Thỏa thuận Người dùng của Paxful Inc.

Đây là một thỏa thuận giữa bạn và Paxful, Inc. ("Paxful"). Website này và các dịch vụ liên quan được sở hữu và vận hành bởi Paxful Inc. Thông qua việc đăng ký một tài khoản trên paxful.com, hay mọi website liên kết, API, hay ứng dụng di động (gọi chung là "Website Paxful"), bạn đồng ý rằng mình đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận này.

Trong mọi trường hợp, phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận người dùng này sẽ là tài liệu gốc và có tính quyết định. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận người dùng này với một bản dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác, phiên bản tiếng Anh sẽ có tính quyết định và kiểm soát.

Giới thiệu về Paxful

Paxful là một chợ điện tử ngang hàng tiên phong trong việc mua bán tiền điện tử với hơn 300 phương thức giao dịch. Paxful cũng cung cấp dịch vụ ví kỹ thuật số. Những người dùng toàn cầu của chúng tôi có thể đăng các đề nghị mua hoặc bán tiền điện tử thông qua bất cứ phương thức nào họ muốn. Người tạo đề nghị có trách nhiệm liệt kê các điều khoản giao dịch. Sau khi một đề nghị được chọn bởi một người dùng Paxful khác, tiền điện tử sẽ được lưu giữ trong dịch vụ khế ước của chúng tôi từ bên bán. Số tiền điện tử này sẽ được người bán giải ngân từ khế ước lưu giữ đến cho người mua sau khi người mua đã hoàn tất cả các điều khoản của giao dịch. Khế ước sẽ được giải ngân về cho người bán nếu người mua chọn hủy bỏ giao dịch. Người bán không thể hủy bỏ giao dịch tại bất cứ thời điểm nào. Người bán chỉ có tùy chọn giải ngân tiền điện tử từ khế ước lưu giữ đến người mua. Điều này nhằm bảo vệ người mua. Nếu một người bán cần hủy bỏ giao dịch do người mua không tuân thủ các điều khoản của giao dịch, họ phải bắt đầu một tranh chấp và cung cấp lý do cho việc này.

 1. Tổng quát

  1. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào tùy theo quyết định của riêng mình. Mọi thay đổi đó liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ có hiệu lực từ khi được đăng trên Website. Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi một địa chỉ email, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn qua email về thay đổi đến các Điều khoản này.
  2. Bạn có trách nhiệm đọc kỹ các Điều khoản mỗi khi bạn sử dụng Dịch vụ. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ thể hiện sự chấp thuận của bạn đối với việc bị ràng buộc bởi các Điều khoản hiện tại.
  3. Việc Paxful không thi hành hoặc chậm trễ trong việc thi hành toàn bộ hay một phần bất kỳ khoản nào của các Điều khoản này sẽ không bị coi là từ bỏ bất kỳ quyền nào.
 2. Định nghĩa

  1. Mọi tham chiếu đến ‘công ty,’ ‘chúng tôi’ hoặc ‘Paxful’ ‘Paxful.com’ đều có nghĩa là Paxful Inc., một công ty được đăng ký theo luật pháp Hoa Kỳ, có địa chỉ đăng ký tại 3422 Old Capitol Trail PMB # 989 Wilmington, DE 19808-6124.
  2. Mọi tham chiếu đến ‘bạn’ hoặc ‘người dùng’ có nghĩa là người hoặc những người sử dụng Website và/hoặc sử dụng Dịch vụ thông qua Website.
  3. Mọi tham chiếu đến ‘Website’ sẽ bao gồm tham chiếu đến tất cả các URL được vận hành bởi Paxful.
  4. ‘Ngày Làm việc’ có nghĩa là một ngày không phải ngày nghỉ lễ, thứ 7 hoặc Chủ Nhật ở Hoa Kỳ.
  5. ‘Tiền Điện tử’ có nghĩa là Bitcoin, Litecoin, Ethereum hoặc bất kỳ đồng tiền dựa trên chuỗi khối nào.
  6. ‘Dịch vụ’ nghĩa là bất kỳ tính năng nào được chúng tôi cung cấp thông qua Website hoặc bất kỳ ứng dụng cục bộ nào (trên điện thoại di động, máy tính để bàn hay khác), bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến các dịch vụ Ví và Chợ Điện tử.
  7. ‘Giao tiếp’ bao gồm giao tiếp qua email.
 3. Đủ điều kiện

  1. Sau đây bạn chấp nhận và thừa nhận rằng bạn: (a) Đủ tuổi hợp pháp để đồng ý với các Điều khoản này; (b) Chưa bao giờ bị đình chỉ hay loại bỏ khỏi Dịch vụ của chúng tôi.
  2. Nếu bạn đang đại diện cho một tổ chức hợp pháp để sử dụng Dịch vụ, bạn thể hiện và đảm bảo bổ sung rằng: (i) Tổ chức hợp pháp này được thành lập hợp pháp và tồn tại hợp lệ theo luật pháp hiện hành của khu vực tài phán nơi tổ chức này hoạt động, và (ii) Bạn là người đại diện được ủy quyền hợp pháp của tổ chức hợp pháp đó.
 4. Khu vực tài phán, giới hạn lãnh thổ & hiệu lực từng phần

  1. Các Điều khoản này cũng như việc bạn sử dụng Website và Dịch vụ sẽ được quy định và tuân thủ Luật pháp Hoa Kỳ. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến các Điều khoản này hay việc bạn sử dụng Website hoặc Dịch vụ sẽ được giải quyết duy nhất tại các tòa án Hoa Kỳ. Không có nội dung nào trong các Điều khoản này được coi là ảnh hưởng đến quyền luật định của bạn theo Luật pháp Hoa Kỳ
  2. Nếu bất kỳ phần nào của các Điều khoản này bị một tòa án Hoa Kỳ coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành toàn bộ hay một phần, tính hợp lệ hoặc tính thi hành của các phần khác của các điều khoản và điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng. Mọi đề mục chứa trong các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích thông tin và không phải là các khoản thi hành được của các Điều khoản này
 5. Thông báo quyền riêng tư & bảo mật

  1. Chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của mọi dữ liệu được bạn tiết lộ trực tuyến. Bạn chấp nhận rủi ro bảo mật cố hữu của việc cung cấp thông tin và giao dịch trực tuyến qua mạng Internet và sẽ không buộc chúng tôi chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm bảo mật nào trừ khi điều đó là do sơ suất của chúng tôi.
  2. Vui lòng xem tài liệu thông báo về quyền riêng tư chính thức của chúng tôi: https://paxful.com/privacyewzyafrsadvx.

 6. Chấp nhận rủi ro, giới hạn về nghĩa vụ & bồi thường

  1. Bạn chấp nhận và thừa nhận các rủi ro cố hữu của việc sử dụng Tiền Điện tử, bao gồm, nhưng không giới hạn, sự cố hỏng hóc phần cứng, vấn đề phần mềm, lỗi kết nối Internet, phần mềm gây hại, sự can thiệp của bên thứ ba dẫn đến truy cập trái phép vào ví và dữ liệu người dùng khác. Bạn chấp nhận và thừa nhận rằng Paxful sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi hỏng hóc, gián đoạn, lỗi, méo tín hiệu hay độ trễ trong giao tiếp mà bạn có thể trải qua khi sử dụng Dịch vụ, dù nguyên nhân là gì.
  2. Bạn chấp nhận và thừa nhận rằng có rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ mạng Tiền Điện tử nào, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến rủi ro của các lỗ hổng bảo mật không xác định hoặc các thay đổi ngoài dự kiến đến giao thức mạng. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng Paxful không có quyền kiểm soát bất kỳ mạng tiền điện tử nào và sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại phát sinh do các rủi ro đó.
  3. Chúng tôi sẽ có nỗ lực hợp lý để xác minh tính chính xác của mọi thông tin trên Website, nhưng chúng tôi không thể hiện hay bảo đảm, dù là rõ ràng hay ngầm định, theo luật định hay không, về các nội dung trên Website, các thông tin và chức năng có thể truy cập thông qua Website, mọi siêu liên kết đến các website của bên thứ ba, hoặc tính bảo mật liên quan đến việc truyền tải thông tin qua Website hay bất kỳ website nào liên kết với hoặc bởi Website.
  4. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ nào đối với mọi tổn thất của bạn, cũng như không chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ nào với việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, mọi tổn thất, thiệt hại hay khiếu nại phát sinh từ:

   • Lỗi người dùng ví dụ như quên mật khẩu, giao dịch được thiết lập không đúng cách, hoặc gõ nhầm địa chỉ Tiền Điện tử;
   • Các hỏng hóc hoặc thất thoát dữ liệu của máy chủ;
   • Tập tin Ví bị hỏng;
   • Truy cập trái phép đến ứng dụng;
   • Mọi hoạt động trái phép của bên thứ ba, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến việc sử dụng virus, lừa đảo, brute force hay bất kỳ phương thức tấn công nào vào Website hoặc Dịch vụ;
  5. Chúng tôi không có đảm bảo nào rằng Website hoặc máy chủ cung cấp Website không bị virus hoặc lỗi, rằng nội dung trên đó chính xác, rằng nó sẽ không bị gián đoạn, hay các lỗi sẽ được sửa. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ nào với bạn cho mọi tổn thất từ các hành động được thực hiện, hoặc thực hiện dựa trên nội dung hay thông tin có trên Website.
  6. Tùy theo khoản 7.1 dưới đây, mọi loại bồi thường, bảo đảm, điều khoản và điều kiện (dù là rõ ràng hay ngầm định) đều được loại trừ đến chừng mực tối đa cho phép theo luật pháp Hoa Kỳ.
  7. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm theo hợp đồng hay trách nhiệm dân sự (bao gồm, nhưng không giới hạn, hành vi sơ suất), ngoài những trường hợp mà ở đó chúng tôi có hành vi lừa đảo hoặc thể hiện sai sự thật do sơ suất.
  8. Không có nội dung nào trong các Điều khoản này loại trừ hoặc giới hạn nghĩa vụ cho sự tử vong hay chấn thương cá nhân gây ra bởi sơ suất, thể hiện sai sự thật mang tính lừa đảo, hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào khác không thể bị giới hạn hay loại trừ bằng cách này hay cách khác theo luật pháp Hoa Kỳ.
 7. Thỏa thuận bảo vệ Paxful

  1. Bạn đồng ý bảo vệ Paxful (và mỗi viên chức, giám đốc, thành viên, nhân viên, trung gian và đại lý của chúng tôi) khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu, hành động, thiệt hại, tổn thất, chi phí hoặc phí tổn, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến các chi phí pháp lý hợp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến:

   1. Việc bạn sử dụng hay tiến hành giao dịch liên quan đến các Dịch vụ của chúng tôi;
   2. Mọi phản hồi hay nội dung mà bạn gửi đi (xem điều 19 dưới đây);
   3. Việc bạn vi phạm các Điều khoản này; hoặc
   4. Vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ người hoặc tổ chức nào.
  2. Nếu bạn có nghĩa vụ bồi thường cho chúng tôi, chúng tôi sẽ có quyền, tùy theo quyết định của riêng mình, kiểm soát mọi hành động hoặc thủ tục (chi phí do chúng tôi) và quyết định liệu chúng tôi có muốn hòa giải hay không.
 8. Không có nghĩa vụ nào đối với các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba

  1. Thông qua việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể xem nội dung hoặc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba, bao gồm liên kết đến các trang web và dịch vụ của các bên đó (“Nội dung của Bên Thứ Ba”). Chúng tôi không kiểm soát, ủng hộ hay sử dụng bất kỳ Nội dung của Bên Thứ Ba nào và sẽ không chịu trách nhiệm cho các Nội dung của Bên Thứ Ba bao gồm, nhưng không giới hạn, các nội dung có thể gây hiểu nhầm, không hoàn chỉnh, sai sự thật, xúc phạm, không đứng đắn hay nói chung là không phù hợp trong khu vực tài phán của bạn. Ngoài ra, các giao dịch hoặc thư từ của bạn với các bên thứ ba đó là việc giữa bạn và các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ nào về mọi tổn thất hay thiệt hại phát sinh từ các giao dịch đó và bạn hiểu rằng việc bạn chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc sử dụng Nội dung của Bên Thứ Ba, cũng như tương tác với các bên thứ ba.
 9. Ví tiền điện tử trên máy chủ

  1. Dịch vụ ví tiền điện tử trên máy chủ của Paxful là một phương thức bảo mật để lulwu trữ, gửi và nhận tiền điện tử. Paxful bảo lưu quyền từ chối xử lý bất kỳ giao dịch nào nếu được yêu cầu bởi pháp luật hoặc nếu chúng tôi xác định giao dịch đó vi phạm các điều khoản của mình.
  2. Sau đây, bạn chấp nhận và thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động xảy ra trong Ví của mình và chấp nhận mọi rủi ro về các truy cập được ủy quyền hay trái phép vào Ví của bạn, đến chừng mực tối đa được cho phép bởi pháp luật.
 10. Dịch vụ Paxful

  1. Như được mô tả chi tiết dưới đây, các Dịch vụ, cung cấp phần mềm trong trình duyệt, cùng những tính năng khác (a) tạo và lưu trữ Địa chỉ Ví Tiền Điện tử và (b) Xúc tiến việc gửi dữ liệu giao dịch Tiền Điện tử đến mạng chuỗi khối Tiền Điện tử liên quan mà khong cần bạn tải về hay cài đặt phần mềm mạng Tiền Điện tử liên kết lên thiết bị cục bộ của mình.
  2. Để hoàn tất giao dịch, giao dịch tiền điện tử phải được xác nhận bởi sổ cái công khai liên kết (chuỗi khối). Các chuỗi khối này không được sở hữu hay vận hành bởi Paxful dưới bất kỳ hình thức nào. Việc truyền tải các giao dịch này phụ thuộc hoàn toàn vào mạng tiền điện tử cụ thể. Bạn hiểu và đồng ý rằng mọi giao dịch đều có thể không được hoàn tất hoặc bị xử lý chậm trễ đáng kể do thuộc tính mạng của mạng tiền điện tử tương ứng.
  3. Paxful không lưu trữ tiền điện tử. Các đồng tiền điện tử luôn được lưu trữ trên mạng hoặc chuỗi khối tương ứng của chúng. Mọi giao dịch tiền điện tử đều xảy ra trong mạng tiền điện tử, không phải trên Paxful. Không có bảo đảm nào rằng giao dịch sẽ được xử lý trên mạng tiền điện tử.
  4. Chợ Điện tử. Paxful có tác dụng như một dịch vụ khế ước lưu giữ giữa hai bên, chúng tôi không liên kết với bất kỳ phương thức thanh toán nào mà người dùng có thể sử dụng, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến Paypal, Western Union, Visa, Mastercard, Skrill. Paxful cũng không liên kết với bất kỳ người mua hay người bán nào trên nền tảng của họ. Các giao dịch đều là ngang hàng giữa người mua và người bán. Người dùng thỏa thuận về phương thức thanh toán mà họ muốn giao dịch và chịu mọi trách nhiệm trong việc đảm bảo họ giao dịch đúng pháp luật.

   1. Paxful hoạt động như một dịch vụ khế ước lưu giữ giữa hai bên. Tiền được giữ an toàn cho đến khi thanh toán đã được nhận thành công và hợp lệ. Paxful không phải là một đơn vị xử lý thanh toán. Mọi nghĩa vụ gửi và nhận và kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch đều thuộc về người mua và người bán. Sau khi thanh toán đã được xác nhận, tiền sẽ được giải ngân từ khế ước lưu giữ. Trong trường hợp xảy ra vấn đề trong một giao dịch không thể được hòa giải, một trong hai bên có thể tranh chấp giao dịch đó. Các điều hành viên của Paxful sẽ điều tra và đưa ra quyết định theo bằng chứng được hai bên cung cấp. Các điều hành viên Paxful giải quyết tranh chấp bằng cách đánh giá điều khoản giao dịch, hướng dẫn cho đề nghị, bằng chứng thanh toán, tương tác trong trò chuyện giao dịch, uy tín người dùng lịch sử giao dịch trong quá khứ cũng như dữ liệu được gửi và/hoặc thu thập theo Chính sách Quyền Riêng tư.

   2. Mua Tiền Điện tử - Để mua tiền điện tử trên nền tảng ngang hàng của chúng tôi:

    • Chọn Phương thức Thanh toán

     • Hiện tại có hơn 300 phương thức thanh toán cho bạn lựa chọn.
     • Mỗi phương thức thanh toán đều chứa các đề nghị từ những người dùng Paxful khác.
    • Chọn Đề nghị

     • Đề nghị từ những Người dùng Paxful khác đều có điều khoản và điều kiện của riêng họ.
     • Mỗi đề nghị sẽ khác nhau về tỷ giá quy đổi, tốc độ quy đổi, và điều khoản.
     • Bạn có trách nhiệm đọc các điều khoản và điều kiện của đề nghị và tuân thủ chúng tuyệt đối. Nếu bạn không làm theo các điều khoản và điều kiện của đề nghị, thanh toán của bạn sẽ không được chấp nhận. Không bao giờ gửi thanh toán trừ khi bạn đã tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được liệt kê trong đề nghị. Nếu bạn gửi tiền thanh toán mà không làm theo các điều khoản và điều kiện, Paxful sẽ không thể hoàn tiền cho bạn.
    • Hoàn tất Thanh toán

     • Gửi thanh toán theo các điều khoản và điều kiện của đề nghị.
     • Sau khi bạn đã hoàn tất thanh toán, nhấn "ĐÃ THANH TOÁN"
     • Khi đó, người bán sẽ xác thực thanh toán, và giải ngân tiền điện tử cho bạn, hoàn tất giao dịch.
     • Nếu người bán không giải ngân tiền điện tử, hãy báo cáo vấn đề trên trang giao dịch. Một điều hành viên sẽ giải quyết tranh chấp.
     • Không hủy bỏ giao dịch nếu bạn đã gửi tiền thanh toán và xác nhận thanh toán.
   3. Bán Tiền Điện tử - Để bán tiền điện tử trên nền tảng ngang hàng của chúng tôi:

    • Tạo một đề nghị bán và đồng ý với các điều khoản và điều kiện:
     • Với tư cách là nhà cung cấp, bạn chấp nhận tất cả rủi ro và trách nhiệm đối với bất kỳ gian lận nào phát sinh thông qua việc bán bitcoin.
     • Tất cả các loại thuế phải trả đều là trách nhiệm của bạn.
     • Paxful lấy của các nhà cung cấp một khoản phí khế ước lưu giữ cho tất cả các giao dịch sử dụng khế ước lưu giữ.
     • Paxful sẽ không hoàn trả bất kỳ tổn thất nào cho người bán do bị gian lận và phí khế ước lưu giữ của chúng tôi sẽ không được hoàn lại.
     • Không được phép môi giới thẻ quà tặng.
     • Không được phép giao dịch bên ngoài hệ thống lưu giữ. Không được phép trao đổi thông tin để liên hệ riêng.
     • Bạn phải trả lời khách hàng của mình ngay lập tức, hoặc phải bỏ kích hoạt các đề nghị của mình.
     • Bạn phải sử dụng Báo cáo lừa đảo trên trang giao dịch đã hoàn thành để báo cáo mọi trường hợp lừa đảo. Đừng liên hệ với bộ phận hỗ trợ để yêu cầu hủy bỏ giao dịch, chỉ cần gửi một tranh chấp và chờ điều hành viên xử lý.
     • Nếu bạn chấp nhận thanh toán bằng thẻ quà tặng, Paxful sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn không quy đổi thẻ quà tặng trước khi bạn giải ngân tiền điện tử cho người bán. Nếu bạn chưa quy đổi thẻ quà tặng trước khi giải ngân tiền điện tử từ khế ước lưu giữ, người mua có thể quy đổi nó trước, khiến bạn không nhận được tiền thanh toán.
     • Bất kỳ quảng cáo nào cho website của riêng bạn được đặt trong bất kỳ vùng nào của Paxful chẳng hạn như tiểu sử, các điều khoản đề nghị hoặc đoạn trò chuyện giao dịch của bạn mà qua đó việc mua bán bitcoin được tiến hành không có khế ước lưu giữ của Paxful đều tuyệt đối bị nghiêm cấm. Nếu bạn là một công ty được đăng ký, bạn có thể quảng cáo tên công ty của mình. Bạn có thể chia sẻ website của mình, được tạo ra chỉ với mục đích cho phép người mua hoàn thành các giao dịch được liên kết với giao dịch được lưu giữ bởi Paxful (tức là xử lý thẻ ghi nợ/tín dụng của bên thứ ba đáng tin cậy). Các website đó không được chứa quảng cáo hay liên hệ với dịch vụ của bạn.
     • Việc có nhiều tài khoản trong cùng một hạng mục phương thức thanh toán là vi phạm các quy tắc và sẽ dẫn đến bị cấm vĩnh viễn.
    • Chấp nhận thanh toán
     • Khi một người dùng Paxful lựa chọn đề nghị của bạn, hãy xử lý thanh toán ngay lập tức.
     • Sau khi bạn đã chấp nhận thanh toán, hãy giải ngân tiền điện tử từ khế ước lưu giữ.
    • Tuân thủ
     • Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc tuân thủ mọi luật pháp và quy định cho (các) khu vực tài phán mà ở đó giao dịch của bạn diễn ra.
  5. Mối quan hệ. Các Điều khoản này không nhằm tạo bất kỳ mối quan hệ hợp tác, liên doanh, đại lý, tư vấn hay ủy thác nào, mối quan hệ giữa bạn và Paxful là các nhà thầu độc lập.
  6. Tính Chính xác của Thông tin. Bạn thể hiện và đảm bảo rằng mọi thông tin bạn cung cấp thông qua Dịch vụ đều chính xác và hoàn chỉnh. Bạn chấp nhận và thừa nhận rằng Paxful không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào của bạn liên quan đến bất kỳ giao dịch Tiền Điện tử nào được tiến hành qua Dịch vụ, chẳng hạn như, nếu bạn gõ nhầm một Địa chỉ Ví hay cung cấp thông tin sai bằng cách này hay cách khác. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn xem lại kỹ chi tiết giao dịch trước khi hoàn tất chúng thông qua Dịch vụ
  7. Không Hủy bỏ hay Sửa đổi. Sau khi các chi tiết giao dịch đã được gửi đến mạng Tiền Điện tử thông qua Dịch vụ, Dịch vụ không thể hỗ trợ bạn hủy bỏ hay bằng cách này hay cách khác sửa đổi chi tiết giao dịch. Paxful không có quyền kiểm soát bất kỳ mạng Tiền Điện tử nào và không có khả năng hỗ trợ các yêu cầu hủy bỏ hay sửa đổi.
  8. Thuế. Bạn có trách nhiệm xác định liệu thuế có được áp dụng cho các giao dịch mà bạn đã gửi chi tiết giao dịch thông qua Dịch vụ, và có trách nhiệm báo cáo và nộp đầy đủ thuế cho cơ quan thuế phù hợp. Bạn đồng ý rằng Paxful không chịu trách nhiệm xác định liệu thuế có được áp dụng cho giao dịch Tiền Điện tử của bạn hay không, cũng như cho việc thu thập, báo cáo, giữ lại hay nộp bất kỳ khoản thuế nào phát sinh từ bất kỳ giao dịch Tiền Điện tử nào.
 11. Phí sử dụng các dịch vụ của Paxful

  1. Bạn có thể tạo Ví miễn phí. Paxful tính phí cho Dịch vụ, các phí phù hợp sẽ được hiển thị trước khi bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào có áp dụng phí. Xem “Phí Paxful” để biết thêm chi tiết. Các loại phí của chúng tôi có thể thay đổi và Paxful bảo lưu quyền điều chỉnh giá cả và phí của họ tại bất kỳ thời điểm nào.
 12. Khai thác tiền điện tử

  1. Định nghĩa về Khai thác Tiền Điện tử. Khai thác là quy trình bổ sung bản ghi giao dịch vào sổ cái lịch sử giao dịch của tiền điện tử (và “hệ thống khai thác” là một thuật ngữ thông tục cho một hệ thống máy tính riêng lẻ tiến hành các tính toán cần thiết cho việc “khai thác”). Sổ cái lịch sử giao dịch này được gọi là chuỗi khối bởi nó là một chuỗi các khối. Chuỗi khối có tác dụng thông báo các giao dịch đã xảy ra đến đến toàn bộ mạng lưới. Các nút tiền điện tử sử dụng chuỗi khối để phân biệt các giao dịch tiền điện tử hợp lệ với các nỗ lực chi tiêu lại các đồng tiền điện tử đã được chi tiêu ở nơi khác. Khai thác được thiết kế là một quy trình yêu cầu nhiều tài nguyên và khó khăn, để đảm bảo số khối được tìm thấy mỗi ngày là ổn định. Các khối riêng lẻ phải chứa bằng chứng công việc thì mới được coi là hợp lệ. Bằng chứng công việc này được xác minh bởi các nút tiền điện tử khác mỗi khi chúng nhận một khối. Mục đích chính của việc khai thác là cho phép các nút tiền điện tử đạt được sự đồng thuận bảo mật, không bị sửa đổi trái phép. Khai thác cũng là một cơ chế để đưa tiền điện tử vào hệ thống: Người khai thác được trả các phí giao dịch cũng như được “trợ giá” cho các đồng tiền điện tử mới được tạo. Việc này nhằm phân phối các đồng tiền điện tử mới một cách phi tập trung, cũng như khuyến khích mọi người bảo mật cho hệ thống.
 13. Phí khai thác mặc định

  1. Paxful tính phí khai thác cố định cho mọi giao dịch gửi đi từ Ví Paxful của bạn đến một địa chỉ Bitcoin bên ngoài. Phí khai thác này sẽ chi trả cho phí giao dịch khai thác liên kết (như được mô tả trong Phần 12 ở trên) và phí bảo trì cho hạ tầng ví bảo mật của chúng tôi. Xem “Phí Paxful” để biết thêm chi tiết. Các loại phí của chúng tôi có thể được thay đổi và Paxful bảo lưu quyền điều chỉnh giá cả và phí tại bất kỳ thời điểm nào.
 14. Không có quyền hủy bỏ dịch vụ hoặc phí khai thác

  1. Nếu bạn sử dụng một Dịch vụ có áp dụng phí, hoặc bắt đầu một giao dịch có phí khai thác thông qua Dịch vụ, bạn sẽ không thể thay đổi quyết định của mình sau khi đã xác nhận rằng bạn muốn tiếp tục với Dịch vụ hoặc giao dịch.
 15. Ngừng cung cấp dịch vụ

  1. Chúng tôi có thể, tùy theo quyết định của riêng mình và miễn phí với bạn, có hoặc không có thông báo từ trước và tại bất kỳ thời điểm nào, sửa đổi hoặc ngừng sử dụng, tạm thời hay vĩnh viễn, bất cứ phần nào của Dịch vụ của chúng tôi.
 16. Đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ

  1. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của bạn tùy theo quyết định của riêng mình, ngay lập tức và không cần thông báo trước, và bỏ kích hoạt Ví của bạn (bạn không phải trả phí), bao gồm, chẳng hạn, trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này. Trong trường hợp chấm dứt, quyền truy cập tiền của bạn sẽ phụ thuộc vào lý do chấm dứt. Chúng tôi bảo lưu quyền giữ lại tiền của bạn nếu chúng tôi có bằng chứng về hành vi ác ý hoặc không tuân thủ Thỏa thuận Người dùng.
 17. Sử dụng chấp nhận được

  1. Khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng mình sẽ không thực hiện bất kỳ hành động trái pháp luật nào, và bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm cho các hành vi của mình khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Không chỉ giới hạn đến những điều trên, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

   1. Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo cách có thể can thiệp, gián đoạn, ảnh hưởng tiêu cực hoặc ngăn những người dùng khác tận hưởng Dịch vụ của chúng tôi, hoặc có thể gây hại, vô hiệu, làm quá tải hoặc hạn chế chức năng của các Dịch vụ chúng tôi theo bất cứ hình thức nào;
   2. Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để thanh toán, hỗ trợ hoặc bằng cách này hay cách khác tham gia các hoạt động trái pháp luật, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến đánh bạc trái phép, lừa đảo, rửa tiền, hoặc các hoạt động khủng bố;
   3. Sử dụng rô-bốt, spider, crawler, scraper hoặc bất kỳ phương thức hay giao diện tự động hóa nào không được chúng tôi cho phép truy cập Dịch vụ hoặc trích xuất dữ liệu của mình;
   4. Sử dụng hoặc nỗ lực sử dụng trái phép Ví của một người dùng khác;
   5. Nỗ lực vượt qua mọi kỹ thuật lọc nội dung mà chúng tôi sử dụng, hoặc nỗ lực truy cập bất kỳ dịch vụ hay khu vực nào của Dịch vụ của chúng tôi mà bạn không được phép truy cập;
   6. Đưa vào Dịch vụ bất cứ virus, Trojan, sâu, bom lô-gic hay bất kỳ nội dung độc hại nào;
   7. Phát triển bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào tương tác với các Dịch vụ của chúng tôi mà không có sự đồng ý từ trước của chúng tôi;
   8. Cung cấp thông tin giả, không chính xác hoặc sai lệch; hoặc
   9. Khuyến khích hoặc xúi giục bất kỳ bên thứ ba nào tham gia bất kỳ hoạt động nào bị nghiêm cấm theo Phần này;

 18. Quyền sở hữu trí tuệ

  1. Trừ khi được chúng tôi nói khác đi, toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ trong Website và trong bất kỳ nội dung nào được cung cấp liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi đều là tài sản của Paxful hoặc đơn vị cấp phép hay nhà cung cấp của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật pháp sở hữu trí tuệ hiện hành. Chúng tôi không cung cấp giấy phép ngầm định cho việc sử dụng các nội dung trên Website.
  2. Bạn chấp nhận và thừa nhận rằng các tài liệu và nội dung có trên Website chỉ được cung cấp cho việc sử dụng cá nhân, hợp pháp, phi thương mại của bạn và bạn chỉ có thể sử dụng các tài liệu và nội dung đó vì mục đích sử dụng Website. Bạn cũng thừa nhận rằng mọi việc sử dụng khác cho các nội dung từ Website đều tuyệt đối bị nghiêm cấm và bạn đồng ý không vi phạm hay cho phép những người khác vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.
  3. Bạn đồng ý giữ lại mọi thông báo bản quyền và các thông báo độc quyền khác trong các tài liệu và nội dung của Website trên mọi bản sao tài liệu của bạn, nhưng việc bạn không làm vậy sẽ không vô hiệu quyền sở hữu trí tuệ của Paxful trong đó.
  4. Bạn không thể bán hoặc sửa đổi các tài liệu của Website hoặc tái sử dụng, hiển thị, thuyết trình công khai, phân phối hoặc bằng cách này hay cách khác sử dụng các tài liệu theo bất cứ hình thức nào cho các mục đích thương mại hoặc công khai. Việc bạn sử dụng các tài liệu trên bất kỳ website nào khác hoặc trên một dịch vụ chia sẻ tập tin hay tương tự vì bất kỳ mục đích nào đều bị nghiêm cấm.
  5. Bạn không thể sao chép bất kỳ tài liệu hay nội dung nào có trên Website hoặc có thể được truy cập thông qua Website nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Mọi quyền không được cấp rõ ràng trong đây về việc sử dụng các tài liệu trên Website đều được Paxful bảo lưu toàn diện.
 19. Phản hồi và nội dung người dùng gửi đi

  1. Paxful luôn cải thiện các dịch vụ và Website. Nếu bạn có các ý tưởng hoặc đề xuất để cải thiện hoặc bổ sung cho các Dịch vụ của Paxful hay Website, Paxful luôn sẵn sàng lắng nghe; tuy nhiên, mọi nội dung gửi đi đều phải tuân thủ các Điều khoản này.
  2. Trong mọi trường hợp, việc tiết lộ bất kỳ ý tưởng hay phản hồi nào, hay bất kỳ nội dung nào liên quan đến Paxful hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty mẹ hoặc công ty liên kết, hoặc bất kỳ viên chức, giám đốc, quản lý, thành viên, cổ đông, nhân viên và đại lý, hoặc bất kỳ người thừa kế, người kế nhiệm, người đại diện và người được chỉ định (mỗi người này đều là một ‘Bên Paxful’ và gọi chung là ‘Các Bên Paxful’) đều không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào về sự bí mật hay kỳ vọng về tiền trả công.
  3. Thông qua việc gửi đi một ý tưởng hoặc phản hồi hay bất kỳ nội dung liên quan nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ ( “Tác phẩm”) đến Paxful hoặc một Bên Paxful, bạn cho phép Paxful, liên quan đến Tác phẩm gửi đi, một giấy phép miễn phí không độc quyền, vĩnh viễn, toàn cầu để sử dụng toàn bộ nội dung của các ý tưởng và phản hồi đó, cho bất kỳ mục đích nào. Thêm vào đó, bạn từ bỏ mọi quyền đạo đức đến chừng mực tối đa được cho phép theo luật pháp Hoa Kỳ mà bạn có thể có đối với Tác phẩm và thể hiện và đảm bảo với Bên Paxful đó là Tác phẩm hoàn toàn sáng tạo của bạn, và không ai khác có bất kỳ quyền nào đối với Tác phẩm và tất cả Các Bên Paxful đều có thể triển khai miễn phí Tác phẩm và sử dụng tài liệu liên quan nếu muốn, như được cung cấp hoặc sửa đổi bởi bất cứ Bên Paxful nào, mà không cần sự cho phép hay giấy phép từ bất cứ bên thứ ba nào.
  4. Bạn cũng chấp nhận rằng Paxful có thể cấp giấy phép con cho bất kỳ Bên Paxful nào để sử dụng bất kỳ Tác phẩm và tài liệu nào mà bạn đã gửi đi theo bất kỳ cách nào.
  5. Chúng tôi có quyền xóa mọi bài đăng mà bạn có thể đã đăng lên Website, tùy theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, mà không cần cảnh báo hay lý do.
 20. Cách liên hệ với chúng tôi

  1. Paxful cung cấp hỗ trợ 24/7 thông qua trò chuyện trực tiếp trên paxful.com. Bạn cũng có thể gửi email cho [email protected].
 21. Bất khả kháng

  1. Nếu xảy ra một Trường hợp Bất Khả Kháng, trong đó bạn hoặc Paxful bị chậm trễ hay không thể tuân thủ với bất kỳ Điều khoản nào trong đây, thì việc chậm trễ hoặc không tuân thủ đó sẽ không bị coi là vi phạm các Điều khoản này và không có tổn thất hay thiệt hại nào được khiếu nại bởi bạn hoặc Paxful vì lý do đó.
 22. Bản chất của thỏa thuận

  1. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Paxful liên quan đến vấn đề của các Điều khoản này và các Điều khoản này hủy bỏ và thay thế mọi thỏa thuận chính thức và không chính thức trước đây giữa bạn và Paxful về vấn đề đó. Bạn không thể phân công bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này nếu không có sự đồng thuận từ trước bằng văn bản của chúng tôi.