ không bị gián đoạn, hay các lỗi sẽ được sửa. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ nào với bạn cho mọi tổn thất từ các hành động được thực hiện, hoặc thực hiện dựa trên nội dung hay thông tin có trên Website.
 6. GIẢI PHÓNG PAXFUL & BỒI THƯỜNG

  1. Nếu bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng trong Dịch vụ của chúng tôi, bạn giải phóng Paxful, mọi đại lý và nhà cung cấp dịch vụ của họ, cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và người đại diện tương ứng, khỏi mọi khiếu nại, đòi hỏi và thiệt hại (thực chất và mang tính hậu quả) thuộc mọi thể loại và tính chất phát sinh từ hoặc có bất kỳ liên quan nào đến các tranh chấp đó. Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ Paxful, các đại lý của họ và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và người đại diện tương ứng của họ trước mọi khiếu nại hoặc đòi hỏi (bao gồm phí luật sư và mọi khoản tiền phạt hành chính, lệ phí hoặc hình phạt được áp đặt bởi mọi cơ quan quản lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm Thỏa thuận này hay vi phạm bất kỳ luật pháp, quy tắc hay quy định nào, hay quyền của bất cứ bên thứ ba nào.
 7. GIAO DỊCH TRÊN CHỢ PAXFUL

  Website cho phép người dùng chào mua hoặc chào bán Bitcoin.

  Khi một người dùng tiến hành một giao dịch mua hoặc bán bitcoin, giao dịch này sẽ được thực thi theo Thỏa thuận này và theo các điều khoản bổ sung, nếu có, được nêu chi tiết bởi người dùng hoặc đối tác của người dùng. Một hướng dẫn từng bước về mua và bán bitcoin trên Sàn giao dịch Paxful có thể được tìm thấy tại https://paxful.com/support/en-us/categories/360000409494-How-to-Buy-and-Sell.

  Các điều khoản chung sau đây được áp dụng cho mỗi giao dịch được mô tả dưới đây:

  1. Mua bitcoin thông qua việc chào mua.

   Khi mua bitcoin trên Sàn giao dịch Paxful:

   1. Không có phí sử dụng Khế ước lưu giữ Paxful đối với một giao dịch mà Người mua phải thanh toán trên Sàn giao dịch của chúng tôi.
   2. Đề nghị từ các đối tác của Paxful đều có điều khoản và điều kiện của riêng họ và mỗi đề nghị đều được áp đặt các tỷ giá quy đổi, tốc độ quy đổi cùng điều khoản và điều kiện khác nhau bởi Người bán. Thông quá việc chấp nhận đề nghị của Người bán, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của đề nghị đó. Các điều khoản và điều kiện do Người bán quy định là hợp lệ trong mọi trường hợp trừ khi chúng mâu thuẫn và vi phạm Thỏa thuận này, bất hợp pháp, vô lý hay bằng cách này hay cách khác khó tuân thủ (tùy theo quyết định tuyệt đối và duy nhất của Paxful), hoặc nếu cả hai người dùng trong giao dịch đồng thuận thay đổi các điều khoản và điều kiện của đề nghị đó. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHO ĐỀ NGHỊ CỦA NGƯỜI BÁN VÀ TUÂN THỦ CHÚNG TUYỆT ĐỐI. NẾU BẠN KHÔNG LÀM THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA ĐỀ NGHỊ, THANH TOÁN CỦA BẠN SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN. KHÔNG BAO GIỜ GỬI THANH TOÁN TRỪ KHI BẠN ĐÃ TUÂN THỦ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC LIỆT KÊ TRONG ĐỀ NGHỊ. NẾU BẠN GỬI TIỀN THANH TOÁN MÀ KHÔNG LÀM THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, PAXFUL SẼ KHÔNG THỂ HỖ TRỢ CHO BẠN TRONG MỘT QUY TRÌNH TRANH CHẤP ĐỂ PHỤC HỒI TIỀN VỀ CHO BẠN.
   3. Việc xác minh thanh toán và hướng dẫn giải ngân bitcoin từ Khế ước lưu giữ của Paxful là nghĩa vụ của riêng Người bán và không phải của Paxful. Nếu Người bán không giải ngân bitcoin cho bạn sau khi bạn đã hoàn thành một cách phù hợp các điều khoản và điều kiện của Người bán, hãy ngay lập tức báo cáo vấn đề thông qua nút tranh chấp được đặt trong mục trò chuyện giao dịch cụ thể đó. Bộ phận hỗ trợ của Paxful sẽ xem xét và giải quyết tranh chấp. Quy trình giải quyết tranh chấp này được mô tả kỹ hơn trong “Phần 8 - Tranh chấp Giao dịch thông qua Quy trình Giải quyết Tranh chấp của Paxful.” Nếu bạn không tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp này, Paxful sẽ không thể hỗ trợ bạn trong vấn đề này.
  2. Bán bitcoin

   Khi bán bitcoin trên Sàn giao dịch Paxful:

   1. Người bán phải xác minh và xử lý thanh toán trong một khoảng thời gian hợp lý, và trong một khoảng thời gian nhất định như được quy định trong điều khoản của đề nghị. Sau khi Người mua đã gửi thanh toán đến bạn theo các điều khoản của đề nghị, bạn có toàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm xác minh và xử lý thanh toán này một cách nhanh chóng và sau đó mở khóa bitcoin khỏi Khế ước lưu giữ Paxful và giải ngân nó cho Người mua. Nếu bạn không tuân thủ hướng dẫn này đối với đề nghị, bạn sẽ không được nhận lại bitcoin đã khóa của mình.
   2. Với tư cách là Người bán, bạn chấp nhận mọi rủi ro và trách nhiệm pháp lý cho mọi vi phạm đối với Thỏa thuận này, được phát sinh trong quá trình bán bitcoin. Bạn có trách nhiệm nộp mọi khoản thuế. Paxful sẽ tính một khoản phí đối với bạn với tư cách là Người bán bitcoin để khóa bitcoin trong Khế ước lưu giữ Paxful cho một giao dịch bán. Paxful sẽ không bồi thường mọi thua lỗ cho Người bán dù là do vi phạm Thỏa thuận này, do lừa đảo hay bằng cách này hay cách khác, và khoản phí của chúng tôi cũng sẽ không được hoàn tiền trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
   3. Mọi khoản thanh toán được nhận đều phải được xử lý và xác nhận chính xác trước khi bạn mở khóa bitcoin khỏi Khế ước lưu giữ Paxful. Paxful không chịu trách nhiệm cho thua lỗ của bạn nếu bạn mở khóa bitcoin sớm, trước khi thanh toán đã được xác minh và nhận một cách phù hợp bởi bạn. Bạn phải chú ý và trả lời sớm cho Người mua. Bạn nên bỏ kích hoạt mọi đề nghị không có hoạt động.
   4. Mọi quảng cáo về website riêng của bạn trong mọi phần của Sàn giao dịch Paxful (ví dụ như tiểu sử, điều khoản của đề nghị hoặc mục trò chuyện trong giao dịch) khuyến khích việc mua hoặc bán bitcoin bên ngoài Dịch vụ của Paxful đều tuyệt đối bị nghiêm cấm. Trong các trường hợp giới hạn, bạn có thể chia sẻ website của mình, được tạo với mục đích duy nhất để Người mua nhận tiền thanh toán để hoàn tất giao dịch (ví dụ như một đơn vị xử lý thẻ tín dụng/ghi nợ được tin cậy thuộc bên thứ ba) trong hướng dẫn giao dịch; với điều kiện việc sử dụng các website bên ngoài đó được nêu rõ trong điều khoản của đề nghị và các website đó không chứa bất kỳ thông tin quảng cáo nào khác hay thông tin liên hệ của bạn.
  3. Tuân thủ

   1. Paxful và các Dịch vụ không hợp tác hay liên kết với, hoặc được ủng hộ hay tài trợ bởi bất cứ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến mọi nhà phát hành thẻ quà tặng. Các thương hiệu, nhãn hiệu và mọi dấu hiệu nhận diện được chỉ định đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Paxful và các Dịch vụ không được ủng hộ, tài trợ, hợp tác hay liên kết bằng cách này hay cách khác với các chủ sở hữu đó.
   2. Paxful không phải là một nhà cung cấp thẻ quà tặng được cấp phép hay đại lý được ủy quyền của bất kỳ đơn vị phát hành thẻ quà tặng nào. Mọi thẻ quà tặng bạn nhận trực tiếp từ một người dùng trên Sàn giao dịch Paxful đều phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của thương gia thuộc bên thứ ba mà bạn có thể quy đổi (“Đơn vị Phát hành”). Paxful không chịu trách nhiệm cho hành động hay sự bỏ sót của bất kỳ Đơn vị Phát hành nào, hay mọi khoản phí, ngày hết hạn, tiền phạt hay các điều khoản và điều kiện liên quan đến thẻ quà tặng của Đơn vị Phát hành được nhận thông qua Sàn giao dịch Paxful. Thông qua việc nhận thẻ quà tặng từ một người dùng, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc các điều khoản và điều kiện của thẻ quà tặng, và thể hiện với Paxful rằng bạn đủ điều kiện sử dụng thẻ quà tặng này theo các điều khoản và điều kiện của Đơn vị Phát hành thẻ quà tặng, và theo luật pháp hiện hành.
   3. VIỆC MÔI GIỚI HOẶC BÁN LẠI THẺ QUÀ TẶNG LÀ TUYỆT ĐỐI BỊ NGHIÊM CẤM TRÊN WEBSITE VÀ CHỢ CỦA CHÚNG TÔI. BẠN PHẢI LÀ CHỦ SỞ HỮU HỢP PHÁP CỦA THẺ QUÀ TẶNG VÀ THEO YÊU CẦU CỦA PAXFUL, BẠN ĐỒNG Ý CUNG CẤP CHO PAXFUL GIẤY TỜ CHỨNG MINH QUYỀN SỞ HỮU HỢP LỆ ĐỐI VỚI THẺ QUÀ TẶNG CỦA BẠN (VÍ DỤ NHƯ MỘT BIÊN LAI). PAXFUL KHÔNG TUYÊN BỐ, THỂ HIỆN HAY ĐẢM BẢO RẰNG MỌI PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CỦA BÊN THỨ BA TRÊN WEBSITE ĐỀU CHO PHÉP GIAO DỊCH THÔNG QUA DỊCH VỤ CỦA PAXFUL, HOẶC MỌI PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CỦA BÊN THỨ BA TRÊN WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU HỖ TRỢ HOẶC ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. BẠN KHÔNG NÊN SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THUỘC BÊN THỨ BA ĐÓ VỚI PAXFUL NẾU BÊN THỨ BA ĐÓ KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU NÀY
   4. BẠN CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC TUÂN THỦ MỌI LUẬT PHÁP VÀ QUY ĐỊNH CHO (CÁC) KHU VỰC TÀI PHÁN MÀ Ở ĐÓ GIAO DỊCH CỦA BẠN DIỄN RA.
   5. Tất cả các giao dịch phải thực hiện trên nền tảng Paxful. Thực hiện các giao dịch bên ngoài nền tảng Paxful hoặc trao đổi thông tin liên hệ bên ngoài đều bị nghiêm cấm.
  4. Giới hạn Chuyển khoản. Chúng tôi có thể, tùy theo quyết định của riêng mình, áp đặt các giới hạn hoặc hạn chế về quy mô, loại, hoặc cách thức thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển khoản được đề xuất nào, ví dụ như giới hạn về tổng số bitcoin có thể được đăng bán.
  5. Không Đảm bảo. Paxful không đảm bảo rằng bạn sẽ có thể bán bitcoin trên Sàn giao dịch của họ. Hành động mua hoặc bán bitcoin thông qua Sàn giao dịch Paxful không đảm bảo rằng bạn sẽ có thể mua hoặc bán bitcoin thông qua Sàn giao dịch tại một thời điểm trong tương lai.
  6. Quan hệ. Thỏa thuận này không nhằm tạo bất kỳ mối quan hệ hợp tác, liên doanh, đại lý, tư vấn hay ủy thác nào, mối quan hệ giữa bạn và Paxful là các nhà thầu độc lập.
  7. Tính Chính xác của Thông tin. Bạn thể hiện và đảm bảo rằng mọi thông tin bạn cung cấp thông qua Dịch vụ đều chính xác và hoàn chỉnh. Bạn chấp nhận và thừa nhận rằng Paxful không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào của bạn liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được tiến hành qua Dịch vụ, chẳng hạn như, nếu bạn gõ nhầm một địa chỉ Ví hay cung cấp thông tin sai bằng cách này hay cách khác. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn xem lại kỹ chi tiết giao dịch trước khi hoàn tất chúng thông qua Dịch vụ.
  8. Không Hủy bỏ hoặc Sửa đổi; Hoạt động Ví. Sau khi chi tiết giao dịch đã được gửi đến mạng tiền điện tử thông qua Dịch vụ, Paxful không thể hỗ trợ bạn hủy bỏ hay sửa đổi bằng cách này hay cách khác cho giao dịch của bạn. Paxful không kiểm soát bất cứ mạng tiền điện tử nào và không có khả năng xúc tiến các yêu cầu hủy bỏ hay sửa đổi. Paxful không lưu trữ hay nắm giữ bất kỳ bitcoin hoặc đồng tiền điện tử bị khóa nào. Bitcoin, như mọi loại tiền điện tử khác, luôn được lưu trữ trên mạng hoặc chuỗi khối tương ứng của nó. Mọi giao dịch tiền điện tử đều xảy ra trên mạng lưới tiền điện tử chứ không phải trên Paxful. Không có bảo đảm nào rằng giao dịch đó sẽ được xử lý trên mạng lưới tiền điện tử. Paxful bảo lưu quyền từ chối xử lý bất kỳ giao dịch nào nếu được yêu cầu bởi pháp luật hoặc nếu chúng tôi xác định giao dịch đó vi phạm các điều khoản và điều kiện của mình trong Thỏa thuận này. Sau đây, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chịu toàn bộ trách nhiệm cho mọi hoạt động xảy ra trong Ví của mình và chấp nhận mọi rủi ro về truy cập được ủy quyền hay trái phép đến Ví của bạn, đến chừng mực tối đa được pháp luật cho phép.
  9. Thuế. Bạn có trách nhiệm xác định liệu thuế có được áp dụng cho các giao dịch mà bạn đã gửi chi tiết giao dịch thông qua Dịch vụ, và có trách nhiệm báo cáo và nộp đầy đủ thuế cho cơ quan thuế phù hợp. Bạn đồng ý rằng Paxful không chịu trách nhiệm xác định liệu thuế có được áp dụng cho giao dịch tiền điện tử của bạn hay không, cũng như cho việc thu thập, báo cáo, giữ lại hay nộp bất kỳ khoản thuế nào phát sinh từ bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào.
  10. Uy tín của Người dùng. Khi bạn tham gia vào một Giao dịch, chúng tôi sẽ cho phép những người dùng khác cung cấp phản hồi về tương tác của họ với bạn. Chúng tôi cũng cho phép người dùng nộp báo cáo nếu người dùng tin rằng bạn đã vi phạm Thỏa thuận này theo bất cứ cách nào. Các báo cáo này đều được giữ kín, nhưng chúng tôi có thể sử dụng chúng cho một tranh chấp như được mô tả trong Phần 8.
  11. Lịch sử Giao dịch. Bạn có thể xem lịch sử giao dịch của mình trong Tài khoản. Bạn đồng ý rằng việc Dịch vụ không thể cung cấp xác nhận đó sẽ không gây tổn hại hoặc vô hiệu hóa các điều khoản của giao dịch đó.
  12. Thanh toán với Paxful. Paxful đã ủy quyền một số thương gia chấp nhận Paxful làm một phương thức thanh toán để mua hàng hóa và các dịch vụ trực tuyến (“Thương gia được Ủy quyền”). Bạn có thể thanh toán cho một Thương gia được Ủy quyền bằng cách chọn “Thanh toán với Paxful” ở mục thanh toán hoặc tại thời điểm thanh toán. Thanh toán với Paxful sẽ hướng dẫn bạn đến Sàn giao dịch của chúng tôi để truy cập lượng bitcoin có sẵn trong tài khoản của bạn hoặc kết nối bạn với một Người bán. Nếu bạn mua bitcoin từ một Người bán để hoàn thành giao dịch, các điều khoản được quy định trong Phần 7.1 của Thỏa thuận này sẽ được áp dụng.
  13. Hàng hóa của Thương gia. Paxful không chịu trách nhiệm cho mọi hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn có thể mua từ một Thương gia được Ủy quyền sử dụng tài khoản của bạn hoặc sản phẩm Thanh toán với Paxful. Nếu bạn có tranh chấp với một Thương gia được Ủy quyền, bạn nên giải quyết tranh chấp một cách trực tiếp với Thương gia được Ủy quyền đó.
  14. Trả hàng, Hoàn tiền. Khi bạn mua một hàng hóa hoặc dịch vụ từ một bên thứ ba sử dụng Tài khoản của bạn, giao dịch đó là cuối cùng. Chúng tôi không xử lý trả hàng hay hoàn tiền. Một Thương gia được Ủy quyền có thể cho phép bạn trả hàng, nhận tín dụng cửa hàng hoặc một thẻ quà tặng tùy theo quyết định và chính sách của riêng họ.
  15. Paxful tính phí cho Dịch vụ, các phí phù hợp sẽ được hiển thị trước khi bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào có áp dụng phí. Xem “Phí Paxful” để biết thêm chi tiết. Các loại phí của chúng tôi có thể thay đổi và Paxful bảo lưu quyền điều chỉnh giá cả và phí của họ tại bất kỳ thời điểm nào.
 8. TRANH CHẤP GIAO DỊCH THÔNG QUA QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA PAXFUL

  1. Tranh chấp Giao dịch. Trong hầu hết các trường hợp, cách dễ nhất để giải quyết một tranh chấp là thông qua giao tiếp giữa Người mua và Người bán để thống nhất về những việc đã xảy ra, và đi đến một giải pháp hợp lý. Khi Người mua và Người bán không thể đi đến một giải pháp hợp lý, nhóm hỗ trợ của Paxful (“Bộ phận Hỗ trợ Paxful”) có thể giúp bạn. Một trong hai bên có thể bắt đầu quy trình giải quyết tranh chấp (“giao dịch bị tranh chấp” hoặc “tranh chấp”) liên quan đến một giao dịch. Các tranh chấp chỉ có thể được bắt đầu cho những giao dịch được đánh dấu là đã thanh toán đầy đủ bởi Người mua. Các giao dịch không được đánh dấu là đã thanh toán đầy đủ bởi Người mua, bị hủy bỏ bởi Người mua, tự động bị hủy bỏ do hết hạn khung thời gian được quy định trong đề nghị, đã được tranh chấp và giải quyết hoặc trong đó Người bán đã giải ngân bitcoin cho Người mua thông thường sẽ không thể được tranh chấp, đảo ngược hoặc sửa đổi.
  2. Quy trình Giải quyết Tranh chấp. Dưới đây là các bước mà Bộ phận Hỗ trợ Paxful sẽ thực hiện khi xảy ra tranh chấp.

   1. Bắt đầu

    Bạn có thể bắt đầu một tranh chấp bằng cách đăng nhập vào Tài khoản Paxful của mình, mở giao dịch bạn muốn tranh chấp và chọn nút “tranh chấp”. Nút “tranh chấp” sẽ chỉ có thể được kích hoạt nếu giao dịch được đánh dấu là đã thanh toán đầy đủ bởi Người mua. Sau khi bạn bắt đầu một tranh chấp, bạn sẽ chọn loại tranh chấp từ các tùy chọn được hiển thị và mô tả vấn đề dẫn đến tranh chấp của bạn.

    Các tùy chọn để mô tả tranh chấp của bạn nếu bạn là một Người bán:

    • Treo tiền (nghĩa là một Người bán không trả lời) – Người mua đã đánh dấu giao dịch là được thanh toán đầy đủ, nhưng không trả lời và không hoạt động.
    • Vấn đề với việc thanh toán – Người mua hoạt động và đã cố gắng thanh toán, nhưng có vấn đề với việc thanh toán.
    • Khác – một tùy chọn mở trong đó bạn có thể mô tả vấn đề dẫn đến tranh chấp. Người mua sẽ có thể xem mô tả của bạn.

    Các tùy chọn để mô tả tranh chấp của bạn nếu bạn là một Người mua:

    • Nhà cung cấp không trả lời – bạn đã thanh toán, nhưng Người bán không trả lời và không hoạt động.
    • Vấn đề với việc thanh toán – bạn đã thực hiện thanh toán, nhưng Người bán tuyên bố rằng có vấn đề với thanh toán và từ chối giải ngân bitcoin.
    • Khác – một tùy chọn mở trong đó bạn có thể mô tả vấn đề dẫn đến tranh chấp. Người bán sẽ có thể xem mô tả của bạn.
   2. Thông báo

    Sau khi một tranh chấp đã được gửi đi, Bộ phận Hỗ trợ Paxful sẽ cung cấp cho bên đối tác thông báo qua email và gửi một tin nhắn thông qua tính năng trò chuyện trong giao dịch cho cả Người mua và Người bán trong Sàn giao dịch để thông báo với bên đó rằng một tranh chấp đã được bắt đầu. Nếu một trong các giao dịch của bạn đang bị tranh chấp, Bộ phận Hỗ trợ Paxful sẽ cho bạn biết giao dịch đang bị tranh chấp và lý do giao dịch đó bị tranh chấp.

   3. Trả lời

    Xem lại tranh chấp và cung cấp cho Bộ phận Hỗ trợ Paxful một bản giải thích về điều đã xảy ra. Bao gồm mọi bằng chứng bạn có để hỗ trợ cho giải thích của bạn, ví dụ như bằng chứng thanh toán, bằng chứng sở hữu hoặc bằng chứng rằng bạn đã hoặc chưa nhận được thanh toán.

   4. Paxful xem lại

    Các giao dịch bị tranh chấp sẽ được điều tra bởi Bộ phận Hỗ trợ Paxful và một quyết định được đưa ra dựa trên bằng chứng do hai bên cung cấp. Bộ phận Hỗ trợ Paxful sẽ giải quyết tranh chấp bằng cách đánh giá các yếu tố khác nhau như được mô tả trong Phần 8 dưới đây.

  3. Xem lại Tranh chấp. Trong quá trình xem lại tranh chấp, Bộ phận Hỗ trợ Paxful có thể cung cấp các hướng dẫn mà bạn cần tuân thủ. Các hướng dẫn này có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm bằng chứng, ví dụ như xác minh Giấy tờ tùy thân bổ sung, bằng chứng thanh toán, mọi bằng chứng qua ảnh, âm thanh hoặc video, hoặc mọi tài liệu khác mà Paxful coi là có liên quan và có thể yêu cầu bạn cung cấp các bằng chứng đó trong một khung thời gian được quy định. Việc không tuân thủ các hướng dẫn có thể khiến tranh chấp được giải quyết theo hướng chống lại bạn. Thông thường, Bộ phận Hỗ trợ Paxful sẽ cung cấp thông báo về quyết định của họ trong mục trò chuyện trong giao dịch trên Sàn giao dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận tranh chấp, nhưng trong một số trường hợp nhất định, việc này có thể kéo dài hơn.
  4. Không trả lời. Khi bạn tham gia một giao dịch, bạn cần duy trì trạng thái hoạt động và sẵn sàng từ thời điểm giao dịch bắt đầu đến khi giao dịch được hoàn tất, hủy bỏ hoặc được giải quyết. Điều này có nghĩa bạn phải có thể cung cấp một câu trả lời cho một yêu cầu bởi Bộ phận Hỗ trợ Paxful trong một giao dịch bị tranh chấp trong thời gian quy định bởi Bộ phận Hỗ trợ Paxful, hoặc bạn sẽ bị coi là không trả lời và tranh chấp có thể được giải quyết theo hướng chống lại bạn.
  5. Bồi hoàn. Một bên có thể chịu rủi ro bổ sung tùy thuộc vào phương thức thanh toán được sử dụng cho giao dịch kể cả nếu quy trình giải quyết tranh chấp của Paxful ủng hộ cho bên đó. Quy trình giải quyết tranh chấp được quy định trong Thỏa thuận này tách biệt với mọi biện pháp khắc phục mà một Người mua hoặc Người bán có thể có thông qua phương thức thanh toán được sử dụng liên quan đến một giao dịch. Paxful không có nghĩa vụ bắt đầu hay xử lý giao dịch bồi hoàn và không có trách nhiệm pháp lý nếu một bên đảo ngược, bồi hoàn, hay bằng cách này hay cách khác tranh chấp một giao dịch theo cách mà bên đó có thể sử dụng thông qua phương thức thanh toán được sử dụng trong giao dịch, bao gồm cả sau khi một tranh chấp đã bị đóng.
  6. Giải quyết Tranh chấp. Thông thường, một giao dịch sẽ được giải quyết với việc Bộ phận Hỗ trợ Paxful di chuyển lượng bitcoin bị tranh chấp đến Người mua hoặc Người bán của giao dịch bị tranh chấp sau khi quy trình giải quyết tranh chấp hoàn tất.

   Dưới đây là các tình huống tiêu biểu để bạn biết cách mà Paxful có thể giải quyết một giao dịch bị tranh chấp. Đây không phải là một danh sách trọn vẹn. Việc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào đều sẽ phụ thuộc vào dữ kiện cụ thể của tranh chấp đó và bằng chứng được cung cấp bởi người dùng.

   Bộ phận Hỗ trợ Paxful có thể giải quyết một tranh chấp theo hướng có lợi cho Người mua khi ít nhất một trong các tiêu chí sau đây được đáp ứng:

   • Người mua đã thanh toán theo hướng dẫn ban đầu mà Người bán cung cấp trong đề nghị liên quan và Người mua đã cung cấp đủ bằng chứng rằng việc thanh toán được thực hiện theo các hướng dẫn này. Việc Người bán từ chối hoàn tất một giao dịch sau khi Người mua đã đáp ứng tất cả các điều khoản và điều kiện của Người bán như được đăng tải tại thời điểm Người mua chấp nhận và thanh toán cho giao dịch là vi phạm Thỏa thuận này.
   • Người bán không trả lời và không cung cấp một câu trả lời phù hợp trong khung thời gian được yêu cầu bởi Bộ phận Hỗ trợ Paxful.
   • Thanh toán được thực hiện cho một bên thứ ba trong giao dịch hoặc thanh toán được thực hiện cho một tài khoản thanh toán không đứng tên Người bán.

   Bộ phận Hỗ trợ Paxful có thể giải quyết một tranh chấp theo hướng có lợi cho Người bán khi một trong các tiêu chí sau đây được đáp ứng:

   • Người mua chưa cung cấp thanh toán, chưa cung cấp đầy đủ tiền thanh toán hoặc chưa cung cấp tiền thanh toán theo hướng dẫn ban đầu mà Người bán cung cấp trong đề nghị giao dịch.
   • Thanh toán của Người mua đã bị giữ lại, đình chỉ, đóng băng hoặc dừng bởi đơn vị cung cấp hoặc xử lý thanh toán. Việc này bao gồm các tình huống trong đó Người mua đã bồi hoàn hoặc tranh chấp một thanh toán thông qua ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ thanh toán của họ.
   • Người mua không trả lời và không cung cấp một câu trả lời phù hợp trong khung thời gian được yêu cầu bởi Bộ phận Hỗ trợ Paxful.
   • Thanh toán được thực hiện bởi một bên thứ ba trong giao dịch hoặc thanh toán được thực hiện bởi một tài khoản thanh toán không đứng tên Người mua.

   Nếu Người mua hoặc Người bán của một giao dịch bị tranh chấp cung cấp thông tin lừa đảo hoặc tài liệu lừa đảo hay đưa ra các tuyên bố sai sự thật hay bằng cách này hay cách khác sử dụng các chiến thuật lừa đảo, việc tranh chấp có thể ngay lập tức được giải quyết chống lại người dùng đó và tài khoản của người dùng đó có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt ngay lập tức theo quyết định của riêng Bộ phận Hỗ trợ Paxful.

   Trong một số tình huống mà ở đó cả hai bên đều không đáp ứng tiêu chí, hoặc thông tin không rõ ràng hay không thể xác định bên nào đã đáp ứng tiêu chí giải quyết tranh chấp theo quyết định tuyệt đối của riêng Paxful, Paxful có thể quyết định giải quyết tranh chấp bằng cách chia bitcoin trong tranh chấp giữa Người mua và Người bán theo tỷ lệ bằng nhau hoặc không bằng nhau.

  7. Kháng cáo. Nếu bạn tin rằng Paxful đã giải quyết một tranh chấp theo cách không tuân thủ Thỏa thuận này, bạn có quyền yêu cầu kháng cáo. Để yêu cầu kháng cáo, bạn cần thông báo ngay với chúng tôi bằng văn bản bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Paxful muộn nhất là 10 ngày lịch sau khi bạn được thông báo về quyết định của Bộ phận Hỗ trợ Paxful, và cung cấp cho chúng tôi đủ thông tin chi tiết và bằng chứng để hỗ trợ trường hợp yêu cầu của bạn. Kháng cáo của bạn nên xác định rõ cách bạn tin rằng Paxful đã giải quyết tranh chấp một cách không chính xác theo các điều khoản của Thỏa thuận này và cung cấp bằng chứng về quyết định không chính xác đó.

   Hãy nhớ rằng dù là trong quy trình tranh chấp hay bất cứ lúc nào khi sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, bạn đều có nghĩa vụ giao tiếp một cách lịch sự và tôn trọng những người dùng khác cũng như Bộ phận Hỗ trợ Paxful. Hãy xem “Phần 13 - Việc Sử dụng bị Nghiêm cấm”.

  8. Tính chất Cuối cùng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng quyết định của Paxful về một tranh chấp là thuyết phục, cuối cùng và mang tính ràng buộc như được mô tả trong Thỏa thuận này. Paxful sẽ không có trách nhiệm với Người mua hoặc Người bán liên quan đến các quyết định của họ.
 9. PHÍ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA PAXFUL

  1. Bạn có thể tạo Ví miễn phí. Paxful tính phí cho Dịch vụ, các phí phù hợp sẽ được hiển thị trước khi bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào có áp dụng phí. Xem “Phí Paxful” để biết thêm chi tiết. Các loại phí của chúng tôi có thể thay đổi và Paxful bảo lưu quyền điều chỉnh giá cả và phí của họ tại bất kỳ thời điểm nào.
 10. KHÔNG CÓ QUYỀN HỦY BỎ DỊCH VỤ HOẶC PHÍ KHAI THÁC

  1. Nếu bạn sử dụng một Dịch vụ có áp dụng phí, hoặc bắt đầu một giao dịch có phí khai thác thông qua Dịch vụ, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận hoàn tiền hoặc được bồi thường sau khi đã xác nhận rằng bạn muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc giao dịch.
 11. NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

  1. Chúng tôi có thể, tùy theo quyết định của riêng mình và miễn phí với bạn, có hoặc không có thông báo từ trước và tại bất kỳ thời điểm nào, sửa đổi hoặc ngừng cung cấp, tạm thời hay vĩnh viễn, bất cứ phần nào của Dịch vụ của chúng tôi.
 12. ĐÌNH CHỈ HOẶC CHẤM DỨT DỊCH VỤ & TÀI KHOẢN; GIỚI HẠN TRUY CẬP ĐẾN VÍ CỦA BẠN

  1. Tùy theo quyết định tuyệt đối của riêng mình, chúng tôi có thể ngay lập tức và không cần thông báo trước: (a) đình chỉ, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn đến bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ (bao gồm giới hạn quyền truy cập đến Ví của bạn), và/hoặc (b) bỏ kích hoạt hoặc hủy bỏ tài khoản của bạn nếu: (i) chúng tôi được yêu cầu làm việc này bởi luật pháp hiện hành, một trát hầu tòa, lệnh tòa án, hoặc lệnh ràng buộc hợp lệ của một cơ quan chính phủ; (ii) chúng tôi có lý do để nghi ngờ bạn đã hoặc có thể vi phạm Thỏa thuận này; (iii) việc sử dụng tài khoản của bạn tùy thuộc vào mọi việc kiện tụng, điều tra, thủ tục chính phủ đang diễn ra và/hoặc chúng tôi nhận thấy một nguy cơ cao hơn về việc không tuân thủ quy định hoặc pháp luật liên quan đến hoạt động tài khoản của bạn; (iv) các đối tác dịch vụ của chúng tôi không thể hỗ trợ việc sử dụng của bạn; (v) bạn có bất cứ hành động nào mà chúng tôi coi là lách qua các biện pháp kiểm soát hoặc thủ tục của chúng tôi hoặc (vi) chúng tôi coi việc này là cần thiết để bảo vệ chúng tôi, những người dùng của chúng tôi, bao gồm bạn, hoặc nhân viên của chúng tôi khỏi nguy hiểm hoặc mất mát. Nếu chúng tôi thực thi các quyền của mình để giới hạn hoặc từ chối quyền truy cập Dịch vụ của bạn, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả của việc chúng tôi từ chối cho phép bạn truy cập các Dịch vụ, bao gồm mọi sự chậm trễ, thiệt hại hoặc bất tiện mà bạn có thể phải gánh chịu theo đó.
  2. Nếu chúng tôi đình chỉ hoặc đóng tài khoản của bạn, chấm dứt việc bạn sử dụng các Dịch vụ vì bất cứ lý do nào, hay giới hạn quyền truy cập đến Ví của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn về hành động của chúng tôi trừ khi một lệnh tòa án hoặc quy trình pháp lý khác nghiêm cấm chúng tôi cung cấp thông báo đó cho bạn. BẠN THỪA NHẬN RẰNG QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ HÀNH ĐỘNG NHẤT ĐỊNH, BAO GỒM GIỚI HẠN QUYỀN TRUY CẬP ĐẾN, ĐÌNH CHỈ HOẶC ĐÓNG TÀI KHOẢN HOẶC VÍ CỦA BẠN, CÓ THỂ ĐƯỢC DỰA TRÊN CÁC TIÊU CHÍ VỀ GIỮ KÍN THÔNG TIN VỐN THIẾT YẾU CHO GIAO THỨC QUẢN LÝ RỦI RO VÀ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG PAXFUL KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ TIẾT LỘ CHI TIẾT CỦA CÁC THỦ TỤC QUẢN LÝ RỦI RO VÀ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI CHO BẠN. Trong trường hợp chúng tôi đình chỉ tài khoản hoặc quyền truy cập đến Ví của bạn, chúng tôi sẽ loại bỏ lệnh đình chỉ ngay khi có thể sau khi lý do cho việc đình chỉ không còn tồn tại, tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ thông báo với bạn về thời gian (nếu có) mà lệnh đình chỉ đó sẽ được gỡ bỏ.
  3. Nếu bạn đang nắm giữ bitcoin trong Ví Paxful của mình và không có hoạt động nào trong tài khoản của bạn trong một thời gian như được quy định bởi pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể cần báo cáo lượng bitcoin còn lại trong tài khoản của bạn là tài sản không có người nhận theo luật tài sản không có người thừa kế và tài sản vô chủ. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực phù hợp để thông báo bằng văn bản cho bạn. Nếu bạn không trả lời các thông báo này trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ khi có biên nhận, hoặc như được yêu cầu bởi pháp luật, chúng tôi có thể cần giao lượng bitcoin đó cho khu vực tài phán phù hợp dưới dạng tài sản không có người nhận. Chúng tôi bảo lưu quyền khấu trừ phí lưu giữ hoặc các chi phí hành chính khác từ lượng bitcoin không người nhận đó theo chừng mực được pháp luật cho phép.
 13. VIỆC SỬ DỤNG BỊ NGHIÊM CẤM

  1. Khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng mình sẽ sử dụng Dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này (bao gồm Chính sách Quyền Riêng tư) và sẽ không thực hiện bất kỳ hành động bất hợp pháp nào, và bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm cho các hành vi của mình khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Không chỉ giới hạn đến những điều trên, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:
   1. sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo cách có thể can thiệp, gián đoạn, ảnh hưởng tiêu cực hoặc ngăn những người dùng khác tận hưởng Dịch vụ của chúng tôi, hoặc có thể gây hại, vô hiệu, làm quá tải hoặc hạn chế chức năng của các Dịch vụ chúng tôi theo bất cứ hình thức nào;
   2. tham gia bất cứ hoạt động nào có thể vi phạm, hoặc hỗ trợ việc vi phạm, bất kỳ luật pháp, đạo luật, pháp lệnh, quy định hoặc các chương trình trừng phạt kinh tế được áp dụng tại các quốc gia nơi chúng tôi tiến hành việc kinh doanh hoặc hoạt động, hoặc sẽ liên quan đến lợi nhuận từ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào; đăng tải, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ nội dung hoặc thông tin bất hợp pháp nào;
   3. can thiệp vào quyền truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ của một người dùng khác; phỉ báng, lạm dụng, tống tiền, quấy rối, theo dõi bất hợp pháp, đe dọa hoặc bằng cách này hay cách khác vi phạm hoặc xâm phạm các quyền hợp pháp (bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn đến quyền riêng tư, quảng cáo và tài sản trí tuệ) của những người dùng khác; kích động, đe dọa, xúc tiến, quảng bá hoặc khuyến khích thù hận, kỳ thị chủng tộc, hoặc hành động bạo lực chống lại những người khác; thu hoạch hoặc bằng cách này hay cách khác thu thập thông tin về những người dùng khác từ Website của chúng tôi;
   4. tham gia bất kỳ hoạt động nào nhằm lừa đảo, phỉ báng hoặc bằng cách này hay cách khác gây hại cho Paxful hoặc những người dùng của chúng tôi; hoặc cung cấp bất cứ thông tin sai sự thật, không chính xác, dối trá hay gây hiểu nhầm nào cho Paxful hoặc một người dùng khác liên quan đến các Dịch vụ của chúng tôi hoặc bằng cách này hay cách khác được cung cấp hay yêu cầu theo Thỏa thuận này;
   5. đưa vào Dịch vụ bất cứ virus, Trojan, sâu, bom lô-gic hay bất kỳ nội dung độc hại nào; sử dụng rô-bốt, spider, crawler, scraper hoặc bất kỳ phương thức hay giao diện tự động hóa nào không được chúng tôi cho phép truy cập Dịch vụ hoặc trích xuất dữ liệu của mình; nỗ lực vượt qua mọi kỹ thuật lọc nội dung mà chúng tôi sử dụng, hoặc nỗ lực truy cập bất kỳ dịch vụ hay khu vực nào của Dịch vụ của chúng tôi mà bạn không được phép truy cập; hoặc đặt bất cứ quảng cáo hay nội dung quảng bá nào khuyến khích việc mua hoặc bán bitcoin bên ngoài các Dịch vụ của Paxful trong Sàn giao dịch Paxful;
   6. tham gia giao dịch liên quan đến các sản phẩm sẽ vi phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu, quyền quảng cáo hoặc quyền riêng tư hay bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác theo pháp luật, hoặc bất cứ nội dung được cấp phép nào mà không có ủy quyền phù hợp từ chủ sở hữu bản quyền; sử dụng tài sản trí tuệ, tên hoặc logo của Paxful, bao gồm sử dụng các thương hiệu hoặc dấu dịch vụ của Paxful mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ trước của chúng tôi hoặc theo cách có thể gây hại cho Paxful hoặc nhãn hiệu Paxful; mọi hành động ám chỉ sai sự thật việc được ủng hộ hoặc có liên kết với Paxful; hoặc phát triển bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào có thể tương tác với các Dịch vụ của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ trước của chúng tôi; hoặc
   7. khuyến khích hoặc xúi giục bất kỳ bên thứ ba nào tham gia bất kỳ hoạt động nào bị nghiêm cấm theo Phần 13 này.
 14. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  1. Chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này để truy cập và sử dụng các Dịch vụ, Website, các nội dung, tài liệu, thông tin liên quan (gọi chung là “Nội dung”) chỉ theo các mục đích được phê duyệt bởi Paxful tùy từng thời điểm. Mọi việc sử dụng Website hoặc Nội dung khác đều bị nghiêm cấm một cách rõ ràng và mọi quyền, quyền sở hữu và quyền lợi trong các Dịch vụ, Website hoặc Nội dung đều là tài sản độc quyền của Paxful. Bạn đồng ý rằng mình sẽ không sao chép, truyền tải, phân phối, bán, cấp phép, đảo ngược công nghệ, sửa đổi, đăng tải hoặc tham gia việc chuyển nhượng hay bán, tạo tác phẩm phái sinh từ, hoặc bằng cách này hay cách khác khai thác bất kỳ Nội dung nào một cách tổng thể hay một phần mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ trước của Paxful. Bạn không thể sao chép, bắt chước hoặc sử dụng bất cứ thương hiệu, dấu hiệu được đăng ký, logo hoặc bất cứ tài sản trí tuệ nào của Paxful mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ trước của Paxful.
  2. Tuy chúng tôi có ý định cung cấp thông tin chính xác và kịp thời trên Website Paxful, Website của chúng tôi (bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn đến Nội dung) không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác, hoàn chỉnh hoặc cập nhật và cũng có thể bao gồm các lỗi chính tả và sai sót kỹ thuật. Nhằm nỗ lực cung cấp cho bạn thông tin hoàn chỉnh và chính xác hết mức có thể, thông tin có thể được thay đổi hoặc cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến thông tin về các chính sách, sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi. Theo đó, bạn nên xác minh mọi thông tin trước khi trông cậy vào nó, và mọi quyết định dựa trên những thông tin có trên Website Paxful đều là trách nhiệm của riêng bạn và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào đối với các quyết định đó. Thông tin được cung cấp bởi các bên thứ ba chỉ nhằm mục đích thông tin và Paxful không thể hiện hay đảm bảo về độ chính xác của chúng. Liên kết đến các nội dung của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn đến các website) có thể được cung cấp để tiện cho bạn chứ không được kiểm soát bởi chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho mọi khía cạnh của thông tin, nội dung hay Dịch vụ có trong bất kỳ tài liệu của bên thứ ba nào hay trên các website của bên thứ ba có thể truy cập hoặc được liên kết với Website Paxful.
 15. PHẢN HỒI VÀ NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG GỬI ĐI

  1. Paxful luôn nỗ lực cải thiện các Dịch vụ và Website của chúng tôi. Nếu bạn có các ý tưởng hoặc đề xuất để cải thiện hoặc bổ sung cho các Dịch vụ của Paxful hay Website, Paxful luôn sẵn sàng lắng nghe; tuy nhiên, mọi nội dung gửi đi đều phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này.
  2. Trong mọi trường hợp, việc tiết lộ bất kỳ ý tưởng hay phản hồi nào, hay bất kỳ nội dung nào liên quan đến Paxful hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty mẹ hoặc công ty liên kết, hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc, quản lý, thành viên, cổ đông, nhân viên và đại lý, hoặc bất kỳ người thừa kế, người kế nhiệm, người đại diện và người được chỉ định (mỗi người này đều là một “Bên Paxful” và gọi chung là “Các Bên Paxful”) đều không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào về sự bí mật hay kỳ vọng về tiền trả công.
  3. Thông qua việc gửi đi một ý tưởng hoặc phản hồi hay bất kỳ nội dung liên quan nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (“Tác phẩm”) đến Paxful hoặc một Bên Paxful, bạn cho phép Paxful, liên quan đến Tác phẩm gửi đi, một giấy phép miễn phí không độc quyền, vĩnh viễn, toàn cầu để sử dụng toàn bộ nội dung của các ý tưởng và phản hồi đó, cho bất kỳ mục đích nào. Thêm vào đó, bạn từ bỏ mọi quyền đạo đức đến chừng mực tối đa được cho phép theo luật pháp Hoa Kỳ mà bạn có thể có đối với Tác phẩm và thể hiện và đảm bảo với Bên Paxful đó là Tác phẩm hoàn toàn sáng tạo của bạn, và không ai khác có bất kỳ quyền nào đối với Tác phẩm và tất cả Các Bên Paxful đều có thể triển khai miễn phí Tác phẩm và sử dụng tài liệu liên quan nếu muốn, như được cung cấp hoặc sửa đổi bởi bất cứ Bên Paxful nào, mà không cần sự cho phép hay giấy phép từ bất cứ bên thứ ba nào.
  4. Bạn cũng chấp nhận rằng Paxful có thể cấp giấy phép con cho bất kỳ Bên Paxful nào để sử dụng bất kỳ Tác phẩm và tài liệu nào mà bạn đã gửi đi theo bất kỳ cách nào.
  5. Chúng tôi có quyền xóa mọi bài đăng mà bạn có thể đã đăng lên Website, tùy theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, mà không cần cảnh báo hay lý do.
 16. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  Chúng tôi khuyến nghị bạn truy cập trang Câu hỏi thường gặp trước khi liên hệ với chúng tôi. Trong trường hợp trang Câu hỏi thường gặp không chứa thông tin mà bạn tìm kiếm, Paxful cung cấp dịch vụ hỗ trợ 24/7. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua tiện ích hỗ trợ của chúng tôi trên trang Câu hỏi thường gặp.

 17. BẤT KHẢ KHÁNG

  1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho mọi sự chậm trễ, thất bại trong việc thực hiện hoặc gián đoạn Dịch vụ phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ mọi nguyên nhân hoặc điều kiện nằm ngoài quyền kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến thị trường bất ổn đáng kể, mọi sự chậm trễ hoặc thất bại do hành động của Chúa, hành động của các cơ quan dân sự hoặc quân sự, hành động khủng bố, bất ổn xã hội, chiến tranh, đình công hoặc các tranh chấp lao động khác, hỏa hoạn, gián đoạn trong dịch vụ viễn thông hoặc dịch vụ Internet hay dịch vụ của nhà cung cấp mạng, hỏng hóc trang thiết bị và/hoặc phần mềm, các thảm họa hay sự việc khác nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào.
 18. BẢN CHẤT CỦA THỎA THUẬN

  1. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Paxful liên quan đến vấn đề của các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này và Thỏa thuận này hủy bỏ và thay thế mọi thỏa thuận chính thức và không chính thức trước đây giữa bạn và Paxful về vấn đề đó. Bạn không thể chuyển giao bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào của mình theo các Thỏa thuận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản từ trước của chúng tôi.