Условия на услугата на Paxful стейбълкойн

Дата на влизане в сила: 4 март 2021 г.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. Използвайки услугата Paxful стейбълкойн, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите допълнителни „Условия на услугата на Paxful стейбълкойн“ и потвърждавате и се съгласявате, че сте прочели внимателно и изчерпателно, разбрали сте и сте приели всички съдържащи се тук условия, които са в допълнение към Условия на услугата на Paxful („Споразумението“). Всички термини, използвани с главни букви, но не дефинирани по-долу, имат значението, посочено в Споразумението. Ако се установи несъответствие между Споразумението и Условия на услугата на Paxful стейбълкойн, докато използвате услугата Paxful стейбълкойн или във връзка с нея, то услугата Paxful стейбълкойн следва да има предимство.

Относно Paxful стейбълкойн

Услугата Paxful стейбълкойн е механизъм за препоръки, който ви позволява, като отговарящ на изискванията потребител на Paxful, да извършвате транзакции между лица с предварително избрано от Paxful дружество трета страна („Контрагент по стейбълкойн“), за да обмените вашия биткойн за еквивалентна на USD сума в стейбълкойн, която да се държи от Контрагента по стейбълкойн във ваша полза. Чрез този модел Paxful стейбълкойн ви позволява да излезете от биткойн позицията си в избрания стейбълкойн.

Механизъм за препоръки

Услугата Paxful стейбълкойн е механизъм за препратки с ограничена цел, достъпен в платформата на Paxful. При демонстриране на интерес от ваша страна да извършите транзакция с Paxful стейбълкойн, Paxful ще ви препрати към Контрагента по стейбълкойн за извършване на транзакцията. След това трябва да следвате посочените стъпки, за да подадете условията на офертата си към Контрагента по стейбълкойн. Ако той приеме условията на офертата ви, транзакцията ще бъде извършена между вас и Контрагента по стейбълкойн. Както и при стандартните транзакции, извършвани в маркетплейса на Paxful, Paxful няма да има участие, да контролира, да влияе, да прави преценка или да има власт върху транзакциите с Paxful стейбълкойн, били те извършени или предстоящи, между вас и Контрагента по стейбълкойн. Paxful нито има собственост върху стейбълкойн, нито ще съветва или насочва който и да е потребител на Paxful да придобива стейбълкойн.

Контрагентът по стейбълкойн може да има свои собствени общи условия за транзакциите за услугата Paxful стейбълкойн, а услугата Paxful стейбълкойн може да варира в обменния курс, скоростта на обмен и други общи условия, наложени от Контрагента по стейбълкойн („Условията на Контрагента по стейбълкойн“). Сключвайки транзакция с Контрагента по стейбълкойн, вие се съгласявате да бъдете обвързани от условията на Контрагента по стейбълкойн. Условията на Контрагента по стейбълкойн са валидни във всички случаи, освен когато противоречат или нарушават Споразумението, настоящите Условия на услугата Paxful стейбълкойн, когато са незаконни, неразумни или по друг начин трудни за спазване (по самостоятелна и окончателна преценка на Paxful), или ако вие и Контрагента по стейбълкойн се договорите да измените Условията на Контрагента по стейбълкойн. ВАША ОТГОВОРНОСТ Е ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТЕТЕ УСЛОВИЯТА НА КОНТРАГЕНТА ПО СТЕЙБЪЛКОЙН И ДА ГИ СПАЗВАТЕ ТОЧНО. АКО НЕ СПАЗВАТЕ УСЛОВИЯТА НА КОНТРАГЕНТА ПО СТЕЙБЪЛКОЙН, ТРАНЗАКЦИЯТА ВИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТХВЪРЛЕНА. НИКОГА НЕ УЧАСТВАЙТЕ В ТРАНЗАКЦИЯТА ПО УСЛУГАТА НА PAXFUL СТЕЙБЪЛКОЙН, ОСВЕН АКО НЕ СТЕ СПАЗИЛИ ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ СПАЗВАТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ДРУЖЕСТВО PAXFUL МОЖЕ ДА НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ВИ СЪДЕЙСТВА ПРИ ДИСПУТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВАШИ СРЕДСТВА.

Такси

В Paxful винаги ще бъдем открити относно таксите ни. Всички такси се прилагат за използването от ваша страна на услугата на Paxful. За повече информация и актуализации относно таксите за преобразуване, моля, вижте нашия помощен център.

Акаунти, отговарящи на условията и ограничени юрисдикции

Услугата Paxful стейбълкойн се предоставя само на онези потребители, които отговарят на условията за услугата. За да отговаряте на условията за използване на услугата Paxful стейбълкойн, трябва да потвърдите акаунта си и да имате биткойн на стойност поне 1,00 USD в портфейла си в Paxful, плюс всякакви допълнителни суми в биткойн, необходими за покриване на всички приложими такси. Paxful си запазва правото да забрани или промени услугата Paxful стейбълкойн за всеки потребител на Paxful, а Контрагентът по стейбълкойн може да отхвърли всяка транзакция с всеки потребител на Paxful. В допълнение към ограничените юрисдикции, посочени в раздел 2.7 от нашите Условия на услугата, услугата Paxful стейбълкойн не е достъпна за потребители, пребиваващи в щат Тексас.

БЕЗ ГАРАНЦИЯ, ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ИЛИ ПРИЕМАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТ ПРИ РИСК

УСЛУГИТЕ СТЕЙБЪЛКОЙН НА PAXFUL СЕ ПРЕДЛАГАТ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА, И СПОРЕД НАЛИЧНОСТТА, БЕЗ ГАРАНЦИИ, ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ОБЕЩАНИЯ, БИЛИ ТЕ ИЗРИЧНО ЗАЯВЕНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ, В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ПО-КОНКРЕТНО, ДРУЖЕСТВО PAXFUL СПЕЦИАЛНО ПОДЧЕРТАВА, ЧЕ НЕ НОСИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ГОДНОСТ ЗА ТЪРГОВИЯ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И/ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИ. ДРУЖЕСТВО PAXFUL НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОБЕЩАНИЯ, ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО УЕБСАЙТА, ДО КОЯТО И ДА Е ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ТАМ, ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТ, ПОСТОЯНЕН, НАВРЕМЕНЕН И БЕЗ ГРЕШКИ. PAXFUL НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СРИВОВЕ В СОФТУЕРА ИЛИ ТЕХНОЛОГИИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, НИТО ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ ЗАГУБИ, КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ БИ МОГЪЛ ДА ПОНЕСЕ. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЪС СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НЕ РАЗЧИТАТЕ НА ДРУГИ ТВЪРДЕНИЯ ИЛИ РАЗБИРАНИЯ, БИЛИ ТЕ УСТНИ ИЛИ ПИСМЕНИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА УПОТРЕБАТА И ДОСТЪПА ОТ ВАША СТРАНА ДО УСЛУГИТЕ И УЕБСАЙТА. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРЕДХОДНОТО, С НАСТОЯЩОТО ПОТВЪРЖДАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ РАЗЛИЧНИТЕ РИСКОВЕ, ПРИСЪЩИ НА УПОТРЕБАТА НА ДИГИТАЛНИ ВАЛУТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО РЕГУЛАТОРНИТЕ РИСКОВЕ, СРИВОВЕ В ХАРДУЕРА, ПРОБЛЕМИ СЪС СОФТУЕРА, ПРЕКЪСВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКАТА, ЗЛОВРЕДЕН СОФТУЕР, НАМЕСА НА ТРЕТА СТРАНА, ВОДЕЩА ДО ЗАГУБИ ИЛИ ЛИПСА НА ДОСТЪП ДО ВАШИЯ АКАУНТ ИЛИ ПОРТФЕЙЛ И ДО ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ, СРИВ В СЪРВЪРА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ. СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ И ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ДРУЖЕСТВО PAXFUL НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПРАВНОСТИ В КОМУНИКАЦИЯТА, ПРЕКЪСВАНИЯ, ГРЕШКИ, ИЗКРИВЯВАНИЯ ИЛИ ЗАБАВЯНИЯ, КОИТО БИХТЕ МОГЛИ ДА ИЗПИТАТЕ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАКВО ГИ Е ПРИЧИНИЛО.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДРУЖЕСТВО PAXFUL, НЕГОВИТЕ ПАРТНЬОРИ И ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ИЛИ НЯКОЙ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ИМ МЕНИДЖЪРИ, ДИРЕКТОРИ, АГЕНТИ, СЛУЖИТЕЛИ, СЪВЕТНИЦИ, КОНСУЛТАНТИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ (А) ЗА КАКВАТО И ДА Е СУМА, ПО-ГОЛЯМА ОТ СТОЙНОСТТА НА ОБЩИТЕ ТАКСИ, ПЛАТЕНИ ОТ ВАС ЗА УСЛУГАТА, КОЯТО Е ПРЕДМЕТ НА СЪОТВЕТНИЯ ИСК В РАМКИТЕ НА ДВАНАДЕСЕТТЕ (12) МЕСЕЦА ПРЕДИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ЗАГУБАТА ИЛИ (Б) ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, НАМАЛЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА БИЗНЕС, ЗА КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА, ПОВРЕДА, УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ИЗТИЧАНЕ НА ДАННИ ИЛИ ЗА КАКВОТО И ДА БИЛО ДРУГО НЕМАТЕРИАЛНО ИМУЩЕСТВО ИЛИ СПЕЦИАЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ, КОСВЕНИ, НЕМАТЕРИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА СВЪРЗАНИ С ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРЕШЕНО ИЛИ НЕРАЗРЕШЕНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ, ИЛИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ДОРИ АКО УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА PAXFUL Е БИЛ УВЕДОМЕН ИЛИ Е ЗНАЕЛ, ИЛИ Е БИ ТРЯБВАЛО ДА ЗНАЕ ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕУСПЕХА НА НЯКОЕ ВЕЧЕ ДОГОВОРЕНО ИЛИ ДРУГО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА, ОСВЕН ДО СТЕПЕНТА, ОПИСАНА В ОКОНЧАТЕЛНО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВА, ЧЕ СЪОТВЕТНИТЕ ЩЕТИ СА РЕЗУЛТАТ ОТ ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ, ИЗМАМА, УМИШЛЕНА ЗЛОУПОТРЕБА ИЛИ УМИШЛЕНО НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА. В НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИТЕ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.