Nếu Paxful là một trường học, những nhà đầu tư thành thực sẽ là học sinh đạt điểm A+. Để bày tỏ sự cảm kích với những nhà đầu tư mẫu mực trong cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi đã phát triển một hệ thống mới có thể đánh giá hồ sơ của những nhà giao dịch thẻ quà và giảm khoản tiền ký quỹ đảm bảo xuống tới 0,005 BTC cho những người dùng có vị thế tốt, quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Một vài yếu tố có thể thay đổi số tiền ký quỹ của bạn bao gồm:

  • Tần suất bạn vướng vào tranh chấp
  • Tần suất bạn hủy giao dịch sau khi người mua tiền điện tử đã đánh dấu giao dịch là đã thanh toán
  • Tần suất bạn hoàn thành các giao dịch mà không có tranh chấp và hủy bỏ
  • Tốc độ phản hồi đối tác giao dịch

Hồ sơ giao dịch của bạn được cập nhật mỗi khi giao dịch hoàn thành, bởi vậy, mức tiền gửi ký quỹ của bạn có thể tiếp tục thay đổi trong tương lai.

Nếu tài khoản đủ điều kiện áp dụng mức tiền gửi ký quỹ thấp hơn, chúng tôi sẽ gửi trả khoản chênh lệch giữa lượng tiền gửi cần nộp và lượng tiền gửi bạn đã nộp trước đó về Ví Paxful của bạn. Nếu phát hiện rằng tài khoản của bạn không có hiệu suất tốt như trước, yêu cầu về tiền gửi ký quỹ có thể tăng trở lại như trước.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn cảm thấy vui khi biết về bản cập nhật này, bởi khoản ký quỹ nhỏ hơn đồng nghĩa với việc bạn có nhiều tiền để giao dịch hơn!

Ghi chú: Tất cả các đề nghị thẻ quà tặng được tạo sau bản cập nhật này sẽ có mức tiền gửi ký quỹ là 0,005 BTC, khoản tiền gửi này có thể thay đổi tùy thuộc vào hoạt động giao dịch của người dùng.