УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА на Paxful Inc.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЪДЪРЖА МНОГО ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КАКТО И УСЛОВИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО.

Настоящите Условия на услугата и всякакви техни изменения и преработки („Споразумението“) съставляват правно споразумение, което обхваща предоставянето на услугите от страна на Paxful към вас, включително и предлагането на маркетплейс, който да дава възможност на купувачи и продавачи на „Дигитални активи“ (като този термин следва да се тълкува като включващ дигитални валути като биткойн, Tether и други, поддържани от портфейла на Paxful) да участват в транзакции помежду си („Маркетплейсът“), предлагайки услуги за хостинг на дигитален портфейл, задържане и отпускане на Дигитални активи според инструкциите при закупуване на Дигитални активи, както и предлагане на всякакви други услуги, описани в настоящото Споразумение (наричани събирателно „Услугите“, а поотделно, „Услуга“), предоставяни от Paxful Inc. и всички партньори на Paxful, включително, но без ограничение до Paxful USA, Inc. (събирателно наричани „Paxful“ или „ние“ или нас“ или „дружеството“) на вас като физическо лице (наричано още „потребител“ или „вие“). Paxful.com и свързаните с него Услуги са собственост на и се ръководят от Paxful. Употребата на Услугите от ваша страна е подчинена на настоящото Споразумение, както и на нашите Политика за поверителност, Политика за бисквитки и съгласие за електронен подпис.

НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ИЗИСКВАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АРБИТРАЖ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДИСПУТИ, А НЕ ТОЛКОВА НА СЪДЕБНИ ДЕЛА СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ИЛИ ДЕЛА ПО ГРУПОВИ ИСКОВЕ.

Като се регистрирате, за да използвате акаунт чрез paxful.com, или чрез който и да е свързан уебсайт, API интерфейс или мобилно приложение, включително всички URL адреси, управлявани от Paxful (заедно наричани „Уебсайт на Paxful“ или „Уебсайт“), вие потвърждавате, че сте прочели внимателно и изчерпателно, разбрали сте и сте приели всички правила и условия, съдържащи се в настоящото Споразумение, включително нашите Политика за поверителност, Политика за бисквитки и съгласие за електронен подпис.

СТОЙНОСТТА НА ДИГИТАЛНИТЕ АКТИВИ МОЖЕ ДА СЕ ПОВИШАВА ИЛИ НАМАЛЯВА И МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА ЗНАЧИТЕЛЕН РИСК ДА ЗАГУБИТЕ ПАРИ, КОГАТО КУПУВАТЕ, ПРОДАВАТЕ, ЗАДЪРЖАТЕ ИЛИ ИНВЕСТИРАТЕ В ДИГИТАЛНИ АКТИВИ. ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА ПРЕЦЕНИТЕ ДАЛИ ТЪРГОВИЯТА ИЛИ ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ АКТИВИ Е НЕЩО ПОДХОДЯЩО ЗА ВАС С ОГЛЕД НА ФИНАНСОВОТО ВИ СЪСТОЯНИЕ.

Относно дружество Paxful и неговите услуги

Paxful е водещ маркетплейс между лица за улесняване на покупката и продажбата на Дигитални активи, като продавачите приемат повече от 300 начина на плащане в замяна на техните дигитални активи. Начините на плащане се договарят и обменят на принципа „peer-to-peer“ (между лица) между купувачите в маркетплейса („Купувачи“) и продавачите в маркетплейса („Продавачи“). Нашите потребители се договарят кои начини на плащане да използват за извършване на транзакция и носят пълна отговорност и за използването на съответните начини на плащане по законен начин.

Paxful предлага и услуги чрез хостинг за дигитални портфейли чрез водещ световен доставчик на портфейли за дигитални активи. Нашата световна потребителска база е в състояние да публикува оферти за покупка или продажба на Дигитални активи по различни удобни начини. Създателят на офертата е отговорен за оповестяването на условията на транзакцията, включително за начините на плащане, които Продавачът следва да приеме. След като дадена оферта бъде избрана от друг потребител на Paxful, Дигиталните активи на Продавача се заключват като част от нашите процедури за транзакции (които наричаме „Ескроу на Paxful“), докато не се изпълнят всички условия, необходими за извършване на транзакцията. Продажбата се извършва и дигиталните активи се отключват и освобождават към Купувача от Продавача, след като Купувачът е изпълнил условията на транзакцията и след като плащането е потвърдено като валидно и получено от Продавача. PAXFUL НЕ ОПЕРИРА КАТО ЛИЦЕ, ОБРАБОТВАЩО ПЛАЩАНИЯ. ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ И ПОТВЪРЖДАВАНЕ ВАЛИДНОСТТА НА ТРАНЗАКЦИИТЕ СЕ ПОДЕЛЯ МЕЖДУ КУПУВАЧА И ПРОДАВАЧА. Дигиталните активи, които заключваме, се връщат обратно на Продавача, ако Купувачът реши да отмени транзакцията. Продавачът не може да отмени транзакцията в нито един момент. Продавачът има единствено опцията да отключи дигиталните активи и да ги освободи към Купувача. Това е за защита на сигурността на Купувача. Ако Продавачът трябва да отмени транзакцията поради това, че Купувачът не спазва условията по нея, то Продавачът трябва да започне диспут и да посочи причина за това, както е описано по-нататък в раздел 8 от настоящото Споразумение. Транзакциите на нашия Уебсайт се извършват между Купувачите и Продавачите. Съответно Paxful не е страна по която и да е транзакция.

Услугата за портфейл с дигитална валута чрез хостинг, предоставена от Paxful, е защитен метод за съхранение, изпращане и получаване на дигитална валута. Paxful не съхранява и няма собственост върху никакви дигитални активи. Дигиталните активи винаги се съхраняват в съответните им мрежи или блокчейн. Всички транзакции с дигитална валута се извършват в мрежата на съответната дигитална валута, а не в Paxful. Няма гаранции, че транзакцията ще бъде обработена в мрежата на дигиталната валута. Paxful си запазва правото да откаже обработването на която и да е транзакция, ако това се изисква от закона или ако считаме, че транзакциите противоречат на нашите общи условия в настоящото Споразумение. С настоящото приемате и потвърждавате, че поемате пълна отговорност за всички дейности, които се извършват в рамките на портфейла ви, и поемате всички рискове от всеки упълномощен или неупълномощен достъп до портфейла ви, в максимално допустимата от закона степен.

 1. ОБЩИ

  1. Запазваме правото си да променяме или преработваме настоящото Споразумение по всяко време, по наша окончателна и крайна преценка и без предварително уведомление. Всички такива промени по отношение на използването на Услугите ще влязат в сила, когато бъдат публикувани на Уебсайта на Paxful и няма да влизат в сила със задна дата. Ако сте ни предоставили имейл адрес, можем също така да ви уведомим по имейл, че Споразумението е преработено. Ако не сте съгласни с условията на преработеното Споразумение, единственото ви и изключително правно средство за защита е незабавно да прекратите използването на Услугите и да затворите акаунта си.
  2. Ваша отговорност е да прочетете внимателно Споразумението и периодично да го преглеждате във вида, в който е публикувано в Уебсайта на Paxful. В случай че продължавате да използвате Услугите, това ще служи за потвърждение, че приемате да сте обвързани от Споразумението в текущия му вид.
  3. Неуспешното или забавено частично или цялостно прилагане от страна на Paxful на която и да е клауза от Споразумението не следва да се счита за отказ от правото ни да прилагаме които и да е други наши права или правни средства за защита.
 2. АКАУНТИ И РЕГИСТРАЦИЯ

  1. За да можете да използвате Услугите, ще трябва да регистрирате акаунт на Уебсайта. По време на регистрацията ще поискаме от вас конкретна информация, включително, но не само: вашите имена, адрес и други лични данни, за да потвърдим самоличността ви. Възможно е, по наша самостоятелна и окончателна преценка, да откажем да поддържаме акаунта ви. С настоящото приемате и потвърждавате, че: (а) сте пълнолетен/а по законите на вашата юрисдикция, за да се съгласите с условията по настоящото Споразумение; и че (б) досега не ви е била налагана забрана да използвате Услугите ни и не сте били отстранявани от тях.
  2. Използвайки своя акаунт вие се съгласявате и декларирате, че ще използвате Услугите ни за себе си и няма да използвате акаунта си, за да оперирате като посредник или брокер за трета страна, физическо или юридическо лице. Освен ако не е изрично разрешено от Paxful, имате право само на един акаунт и не ви е разрешено да продавате, взимате назаем, споделяте или по друг начин да предоставяте достъп до акаунта си или данни, необходими за достъп до него на физически или юридически лица, различни от вас.Вие сами носите отговорност за поддържане на адекватна защита и контрол на всички потребителски имена, имейл адреси, пароли, кодове за двуфакторно удостоверяване или други кодове или данни за вход, които използвате за достъп до Услугите. Акаунтът ви не трябва да съдържа подвеждаща или измамна информация. Създаването на невярна информация за вашия акаунт, фалшифицирането на държавата ви на произход или предоставянето на измамни документи за самоличност е строго забранено.
  3. В хода на на регистриране на вашия акаунт, вие се съгласявате да ни предоставите информацията, която искаме, за целите на проверка на самоличността и разкриване на изпирането на пари, финансиране на тероризъм, измама или всяко друго финансово престъпление и ни позволявате да водим архив с тази информация. Ще трябва да изпълните определени процедури за проверка, преди да ви бъде разрешено да използвате Услугите, които процедури могат да бъдат променяни в резултат на непрекъснато събираната за вас информация. Информацията, която изискваме, може да включва определена лична информация, включително, но не само, вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане, социалноосигурителен номер, идентификационен номер на данъкоплатец и официален документ за самоличност. Предоставяйки ни тази или всяка друга информация, която би могла да се изисква, вие потвърждавате, че цялата информация е вярна, точна и не е подвеждаща. Вие се съгласявате своевременно да ни информирате, ако част от предоставената от вас информация се промени. ВИЕ НИ УПЪЛНОМОЩАВАТЕ ДА ПРАВИМ ЗАПИТВАНИЯ, ДИРЕКТНО ИЛИ ЧРЕЗ ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО СЧИТАМЕ ЗА НЕОБХОДИМИ, ЗА ДА ПОТВЪРДИМ САМОЛИЧНОСТТА ВИ ИЛИ ДА ЗАЩИТИМ ВАС И/ИЛИ НАС СРЕЩУ ИЗМАМИ ИЛИ ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И ЗА ДА ПРЕДПРИЕМАМЕ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЧИТАМЕ ЗА НЕОБХОДИМИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕЗИ ЗАПИТВАНИЯ. КОГАТО ИЗВЪРШВАМЕ ТЕЗИ ЗАПИТВАНИЯ, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗКРИТА НА АГЕНЦИИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ СПРАВКИ ЗА КРЕДИТНА ИСТОРИЯ И СПРАВКИ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЧЕ ТЕЗИ АГЕНЦИИ МОГАТ ДА СЪДЕЙСТВАТ ИЗЦЯЛО НА НАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ.
  4. Ако използвате Услугите от името на юридическо лице, като например дружество, вие допълнително заявявате и гарантирате, че: (i) юридическото лице е надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно приложимото законодателство на юрисдикцията, в която е учредено; и (ii) сте надлежно упълномощени от съответното юридическо лице да действате от негово име. За такова юридическо лице ще се прилага специфичен акаунт на проверено дружество, който може да се използва само от лицето, което го е регистрирало. Дружествените акаунти не могат да се споделят или използват от други физически или юридически лица. За дружествени акаунти, които са проверени, се допускат следните ограничени изключения:

   • Във всеки един момент даден одобрен дружествен акаунт може да има по няколко активни потребителски акаунта, при условие, че всички са проверени от дружеството и се управляват от конкретно посочени служители на дружеството, което е предварително оповестено и одобрено от Paxful по собствена и окончателна преценка на Paxful;
   • Във всеки един момент даден дружествен акаунт може да има само една активна оферта за конкретна транзакция и не може да има налични множество оферти за такава конкретна транзакция от други дружествени акаунти.
  5. Единствено вие носите отговорност за създаването на силна парола и за поддържането на адекватна сигурност и контрол на всички идентификатори, пароли, подсказки, лични идентификационни номера (PIN кодове), API ключове или други кодове, които използвате за достъп до нашите Услуги. Всяка загуба или компрометиране на горепосочената информация и/или на вашите лични данни може да доведе до неоторизиран достъп до вашия акаунт от трети страни и загуба или кражба на всички Дигитални активи и/или средства, свързани с вашия акаунт, включително свързаните с вас методи на плащане. Единствено вие носите отговорност за актуализирането на вашия имейл адрес, телефонен номер и други данни за контакт в профила на вашия акаунт, за да получавате известия или сигнали, които можем да ви изпратим. Никога не трябва да разрешавате отдалечен достъп или да споделяте екрана на компютъра си с някой друг, когато сте влезли в профила си. Ние не поемаме никаква отговорност за загуба, която може да понесете поради компрометиране на идентификационните данни за вход в акаунта ви, което не е по вина на Paxful, и/или за действия или бездействия от ваша страна във връзка с известия или сигнали, които бихме могли да ви изпратим.
  6. За да използвате нашите Услуги, може да се наложи да изпълните определени правни задължения във вашата страна и/или държава на пребиваване. Приемайки тези условия в настоящото Споразумение, вие потвърждавате, че сте прегледали местните закони и разпоредби и че сте запознати и изпълнявате всички такива задължения. Поради законови или регулаторни забрани, ние не предлагаме използването на нашите Услуги в определени юрисдикции. Приемайки условията в настоящото Споразумение, вие потвърждавате, че не сте жител и не сте обект на законите и разпоредбите на тези юрисдикции.
  7. Възможно е да не предлагаме всички Услуги във всички маркетплейси и юрисдикции, както и да ограничаваме или забраняваме употребата на част от Услугите или на всички Услуги в някои юрисдикции („Ограничени юрисдикции“). Към настоящия момент Ограничените юрисдикции включват изброените в нашия „Списък със забранени държави“, както и щатите Вашингтон и Ню Йорк. В допълнение, Услугите не се предлагат по отношение на дигиталната валута Thether (USDT) на потребители, с местожителство в щат Тексас. Не бива да се опитвате да използвате нашите Услуги, ако се намирате в която и да е от тези Ограничени юрисдикции. Не бива да се опитвате да заобиколите каквито и да е ограничения, наложени от Услугите, например като прикривате своя IP адрес или като подавате невярна информация относно местоположението си.
 3. ЮРИСДИКЦИЯ, АРБИТРАЖ И ДЕЛИМОСТ

  1. Настоящото Споразумение, както и употребата от ваша страна на Услугите, са подчинени на и съставени съобразно щат Делауъер, без да се взимат под внимание принципите за несъответствие на законодателствата.
  2. Арбитраж. Вие и Paxful се съгласявате, че всеки диспут, възникнал от или свързан с настоящото Споразумение или с Услугите, следва да се решава окончателно чрез обвързващ арбитраж, на индивидуална база и в съответствие с правилата за арбитраж на на Американската асоциацията за арбитражи по повод диспути, касаещи потребители (достъпни на адрес https://www.adr.org/rules). Съобразно изискванията на приложимото законодателство, потребителите-ищци (физически лица, чиито транзакции са предназначени за лично, семейно или домашно ползване) може да предпочетат да търсят решение на даден диспут в съответните за потребителите местни съдилища, занимаващи се с искове с малък материален интерес, вместо да преминават през арбитраж, стига техният въпрос да остане на ниво „иск с малък материален интерес“ и да остане като иск на физическо лице (а не като колективен или представителен иск).

   ОТКАЗ ОТ ЗАВЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВЕН ИСК: ДО СТЕПЕНТА, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА, ВСИЧКИ ИСКОВЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПОДАВАТ ЕДИНСТВЕНО ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, А НЕ ОТ ИЩЦИ ИЛИ КАТО КОЛЕКТИВЕН ИСК КАТО ЧАСТ ОТ ПРОЦЕДУРА ПО ГРУПОВИ ИСКОВЕ В КОЛЕКТИВЕН СПОР (НАРИЧАНО „ОТКАЗ ОТ ЗАВЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВЕН ИСК“). АРБИТЪРЪТ НЕ МОЖЕ ДА КОНСОЛИДИРА ИСКОВЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ, КАКТО И ДА УЧАСТВА В КОЛЕКТИВНА АРБИТРАЖНА ПРОЦЕДУРА. ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ КАТО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ВИЕ И PAXFUL СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ВСЯКО ПРАВО ДА УЧАСТВАТЕ В ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, КАКТО И ОТ ПРАВОТО ДА УЧАСТВАТЕ С КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ СРЕЩУ PAXFUL.

   Федералният закон за арбитражи (Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1-16) се прилага в пълна степен за арбитражните процедури. Арбитражът следва да се води от един-единствен, независим арбитър, и да се провежда в щат Делауеър или в друго местоположение, определено по взаимно съгласие, на английски език. Арбитърът има право да присъжда компенсациите, които би могъл да присъди и съответния компетентен съд според съответната юрисдикция, включително и заплащане на такси за адвокат, когато това е разрешено от закона. Решението от арбитража може да влезе в сила като съдебно решение и да бъде приложено от всеки съд. По ваша заявка, изслушванията могат да се провеждат с лично присъствие или по телефона, а арбитърът може да предоставя за подаване и установяване искания на основата на писмени документи, без изслушване. Изправната страна по всякакво дело или производство за налагане на спазването на настоящото Споразумение ще има право на възстановяване на съдебните разходи и адвокатските хонорари.

   Ако арбитър или негов администратор ви наложат такси за подаване или други административни разходи, ние ще ви възстановим средствата, по заявка, в степента, в която съответните такси или разходи биха надвишили таксите и разходите, които иначе бихте платили, ако процедурата се водеше в съдилище. Също така бихме заплатили допълнителни такси или разходи, ако това се изисква съгласно правилата на администратора на арбитража или съгласно приложимото законодателство. Отделно от предходното, всяка страна е отговорна за всякакви други такси или разходи, като такси за адвокат, които съответната страна е генерирала.

  3. Ако която и да е част от настоящото Споразумение, частично или изцяло, се счете от арбитър или от съд в Съединените щати за невалидна или неприложима, то това няма да засегне валидността или приложимостта на останалите раздели от настоящите общи условия. Всички заглавия в настоящото Споразумение са единствено с информативна цел и не се считат за приложими клаузи от настоящото Споразумение.
 4. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СИГУРНОСТ

  1. Ние се стремим да предприемем всички разумни стъпки за защита на вашата лична информация. Не можем обаче да гарантираме сигурността на данните, които оповестявате онлайн. Вие приемате присъщите рискове за сигурността при предоставяне на информация и търговия онлайн по интернет и следва да не ни държите отговорни за евентуално нарушение на сигурността, освен ако то не се дължи на небрежност от наша страна.
  2. Моля, прегледайте официалната ни политика за поверителност тук: https://paxful.com/privacy.
 5. БЕЗ ГАРАНЦИЯ, ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ИЛИ ПРИЕМАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТ ПРИ РИСК

  1. УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА И СПОРЕД НАЛИЧНОСТТА, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ОБЕЩАНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, PAXFUL ИЗРИЧНО ОТРИЧА ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И/ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ НА ДАДЕНИ РАЗПОРЕДБИ. PAXFUL НЕ ДЕКЛАРИРА И НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО УЕБСАЙТА, ДО КОЯТО И ДА Е ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ ИЛИ ДО КОЙТО И ДА Е ОТ МАТЕРИАЛИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕГО, ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТ, ПОСТОЯНЕН, НАВРЕМЕНЕН ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. PAXFUL НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ ЗАГУБИ, КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ПРЕТЪРПИ. С НАСТОЯЩОТО ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НЕ РАЗЧИТАТЕ НА ДРУГО ИЗЯВЛЕНИЕ ИЛИ ТЪЛКУВАНЕ, БИЛО ТО ПИСМЕНО ИЛИ УСТНО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА И НА ДОСТЪПА ВИ ДО УСЛУГИТЕ И УЕБСАЙТА. БЕЗ ДА СЕ ЗАСЯГА ГОРНОТО, ВИЕ ПО ТОЗИ НАЧИН ПРИЗНАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ РАЗЛИЧНИТЕ РИСКОВЕ, ПРИСЪЩИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДИГИТАЛНА ВАЛУТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО ХАРДУЕРНА ПОВРЕДА, ПРОБЛЕМИ СЪС СОФТУЕРА, ПОВРЕДА НА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКАТА, ЗЛОНАМЕРЕН СОФТУЕР, НАМЕСА НА ТРЕТА СТРАНА, ВОДЕЩА ДО ЗАГУБА ИЛИ ЛИПСА НА ДОСТЪП ДО ВАШИЯ АКАУНТ ИЛИ ПОРТФЕЙЛ И ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ, ПОВРЕДА НА СЪРВЪРА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ. ПРИЕМАТЕ И ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ PAXFUL НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ КОМУНИКАЦИОННИ НЕИЗПРАВНОСТИ, ПРЕКЪСВАНИЯ, ГРЕШКИ, ИЗКРИВЯВАНИЯ ИЛИ ЗАБАВЯНИЯ, КОИТО МОЖЕ ДА СРЕЩНЕТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КАК СА ПРИЧИНЕНИ.
  2. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДРУЖЕСТВО PAXFUL, НЕГОВИТЕ ПАРТНЬОРИ И ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ИЛИ НЯКОЙ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ИМ МЕНИДЖЪРИ, ДИРЕКТОРИ, АГЕНТИ, СЛУЖИТЕЛИ, СЪВЕТНИЦИ, КОНСУЛТАНТИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ (А) ЗА КАКВАТО И ДА Е СУМА, ПО-ГОЛЯМА ОТ СТОЙНОСТТА НА ОБЩИТЕ ТАКСИ, ПЛАТЕНИ ОТ ВАС ЗА УСЛУГАТА, КОЯТО Е ПРЕДМЕТ НА СЪОТВЕТНИЯ ИСК В РАМКИТЕ НА ДВАНАДЕСЕТТЕ (12) МЕСЕЦА ПРЕДИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ЗАГУБАТА ИЛИ (Б) ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, НАМАЛЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА БИЗНЕС, ЗА КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА, ПОВРЕДА, УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ИЗТИЧАНЕ НА ДАННИ ИЛИ ЗА КАКВОТО И ДА БИЛО ДРУГО НЕМАТЕРИАЛНО ИМУЩЕСТВО ИЛИ СПЕЦИАЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ, КОСВЕНИ, НЕМАТЕРИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА СВЪРЗАНИ С ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРЕШЕНО ИЛИ НЕРАЗРЕШЕНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ, ИЛИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ДОРИ АКО УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА PAXFUL Е БИЛ УВЕДОМЕН ИЛИ Е ЗНАЕЛ, ИЛИ Е БИ ТРЯБВАЛО ДА ЗНАЕ ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕУСПЕХА НА НЯКОЕ ВЕЧЕ ДОГОВОРЕНО ИЛИ ДРУГО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА, ОСВЕН ДО СТЕПЕНТА, ОПИСАНА В ОКОНЧАТЕЛНО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВА, ЧЕ СЪОТВЕТНИТЕ ЩЕТИ СА РЕЗУЛТАТ ОТ ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ, ИЗМАМА, УМИШЛЕНА ЗЛОУПОТРЕБА ИЛИ УМИШЛЕНО НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА. В НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИТЕ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.
  3. Ние не притежаваме и не контролираме основните софтуерни протоколи, които управляват работата на Дигиталните активи. Като цяло основните протоколи са с отворен код и всеки може да ги използва, копира, променя и разпространява. Ние не поемаме отговорност за работата на основните протоколи и не можем да гарантираме функционалността или сигурността на мрежовите операции. По-специално, основните протоколи могат да бъдат обект на внезапни промени в правилата за работа (включително „форк механизми“). Всякакви такива съществени оперативни промени могат да повлияят съществено на наличността, стойността, функционалността и/или името на такава дигитална валута. Paxful не контролира характеристиките на тези съществени промени и кога ще настъпят. Ваша отговорност е да се информирате за предстоящите оперативни промени и трябва внимателно да обмислите публично достъпната информация и информацията, която би могла да бъде предоставяна от Paxful, когато решавате дали да продължите да използвате Услугите. В случай на такава оперативна промяна, Paxful си запазва правото да предприеме необходимите стъпки за защита на сигурността и безопасната работа на своята платформа, включително временно спиране на операциите за съответната дигитална валута и други необходими стъпки. Paxful ще положи своите разумни усилия, за да ви уведоми за отговора си по повод всяка съществена оперативна промяна; такива промени обаче са извън нашия контрол и могат да настъпят без предизвестие за Paxful. Реакцията ни спрямо всяка съществена оперативна промяна е по наше усмотрение и включва вариант, при който може да преценим да не подкрепяме нови форк механизми или други действия. Вие признавате и приемате рисковете от оперативни промени в протоколите на Дигиталните активи и се съгласявате, че Paxful не носи отговорност за такива оперативни промени, както и не носи отговорност за загуба на стойност, която може да изпитате в резултат на такива промени в оперативните правила. Вие приемате и се съгласявате, че Paxful има изключително право да определи реакцията си спрямо всяка оперативна промяна и че нямаме задължение да ви съдействаме при неподдържани валути или протоколи.
  4. Използвайки нашите услуги, вие може да видите съдържание или да използвате Услугите, предоставени от трети страни, включително и хиперлинкове към уебсайтове и услуги на трети страни („Съдържание на 3-та страна“). Ние не подкрепяме, възприемаме или контролираме каквото и да е съдържание на 3-ти страни и не носим отговорност за каквото и да било съдържание на 3-ти страни. В допълнение, вашите взаимоотношения или кореспонденция със съответната трета страна са изключително между вас и третата страна. Ние не носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер, причинени в резултат на такива взаимоотношения и вие разбирате, че употребата от ваша страна на съдържанието на 3-ти страни, както и отношенията ви със съответните трети страни, са изцяло на ваш риск.
  5. За да се избегне съмнение, Paxful не предоставя инвестиционни, данъчни или правни съвети. Paxful не е регистриран в Комисията по ценни книжа и борси на САЩ и не предлага услуги по ценни книжа или инвестиционни съвети. Всички транзакции чрез нашия маркетплейс се извършват на принципа peer-to-peer (между лица) между Продавача и Купувача и вие носите цялата отговорност да определите дали някаква инвестиция, инвестиционна стратегия или свързана с това транзакция е подходяща за вас въз основа на вашите лични инвестиционни цели, финансови обстоятелства и толерантност към риска. Трябва да се консултирате с вашия правен или данъчен специалист относно вашата конкретна ситуация. Понякога можем да предоставяме образователна информация за нашата платформа и продукти, за да помогнем на потребителите да научат повече за нашите Услуги. Информацията може да включва, но не се ограничава до, публикации в блогове, статии, връзки към съдържание на 3та страна, новинарски потоци, уроци и видеоклипове. Информацията, предоставена на Уебсайта или на сайтове на трети страни, не представлява инвестиционен съвет, финансов съвет, трейдинг съвет или друг вид съвет и не трябва да третирате съдържанието на Уебсайта като такова. Преди да вземете решение за покупка, продажба или задържане на Дигитални активи, трябва да извършите собствена проверка и да се консултирате с финансовите си консултанти, преди да вземете инвестиционно решение. Paxful няма да носи отговорност за решенията, които вземате във връзка с това дали да купувате, продавате или задържате Дигитални активи въз основа на информацията, предоставена от Paxful.
  6. Съгласявате се, че не носим отговорност за каквито и да е колебания в цените на Дигиталните активи. В случай на сътресения на пазара или форсмажорни обстоятелства (както е описано в Раздел 17), можем да предприемем едно или повече от следните действия: (а) да спрем достъпа до Услугите; или (б) да ви попречим да извършвате каквито и да било действия чрез Услугите. Няма да носим отговорност за загуби, претърпени от вас в резултат на такива действия. След всяко такова събитие, когато Услугите се възобновят, вие приемате, че преобладаващите пазарни курсове могат да се различават значително от курсовете преди това събитие.
  7. Ние не даваме гаранция, че Уебсайтът или сървърът, който прави Уебсайта достъпен, не съдържат вируси или грешки, че съдържанието му е точно, че ще бъде непрекъснато наличен или че дефектите ще бъдат коригирани. Ние няма да носим отговорност към вас за каквито и да било загуби от общи предприети действия или от такива, предприети въз основа на материали или информация, съдържащи се на Уебсайта.
 6. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА PAXFUL И КОМПЕНСАЦИИ

  1. Ако имате диспут с един или повече потребители на нашите Услуги, то вие следва да освободите Paxful, партньорите на Paxful и неговите доставчици на услуги, както и всеки от съответните им мениджъри, директори, служители, агенти и представители, от всякакви претенции, искания и обезщетения за щети (вече настъпили или последващи) от всякакъв вид и характер, произтичащи от или по някакъв начин свързани с такива диспути. Вие се съгласявате да обезщетите и да предпазвате от завеждане на искове или претенции Paxful, неговите партньори и всеки от съответните им мениджъри, директори, служители, агенти и представители, (включително що се касае до адвокатски хонорари и всякакви глоби, такси или санкции, наложени от даден регулаторен орган), произтичащи от или свързани с нарушение от ваша страна на настоящото Споразумение или свързани с нарушаването от ваша страна на който и да е закон, правило или регламент или с нарушение на правата на която и да е трета страна.
 7. ТРАНЗАКЦИИ В МАРКЕТПЛЕЙСА НА PAXFUL

  Уебсайтът позволява на потребителите да искат оферти за покупка или продажба на Дигитални активи.

  Когато даден потребител инициира транзакция за закупуване или продажба на Дигитални активи, транзакцията се осъществява съгласно настоящото Споразумение и предвид допълнителните условия, ако има такива, посочени от потребителя или от негов контрагент. Поетапен наръчник относно купуването и продаването на Дигитални активи в маркетплейса на Paxful може да намерите на адрес: https://support.paxful.com/support/solutions/150000191612.

  Следните общи условия се прилагат за всяка транзакция, описана по-долу:

  1. Купуване на Дигитални активи чрез искане на оферта.

   Когато закупувате Дигитални активи в маркетплейса на Paxful:

   1. В нашия маркетплейс няма такси за Ескроу системата на Paxful като част от транзакция, които да са дължими от Купувачите.
   2. Офертите от контрагенти в Paxful си имат свои общи условия и всяка оферта има различен обменен курс, скорост на обменяне и други общи условия, наложени от Продавача. Приемайки офертата на Продавача, вие се съгласявате да се обвържете от общите условия за съответната оферта. Общите условия, посочени от Продавача, са валидни във всички случаи, освен в случаите, когато противоречат или нарушават настоящото Споразумение, когато са незаконни, неразумни или по друг начин трудни за спазване (както се определи по самостоятелна и окончателна преценка на Paxful), или ако и двамата потребители по транзакцията се съгласят да изменят общите условия за съответната оферта. ВАША ОТГОВОРНОСТ Е ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТЕТЕ УСЛОВИЯТА ПО ОФЕРТАТА НА ПРОДАВАЧА И ДА ГИ СПАЗИТЕ ТОЧНО. АКО НЕ СПАЗИТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ОФЕРТАТА ТОЧНО, ПЛАЩАНЕТО ВИ НЯМА ДА БЪДЕ ПРИЕТО. НИКОГА НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ПЛАЩАНЕ, ОСВЕН АКО НЕ СТЕ СПАЗИЛИ ВСИЧКИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПОСОЧЕНИ В ОФЕРТАТА. АКО ИЗПРАТИТЕ ПЛАЩАНЕ БЕЗ ДА СЕ СПАЗИЛИ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, PAXFUL НЕ МОЖЕ ДА ВИ СЪДЕЙСТВА В ПРОЦЕДУРА ПО ДИСПУТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО ВИ.
   3. Потвърждението на плащането и предоставянето на инструкции за отключване на Дигиталните активи от Ескроу системата на Paxful са задължения единствено на Продавача, а не на Paxful. Ако Продавачът не освободи Дигиталните активи към вас при надлежно спазване от ваша страна на общите условия на Продавача, своевременно съобщете за това чрез специалния бутон за диспут от чата за конкретната транзакция. Екипът за поддръжка на Paxful ще разгледа диспута и ще го разреши. Тази процедура по разрешаване на диспути е описана по-подробно по-долу в „Раздел 8 – Диспут за транзакции чрез процедурата на Paxful за разрешаване на диспути“. Ако не следвате процедурата за разрешаване на диспути, Paxful няма да може да ви съдейства по този въпрос.
  2. Продажба на Дигитални активи

   Когато продавате Дигитални активи в маркетплейса на Paxful:

   1. Продавачите трябва да проверят и обработят плащането в разумен период от време и в рамките на определен период от време, както е посочено в условията на офертата. След като Купувачът ви е платил в съответствие с условията на офертата, единствено ваше е задължението и отговорността незабавно да проверите и обработите плащането и след това да отключите Дигиталните активи от Ескроу системата на Paxful и да ги освободите към Купувача. Ако не спазвате инструкциите в офертата, може да нямате право на връщане на заключените ви Дигитални активи.
   2. Като Продавач приемате всички рискове и отговорности за всяко нарушение на настоящото Споразумение, настъпило при продажбата на Дигитални активи. Всички данъци, които трябва да плащате, са ваша отговорност. Paxful ви начислява такса като Продавач на Дигитални активи за заключване на Дигитални активи в Ескроу системата на Paxful, предмет на продажбата. Освен ако не е определено друго по собствена и окончателна преценка на Paxful, Paxful няма да възстанови загубите на Продавача независимо дали поради нарушение на настоящото Споразумение, поради измама или друго и нашата такса няма да бъде възстановена при никакви обстоятелства.
   3. Всяко получено плащане трябва да бъде напълно обработено и потвърдено като получено от вас, преди да отключите Дигиталните активи от Ескроу системата на Paxful. Paxful не носи отговорност за вашата загуба, ако отключите Дигиталните активи преждевременно, преди плащането да бъде надлежно проверено и получено от вас. Трябва да бъдете внимателни и отзивчиви към вашия Купувач. Трябва да деактивирате всички неактивни оферти.
   4. Всяка реклама на вашия собствен уебсайт в който и да е раздел на маркетплейса на Paxful (като вашата биография, условия на оферта или чат за транзакции), която би улеснила покупката или продажбата на Дигитални активи извън Услугите на Paxful, е строго забранена. В ограничени случаи е допустимо да споделите вашия уебсайт, създаден единствено с цел Продавачът да получи плащане, за да завърши транзакцията (т.е. обработка на дебитна/кредитна карта с доверена трета страна) в инструкциите за транзакция; при условие, че използването на такива външни уебсайтове е ясно посочено в условията на офертата, като такива уебсайтове не могат да съдържат никакви други реклами или ваша информация за контакт.
  3. Съответствие

   1. Paxful и Услугите не са свързани или асоциирани, нито одобрени или спонсорирани от трети страни, включително, но не само, издатели на подаръчни карти. Определените търговски марки, брандове и други идентификатори са единствено собственост на съответните им собственици. Дружество Paxful и неговите Услуги не са одобрени, спонсорирани, свързани или асоциирани по никакъв начин от или с такива собственици.
   2. Paxful не е лицензиран доставчик на подаръчни карти, нито е оторизиран търговец на издател на подаръчни карти. Всички подаръчни карти, които получавате директно от потребител, използващ маркетплейса на Paxful, са предмет на общите условия на търговеца-трета страна, от когото те могат да бъдат осребрени („Издател“). Paxful не носи отговорност за действията или пропуските на който и да е Издател, нито за каквито и да е такси, дати на изтичане, санкции или общи условия, свързани с подаръчната карта на Издателя, получена чрез употребата на маркетплейса на Paxful. Получавайки подаръчната карта от потребител, вие потвърждавате, че сте прочели общите условия към подаръчната карта и декларирате пред Paxful, че имате право да използвате такива подаръчни карти съгласно общите условия на Издателя на подаръчната карта или съгласно приложимото законодателство.
   3. БРОКЕРСКАТА ДЕЙНОСТ И ПРОДАЖБАТА НА ПОДАРЪЧНИ КАРТИ СА СТРОГО ЗАБРАНЕНИ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ, КАКТО И В МАРКЕТПЛЕЙСА. ВИЕ ТРЯБВА ДА СТЕ ЗАКОННИЯ СОБСТВЕНИК НА ПОДАРЪЧНАТА КАРТА И ПРИ ПОИСКВАНЕ ОТ СТРАНА НА PAXFUL СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ПРЕДОСТАВИТЕ НА PAXFUL ВАЛИДНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ВАШАТА ПОДАРЪЧНА КАРТА (НАПРИМЕР КАСОВА БЕЛЕЖКА). PAXFUL НЕ ДЕКЛАРИРА, НЕ ТВЪРДИ И НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ, ЧЕ НАЧИНИТЕ НА ПЛАЩАНЕ НА ДАДЕНА ТРЕТА СТРАНА В УЕБСАЙТА РАЗРЕШАВАТ ТРАНЗАКЦИИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА НА PAXFUL ИЛИ ЧЕ НАЧИНИТЕ НА ПЛАЩАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ТРЕТА СТРАНА НА НАШИЯ УЕБСАЙТ ПОДДЪРЖАТ ИЛИ СЕ ПОДДЪРЖАТ ОТ НАШИТЕ УСЛУГИ. НЕ БИВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАКИВА НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ С PAXFUL, АКО СЪОТВЕТНАТА ТРЕТА СТРАНА НЕ ГО РАЗРЕШАВА
   4. ВИЕ ИЗЦЯЛО НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТТА ДА СПАЗИТЕ ВСИЧКИ ЗАКОНИ И РАЗПОРЕДБИ НА ЮРИСДИКЦИЯТА В КОЯТО СЕ ИЗВЪРШВА ВАШАТА ТРАНЗАКЦИЯ.
   5. Всички транзакции трябва да се извършват в рамките на Paxful. Осъществяването на транзакции извън платформата на Paxful или размяната на информация за контакт извън платформата са строго забранени.
  4. Ограничения при прехвърляне. Възможно е, по наша преценка, да наложим ограничения или забрани за размера, типа или начина на осъществяване на конкретни предложени транзакции за прехвърляне, като например ограничение за общата сума в Дигитални активи, която може да бъде публикувана за продажба.
  5. Без гаранция. Paxful не гарантира, че ще можете да продавате Дигитални активи в маркетплейса на Paxful. Актът на закупуване или продаване на Дигитални активи чрез маркетплейса на Paxful не гарантира, че ще можете да купувате или продавате Дигитални активи чрез маркетплейса на Paxful на по-късен етап.
  6. Свързаност. Нищо от настоящото Споразумение не цели и не създава партньорство, съвместно начинание, посредничество, консултантски или доверителни отношения, като вие и Paxful сте независими изпълнители един спрямо друг.
  7. Точност на информацията. Вие декларирате и гарантирате, че всяка информация, която предоставяте чрез Услугите, е точна и пълна. Приемате и потвърждавате, че Paxful не носи отговорност за грешки или пропуски, които правите във връзка с която и да е транзакция, инициирана чрез Услугите, например, ако погрешно въведете адрес на Портфейл или по друг начин предоставите невярна информация. Силно ви препоръчваме да прегледате внимателно данните за транзакцията си, преди да ги завършите чрез Услугите.
  8. Без откази или изменения; Дейности, свързани с Портфейла. След като данните за транзакцията бъдат изпратени в мрежата на дигиталната валута чрез Услугите, Paxful не може да ви помогне при отказ или промяна по друг начин на вашата транзакция. Paxful няма контрол върху която и да е мрежа на дигитална валута и няма възможност да опосредства искания за отказ или изменения. Paxful не съхранява и няма собственост върху никакви заключени Дигитални активи. Дигиталните активи винаги се записват в съответните им мрежи или блокчейн. Всички транзакции с дигитална валута се извършват в мрежата на съответната дигитална валута, а не в Paxful. Няма гаранции, че транзакцията ще бъде обработена в мрежата на дигиталната валута. Paxful си запазва правото да откаже обработването на която и да е транзакция, ако това се изисква от закона или ако считаме, че транзакциите противоречат на нашите общи условия в настоящото Споразумение. С настоящото приемате и потвърждавате, че поемате пълна отговорност за всички дейности, които се извършват в рамките на портфейла ви, и поемате всички рискове от всеки упълномощен или неупълномощен достъп до портфейла ви, в максимално допустимата от закона степен.
  9. Данъци. Ваша отговорност е да определите какви данъци се прилагат, ако има такива, за транзакциите, за които сте предоставили подробности чрез Услугите, и е ваша отговорност да декларирате и превеждате правилната сума като данък към съответния данъчен орган. Съгласявате се, че Paxful не носи отговорност да преценява дали има данъци, които следва да се прилагат за транзакциите ви в дигитална валута или за целите на събиране, деклариране, удържане или възстановяване на данъци, произтичащи от транзакции с дигитална валута.
  10. Репутация на потребителя. Когато участвате в транзакция, ние позволяваме на други потребители да предоставят обратна връзка за комуникацията им с вас. Също така разрешаваме на потребителите да подават отчети, ако смятат, че сте нарушили по някакъв начин настоящото Споразумение. Тези отчети са поверителни, но можем да ги използваме във връзка с диспут, както е описано в Раздел 8.
  11. История на транзакциите. Можете да преглеждате историята на транзакциите си чрез Акаунта си. Вие се съгласявате, че ако поради неизправност Услугите не предоставят потвърждение не накърнява и не обезсилва условията на съответната транзакция.
  12. Paxful Pay. Дружество Paxful е упълномощило някои търговци да приемат Paxful като начин на плащане за покупки на стоки и услуги онлайн („Упълномощени търговци“). Можете да платите на Упълномощен търговец като изберете опцията „Paxful Pay“ от страницата за плащане и в момента на плащане. Paxful Pay ще ви пренасочи към нашия маркетплейс, откъдето ще имате достъп до Дигиталните активи, налични в акаунта ви или ще ви свърже с Продавач. Ако закупите Дигитални активи от Продавач, за да извършите транзакцията, се прилагат условията от Раздел 7.1 от настоящото Споразумение.
  13. Търговски стоки. Paxful не носи отговорност за стоки или услуги, които бихте могли да закупите от Упълномощен търговец, използвайки вашия акаунт или продукта Paxful Pay. Ако имате диспут с който и да е Упълномощен търговец, трябва да разрешите диспута директно с този Упълномощен търговец.
  14. Връщане, възстановяване на суми. Когато закупите стока или услуга от трета страна, използвайки вашия Акаунт, това е окончателно. Ние не обработваме възстановявания на суми или връщания. Някои Упълномощени търговци може да ви предложат връщане, кредит за магазина или подаръчна карта по свое усмотрение и съгласно политиките на съответния търговец.
  15. Paxful начислява такси за Услуги, като приложимите такси ще бъдат посочени преди да използвате съответната Услуга, за която се прилагат. Вижте „Такси на Paxful“ за допълнителни подробности. Нашите такси подлежат на промени, а Paxful си запазва правото да коригира ценообразуването и таксите по всяко време.
 8. ДИСПУТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАНЗАКЦИИ ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРАТА ПО РАЗРЕШАВАНЕ НА ДИСПУТИ НА PAXFUL

  1. Диспут във връзка с транзакции. В повечето случаи най-лесният начин за уреждане на диспут е Купувачът и Продавачът да комуникират, да работят заедно, за да разберат какво се е случило и да стигнат до приемливо решение. Когато Купувачът и Продавачът не могат да стигнат до приемливо решение, екипът за поддръжка на Paxful („Екип за поддръжка на Paxful“ може да помогне. Всяка от страните може да инициира процедура по разрешаване на диспути („транзакция, обект на диспут“ или „диспут“) по отношение на дадена транзакция. Диспутите могат да се инициират единствено по отношение на транзакции, които са отбелязани като напълно платени от Купувача. Транзакциите, които не са отбелязани като напълно платени от Купувача, които са отказани от него, които са автоматично отказани поради изтичане на времето, предназначено за офертата, които са вече обект на диспут и са разрешени, или в случаите, когато Продавачът е освободил Дигиталните активи към Купувача, в повечето случаи не могат да бъдат обект на диспут, не могат да бъдат анулирани или изменени.
  2. Процедура по разрешаване на диспути. По-долу са посочени стъпките, предприемани от Екипа за поддръжка на Paxful, в случай на диспут.

   1. Иницииране

    Можете да инициирате диспут, като влезете в Акаунта си в Paxful, като отворите транзакцията, която искате да оспорите, и изберете бутона „диспут“. Бутонът за диспут ще бъде активен само ако транзакцията е отбелязана като изцяло платена от Купувача. След като инициирате диспут, ще изберете вида на диспута от предоставените опции и ще трябва да опишете проблема, породил вашия диспут.

    Опциите, които имате за описване на диспута, ако сте в качеството си на Продавач, са както следва:

    • Блокира крипто (т.е. Купувач, който не реагира) – Купувачът е отбелязал транзакцията като изцяло платена, но не отговаря на съобщения и не е активен.
    • Проблем при плащането – Купувачът е активен и е направил опит да плати, но има проблеми при плащането.
    • Друго – отворена опция, където можете да опишете проблема, породил диспута. Купувачът ще може да види написаното от вас.

    Опциите, които имате за описване на диспута, ако сте в качеството си на Купувач, са както следва:

    • Търговецът не отговаря – платили сте, но Продавачът не отговаря и не е активен.
    • Проблем при плащането – извършили сте плащането, но Продавачът твърди, че има проблеми с плащането и отказва да освободи Дигиталните активи.
    • Друго – отворена опция, където можете да опишете проблема, породил диспута. Продавачът ще може да види написаното от вас.
   2. Известие

    След като даден диспут бъде подаден, Екипът за поддръжка на Paxful ще предостави на другата страна известие по имейл и чрез изпращане на съобщение от функцията в чата за транзакции, достъпна за Купувачите и Продавачите в маркетплейса, с цел да предупреди съответната страна, че е иницииран диспут. Ако една от вашите транзакции е обект на диспут, Екипът за поддръжка на Paxful ще ви уведоми коя транзакция е обект на диспут и причината за това.

   3. Отговор

    Прегледайте диспута и предоставете на Екипа за поддръжка на Paxful обяснение за случилото се. Включете всякакви налични доказателства, с които разполагате към своето обяснение, като например доказателство за плащането, доказателство за собственост или доказателство, че сте получили или че не сте получили плащането.

   4. Преглед от страна на Paxful

    Транзакциите, обект на диспут ще бъдат разгледани от Екипа за поддръжка на Paxful и според доказателствата, предоставени от двете страни, ще се вземе решение. Екипът за поддръжка на Paxful разрешава диспути като оценява различни фактори, описани по-долу в Раздел 8.

  3. Разглеждане на диспути. В рамките на разглеждането на даден диспут, Екипът за поддръжка на Paxful може да ви даде инструкции, които трябва да спазите. Дадените ви инструкции може да наложат предоставянето на допълнителни доказателства като допълнителна проверка на документ за самоличност, доказателство за плащане, снимкови, аудио или видео доказателства, както и всякакви други документи, които Paxful сметне за необходими и които може да изиска да предоставите, като например доказателство за посочени точни часове. Неспазването на инструкциите може да доведе до това диспут да бъде решен не във ваша полза. Екипът за поддръжка на Paxful обикновено предоставя известие с решението си от опцията за чат към транзакцията в маркетплейса в рамките на 30 дни от получаване на диспута, но в някои случаи това може да отнеме повече време.
  4. Липса на отговор. Когато участвате в дадена транзакция, е важно да останете активни и достъпни от момента, в който транзакцията стартира, до момента, в който бъде завършена, отказана или разрешена. Това означава, че трябва да сте в състояние да реагирате на заявка от страна на Екипа за поддръжка на Paxful в рамките на транзакция, обект на диспут, в срока, посочен от Екипа за поддръжка на Paxful. В противен случай може да бъдете счетени за лице, което не отговаря на заявки и диспутът да бъде решен не във ваша полза.
  5. Връщане на плащане. Дадена страна може да бъде изправена пред допълнителни рискове в зависимост от начина на плащане, използван за транзакцията, дори ако Paxful за разрешаване на диспути отсъди в полза на такава страна. Процедурата за разрешаване на диспути, посочена в настоящото Споразумение, е отделна от всички други правни средства за защита, които Купувач или Продавач биха могли да имат чрез начина на плащане, използван във връзка с транзакция. Дружество Paxful не е длъжно да инициира или обработва връщане на плащания и не носи отговорност, ако дадена страна отмени, върне плащане или по друг начин оспори транзакция чрез процедура, предоставена на страната заедно с начина на плащане, използван за транзакцията, включително след приключване на диспута.
  6. Процедура по разрешаване на диспути. Транзакциите, обект на диспут, най-често се разрешават от Екипа за поддръжка на Paxful, като Екипът прехвърля Дигиталните активи, предмет на диспута, към Купувача или Продавача по транзакцията, обект на диспут, след като процедурата по разрешаване на диспута бъде завършена.

   По-долу са избрани ситуации, които да ви дадат представа как Paxful може да разреши транзакция, обект на диспут. Това не е изчерпателен списък. Решаването на всеки диспут ще бъде повлияно от специфичните факти на диспута и доказателствата, предоставени от потребителите.

   Екипът за поддръжка на Paxful може да разреши даден диспут в полза на Купувача, когато поне един от следните критерии е изпълнен:

   • Купувачът е извършил плащане съгласно първоначалните инструкции, предоставени от Продавача в съответствие с офертата за транзакцията и Купувачът е предоставил достатъчно доказателство, че плащането е извършено съгласно тези инструкции. За нарушение на настоящото Споразумение се счита, ако Продавачът откаже да завърши транзакция, след като Купувачът е изпълнил всички общи условия на Продавача, публикувани към момента, в който Купувачът е приел и платил за транзакцията.
   • Продавачът е спрял да реагира и отговаря на съобщения и не е предоставил достатъчно задоволителни отговори в предвидения период, зададен от Екипа за поддръжка на Paxful.
   • Плащането е извършено към трета страна по транзакцията или плащането е извършено по платежна сметка, която не е регистрирана на името на Продавача.

   Екипът за поддръжка на Paxful може да разреши диспут в ползва на Продавача, когато е изпълнен един от следните критерии:

   • Купувачът не е предоставил плащане, не е платил цялата сума или не е платил съгласно първоначалните инструкции, дадени от Продавача по офертата за транзакция.
   • Плащането, извършено от Купувача, е задържано, анулирано, замразено или спряно от доставчика на платежната услуга или от обработващото лице. Това включва ситуации, при които Купувачът е начислил дадено плащане обратно или е оспорил плащане чрез своята банка или издател на платежна карта.
   • Купувачът е спрял да реагира и отговаря на съобщения и не е предоставил достатъчно задоволителни отговори в предвидения период, зададен от Екипа за поддръжка на Paxful.
   • Плащането е извършено от трета страна по транзакцията или плащането е извършено от платежна сметка, която не е регистрирана на името на Купувача.

   Ако Купувачът или Продавачът на оспорвана транзакция предоставят измамна информация или измамни документи или правят неверни твърдения или по друг начин използват измамни тактики, спорът може да бъде незабавно разрешен в ущърб на такъв потребител и акаунтът на такъв потребител може незабавно да бъде спрян или прекратен по преценка на Екипа за поддръжка на Paxful.

   В някои ситуации, когато никоя от страните не отговаря на критериите, или е неясно или не е възможно да се определи коя страна е изпълнила критериите за разрешаване на диспут, по самостоятелна и окончателна преценка на дружество Paxful, същото може избере да разреши диспута чрез разделяне на Дигиталните активи, предмет на спора, между Купувача и Продавача, поравно или в друго съотношение.

  7. Обжалване. Ако смятате, че Paxful е разрешил спор по начин, който не е в съответствие с настоящото Споразумение, имате право да заявите обжалване. За да го направите, трябва своевременно да ни уведомите писмено като се свържете с екипа за поддръжка на клиенти на Paxful не по-късно от 10 календарни дни след получаване на известието от Екипа за поддръжка на Paxful относно решението на Paxful, както и да ни предоставите достатъчно подробности и доказателства в подкрепа на твърденията ви. По-специално в обжалването си трябва да посочите как според вас дружество Paxful е решило некоректно диспута предвид условията на настоящото Споразумение, както и да предоставите доказателства за съответното некоректно решение.

   Моля, имайте предвид, че независимо дали по време на процедурата за диспут или в общия случай, когато използвате Услугите ни, вие се задължавате да спазвате добрия тон и да се държите уважително с другите потребители и с Екипа за поддръжка на Paxful. За обща справка вижте „Раздел 13 – Забранена употреба“.

  8. Окончателност. Вие потвърждавате и се съгласявате, че решението на Paxful относно диспута е крайно, окончателно и обвързващо, както е описано в настоящото Споразумение. Paxful няма да носи отговорност нито за Купувача, нито за Продавача във връзка със своите решения.
 9. ТАКСИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА PAXFUL

  1. Създаването на портфейл е безплатно. Paxful начислява такси за Услуги, като приложимите такси ще бъдат показани преди да използвате която и да е Услуга, за която се прилага такса. Вижте „Такси на Paxful“ за повече подробности. Нашите такси подлежат на промяна и Paxful си запазва правото да коригира ценообразуването и таксите си по всяко време.
 10. БЕЗ ПРАВО НА ОТКАЗ НА УСЛУГИ ИЛИ ТАКСИ ЗА КОПАЧ

  1. Ако използвате Услуга, за която се прилагат начисления, или ако инициирате транзакция с такса за копач чрез Услугите, няма да отговаряте на условията за възстановяване на средства или компенсации, след като потвърдите, че желаете да продължите с Услугата или транзакцията.
 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

  1. Ние можем, по наша собствена преценка и без разходи за вас, със или без предизвестие и по всяко време, да променим или прекратим, временно или за постоянно, всяка част от нашите Услуги.
 12. ВРЕМЕННО ИЛИ ТРАЙНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И АКАУНТА; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПОРТФЕЙЛА ВИ

  1. Ние можем по наша собствена и крайна преценка, незабавно и без предизвестие: (а) да спрем, ограничим или прекратим трайно достъпа ви до някоя или всички Услуги (включително ограничаване на достъпа до вашия Портфейл) и/или (б) да деактивираме или да анулираме вашия акаунт, ако: (i) така се изисква от приложимото законодателство, според валидна призовка, съдебна заповед или обвързваща заповед на държавен орган; (ii) с основание подозираме, че сте действали или може да действате в нарушение на настоящото Споразумение; (iii) използването на вашия акаунт е предмет на висящи съдебни спорове, разследване или правителствени производства и/или сметнем, че е налице повишен риск от законови или нормативни нарушения, свързани с дейността във вашия акаунт; (iv) нашите партньори за обслужване не са в състояние да поддържат употребата от ваша страна; (v) предприемате каквито и да е действия, които считаме за заобикаляне на нашите механизми за контрол и на процедурите ни или (vi) смятаме, че е необходимо да направим това, за да защитим нас, нашите потребители, включително вас, или нашите служители от опасност или загуба. Ако упражним правата си да ограничим или откажем достъпа ви до Услугите, ние няма да носим отговорност за каквито и да било последици от отказа ни да ви предоставим достъп до Услугите, включително при забавяне, повреда или неудобство, които може да претърпите в резултат на това.
  2. Ако прекратим или закрием акаунта ви, прекратим употребата ви на Услугите поради каквато и да е причина или ограничим достъпа ви до Портфейла ви, ще се опитаме да ви предоставим предизвестие за действията ни, освен ако не сме възпрепятствани поради съдебна заповед или друга правна процедура, която ни забранява да ви предоставим подобно предизвестие. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НАШЕТО РЕШЕНИЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕМ ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДА ОГРАНИЧИМ ДОСТЪПА ДО АКАУНТА ИЛИ ПОРТФЕЙЛА ВИ ИЛИ ДА ГИ ЗАКРИЕМ, МОЖЕ ДА Е ОСНОВАНО НА ПОВЕРИТЕЛНИ КРИТЕРИИ, КОИТО СА ОТ ЖИЗНЕНА ВАЖНОСТ ЗА ПРОТОКОЛИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ОТ НАША СТРАНА. СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ, ЧЕ PAXFUL НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОПОВЕСТЯВА ПРЕД ВАС ДЕТАЙЛИ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА И ПРОЦЕДУРИТЕ СИ ЗА СИГУРНОСТ. В случай че прекратим акаунта ви или достъпа до Портфейла ви, ще отменим това прекратяване, веднага щом причините за него вече не съществуват, но нямаме задължение да ви известяваме кога (и дали) подобно прекратяване ще бъде отменено.
  3. Ако държите Дигитални активи във вашия Портфейл в Paxful и няма активност в профила ви за периода от време, предвиден от приложимото законодателство, може да се наложи да докладваме останалите Дигитални активи във вашия акаунт като непоискана собственост в съответствие със законите, касаещи изоставената собственост и наследяването от държавата поради липса на наследници. Ако това се случи, ние ще положим разумни усилия, за да ви предоставим писмено известие. Ако не успеете да отговорите на такова известие в рамките на седем (7) работни дни от получаването му, или в друг законово предвиден срок, може да се наложи да доставим съответните Дигитални активи на приложимата юрисдикция като непоискана собственост. Ние си запазваме правото да приспадаме такса за бездействие или други административни начисления от такива непоискани Дигитални активи, съгласно приложимото законодателство.
  4. We reserve the right to reverse internally received Digital Assets to your Paxful Wallet back to the originating account if the owner of the originating account successfully demonstrates that the Digital Assets were transferred to your Paxful Wallet in error, and if there has been no activity in your account for a period of 24 months. If this occurs, we will use reasonable efforts to provide written notice to you. If you fail to respond to any such notice within 14 days, we may be required to reverse Digital Assets to the owner of the originating account.
 13. ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА

  1. Когато осъществявате достъп до Услугите или когато ги използвате, вие се съгласявате, че ще ги използвате съгласно общите условия на настоящото Споразумение (включително и Политика за поверителност) и няма да извършвате незаконни деяния, както и че вие носите цялата отговорност за поведението си, докато използвате Услугите. Без ограничение на предходното, вие се съгласявате, че няма да:
   1. използвате Услугите ни по какъвто и да е начин, който би могъл да попречи, да наруши, да повлияе отрицателно или да попречи на други потребители да се възползват напълно от нашите Услуги, или по начин, който би могъл да повреди, деактивира, претовари или наруши функционирането на нашите Услуги по какъвто и да е начин;
   2. участвате в каквито и да е дейности, които биха могли да нарушат или да подпомогнат нарушаването на който и да е закон, наредба или разпоредба, програми за санкции, въведени в държави, където развиваме търговска или друга дейност, или които биха включвали процедури от какъвто и да е незаконен характер; публикувате, разпространявате или дистрибутирате каквито и да е незаконни материали или информация;
   3. пречите на достъпа или употребата от страна на друг потребител на Услугите; клеветите, злоупотребявате, изнудвате, тормозите, следите, заплашвате или по друг начин да нарушавате или престъпвате правата (като например, но без да се ограничава до: правото на неприкосновеност, публичност и интелектуална собственост) на други потребители; да подбуждате, заплашвате, опосредствате или насърчавате и подстрекавате към омраза, расова нетърпимост или насилствени действия срещу другите; да събирате по какъвто и да е метод информация от нашия Уебсайт за други потребители;
   4. извършвате никаква дейност, която има за цел да измами, оклевети или по друг начин да причини щети на Paxful или на нашите потребители; или да предоставяте невярна, неточна, измамна или подвеждаща информация на Paxful или на друг потребител във връзка с нашите Услуги или както е предвидено или поискано по силата на настоящото Споразумение;
   5. въвеждате в Услугите вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други вредни материали; да използвате робот, паяк, кролър, скрейпър или други автоматизирани средства или интерфейс, които не са предоставени от нас за достъп до нашите Услуги или за извличане на данни; да се опитвате да заобиколите техниките за филтриране на съдържание, които използваме, или да се опитвате да осъществите достъп до която и да е услуга или част от нашите Услуги, до които нямате право да получите достъп; или да поставяте където и да е в маркетплейса на Paxful реклами или промоции, които биха улеснили покупката или продажбата на Дигитални активи извън Услугите на Paxful;
   6. извършвате транзакции, включващи елементи, които нарушават каквито и да било авторски права, търговска марка, право на публичност или поверителност или друго интелектуално право съгласно закона, или включващи други лицензирани материали без съответното разрешение от притежателя на правата; да използвате интелектуалната собственост, името или логото на Paxful, включително и да използвате търговските или сервизни марки на Paxful, без предварително писмено съгласие от нас или по начин, който вреди на Paxful или марката Paxful; всяко действие, което предполага неистинно одобрение от или асоцииране с Paxful; или да разработвате приложения на трети страни, които взаимодействат с нашите Услуги без нашето предварително писмено съгласие; или
   7. насърчавате или опосредствате трета страна да участва в която и да е от дейностите, забранени в настоящия Раздел 13.
 14. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

  1. Предоставяме ви ограничен, неизключителен, непрехвърляем лиценз, при спазване на общите условия в настоящото Споразумение, за да осъществявате достъп и използвате Услугите, Уебсайта и свързаното с тях съдържание, материали, информация (наричани събирателно „Съдържанието“) единствено за цели, одобрени от Paxful, според случая. Всяко друго използване на Уебсайта или Съдържанието е изрично забранено и всички други права, право на собственост и интерес към Услугите, Уебсайта или Съдържанието са собственост изключително на Paxful. Вие се съгласявате, че няма да копирате, предавате, разпространявате, продавате, лицензирате, реконструирате, променяте, публикувате или участвате в прехвърлянето или продажбата, в създаването на производни произведения или по какъвто и да е друг начин да използвате някоя част от Съдържанието, изцяло или отчасти без предварително писмено съгласие на Paxful. Нямате право да копирате, имитирате или използвате която и да е от търговските марки, регистрираните марки, логата или каквато и да е интелектуална собственост на Paxful без предварителното писмено съгласие от Paxful.
  2. Въпреки че възнамеряваме да предоставяме точна и навременна информация на Уебсайта Paxful, нашият Уебсайт (включително, без ограничение, Съдържанието) не винаги може да бъде напълно точен, пълен или актуален и може също така да включва технически неточности или печатни грешки. В опит да продължим да ви предоставяме възможно най-пълна и точна информация, информацията може да се променя или актуализира от време на време без предизвестие, включително, без ограничение, информация относно нашите политики, продукти и услуги. Съответно, трябва да проверявате цялата информация, преди да разчитате на нея, а всички решения, основани на информацията, съдържаща се на Уебсайта н Paxful, са ваша отговорност и ние няма да носим отговорност за такива решения. Информацията, предоставена от трети страни, е само за информационни цели и Paxful не прави никакви декларации или гаранции за нейната точност. Линковете към материали на трети страни (включително без ограничение, уебсайтове) могат да бъдат предоставени за удобство, но не се контролират от нас. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние не носим отговорност за никакъв аспект от информацията, съдържанието или Услугите, съдържащи се в материали на трети страни или на сайтове на трети страни, достъпни или свързани с Уебсайта на Paxful.
 15. ОТЗИВИ И ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

  1. Paxful винаги се стреми да подобри своите Услуги и Уебсайт. Ако имате идеи или предложения относно подобрения или допълнения към Услугите или Уебсайта на дружество Paxful, същото би искало да ги чуе; всяка подадена информация обаче ще бъде предмет на условията в настоящото Споразумение.
  2. При никакви обстоятелства оповестяването пред дружество Paxful или пред някое от неговите дъщерни дружества, дружества-майки или партньорски дружества, или пред някой от техните мениджъри, директори, членове, акционери, служители и агенти, или пред някой от техните наследници, представители и възложители (всеки от които се нарича „Страна на Paxful“, а събирателно – „Страните на Paxful“) на каквато и да е идея, отзив или какъвто и да е свързан материал, не подлежи на задължение за спазване на поверителност или очакване за компенсация.
  3. Подавайки информация за идея или отзив или какъвто и да е свързан материал, който иначе би бил предмет на правото на интелектуална собственост („Работата“) към Paxful или към Страна на Paxful, вие предоставяте на Paxful, що се отнася до подадената Работа, неизключителен, вечен, световен лиценз за безвъзмездно използване на цялото съдържание на съответните идеи и отзиви за всякакви цели. Освен това, вие се отказвате от всякакви морални права в максималната степен, разрешена от законодателството на Съединените щати, които бихте могли да имате по повод Работата и декларирате и гарантирате пред съответната Страна на Paxful, че Работата е изцяло ваше оригинално дело, че никой друг няма права върху Работата, и че Страните на Paxful не дължат никакви роялти плащания с цел използване на Работата, както и че могат да използват свързания материал, ако желаят, както е предоставен или изменен от която и да е Страна на Paxful, без да получават разрешение или лиценз от която и да е трета страна.
  4. Освен това също така приемате, че Paxful може да издаде подлиценз на всяка от Страните на Paxful да използва по всякакъв начин всяка Работа и материал, които сте предоставили.
  5. Имаме право да отстраним всяка публикация, която бихте могли да направите на Уебсайта, по наша окончателна преценка, без предупреждение и съобщаване на причина.
 16. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

  Препоръчваме ви да посетите нашата страница с ЧЗВ преди да се свържете с нас. Ако страницата с ЧЗВ не съдържа информацията, която търсите, Paxful предлага денонощна поддръжка. Можете да се свържете с нас чрез нашия уиджет за поддръжка, разположен на страницата с ЧЗВ.

 17. ФОРСМАЖОР

  1. Ние не носим отговорност за забавяния, некоректно изпълнение или прекъсване на Услугата, които са резултат пряко или косвено от каквато и да е причина или състояние извън нашия разумен контрол, включително, но не само, дължащите се на значителна нестабилност на пазара, забавяне или неизправност, дължащи се на природна сила, актове на граждански или военни власти, актове на терористи, граждански размирици, война, стачка или друг вид трудов спор, пожар, прекъсване на телекомуникационни или интернет услуги или услуги на мрежови доставчици, повреда на оборудване и/или софтуер, друг вид катастрофално или друго събитие което е извън нашия разумен контрол, като това няма да засегне валидността и приложимостта на останалите разпоредби.
 18. СЪЩНОСТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

  1. Настоящото Споразумение представлява цялото споразумение между вас и Paxful по отношение на общите условия в настоящото Споразумение, като същото следва да отменя всички предишни договорености и споразумения между вас и Paxful по този въпрос и следва да има повече тежест от тях. Нямате право да прехвърляте никакви свои права или задължения по настоящото Споразумение без нашето предварително писмено съгласие.