Chính sách AML

Paxful, Inc. và Paxful USA, Inc. (gọi riêng, gọi chung là “Công ty”), thành lập theo luật pháp của Tiểu bang Delaware cung cấp các dịch vụ thông qua một chợ ngang hàng Internet (“P2P”) cho việc mua và bán bitcoin, một loại tiền điện tử phi tập trung (“bitcoin”).

Công ty được đăng ký như một Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ với Mạng lưới Thi hành Tội ác Tài chính (“FinCEN”) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Chính sách và các thủ tục Chống Rửa Tiền (“AML”) của Paxful được thiết kế để ngăn cản các hoạt động không hợp pháp trên nền tảng, bảo vệ người dùng, doanh nghiệp cũng như cộng đồng tiền điện tử và dịch vụ tài chính khỏi tội phạm. Công ty tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật Bí mật Ngân hàng cũng như các quy định và hướng dẫn liên quan của FinCEN.

Như một phần trong chính sách Tuân thủ của Paxful, các chính sách và thủ tục Hiểu rõ Khách hàng của Bạn (“KYC”) dành cho các khách hàng cá nhân và tổ chức đã được thiết kế để cho phép Công ty có niềm tin hợp lý rằng họ biết danh tính thật của những khách hàng đã được thực hiện việc đánh giá này. Chính sách này áp dụng cho tất cả người dùng trên nền tảng và được tuân thủ bởi mọi nhân viên, cố vấn, viên chức, chủ sở hữu và giám đốc của Công ty.

Sử dụng một lối tiếp cận dựa trên mức độ rủi ro như một phần để đảm bảo Tuân thủ KYC & AML, Paxful đã tiến hành các biện pháp sau:

  • Chỉ định một Tổng Giám đốc Tuân thủ với đủ chuyên môn và khả năng làm việc độc lập, có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các luật, quy định, quy tắc và hướng dẫn ngành nghề liên quan;
  • Thiết lập và duy trì một Chính sách KYC, Thẩm tra Khách hàng (CDD), và Thẩm tra Tăng cường (EDD) dựa trên mức độ rủi ro;
  • Thiết lập các cấp độ rủi ro để xác minh người dùng của Công ty (tham khảo bài đăng Blog này);
  • Hợp tác với các yêu cầu của cơ quan thi hành pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý địa phương;
  • Nộp các Báo cáo Hoạt động Nghi vấn (“SAR”);
  • Tập huấn BSA/AML/OFAC cho toàn Công ty;
  • Sử dụng các hệ thống chống lừa đảo khác nhau;
  • Liên tục giám sát giao dịch dựa trên quy tắc;
  • Điều tra sử dụng phân tích chuỗi khối;

Chúng tôi sẽ khai báo SAR nếu chúng tôi biết, nghi ngờ hoặc có lý do để nghi vấn các hoạt động đáng ngờ đã xảy ra trên nền tảng của mình. Một giao dịch đáng ngờ thường không nhất quán với tình hình cá nhân, hoạt động cá nhân, hoạt động kinh doanh hợp lý và đã biết của một người dùng. Tổng Giám đốc Tuân thủ sẽ xem lại và điều tra các hoạt động đáng ngờ để xác định liệu chúng tôi có đủ thông tin để khai báo một SAR hay không. Tổng Giám đốc Tuân thủ của chúng tôi sẽ duy trì các hồ sơ và tài liệu hỗ trợ cho mọi SAR đã được khai báo.

Công ty cũng áp dụng các chính sách và thủ tục trừng phạt OFAC hiện tại, được thiết kế để bảo vệ nền tảng khỏi bị sử dụng cho những giao dịch bị nghiêm cấm, bởi những cá nhân bị trừng phạt hoặc vì mục đích trốn, né tránh hoặc bằng cách này hay cách khác, lách các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và thế giới.

Paxful hợp tác toàn diện với tất cả các danh sách trừng phạt OFAC, Công dân bị Chỉ định Trừng phạt Đặc biệt (SDN) và Người Bị Chặn. Vui lòng tham khảo liên kết sau để biết danh sách của Công ty liệt kê các quốc gia bị cấm dựa trên mức độ rủi ro, và những quốc gia này bị ngăn không cho sử dụng nền tảng Paxful.

Nếu Paxful đã cung cấp cho bạn một bản dịch của phiên bản tiếng Anh của chính sách này, bạn đồng ý rằng bản dịch chỉ được cung cấp cho bạn vì mục đích tiện lợi và phiên bản tiếng Anh của chính sách này sẽ quy định mối quan hệ của bạn với Paxful. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh của chính sách và bản dịch, thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.