Thông báo Quyền Riêng tư của Paxful, Inc.

Paxful, Inc. (còn được gọi là “Paxful” hoặc “chúng tôi”) có các biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Trong Thông báo Quyền Riêng tư này (“Thông báo”), chúng tôi mô tả những loại thông tin cá nhân có thể thu thập từ bạn liên quan đến việc bạn truy cập các website của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, https://paxful.com/, Ví Paxful, nền tảng giao dịch bitcoin trực tuyến, ứng dụng di động, các trang mạng xã hội và các tài sản trực tuyến khác (gọi chung là “Website”), hoặc khi bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, nội dung, tính năng, công nghệ hay chức năng nào được chúng tôi cung cấp (gọi chung là “Dịch vụ”).

Mục đích của thông báo này nhằm giúp bạn nhận được thông tin về các biện pháp thực hành đối với quyền riêng tư của chúng tôi, ngoài ra giúp bạn hiểu các lựa chọn quyền riêng tư của mình khi sử dụng Website hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Xin lưu ý những Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp có thể thay đổi tùy theo khu vực địa lý.

Trong mọi trường hợp, phiên bản tiếng Anh của thông báo quyền riêng tư này sẽ là tài liệu gốc và có tính quyết định. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh của thông báo quyền riêng tư này với một bản dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác, phiên bản tiếng Anh sẽ có tính quyết định và quyền kiểm soát.

Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến bạn (“Dữ liệu Cá nhân”) khi bạn sử dụng Website và Dịch vụ của chúng tôi, hay nói cách khác là thông tin trong ngữ cảnh mối quan hệ giữa chúng tôi với bạn. Các loại Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn bao gồm:

Dữ liệu Tiểu sử, bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ Email
 • Số Điện thoại
 • Quốc gia
 • Địa chỉ Đầy đủ
 • Ngày sinh

Chi tiết Tài khoản Paxful bao gồm:

 • Tên người dùng
 • Thông tin Hồ sơ Người dùng trong phần “Tiểu sử”
 • Ảnh Hồ sơ
 • Ngày Đăng ký
 • Tiền tệ Mặc định
 • Múi Giờ
 • Ngôn ngữ Mặc định

Hoạt động của Tài khoản Paxful bao gồm:

 • Tin nhắn Trò chuyện Giao dịch (có thể chứa thông tin tài chính nếu bạn cung cấp nó cho người bán)
 • Tập tin Đính kèm trong Trò chuyện Giao dịch
 • Hoạt động Giao dịch
 • Lịch sử giao dịch
 • Tên Đại lý
 • ID Đại lý
 • Liên kết Đại lý
 • Giao dịch của Đại lý
 • Đề nghị được Tạo
 • Các Điều khoản của Đề nghị
 • Hướng dẫn Giao dịch
 • Thông báo Tài khoản
 • Trạng thái Tài khoản

Dữ liệu liên quan đến ví tài sản điện tử, bao gồm:

 • Khóa riêng tư
 • Khóa công khai
 • Số dư Ví
 • Những giao dịch đã nhận được
 • Những giao dịch đã gửi đi

Dữ liệu được Thu thập liên quan đến Quy định “Biết Khách hàng là Ai” (KYC), bao gồm:

 • Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp
 • Giấy tờ Chứng minh Địa chỉ
 • Ảnh, nếu bạn chọn cung cấp chúng
 • Video, nếu bạn chọn cung cấp chúng

Dữ liệu Sử dụng Website và Thiết bị, bao gồm:

 • Địa chỉ IP
 • ID Cookie và/hoặc các mã định danh thiết bị khác
 • Thông tin liên quan đến việc truy cập Website của bạn, bao gồm đặc tính thiết bị, ngày & giờ
 • Tùy chọn ngôn ngữ
 • Thông tin về các hành động được thực hiện khi sử dụng Website

Dữ liệu sử dụng ứng dụng di động, bao gồm:

 • Dữ liệu phiên: địa chỉ IP, phiên bản của hệ thống vận hành, thương hiệu và mẫu thiết bị, số nhận dạng duy nhất của thiết bị, trình duyệt đã sử dụng, thông tin về thời gian truy cập ứng dụng, tên và tham số kết nối mạng.
 • Thông tin về các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị của người dùng (siêu dữ liệu từ ứng dụng): tên ứng dụng, số nhận dạng duy nhất và phiên bản, nhận dạng thiết bị và đặc số kiểm tra. Phát hiện các ứng dụng độc hại và bảo vệ người dùng khỏi lừa đảo là những lý do chính để thu thập thông tin về các ứng dụng đã cài đặt.
 • Thông tin về hành động được thực hiện trong khi sử dụng ứng dụng di động
 • Dữ liệu chẩn đoán về lỗi và hỏng ứng dụng

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Mục đích kinh doanh để chúng tôi thu thập, sử dụng, giữ lại và chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể bao gồm:

 • Để cung cấp Dịch vụ thông qua việc vận hành Website, bao gồm:
  • Đăng ký, tạo và duy trì tài khoản của bạn;
  • Xác thực danh tính và/hoặc quyền truy cập của bạn đến một tài khoản, hoặc giúp người bán xác minh danh tính của bạn;
  • Bắt đầu, hỗ trợ, xử lý và/hoặc thực thi các giao dịch;
  • Giao tiếp với bạn về tài khoản của bạn hoặc bất kỳ Dịch vụ nào mà bạn sử dụng;
  • Thực hiện đánh giá tín dụng, KYC hoặc các thủ tục tương tự;
  • Đánh giá đơn đăng ký; hoặc
  • So sánh thông tin vì mục đích xác minh và đảm bảo độ chính xác.
 • Để quản lý rủi ro và bảo vệ bạn, những người khác, Website và Dịch vụ.
 • Để cung cấp một trải nghiệm cá nhân hóa và triển khai các tùy chọn của bạn.
 • Để hiểu rõ hơn các khách hàng, cũng như cách họ sử dụng và tương tác với Website và các Dịch vụ.
 • Để tiếp thị đến bạn.
 • Để cung cấp các Dịch vụ, ưu đãi và quảng bá cá nhân hóa trên Website của chúng tôi và website của các bên thứ ba.
 • Để cung cấp cho bạn các tùy chọn, chức năng và ưu đãi liên quan đến địa điểm.
 • Để tuân thủ các chính sách và nghĩa vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến tiết lộ và trả lời mọi yêu cầu từ các cơ quan thi hành pháp luật và/hoặc đơn vị quản lý theo mọi pháp luật hiện hành, quy tắc, quy định, lệnh tư pháp hay chính phủ, cơ quan quản lý có thẩm quyền, yêu cầu phát hiện hoặc các thủ tục pháp lý tương tự khác.
 • Để giải quyết tranh chấp, thu phí hoặc khắc phục sự cố.
 • Để cung cấp dịch vụ khách hàng cho bạn hoặc giao tiếp với bạn bằng cách này hay cách khác.
 • Để quản lý việc kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân vì các mục đích khác dựa trên sự đồng ý của bạn tùy theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Các nguồn được chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm

 • Trực tiếp từ bạn: Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn sử dụng Website hoặc Dịch vụ của chúng tôi, giao tiếp với chúng tôi, hoặc tương tác trực tiếp với chúng tôi.
 • Từ các đơn vị cung cấp dịch vụ và/hoặc xử lý dữ liệu đã giúp chúng tôi cung cấp Website hoặc Dịch vụ: Chúng tôi có thể thuê các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ chúng tôi cung cấp Website hoặc Dịch vụ cho bạn, theo hướng dẫn của chúng tôi và đại diện cho chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể thu thập thông tin về bạn và cung cấp nó cho chúng tôi.
 • Từ những người dùng khác trên Website Paxful hoặc từ các đại lý tích hợp với Website hoặc Dịch vụ của Paxful: Những người dùng khác có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn liên quan đến các giao dịch hoặc trò chuyện. Các đại lý cũng có thể cung cấp thông tin về bạn liên quan đến các tương tác hoặc giao dịch của bạn với các đại lý đó.
 • Từ các bên thứ ba có thể giúp chúng tôi xác minh danh tính, ngăn chặn lừa đảo và đảm bảo bảo mật cho các giao dịch.
 • Từ các bên thứ ba có thể giúp chúng tôi đánh giá tín dụng hoặc tình hình tài chính của bạn.
 • Từ các bên thứ ba có thể giúp chúng tôi phân tích Dữ liệu Cá nhân, cải thiện Website hoặc Dịch vụ hay trải nghiệm của bạn, tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc cung cấp các chương trình quảng bá hoặc ưu đãi cho bạn.
 • Từ các nền tảng mạng xã hội nếu bạn tương tác với chúng tôi qua mạng xã hội.

Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể tiết lộ một số Dữ liệu Cá nhân nhất định với những người khác. Những người được chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân bao gồm:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc xử lý dữ liệu: Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba có thực hiện các dịch vụ và chức năng theo hướng dẫn của chúng tôi và đại diện cho chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba này có thể, chẳng hạn như, cung cấp Dịch vụ cho bạn, xác minh danh tính của bạn, hỗ trợ xử lý các giao dịch, gửi bạn quảng cáo về các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, hoặc cung cấp hỗ trợ khách hàng.
 • Các bên khác trong giao dịch, ví dụ như người bán: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên khác tham gia vào giao dịch của bạn, bao gồm những người dùng đang bán tài sản điện tử cho bạn.
 • Các tổ chức tài chính và những công ty khác liên quan đến việc giúp bạn thanh toán cho giao dịch
 • Các đại lý nhận giới thiệu từ Website của chúng tôi
 • Các bên thứ ba khác vì mục đích kinh doanh của chúng tôi hoặc theo chừng mực cho phép hay yêu cầu bởi pháp luật, bao gồm:
  • Để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý, quy định hoặc hợp đồng, hoặc với bất kỳ quy trình pháp lý hay quy định nào (ví dụ như một lệnh tòa án hoặc lệnh ra hầu tòa hợp lệ);
  • Để thiết lập, thi hành hoặc bảo vệ các khiếu nại hợp pháp;
  • Để đáp lại yêu cầu của một cơ quan chính phủ, ví dụ như cơ quan thi hành pháp luật hoặc một lệnh tư pháp;
  • Để thi hành Điều khoản Dịch vụ Website hoặc chính sách nội bộ của chúng tôi;
  • Để ngăn thiệt hại vật chất hoặc tổn thất tài chính liên quan đến một cuộc điều tra về các hoạt động bất hợp pháp thực tế hoặc nghi vấn, hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác bằng cách này hay cách khác;
  • Để hỗ trợ việc mua hoặc bán tất cả hoặc một phần doanh nghiệp Paxful. Ví dụ, thông qua việc chia sẻ dữ liệu với một công ty chúng tôi có dự định hợp nhất hoặc được mua lại bởi họ, hoặc
  • Để hỗ trợ việc kiểm toán, tuân thủ và các chức năng quản lý doanh nghiệp.

Truyền tải dữ liệu quốc tế

Xin lưu ý chúng tôi có thể truyền tải Dữ liệu Cá nhân thu thập về bạn đến các quốc gia khác quốc gia mà chúng tôi đã thu thập thông tin ban đầu về bạn. Những quốc gia này có thể không có luật bảo vệ dữ liệu như quốc gia mà ban đầu bạn đã cung cấp thông tin. Khi chúng tôi truyền tải Dữ liệu Cá nhân của bạn đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ tiến hành các bước để đảm bảo dữ liệu được xử lý theo pháp luật hiện hành.

Cookie và quảng cáo trực tuyến

 • Cookie là một tập tin văn bản nhỏ mà một website lưu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập website đó.
 • Website của chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ theo dõi để vận hành và lựa chọn các quảng cáo mà bạn có thể quan tâm. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi.
 • Paxful có thể hợp tác với các mạng quảng cáo thuộc bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên Website Paxful hoặc trên các website thuộc bên thứ ba. Các website và mạng quảng cáo thuộc bên thứ ba này không được kiểm soát bởi Paxful. Các đối tác mạng quảng cáo sử dụng công nghệ dữ liệu để thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn nhằm cung cấp cho bạn quảng cáo hướng mục tiêu dựa trên mối quan tâm của bạn. Nếu bạn không muốn thông tin này được sử dụng cho mục đích cung cấp quảng cáo hướng mục tiêu, bạn có thể từ chối bằng cách truy cập:

Xin lưu ý việc này sẽ không tắt quảng cáo đối với bạn; bạn sẽ tiếp tục nhận các quảng cáo chung chung không dựa trên mối quan tâm cụ thể của mình. Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở cấp trình duyệt riêng lẻ. Nếu bạn từ chối cookie, bạn vẫn có thể sử dụng Website của chúng tôi, nhưng khả năng sử dụng một số tính năng hoặc khu vực trên Website của chúng tôi có thể bị hạn chế.

Giữ lại dữ liệu

Chúng tôi giữ lại Dữ liệu Cá nhân trong thời gian cần thiết vì các mục đích mà nó được thu thập, hoặc trong thời hạn theo yêu cầu bởi luật pháp hiện hành. Điều này có thể liên quan đến việc giữ lại Dữ liệu Cá nhân trong một khoảng thời gian sau mỗi giao dịch. Chúng tôi luôn có nỗ lực để xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn khi nó không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào được mô tả ở trên.

Bảo mật dữ liệu

Paxful đã triển khai các biện pháp an toàn được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm các biện pháp được thiết kế để ngăn mất mát, sử dụng sai mục đích, truy cập và tiết lộ trái phép Dữ liệu Cá nhân. Tuy vậy, Paxful không thể đảm bảo hoặc cam kết tính bảo mật hay tin cậy của thông tin mà bạn truyền tải cho chúng tôi hoặc nhận từ chúng tôi qua Internet hay kết nối không dây. Việc truyền tải dữ liệu qua Internet luôn mang một số rủi ro, kể cả nếu Paxful có các nỗ lực để bảo vệ dữ liệu sau khi họ đã tiếp nhận nó.

Trẻ dưới 18 tuổi

Website của Paxful không dành cho trẻ dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu từ trẻ dưới 18 tuổi mà không có văn bản đồng ý từ phụ huynh. Nếu chúng tôi biết rằng mình đã thu thập thông tin, bao gồm Dữ liệu Cá nhân từ một cá nhân dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý từ phụ huynh, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó ngay lập tức.

Sửa đổi đến thông báo quyền riêng tư

Paxful bảo lưu quyền thay đổi Thông báo này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các sửa đổi đến Thông báo này bằng cách đăng một phiên bản sửa đổi của Thông báo này ở đây, qua email, hoặc thông qua một thông báo rõ ràng trên trang chủ của Website Paxful. Chúng tôi khuyến nghị bạn thỉnh thoảng kiểm tra Website để biết mọi thay đổi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thông báo này, hoặc muốn gửi một truy vấn đến chúng tôi về Dữ liệu Cá nhân hoặc quyền riêng tư của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: [email protected]

Phụ lục EEA

Các tuyên bố sau được áp dụng cho, và chỉ dành cho những cá nhân sống trong Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA).

Đơn vị Kiểm soát Dữ liệu

Đơn vị kiểm soát Dữ liệu Cá nhân của bạn là Paxful, Inc.

Cơ sở Pháp lý để Xử lý Dữ liệu Cá nhân

 • Trong chừng mực chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân để tiến hành các nghĩa vụ hợp đồng hoặc yêu cầu của bạn liên quan đến một hợp đồng, Khoản 6(1)(b) của Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (“GDPR”) là cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của chúng tôi.
 • Trong chừng mực chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý theo luật pháp EU hoặc một Nước Thành viên, Khoản 6(1)(c) của GDPR là cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của chúng tôi.
 • Trong chừng mực chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân để bảo vệ lợi ích thiết yếu của một cá nhân, Khoản 6(1)(d) của GDPR là cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của chúng tôi.
 • Trong chừng mực chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân để theo đuổi các lợi ích kinh doanh hợp pháp, Khoản 6(1)(f) của GDPR là cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của chúng tôi. một danh sách các lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi được ghi trong phần “Cách Chúng tôi Sử dụng Dữ liệu của Bạn” ở trên.

Quyền Bảo vệ Dữ liệu châu Âu

Luật pháp châu Âu cho bạn một số quyền nhất định liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của mình, bao gồm:

 • Quyền yêu cầu truy cập đến và đính chính Dữ liệu Cá nhân của bạn.
 • Quyền yêu cầu Paxful xóa những Dữ liệu Cá nhân nhất định liên quan đến bạn.
 • Quyền lưu động dữ liệu, bao gồm quyền yêu cầu một số Dữ liệu Cá nhân nhất định mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi được truyền tải từ chúng tôi sang một đơn vị kiểm soát dữ liệu khác.
 • Quyền rút mọi sự đồng ý mà bạn đã cung cấp cho Paxful để thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn bất cứ lúc nào. Xin lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc Paxful xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trước khi bạn rút lại nó.
 • Quyền phản đối Paxful xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên các cơ sở cụ thể liên quan đến tình hình cụ thể của bạn.
 • Quyền yêu cầu Paxful hạn chế việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu một số điều kiện luật định về hạn chế được đáp ứng.
 • Quyền đệ đơn khiếu nại lên một cơ quan giám sát của châu Âu.

Xin lưu ý rằng các luật pháp hiện hành có thể quy định ngoại lệ cho bất kỳ quyền nào trong đây, cho phép Paxful từ chối yêu cầu của bạn, hoặc cho phép Paxful gia hạn thời hạn họ có thể hành động để xử lý yêu cầu của bạn. Paxful cũng có thể liên hệ với bạn để xác minh danh tính của bạn theo yêu cầu của pháp luật, trước khi hành động để xử lý yêu cầu của bạn. Để thi hành bất kỳ quyền nào trong đây, hãy liên hệ với chúng tôi như được quy định ở phần “Liên hệ với Chúng tôi” ở trên.

Truyền tải Quốc tế

Chúng tôi có thể truyền tải Dữ liệu Cá nhân liên quan đến cư dân EEA đến các quốc gia được Ủy ban châu Âu xác định không cung cấp bảo vệ phù hợp, bao gồm Hoa Kỳ. Khi truyền tải dữ liệu như vậy, Paxful sẽ triển khai các biện pháp an toàn được thiết kế để đảm bảo Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo vệ phù hợp. Nếu bạn cư trú tại EEA, Paxful sẽ chỉ truyền tải Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu: quốc gia mà Dữ liệu Cá nhân được truyền tải đến đã được Ủy ban châu Âu xác định là có mức bảo vệ thích đáng; đơn vị tiếp nhận Dữ liệu Cá nhân được đặt tại Hoa Kỳ và đã chứng nhận tuân thủ Khuôn khổ Lá chắn Bảo vệ Quyền Riêng tư Hoa Kỳ-EU; Paxful đã thực hiện các biện pháp an toàn phù hợp để bảo vệ việc truyền tải, ví dụ thông qua việc ký kết Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn EU với đơn vị tiếp nhận, hoặc; một ngoại lệ theo luật định với lệnh cấm truyền tải chung GDPR được áp dụng. Để nhận một bản sao của cơ cấu mà Paxful thực thi để hỗ trợ việc truyền tải dữ liệu cá nhân ra bên ngoài EEA, hãy liên hệ với chúng tôi như được quy định trong phần “Liên hệ với Chúng tôi” ở trên.

Phụ lục cho California

Các tuyên bố sau được áp dụng cho, và chỉ dành cho cư dân của Bang California.

Quyền Riêng tư California của Bạn

Trong chừng mực chúng tôi tiết lộ các thông tin có thể nhận dạng cá nhân về bạn cho các bên thứ ba, những đơn vị sẽ sử dụng nó cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ, bạn có quyền yêu cầu nhận thêm thông tin về đơn vị tiếp nhận thông tin của bạn. Để thực thi quyền này, hãy liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong phần “Liên hệ với Chúng tôi” ở trên.

Tiết lộ về Không Theo dõi

Website của chúng tôi không được thiết kế để đáp ứng các tín hiệu hoặc yêu cầu “Không Theo dõi”.

Dữ kiện Paxful làm gì với thông tin cá nhân của bạn?
Tại sao?

Các công ty tài chính chọn cách họ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Luật liên bang cho người tiêu dùng quyền giới hạn một số, nhưng không phải tất cả việc chia sẻ. Luật liên bang cũng yêu cầu chúng tôi thông báo với bạn về cách chúng tôi thu thập, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ thông báo này để hiểu chính sách của chúng tôi.

Cái gì?

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và chia sẻ tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn sử dụng của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm:

 • Số An sinh xã hội hoặc số dư tài khoản
 • Lịch sử thanh toán hoặc lịch sử giao dịch
 • Lịch sử tín dụng hoặc điểm tín dụng

Khi bạn không còn là khách hàng của chúng tôi, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin của bạn như được mô tả trong thông báo này.

Như thế nào?

Tất cả các công ty tài chính đều cần chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng để vận hành việc kinh doanh hàng ngày. Trong phần dưới đây, chúng tôi liệt kê các lý do mà một công ty tài chính có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng; các lý do Paxful quyết định chia sẻ; và liệu bạn có thể giới hạn việc chia sẻ này hay không.


Các lý do chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Liệu Paxful có chia sẻ hay không?

Liệu bạn có thể giới hạn việc chia sẻ này?

Cho mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi - ví dụ như để xử lý các giao dịch của bạn, duy trì tài khoản của bạn, đáp lại các lệnh tòa án và điều tra pháp lý, hoặc báo cáo cho các tổ chức tín dụng

Không

Vì mục đích tiếp thị của chúng tôi - để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn

Không

Để hợp tác tiếp thị với các công ty tài chính khác

Không

Vì mục đích kinh doanh hàng ngày của các đại lý của chúng tôi - thông tin về các giao dịch và trải nghiệm của bạn

Không

Vì mục đích kinh doanh hàng ngày của các đại lý của chúng tôi - thông tin về độ tin cậy tín dụng của bạn

Không

Chúng tôi không chia sẻ

Để những bên không phải đại lý tiếp thị cho bạn

Không

Chúng tôi không chia sẻ

Bạn có câu hỏi?

Truy cập www.paxful.com

Chúng tôi là ai

Ai cung cấp thông báo này?

Thông báo quyền riêng tư này được cung cấp bởi Paxful và áp dụng cho tài khoản Paxful cá nhân của bạn.

Chúng tôi làm gì

Paxful làm thế nào để bảo vệ thông tin cá nhân của tôi?

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập và sử dụng trái phép, chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tuân thủ luật pháp liên bang. Các biện pháp này bao gồm bảo vệ máy tính, bảo mật cho tập tin và tòa nhà.

Paxful làm thế nào để thu thập thông tin cá nhân của tôi?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn, ví dụ như khi bạn

 • mở một tài khoản hoặc cung cấp thông tin tài khoản
 • cung cấp thông tin liên hệ cho chúng tôi hoặc thực hiện truyền tải
 • sử dụng tài khoản Paxful của bạn để gửi hoặc nhận tiền

Chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân từ các đơn vị khác, ví dụ như các tổ chức tín dụng, đại lý và các công ty khác.

Vì sao tôi không thể giới hạn toàn bộ việc chia sẻ?

Luật pháp liên bang chỉ cho bạn quyền giới hạn

 • việc chia sẻ vì mục đích kinh doanh hàng ngày của các đại lý của chúng tôi — thông tin về độ tin cậy tín dụng của bạn
 • các đại lý sử dụng thông tin của bạn để tiếp thị cho bạn
 • chia sẻ để những bên không phải đại lý tiếp thị cho bạn

Luật pháp tiểu bang và các công ty riêng lẻ có thể cho bạn các quyền giới hạn chia sẻ khác. Hãy xem phần bên dưới để biết thêm về các quyền của bạn theo luật pháp tiểu bang.

Định nghĩa

Đại lý

Các công ty liên quan theo quyền sở hữu hoặc kiểm soát chung. Họ có thể là các công ty tài chính hay phi tài chính.

 • Các đại lý của chúng tôi bao gồm những công ty dưới quyền kiểm soát chung của Paxful Holdings, Inc.

Bên không phải đại lý

Các công ty không liên quan theo quyền sở hữu hoặc kiểm soát chung. Họ có thể là các công ty tài chính hay phi tài chính.

 • Các bên không phải đại lý được chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ hoặc chức năng thay cho chúng tôi.

Hợp tác tiếp thị

Một thỏa thuận chính thức giữa các công ty tài chính không phải đại lý để hợp tác tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính cho bạn.

 • Các đối tác hợp tác tiếp thị của chúng tôi bao gồm các công ty tài chính.

Các thông tin quan trọng khác

Chúng tôi có thể truyền tải thông tin cá nhân đến các quốc gia khác, ví dụ, cho bộ phận dịch vụ khách hàng hoặc để xử lý các giao dịch.

California: Nếu tài khoản Paxful của bạn có một địa chỉ gửi thư ở California, chúng tôi sẽ không chia sẻ thoong tin cá nhân chúng tôi thu thập về bạn ngoại trừ theo chừng mực cho phép bởi luật pháp California.

Vermont: Nếu tài khoản Paxful của bạn có một địa chỉ Vermont, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân chúng tôi thu thập về bạn với các bên không phải đại lý trừ khi luật pháp cho phép hoặc bạn ủy quyền cho chúng tôi.