CONDIȚIILE DE UTILIZARE Paxful Inc.

PREZENTUL ACORD CONȚINE INFORMAȚII FOARTE IMPORTANTE REFERITOARE LA DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DVS., DAR ȘI LA CONDIȚIILE, LIMITĂRILE ȘI EXCLUDERILE CARE VI S-AR PUTEA APLICA. VĂ RUGĂM SĂ ÎL CITIȚI CU ATENȚIE.

Prezentele Condiții de utilizare și orice modificări și actualizări ale acestora ( „Acordul”) formează un acord juridic care acoperă furnizarea serviciilor de către Paxful pentru dvs., inclusiv oferirea unei platforme de tranzacționare pentru a le permite cumpărătorilor și vânzătorilor de „Active digitale” (un astfel de termen va fi înțeles în sens larg pentru a include monedele digitale precum bitcoin, tether și altele, acceptate de un portofel Paxful) să se angajeze în tranzacții unii cu ceilalți ( „Platforma de tranzacționare”), oferind servicii de portofel digital găzduit, păstrarea și eliberarea de Active digitale conform indicațiilor la finalizarea unei achiziții de Active digitale și orice alte servicii descrise în prezentul Acord (colectiv „Serviciile” și individual un „Serviciu”) furnizate de Paxful, Inc. și toți afiliații săi, inclusiv, dar fără a se limita la Paxful USA, Inc.(colectiv „Paxful” sau „noi” sau „nouă” sau „compania”) dvs. ca persoană fizică (denumit și „utilizator” sau „dvs.”). Paxful.com și Serviciile sale asociate sunt deținute și operate de către Paxful. Utilizarea de către dvs. a Serviciilor va fi guvernată de prezentul Acord, împreună cu Politica de confidențialitate, Politica privind modulele cookie și Consimțământul E-Sign.

PREZENTELE CONDIȚII IMPUN UTILIZAREA ARBITRAJULUI PENTRU A REZOLVA DIFERENDELE ÎN LOCUL PROCESELOR CU JURAȚI SAU ACȚIUNILOR COLECTIVE.

Prin înscrierea pentru utilizarea unui cont prin paxful.com sau orice site-uri web asociate, API sau aplicații mobile, inclusiv orice URL-uri operate de Paxful (denumite colectiv „Site-ul web Paxful” sau „Site-ul web”), sunteți de acord să citiți cu atenție și temeinic, să înțelegeți și să acceptați toate condițiile generale cuprinse în prezentul Acord, inclusiv Politica noastră de confidențialitate, Politica privind modulele cookie și Consimțământul E-Sign.

VALOAREA ACTIVELOR DIGITALE POATE CREȘTE SAU SCĂDEREA ȘI POATE APĂREA UN RISC SUBSTANȚIAL SĂ PIERDEȚI BANI CUMPĂRÂND, VÂNZÂND, DEȚINÂND SAU INVESTIND ÎN ACTIVE DIGITALE. TREBUIE SĂ ANALIZAȚI CU ATENȚIE DACĂ ESTE CEVA POTRIVIT PENTRU DVS. SĂ TRANZACȚIONAȚI SAU SĂ DEȚINEȚI ACTIVE DIGITALE, AVÂND ÎN VEDERE SITUAȚIA DVS. FINANCIARĂ.

Despre Paxful și Serviciile sale

Paxful este una dintre cele mai populare platforme de tranzacționare peer-to-peer care facilitează achiziția și vânzarea de Active digitale cu vânzători care acceptă peste 300 de metode de plată în schimbul Activelor lor digitale. Metodele de plată sunt negociate și schimbate în sistem peer-to-peer între cumpărătorii de pe Platforma de tranzacționare („Cumpărători”) și vânzătorii de pe Platforma de tranzacționare („Vânzători”). Utilizatorii noștri convin asupra metodelor de plată pe care le utilizează pentru a finaliza o tranzacție și sunt pe deplin responsabili și răspunzători pentru utilizarea metodelor de plată în mod legal.

Paxful oferă, de asemenea, servicii de portofel digital găzduit prin intermediul unuia dintre cel mai importanți furnizori de portofele pentru active digitale din lume. Baza noastră de utilizatori internațională poate posta oferte pentru cumpărarea sau vânzarea de Active digitale cu o varietate de metode convenabile. Creatorul ofertei este responsabil pentru publicarea condițiilor tranzacției, inclusiv metodele de plată pe care Vânzătorul le va accepta. După ce oferta este selectată de către un alt utilizator Paxful, Activele digitale ale Vânzătorului sunt blocate în cadrul procedurilor noastre de tranzacție (pe care le denumim „Escrow Paxful”) până când sunt îndeplinite toate condițiile necesare pentru finalizarea tranzacției. Vânzarea este finalizată și Activele digitale sunt deblocate și eliberate către Cumpărător de către Vânzător după ce Cumpărătorul a îndeplinit condițiile tranzacției și plata a fost confirmată și primită de către Vânzător. PAXFUL NU ACȚIONEAZĂ ÎN CALITATE DE PROCESATOR DE PLĂȚI. ÎNTREAGA RĂSPUNDERE PENTRU TRIMITEREA ȘI PRIMIREA PLĂȚII ȘI PENTRU CONFIRMAREA VALABILITĂȚII TRANZACȚIILOR REVINE CUMPĂRĂTORULUI ȘI VÂNZĂTORULUI. Activele digitale pe care le blocăm sunt eliberate din nou către Vânzător dacă Cumpărătorul alege să anuleze tranzacția. Vânzătorul nu poate anula tranzacția în niciun moment. Vânzătorul are doar opțiunea de a debloca Activele digitale și de a le elibera către Cumpărător. Se aplică această procedură pentru protecția securității Cumpărătorului. În cazul în care Vânzătorul trebuie să anuleze o tranzacție deoarece Cumpărătorul nu respectă condițiile tranzacției, trebuie să deschidă un diferend și să furnizeze un motiv de a face acest lucru, conform descrierii detaliate din Secțiunea 8 a prezentului Acord. Tranzacțiile de pe Site-ul nostru web se desfășoară între Cumpărători și Vânzători. În consecință, Paxful nu este parte la nicio tranzacție.

Serviciul de portofel de monede digitale găzduit oferit de Paxful este o metodă securizată de stocare, trimitere și primire de monede digitale. Paxful nu stochează sau ține în custodie Active digitale. Activele digitale sunt stocate întotdeauna în rețelele sau blockchainurile respective. Toate tranzacțiile cu monede digitale se produc în rețeaua de monede digitale, nu pe Paxful. Nu există garanții că tranzacția se va procesa pe rețeaua de monede digitale. Paxful își rezervă dreptul de a refuza procesarea oricărei tranzacții dacă acest lucru este impus de lege sau dacă considerăm că tranzacțiile încalcă condițiile generale ale prezentului Acord. Prin prezenta acceptați și confirmați că vă asumați întreaga răspundere pentru toate activitățile care se desfășoară în portofelul dvs. și acceptați toate riscurile oricărui acces autorizat sau neautorizat la portofelul dvs., în măsura maximă permisă de lege.

 1. INFORMAȚII GENERALE

  1. Ne rezervăm dreptul de a amenda, modifica, schimba sau revizui prezentul Acord în orice moment, exclusiv și la libera noastră alegere, fără înștiințare prealabilă. Orice astfel de modificări referitoare la utilizarea de către dvs. a Serviciilor vor intra în vigoare la postarea lor pe Site-ul web Paxful și nu retroactiv. Dacă ne-ați furnizat o adresă de e-mail, este posibil să vă înștiințăm și la e-mailul respectiv despre revizuirea Acordului. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile Acordului revizuit, reparația dvs. unică și exclusivă este încetarea imediată a utilizării de către dvs. a Serviciilor și închiderea contului dvs.
  2. Este responsabilitatea dvs. să citiți cu atenție Acordul și să consultați periodic prezentul Acord astfel cum este postat pe Site-ul web Paxful. Continuarea utilizării de către dvs. a Serviciilor va însemna acceptarea respectării Acordului în vigoare la momentul respectiv.
  3. Neaplicarea sau întârzierea punerii în aplicare sau aplicarea parțială a oricărei dispoziții a Acordului nu trebuie interpretată ca o renunțare la oricare dintre drepturile și căile noastre de atac.
 2. CONTUL ȘI ÎNREGISTRAREA

  1. Pentru a utiliza Serviciile, va trebuie să înregistrați un cont prin Site-ul nostru web. În timpul procesului de înregistrare, vă vom solicita anumite informații, inclusiv, dar fără a se limita la numele dvs., adresa și alte informații cu caracter personal pentru a vă verifica identitatea. Putem, exclusiv și la libera noastră alegere, să refuzăm întreținerea contului pentru dvs. Prin prezenta acceptați și confirmați că: (a) aveți vârsta legală în jurisdicția respectivă pentru a încheia acest Acord și (b) nu ați fost suspendat(ă) sau înlăturat(ă) anterior de la utilizarea Serviciilor noastre.
  2. Prin utilizarea contului dvs., sunteți de acord și garantați că veți utiliza Serviciile noastre pentru dvs. și că nu puteți utiliza contul pentru a acționa ca intermediar sau broker pentru nicio altă terță parte, persoană sau entitate. Dacă nu aveți autorizare expresă din partea Paxful, aveți permisiunea de a avea un singur cont și nu vi se permite să vindeți, împrumutați, partajați sau puneți în alt mod la dispoziție contul dvs. sau orice detaliu necesar pentru a accesa contul dvs., altor persoane sau entități decât dvs.Sunteți exclusiv responsabil și răspunzător pentru menținerea securității și a controlului adecvate pentru orice și toate numele de utilizator, adresele de e-mail, parolele, codurile de autentificare cu doi factori sau orice alte coduri sau date de autentificare pe care le utilizați pentru a accesa Serviciile. Contul dvs. nu trebuie să conțină informații înșelătoare sau frauduloase. Crearea de informații false pentru contul dvs., falsificarea țării dvs. de origine sau furnizarea de documente de identitate frauduloase este strict interzis.
  3. În timpul înregistrării contului dvs., sunteți de acord să ne furnizați informațiile pe care le solicităm în scopul verificării identității și al detectării spălării banilor, finanțării terorismului, fraudei și oricăror alte infracțiuni financiare și pentru a ne permite să ținem evidența unor astfel de informații. Va trebui să parcurgeți anumite proceduri de verificare înainte de a vi se permite să utilizați Serviciile, proceduri care pot fi modificate pe parcurs ca urmare a informațiilor colectate despre dvs. Informațiile pe care le solicităm pot include anumite informații cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, data nașterii, numărul de asigurări sociale, numărul de identificare fiscală și un document de identitate emis de o autoritate guvernamentală. Prin furnizarea acestor informații și a altor informații care pot fi necesare, confirmați faptul că toate informațiile sunt adevărate, exacte și nu sunt înșelătoare. Sunteți de acord să ne aduceți la cunoștință dacă informațiile pe care ni le furnizați suferă modificări. NE AUTORIZAȚI SĂ FACEM INVESTIGAȚIILE, DIRECT SAU PRIN TERȚE PĂRȚI, PE CARE LE CONSIDERĂM NECESARE PENTRU A VĂ VERIFICA IDENTITATEA SAU A VĂ PROTEJA PE DVS. ȘI PE NOI ȘI PENTRU A LUA EVENTUALELE MĂSURI PE CARE LE CONSIDERĂM NECESARE PE BAZA REZULTATELOR INVESTIGAȚIILOR RESPECTIVE. CÂND DESFĂȘURĂM ACESTE INVESTIGAȚII, CONFIRMAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ INFORMAȚIILE DVS. CU CARACTER PERSONAL POT FI DIVULGATE CĂTRE BIROURILE DE CREDIT ȘI PREVENIREA FRAUDELOR SAU AGENȚIILE DE COMBATERE A INFRACȚIONALITĂȚII FINANCIARE ȘI CĂ ACESTE AGENȚII POT RĂSPUNDE PE DEPLIN INVESTIGAȚIILOR NOASTRE.
  4. Dacă utilizați Serviciile în numele unei entități juridice cum ar fi o entitate corporativă, garantați și confirmați, de asemenea, că: (i) entitatea juridică este organizată și funcționează în baza legislației în vigoare în jurisdicția organizării sale și (ii) sunteți autorizat conform legii de respectiva entitate juridică să acționați în numele său. Un cont verificat la nivel corporativ este specific entității juridice respective și poate fi utilizat numai de către alte persoane fizice sau juridice. Conturile corporative verificate beneficiază de următoarele scutiri limitate:

   • Un cont corporativ aprobat poate avea în orice moment mai multe conturi de utilizator active, cu condiția ca toate să fie verificate de companie și operate de angajați desemnați ai companiei, ale căror nume au fost dezvăluite și aprobate anterior de Paxful exclusiv și la libera sa alegere;
   • Conturile corporative pot avea o singură ofertă activă pentru o anumită tranzacție la un moment dat și nu pot avea oferte multiple pentru astfel de tranzacții specifice de la alte conturi corporative care le aparțin.
  5. Purtați răspunderea exclusivă pentru crearea unei parole puternice și menținerea unui nivel de securitate și control adecvat pentru oricare și toate ID-urile, parolele, indiciile, codurile numerice personale (CNP), cheile API sau orice alte coduri pe care le utilizați pentru a accesa Serviciile noastre. Orice pierdere sau compromitere a informațiilor mai sus menționate și/sau a informațiilor dvs. cu caracter personal poate duce la accesarea neautorizată a contului dvs. de către terțe părți și la pierderea sau furtul oricăror Active digitale și/sau fonduri asociate cu contul dvs., inclusiv metodele dvs. de plată asociate. Purtați răspunderea exclusivă pentru asigurarea actualizării adresei dvs. de e-mail, a numărului de telefon și a altor detalii de contact în profilul contului dvs. pentru a primi eventuale notificări sau alerte pe care vi le putem trimite. Nu ar trebui să permiteți niciodată accesul la distanță sau partajarea ecranului computerului dvs. cu altcineva atunci când sunteți conectat(ă) la contul dvs. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio pierdere pe care o puteți suporta din cauza compromiterii datelor dvs. de autentificare în cont fără vina Paxful și/sau a nerespectării de către dvs. a eventualelor notificări sau alerte pe care vi le trimitem.
  6. Pentru a utiliza Serviciile noastre, este posibil să trebuiască să îndepliniți anumite obligații legale în țara dvs. și/sau statul de reședință. Prin acceptarea condițiilor din prezentul Acord, confirmați faptul că ați consultat legile și reglementările locale și că sunteți conștient(ă) de toate obligațiile ce decurg din acestea și le respectați. Din cauza interdicțiilor impuse de legi sau reglementări, nu oferim utilizarea Serviciilor noastre în anumite jurisdicții. Prin acceptarea condițiilor prezentului Acord, confirmați că nu sunteți rezident(ă) sau guvernat(ă) de legile și reglementările din acele jurisdicții.
  7. Este posibil să nu oferim Serviciile pe toate piețele și în toate jurisdicțiile și este posibil să restricționăm sau să interzicem utilizarea în întregime sau parțial a Serviciilor din anumite jurisdicții („Jurisdicții restricționate”). În acest moment, Jurisdicțiile restricționate includ acele jurisdicții care sunt identificate în „Lista noastră de țări interzise”, precum și statele Washington și New York. În plus, Serviciile nu sunt disponibile în legătură cu moneda digitală, tether (USDT) pentru utilizatorii rezidenți în statul Texas. Nu trebuie să încercați să utilizați Serviciile noastre dacă vă aflați în oricare dintre Jurisdicțiile restricționate. Nu trebuie să încercați să evitați oricare dintre restricțiile impuse prin intermediul Serviciilor, cum ar fi ascunderea adresei IP sau trimiterea unor informații inexacte privind locația dvs.
 3. JURISDICȚIA, ARBITRAJUL ȘI SEPARABILITATEA

  1. Prezentul Acord și utilizarea de către dvs. a Site-ului web și a Serviciilor sunt guvernante și interpretate în conformitate cu legile statului Delaware, fără referire la principiile de conflict de legi.
  2. Arbitrajul. Dvs. și Paxful sunteți de acord că orice diferend apărut din sau în legătură cu prezentul Acord sau Serviciile, va fi soluționat în final prin arbitraj executoriu, pe bază individuală, în conformitate cu regulile de arbitraj al diferendelor referitoare la consumatori ale Asociației Americane de Arbitraj (accesibile la https://www.adr.org/rules). Sub rezerva exigențelor jurisdicționale, reclamanții consumatori (persoane care execută tranzacția în scop personal, familiar sau casnic) pot alege să dea curs reclamațiilor lor în fața unor instanțe judecătorești cu competență în privința cererilor cu valoare redusă în loc să apeleze la arbitraj, atât timp cât cazul rămâne în competența instanței pentru reclamații cu valoare redusă și se desfășoară numai pe bază individuală (fără caracter colectiv și fără asistență juridică în instanță).

   RENUNȚAREA LA ACȚIUNI COLECTIVE: ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, TOATE REVENDICĂRILE VOR FI PREZENTATE DOAR ÎN MOD INDIVIDUAL ȘI NU ÎN CALITATE DE RECLAMANT SAU MEMBRU AL UNUI GRUP PENTRU ORICE PROCEDURĂ DE GRUP, ACȚIUNE COLECTIVĂ SAU PROCEDURĂ DE REPREZENTARE (COLECTIV „RENUNȚAREA LA ACȚIUNI COLECTIVE”). ARBITRAJUL NU POATE REGRUPA REVENDICĂRILE MAI MULTOR PERSOANE SAU ANGAJA ORICE ARBITRAJ COLECTIV. CONFIRMAȚI CĂ, PRIN ACCEPTAREA ACESTOR CONDIȚII, DVS. ȘI PAXFUL RENUNȚAȚI RECIPROC LA ORICE DREPT DE PROCES CU JURAȚI, IAR DVS. RENUNȚAȚI LA DREPTUL DE A PARTICIPA LA O ACȚIUNE COLECTIVĂ ÎMPOTRIVA PAXFUL.

   Legea federală a arbitrajului, 9 U.S.C. §§ 1-16 se aplică integral arbitrajului. Arbitrajul va fi realizat de către un singur arbitru neutru și va avea loc în statul Delaware sau într-o altă locație convenită prin acord reciproc, în limba engleză. Arbitrul poate acorda orice măsură corectivă pe care ar putea să o acorde o instanță din jurisdicția competentă, inclusiv plata onorariilor avocaților, în cazul în care sunt autorizate prin lege, și decizia arbitrală poate fi pronunțată ca o decizie judecătorească și pusă în aplicare în orice tribunal. La solicitarea dvs., audierile se pot desfășura în prezența fizică sau telefonic și arbitrul poate prevedea depunerea memoriilor și stabilirea deciziilor pe baza memoriilor, fără audieri. Partea care este declarată câștigătoare în orice acțiune sau proceduri de aplicare a prezentului Acord va avea drepturi la despăgubiri pentru cheltuieli și onorariile avocaților.

   Dacă arbitrul(i) sau administratorul de arbitraj vă impune taxe de înregistrare sau alte costuri administrative, vă vom rambursa aceste costuri, la cererea dvs., până la nivelul la care aceste taxe sau costuri ar fi depășite de cele pe care le-ați plăti dacă ați opta pentru soluționarea în justiție. Vom plăti, de asemenea, taxele sau costurile suplimentare, dacă ni se impune acest lucru prin regulile administratorului de arbitraj sau legislația în vigoare. Pe lângă cele mai sus menționate, fiecare parte va fi responsabilă pentru orice alte taxe sau costuri, cum ar fi onorariile avocaților pe care partea le poate suporta.

  3. Dacă orice parte a prezentului Acord este considerată de către un arbitru sau un tribunal al Statelor Unite ca fiind nulă sau neaplicabilă în întregime sau parțial, valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte secțiuni ale prezentelor condiții generale nu va fi afectată. Orice titluri cuprinse în prezentul Acord sunt prevăzute doar cu scop informativ și nu sunt dispoziții aplicabile ale prezentului Acord.
 4. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATEA

  1. Ne angajăm să luăm toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal. Cu toate acestea, nu putem garanta securitatea oricăror date pe care le dezvăluiți online. Acceptați riscurile de securitate inerente ale furnizării informațiilor și ale vehiculării lor pe Internet și nu ne veți considera responsabili pentru nicio breșă de securitate, cu excepția cazului în care aceasta se datorează neglijenței noastre.
  2. Consultați declarația noastră oficială privind confidențialitatea la https://paxful.com/privacy.
 5. NICIO GARANȚIE, LIMITARE A RESPONSABILITĂȚII ȘI PRESUPUNERE DE RISC

  1. SERVICIILE SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITĂȚI”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE, ASIGURARE SAU ANGAJAMENT, EXPLICIT SAU IMPLICIT SAU STATUTAR. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, PAXFUL DENEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚII IMPLICITE PRIVIND TITLUL, VANDABILITATEA, ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP ȘI/SAU NEÎNCĂLCAREA. PAXFUL NU OFERĂ GARANȚII SAU ASIGURĂRI CĂ ACCESUL LA SITE-UL WEB, ORICE PARTE A SERVICIILOR SAU ORICE MATERIALE CONȚINUTE PE ACESTA VA FI CONTINUU, NEÎNTRERUPT, LA TIMP ȘI FĂRĂ ERORI. PAXFUL NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NICIO ÎNTRERUPERE SAU PIERDERE PE CARE LE POATE SUFERI UN UTILIZATOR. PRIN PREZENTA CONFIRMAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ NU V-AȚI BAZAT PE NICIO ALTĂ DECLARAȚIE SAU ÎNȚELEGERE, SCRISĂ SAU VERBALĂ, ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. ȘI ACCESUL LA SERVICII ȘI LA SITE-UL WEB. FĂRĂ LIMITAREA CELOR DE MAI SUS, PRIN PREZENTA CONFIRMAȚI ȘI ACCEPTAȚI DIVERSELE RISCURI INERENTE UTILIZĂRII MONEDEI DIGITALE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA DEFECȚIUNI HARDWARE, PROBLEME DE SOFTWARE, PROBLEME DE CONEXIUNE LA INTERNET, SOFTWARE RĂU-INTENȚIONAT, INTERFERENȚA UNOR TERȚE PĂRȚI CARE DUCE LA PIERDEREA SAU LIPSA ACCESULUI LA CONTUL SAU PORTOFELUL DVS. ȘI LA ALTE DATE ALE UTILIZATORULUI, DEFECȚIUNEA SERVERULUI SAU PIERDEREA DATELOR. ACCEPTAȚI ȘI CONFIRMAȚI CĂ PAXFUL NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU EVENTUALELE PROBLEME DE COMUNICARE, ÎNTRERUPERI, ERORI, PERTURBĂRI SAU ÎNTÂRZIERI PE CARE LE PUTEȚI ÎNTÂMPINA CÂND UTILIZAȚI SERVICIILE, ORICUM AR FI PROVOCATE.
  2. PAXFUL, AFILIAȚII ȘI FURNIZORII SĂI DE SERVICII SAU ORICARE DINTRE FUNCȚIONARII, DIRECTORII, AGENȚII, ANGAJAȚII, CONSILIERII, CONSULTANȚII SAU REPREZENTANȚII SĂI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILI (A) PENTRU NICIO SUMĂ MAI MARE DECÂT VALOAREA TAXELOR TOTALE PLĂTITE DE DVS. PENTRU SERVICIUL CARE FACE OBIECTUL CAUZEI SAU ACȚIUNII ÎN CELE DOUĂSPREZECE (12) LUNI ÎNAINTE DE PRODUCEREA PIERDERII SAU (B) PENTRU ORICE PIERDERE DE PROFIT, SCĂDERE A VALORII SAU OPORTUNITĂȚII DE AFACERI, ORICE PIERDERE, DAUNĂ, CORUPERE SAU SCURGERE DE DATE SAU ORICE ALTĂ PROPRIETATE INTANGIBILĂ SAU ORICE DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, INDIRECTE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, FIE PREVĂZUTE ÎN CONTRACT, BAZATE PE FAPTE ILICITE, NEGLIJENȚĂ, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ÎN ALT MOD, REZULTATĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA AUTORIZATĂ SAU NEAUTORIZATĂ A SITE-ULUI SAU A SERVICIILOR SAU A PREZENTULUI ACORD, CHIAR DACĂ UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL PAXFUL A FOST INFORMAT DESPRE SAU A ȘTIUT SAU AR FI TREBUIT SĂ ȘTIE DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, ȘI INDIFERENT DE NEAPLICAREA ORICĂROR REPARAȚII CONVENITE SAU A ALTOR REPARAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU SCOPUL SĂU ESENȚIAL, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE O CONSTATARE JUDICIARĂ DEFINITIVĂ STABILEȘTE CĂ DAUNELE RESPECTIVE S-AU PRODUS CA URMARE A NEGLIJENȚEI GRAVE, FRAUDEI, UNEI ERORI VOLUNTARE SAU ÎNCĂLCĂRII INTENȚIONATE A LEGII DE CĂTRE PAXFUL. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINȚE, AȘADAR ESTE POSIBIL CA LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.
  3. Nu deținem și nu controlăm protocoale de software de bază care guvernează operarea Activelor digitale. În general, protocoalele care de la baza acestora sunt din surse deschise și oricine le poate utiliza, copia, modifica și distribui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru operarea protocoalelor de bază și nu putem garanta funcționalitatea sau securitatea operațiilor din rețea. În special, protocoalele de bază pot fi supuse unor modificări bruște ale regulilor de operare (inclusiv „bifurcații”). Orice astfel de modificări materiale de operare pot afecta din punct de vedere material disponibilitatea, valoarea, funcționalitatea și/sau numele unei astfel de monede digitale. Paxful nu controlează temporizarea și funcțiile acestor modificări de operare materiale. Este responsabilitatea dvs. să vă informați în legătură cu modificările de operare viitoare și trebuie să analizați cu atenție informațiile disponibile public și informațiile care pot fi furnizate de Paxful pentru a stabili dacă veți continua utilizarea Serviciilor. În cazul unei astfel de modificări operaționale, Paxful își rezervă dreptul de a lua măsurile pe care le consideră necesare pentru a proteja securitatea și funcționarea în siguranță a platformei sale, inclusiv suspendarea temporară a operațiunilor pentru moneda (monedele) implicată(e) și alte măsuri necesare. Paxful va utiliza eforturile sale rezonabile pentru a vă înștiința despre răspunsul său la orice modificare de operare materială; cu toate acestea, astfel de modificări sunt în afara controlului nostru și pot apărea fără ca Paxful să aibă cunoștință de ele. Răspunsul nostru la orice modificare de operare materială este la libera noastră alegere și include decizia de a nu susține nicio nouă bifurcație sau alte opțiuni. Confirmați și acceptați riscurile modificărilor de operare aduse protocoalelor privind Activele digitale și sunteți de acord că Paxful nu este responsabilă pentru astfel de modificări de operare și nu este responsabilă pentru nicio pierdere de valoare pe care o puteți suferi ca urmare a unor astfel de modificări ale regulilor de operare. Confirmați și acceptați că Paxful are libertatea exclusivă de a stabili răspunsul său la orice modificări de operare și că nu avem responsabilitatea de a vă oferi asistență în legătură cu monedele sau protocoalele neacceptate.
  4. Prin utilizarea Serviciilor noastre, puteți vizualiza conținutul sau utiliza Serviciile furnizate de terțe părți, inclusiv hiperlinkuri către site-uri web ale terțelor părți sau servicii ale acestor părți („conținut al terțelor părți”). Nu avizăm, adoptăm sau controlăm niciun conținut al terțelor părți și nu ne vom asuma nicio răspundere sau responsabilitate pentru astfel de conținut al terțelor părți. În plus, relațiile sau corespondența dvs. cu terțele părți sunt exclusiv între dvs. și terțele părți. Nu suntem responsabili sau răspunzători pentru nicio pierdere sau daună de orice fel apărută ca urmare a oricăror astfel de relații și înțelegeți că utilizați conținutul terțelor părți și interacțiunile dvs. cu terțele părți se fac pe propriul risc.
  5. Pentru a evita dubiile, Paxful nu oferă consultanță în investiții, fiscală sau juridică. Paxful nu este înregistrată la Comisia de Valori Mobiliare și Burse din SUA și nu oferă servicii mobiliare și consultanță în investiții. Toate tranzacțiile prin Platforma noastră de tranzacționare sunt realizate pe bază peer-to-peer, între Vânzător și Cumpărător și dvs. sunteți singura persoană responsabilă pentru a stabili dacă orice investiție, strategie de investiții sau tranzacție asociată este adecvată pentru dvs. pe baza obiectivelor dvs. personale de investiții, a circumstanțelor financiare și a toleranței la risc. Ar trebui să discutați cu consultantul dvs. specializat în probleme juridice sau fiscale în legătură cu situația dvs. specifică. Este posibil să oferim periodic informații educaționale despre platforma sau produsele noastre, pentru a ajuta utilizatorii să învețe mai multe lucruri despre Serviciile noastre. Informațiile pot include, dar fără a se limita la postări pe bloguri, articole, linkuri către conținut al unor terțe părți, feeduri de știri, tutoriale și videoclipuri. Informațiile furnizate pe Site-ul web sau pe orice site-uri ale unor terțe părți nu constituie consultanță în investiții și nu trebuie să tratați ca atare niciun conținut de pe Site-ul web. Înainte de a lua decizia de a cumpăra, vinde sau deține orice Active digitale, trebuie să realizați propria verificare prealabilă și să discutați cu consultanții dvs. financiari înainte de a lua orice decizie de investiții. Paxful nu va fi considerată responsabilă pentru deciziile pe care le luați de a cumpăra, vinde sau deține Active digitale pe baza informațiilor furnizate de Paxful.
  6. Sunteți de acord că nu suntem răspunzători pentru eventualele fluctuații ale prețurilor Activelor digitale. În cazul unei perturbări a pieței sau în cazul unui eveniment de Forță majoră (conform descrierii din Secțiunea 17), putem lua una sau mai multe dintre următoarele măsuri: (a) să suspendăm accesul la Servicii; sau (b) să vă împiedicăm să realizați eventuale acțiuni prin intermediul Serviciilor. Nu vom fi responsabili pentru eventualele pierderi suferite de dvs. și produse de astfel de măsuri. În urma oricărui astfel de eveniment, când Serviciile se reiau, confirmați că este posibil ca cursurile pieței să difere semnificativ de cursurile disponibile înainte de un astfel de eveniment.
  7. Nu oferim nicio garanție că Site-ul web sau serverul care îi asigură funcționarea nu conține viruși sau erori și conținutul este exact, că nu va fi întrerupt sau că defectele vor fi corectate. Nu vom fi responsabili sau răspunzători în fața dvs. pentru nicio pierdere de orice fel, ca urmare a măsurilor luate sau luate pe baza materialelor sau a informațiilor conținute pe Site-ul web.
 6. SCUTIREA DE RESPONSABILITATE ȘI DESPĂGUBIREA PAXFUL

  1. Dacă aveți un diferend cu unul sau mai mulți utilizatori ai Serviciilor noastre, scutiți Paxful, pe afiliații săi și furnizorii de servicii și fiecare dintre funcționarii, directorii, angajații, agenții și reprezentanții lor respectivi, de oricare și de toate revendicările, cererile și daunele (reale sau pe cale de consecință) de orice tip și natură rezultate din sau corelate în orice fel cu astfel de diferende. Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați Paxful, afiliații săi și pe fiecare dintre funcționarii, directorii, angajații, agenții și reprezentanții fiecăruia dintre ei de orice revendicare sau cerere (inclusiv onorariile avocaților și orice amenzi, taxe și penalități impuse de către orice autoritate de reglementare) rezultate din sau în legătură cu încălcarea de către dvs. a prezentului Acord sau încălcarea de către dvs. a oricărei legi, reguli sau reglementări sau a drepturilor oricărei terțe părți.
 7. TRANZACȚII PE PLATFORMA DE TRANZACȚIONARE PAXFUL

  Site-ul web le permite utilizatorilor să solicite oferte de a cumpăra sau vinde Active digitale.

  Când un utilizator inițiază o tranzacție pentru achiziția sau vânzarea de Active digitale, tranzacția este finalizată în baza prezentului Acord și în conformitate cu condițiile suplimentare, dacă este cazul, detaliate de utilizator sau partenerul utilizatorului. Un ghid pas cu pas despre cumpărarea și vânzarea de Active digitale pe platforma de tranzacționare Paxful poate fi găsit la https://paxful.com/support/en-us/categories/360000409494-How-to-Buy-and-Sell.

  Următoarele condiții generale se aplică fiecărei tranzacții descrise mai jos:

  1. Cumpărarea de Active digitale prin solicitarea unei oferte.

   Când achiziționați Active digitale pe platforma de tranzacționare Paxful:

   1. Nu există taxe pentru Escrow Paxful în cadrul unei tranzacții care să fie plătite de Cumpărători pe platforma noastră de tranzacționare.
   2. Ofertele de la partenerii de pe Paxful au propriile condiții generale și fiecare ofertă variază în ceea ce privește rata de schimb, viteza de schimb și alte condiții generale impuse de Vânzător. Prin acceptarea ofertei unui Vânzător, sunteți de acord să respectați condițiile generale ale ofertei respective. Condițiile generale specificate de către Vânzător sunt valabile în toate cazurile, cu excepția situațiilor în care contrazic sau încalcă prezentul Acord, sunt ilegale, sunt nerezonabile sau în alt mod dificil de respectat (după cum stabilește Paxful exclusiv și la libera sa alegere) sau dacă ambii utilizatori ai tranzacției sunt de acord să modifice condițiile generale ale ofertei respective. ESTE RESPONSABILITATEA DVS. SĂ CITIȚI CU ATENȚIE CONDIȚIILE GENERALE ALE OFERTEI VÂNZĂTORULUI ȘI SĂ LE RESPECTAȚI ÎNTOCMAI. DACĂ NU RESPECTAȚI CONDIȚIILE GENERALE ALE OFERTEI VÂNZĂTORULUI, PLATA DVS. NU VA FI ACCEPTATĂ. NU TRIMITEȚI NICIODATĂ PLATA DECÂT DACĂ AȚI RESPECTAT TOATE CONDIȚIILE GENERALE MENȚIONATE ÎN OFERTĂ. DACĂ TRIMITEȚI PLATA FĂRĂ SĂ RESPECTAȚI CONDIȚIILE GENERALE, PAXFUL NU VĂ POATE ASISTA ÎNTR-UN PROCES DE DIFEREND PENTRU A VĂ RECUPERA PLATA.
   3. Verificarea plății și furnizarea instrucțiunii de deblocarea a Activelor digitale din Escrow Paxful sunt exclusiv obligațiile Vânzătorului și nu ale Paxful. Dacă Vânzătorul nu eliberează Activele digitale către dvs. după îndeplinirea condițiilor Vânzătorului, raportați imediat problema prin butonul de diferend desemnat, în chatul tranzacției respective. Echipa de asistență Paxful va examina și soluționa diferendul. Acest proces de soluționare a diferendelor este descris mai detaliat mai jos în „Secțiunea 8 - Contestarea tranzacțiilor prin procesul de soluționare a diferendelor Paxful”. Dacă nu respectați acest proces de soluționare a diferendelor, Paxful nu vă va putea asista în această problemă.
  2. Vânzarea Activelor digitale

   Când vindeți Active digitale pe platforma de tranzacționare Paxful:

   1. Vânzătorul trebuie să verifice și să proceseze plata într-un interval de timp rezonabil și într-un anumit interval specificat în condițiile ofertei. După ce Cumpărătorul a trimis plata către dvs. în conformitate cu condițiile ofertei, este îndatorirea și răspunderea dvs. exclusivă să verificați cu promptitudine și să procesați plata și apoi să deblocați Activele digitale din Escrow Paxful și să le eliberați către Cumpărător. Dacă nu respectați instrucțiunile din ofertă, nu puteți avea dreptul la o rambursare a Activelor digitale blocate.
   2. În calitate de Vânzător, acceptați toate riscurile și responsabilitățile pentru orice încălcare a prezentului Acord produsă prin vânzarea Activelor digitale. Toate taxele care trebuie să se plătească sunt responsabilitatea dvs. Paxful percepe un comision de la dvs. în calitate de Vânzător al Activelor digitale pentru blocarea Activelor digitale în Escrow Paxful în urma unei vânzări. În absența altor decizii luate exclusiv și la libera alegere a Paxful, Paxful nu va oferi despăgubiri pentru nicio pierdere Vânzătorului, fie din cauza încălcării prezentului Acord, fraudei sau din alte motive și comisionul nostru nu va fi rambursat în nicio împrejurare.
   3. Orice plată primită trebuie să fie procesată integral și confirmată ca primită de către dvs. după deblocarea Activelor digitale din Escrow Paxful. Paxful nu este responsabil pentru pierderea dvs. dacă deblocați prematur Activele digitale înainte ca plata să fi fost verificată corespunzător și primită de către dvs. Trebuie să fiți atent(ă) și să răspundeți Cumpărătorului. Trebuie să dezactivați orice oferte inactive.
   4. Orice reclamă a propriului dvs. site web în orice secțiune a Platformei de tranzacționare Paxful (cum ar fi biografia dvs. sau chatul tranzacției) care ar facilita cumpărarea sau vânzarea Activelor digitale în afara Serviciilor Paxful este strict interzisă. În cazuri limitate, se permite partajarea site-ului dvs. web care este creat numai pentru ca Vânzătorul să primească plata pentru a finaliza tranzacția (mai exact procesarea cardurilor de debit/credit de către terțe părți reputate) în instrucțiunile tranzacției; cu condiția ca utilizarea unor astfel de site-uri web externe să se precizeze în mod clar în condițiile ofertei și ca site-urile web respective să nu conțină alte reclame sau informațiile dvs. de contact.
  3. Conformitatea

   1. Paxful și Serviciile nu sunt afiliate sau asociate cu și nici nu sunt avizate sau sponsorizate de nicio terță parte, inclusiv, dar fără a se limita la orice emitent de carduri cadou. Mărcile comerciale desemnate, brandurile și orice alte elemente de identificare sunt exclusiv proprietatea deținătorilor respectivi. Paxful și Serviciile sale nu sunt avizate, sponsorizate, asociate sau afiliate în niciun fel de către sau cu astfel de proprietari.
   2. Paxful nu este vânzător licențiat de carduri cadou sau distribuitor autorizat al unui emitent de carduri cadou. Orice carduri cadou pe care le primiți direct de la un utilizator care utilizează platforma de tranzacționare Paxful sunt supuse condițiilor generale ale comerciantului terț la care pot fi valorificate („Emitent”). Paxful nu este responsabilă pentru acțiunile sau emisiunile oricărui Emitent(i) sau pentru orice comisioane, date de expirare, penalități sau condiții generale asociate cu orice card cadou al unui Emitent primit folosind platforma de tranzacționare Paxful. Prin primirea cardului cadou de la un utilizator, confirmați că ați citit condițiile generale ale cardului cadou și garantați către Paxful că sunteți eligibil(ă) să utilizați astfel de carduri cadou în baza condițiilor generale ale Emitentului cardului cadou sau în baza legislației în vigoare.
   3. BROKERAJUL SAU REVÂNZAREA CARDURILOR CADOU ESTE STRICT INTERZISĂ PE SITE-UL NOSTRU WEB ȘI PE PLATFORMA NOASTRĂ DE TRANZACȚIONARE. TREBUIE SĂ FIȚI PROPRIETARUL DE DREPT AL CARDULUI CADOU ȘI, LA SOLICITAREA PAXFUL, SUNTEȚI DE ACORD SĂ PUNEȚI LA DISPOZIȚIE O DOVADĂ VALABILĂ DE PROPRIETATE A CARDULUI CADOU (CUM AR FI CHITANȚA). PAXFUL NU SUSȚINE NICIO REVENDICARE ȘI NU OFERĂ NICIO ASIGURARE SAU GARANȚIE CĂ ORICE METODE DE PLATĂ TERȚE DE PE SITE-UL NOSTRU WEB ACCEPTĂ SAU SUNT ACCEPTATE DE SERVICIILE NOASTRE. NU TREBUIE SĂ UTILIZAȚI ASTFEL DE METODE DE PLATĂ TERȚE LA PAXFUL DACĂ TERȚA PARTE RESPECTIVĂ NU PERMITE ACEST LUCRU
   4. SUNTEȚI PE DEPLIN RESPONSABIL(Ă) PENTRU RESPECTAREA TUTUROR LEGILOR ȘI REGLEMENTĂRILOR PENTRU JURISDICȚIA(LE) ÎN CARE ARE LOC TRANZACȚIA DVS.
   5. Toate tranzacțiile trebuie să aibă loc în cadrul Paxful. Transferarea tranzacțiilor în afara platformei Paxful sau schimbul extern de detalii de contact sunt strict interzise.
  4. Limitările transferurilor. Putem, la libera noastră alegere, să impunem limitări sau restricții în ceea ce privește dimensiunea, tipul sau modul de efectuare a oricăror tranzacții de transfer propuse, cum ar fi limitarea privind suma totală a Activelor digitale care pot fi postate spre vânzare.
  5. Fără garanție. Paxful nu garantează că veți putea vinde Activele digitale pe platforma sa de tranzacționare. Actul de a cumpăra sau vinde Active digitale pe platforma de tranzacționare Paxful nu garantează că veți putea cumpăra sau vinde Active digitale prin intermediul platformei de tranzacționare la un moment ulterior.
  6. Relația. Nimic din prezentul Acord nu este destinat și nici nu va crea niciun parteneriat, societate mixtă, agenție, consultanță sau punere în tutelă, dvs. și Paxful fiind unul față de celălalt contractori independenți.
  7. Exactitatea informațiilor. Garantați și asigurați că orice informații pe care le furnizați prin intermediul Serviciilor sunt exacte și complete. Acceptați și confirmați că Paxful nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune pe care le faceți în legătură cu orice tranzacție inițiată prin intermediul Serviciilor, de exemplu, dacă tastați greșit adresa unui portofel sau furnizați în alt mod informații incorecte. Vă încurajăm să examinați cu atenție detaliile tranzacției înainte de a le completa prin intermediul Serviciilor.
  8. Nu se admit Anulări sau Modificări; activitățile din Portofel. După ce detaliile tranzacției au fost trimise în rețeaua de monede digitale prin intermediul Serviciilor, Paxful nu vă poate asista în anularea sau modificarea în alt fel a tranzacției dvs. Paxful nu are control asupra niciunei rețele de monede digitale și nu are posibilitatea de a facilita nicio solicitare de anulare sau modificare. Paxful nu stochează sau păstrează în custodie Active digitale blocate. Activele digitale sunt întotdeauna înregistrate în rețelele sau blockchainurile respective. Toate tranzacțiile cu monede digitale se produc în cadrul rețelei de monede digitale. Paxful își rezervă dreptul de a refuza procesarea oricărei tranzacții dacă acest lucru este impus de lege sau dacă considerăm că tranzacțiile încalcă condițiile generale ale prezentului Acord. Prin prezenta acceptați și confirmați că vă asumați întreaga responsabilitate pentru toate activitățile care se produc în cadrul Portofelului și acceptați toate riscurile pentru orice acces autorizat sau neautorizat la Portofelul dvs., în măsura maximă permisă de lege.
  9. Impozitele. Este responsabilitatea dvs. să stabiliți ce impozite există, dacă este cazul, la tranzacțiile pentru care ați trimis detaliile tranzacției prin intermediul Serviciilor și este responsabilitatea dvs. să raportați și să remiteți impozitul corect către autoritatea fiscală competentă. Sunteți de acord că Paxful nu are responsabilitatea de a stabili dacă se aplică impozite tranzacțiilor dvs. în monede digitale sau de a colecta, raporta, reține sau remite orice impozite rezultate din tranzacțiile cu monede digitale.
  10. Reputația Utilizatorului. Când vă angajați într-o tranzacție, le permitem altor utilizatori să furnizeze feedback despre interacțiunea lor cu dvs. De asemenea, le permitem utilizatorilor să completeze rapoarte dacă utilizatorii cred că ați încălcat în orice fel prezentul Acord. Aceste rapoarte sunt confidențiale, dar le putem folosi în legătură cu un diferend, conform descrierii din Secțiunea 8.
  11. Istoricul tranzacțiilor. Puteți vizualiza istoricul tranzacțiilor din Contul dvs. Sunteți de acord că netrimiterea confirmării de către Servicii nu va prejudicia sau invalida condițiile tranzacției respective.
  12. Paxful Pay. Paxful a autorizat anumiți comercianți să accepte Paxful ca metodă de plată pentru achizițiile de bunuri și servicii online („Comercianți autorizați”). Puteți plăti un Comerciant autorizat selectând opțiunea „Paxful Pay” la achitare sau la momentul plății. Paxful Pay vă va direcționa către Platforma noastră de tranzacționare pentru a accesa activele digitale disponibile în contul dvs. sau vă va conecta cu un Vânzător. Dacă cumpărați active digitale de la un vânzător pentru a finaliza tranzacția, se vor aplica condițiile stabilite în secțiunea 7.1 a prezentului acord.
  13. Bunuri achiziționate de la comercianți. Paxful nu este responsabilă pentru bunurile sau serviciile pe care le cumpărați de la un Comerciant autorizat folosind contul dvs. sau produsul Paxful Pay. Dacă aveți un diferend cu un Comerciant autorizat, trebuie să rezolvați diferendul cu Comerciantul autorizat respectiv.
  14. Returnări. Rambursări. Când cumpărați un bun sau un serviciu de la o terță parte folosind contul dvs., tranzacția este definitivă. Nu putem procesa rambursări sau returnări. Un Comerciant autorizat vă poate oferi o returnare, credit în magazin sau un card cadou la libera sa alegere și în conformitate cu politicile sale.
  15. Paxful percepe comisioane pentru Servicii, iar comisioanele aplicabile vor fi afișate înainte să utilizați orice Servicii la care se aplică un comision. Consultați „Comisioanele Paxful” pentru detalii suplimentare. Comisioanele noastre pot fi modificate, iar Paxful își rezervă dreptul de a-și ajusta periodic prețurile și comisioanele.
 8. CONTESTAREA TRANZACȚIILOR PRIN INTERMEDIUL PROCESULUI DE SOLUȚIONARE A DIFERENDELOR PAXFUL

  1. Contestarea tranzacțiilor. În majoritatea cazurilor, cea mai ușoară modalitate de a soluționa un diferend este comunicarea dintre Cumpărători și Vânzători, colaborarea pentru a afla ce s-a întâmplat și ajungerea la o soluție acceptabilă. Când un Cumpărător și un Vânzător nu pot ajunge la o soluție acceptabilă, echipa de asistență Paxful („Echipa de asistență Paxful”) poate ajuta. Oricare dintre părți poate iniția procesul de soluționare a diferendului („tranzacție contestată” sau „diferend”) în legătură cu o tranzacție. Diferendele pot fi inițiate numai la tranzacțiile care sunt marcate ca plătite integral de către Cumpărător. Tranzacțiile care nu sunt marcate ca plătite integral de către Cumpărător, anulate de Cumpărător, anulate automat din cauza expirării unui interval de timp stabilit în ofertă, deja contestate și soluționate sau în care Vânzătorul a eliberat Activele digitale către Cumpărător nu pot fi în general contestate, inversate sau modificate.
  2. Procesul de soluționare a diferendelor. În continuare sunt prezentați pașii pe care îi parcurge Echipa de asistență Paxful în cazul unui diferend.

   1. Inițiere

    Puteți iniția un diferend prin conectare în Contul dvs. Paxful, deschiderea tranzacției pe care doriți să o contestați și selectarea butonului „diferend”. Butonul „diferend” va apărea activ numai dacă tranzacția a fost marcată ca fiind plătită integral de către Cumpărător. După ce inițiați un diferend, veți selecta tipul de diferend din opțiunile prezentate și veți descrie problema care a determinat diferendul dvs.

    Opțiunile prezentate pentru descrierea diferendului dvs. dacă sunteți Vânzător sunt următoarele:

    • Sistem de blocare monede (mai exact Cumpărător care nu răspunde) - Cumpărătorul a marcat tranzacția ca fiind plătită integral, dar nu răspunde și este inactiv.
    • Problemă cu plata – Cumpărătorul este activ și a încercat să plătească, dar au apărut probleme cu plata.
    • Altă problemă - o opțiune deschisă în care puteți descrie ce problemă a produs diferendul dvs. Cumpărătorul va putea vizualiza descrierea dvs.

    Opțiunile prezentate pentru descrierea diferendului dvs. dacă sunteți Cumpărător sunt următoarele:

    • Vânzătorul nu răspunde – ați plătit, dar Vânzătorul nu răspunde și este inactiv.
    • Problemă cu plata – ați făcut plata, dar Vânzătorul susține că sunt probleme cu plata și refuză să elibereze Activele digitale.
    • Altă problemă - o opțiune deschisă în care puteți descrie ce problemă a produs diferendul dvs. Vânzătorul va putea vizualiza descrierea dvs.
   2. Notificare

    După ce a fost trimis un diferend, Echipa de asistență Paxful va furniza celeilalte părți o notificare pe e-mail și prin trimiterea unui mesaj prin funcția de chat al tranzacției disponibilă pentru Cumpărătorii și Vânzătorii de pe Platforma de tranzacționare, prin care alertează partea respectivă că a fost inițiat un diferend. Dacă una dintre tranzacțiile dvs. este contestată, Echipa de asistență Paxful vă va spune ce tranzacție este contestată și de ce este contestată.

   3. Răspuns

    Examinați diferendul și furnizați o explicație Echipei de asistență Paxful în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Includeți eventualele dovezi pe care le aveți pentru a vă susține explicația, cum ar fi dovada plății, dovada proprietății sau dovada că ați primit sau nu plata.

   4. Evaluarea Paxful

    Tranzacțiile contestate vor fi investigate de echipa de asistență Paxful și se va lua o decizie pe baza dovezilor furnizate de ambele părți. Echipa de asistență Paxful soluționează diferendele prin evaluarea diverșilor factori, conform descrierii de mai jos, din secțiunea 8.

  3. Evaluarea diferendelor. În timpul evaluării unui diferend, echipa de asistență Paxful vă poate da instrucțiuni pe care aveți obligația să le urmați. Instrucțiunile date dvs. pot impune să furnizați dovezi suplimentare, cum ar fi verificarea suplimentară a identității, dovada plății, orice dovadă fotografică, audio sau video sau orice alte documente considerate relevante de Paxful și vă poate solicita să furnizați astfel de dovezi într-un interval de timp specificat. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la soluționarea diferendului în defavoarea dvs. Echipa de asistență Paxful vă va trimite în general o înștiințare în legătură cu decizia sa prin intermediul funcției de chat a tranzacției din Platforma de tranzacționare în termen de 30 de zile de la primirea diferendului, dar, în anumite împrejurări, poate dura mai mult.
  4. Lipsa de răspuns. Când sunteți implicat(ă) într-o tranzacție, este important să rămâneți activ(ă) și disponibil(ă) din momentul în care este începută tranzacția și până în momentul în care tranzacția este finalizată, anulată sau soluționată. Aceasta înseamnă că trebuie să puteți furniza un răspuns la o solicitare din partea echipei de asistență Paxful într-o tranzacție contestată în intervalul de timp specificat de echipa de asistență Paxful sau se poate considera că nu răspundeți și diferendul poate fi soluționat în defavoarea dvs.
  5. Refuzurile la plată. O parte se poate confrunta cu riscuri suplimentare în funcție de metoda de plată utilizată pentru tranzacție, chiar dacă procesul de soluționare a diferendelor Paxful decide în favoarea părții respective. Procesul de soluționare a diferendelor stabilit în prezentul Acord este separat de orice căi de atac de care un Cumpărător sau un Vânzător poate beneficia prin metoda de plată utilizată în legătură cu o tranzacție. Paxful nu are obligația de a iniția sau gestiona refuzuri la plată și nu este responsabilă dacă o parte inversează, refuză la plată sau contestă în alt mod o tranzacție printr-un mijloc pus la dispoziția părții prin metoda de plată utilizată în tranzacției, inclusiv după ce diferendul este închis.
  6. Soluționarea diferendelor. O tranzacție contestată este în cele mai multe cazuri soluționată de Echipa de asistență Paxful prin mutarea Activelor digitale care fac obiectul diferendului către Cumpărătorul sau Vânzătorul tranzacției contestate, după ce procesul de soluționare a diferendului este finalizat.

   Mai jos sunt selectate situații pentru a vă oferi informații despre cum poate soluționa Paxful o tranzacție contestată. Aceasta nu este concepută a fi o listă exhaustivă. Soluționarea oricărui diferend va fi influențată de factori specifici ai diferendului și de dovezile furnizate de utilizatori.

   Echipa de asistență Paxful poate soluționa un diferend în favoarea Cumpărătorului când sunt îndeplinite cel puțin următoarele criterii:

   • Cumpărătorul a făcut plata în conformitate cu instrucțiunile inițiale furnizate de Vânzător și respectând oferta tranzacției și a furnizat suficiente dovezi despre efectuarea plății în conformitate cu aceste instrucțiuni. Reprezintă o încălcare a prezentului Acord ca Vânzătorul să refuze finalizarea unei tranzacții după ce Cumpărătorul a îndeplinit toate condițiile Vânzătorului și condițiile afișate la momentul la care Cumpărătorul a acceptat și a plătit tranzacția.
   • Vânzătorul nu a mai răspuns și nu a furnizat un răspuns suficient în intervalul de timp solicitat de Echipa de asistență Paxful.
   • Plata se face către o terță parte din tranzacție sau plata se face într-un cont de plată neînregistrat pe numele Vânzătorului.

   Echipa de asistență Paxful poate soluționa un diferend în favoarea Vânzătorului când este îndeplinit unul dintre următoarele criterii:

   • Cumpărătorul nu a furnizat plata, nu a furnizat plata integral sau nu a furnizat plata în conformitate cu instrucțiunile inițiale furnizate de Vânzător în conformitate cu oferta tranzacției.
   • Plata făcută de Cumpărător a fost reținută, suspendată, înghețată sau oprită de furnizorul sau procesatorul plății. Intră în această categorie și situațiile în care Cumpărătorul a retras plata sau a contestat plata prin intermediul băncii sale sau al emitentului cardului de plată.
   • Cumpărătorul nu a mai răspuns și nu a furnizat un răspuns suficient în intervalul de timp solicitat de Echipa de asistență Paxful.
   • Plata se face de către o terță parte din tranzacție sau plata se face dintr-un cont de plată neînregistrat pe numele Cumpărătorului.

   În cazul în care Cumpărătorul sau Vânzătorul unei tranzacții contestate furnizează informații frauduloase sau documente frauduloase sau face declarații false sau utilizează în alt mod tactici înșelătoare, diferendul poate soluționat imediat în dezavantajul utilizatorului respectiv și contul utilizatorului respectiv poate fi suspendat sau închis imediat la discreția echipei de asistență Paxful.

   În unele situații în care niciuna dintre părți nu îndeplinește criteriile sau este în alte moduri neclar sau imposibil să se stabilească ce parte a îndeplinit criteriile de soluționare a diferendului, exclusiv și la libera alegere a Paxful, Paxful poate decide să soluționeze disputa prin împărțirea Activelor digitale care fac obiectul diferendului în mod egal sau inegal între Cumpărător și Vânzător.

  7. Contestație. Dacă credeți că Paxful a soluționat un diferend într-un mod care nu este în conformitate cu prezentul Acord, aveți dreptul să contestați decizia. Pentru a contesta decizia, trebuie să ne înștiințați imediat contactând echipa de asistență pentru clienți Paxful la după cel mult 10 zile calendaristice de la trimiterea către dvs. a notificării deciziei Paxful și să ne furnizați suficiente detalii și dovezi care să susțină solicitarea dvs. Contestarea dvs. trebuie să identifice cum credeți că a soluționat Paxful incorect diferendul în ceea ce privește condițiile prezentului Acord și să faceți dovada unei astfel de decizii incorecte.

   Vă reamintim să fie în timpul procesului de diferend sau în general în orice moment când utilizați Serviciile noastre, aveți obligația de a păstra un ton civilizat și respectuos față de ceilalți utilizatori și echipa de asistență Paxful. Consultați în general „Secțiunea 13 - Utilizarea interzisă”.

  8. Finalitatea. Confirmați și sunteți de acord că decizia Paxful în ceea ce privește un diferend este concluzivă, finală și obligatorie, conform descrierii din prezentul Acord. Paxful nu va avea nicio responsabilitate nici față de Cumpărător, nici față de Vânzător în legătură cu deciziile sale.
 9. TAXE PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR PAXFUL

  1. Crearea unui portofel este gratuită. Paxful percepe comisioane pentru Servicii, iar comisioanele aplicabile vor fi afișate înainte să utilizați orice Servicii la care se aplică un comision. Consultați „Comisioanele Paxful” pentru detalii suplimentare. Comisioanele noastre pot fi modificate, iar Paxful își rezervă dreptul de a-și ajusta periodic prețurile și comisioanele.
 10. NU ESTE PERMISĂ ANULAREA TAXELOR DE SERVICII SAU A TAXELOR DE MINARE

  1. Dacă utilizați un Serviciu la care se aplică o taxă sau inițiați o tranzacție cu o taxă de minare prin intermediul Serviciilor, nu veți fi eligibil(ă) pentru o returnare sau rambursare după ce ați confirmat că doriți să continuați cu Serviciul sau tranzacția.
 11. ÎNTRERUPEREA SERVICIILOR

  1. Putem, la libera noastră alegere și fără costuri pentru dvs., cu sau fără înștiințare prealabilă și în orice moment, să modificăm sau să întrerupem, temporar sau definitiv, orice parte a Serviciilor noastre.
 12. SUSPENDAREA SAU ÎNCETAREA SERVICIILOR ȘI A CONTULUI; LIMITAREA ACCESULUI LA PORTOFELUL DVS.

  1. Putem decide la libera noastră alegere, imediat și fără înștiințare prealabilă: (a) să suspendăm, restricționăm sau încetăm accesul dvs. la oricare sau la toate Serviciile (inclusiv limitarea accesului la Portofelul dvs.) și/sau (b) să dezactivăm sau să anulăm contul dvs. dacă: (i) ni se impune acest lucru prin legislația în vigoare, o citație valabilă la prima vedere, o hotărâre judecătorească sau o decizie obligatorie a unei autorități guvernamentale; (ii) suspectăm în mod rezonabil că ați acționat sau ați putea acționa pentru încălcarea prezentului Acord; (iii) utilizarea contului dvs. face obiectul un; ui litigiu în pronunțare, al unei investigații sau proceduri guvernamentale și/sau percepem un risc ridicat de neconformitate juridică sau normativă asociată cu activitatea contului dvs.; (iv) partenerii noștri de servicii nu pot accepta utilizarea dvs.; (v) întreprindeți orice acțiune despre care considerăm să eludează controalele și procedurile noastre sau (vi) considerăm că este necesar să facem acest lucru pentru a ne proteja pe noi, utilizatorii noștri, inclusiv dvs., sau angajații noștri împotriva unui pericol sau a unei pierderi. Dacă ne exercităm drepturile de a limita sau refuza accesul dvs. la Servicii, nu vom fi responsabili pentru eventualele consecințe ale refuzului nostru de a vă oferi acces la Servicii, inclusiv orice întârziere, daună sau inconveniență pe care o suportați ca urmare a acestei măsuri.
  2. Dacă vă suspendăm sau închidem contul, încetăm utilizarea de către dvs. a Serviciilor din orice motive sau limităm accesul la Portofelul dvs., vom încerca să vă trimitem o notificare în legătură cu acțiunile noastre, cu excepția cazului în care o hotărâre judecătorească sau un alt proces legal ne interzice să vă trimitem o astfel de notificare. CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ DECIZIA NOASTRĂ DE A LUA ANUMITE MĂSURI, INCLUSIV LIMITAREA ACCESULUI, SUSPENDAREA SAU ÎNCHIDEREA CONTULUI SAU A PORTOFELULUI DVS. SE POT BAZA PE CRITERII CONFIDENȚIALE, CARE SUNT ESENȚIALE PENTRU PROTOCOALELE NOASTRE DE GESTIONARE A RISCULUI ȘI SECURITATE. SUNTEȚI DE ACORD CĂ PAXFUL NU ARE OBLIGAȚIA DE A DIVULGA DETALII ALE PROCEDURILOR SALE DE GESTIONARE A RISCURILOR ȘI SECURITATE CĂTRE DVS. În cazul în care suspendăm contul dvs. sau accesul la Portofelul dvs., vom elimina suspendarea imediat ce este posibil după ce motivele suspendării nu mai există, dar nu avem obligația de a vă notifica atunci când (dacă este cazul) suspendarea respectivă va fi eliminată.
  3. Dacă dețineți Active digitale în Portofelul dvs. Paxful și nu a avut loc nicio activitate în contul dvs. o perioadă de timp prescrisă de legislația aplicabilă, este posibil să avem obligația de a raporta astfel de Active digitale rămase în contul dvs. ca proprietate nerevendicată în conformitate cu legislația privind proprietatea abandonată și confiscarea. Dacă se întâmplă acest lucru, vom depune eforturi rezonabile pentru a vă trimite o înștiințare scrisă. Dacă nu răspundeți la nicio astfel de înștiințare în termen de (7) zile lucrătoare de la primire sau alte cerințe impuse de lege, este posibil să trebuiască să predăm Activele digitale respective către jurisdicția aplicabilă pentru proprietate nerevendicată. Ne rezervăm dreptul de a deduce o taxă pentru inactivitate sau alte taxe administrative din astfel de Active digitale nerevendicate, după cum permite legislația în vigoare.
 13. UTILIZARE INTERZISĂ

  1. La accesarea sau utilizarea Serviciilor, sunteți de acord că veți utiliza Serviciile în conformitate cu condițiile generale din prezentul Acord (inclusiv Politica de confidențialitate) și nu veți comite niciun act ilegal și că sunteți singura persoană responsabilă pentru comportamentul dvs. pe durata utilizării Serviciilor noastre. Fără a limita generalitatea celor mai sus menționate, sunteți de acord că nu:
   1. veți utiliza Serviciile noastre în niciun mod care ar putea interfera, întrerupe, afecta negativ sau împiedica alți utilizatori să beneficieze pe deplin de Serviciile noastre sau care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita sau afecta funcționarea Serviciilor noastre în orice fel;
   2. vă veți angaja în nicio activitate care ar putea încălca sau ajuta la încălcarea oricărei legi, statut, ordonanță sau reglementare, programe de sancțiuni administrate în țările în care ne desfășurăm activitatea sau operațiunile sau care ar putea implica proceduri legate de orice activitate ilegală; publica, distribui sau difuza orice material sau informații ilegale;
   3. veți interfera cu accesul altui utilizator sau utilizarea oricăruia dintre Serviciile noastre; defăima, abuza, șantaja, hărțui, viola intimitatea, amenința sau viola sau încălca drepturile legale (cum ar fi, dar fără a se limita la drepturile la intimitate, drepturile de publicitate și proprietate intelectuală) ale altor utilizatori; incita, amenința, facilita, promova sau încuraja ura, intoleranța rasială sau acționa violent împotriva altora; aduna sau colecta în alt mod informații de pe Site-ul nostru web despre alți utilizatori;
   4. vă veți angaja în nicio activitate desfășurată pentru a frauda, defăima sau cauza în alt fel orice daune Paxful sau utilizatorilor noștri; sau furniza orice informații false, inexacte, înșelătoare sau incorecte către Paxful sau alt utilizator în legătură cu Serviciile noastre sau după cum sunt furnizate sau solicitate în alt mod, după cum decurge din prezentul Acord;
   5. veți introduce în Servicii niciun virus, troian, viermi, bombe logice sau alte materiale periculoase; utiliza niciun robot, păianjen, crawler, scraper sau alte mijloace automate sau interferență nefurnizate de noi pentru a accesa Serviciile noastre sau pentru a extrage date; încerca să ocoliți orice tehnici de filtrare a conținutului pe care le utilizăm sau încerca să accesați orice serviciu sau domeniu al Serviciilor care nu sunt autorizate pentru acces; sau plasamentul oriunde pe Platforma de tranzacționare Paxful a oricărei reclame sau promoții care ar facilita cumpărarea sau vânzarea de Active digitale în afara Serviciilor Paxful;
   6. vă veți angaja în tranzacții cu implicarea unor elemente care încalcă sau violează orice drepturi de autor, mărci comerciale, drepturi de publicitate sau intimitate sau orice alte drepturi de proprietate în baza legii sau alte materiale licențiate fără autorizare adecvată din partea proprietarului de drept; utiliza proprietatea intelectuală, numele sau sigla, inclusiv utilizarea mărcilor comerciale sau de servicii ale Paxful, fără consimțământul scris prealabil din partea noastră sau într-un mod care dăunează în alt mod Paxful sau brandului Paxful; orice acțiune care implică o avizare sau afiliere neadevărată la Paxful; sau dezvoltarea de aplicații ale unor terțe părți care interacționează cu Serviciile noastre fără consimțământul nostru scris prealabil; sau
   7. încurajarea sau determinarea unei terțe părți să se angajeze în oricare dintre activitățile interzise în această secțiune 13.
 14. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

  1. Vă acordăm o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă, în baza condițiilor generale ale prezentului Acord, de a accesa și utiliza Serviciile, Site-ul web și conținutul asociat, materialele, informațiile (denumite colectiv „Conținutul”) exclusiv în scopurile aprobate de Paxful periodic. Orice altă utilizare a Site-ului web sau a Conținutului este interzisă explicit și orice alt drept, titlu și interes în Servicii, Site-ul web sau Conținut este proprietatea exclusivă a Paxful. Sunteți de acord că nu veți copia, transmite, distribui, vinde, licenția, realiza inginerie inversă, modifica, publica sau participa la transferul sau vânzarea, crearea de lucrări derivate dau exploata în orice alt fel Conținutul, în întregime sau parțial, fără consimțământul scris prealabil al Paxful. Nu puteți copia, imita sau utiliza niciuna dintre mărcile comerciale, mărcile comerciale înregistrare sau siglele Paxful sau orice parte a proprietății sale intelectuale fără consimțământul scris prealabil al Paxful.
  2. Cu toate că intenționăm să furnizăm informații exacte și punctuale pe Site-ul web Paxful, este posibil ca Site-ul nostru web (inclusiv, fără limitare, Conținutul) să nu fie în întregime exact, complet sau actual și este posibil, de asemenea, să cuprindă inexactități tehnice sau erori tipografice. Într-un efort de a continua să vă oferim informații cât mai complete și exacte, informațiile pot fi modificate sau actualizate periodic fără notificare, inclusiv, fără limitare la informațiile referitoare la politicile, produsele și Serviciile noastre. Prin urmare, trebuie să verificați toate informațiile înainte de a vă baza pe acestea și toate deciziile bazate pe informațiile cuprinse pe Site-ul web Paxful sunt exclusiv pe răspunderea dvs. și nu vom răspunde pentru astfel de decizii. Informațiile furnizate de către terțe părți sunt doar cu scop informativ și Paxful nu oferă asigurări sau garanții în legătură cu exactitatea acestuia. Linkurile către materiale ale terțelor părți (inclusiv, dar fără limitare la site-uri web) pot fi furnizate pentru facilitate, dar nu sunt controlate de noi. Confirmați și sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru niciun aspect din informațiile, conținutul sau Serviciile conținute în niciun material al terțelor părți sau pe niciun site al terțelor părți accesibil sau asociat la Site-ul web Paxful.
 15. FEEDBACK ȘI INFORMAȚII TRIMISE DE UTILIZATOR

  1. Paxful încearcă în permanență să își îmbunătățească Serviciile și Site-ul web. Dacă aveți idei sau sugestii referitoare la îmbunătățiri sau adăugiri la Serviciile sau Site-ul web Paxful, Paxful ar dori să le cunoască; cu toate acestea, orice informații trimise se vor supune condițiilor generale din prezentul Acord.
  2. În niciun caz nicio divulgare a oricărei idei sau feedback sau orice material asociat cu Paxful sau oricare dintre filialele sale, companiile părinte sau afiliate sau oricare dintre funcționarii, directorii, managerii, membrii, acționarii, angajații și agenții săi sau oricare dintre moștenitorii, succesorii, reprezentanții și persoanele numite de aceștia (fiecare o „Parte Paxful” și colectiv „Părțile Paxful”) nu vor fi supuse niciunei obligații de confidențialitate sau așteptări de compensație.
  3. Prin trimiterea unei idei sau a unui feedback sau a oricărui material asociat care ar face obiectul drepturilor de proprietate intelectuală („Lucrarea”) către Paxful sau orice Parte Paxful, acordați Paxful, în legătură cu Lucrarea trimisă, o licență neexclusivă, perpetuă, internațională, fără taxă de redevență de a utiliza întregul conținut al respectivelor idei sau feedback, în orice scop. Mai mult, renunțați, în măsura maximă permisă de legislația din Statele Unite, la orice drepturi morale pe care le puteți avea asupra Lucrării și asigurați și garantați Părții Paxful că Lucrarea este în întregime creația dvs. originală și că nicio altă persoană nu are drepturi asupra Lucrării, pe care toate Părțile Paxful o pot implementa fără drepturi de redevență și pot utiliza materialele asociate dacă doresc acest lucru, după cum sunt furnizate sau modificate de orice Parte Paxful, fără obținerea permisiunii sau a licenței din partea oricărei terțe părți.
  4. De asemenea, acceptați că Paxful poate sublicenția oricărora dintre Părțile Paxful utilizarea în orice fel a oricărei Lucrări sau material pe care le-ați trimis.
  5. Avem dreptul de a șterge orice postare pe care o faceți pe Site-ul web, la libera noastră alegere, fără avertizări sau motive.
 16. CUM NE CONTACTAȚI

  Vă recomandăm să vizitați pagina de Întrebări frecvente înainte de a ne contacta. În cazul în care pagina Întrebări frecvente nu conține informațiile pe care le căutați, Paxful oferă asistență 24/7. Ne puteți contacta prin widgetul nostru de asistență aflat pe pagina Întrebări frecvente.

 17. FORȚA MAJORĂ

  1. Nu vom fi responsabili pentru întârzierile, funcționarea necorespunzătoare sau întreruperea Serviciului, care ar putea rezulta direct sau indirect din orice cauză sau condiție în afara controlului nostru rezonabil, inclusiv, dar fără limitare la volatilitatea semnificativă a pieței, orice întârziere sau neîndeplinire cauzată de un Act Divin, act al autorităților civile sau militare, act de terorism, tulburări civile, război, grevă sau alt conflict de muncă, incendiu, întrerupere a telecomunicațiilor sau a serviciilor de Internet sau a serviciilor operatorului de rețea, defecțiune a echipamentelor și/sau a software-ului, altă catastrofă sau orice altă situație care este în afara controlului nostru rezonabil și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi rămase.
 18. NATURA ACORDULUI

  1. Prezentul Acord constituie întregul acord dintre dvs. și Paxful în legătură cu subiectul condițiilor generale din prezentul Acord și prezentul Acord anulează și prevalează asupra oricăror înțelegeri anterioare și acorduri dintre dvs. și Paxful în ceea ce privește subiectul. Nu puteți atribui niciunul dintre drepturile sau obligațiile dvs. în baza prezentului Acord fără consimțământul nostru scris prealabil.