Nếu đang xây dựng một doanh nghiệp hay một đế chế, một điều vô cùng quan trọng là bạn phải biết đang làm việc với ai. Để giúp bạn bảo mật giao dịch hơn nữa, chúng tôi đã bổ sung một tính năng cho phép bạn hiển thị tên họ đầy đủ của mình

Bạn cũng có lựa chọn chỉ hiển thị họ và tên đầu (tùy chọn mặc định) hoặc ẩn hoàn toàn tên của bạn. Với những tùy chọn này, bạn có thể bảo vệ danh tính, hoặc biết chắc đối tác giao dịch có thực sự là người mà họ nhận không. 

Lựa chọn hiển thị tên đầy đủ vô cùng đơn giản. Vào cài đặt tài khoản của bạn và nhấn vào tùy chọn Tên đầy đủ

Giờ đây khi tạo một đề nghị, bạn sẽ có tùy chọn hỏi tên đầy đủ của đối tác giao dịch. Lưu ý rằng nếu bạn yêu cầu đối tác giao dịch tiết lộ đầy đủ họ tên của họ, bạn cũng sẽ phải tiết lộ tên mình. 

Nếu lựa chọn ẩn tên hoàn toàn, những đề nghị có yêu cầu hiển thị đầy đủ họ tên sẽ có màu xám trong danh sách đề nghị của bạn. Hãy nhớ rằng bạn sẽ không thể thay đổi cài đặt này nếu đang trong quá trình giao dịch, bởi vậy hãy chắc rằng bạn đã cài đặt xong tùy chọn hiển thị tên trước khi nhấn vào một đề nghị. 

Những Đề nghị Phổ biến Gần bạn

Với tính năng này, nhà đầu tư sẽ an toàn hơn và bạn sẽ có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh bền chặt hơn. Bạn đã sẵn sàng để giao dịch chuyên nghiệp và hiệu quả hơn chưa?