VILKÅR FOR BRUK for Paxful Inc.

DENNE AVTALEN INNEHOLDER SVÆRT VIKTIG INFORMASJON OM DINE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER, SAMT VILKÅR, BEGRENSNINGER OG UNNTAK SOM KAN GJELDE FOR DEG. VENNLIGST LES DEN NØYE.

Disse vilkårene for bruk og eventuelle endringer og omformuleringer heri («Avtalen») danner en juridisk avtale som dekker levering av tjenester fra Paxful til deg, inkludert å tilby en markedsplass for å gjøre det mulig for kjøpere og selgere av «Digitale eiendeler» (dette begrep skal forstås til å inkludere digitale valutaer som bitcoin, tether, og andre som støttes av en Paxful-lommebok) for å ta del i transaksjoner med hverandre på («Markedsplassen»), som tilbyr vertsbaserte digitale lommeboktjenester, holder og utgir digitale eiendeler som instruert ved ferdigstillelse av et kjøp av digitale eiendeler og andre tjenester som er beskrevet i denne avtalen (samlet «Tjenester» og individuelt, en «Tjeneste») levert av Paxful, Inc. og alle dets tilknyttede selskaper, inkludert, men ikke begrenset til Paxful USA, Inc. (samlet kalt «Paxful» eller «vi » eller «oss» eller «selskapet») til deg som individ (også referert til som en «bruker» eller «du»). Paxful.com og dets relaterte tjenester eies og drives av Paxful. Din bruk av tjenestene vil være underlagt denne avtalen, sammen med vår personvernerklæring, retningslinjer for informasjonskapsler og e-signatur-samtykke.

DISSE VILKÅRENE KREVER BRUK AV VOLDGIFT FOR Å LØSE TVISTER I STEDET FOR JURYRETTSSAKER ELLER GRUPPESØKSMÅL.

Ved å registrere deg for å bruke en konto via paxful.com, eller tilknyttede nettsteder, API-er eller mobilapplikasjoner, inkludert nettadresser som drives av Paxful (samlet «Paxful-nettsiden» eller «Nettsiden»), godtar du at du har nøye og grundig lest, forstått og godtatt alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, inkludert vår personvernerklæring, retningslinjer for informasjonskapsler og e-signatur-samtykke.

VERDIEN AV DIGITALE EIENDELER KAN GÅ OPP ELLER NED, OG DET KAN VÆRE EN BETYDELIG RISIKO FOR AT DU TAPER PENGER PÅ Å KJØPE, SELGE, HOLDE ELLER INVESTERE I DIGITALE EIENDELER. DU BØR NØYE VURDERE OM HANDEL ELLER Å HOLDE DIGITALE EIENDELER ER EGNET FOR DEG MED TANKE PÅ DIN ØKONOMISKE TILSTAND.

Om Paxful og dets tjenester

Paxful er en ledende bruker-til-bruker-markedsplass for å legge til rette for kjøp og salg av digitale eiendeler med selgere som aksepterer mer enn 300 betalingsmåter i bytte for deres digitale eiendeler. Betalingsmåter forhandles og utveksles på bruker-til-bruker basis mellom kjøperne i markedsplassen («Kjøpere») og selgere i markedsplassen («Selgere»). Våre brukere er enige om hvilke betalingsmåter som skal brukes til å fullføre en transaksjon og er fullt ansvarlige for å bruke slike betalingsmåter på en lovlig måte.

Paxful tilbyr også vertsbaserte digitale lommeboktjenester gjennom en ledende global leverandør av digitale lommebøker. Vår verdensomspennende brukerbase er i stand til å legge inn tilbud om å enten kjøpe eller selge digitale eiendeler på en rekke praktiske metoder. Skaperen av tilbudet er ansvarlig for noteringsvilkårene for transaksjonen, inkludert betalingsmetodene selgeren vil akseptere. Når et tilbud er valgt av en annen Paxful-bruker, er selgerens digitale eiendeler låst som en del av våre transaksjonsprosedyrer (som vi refererer til som «Paxful-Escrow») frem til alle forhold som er nødvendige for å fullbyrde transaksjonen har skjedd. Salget er fullført og digitale eiendeler blir ulåst og utgitt til kjøperen av selgeren når kjøperen har fullført vilkårene for transaksjonen og betalingen er bekreftet som gyldig og mottatt av selgeren. PAXFUL FUNGERER IKKE SOM BETALINGSBEHANDLER. ALT ANSVAR FOR Å SENDE OG MOTTA BETALING OG BEKREFTE GYLDIGHETEN AV TRANSAKSJONENE LIGGER MELLOM KJØPER OG SELGER. De digitale eiendelene vi låser, frigis tilbake til selgeren hvis kjøperen velger å avbryte transaksjonen. Selgeren kan ikke avbryte transaksjonen på noe tidspunkt. Selgeren har bare muligheten til å låse opp digitale eiendeler og slippe den til kjøperen. Dette er en sikkerhetsbeskyttelse for kjøperen. Dersom en selger må avbryte transaksjonen på grunn av at en kjøper ikke følger vilkårene i transaksjonen, må de starte en tvist og oppgi en grunn til å gjøre dette, som beskrevet i avsnitt 8 i denne avtalen. Transaksjoner på nettstedet vårt utføres mellom kjøpere og selgere. Paxful er således ikke en part i noen transaksjon.

Den vertsbaserte digitale valutalommeboktjenesten som er levert av Paxful er en sikker metode for lagring, sending og mottak av digital valuta. Paxful lagrer eller oppbevarer ikke digitale eiendeler. Digitale eiendeler lagres alltid på sine respektive nettverk eller på blokkjeden. Alle digitale valutatransaksjoner skjer i det digitale valutanettverket, ikke på Paxful. Det er ingen garantier for at transaksjonen vil behandles på det digitale valutanettverket. Paxful forbeholder seg retten til å nekte å behandle enhver transaksjon hvis loven krever det, eller hvis vi anser transaksjonene som i henhold til våre vilkår og betingelser i denne avtalen. Du aksepterer herved og erkjenner at du tar fullt ansvar for alle aktiviteter som skjer i lommeboken din og aksepterer all risiko for autorisert eller uautorisert tilgang til lommeboken din, i den grad loven tillater det.

 1. GENERELT

  1. Vi forbeholder oss retten til å når som helst forandre, endre eller revidere denne avtalen etter eget skjønn og uten forvarsel. Slike endringer i forbindelse med din bruk av tjenestene trer i kraft når de legges ut på Paxful-nettstedet og ikke med tilbakevirkende kraft. Hvis du har gitt oss en e-postadresse, kan vi også varsle deg via e-post om at avtalen er revidert. Hvis du ikke godtar vilkårene i den reviderte avtalen, er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel å umiddelbart avslutte din bruk av tjenestene og stenge kontoen din.
  2. Det er ditt ansvar å lese avtalen nøye og regelmessig gjennomgå denne avtalen som ligger på Paxful-nettstedet. Din fortsatte bruk av tjenestene skal bety at du samtykker i å være bundet av den da gjeldende avtalen.
  3. Unnlatelse eller forsinkelse av Paxful i å håndheve eller delvis håndheve noen bestemmelser i avtalen skal ikke tolkes som en fraskrivelse av noen av våre rettigheter eller rettsmidler.
 2. KONTO OG REGISTRERING

  1. For å kunne bruke tjenestene må du registrere en konto via nettstedet vårt. Under registreringsprosessen vil vi be deg om visse opplysninger, inkludert, men ikke begrenset til navn, adresse og andre personlige opplysninger for å bekrefte identiteten din. Vi kan, etter eget skjønn, nekte å vedlikeholde en konto for deg. Du godtar herved og erkjenner at du: (a) er myndig i din respektive jurisdiksjon for å godta denne avtalen; og (b) ikke tidligere har blitt suspendert eller fjernet fra å bruke tjenestene våre.
  2. Ved å bruke kontoen din godtar og bekrefter du at du vil bruke tjenestene våre selv, og at du ikke kan bruke kontoen din til å fungere som mellomledd eller megler for noen annen tredjepart, person eller enhet. Med mindre uttrykkelig autorisert av Paxful, har du bare lov til å ha én konto, og du har ikke lov til å selge, låne, dele eller på annen måte gjøre kontoen din eller noen detaljer som er nødvendige for å få tilgang til kontoen din tilgjengelig til andre personer eller enheter enn deg selv. Du er ene og alene ansvarlig og forpliktet til å opprettholde tilstrekkelig sikkerhet og kontroll over alle brukernavn, e-postadresser, passord, tofaktorautentiseringskoder eller andre koder eller legitimasjon som du bruker til å få tilgang til tjenestene. Kontoen din må ikke inneholde villedende eller bedragersk informasjon. Det er strengt forbudt å opprette falsk informasjon for kontoen din, forfalske opprinnelseslandet ditt eller oppgi falske identifikasjonsdokumenter.
  3. Under registreringen av kontoen din samtykker du i å gi oss informasjonen vi ber om i forbindelse med identitetsverifisering og påvisning av hvitvasking av penger, terrorfinansiering, svindel eller annen økonomisk kriminalitet, og tillater oss å holde oversikt over slik informasjon. Du må fullføre visse verifiseringsprosedyrer før du får lov til å bruke tjenestene, der prosedyrene kan endres fortløpende som følge av informasjon som samles inn om deg. Informasjonen vi ber om kan omfatte visse personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, personnummer, skattebetaleridentifikasjonsnummer og offentlig identifikasjon. Når du gir oss denne eller annen informasjon som kan være nødvendig, bekrefter du at all informasjonen er sann, nøyaktig og ikke villedende. Du samtykker i å holde oss oppdatert umiddelbart hvis noe av informasjonen du oppgir endres. DU AUTORISERER OSS TIL Å GJØRE FORESPØRSLER, ENTEN DIREKTE ELLER GJENNOM TREDJEPARTER, SOM VI ANSER SOM NØDVENDIGE FOR Å BEKREFTE IDENTITETEN DIN ELLER BESKYTTE DEG OG/ELLER OSS MOT SVINDEL ELLER ANNEN ØKONOMISK KRIMINALITET, OG Å IVERKSETTE TILTAK VI ANSER SOM NØDVENDIGE BASERT PÅ RESULTATENE AV SLIKE HENVENDELSER. NÅR VI UTFØRER DISSE HENVENDELSENE, ERKJENNER OG GODTAR DU AT DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER KAN BLI UTLEVERT TIL KREDITTREFERANSE OG SVINDELFOREBYGGING ELLER FINANSIELLE KRIMINALITETSBYRÅER, OG AT DISSE BYRÅENE KAN SVARE PÅ VÅRE HENVENDELSER I SIN HELHET.
  4. Hvis du bruker tjenestene på vegne av en juridisk enhet, for eksempel en bedriftsenhet, bekrefter og garanterer du videre at: (i) den juridiske enheten er behørig organisert og gyldig eksisterende i henhold til gjeldende lover i jurisdiksjonen til organisasjonen; og (ii) du er behørig autorisert av en slik juridisk enhet til å handle på vegne av den. En bedriftsverifisert konto er spesifikk for den juridiske enheten og kan kun brukes av personen som registrerte den. Bedriftskontoer kan ikke deles med eller brukes av andre personer eller enheter. Bedriftskontoer som er verifiserte, er tillatt følgende begrensede unntak:

   • En godkjent bedriftskonto kan når som helst ha flere aktive brukerkontoer, forutsatt at alle er bedriftsverifiserte og drives av utpekte ansatte i selskapet som tidligere har blitt avslørt og godkjent av Paxful etter eget skjønn;
   • Bedriftskontoer kan til enhver tid kun ha ett aktivt tilbud for en bestemt transaksjon, og har ikke lov til å ha flere tilbud for en slik spesifikk transaksjon fra sine andre bedriftskontoer.
  5. Du er eneansvarlig for å opprette et sterkt passord og opprettholde tilstrekkelig sikkerhet og kontroll over alle ID-er, passord, tips, personlige identifikasjonsnumre (PIN-koder), API-nøkler eller andre koder du bruker for å få tilgang til tjenestene våre. Tap eller kompromittering av den foregående informasjonen og/eller dine personlige opplysninger kan føre til uautorisert tilgang til kontoen din av tredjeparter og tap eller tyveri av digitale eiendeler og/eller midler knyttet til kontoen din, inkludert dine tilknyttede betalingsmåter. Du er eneansvarlig for å holde e-postadressen din, telefonnummeret ditt og andre kontaktdetaljer oppdatert i kontoprofilen din for å motta eventuelle meldinger eller varsler som vi kan sende deg. Du bør aldri tillate ekstern tilgang eller dele dataskjermen med noen andre når du er logget på kontoen din. Vi påtar oss ingen ansvar for tap som kan oppstå på grunn av kompromittering av kontopåloggingsinformasjon som ikke skyldes feil hos Paxful og/eller din unnlatelse av å følge eller iverksette tiltak på noen meldinger eller varsler som vi kan sende til deg.
  6. For å bruke tjenestene våre, må du kanskje oppfylle visse juridiske forpliktelser i ditt land og/eller bosted. Ved å godta disse vilkårene i denne avtalen, bekrefter du at du har gjennomgått lokale lover og forskrifter, og at du er klar over og oppfyller alle slike forpliktelser. På grunn av juridiske eller regulatoriske forbud, tilbyr vi ikke bruk av tjenestene våre i visse jurisdiksjoner. Ved å godta vilkårene i denne avtalen, bekrefter du at du ikke er bosatt eller underlagt lovene og forskriftene i disse jurisdiksjonene.
  7. Vi gjør muligens ikke alle tjenestene tilgjengelige i alle markeder og jurisdiksjoner, og vi kan begrense eller forby bruk av hele eller deler av tjenestene fra visse jurisdiksjoner («begrensede jurisdiksjoner»). På dette tidspunktet omfatter begrensede jurisdiksjoner de som er identifisert i vår «Liste over forbudte land», og delstatene Washington og New York. Tjenestene er videre ikke tilgjengelig med hensyn til den digitale valutaen tether (USDT) for brukere som er bosatt i delstaten Texas. Du må ikke forsøke å bruke tjenestene våre hvis du befinner deg i noen av disse begrensede jurisdiksjonene. Du må ikke forsøke å omgå eventuelle restriksjoner som er pålagt via tjenestene, for eksempel ved å skjule IP-adressen din eller sende inn unøyaktig informasjon om posisjonen din.
 3. JURISDIKSJON, VOLDGIFT OG SEPARERBARHET

  1. Denne avtalen og din bruk av nettstedet og tjenestene skal styres av og tolkes i samsvar med delstaten Delaware, uten hensyn til prinsipper for lovkonflikt.
  2. Voldgift. Du og Paxful er enige om at enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen eller tjenestene, skal avgjøres i bindende voldgift, på individuell basis, i samsvar med American Arbitration Associations regler for voldgift for forbrukerrelaterte tvister (tilgjengelig på https://www.adr.org/rules). I henhold til gjeldende jurisdiksjonskrav kan forbrukerfordringshavere (personer hvis transaksjon er ment for personlig, familie- eller husholdningsbruk) velge å forfølge sine krav i sin lokale småkravdomstol i stedet for gjennom voldgift så lenge deres sak forblir i en småkravsdomstol og kun fortsetter på en individuell (ikke-klasse- eller ikke-representativ) basis.

   FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL: I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOV, VIL ALLE KRAV KUN BLI FREMMET PÅ INDIVIDUELL BASIS, OG IKKE SOM SAKSØKER ELLER KLASSEMEDLEM I EN PÅSTÅTT KLASSE, KOLLEKTIV HANDLING ELLER REPRESENTATIV PROSEDYRE (SAMLET «FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL»). VOLDGIFTSDOMMEREN KAN IKKE KONSOLIDERE MER ENN ÉN PERSONS KRAV ELLER DELTA I NOEN KLASSEMEGLING. DU ERKJENNER AT VED Å GODTA DISSE VILKÅRENE, FRASKRIVER DU OG PAXFUL DERE ENHVER RETT TIL EN JURYRETTSSAK, OG DU FRASKRIVER DEG RETTEN TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL MOT PAXFUL.

   Den føderale voldgiftsloven, 9 U.S.C. §§ 1–16, gjelder fullt ut for voldgiften. Voldgiften vil bli utført av en enkelt, nøytral voldgiftsdommer og skal finne sted i delstaten Delaware, eller et annet gjensidig overensstemmende sted, på engelsk. Voldgiftsdommeren kan tildele enhver avløsning som en domstol med kompetent jurisdiksjon kan tildele, inkludert advokathonorarer når det er godkjent ved lov, og voldgiftsbeslutningen kan inngås som en dom og håndheves i enhver domstol. På forespørsel kan høringer utføres personlig eller via telefon, og voldgiftsdommeren kan sørge for å sende inn og bestemme bevegelser på briefinger, uten muntlige høringer. Den rådende parten i enhver handling eller prosedyre for å håndheve denne avtalen skal ha rett til kostnader og advokathonorarer.

   Hvis voldgiftsdommeren(e) eller voldgiftsadministratoren vil pålegge dokumentavgifter eller andre administrative kostnader på deg, vil vi refundere deg, på forespørsel, i den grad slike avgifter eller kostnader ville overstige de som du ellers måtte betale hvis du i stedet gjennomfører søksmålet i en domstol. Vi vil også betale ekstra gebyrer eller kostnader hvis det kreves å gjøre det av voldgiftsadministratorens regler eller gjeldende lov. Bortsett fra det foregående, vil hver part være ansvarlig for eventuelle andre avgifter eller kostnader, for eksempel advokathonorarer som parten kan pådra seg.

  3. Hvis noen del av denne avtalen holdes av en voldgiftsdommer eller domstol i USA for å være ugyldig eller ikke kan håndheves helt eller delvis, skal ikke gyldigheten eller gjennomførbarheten til de andre delene av disse vilkårene påvirkes. Eventuelle overskrifter i denne avtalen er kun til informasjonsøyemed og er ikke håndhevbare bestemmelser i denne avtalen.
 4. PERSONVERNERKLÆRING OG SIKKERHET

  1. Vi forsøker å ta alle rimelige skritt for å beskytte dine personlige opplysninger. Vi kan imidlertid ikke garantere sikkerheten til dataene du oppgir på nettet. Du aksepterer de iboende sikkerhetsrisikoene ved å gi informasjon og handle på nettet, og du vil ikke holde oss ansvarlig for brudd på sikkerheten med mindre dette skyldes vår uaktsomhet.
  2. Vennligst se vår offisielle personvernerklæring: https://paxful.com/privacy.
 5. INGEN GARANTI, ANSVARSBEGRENSNING ELLER RISIKOANTAKELSE

  1. TJENESTENE LEVERES «SOM DE ER» OG «SOM TILGJENGELIG» UTEN NOEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER, ENTEN UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVBESTEMTE. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER PAXFUL SEG SPESIFIKT EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM TITTEL, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG/ELLER IKKE-KRENKELSE. PAXFUL GIR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER OM AT TILGANG TIL NETTSTEDET, NOEN DEL AV TJENESTENE ELLER NOE AV MATERIALET I DETTE, VIL VÆRE KONTINUERLIG, UAVBRUTT, TIDSNOK ELLER FEILFRI. PAXFUL ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FORSTYRRELSER ELLER TAP SOM EN BRUKER KAN PÅDRA SEG. DU ERKJENNER HERVED OG GODTAR AT DU IKKE HAR STOLT PÅ NOEN ANNEN UTTALELSE ELLER FORSTÅELSE, ENTEN SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, MED HENSYN TIL DIN BRUK OG TILGANG TIL TJENESTENE OG NETTSTEDET. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, ERKJENNER OG AKSEPTERER DU HERVED DE ULIKE RISIKOENE SOM LIGGER TIL GRUNN FOR Å BRUKE DIGITAL VALUTA, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL MASKINVAREFEIL, PROGRAMVAREPROBLEMER, FEIL PÅ INTERNETTILKOBLING, SKADELIG PROGRAMVARE, TREDJEPARTSFORSTYRRELSER SOM FØRER TIL TAP ELLER MANGEL PÅ TILGANG TIL KONTOEN DIN ELLER LOMMEBOKEN DIN OG ANDRE BRUKERDATA, SERVERFEIL ELLER TAP AV DATA. DU GODTAR OG ERKJENNER AT PAXFUL IKKE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR KOMMUNIKASJONSFEIL, FORSTYRRELSER, FEIL, FORVRENGNINGER ELLER FORSINKELSER DU KAN OPPLEVE NÅR DU BRUKER TJENESTENE, UAVHENGIG AV HVORDAN DE ER FORÅRSAKET.
  2. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL PAXFUL, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG TJENESTELEVERANDØRER, ELLER NOEN AV DERES RESPEKTIVE LEDERE, DIREKTØRER, AGENTER, ANSATTE, RÅDGIVERE, KONSULENTER ELLER REPRESENTANTER, VÆRE ANSVARLIGE (A) FOR ETHVERT BELØP SOM ER STØRRE ENN VERDIEN AV TOTALE GEBYRER BETALT AV DEG FOR TJENESTEN SOM ER GJENSTAND FOR SØKSMÅLSÅRSAKEN I DE TOLV (12) MÅNEDENE FØR TAPET SOM OPPSTÅR, ELLER (B) FOR TAPT FORTJENEsTE , FORMINSKING I VERDI ELLER FORRETNINGSMULIGHET, TAP, SKADE, KORRUPSJON ELLER BRUDD PÅ DATA ELLER ANNEN IMMATERIELL EIENDOM ELLER NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE, IMMATERIELLE ELLER FØLGESKADER, ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNING, UAKTSOMHET, STRENGT ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED AUTORISERT ELLER UAUTORISERT BRUK AV NETTSTEDET ELLER TJENESTENE, ELLER DENNE AVTALEN, SELV OM EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR PAXFUL HAR BLITT INFORMERT OM ELLER VISSTE ELLER BURDE HA KJENT TIL MULIGHETEN FOR SKADER, OG TIL TROSS FOR SVIKT I ET AVTALT ELLER ANNET RETTSMIDDEL AV SITT GRUNNLEGGENDE FORMÅL, BORTSETT FRA I DEN GRAD DET ER EN ENDELIG RETTSLIG BESLUTNING OM AT SLIKE SKADER VAR ET RESULTAT AV PAXFULS GROVE UAKTSOMHET, SVINDEL, FORSETTLIG FORSØMMELSE ELLER FORSETTLIG BRUDD PÅ LOVEN. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ BEGRENSNINGEN OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.
  3. Vi eier eller kontrollerer ikke de underliggende programvareprotokollene som styrer driften av digitale eiendeler. Vanligvis er de underliggende protokollene åpen kildekode, og alle kan bruke, kopiere, endre og distribuere dem. Vi påtar oss intet ansvar for driften av de underliggende protokollene, og vi kan ikke garantere funksjonaliteten eller sikkerheten til nettverksoperasjoner. Spesielt kan de underliggende protokollene være gjenstand for plutselige endringer i driftsregler (inkludert «forgreninger»). Eventuelle endringer i slike materialer kan i vesentlig grad påvirke tilgjengeligheten, verdien, funksjonaliteten og/eller navnet på en slik digital valuta. Paxful kontrollerer ikke timingen og funksjonene til disse materialendringene. Det er ditt ansvar å gjøre deg oppmerksom på kommende driftsendringer, og du må nøye vurdere offentlig tilgjengelig informasjon og informasjon som kan gis av Paxful for å avgjøre om du vil fortsette å bruke tjenestene. Ved en slik operasjonell endring forbeholder Paxful seg retten til å ta slike skritt som kan være nødvendig for å beskytte sikkerheten og sikker drift av plattformen, inkludert midlertidig suspendering av operasjoner for de(n) involverte digitale valutaen(e) og andre nødvendige tiltak. Paxful vil bruke en rimelige innsats for å gi deg varsel om sitt svar på eventuelle materielle driftsendringer; Slike endringer er imidlertid utenfor vår kontroll og kan skje uten varsel til Paxful. Vårt svar på eventuelle vesentlige endringer i drift er underlagt vårt eget skjønn og inkluderer å bestemme seg for ikke å støtte noen ny forgrening eller andre handlinger. Du anerkjenner og aksepterer risikoen ved å utøve endringer i digitale eiendelers protokoller og godtar at Paxful ikke er ansvarlig for slike driftsendringer og ikke er ansvarlig for tap av verdi du kan oppleve som følge av slike endringer. Du erkjenner og aksepterer at Paxful etter eget skjønn kan bestemme sin respons på eventuelle driftsendringer, og at vi ikke har noe ansvar for å hjelpe deg med valutaer eller protokoller som ikke støttes.
  4. Ved å bruke tjenestene våre, kan du se innhold eller bruke tjenester som er levert av tredjeparter, inkludert hyperkoblinger til tredjeparts nettsteder og tjenester fra slike parter («tredjeparts innhold»). Vi støtter, vedtar eller kontrollerer ikke noe tredjeparts innhold, og vil har noe ansvar for slikt tredjeparts innhold overhodet. I tillegg er din omgang eller korrespondanse med slike tredjeparter utelukkende mellom deg og tredjepartene. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av slike forretninger, og du forstår at din bruk av tredjeparts innhold, og din samhandling med tredjeparter, utelukkende er på egen risiko.
  5. For å unngå tvil, gir Paxful ikke investerings-, skatte- eller juridisk rådgivning. Paxful er ikke registrert hos USAs Securities and Exchange Commission og tilbyr ikke verdipapirtjenester eller investeringsråd. Alle transaksjoner gjennom markedsplassen vår utføres på node-til-node-basis mellom selger og kjøper, og du er eneansvarlig for å avgjøre om investeringer, investeringsstrategier eller relatert transaksjoner passer for deg basert på dine personlige investeringsmål, økonomiske tilstand og risikotoleranse. Du bør rådføre deg med din juridiske eller skattemessige fagperson om din spesifikke situasjon. Fra tid til annen kan vi gi pedagogisk informasjon om plattformen og produktene våre for å hjelpe brukerne med å lære mer om tjenestene våre. Informasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til, blogginnlegg, artikler, lenker til tredjeparts innhold, nyhetsstrømmer, opplæringsprogrammer og videoer. Informasjonen på nettstedet eller tredjeparts nettsteder utgjør ikke investeringsråd, økonomisk rådgivning, handelsråd eller noen annen form for råd, og du bør ikke behandle noe av nettstedets innhold som sådan. Før du tar beslutningen om å kjøpe, selge eller holde digitale eiendeler, bør du utvise tilbørlig aktsomhet og rådføre deg med dine finansielle rådgivere før du tar noen investeringsbeslutning. Paxful vil ikke bli holdt ansvarlig for beslutningene du tar for å kjøpe, selge eller holde digitale eiendeler basert på informasjonen som er gitt av Paxful.
  6. Du samtykker i at vi ikke er ansvarlige for eventuelle prissvingninger i digitale eiendeler. I tilfelle markedsforstyrrelser eller en force majeure-hendelse (som beskrevet i avsnitt 17), kan vi gjøre ett eller flere av følgende: (a) suspendere tilgangen til tjenestene; eller (b) hindre deg i å fullføre handlinger via tjenestene. Vi vil ikke være ansvarlige for eventuelle tap som du har lidd som følge av slike handlinger. Etter en slik hendelse, når tjenestene gjenopptas, erkjenner du at gjeldende markedspriser kan avvike vesentlig fra de tilgjengelige prisene før en slik hendelse.
  7. Vi gir ingen garanti for at nettstedet, eller serveren som gjør det tilgjengelig, er fri for virus eller feil, at innholdet er nøyaktig, at det vil bli uavbrutt, eller at feil vil bli korrigert. Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg for tap av noe slag, fra tiltak som er iverksatt eller utført med tillit til materialet, eller informasjon, som finnes på nettstedet.
 6. ANSVARSFRASKRIVELSE AV PAXFUL OG GODTGJØRELSE

  1. Hvis du har en tvist med én eller flere brukere av tjenestene våre, frigir du Paxful, dets tilknyttede selskaper og tjenesteleverandører, og hver av dets eller deres respektive ledere, direktører, ansatte, agenter og representanter, fra alle krav og skader (faktiske og følgeskader) av alle slag og typer som oppstår som følge av, eller på noen måte knyttet til slike tvister. Du samtykker i å holde Paxful skadesløs, dets tilknyttede selskaper og hver av dets eller deres respektive ledere, direktører, ansatte, agenter og representanter, skadesløse fra ethvert krav (inkludert advokathonorarer og bøter, gebyrer eller straffer som er pålagt av noen tilsynsmyndighet) som oppstår som følge av eller relatert til ditt brudd på denne avtalen eller ditt brudd på lov, regel eller forskrift , eller rettighetene til en tredjepart.
 7. TRANSAKSJONER PÅ PAXFULS MARKEDSPLASS

  Nettsiden lar brukere komme med tilbud for å kjøpe eller selge digitale eiendeler.

  Når en bruker starter en transaksjon for kjøp eller salg av digitale eiendeler, er transaksjonen fullbyrdet i henhold til denne avtalen og til tilleggsvilkårene, hvis aktuelt, som er beskrevet av brukeren eller brukerens motpart. En trinnvis veiledning om kjøp og salg av digitale eiendeler på Paxful-markedsplassen finner du på https://paxful.com/support/en-us/categories/360000409494-How-to-Buy-and-Sell.

  Følgende generelle vilkår gjelder for hver transaksjon som er beskrevet under:

  1. Å kjøpe digitale eiendeler gjennom et tilbud.

   Når det kjøpes digitale eiendeler på Paxful-markedsplassen:

   1. Det er ingen gebyr for Paxful-escrow som en del av en transaksjon som er betalbar av kjøpere på markedsplassen vår.
   2. Tilbud fra Paxfuls motparter har sine egne vilkår og betingelser, og hvert tilbud vil variere i valutakurs, hurtighet på utvekslingen og andre vilkår og betingelser som er pålagt av en selger. Ved å akseptere en selgers tilbud, godtar du å være bundet av vilkårene og betingelsene for det tilbudet. Vilkårene og betingelsene som er angitt av selgeren er gyldige i alle tilfeller unntatt når de motsier eller bryter denne avtalen, er ulovlige eller urimelige, eller på annen måte vanskelig å overholde (som fastsatt av Paxful etter eget skjønn), eller hvis begge brukerne av transaksjonen samtykker i å endre vilkårene og betingelsene for et slikt tilbud. DET ER DITT ANSVAR Å LESE SELGERENS TILBUDSVILKÅR OG BETINGELSER NØYE OG FØLGE DEM NØYAKTIG. HVIS DU IKKE FØLGER TILBUDSVILKÅRENE, GODTAS IKKE BETALINGEN. ALDI SEND INN EN BETALING MED MINDRE DU HAR FULGT ALLE VILKÅR OG BETINGELSER SOM ER OPPFØRT I TILBUDET. HVIS DU SENDER INN BETALING UTEN Å FØLGE VILKÅRENE, KAN PAXFUL IKKE HJELPE DEG I EN TVISTEPROSESS FOR Å GJENOPPRETTE BETALINGEN DIN.
   3. Betalingsverifisering og anvisninger for å låse opp digitale eiendeler fra Paxfuls escrow er selgerens forpliktelse, og ikke Paxfuls. Hvis selgeren ikke frigir de digitale eiendelene til deg ved riktig gjennomføring av selgerens vilkår og betingelser, må du umiddelbart rapportere problemet via den angitte tvisteknappen i den bestemte transaksjonschatten. Paxfuls kundestøtte vil gjennomgå og løse tvisten. Denne tvisteløsningsprosessen er videre beskrevet nedenfor i «Seksjon 8 – Å starte en tvist på transaksjoner via Paxfuls tvisteløsningsprosess.» Hvis du ikke følger denne tvisteløsningsprosessen, vil Paxful ikke kunne hjelpe deg med denne saken.
  2. Å selge digitale eiendeler

   Når det selges digitale eiendeler på Paxful-markedsplassen:

   1. Selgere må verifisere og behandle betalingen innen passende tid og innen en viss tid som angitt i tilbudsvilkårene. Når kjøperen har sendt inn betaling til deg i samsvar med tilbudsvilkårene, er det din egen plikt og ansvar å umiddelbart verifisere og behandle betalingen og deretter låse opp digitale eiendeler fra Paxful Escrow og frigi dem til kjøperen. Hvis du ikke følger instruksjonene på tilbudet, har du kanskje ikke rett til å få returnert dine låste digitale eiendeler.
   2. Som selger aksepterer du alle risikoer og forpliktelser for eventuelle brudd på denne avtalen som påløper gjennom salg av digitale eiendeler. Alle skatter som skal betales er ditt ansvar. Paxful belaster et gebyr til deg som selger av digitale eiendeler for å låse digitale eiendeler i Paxfuls escrow i forbindelse med et salg. Med mindre annet er bestemt etter Paxfuls eget skjønn, skal Paxful ikke refundere eventuelle tap til selgeren, enten på grunn av brudd på denne avtalen, svindel eller på noen annen måte, og vår avgift vil ikke under noen omstendigheter bli refundert.
   3. Enhver mottatt betaling skal være fullstendig behandlet og bekreftet som mottatt av deg før du låser opp digitale eiendeler fra Paxfuls escrow. Paxful er ikke ansvarlig for tapet ditt hvis du for tidlig låser opp digitale eiendeler før betalingen er riktig verifisert og mottatt av deg. Du må være oppmerksom og responsiv overfor kjøperen din. Du bør deaktivere inaktive tilbud.
   4. Enhver annonsering av ditt eget nettsted i en hvilken som helst del av Paxfuls markedsplass (for eksempel din bio, tilbudsvilkår eller transaksjonschat) som vil legge til rette for kjøp eller salg av digitale eiendeler utenfor Paxfuls tjenester er strengt forbudt. I begrensede tilfeller er det tillatt å dele nettstedet ditt som er opprettet utelukkende for at selgeren skal motta betaling for å fullføre transaksjonen (det vil si pålitelige tredjeparts debet-/kredittkortbehandling) i transaksjonsanvisningene; forutsatt at bruken av slike eksterne nettsteder er gjort klart i tilbudsvilkårene og at slike nettsteder ikke kan inneholde noen andre annonser eller kontaktinformasjonen din.
  3. Overholdelse av regler og standarder

   1. Paxful og tjenestene er ikke tilknyttet eller forbundet med, eller godkjent eller sponset av noen tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til gavekortutstedere. Utpekte varemerker, merker og andre identifikatorer tilhører utelukkende sine respektive eiere. Paxful og dets tjenester er ikke godkjent, sponset, assosiert eller på noen måte tilknyttet av eller med slike eiere.
   2. Paxful er ikke en lisensiert gavekortleverandør eller autorisert forhandler av noen gavekortutsteder. Alle gavekort du mottar direkte fra en bruker som bruker Paxfuls markedsplass er underlagt vilkårene og betingelsene til tredjepartsforhandleren som det kan løses inn med («utsteder»). Paxful er ikke ansvarlig for handlinger eller utelatelser fra utsteder(e), eller gebyrer, utløpsdatoer, straffer eller vilkår og betingelser knyttet til utstederens gavekort som er mottatt ved hjelp av Paxfuls markedsplass. Ved å motta gavekortet fra en bruker, bekrefter du at du har lest gavekortets vilkår og betingelser, og bekrefter for Paxful at du er kvalifisert til å bruke slike gavekort i henhold til gavekortutstederens vilkår og betingelser, eller i henhold til gjeldende lov.
   3. MEGLING ELLER VIDERESALG AV GAVEKORT ER STRENGT FORBUDT PÅ VÅR NETTSIDE OG MARKEDSPLASS. DU MÅ VÆRE DEN RETTMESSIGE EIEREN AV GAVEKORTET, OG PÅ PAXFULS FORESPØRSEL SAMTYKKER DU I Å GI PAXFUL GYLDIG BEVIS PÅ EIERSKAP AV GAVEKORTET DITT (FOR EKSEMPEL EN KVITTERING). PAXFUL GJØR INGEN KRAV, REPRESENTASJON ELLER GARANTI OM AT TREDJEPARTS BETALINGSMÅTER PÅ NETTSTEDET TILLATER TRANSAKSJONER VIA PAXFULS TJENESTE, ELLER AT NOEN TREDJEPARTS BETALINGSMÅTER PÅ NETTSTEDET VÅRT STØTTER ELLER STØTTES AV VÅRE TJENESTER. DU BØR IKKE BRUKE SLIKE TREDJEPARTS BETALINGSMÅTER MED PAXFUL HVIS EN SLIK TREDJEPART IKKE TILLATER DET.
   4. DU ER FULLT ANSVARLIG FOR Å OVERHOLDE ALLE LOVER OG FORSKRIFTER FOR JURISDIKSJONEN(E) DER TRANSAKSJONEN DIN FINNER STED.
   5. Alle transaksjoner må foregå i Paxful. Det er strengt forbudt å ta transaksjoner utenfor Paxful-plattformen eller utveksle eksterne kontaktdetaljer.
  4. Overføringsbegrensninger. Vi kan, etter eget skjønn, pålegge begrensninger eller restriksjoner på størrelsen, typen eller måten på eventuelle foreslåtte overføringstransaksjoner, som for eksempel en grense på det totale beløpet for digitale eiendeler som kan legges ut for salg.
  5. Ingen garanti. Paxful garanterer ikke at du vil kunne selge digitale eiendeler på markedsplassen. Å kjøpe eller selge digitale eiendeler via Paxfuls markedsplass garanterer ikke at du vil kunne kjøpe eller selge digitale eiendeler via markedsplassen på et senere tidspunkt.
  6. Forhold. Ingenting i denne avtalen er ment til og skal heller ikke skape noe partnerskap, fellesforetak, byrå, konsulentvirksomhet eller tillitsverv. Du og Paxful er med hensyn til hverandre uavhengige entreprenører.
  7. Nøyaktigheten av informasjon. Du representerer og garanterer at all informasjon du oppgir via tjenestene er nøyaktig og fullstendig. Du godtar og erkjenner at Paxful ikke er ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser du gjør i forbindelse med en transaksjon som er igangsatt via tjenestene, for eksempel hvis du skriver en feil lommebokadresse eller på annen måte oppgir feil informasjon. Vi oppfordrer deg på det sterkeste til å gjennomgå transaksjonsdetaljene dine nøye før du fullfører dem via tjenestene.
  8. Ingen avbestillinger eller modifikasjoner; Lommebokaktiviteter. Når transaksjonsdetaljer er sendt til det digitale valutanettverket via tjenestene, kan Paxful ikke hjelpe deg med å avbryte eller på annen måte endre transaksjonen. Paxful har ingen kontroll over noe digitalt valutanettverk og har ikke mulighet til å legge til rette for kansellerings- eller endringsforespørsler. Paxful lagrer eller oppbevarer ingen låste digitale eiendeler. Digitale eiendeler registreres alltid på sine respektive nettverk eller blokkjede. Alle digitale valutatransaksjoner skjer i det digitale valutanettverket, ikke på Paxful. Det er ingen garantier for at transaksjonen vil behandles på det digitale valutanettverket. Paxful forbeholder seg retten til å nekte å behandle enhver transaksjon hvis loven krever det eller hvis vi anser at transaksjonene strider mot våre vilkår og betingelser i denne avtalen. Du aksepterer herved og erkjenner at du tar fullt ansvar for alle aktiviteter som skjer i lommeboken din og aksepterer all risiko for autorisert eller uautorisert tilgang til lommeboken din, i den grad loven tillater det.
  9. Skatter. Det er ditt ansvar å avgjøre hvilke, om noen, skatter som gjelder for transaksjonene du har sendt inn transaksjonsdetaljer via tjenestene for, og det er ditt ansvar å rapportere og overføre riktig skatt til riktig skattemyndighet. Du samtykker i at Paxful ikke er ansvarlig for å avgjøre om skatter gjelder for dine digitale valutatransaksjoner eller for å samle inn, rapportere, holde tilbake eller remittere eventuelle skatter som oppstår fra eventuelle digitale valutatransaksjoner.
  10. Brukerens omdømme. Når du deltar i en transaksjon, tillater vi andre brukere å gi tilbakemelding om deres samhandling med deg. Vi tillater også brukere å sende inn rapporter hvis brukerne mener at du har brutt denne avtalen på noen måte. Disse rapportene er konfidensielle, men vi kan bruke dem i forbindelse med en tvist som beskrevet i avsnitt 8.
  11. Transaksjonshistorikk. Du kan se transaksjonshistorikken din via kontoen din. Du samtykker i at tjenestenes unnlatelse av å gi en slik bekreftelse ikke skal påvirke eller ugyldiggjøre vilkårene for en slik transaksjon.
  12. Paxful Pay. Paxful har autorisert visse forhandlere til å akseptere Paxful som betalingsmåte for kjøp av varer og tjenester på nettet («autoriserte forhandlere»). Du kan betale en autorisert forhandler ved å velge alternativet «Paxful Pay» ved utsjekking eller på betalingsstedet. Paxful Pay vil henvise deg til markedsplassen vår for å få tilgang til de digitale ressursene som er tilgjengelige på kontoen din eller koble deg til en selger. Hvis du kjøper digitale eiendeler fra en selger for å fullføre transaksjonen, gjelder vilkårene i del 7.1 i denne avtalen.
  13. Handelsvarer. Paxful er ikke ansvarlig for varer eller tjenester du kan kjøpe fra en autorisert forhandler ved hjelp av kontoen din eller Paxful Pay-produktet. Hvis du har en tvist med en autorisert forhandler, bør du løse tvisten direkte med den autoriserte forhandleren.
  14. Returer og refusjoner. Når du kjøper en vare eller tjeneste fra en tredjepart ved hjelp av kontoen din, er kjøpet endelig. Vi behandler ikke refusjoner eller returer. En autorisert forhandler kan tilby deg en retur, butikkkreditt eller et gavekort etter eget skjønn og i samsvar med retningslinjene.
  15. Paxful belaster gebyrer for tjenester, og aktuelle gebyrer vil bli vist før du bruker en tjeneste som et gebyr gjelder for. Se «Paxful-gebyrer» for mer informasjon. Våre gebyrer kan endres, og Paxful forbeholder seg retten til å når som helst justere sine priser og gebyrer.
 8. TRANSAKSJONSTVISTER VIA PAXFULS TVISTELØSNINGSPROSESS

  1. Transaksjonstvister. I de fleste tilfeller er den enkleste måten å løse en tvist for kjøpere og selgere på å kommunisere, jobbe sammen for å finne ut hva som skjedde og komme med en løsning som begge er enig i. Når kjøper og selger ikke kan komme til enighet, kan Paxfuls supportteam («Paxful-support») hjelpe. Begge parter kan starte tvisteløsningsprosessen («omstridt transaksjon» eller «tvist») med hensyn til en transaksjon. Tvister kan kun igangsettes på transaksjoner som er merket som fullt betalt av kjøper. Transaksjoner som ikke er merket som fullt utbetalt av kjøper, kansellert av kjøper, automatisk kansellert fordi tidsrammen som er angitt i tilbudet er utløpt, hvis tvisten allerede er startet og løst eller hvor selgeren har frigitt de digitale eiendelene til kjøperen, kan generelt ikke kan bestrides, reverseres eller endres.
  2. Tvisteløsningsprosess. Nedenfor er stegene som Paxful-support tar i tilfelle en tvist.

   1. Innledning

    Du kan starte en tvist ved å logge inn på Paxful-kontoen din, åpne transaksjonen du ønsker å bestride og velge «tvist»-knappen. «Tvist»-knappen vil kun være aktiv hvis transaksjonen er merket som fullt betalt av kjøper. Når du har startet en tvist, vil du velge hvilken type tvist det skal være fra alternativene som presenteres og beskrive problemet som gir opphav til tvisten din.

    Alternativene som presenteres for å beskrive tvisten din hvis du er selger, er som følger:

    • Coinlocker (f.eks. en kjøper som ikke gir respons) – Kjøperen har markert transaksjonen som fullt betalt, men gir ikke respons og er inaktiv.
    • Betalingsproblem – kjøperen er aktiv og har prøvd å betale, men det oppstod et problem med betalingen.
    • Annet – et åpent alternativ der du kan beskrive hvilket problem som førte til tvisten. Kjøperen vil kunne se beskrivelsen din.

    Alternativene som presenteres for å beskrive tvisten din hvis du er kjøper, er som følger:

    • Ikke-reagerende selger – du har betalt, men selgeren reagerer ikke og er inaktiv.
    • Betalingsproblem – du har gjort betalingen, men selgeren hevder at det er problemer med betalingen og nekter å frigjøre de digitale eiendelene.
    • Annet – et åpent alternativ der du kan beskrive hvilket problem som førte til tvisten. Selgeren vil kunne se beskrivelsen din.
   2. Varsel

    Når en tvist er sendt inn, vil Paxfuls kundestøtte gi den andre parten et varsel via e-post og ved å sende en melding via transaksjonschatfunksjonen som er tilgjengelig for kjøpere og selgere på markedsplassen som varsler en slik part at en tvist er igangsatt. Hvis en av transaksjonene dine blir bestridt, vil Paxfuls kundestøtte fortelle deg hvilken transaksjon som bestrides og hvorfor transaksjonen er i en tvist.

   3. Respons

    Gjennomgå tvisten og gi Paxfuls kundestøtte en forklaring på hva som skjedde. Ta med alle bevis du har for å støtte forklaringen din, for eksempel betalingsbevis, bevis på eierskap eller bevis på at du har eller ikke har mottatt betalingen.

   4. Paxful-gjennomgang

    Omstridte transaksjoner vil bli undersøkt av Paxfuls kundestøtte, og en beslutning vil bli gjort basert på bevis som er gitt av begge parter. Paxfuls kundestøtte løser tvister ved å vurdere ulike faktorer som beskrevet nedenfor i avsnitt 8.

  3. Tvistegjennomgang. Under en tvistegjennomgangen kan Paxfuls kundestøtte gi deg instruksjoner som du er pålagt å følge. Instruksjonene som er gitt til deg kan kreve at du oppgir ytterligere bevis, for eksempel ytterligere ID-verifisering, betalingsbevis, bilde-, lyd- eller videobevis eller andre dokumenter som anses relevante av Paxful, og kan kreve at du oppgir slike bevis innen en bestemt tidsramme. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan det føre til at tvisten løses mot deg. Paxfuls kundestøtte vil vanligvis gi varsel om sin beslutning via transaksjonschat-funksjonen i markedsplassen innen 30 dager etter å ha mottatt tvisten, men under noen omstendigheter kan det ta lengre tid.
  4. Manglende respons. Når du er involvert i en transaksjon, er det viktig at du forblir aktiv og tilgjengelig fra tidspunktet transaksjonen startes til det tidspunktet transaksjonen er fullført, enten avbrutt eller løst. Dette betyr at du må kunne gi svar på en forespørsel fra Paxfuls kundestøtte i en omstridt transaksjon innen den tiden som er angitt av Paxfuls kundestøtte. Hvis ikke kan du anses som å ikke svare, og tvisten kan løses mot deg.
  5. Tilbakeføringer. En part kan møte ytterligere risiko avhengig av betalingsmåten som brukes for transaksjonen, selv om Paxfuls tvisteløsningsprosess dømmer til fordel for en slik part. Tvisteløsningsprosessen som er lagt frem i denne avtalen, er atskilt fra eventuelle rettsmidler en kjøper eller selger kan ha gjennom betalingsmåten som brukes i forbindelse med en transaksjon. Paxful er ikke forpliktet til å initiere eller håndtere tilbakeføringer og er ikke ansvarlig hvis en part reverserer, belaster tilbake eller på annen måte bestrider en transaksjon via en aveny som er gjort tilgjengelig for parten gjennom betalingsmåten som brukes i transaksjonen, inkludert etter at en tvist er avsluttet.
  6. Tvisteløsning. En omstridt transaksjon løses oftest av Paxfuls kundestøtte som flytter digitale eiendelene som er gjenstand for tvisten til kjøperen eller selgeren av den omstridte transaksjonen når tvisteløsningsprosessen er fullført.

   Nedenfor er noen utvalgte situasjoner for å gi deg innsikt om hvordan Paxful kan løse en omstridt transaksjon. Dette er ikke ment å være en uttømmende liste. Løsningen av enhver tvist vil bli påvirket av de spesifikke fakta i tvisten og bevis som er gitt av brukerne.

   Paxfuls kundestøtte kan løse en tvist i kjøpers favør når minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

   • Kjøperen har gjort betaling i henhold til de første instruksjonene som er gitt av selgeren i henhold til transaksjonstilbudet, og kjøper har gitt tilstrekkelig bevis på at betalingen ble gjort i henhold til disse instruksjonene. Det er et brudd på denne avtalen for en selger å nekte å fullføre en transaksjon når kjøper har oppfylt alle selgerens vilkår og betingelser som lagt ut på det tidspunktet kjøper aksepterte og betalte for transaksjonen.
   • Selgeren gir ikke respons og har ikke gitt tilstrekkelig svar innen tidsrammen som er forespurt av Paxfuls kundestøtte.
   • Betalingen gjøres til en tredjepart til transaksjonen eller til en betalingskonto som ikke er registrert i selgerens navn.

   Paxfuls kundestøtte kan løse en tvist i selgers favør når ett av følgende kriterier er oppfylt:

   • Kjøperen har ikke gitt betaling, ikke gitt betaling i sin helhet eller ikke gitt betaling i henhold til de første instruksjonene som er gitt av selgeren i henhold til transaksjonstilbudet.
   • Betalingen som er gjort av kjøper har blitt holdt, suspendert, frosset eller stoppet av betalingsleverandøren eller prosessoren. Dette inkluderer situasjoner der kjøperen har belastet tilbake eller bestridt en betaling via sin bank eller betalingskortutsteder.
   • Kjøperen gir ikke respons og har ikke gitt tilstrekkelig svar innen tidsrammen som er forespurt av Paxfuls kundestøtte.
   • Betalingen gjøres av en tredjepart til transaksjonen eller gjøres fra en betalingskonto som ikke er registrert i kjøperens navn.

   Hvis kjøperen eller selgeren av en omstridt transaksjon gir bedragersk informasjon eller falske dokumenter eller oppgir falske krav eller på annen måte bruker villedende taktikk, kan tvisten umiddelbart løses mot en slik bruker, og en slik brukers konto kan umiddelbart suspenderes eller avsluttes etter Paxful-kundestøttes eget skjønn.

   I noen situasjoner der ingen av partene oppfyller kriteriene, eller det på andre måter er uklart eller ikke mulig å avgjøre hvilken part som har oppfylt tvisteløsningskriteriene etter Paxfuls eget skjønn, kan Paxful bestemme seg for å løse tvisten ved å dele de digitale eiendelene som angår tvisten mellom kjøper og selger, jevnt eller ujevnt.

  7. Anke. Hvis du mener Paxful har løst en tvist på en måte som ikke er i samsvar med denne avtalen, har du rett til å anke. For å anke må du umiddelbart varsle oss skriftlig ved å kontakte Paxfuls kundestøtte senest ti kalenderdager etter at varselet om Paxfuls beslutning er levert til deg og gi oss tilstrekkelige detaljer og bevis som støtter din sak. Din anke bør spesifikt identifisere hvordan du mener Paxful feilaktig løste tvisten i henhold til vilkårene i denne avtalen og gi bevis på en slik feil beslutning.

   Vær oppmerksom på at du, enten under tvisteprosessen eller generelt når som helst når du bruker tjenestene våre, er forpliktet til å holde en høflig tone og respektere andre brukere og Paxfuls kundestøtte. Se generelt «§ 13 – Forbudt bruk».

  8. Finalitet. Du erkjenner og godtar at Paxfuls avgjørelse om en tvist er avgjørende, endelig og bindende som beskrevet i denne avtalen. Paxful vil ikke ha noe ansvar overfor enten en kjøper eller en selger i forbindelse med sine beslutninger.
 9. GEBYRER FOR Å BRUKE PAXFULS TJENESTER

  1. Å opprette en lommebok er gratis. Paxful belaster gebyrer for tjenester, og aktuelle gebyrer vil bli vist før du bruker en tjeneste med gjeldende gebyr. Se «Paxful-gebyrer» for mer informasjon. Våre gebyrer kan endres, og Paxful forbeholder seg retten til å når som helst justere sine priser og gebyrer.
 10. INGEN RETT TIL Å AVBRYTE TJENESTER ELLER UTVINNERGEBYRER

  1. Hvis du bruker en tjeneste som et gebyr gjelder for, eller du igangsetter en transaksjon med et utvinnergebyr via tjenestene, vil du ikke være kvalifisert for tilbakebetaling eller refusjon når du har bekreftet at du ønsker å fortsette med tjenesten eller transaksjonen.
 11. OPPHØR AV TJENESTER

  1. Vi kan, etter eget skjønn og uten kostnad for deg, med eller uten forvarsel og når som helst, endre eller avslutte, midlertidig eller permanent, noen del av tjenestene våre.
 12. SUSPENSJON ELLER OPPSIGELSE AV TJENESTER OG KONTO; BEGRENSING AV TILGANG TIL LOMMEBOKEN DIN

  1. Vi kan etter eget skjønn, umiddelbart og uten forvarsel: (a) suspendere, begrense eller avslutte din tilgang til noen eller alle tjenestene (inkludert å begrense tilgangen til lommeboken din), og/eller (b) deaktivere eller kansellere kontoen din hvis: (i) vi er pålagt av gjeldende lov, gyldig stevning, rettskjennelse eller bindende ordre fra en offentlig myndighet; (ii) vi med rimelighet mistenker at du har eller kan handle i strid med denne avtalen; (iii) bruk av kontoen din er underlagt eventuelle ventende rettssaker, etterforskninger eller offentlige forhandlinger, og/eller vi oppfatter en økt risiko for juridisk eller forskriftsmessig manglende overholdelse knyttet til din kontoaktivitet; (iv) våre servicepartnere er ikke i stand til å støtte din bruk; (v) du gjør noe vi anser som å omgå våre kontroller og prosedyrer, eller (vi) vi mener det er nødvendig å gjøre det for å beskytte oss, våre brukere, inkludert deg, eller våre ansatte mot fare eller tap. Hvis vi utøver våre rettigheter til å begrense eller nekte din tilgang til tjenestene, vil vi ikke være ansvarlige for noen konsekvenser av at vi nekter å gi deg tilgang til tjenestene, inkludert eventuelle forsinkelser, skader eller ulemper du måtte lide som følge av dette.
  2. Hvis vi suspenderer eller avslutter kontoen din, av en eller annen grunn avslutter din bruk av tjenestene eller begrenser tilgangen til lommeboken din, vil vi forsøke å gi deg varsel om våre handlinger med mindre en rettskjennelse eller annen juridisk prosess forbyr oss å gi deg et slikt varsel. DU ERKJENNER AT VÅR BESLUTNING OM Å IVERKSETTE VISSE HANDLINGER, INKLUDERT Å BEGRENSE TILGANGEN TIL, SUSPENDERE ELLER STENGE KONTOEN ELLER LOMMEBOKEN DIN, KAN VÆRE BASERT PÅ KONFIDENSIELLE KRITERIER SOM ER AVGJØRENDE FOR VÅRE RISIKOSTYRINGS- OG SIKKERHETSPROTOKOLLER. DU SAMTYKKER I AT PAXFUL IKKE ER FORPLIKTET TIL Å OPPGI DETALJENE AV SINE RISIKOSTYRINGS- OG SIKKERHETSPROSEDYRER TIL DEG. Hvis vi suspenderer kontoen din eller får tilgang til lommeboken din, vil vi fjerne suspensjonen så snart som mulig når årsakene til suspensjonen ikke lenger eksisterer, men vi er ikke forpliktet til å varsle deg om når (hvis noen sinne) en slik suspensjon vil bli fjernet.
  3. Hvis du har digitale ressurser i Paxful-lommeboken din og det ikke har vært noen aktivitet på kontoen din i en periode foreskrevet av gjeldende lov, kan vi bli pålagt å rapportere slike gjenværende digitale eiendeler på kontoen din som uavhentet eiendom i samsvar med forlatte eiendomslover og hjemfall. Hvis dette skjer, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å gi deg skriftlig varsel. Hvis du ikke svarer på et slikt varsel innen syv (7) virkedager etter mottak, eller som ellers kreves av loven, kan vi bli pålagt å levere slike digitale eiendeler til en gjeldende jurisdiksjon som uavhentet eiendom. Vi forbeholder oss retten til å trekke fra et inaktivitetsgebyr eller andre administrative kostnader fra slike uavhentede digitale eiendeler som tillatt i henhold til gjeldende lov.
 13. FORBUDT BRUK

  1. Når du får tilgang til eller bruker tjenestene, godtar du at du vil bruke tjenestene i samsvar med vilkårene og betingelsene i denne avtalen (inkludert personvernerklæringen) og ikke begå noen ulovlig handling, og at du alene er ansvarlig for din oppførsel mens du bruker tjenestene våre. Uten å begrense generaliteten til det foregående, godtar du at du ikke vil:
   1. bruke tjenestene våre på en måte som kan forstyrre, påvirke eller hemme andre brukere fra å nyte tjenestene våre fullt ut, eller som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke tjenestenes funksjon på noen måte;
   2. delta i enhver aktivitet som kan krenke, eller bistå i å gå i strid med, enhver lov, vedtekter, forordning eller forskrift, sanksjonsprogrammer administrert i landene der vi driver forretninger eller operasjoner, eller som ville innebære inntekter av ulovlig aktivitet; publisere, distribuere eller spre ulovlig materiale eller informasjon;
   3. forstyrre en annen brukers tilgang til eller bruk av noen av tjenestene våre; ærekrenke, misbruke, presse, trakassere, forfølge, true eller på annen måte krenke de juridiske rettighetene (for eksempel, men ikke begrenset til, rettighetene til personvern, publisitet og immaterielle rettigheter) til andre brukere; oppmuntre, true, legge til rette for, fremme eller oppmuntre til hat, raseintoleranse eller voldelige handlinger mot andre; innhøste eller på annen måte samle inn informasjon fra nettstedet vårt om andre brukere;
   4. delta i enhver aktivitet som opererer for å svindle, ærekrenke eller på annen måte forårsake skade på Paxful eller våre brukere; eller gi falsk, unøyaktig eller villedende informasjon til Paxful eller til en annen bruker i forbindelse med tjenestene våre eller som på annen måte leveres eller forespørres i henhold til denne avtalen;
   5. introdusere ethvert virus, trojaner, ormer, logiske bomber eller annet skadelig materiale til tjenestene; bruke roboter, edderkopper, søkeroboter, skraper eller andre automatiserte midler eller grensesnitt som ikke leveres av oss for å få tilgang til tjenestene våre eller for å trekke ut data; forsøk på å omgå eventuelle innholdsfiltreringsteknikker vi bruker, eller forsøke å få tilgang til en tjeneste eller et område av tjenestene våre som du ikke er autorisert til å få tilgang til; eller plassering av reklame eller markedsføring hvor som helst i Paxfuls markedsplass som vil legge til rette for kjøp eller salg av digitale eiendeler utenfor Paxfuls tjenester;
   6. delta i transaksjoner som involverer elementer som krenker eller bryter med opphavsrett, varemerker, publisitetsrett eller personvern eller annen eiendomsrett i henhold til loven, eller annet lisensiert materiale uten riktig tillatelse fra rettighetshaveren; bruk av Paxfuls intellektuelle eiendom, navn eller logo, inkludert bruk av Paxfuls handels- eller tjenestemerker, uten skriftlig samtykke fra oss eller på en måte som skader Paxful eller Paxful-merket; enhver handling som innebærer en usann godkjenning av eller tilknytning til Paxful; eller utvikling tredjepartsprogrammer som samhandler med tjenestene våre uten vårt skriftlige samtykke; Eller
   7. oppfordre eller bevirke en tredjepart til å delta i noen av aktivitetene som er forbudt i henhold til dette 13. avsnittet.
 14. IMMATERIELLE RETTIGHETER

  1. Vi gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens som er underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen for å få tilgang til og bruke tjenestene, nettstedet og relatert innhold, materiale, informasjon (samlet kalt «innholdet»), utelukkende for formål som er godkjent av Paxful fra tid til annen. All annen bruk av nettstedet eller innholdet er uttrykkelig forbudt, og all annen rett, tittel og interesse for tjenestene, nettstedet eller innholdet tilhører kun Paxful. Du samtykker i at du ikke vil kopiere, overføre, distribuere, selge, lisensiere, reversere, endre, publisere eller delta i overføring eller salg av, lage avledede verk fra, eller på annen måte utnytte noe av innholdet, helt eller delvis uten skriftlig samtykke fra Paxful. Du kan ikke kopiere, imitere eller bruke noen av Paxfuls varemerker, registrerte merker, logoer eller noen av dens immaterielle rettigheter uten Paxfuls skriftlige samtykke på forhånd.
  2. Selv om vi har til hensikt å gi nøyaktig og tidsnok informasjon på Paxful-nettstedet, kan nettstedet vårt (inkludert, uten begrensning, innholdet) ikke alltid være helt nøyaktig, fullstendig eller oppdatert, og kan også inkludere tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. I et forsøk på å fortsette å gi deg så fullstendig og nøyaktig informasjon som mulig, kan informasjon endres eller oppdateres fra tid til annen uten varsel, inkludert, men ikke begrenset til informasjon om våre retningslinjer, produkter og tjenester. Du bør verifisere all informasjon før du stoler på den, alle beslutninger basert på informasjon på Paxful-nettstedet er ditt eget ansvar, og vi skal ikke ha noe ansvar for slike beslutninger. Informasjon gitt av tredjeparter er kun til informasjonsøyemed, og Paxful gir ingen fremstillinger eller garantier til nøyaktigheten. Lenker til tredjepartsmaterialer (inkludert, men ikke begrenset til, nettsteder) kan leveres som en bekvemmelighet, men kontrolleres ikke av oss. Du erkjenner og godtar at vi ikke er ansvarlige for noen aspekter av informasjonen, innholdet eller tjenestene i tredjepartsmateriale eller på tredjeparts nettsteder som er tilgjengelige eller koblet til Paxful-nettstedet.
 15. TILBAKEMELDING OG BRUKERINNSENDELSER

  1. Paxful prøver alltid å forbedre sine tjenester og nettstedet. Hvis du har ideer eller forslag om forbedringer eller tillegg til Paxfuls tjenester eller nettsted, ønsker Paxful å høre dem; Enhver innsending vil imidlertid være underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen.
  2. Under ingen omstendigheter vil noen avsløring av noen idé eller tilbakemelding eller noe relatert materiale til Paxful eller noen av dets datterselskaper, foreldre- eller tilknyttede selskaper, eller noen av deres offiserer, direktører, ledere, medlemmer, aksjonærer, ansatte og agenter, eller noen av deres arvinger, etterfølgere, representanter og etterkommere (hver en «Paxful-part» og kollektivt «Paxful-parter») være underlagt noen forpliktelse om konfidensialitet eller forventning om kompensasjon.
  3. Ved å sende inn en idé eller tilbakemelding eller relatert materiale som ville vært underlagt immaterielle rettigheter («Arbeidet») til Paxful eller noen Paxful-part, gir du Paxful, i forbindelse med det innsendte arbeidet, en ikke-eksklusiv, evigvarende, verdensomspennende royalty-fri lisens til å bruke alt innholdet i slike ideer og tilbakemeldinger, for ethvert formål overhodet. Videre fraskriver du deg moralske rettigheter i den grad det er tillatt i henhold til amerikansk lov som du måtte ha i arbeidet, og representerer og garanterer for en slik Paxful-part at ditt arbeid er helt originalt, at ingen andre har noen rettigheter i arbeidet, og at alle Paxful-parter er fri for royalty til å implementere arbeidet og å bruke det relaterte materialet hvis det er ønskelig, som angitt eller som endret av noen Paxful-part, uten å få tillatelse eller lisens fra noen tredjepart.
  4. Du samtykker videre i at Paxful kan underlisensiere noen av Paxful-partene til bruk av materialer som du har sendt inn på noen som helst måte.
  5. Vi har retten til å fjerne eventuelle innsendelser du har gjort på nettsiden etter Paxfuls eget skjønn og uten forvarsel eller grunner.
 16. SLIK KONTAKTER DU OSS

  Vi anbefaler at du besøker vår FAQ-side før du kontakter oss. Hvis FAQ-siden ikke inneholder informasjonen du leter etter, tilbyr Paxful kundestøtte hele døgnet. Du kan kontakte oss via vår support-widget som ligger på FAQ-siden.

 17. FORCE MAJEURE

  1. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser, manglende ytelse eller avbrudd av tjenesten som direkte eller indirekte skyldes årsaker eller tilstander utenfor vår rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, betydelig markedsvolatilitet, enhver forsinkelse eller fiasko på grunn av noen naturkatastrofe, handling av sivile eller militære myndigheter, handling av terrorister, sivil forstyrrelse, krig, streik eller annen arbeidstvist, brann, avbrudd i telekommunikasjon eller internettjenester eller nettverksleverandørtjenester, svikt i utstyr og/eller programvare, annen katastrofe eller en annen forekomst som er utenfor vår rimelige kontroll, og skal ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten av eventuelle gjenværende bestemmelser.
 18. AVTALENS NATUR

  1. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og Paxful med hensyn til temaet for vilkårene og betingelsene i denne avtalen, og denne avtalen kansellerer og erstatter eventuelle tidligere forståelser og avtaler mellom deg og Paxful om dette emnet. Du kan ikke overdra noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til denne avtalen uten vårt skriftlige samtykke.