Pogoji storitve Paxful za vezano valuto

Datum začetka veljavnosti: 4. marec 2021

POZORNO PREBERITE TO POGODBO. Z uporabo storitve Paxful za vezano valuto se strinjate, da za vas veljajo dodatni »pogoji storitve Paxful za vezano valuto« ter se strinjate in potrjujete, da ste pozorno prebrali, razumeli in sprejemate vse pogoje in določila, ki veljajo poleg pogojev storitve podjetja Paxful (»pogodba«). Vsi izrazi z veliko začetnico, ki so uporabljeni, a niso navedeni spodaj, imajo pomen kot je opisano v tej pogodbi. Če pride do neskladja med pogodbo in Pogoji storitve Paxful za vezano valuto med vašo uporabo storitve Paxful za vezano valuto ali v povezavi z vašo uporabo, veljajo slednji pogoji.

O storitvi Paxful za vezano valuto

Storitev Paxful za vezano valuto je mehanizem priporočil, ki vam kot kvalificiranemu uporabniku platforme Paxful omogoča transakcije med osebami z vnaprej določenim podjetjem tretje osebe (»nasprotna stranka za vezano valuto«), ki ga izbere Paxful, za zamenjavo vaših bitcoinov za digitalno valuto, vezano na tečaj USD, ki jo za vas hrani nasprotna stranka za vezano valuto. To vam omogoča prodajo bitcoinov za izbrano vezano valuto.

Mehanizem priporočil

Storitev Paxful za vezano valuto je mehanizem priporočil z omejeno uporabo, na voljo na platformi Paxful. Če izrazite interes za transakcijo s Paxful vezano valuto, vas bo podjetje Paxful priporočilo nasprotni stranki za vezano valuto za izvedbo transakcije. Nato morate slediti pozivom in poslati pogoje ponudbe nasprotni stranki. Če nasprotna stranka za vezano valuto sprejme vaše pogoje, bo transakcija opravljena med vami in nasprotno stranko. Podjetje Paxful tudi pri tovrstnih transakcijah nima vpliva, nadzora, moči odločanja ali presoje za transakcijo ali poskus transakcije med vami in nasprotno stranko za vezano valuto. Podjetje Paxful ni varuh vezanih valut, prav tako ne moremo svetovati ali pomagati uporabnikom platforme Paxful pri pridobivanju vezanih valut.

Nasprotna stranka za vezano valuto ima lahko svoje pogoje in določila za transakcije s storitvijo Paxful za vezano valuto. Menjalni tečaji, hitrost menjave ter drugi pogoji in določila za storitev za vezano valuto se lahko razlikujejo, kot to določi nasprotna stranka za vezano valuto (»pogoji nasprotne stranke za vezano valuto«). S privolitvijo v transakcijo z nasprotno stranko za vezano valuto sprejemate pogoje in določila nasprotne stranke. Ti pogoji veljajo v vseh primerih, razen če pogoji nasprotujejo pogodbi ali jo kršijo, so nezakoniti, nerazumni ali jih je tudi drugače težko sprejeti (to je v izključni in absolutni presoji podjetja Paxful), ali če se vi in nasprotna stranka za vezano valuto strinjata, da se pogoji ponudbe lahko spremenijo. VAŠA ODGOVORNOST JE, DA POZORNO PREBERETE IN DOSLEDNO UPOŠTEVATE POGOJE NASPROTNE STRANKE ZA VEZANO VALUTO. ČE NE UPOŠTEVATE POGOJEV, BO TRANSAKCIJA MORDA ZAVRNJENA. NIKOLI NE OPRAVITE TRANSAKCIJE, ČE NISTE UPOŠTEVALI VSEH POGOJEV IN DOLOČIL. ČE NE UPOŠTEVATE POGOJEV IN DOLOČIL, VAM PODJETJE PAXFUL V POSTOPKU SPORA NE MORE POMAGATI PRI VRAČILU SREDSTEV.

Provizije

Podjetje Paxful svoje provizije objavlja na pregleden način. Za vsako uporabo storitev podjetje Paxful zaračunava provizijo. Če želite več informacij in novic o stroških pretvorbe, si oglejte vsebino v našem središču za pomoč.

Ustrezni računi in države z omejitvami

Storitev Paxful za vezano valuto je na voljo samo tistim uporabnikom, ki ustrezajo pogojem storitve. Če želite uporabljati storitev, morate opraviti preverjanje računa in v denarnici Paxful imeti vsaj 1,00 USD ter dodatno količino bitcoina za plačilo drugih stroškov in provizij. Podjetje Paxful si pridržuje pravico, da spremeni pogoje uporabe ali prepove uporabo storitve uporabniku platforme Paxful, nasprotna stranka za vezano valuto pa lahko zavrne katero koli transakcijo s katerim koli uporabnikom platforme Paxful. Poleg omejitev za uporabnike iz določenih držav, kot je navedeno v razdelku 2.7 naših pogojev storitve, storitev Paxful za vezano valuto ni na voljo prebivalcem zvezne države Teksas.

BREZ JAMSTVA, OMEJITVE ODGOVORNOSTI IN PREVZEMANJA TVEGANJA

STORITVE VEZANE VALUTE PAXFUL SO NAVEDENE NA OSNOVI »KOT SO« IN »KOT SO VOLJO« BREZ NAKAZANIH ALI POSLEDIČNIH JAMSTEV, ZASTOPANJA ALI GARANCIJ. V NAJVEČJI MOŽNI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, PODJETJE PAXFUL EKSPLICITNO ZAVRAČA VSA NAKAZANA JAMSTVA LASTNIŠTVA, TRŽNO KAKOVOST BLAGA IN USTREZNOST ZA PREDVIDENO RABO IN/ALI KRŠITVE. PAXFUL NE DAJE NIKAKRŠNIH ZASTOPANJ ALI JAMSTEV, DA BO DOSTOP DO SPLETNIH STRANI, TER KATERI KOLI DEL STORITEV ALI VSEBIN NA VOLJO NEPREKINJENO, PRAVOČASNO IN BREZ NAPAK. PAXFUL NI ODGOVOREN ZA MOTNJE ALI IZGUBE, KI JIH LAHKO UTRPI UPORABNIK, TER NI ODGOVOREN ZA NEDELOVANJE PROGRAMSKE OPREME ALI TEHNOLOGIJE TRETJIH OSEB. STRINJATE SE IN POTRJUJETE, DA SE NE BOSTE ZANAŠALI NA IZJAVE ALI RAZUMEVANJA, V PISNI ALI USTNI OBLIKI, V ZVEZI Z VAŠO UPORABO IN DOSTOPOM DO STORITEV NA NAŠEM SPLETNEM MESTU. BREZ TEH OMEJITEV, SPREJEMATE TVEGANJA, POVEZANA Z UPORABO DIGITALNIH DENARNIC, VKLJUČNO (A NE OMEJENO NANJE) Z REGULATIVNIMI TVEGANJI, NAPAKAMI STROJNE OPREME, NAPAKAMI PROGRAMSKE OPREME, MOTNJAMI ZARADI NEDELOVANJA INTERNETNE POVEZAVE, ZLONAMERNE OPREME IN VMEŠAVANJA TRETJIH OSEB, KAR LAHKO POVZROČI IZGUBO DOSTOPA DO RAČUNA, DENARNICE ALI DRUGIH PODATKOV, NAPAKO STREŽNIKA ALI IZGUBO PODATKOV. SPREJEMATE IN SE STRINJATE, DA PODJETJE PAXFUL NI ODGOVORNO ZA NAPAKE V KOMUNIKACIJI, MOTNJE, NAPAKE, ZAMUDE IN DRUGE OMEJITVE, KI BI SE POJAVILE PRI VAŠI UPORABI NAŠIH STORITEV, NE GLEDE NA VZROK TEŽAVE.

PODJETJE PAXFUL, NJEGOVI PARTNERJI IN PONUDNIKI STORITEV TER VSI URADNIKI, DIREKTORJI, ZAPOSLENI, SVETOVALCI, ZASTOPNIKI IN PREDSTAVNIKI OMENJENIH PODJETIJ V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI (A) ZA VSOTO, KI BI PRESEGALA VREDNOST SKUPNIH PROVIZIJ, KI STE JIH PLAČALI ZA STORITVE V ZADNJIH DVANAJSTIH (12) MESECIH, IN SO VZROK ZA VAŠE UKREPANJE, ALI (B) ZA KAKRŠEN KOLI IZGUBLJENI DOBIČEK, ZMANJŠANJE V VREDNOSTI ALI POSLOVNO PRILOŽNOST, IZGUBO, POŠKODBO, OKVARO ALI IZGUBO PODATKOV NEPOSREDNO ALI NEOPRIJEMLJIVO, V POVEZAVI S POSREDNO ALI NEPOSREDNO UPORABO SPLETNEGA MESTA ALI STORITEV ALI TEGA SPORAZUMA, TUDI V PRIMERU, KO JE BIL ZASTOPNIK PODJETJA PAXFUL OBVEŠČEN O TEM ALI BI MORAL VEDETI ZA MOŽNOST ŠKODE, RAZEN V PRIMERU, ČE JE ŠKODA NASTALA ZARADI HUDE MALOMARNOSTI PODJETJA PAXFUL, PREVARE, NAMERNE KRŠITVE ALI NAMERNEGA KRŠENJA ZAKONA. NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NENAMERNIH ALI POSLEDIČNIH ŠKOD, ZATO ZGORNJE OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.