Condiții de utilizare pentru Paxful Stablecoin

Data intrării în vigoare: 4 martie 2021

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTUL ACORD. Prin utilizarea serviciului Paxful Stablecoin, sunteți de acord să respectați aceste „Condiții de utilizare Paxful Stablecoin” suplimentare și confirmați și acceptați să ați citit cu atenție și temeinic, ați înțeles și acceptat toate condițiile generale cuprinse în acestea, care reprezintă o completare la Condițiile de utilizare Paxful („Acordul”). Orice condiții utilizate cu litere majuscule dar nedefinite mai jos au sensul prevăzut în Acord. În cazul în care apare orice conflict între Acord și Condițiile de utilizare Paxful Stablecoin în timpul sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a serviciului Paxful Stablecoin, cele din urmă vor prevala.

Despre Paxful Stablecoin

Serviciul Paxful Stablecoin este un mecanism de recomandare care vă permite dvs, un utilizator Paxful calificat, să intrați într-o tranzacție peer-to-peer cu o companie terță preselectată („Partenerul stablecoin”), aleasă de Paxful, pentru a schimba bitcoin cu o sumă echivalentă de stablecoins, care să fie păstrată de Partenerul stablecoin în beneficiul dvs. Prin acest model, Paxful Stablecoin vă permite să ieșiți din poziția bitcoin în stablecoin selectat.

Mecanismul de recomandare

Serviciul Paxful Stablecoin este un mecanism de recomandare de uz limitat disponibil pe platforma Paxful. După indicarea interesului dvs. de a efectua o tranzacție cu Paxful Stablecoin, Paxful vă va recomanda unui Partener Stablecoin pentru realizarea tranzacției. Apoi trebuie să urmați indicațiile furnizate pentru a trimite condițiile ofertei dvs. către Partenerul Stablecoin. În cazul în care Partenerul Stablecoin acceptă condițiile ofertei dvs., tranzacția va fi realizată între dvs. și Partenerul Stablecoin. Ca și în cazul tranzacțiilor standard realizate pe această platformă de tranzacționare, Paxful nu se va implica, nu va controla, dirija, decide sau autoriza tranzacțiile Paxful Stablecoin încheiate sau încercate între dvs. și Partenerul Stablecoin. Paxful nu va păstra în custodie stablecoins și nici nu va consilia sau instrui niciun utilizator Paxful pentru a obține astfel de stablecoins.

Partenerul Stablecoin poate avea propriile condiții generale pentru tranzacțiile cu servicii Paxful Stablecoin, iar serviciul Paxful Stablecoin poate varia în ceea ce privește rata de schimb, viteza de schimb și alte condiții generale impuse de Partenerul Stablecoin („Condițiile partenerului Stablecoin”). Prin intrarea într-o tranzacție cu Partenerul Stablecoin, sunteți de acord să respectați Condițiile partenerului Stablecoin. Condițiile partenerului Stablecoin sunt valabile în toate cazurile cu excepția cazurilor în care contrazic sau încalcă Acordul, prezentele Condiții ale serviciului Paxful Stablecoin, sunt ilegale, nerezonabile sau în alt mod dificil de respectat (lucru determinat exclusiv și la libera alegere a Paxful) sau dacă dvs. și Partenerul Stablecoin consimțiți să modificați Condițiile partenerului Stablecoin. ESTE RESPONSABILITATEA DVS. SĂ CITIȚI CU ATENȚIE CONDIȚIILE PARTENERULUI STABLECOIN ȘI SĂ LE RESPECTAȚI ÎNTOCMAI. DACĂ NU RESPECTAȚI CONDIȚIILE PARTENERULUI STABLECOIN, TRANZACȚIA DVS. POATE FI REFUZATĂ. NU INTRAȚI ÎN NICIUN CAZ ÎNTR-O TRANZACȚIE CU SERVICIUL STABLECOIN DACĂ NU AȚI RESPECTAT CONDIȚIILE GENERALE MENȚIONATE.DACĂ NU RESPECTAȚI CONDIȚIILE GENERALE, ESTE POSIBIL CA PAXFUL SĂ NU VĂ POATĂ AJUTA ÎNTR-UN PROCES DE DIFEREND PENTRU A VĂ RECUPERA FONDURILE.

Comisioane

Paxful va manifesta întotdeauna transparență în legătură cu comisioanele noastre. Orice comisioane se vor aplica utilizării de către dvs. a serviciului Paxful. Pentru mai multe informații și actualizări privind comisioanele de schimb, consultați Centrul nostru de ajutor.

Conturi calificate și jurisdicții restricționate

Serviciul Paxful Stablecoin a fost pus doar la dispoziția acelor utilizatori eligibili pentru serviciu. Pentru a fi eligibil să utilizați serviciul Paxful Stablecoin, trebuie să vă verificați contul și să aveți cel puțin echivalentul a 1,00 $ USD în bitcoin în portofelul dvs. Paxful, plus orice sumă suplimentară în bitcoin necesară pentru a acoperi comisioanele asociate. Paxful își rezervă dreptul de a interzice sau modifica serviciul Paxful Stablecoin pentru orice utilizator Paxful și Partenerul Stablecoin poate respinge orice tranzacție cu orice utilizator Paxful. Pe lângă Jurisdicțiile restricționate definite în secțiunea 2.7 a condițiilor noastre de utilizare, serviciul Paxful Stablecoin nu este disponibil pentru utilizatorii rezidenți în statul Texas.

NICIO GARANȚIE, LIMITARE A RESPONSABILITĂȚII ȘI PRESUPUNERE DE RISC

SERVICIILE PAXFUL STABLECOIN SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITĂȚI”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE, ASIGURARE SAU ANGAJAMENT, EXPLICIT SAU IMPLICIT SAU STATUTAR. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, PAXFUL DENEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚII IMPLICITE PRIVIND TITLUL, VANDABILITATEA, ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP ȘI/SAU NEÎNCĂLCAREA. PAXFUL NU OFERĂ GARANȚII SAU ASIGURĂRI CĂ ACCESUL LA SITE-UL WEB, ORICE PARTE A SERVICIILOR SAU ORICE MATERIALE CONȚINUTE PE ACESTA VA FI CONTINUU, NEÎNTRERUPT, LA TIMP ȘI FĂRĂ ERORI. PAXFUL NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NICIO DEFECȚIUNE A SOFTWARE-ULUI SAU TENOLOGIILOR TERȚELOR PĂRȚI, ORICE ÎNTRERUPERE SAU PIERDERE PE CARE LE POATE SUFERI UN UTILIZATOR. PRIN PREZENTA CONFIRMAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ NU V-AȚI BAZAT PE NICIO ALTĂ DECLARAȚIE SAU ÎNȚELEGERE, SCRISĂ SAU VERBALĂ, ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. ȘI ACCESUL LA SERVICII ȘI LA SITE-UL WEB. FĂRĂ LIMITAREA CELOR DE MAI SUS, PRIN PREZENTA CONFIRMAȚI ȘI ACCEPTAȚI DIVERSELE RISCURI INERENTE UTILIZĂRII MONEDEI DIGITALE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA RISCURI NORMATIVE, DEFECȚIUNI HARDWARE, PROBLEME DE SOFTWARE, PROBLEME DE CONEXIUNE DE INTERNET, SOFTWARE RĂU-INTENȚIONAT, INTERFERENȚA UNOR TERȚE PĂRȚI CARE DUCE LA PIERDEREA SAU LIPSA ACCESULUI LA CONTUL SAU PORTOFELUL DVS. ȘI LA ALTE DATE ALE UTILIZATORULUI, DEFECȚIUNEA SERVERULUI SAU PIERDEREA DATELOR. ACCEPTAȚI ȘI CONFIRMAȚI CĂ PAXFUL NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU EVENTUALELE PROBLEME DE COMUNICARE, ÎNTRERUPERI, ERORI, PERTURBĂRI SAU ÎNTÂRZIERI PE CARE LE PUTEȚI ÎNTÂMPINA CÂND UTILIZAȚI SERVICIILE, ORICUM AR FI PROVOCATE.

PAXFUL, AFILIAȚII ȘI FURNIZORII SĂI DE SERVICII SAU ORICARE DINTRE FUNCȚIONARII, DIRECTORII, AGENȚII, ANGAJAȚII, CONSILIERII, CONSULTANȚII SAU REPREZENTANȚII SĂI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILI (A) PENTRU NICIO SUMĂ MAI MARE DECÂT VALOAREA TAXELOR TOTALE PLĂTITE DE DVS. PENTRU SERVICIUL CARE FACE OBIECTUL CAUZEI SAU ACȚIUNII ÎN CELE DOUĂSPREZECE (12) LUNI ÎNAINTE DE PRODUCEREA PIERDERII SAU (B) PENTRU ORICE PIERDERE DE PROFIT, SCĂDERE A VALORII SAU OPORTUNITĂȚII DE AFACERI, ORICE PIERDERE, DAUNĂ, CORUPERE SAU SCURGERE DE DATE SAU ORICE ALTĂ PROPRIETATE INTANGIBILĂ SAU ORICE DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, INDIRECTE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, FIE PREVĂZUTE ÎN CONTRACT, BAZATE PE FAPTE ILICITE, NEGLIJENȚĂ, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ÎN ALT MOD, REZULTATĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA AUTORIZATĂ SAU NEAUTORIZATĂ A SITE-ULUI SAU A SERVICIILOR SAU A PREZENTULUI ACORD, CHIAR DACĂ UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL PAXFUL A FOST INFORMAT DESPRE SAU A ȘTIUT SAU AR FI TREBUIT SĂ ȘTIE DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, ȘI INDIFERENT DE NEAPLICAREA ORICĂROR CĂI DE ATAC CONVENITE SAU A ALTOR CĂI DE ATAC ÎN LEGĂTURĂ CU SCOPUL SĂU ESENȚIAL, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE O HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ STABILEȘTE CĂ DAUNELE RESPECTIVE S-AU PRODUS CA URMARE A NEGLIJENȚEI GRAVE A PAXFUL, FRAUDEI, COMPORTAMENTULUI GREȘIT VOLUNTAR SAU ÎNCĂLCĂRII INTENȚIONATE A LEGII. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, AȘADAR ESTE POSIBIL CA LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.