Paxful Inc. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A JELEN SZERZŐDÉS NAGYON FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ AZ ÖN JOGAIRA ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRE, VALAMINT ESETLEGESEN ÖNRE VONATKOZÓ FELTÉTELEKRE, KORLÁTOZÁSOKRA ÉS KIVÉTELEKRE VONATKOZÓAN. KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN.

A jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint azok módosított és átdolgozott változatai (a továbbiakban: „Szerződés”) a Paxful által az Ön számára nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó jogi megállapodást képeznek, amelynek része egy olyan piactér felajánlása, amely lehetővé teszi, hogy „Digitális Pénzeszközök” (ez a kifejezés tágan értelmezve magában foglalja a Paxful Pénztárca által támogatott olyan digitális valutákat, mint a Bitcoin, a Tether és egyebek) vásárlói és eladói tranzakciókat bonyolíthassanak egymással (a továbbiakban: „Piactér”), része hosztolt digitálistárca-szolgáltatások nyújtása, a Digitális Pénzeszközök tárolása és felszabadítása az a Digitális Pénzeszközök vásárlásának befejezésekor kapott utasításoknak megfelelően, továbbá a jelen Szerződésben leírt bármely más szolgáltatás (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások”, illetve külön-külön: „Szolgáltatás”), amelyet a Paxful, Inc. és valamennyi kapcsolt vállalkozása – beleértve ezek közé többek között, de nem kizárólagosan a Paxful USA, Inc. vállalatot (a továbbiakban együttesen: „Paxful” vagy „mi” vagy „mi”, illetve a „Társaság”) – nyújt Önnek mint magánszemélynek (a továbbiakban más néven: „felhasználó” vagy „Ön”). A Paxful.com és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatások a Paxful tulajdonában vannak, üzemeltetésüket a Paxful végzi. A Szolgáltatások Ön általi használatát a jelen Szerződés, az Adatvédelmi szabályzatunk, a Cookie-szabályzatunk és az Elektronikus aláírási hozzájárulás szabályozzák.

EZEN FELTÉTELEK MEGKÖVETELIK, HOGY A JOGVITÁK RENDEZÉSE ESKÜDTBÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSOK VAGY CSOPORTOS KERESETEK HELYETT VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS RÉVÉN TÖRTÉNJEN.

Ha regisztrál egy számla használatára a paxful.com weboldalon vagy bármely kapcsolódó weboldalon, API-n vagy mobilalkalmazáson keresztül, a Paxful által üzemeltetett összes URL-t ideértve (a továbbiakban együttesen: „Paxful Weboldal” vagy „Weboldal”), úgy Ön kijelenti, hogy gondosan és alaposan elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Szerződésben foglalt valamennyi feltételt, beleértve a Adatvédelmi szabályzatunkat, Cookie-szabályzatunkat és az Elektronikus aláírási hozzájárulást.

A DIGITÁLIS PÉNZESZKÖZÖK ÉRTÉKE EMELKEDHET VAGY CSÖKKENHET, ÉS JELENTŐS KOCKÁZATA ÁLLHAT FENN ANNAK, HOGY A DIGITÁLIS PÉNZESZKÖZÖK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL, ELADÁSÁVAL, TARTÁSÁVAL VAGY AZ ILYENEKBE TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSSEL ÖN PÉNZT VESZÍT. GONDOSAN MÉRLEGELNIE KELL, HOGY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK FÉNYÉBEN A DIGITÁLIS PÉNZESZKÖZÖKKEL VALÓ KERESKEDÉS VAGY EZEN PÉNZESZKÖZÖK TARTÁSA MEGFELELŐ-E AZ ÖN SZÁMÁRA.

A Paxful és szolgáltatásainak bemutatása

A Paxful egy egyenrangú felek közti közvetítést folytató, vezető piactér, amely megkönnyíti a Digitális Pénzeszközök vásárlását és eladását; az eladók több mint 300 fizetési módot fogadnak el Digitális Pénzeszközeikért cserébe. A fizetési módok egyeztetése és cseréje egyenrangú felek közti alapon történik a Piactéren jelen lévő vevők (a továbbiakban: „Vevők”) és a Piactéren jelen lévő eladók (a továbbiakban: „Eladók”) között. Felhasználóink megállapodnak abban, hogy mely fizetési módokat kívánják használni a tranzakció lebonyolításához; e fizetési módok jogszerű használatáért teljes mértékben maguk felelnek.

A Paxful egy vezető globális digitáliseszköztárca-szolgáltató révén hosztolt digitálispénztárca-szolgáltatásokat is kínál. Világméretű felhasználói bázisunk tagjai számos kényelmes módszerrel tehetnek közzé ajánlatokat Digitális Pénzeszközök vásárlására vagy eladására. Az ajánlat létrehozója felelős a tranzakció feltételeinek felsorolásáért, amelynek az Eladó által elfogadott fizetési módokat is tartalmaznia kell. Amint egy másik Paxful-felhasználó kiválasztja az ajánlatot, az Eladó Digitális Pénzeszközeit a tranzakciós folyamatunk részeként zároljuk (amit mi „Paxful Letétnek” nevezünk), amíg a tranzakció végrehajtásához szükséges összes feltétel nem teljesül. Az adásvétel akkor teljesül, és a Digitális Pénzeszközöket az Eladó akkor oldja fel és adja át a Vevőnek, amint a Vevő teljesítette a tranzakció feltételeit, és a fizetés érvényességét és beérkezését az Eladó megerősítette. A PAXFUL NEM JÁR EL A KIFIZETÉS FELDOLGOZÓJAKÉNT. A FIZETÉS ELKÜLDÉSÉVEL ÉS FOGADÁSÁVAL, VALAMINT A TRANZAKCIÓ ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGERŐSÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS MINDEN FELELŐSSÉG A VEVŐ ÉS AZ ELADÓ KÖZÖTT OSZLIK MEG. Ha a Vevő úgy dönt, hogy törli a tranzakciót, az általunk zárolt Digitális Pénzeszközök visszakerülnek az Eladóhoz. Az Eladó a tranzakciót a folyamat semelyik pontján nem mondhatja le. Az Eladónak csak arra van lehetősége, hogy a Digitális Pénzeszközök zárolását feloldva kiadja azokat a Vevőnek. Ez a Vevő biztonságának védelmét szolgálja. Amennyiben az Eladó a tranzakciót törölni kívánja, mert a Vevő nem tartja be a tranzakció feltételeit, úgy vitát kell indítania, és ezt kell indokolnia a jelen Szerződés 8. szakaszában leírtak szerint. A Weboldalunkon bonyolított tranzakciók a Vevők és az Eladók között jönnek létre. Ennek megfelelően a Paxful nem részese semmilyen tranzakciónak.

A Paxful által biztosított, hosztolt digitálisvalutatárca-szolgáltatás biztonságos módszer a digitális valuta tárolására, küldésére és fogadására. A Paxful semmilyen Digitális Pénzeszközt nem tárol és nem őriz. A Digitális Pénzeszközök tárolása mindig a megfelelő hálózatokon vagy blokkláncokon történik. Minden digitálisvaluta-tranzakció a digitális valuta hálózatán belül zajlik le, nem a Paxfulon. Nincs garancia arra, hogy a tranzakció a digitális valuta hálózatán lebonyolódik. A Paxful fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja bármely tranzakció feldolgozását, ha azt törvény írja elő, vagy ha úgy ítéljük meg, hogy a tranzakciók a jelen Szerződésben foglalt feltételeinkkel ellentétesek. Ön ezennel elfogadja és tudomásul veszi, hogy minden olyan tevékenységért, amely a tárcájának keretein belül történik, teljes mértékben Ön felel, és a törvény által megengedett legnagyobb mértékben vállalja a tárcájához való minden – akár jogosult, akár jogosulatlan – hozzáférés minden kockázatát.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen Szerződést bármikor, saját belátásunk szerint és előzetes értesítés nélkül kiegészítsük, módosítsuk, megváltoztassuk vagy átdolgozzuk. A Szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozó minden ilyen módosítás a Paxful Weboldalon történő közzétételkor lép hatályba, visszamenőleges hatálya nincs. Ha Ön megadta nekünk az e-mail-címét, akkor e-mailben is értesíthetjük Önt a Szerződés módosításáról. Ha a módosított Szerződés feltételeivel nem ért egyet, úgy az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetősége, hogy a Szolgáltatások használatának azonnali befejezése és a számlájának megszüntetése.
  2. Az Ön felelőssége, hogy figyelmesen elolvassa a jelen Szerződést, és a Paxful Weboldalon közzétett formájában a Szerződést rendszeresen újra áttekintse. A Szolgáltatások folytatólagos használata azt jelenti, hogy Ön a mindenkor érvényes Szerződést kötelezőként elfogadja.
  3. Ha a Paxful a Szerződés bármely rendelkezésének érvényesítését vagy részleges érvényesítését elmulasztja vagy késlekedik annak során, az nem értelmezhető jogainkról vagy jogorvoslati lehetőségeinkről való lemondásként.
 2. SZÁMLA ÉS REGISZTRÁCIÓ

  1. A Szolgáltatások használatához regisztrálnia kell egy számlát a Weboldalon. A regisztrációs folyamat során bizonyos adatokat kérünk Öntől, többek között az Ön nevét, címét és egyéb személyes adatait, hogy ellenőrizzük személyazonosságát. Saját kizárólagos és korlátozások nélküli belátásunk szerint az Ön számlájának vezetését megtagadhatjuk. Ön ezennel elfogadja és tudomásul veszi, hogy: (a) Ön az illetékessége szerinti joghatóságban nagykorú, és ennek megfelelően a jelen Szerződés elfogadására jogosult; és (b) korábban nem függesztettük fel vagy zártuk ki Szolgáltatásaink használatából.
  2. Számlája használatával Ön elfogadja és kijelenti, hogy Szolgáltatásainkat a saját maga számára fogja használni, és nem használhatja fiókját arra, hogy közvetítőként vagy brókerként járjon el más harmadik fél, személy vagy szervezet számára.A Paxful kifejezett engedélyének hiányában Ön csak egy számlával rendelkezhet; a számláját és a számlájához való hozzáféréshez szükséges adatokat nem adhatja el, nem adhatja kölcsön, nem oszthatja meg és nem teheti más módon hozzáférhetővé saját magán kívül más személyek vagy szervezetek számára. A Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez használt felhasználónevek, e-mail-címek, jelszavak, kétlépcsős hitelesítési kódok és minden más kód vagy hitelesítő adat megfelelő biztonságának és felügyeletének fenntartásáért egyedül Ön felel. Az Ön számlája nem tartalmazhat félrevezető vagy csalárd információkat. A számlájához hamis információk létrehozása, származási országának meghamisítása, hamis személyazonosító okmányok benyújtása szigorúan tilos.
  3. Ön beleegyezik, hogy számlája regisztrációja során megadja nekünk a személyazonosságának ellenőrzése, valamint a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, a csalás és más pénzügyi bűncselekmények felderítése céljából kért információkat, és engedélyezi, hogy ezen információkat nyilvántartásunkban rögzítsük. A Szolgáltatások használatának engedélyezése előtt át kell esnie bizonyos ellenőrzési eljárásokon, amelyek az Önről folyamatosan gyűjtött információk alapján változhatnak. Az általunk kért információk tartalmazhatnak bizonyos személyes adatokat, többek között az Ön nevét, címét, telefonszámát, e-mail-címét, születési dátumát, társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét és személyi számát. Ezen vagy bármely más, esetlegesen kért információ megadásával Ön megerősíti, hogy az összes információ a valóságnak megfelelő, pontos és nem félrevezető. Ön vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztat minket, ha az Ön által megadott információk bármelyike megváltozik. ÖN FELHATALMAZ BENNÜNKET, HOGY KÖZVETLENÜL VAGY HARMADIK FELEK ÚTJÁN ELVÉGEZZÜK AZON VIZSGÁLATOKAT, AMELYEKET SZÜKSÉGESNEK TARTUNK AZ ÖN SZEMÉLYAZONOSSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ, ILLETVE AZ ÖN ÉS/VAGY A MI, CSALÁSSAL VAGY MÁS PÉNZÜGYI BŰNCSELEKMÉNYEKKEL SZEMBENI VÉDELMÜNK ÉRDEKÉBEN , ÉS HOGY EZEN VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI ALAPJÁN MEGTEGYÜK AZ ÁLTALUNK SZÜKSÉGESNEK ÍTÉLT LÉPÉSEKET. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY AMIKOR ILYEN VIZSGÁLATOKAT VÉGZÜNK, AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT ÁTADHATJUK HITELINFORMÁCIÓS ÉS CSALÁSMEGELŐZŐ VAGY PÉNZÜGYI BŰNÖZÉSSEL FOGLALKOZÓ SZERVEZETEKNEK, ÉS HOGY EZEK A SZERVEZETEK TELJES KÖRŰEN VÁLASZOLHATNAK A VIZSGÁLATAINKRA.
  4. Ha Ön a Szolgáltatásokat jogi személy, például egy vállalkozás nevében használja, Ön továbbá kijelenti és garantálja, hogy: (i) a jogi személy a székhelye szerinti joghatóság vonatkozó jogszabályai szerint megfelelően be van jegyezve és érvényesen létezik, és (ii) az adott jogi személy megfelelően felhatalmazta Önt arra, hogy a nevében eljárjon. Az ellenőrzötten vállalkozói számla csak az adott jogi személyhez kötődik, és csak az használhatja, aki regisztrálta. A vállalkozói számlák nem oszthatók meg más természetes vagy jogi személyekkel, illetve nem használhatják más természetes vagy jogi személyek. Az ellenőrzött vállalkozói számlák a következő, korlátozott mentességeket élvezhetik:

   • A jóváhagyott vállalkozói számlához bármikor több aktív felhasználói számla tartozhat, feltéve, hogy ezek mindegyike a vállalkozás által igazolt és a vállalkozás kijelölt alkalmazottai által működtetett, a Paxfulnak előzetesen bejelentett és általa saját kizárólagos és korlátozás nélküli belátása szerint jóváhagyott felhasználói számla;
   • A vállalkozói számláknak egy adott tranzakcióra vonatkozóan egyszerre csak egy aktív ajánlatuk lehet, és nem lehet több ajánlatuk az adott tranzakcióra a többi vállalkozói számláról.
  5. Erős jelszó létrehozásáért, valamint a Szolgáltatásaink eléréséhez használt azonosítók, jelszavak, tippek, személyi azonosítószámok (PIN-kódok), API-kulcsok és minden egyéb kód megfelelő biztonságának és felügyeletének fenntartásáért kizárólag Ön felel. A fenti információk és/vagy az Ön személyes adatainak elvesztése vagy biztonságának sérülése esetén harmadik felek férhetnek hozzá jogosulatlanul az Ön számlájához, a számlájához kapcsolódó Digitális és/vagy hagyományos Pénzeszközök – a hozzá kapcsolt fizetési módokat is beleértve – elveszhetnek, azokat ellophatják. Kizárólag Ön felel azért, hogy e-mail-címét, telefonszámát és egyéb elérhetőségi adatait naprakészen tartsa a számlaprofiljában annak érdekében, hogy az általunk küldött értesítéseket és figyelmeztetéseket megkapja. Soha ne engedélyezzen távoli hozzáférést, és ne ossza meg számítógépének képernyőjét mással, amikor be van jelentkezve a számlájába. Azon veszteségekért, amelyeket a számlája bejelentkezési adatainak a Paxful hibáján kívüli veszélybe kerülése miatt és/vagy azért szenved el, mert az általunk küldött értesítéseket vagy figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyta, vagy azok alapján elmulasztott lépéseket tenni, nem vállalunk felelősséget..
  6. Előfordulhat, hogy Szolgáltatásaink használatához az Ön lakóhelye szerinti országban és/vagy államban bizonyos törvényi kötelezettségeknek kell eleget tennie. A jelen Szerződésben foglalt feltételek elfogadásával Ön megerősíti, hogy áttekintette a helyi jogszabályokat és előírásokat, és hogy az ilyen kötelezettségekkel tisztában van, és eleget tesz azoknak. Törvényi vagy szabályozói tilalmak miatt bizonyos joghatóságok területén nem kínáljuk fel Szolgáltatásaink használatát. A jelen Szerződésben foglalt feltételek elfogadásával Ön megerősíti, hogy nem lakik ilyen joghatóság területén, és nem tartozik az ottani jogszabályok és előírások hatálya alá.
  7. Előfordulhat, hogy nem minden piacon és joghatóságban tesszük elérhetővé az összes Szolgáltatást, és bizonyos joghatóságokban korlátozhatjuk vagy megtilthatjuk a Szolgáltatások egészének vagy egy részének használatát („Korlátozott Joghatóságok”). Jelenleg a Korlátozott Joghatóságok közé tartoznak a „Tiltott országok listáján” szereplő joghatóságok, valamint Washington és New York államok. Továbbá a Szolgáltatások a Tether (USDT) digitális valuta tekintetében nem állnak rendelkezésre a Texas államban lakó felhasználók számára. Ne próbálja meg használni a Szolgáltatásainkat, ha az említett Korlátozott Joghatóságok bármelyikében tartózkodik. Ne próbálja meg kijátszani a Szolgáltatások révén érvényesített korlátozásokat például IP-címének eltitkolásával vagy a tartózkodási helyére vonatkozó pontatlan információk megadásával.
 3. IRÁNYADÓ JOG, VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ÉS ELVÁLASZTHATÓSÁG

  1. A jelen Szerződésre, valamint a Weboldal és a Szolgáltatások Ön általi használatára Delaware állam joga az irányadó; a Szerződést Delaware állam jogának megfelelően kell értelmezni, tekintet nélkül a kollíziós jog elveire.
  2. Választottbíráskodás. Ön és a Paxful megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből vagy a Szolgáltatásokból eredő vagy azokkal kapcsolatos minden vita jogerős eldöntése kötelező érvényű választottbírósági eljárás keretében, egyéni alapon, az American Arbitration Association fogyasztói jogviták választottbírósági eljárására vonatkozó szabályai szerint történjen (a szabályok elérhetők a https://www.adr.org/rules oldalon). A vonatkozó joghatósági követelményekre is tekintettel a fogyasztói felperesek (olyan magánszemélyek, akiknek a tranzakciója személyes, családi vagy háztartási célú) dönthetnek úgy, hogy követelésüket választottbírósági eljárás helyett kis értékű követelésekkel foglalkozó, helyi bíróság előtt érvényesítik, mindaddig, amíg ügyük a kis értékű követelésekkel foglalkozó bíróságon marad, és csak egyéni (nem csoportos vagy nem képviseleti) alapon folytatódik.

   KOLLEKTÍV JOGORVOSLATRÓL VALÓ LEMONDÁS: A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN MINDEN KERESET KIZÁRÓLAG EGYÉNI ALAPON NYÚJTHATÓ BE, VÉLT PERTÁRSASÁGBAN RÉSZES FELPERESKÉNT, CSOPORTOS VAGY KÉPVISELETI ELJÁRÁSBAN ELJÁRÁS NEM INDÍTHATÓ (EGYÜTTESEN A TOVÁBBIAKBAN: „KOLLEKTÍV JOGORVOSLATRÓL VALÓ LEMONDÁS”). A VÁLASZTOTTBÍRÓ EGYNÉL TÖBB SZEMÉLY KÖVETELÉSEIT NEM VONHATJA ÖSSZE, ÉS SEMMIFÉLE CSOPORTOS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN NEM VEHET RÉSZT. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A JELEN FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁVAL ÖN ÉS A PAXFUL EGYARÁNT LEMOND AZ ESKÜDTBÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSHOZ VALÓ JOGÁRÓL, ÉS ÖN LEMOND A PAXFUL ELLENI CSOPORTOS PERBEN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL.

   A választottbírósági eljárásra teljes mértékben alkalmazandó a szövetségi választottbírósági törvény (U.S.C. 9 §§ 1-16). A választottbírósági eljárást egyetlen, semleges választottbíró vezeti, és azt Delaware államban vagy más, kölcsönösen elfogadható helyen, angol nyelven kell lefolytatni. A választottbíró bármilyen jogorvoslatot megítélhet, amelyet egy illetékes bíróság megítélhetne, az ügyvédi költségeket is beleértve, amennyiben a törvény ezt engedélyezi. A választottbírósági határozat ítéletként hozható meg és bármely bíróság előtt kikényszeríthető. Az Ön kérésére a tárgyalások folytathatók személyesen vagy telefonon; a választottbíró rendelkezhet úgy, hogy a kérelmek benyújtása és eldöntése szóbeli tárgyalás nélkül, előzetes beadványok alapján történjen. Az e Szerződés érvényesítésére irányuló perben vagy eljárásban győztes fél jogosult a költségek és az ügyvédi díjak megtérítésére.

   Ha a választottbíró(k) vagy a választottbírósági ügyintéző benyújtási díjakat vagy egyéb adminisztratív költségeket róna ki Önre, kérésre ezeket olyan mértékben megtérítjük, amilyen mértékben ezen díjak vagy költségek meghaladják azokat, amelyeket egyébként Önnek egy bírósági eljárás keretében kellene megfizetnie. Ha a választottbírósági ügyintéző szabályai vagy vonatkozó jogszabály ezt megkövetelik, úgy további díjakat vagy költségeket is megtérítünk. A fentieket leszámítva minden egyéb díjat és költséget, például az adott felet terhelő ügyvédi költségeket, mindkét fél maga viseli.

  3. Ha a jelen Szerződés bármely részét bármely választottbíró vagy az Egyesült Államok valamely bírósága részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, az nem érinti a jelen feltételek többi részének érvényességét vagy végrehajthatóságát. A jelen Szerződésben szereplő címsorok csak tájékoztató jellegűek, nem számítanak a Szerződés végrehajtható rendelkezéseinek.
 4. ADATVÉDELMI SZABÁLYOK ÉS BIZTONSÁG

  1. Az Ön személyes adatainak védelmére igyekszünk minden észszerű lépést megtenni. Az Ön által online megadott adatok biztonságát azonban nem tudjuk garantálni. Ön elfogadja az interneten keresztül történő adatszolgáltatás és online ügyintézés szükségszerűen velejáró biztonsági kockázatait, és semmilyen biztonsági incidensért nem tesz minket felelőssé, kivéve, ha az a mi gondatlanságunkból ered.
  2. Kérjük, tekintse meg hivatalos adatvédelmi nyilatkozatunkat: https://paxful.com/privacy.
 5. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA, FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁS

  1. A SZOLGÁLTATÁSOKAT ÚGY BIZTOSÍTJUK, „AHOGY VANNAK” ÉS „AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK", BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY TÖRVÉNYES GARANCIA, NYILATKOZAT VAGY SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. A PAXFUL A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIFEJEZETTEN KIZÁRJA A JOGCÍMRE, A FORGALOMKÉPESSÉGRE, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS/VAGY A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT. A PAXFUL NEM VÁLLAL SEMMILYEN GARANCIÁT ÉS NEM TESZ SEMMILYEN NYILATKOZATOT AZT ILLETŐEN, HOGY A WEBOLDALHOZ, A SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY RÉSZÉHEZ VAGY AZ AZOKBAN TALÁLHATÓ ANYAGOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS FOLYAMATOS, MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI, IDŐSZERŰ VAGY HIBAMENTES LESZ. A PAXFUL A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL ESETLEGESEN ELSZENVEDETT ZAVAROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT NEM FELEL. ÖN EZENNEL ELISMERI ÉS KIJELENTI, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÉS ELÉRÉSÉVEL KAPCSOLATBAN NEM HAGYATKOZOTT SEMMILYEN MÁS, AKÁR ÍRÁSBAN, AKÁR SZÓBAN TETT NYILATKOZATRA VAGY MEGÁLLAPODÁSRA. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL ÖN EZÚTON TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA A DIGITÁLIS VALUTA HASZNÁLATÁVAL JÁRÓ KÜLÖNBÖZŐ KOCKÁZATOKAT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A HARDVERHIBÁKAT, SZOFTVERPROBLÉMÁKAT, AZ INTERNETKAPCSOLAT MEGSZAKADÁSÁT, ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREKET, HARMADIK FÉL BEAVATKOZÁSÁT, AMELY A SZÁMLÁJÁHOZ VAGY TÁRCÁJÁHOZ ÉS MÁS FELHASZNÁLÓI ADATAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ELVESZTÉSÉHEZ VAGY HIÁNYÁHOZ, SZERVERHIBÁHOZ VAGY ADATVESZTÉSHEZ VEZETHET. ÖN ELFOGADJA ÉS TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A KOMMUNIKÁCIÓ A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA SORÁN TAPASZTALT MEGHIÚSULÁSÉRT, A KOMMUNIKÁCIÓS ZAVAROKÉRT, HIBÁKÉRT, TORZULÁSOKÉRT VAGY KÉSEDELMEKÉRT A PAXFUL NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET, BÁRMILYEN OKBÓL IS KÖVETKEZZENEK BE AZOK.
  2. A PAXFUL, ANNAK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI ÉS SZOLGÁLTATÓI, ILLETVE EZEK TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, MEGBÍZOTTAI, ALKALMAZOTTAI, TANÁCSADÓI, SZAKÉRTŐI ÉS KÉPVISELŐI FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADJA MEG (A) AZ ÖN ÁLTAL A KERESET TÁRGYÁT KÉPEZŐ SZOLGÁLTATÁSÉRT A KÁRESEMÉNYT MEGELŐZŐ TIZENKÉT (12) HÓNAPBAN FIZETETT TELJES DÍJ ÉRTÉKÉT, TOVÁBBÁ A FENTIEK NEM FELELNEK AZ (B) ELMARADT HASZONÉRT, ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉRT VAGY ÜZLETI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉÉRT, ADATOK VAGY BÁRMELY MÁS IMMATERIÁLIS JÓSZÁG ELVESZTÉSÉÉRT, KÁROSODÁSÁÉRT, SÉRÜLÉSÉÉRT ÉS AZ EZEKET ÉRINTŐ INCIDENSEKÉRT, SEM SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, KÖZVETETT, IMMATERIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁSON, GONDATLANSÁGON, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGEN VAGY MÁS ELVEN ALAPULÓ KÁRÉRT, AMELYEK A WEBOLDAL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK JOGOS VAGY JOGOSULATLAN HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZNEK, ILLETVE AMELYEK A JELEN SZERZŐDÉSBŐL EREDNEK VAGY AZZAL KAPCSOLATOSAK, MÉG AKKOR SEM, HA A PAXFUL MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT EZEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, VAGY TUDOTT VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA ARRÓL, ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY BÁRMELY ELFOGADOTT VAGY EGYÉB JOGORVOSLAT NEM ÉRTE EL ALAPVETŐ CÉLJÁT, KIVÉVE, HA JOGERŐS BÍRÓSÁGI ÍTÉLET MEGÁLLAPÍTJA, HOGY AZ ÉRINTETT KÁROK A PAXFUL SÚLYOS GONDATLANSÁGÁNAK, CSALÁSÁNAK, SZÁNDÉKOS KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSÉNEK VAGY SZÁNDÉKOS TÖRVÉNYSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI VOLTAK. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.
  3. A Digitális Pénzeszközök működését szabályozó mögöttes szoftverprotokollok nem a mi tulajdonunkban vannak, és nem is ellenőrizzük azokat. A mögöttes protokollok általában nyílt forráskódúak, és bárki használhatja, másolhatja, módosíthatja és terjesztheti őket. A mögöttes protokollok működéséért nem felelünk, és a hálózati műveletek működését és biztonságát nem tudjuk garantálni. A mögöttes protokollok különösen ki lehetnek téve a működési szabályok hirtelen változásainak (beleértve a „forkokat”, azaz elágazásokat). Az ilyen lényeges működési változások jelentősen befolyásolhatják az érintett digitális valuta elérhetőségét, értékét, funkcionalitását és/vagy nevét. Ezen lényeges működési változások időzítése és jellemzői nem állnak a Paxful ellenőrzése alatt. Az Ön felelőssége, hogy a közelgő működési változásokról tájékozódjon; a nyilvánosan elérhető információkat és az esetlegesen a Paxful által szolgáltatott információkat gondosan mérlegelnie kell annak eldöntése során, hogy továbbra is használja-e a Szolgáltatásokat. Bármilyen ilyen működési változás esetén a Paxful fenntartja a jogot, hogy megtegye a platformja biztonságának és biztonságos működésének védelme érdekében szükséges lépéseket, beleértve az érintett digitális valuta/valuták működésének ideiglenes felfüggesztését és egyéb szükséges lépéseket. A Paxful minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy értesítse Önt a lényeges működési változásokra adott reakciójáról; azonban az ilyen változások az ellenőrzésünkön kívül esnek, és anélkül is bekövetkezhetnek, hogy a Paxfult azokról értesítették volna. A lényeges működési változásokra adott reakciónkról saját belátásunk szerint döntünk, ami azt is magában foglalhatja, hogy valamely új forkot vagy más intézkedéseket nem támogatunk. Ön tudomásul veszi és elfogadja a Digitális Pénzeszközök protokolljainak működésében bekövetkező változások kockázatát, és elfogadja, hogy a Paxful az ilyen működési változásokért nem vállal felelősséget, és a működési szabályok változásaiból eredő esetleges értékvesztésért nem felel. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Paxful saját kizárólagos mérlegelése alapján dönt arról, hogy egy adott működési változásra hogyan reagál, és hogy nem vagyunk felelősek azért, hogy nem támogatott valutákat vagy protokollokat illetően segítséget nyújtsunk Önnek.
  4. Szolgáltatásaink használata során Ön harmadik felek által biztosított tartalmakat és szolgáltatásokat tekinthet meg, illetve vehet igénybe, a harmadik felek weboldalaira és szolgáltatásaira mutató hiperhivatkozásokat is ideértve (a továbbiakban: „Harmadik Felek Tartalmai"). Harmadik Felek Tartalmai mellett nem állunk ki, azokat nem vesszük át és nem ellenőrizzük, és a Harmadik Felek Tartalmaiért semmilyen felelősséget nem vállalunk és nem viselünk. Továbbá az ilyen harmadik felekkel folytatott ügyletei vagy levelezése kizárólag Ön és az adott harmadik fél között zajlik. Nem vállalunk és nem viselünk felelősséget semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely ilyen ügyletek eredményeként keletkezik, és Ön tudomásul veszi, hogy a Harmadik Felek Tartalmainak használatáért és a harmadik felekkel való kapcsolattartásért kizárólag Ön felel.
  5. A félreértések elkerülése végett: a Paxful nem nyújt befektetési, adózási vagy jogi tanácsokat. A Paxful nincs bejegyezve az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleténél, és nem nyújt értékpapír-szolgáltatásokat vagy befektetési tanácsokat. A Piacterünkön az Eladó és a Vevő között minden tranzakció egyenrangú alapon zajlik, és kizárólag Ön felelős annak eldöntéséért, hogy a személyes befektetési céljait, pénzügyi körülményeit és kockázattűrő képességét tekintve egy adott befektetés, befektetési stratégia vagy kapcsolódó tranzakció megfelelő-e az Ön számára. Konkrét helyzetével kapcsolatban kérje ki jogi vagy adószakértőjének tanácsát. Időről időre oktatási céllal információkat nyújthatunk platformunkról és termékeinkről, hogy segítsük a felhasználókat abban, hogy többet tudjanak meg a Szolgáltatásainkról. Ezen információk közé tartozhatnak többek között, de nem kizárólag, blogbejegyzések, cikkek, harmadik felek tartalmaira mutató hivatkozások, hírcsatornák, oktatóanyagok és videók. A Weboldalon vagy bármely harmadik fél weboldalán található információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak, pénzügyi tanácsadásnak, kereskedési tanácsadásnak vagy bármilyen másfajta tanácsadásnak; a Weboldal tartalmait ne tekintse ilyen tanácsnak. Mielőtt bármilyen Digitális Pénzeszköz megvásárlására, eladására vagy tartására vonatkozó döntést hozna, járjon el körültekintően saját hatáskörében, és konzultáljon pénzügyi tanácsadóival, mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna. A Paxful nem vállal felelősséget a Digitális Pénzeszközök megvásárlására, eladására vagy tartására vonatkozó azon döntéseiért, amelyeket a Paxful által biztosított információk alapján hoz.
  6. Ön tudomásul veszi, hogy nem vagyunk felelősek a Digitális Pénzeszközök áringadozásaiért. Piaci zavar vagy vis maior esetén (a 17. szakaszban leírtak szerint) az alábbi lépések közül hozhatunk meg egyet vagy többet: (a) felfüggeszthetjük a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést; vagy (b) megakadályozhatjuk, hogy Ön a Szolgáltatások révén bármilyen műveletet elvégezzen. Amennyiben e lépések miatt Önt veszteség éri, úgy azért nem felelünk. Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen eseményt követően, amikor a Szolgáltatások újraindulnak, az aktuális piaci árak jelentősen eltérhetnek a szóban forgó esemény előtt elérhető áraktól.
  7. Nem vállalunk garanciát arra, hogy a Weboldal, illetve az azt elérhetővé tevő szerver vírus- és hibamentes, hogy a tartalma pontos, hogy a szolgáltatás megszakítás nélkül fog működni, illetve hogy a hibák kijavításra kerülnek. Nem vállalunk és nem viselünk felelősséget Önnel szemben semmilyen veszteségért, amely a Weboldalon található anyagokra vagy információkra támaszkodva Ön által tett vagy meghozott lépésekből ered.
 6. A PAXFUL KÁRMENTESÍTÉSE, KÁRTALANÍTÁS

  1. Ha vitája van a Szolgáltatásaink egy vagy több felhasználójával, Ön felmenti a Paxfult, annak kapcsolt vállalkozásait és szolgáltatóit, valamint ezek és a Paxful minden egyes tisztségviselőjét, igazgatóját, alkalmazottját, ügynökét és képviselőjét minden olyan követelés, igény és (tényleges vagy következményes) kártérítési felelősség alól, amely az ilyen vitákból ered vagy azokkal bármilyen módon összefügg. Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Paxfult, annak kapcsolt vállalkozásait, valamint ezek és a Paxful minden egyes tisztségviselőjét, igazgatóját, alkalmazottját, ügynökét és képviselőjét minden olyan követelés vagy igény alól (az ügyvédi költségeket és a szabályozó hatóság által kiszabott pénzbírságokat, díjakat vagy büntetéseket is beleértve), amely a jelen Szerződés Ön általi megszegéséből vagy törvény, jogszabály vagy előírás, illetve harmadik fél jogainak Ön általi megsértéséből ered vagy azzal összefüggésben áll.
 7. TRANZAKCIÓK A PAXFUL PIACTERÉN

  A Weboldalon a felhasználók Digitális Pénzeszközök vásárlására vagy eladására tehetnek ajánlatot.

  Amikor egy felhasználó tranzakciót kezdeményez Digitális Pénzeszközök megvásárlására vagy eladására, a tranzakció a jelen Szerződés, továbbá a felhasználó vagy a felhasználó üzletfele által részletezett esetleges további feltételek szerint teljesül. A Digitális Pénzeszközök a Paxful Piactéren történő vásárlását és eladását lépésről lépésre ismertető útmutató a megtalálható a https://paxful.com/support/en-us/categories/360000409494-How-to-Buy-and-Sell oldalon.

  Az alábbi általános feltételek minden, a lentiekben említett vonatkoznak:

  1. Digitális Pénzeszközök vásárlása ajánlatkérés útján.

   Digitális Pénzeszközök a Paxful Piactéren történő vásárlásakor:

   1. A Piacterünkön a vevők által kiegyenlített tranzakciók részeként Paxful Letéti díj nem kerül felszámításra.
   2. A Paxful-partnerek ajánlataihoz saját feltételek tartoznak; az árfolyam, az átváltás sebessége és az Eladó által előírt egyéb feltételek minden egyes ajánlatnál különbözőek. Az Eladó ajánlatának elfogadásával Ön kötelező érvényűként fogadja el az adott ajánlat feltételeit. Az Eladó által meghatározott feltételek minden esetben érvényesek, kivéve, ha a jelen Szerződésnek ellentmondanak vagy sértik azt, törvénytelenek, észszerűtlenek vagy (a Paxful kizárólagos és korlátozás nélküli belátása szerint) más módon nehezen betarthatók, vagy ha a tranzakcióban részes mindkét felhasználó beleegyezik az adott ajánlat feltételeinek módosításába. AZ ELADÓ AJÁNLATI FELTÉTELEINEK GONDOS ELOLVASÁSA ÉS PONTOS KÖVETÉSE AZ ÖN FELELŐSSÉGE. HA NEM TARTJA BE AZ AJÁNLATI FELTÉTELEKET, AZ ÖN ÁLTAL TELJESÍTETT FIZETÉS NEM KERÜL ELFOGADÁSRA. SOHA NE TELJESÍTSEN KIFIZETÉST, HA NEM KÖVETTE AZ AJÁNLATBAN FELSOROLT ÖSSZES FELTÉTELT. HA A FELTÉTELEK BETARTÁSA NÉLKÜL FIZET, A PAXFUL NEM LEHET SEGÍTSÉGÉRE A PÉNZE VISSZASZERZÉSÉT SZOLGÁLÓ VITARENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN.
   3. A fizetés ellenőrzése és a Digitális Pénzeszközöknek a Paxful Letétből való felszabadítására vonatkozó utasítás kiadása nem a Paxful, hanem kizárólagosan az Eladó kötelezettsége. Ha az Eladó az Eladó feltételeinek megfelelő teljesítése után nem szabadítja fel a Digitális Pénzeszközöket az Ön számára, az adott tranzakció chatjén belül a kijelölt vitatási gomb használatával haladéktalanul jelentse a problémát. A Paxful ügyfélszolgálata megvizsgálja és rendezi a vitát. Ezen vitarendezési eljárás további részleteit a „8. Tranzakciók vitatása a Paxful vitarendezési eljárása révén” című fejezetben ismertetjük. Ha nem követi ezt a vitarendezési folyamatot, a Paxful nem fog tudni segíteni Önnek az adott ügyben.
  2. Digitális Pénzeszközök értékesítése

   Digitális Pénzeszközök a Paxful Piactéren történő értékesítésekor:

   1. Az eladók kötelesek észszerű időn belül ellenőrizni és feldolgozni a kifizetést, az ajánlati feltételekben meghatározott időn belül. Miután a Vevő az ajánlati feltételeknek megfelelően fizetett Önnek, az Ön kizárólagos kötelessége és felelőssége, hogy haladéktalanul ellenőrizze és feldolgozza a kifizetést, majd felszabadítsa a Digitális Pénzeszközöket a Paxful Letétből, és kiadja azokat a Vevőnek. Ha nem követi az ajánlatban szereplő utasításokat, úgy előfordulhat, hogy nem lesz jogosult a zárolt Digitális Pénzeszközeinek visszaszerzésére.
   2. Eladóként a jelen Szerződés a Digitális Pénzeszközök értékesítése során bekövetkező összes megsértéséért minden kockázatot és felelősséget Ön vállal. Minden fizetendő adóért Ön felel. A Paxful Önnek mint a Digitális Pénzeszközök Eladójának a Digitális Pénzeszközöknek a Paxful Letétben történő zárolásáért – értékesítés esetén – díjat számít fel. A Paxful – saját kizárólagos és korlátozás nélküli belátása alapján hozott, eltérő döntésének esetét leszámítva – semmilyen olyan veszteséget nem térít meg az Eladónak, amely a jelen Szerződés megsértéséből, csalásból vagy más okból keletkezett, továbbá a díjunkat semmilyen körülmények között nem térítjük vissza.
   3. A Digitális Pénzeszközök a Paxful Letét alól történő feloldását megelőzően minden beérkezett kifizetést teljes egészében fel kell dolgozni, és igazolni kell, hogy Ön a kifizetést megkapta. A Paxful nem vállal felelősséget az Ön veszteségéért, ha a Digitális Pénzeszközöket idő előtt, a fizetés megfelelő ellenőrzését és Ön általi átvételét megelőzően feloldja. Ön köteles figyelni a Vevőjére és reagálni rá. Az inaktív ajánlatokat deaktiválni kell.
   4. A Paxful Piactér minden részén (többek között az Ön bemutatkozásában, ajánlati feltételei között vagy a tranzakciós chatben) szigorúan tilos bármilyen módon olyan saját weboldalát hirdetnie, amely a Paxful Szolgáltatásainak keretein kívül a Digitális Pénzeszközök vásárlását vagy eladását segíti elő. Korlátozott esetekben megengedett weboldalának megosztása a tranzakciós utasítások között, ha azt Ön kizárólag azért hozta létre, hogy az Eladó a tranzakció lebonyolítása érdekében fizetést fogadjon rajta (pl. megbízható harmadik fél által biztosított bankkártya-/hitelkártya-feldolgozás), feltéve, hogy ezen külső weboldalak használata egyértelműen szerepel az ajánlati feltételek között, és hogy ezen weboldalak nem tartalmazhatnak más hirdetéseket vagy az Ön elérhetőségi adatait.
  3. Megfelelőség

   1. A Paxful és a Szolgáltatások nem kötődnek és nem kapcsolódnak harmadik félhez, azokat nem támogatja és nem szponzorálja harmadik fél, ideértve többek között, de nem kizárólagosan, az ajándékkártya-kibocsátókat. A megjelölt védjegyek, márkák és egyéb azonosítók az érintett tulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. A Paxfult és Szolgáltatásait ezen tulajdonosok nem támogatják, nem szponzorálják, és azok semmilyen módon nem kötődnek, nem kapcsolódnak ezen tulajdonosokhoz.
   2. A Paxful nem engedélyezett ajándékkártya-értékesítő és nem valamely ajándékkártya-kibocsátó meghatalmazott viszonteladója. Minden olyan ajándékkártyára, amelyet Ön a Paxful Piacterén közvetlenül egy felhasználótól kap, annak a harmadik fél kereskedőnek a feltételei vonatkoznak, akinél az beváltható (a továbbiakban: „Kibocsátó”). A Paxful a Kibocsátó(k) cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, illetve a Kibocsátó a Paxful Piactér használatával kapott ajándékkártyájához kapcsolódó díjakért, lejárati határidőkért, büntetésekért, illetve feltételekért nem felel. Azzal, hogy Ön egy felhasználótól ajándékkártyát kap, kijelenti, hogy az ajándékkártya feltételeit elolvasta; nyilatkozatban kijelenti továbbá a Paxful számára, hogy az ajándékkártya kibocsátójának feltételei szerint vagy a vonatkozó jogszabályok alapján az ilyen ajándékkártyák felhasználására jogosultsággal rendelkezik.
   3. AZ AJÁNDÉKKÁRTYÁK KÖZVETÍTÉSE VAGY VISZONTELADÁSA A WEBOLDALUNKON ÉS A PIACTÉREN SZIGORÚAN TILOS. ÖNNEK AZ AJÁNDÉKKÁRTYA JOGOS TULAJDONOSÁNAK KELL LENNIE; ÖN A PAXFUL KÉRÉSÉRE BELEEGYEZIK, HOGY AZ AJÁNDÉKKÁRTYÁJA TULAJDONJOGÁT IGAZOLÓ ÉRVÉNYES BIZONYÍTÉKOT (PÉLDÁUL NYUGTÁT) A PAXFUL RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTJA. A PAXFUL NEM ÁLLÍTJA, NEM TESZ ILYEN ÉRTELMŰ NYILATKOZATOT ÉS NEM GARANTÁLJA, HOGY A WEBOLDALON MEGTALÁLHATÓ, HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FIZETÉSI MÓDOK LEHETŐVÉ TESZIK A PAXFUL SZOLGÁLTATÁSÁN KERESZTÜLI TRANZAKCIÓKAT, VAGY HOGY A WEBOLDALUNKON MEGTALÁLHATÓ, HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FIZETÉSI MÓDOK TÁMOGATJÁK A SZOLGÁLTATÁSAINKAT, ILLETVE HOGY A SZOLGÁLTATÁSAINK TÁMOGATJÁK EZEKET. HA AZ ADOTT HARMADIK FÉL EZT NEM ENGEDÉLYEZI, NE HASZNÁLJA A PAXFULNÁL A HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FIZETÉSI MÓDOKAT.
   4. ÖN TELJES MÉRTÉKBEN FELELŐS AZ AZON JOGHATÓSÁG(OK)BAN ÉRVÉNYES TÖRVÉNYEK ÉS ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁÉRT, AHOL A TRANZAKCIÓRA SOR KERÜL.
   5. Minden tranzakciónak a Paxfulon belül kell történnie. A Paxful platformon kívüli tranzakciók végrehajtása, illetve külső kapcsolattartási adatok cseréje szigorúan tilos.
  4. Átutalási korlátozások. Saját belátásunk szerint megkötéseket vagy korlátozásokat szabhatunk meg a javasolt átutalási tranzakciók méretére, típusára vagy módjára vonatkozóan, például korlátot vezethetünk be az eladásra felajánlott Digitális Pénzeszközök teljes mennyiségére.
  5. Garancia hiánya. A Paxful nem garantálja, hogy Digitális Pénzeszközöket fog tudni értékesíteni a Piactéren. A Digitális Pénzeszközök a Paxful Piactéren keresztül történő vásárlása vagy eladása nem garantálja, hogy Ön később is tud majd Digitális Pénzeszközöket vásárolni vagy eladni a Piactéren keresztül.
  6. Kapcsolat. A jelen Szerződésben foglaltak sem szándékaink szerint, sem ténylegesen nem hoznak létre semmilyen partnerséget, közös vállalkozást, megbízotti, tanácsadói vagy vagyonkezelői jogviszonyt; Ön és a Paxful egymás vonatkozásában független vállalkozók maradnak.
  7. Az információk pontossága. Ön kijelenti és garantálja, hogy a Szolgáltatásokon keresztül Ön által megadott minden információ pontos és teljes. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Paxful nem felelős az Ön által a Szolgáltatások révén kezdeményezett tranzakciókkal kapcsolatban elkövetett hibákért vagy mulasztásokért, például ha Ön elírja egy Pénztárca címét vagy más módon helytelen adatokat ad meg. Nyomatékosan javasoljuk, hogy gondosan ellenőrizze a tranzakció adatait, mielőtt a Szolgáltatások révén kitölti azokat.
  8. Nincs visszavonás és módosítás; Pénztárcával végzett műveletek. Miután a tranzakció adatai a Szolgáltatások révén elküldésre kerültek a digitálisvaluta-hálózatnak, a Paxful nem tud segíteni Önnek a tranzakció visszavonásában vagy egyéb módon történő módosításában. A Paxful semmilyen digitálisvaluta-hálózat felett nem rendelkezik ellenőrzéssel, és nincs lehetősége visszavonási vagy módosítási kérelmek támogatására. A Paxful semmilyen zárolt Digitális Pénzeszközt nem tárol és nem őriz. A Digitális Pénzeszközök nyilvántartása mindig a megfelelő hálózatokon vagy blokkláncokon történik. Minden digitálisvaluta-tranzakció a digitális valuta hálózatán belül zajlik le, nem a Paxfulon. Nincs garancia arra, hogy a tranzakció a digitális valuta hálózatán lebonyolódik. A Paxful fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja bármely tranzakció feldolgozását, ha azt törvény írja elő, vagy ha úgy ítéljük meg, hogy a tranzakciók a jelen Szerződésben foglalt feltételeinkkel ellentétesek. Ön ezennel elfogadja és tudomásul veszi, hogy minden olyan tevékenységért, amely a Pénztárcájának keretein belül történik, teljes mértékben Ön felel, és a törvény által megengedett legnagyobb mértékben vállalja a Pénztárcájához való minden – akár jogosult, akár jogosulatlan – hozzáférés minden kockázatát.
  9. Adók. Az Ön felelőssége annak meghatározása, hogy milyen esetleges adófizetési kötelezettség terheli azokat a tranzakciókat, amelyekre vonatkozóan a Szolgáltatásokon keresztül tranzakciós adatokat nyújtott be, és az Ön felelőssége, hogy a megfelelő adót bevallja és befizesse a megfelelő adóhatóságnak. Ön elfogadja, hogy a Paxful nem felel annak eldöntéséért, hogy az Ön digitálisvaluta-tranzakciói adókötelesek-e, továbbá nem felel a digitálisvaluta-tranzakciókból származó adók beszedéséért, bevallásáért, visszatartásáért vagy átutalásáért.
  10. Felhasználó jó hírneve. Amikor tranzakciót bonyolít le, lehetővé tesszük más felhasználók számára, hogy az Önnel folytatott együttműködésükről visszajelzést adjanak. Azt is lehetővé tesszük, hogy a felhasználók bejelentést tegyenek, ha úgy vélik, hogy Ön a jelen Szerződést bármilyen módon megsértette. Ezek a jelentések bizalmasak, de a 8. szakaszban leírtak szerinti vitában felhasználhatjuk őket.
  11. Tranzakciós előzmények. A tranzakciós előzményeket megtekintheti a Fiókjában. Ön elfogadja, hogy ha a Szolgáltatások nem biztosítanak ilyen visszaigazolást, az az adott tranzakció feltételeit nem érinti és nem érvényteleníti.
  12. Paxful Pay. A Paxful bizonyos kiskereskedőket felhatalmazott arra, hogy áruk és szolgáltatások online vásárlásához fizetési módként elfogadják a Paxfult („Engedélyezett Kiskereskedők”). Ön Engedélyezett Kiskereskedőnek úgy fizethet, hogy a pénztárnál vagy fizetéskor a „Paxful Pay” opciót választja. A Paxful Pay a Piactérre irányítja Önt, ahol hozzáférhet a számláján elérhető Digitális Pénzeszközökhöz, vagy összekapcsolja Önt egy Eladóval. Ha Ön a tranzakció befejezéséhez Digitális Pénzeszközöket vásárol egy Eladótól, akkor a jelen Szerződés 7.1. szakaszában meghatározott feltételek érvényesek.
  13. Kereskedelmi Áruk. A Paxful nem felelős semmilyen olyan áruért vagy szolgáltatásért, amelyet Ön adott esetben egy Engedélyezett Kereskedőtől a számlája vagy a Paxful Pay termék használatával megvásárol. Ha egy Engedélyezett Kereskedővel vitája van, akkor azt közvetlenül az Engedélyezett Kereskedővel kell megoldania.
  14. Visszaküldés, visszatérítés. Ha árut vagy szolgáltatást vásárol egy harmadik féltől a Számlája használatával, az végleges. Visszaküldéseket és visszatérítéseket nem dolgozunk fel. Az Engedélyezett Kereskedő saját belátása szerint és szabályzataival összhangban felajánlhat Önnek visszaküldést, a boltban levásárolható hitelt vagy ajándékkártyát.
  15. A Paxful a Szolgáltatásokért díjakat számít fel, a vonatkozó díjakat a díjköteles Szolgáltatások igénybevétele előtt megjelenítjük. További részletekért lásd a „Paxful díjjegyzékét”. Díjaink változhatnak; a Paxful fenntartja a jogot, hogy árképzését és díjait bármikor módosítsa.
 8. TRANZAKCIÓK VITATÁSA A PAXFUL VITARENDEZÉSI ELJÁRÁSA RÉVÉN

  1. Vitatott tranzakciók. A legtöbb esetben a vita rendezésének legegyszerűbb módja, ha a Vevők és az Eladók kommunikálnak egymással, együtt dolgoznak annak kiderítésén, hogy mi történt, és elfogadható megoldásra jutnak. Ha a Vevő és az Eladó nem tud elfogadható megoldásra jutni, a Paxful támogatási csapata (a továbbiakban: „Paxful Támogatás”) segíthet. Egy tranzakcióval kapcsolatban bármelyik fél kezdeményezheti a vitarendezési eljárást (a továbbiakban: „vitatott tranzakció” vagy „vita”). A vitarendezés csak olyan tranzakciókkal kapcsolatban kezdeményezhető, amelyeket a Vevő teljes mértékben kifizetettnek jelölt meg. A Vevő által teljes mértékben kifizetettnek meg nem jelölt, a Vevő által törölt, az ajánlatban meghatározott időkeret lejárta miatt automatikusan törölt, a korábban már vitatott és megoldott tranzakcióknál, továbbá amelyek esetében az Eladó a Digitális Pénzeszközöket a Vevőnek már átadta, általában nem lehet vitatni, visszafordítani vagy módosítani.
  2. Vitarendezési folyamat. Az alábbiakban bemutatjuk, milyen lépéseket tesz a Paxful Támogatás vita esetén.

   1. Kezdeményezés

    Vita kezdeményezéséhez jelentkezzen be a Paxful-számlájába, nyissa meg a vitatni kívánt tranzakciót, majd válassza a „vitat” gombot. A „vitat” gomb csak akkor jelenik meg aktívan, ha a tranzakciót a Vevő teljes mértékben kifizetettnek jelölte meg. Ha vitát kezdeményez, válassza ki a vita típusát a megjelenő lehetőségek közül, és írja le, milyen probléma miatt vitatja a tranzakciót.

    Eladóként a vita leírására elérhető lehetőségek a következők:

    • Coint zároló (azaz nem reagáló Vevő): a Vevő a tranzakciót teljesen kifizetettként jelölte meg, de nem reagál és inaktív.
    • Fizetési probléma: a Vevő aktív és megpróbált fizetni, de a fizetéssel problémák vannak.
    • Egyéb: nyitott lehetőség, ahol leírhatja, milyen probléma vezetett a vitához. A Vevő látni fogja az Ön által adott leírást.

    Vevőként a vita leírására elérhető lehetőségek a következők:

    • Nem reagáló értékesítő – Ön fizetett, de az Eladó nem válaszol és inaktív.
    • Fizetési probléma – Ön fizetett, de az Eladó azt állítja, hogy problémák vannak a fizetéssel, és nem hajlandó kiadni a Digitális Pénzeszközöket.
    • Egyéb: nyitott lehetőség, ahol leírhatja, milyen probléma vezetett a vitához. Az Eladó látni fogja az Ön által adott leírást.
   2. Értesítések

    A vita benyújtását követően a Paxful Támogatás e-mailben és a Piactéren a Vásárlók és Eladók számára elérhető tranzakciós chatfunkción keresztül küldött üzenetben értesíti a másik felet arról, hogy vita indult. Ha a vita tárgya az Ön valamelyik tranzakciója, a Paxful Támogatás tájékoztatja Önt, hogy melyik tranzakciót és miért vitatják.

   3. Válasz

    Tekintse át a vitát, és adjon magyarázatot a történtekről a Paxful Támogatásnak. Mellékeljen minden olyan elérhető bizonyítékot, amely alátámasztja a magyarázatát, például küldje be a fizetés igazolását, a tulajdonjog igazolását vagy igazolást arról, hogy megkapta vagy nem kapta meg a fizetést.

   4. A Paxful általi vizsgálat

    A vitatott tranzakciókat a Paxful Támogatás kivizsgálja; ezután mindkét fél bizonyítékai alapján döntés születik. A Paxful Támogatás különböző tényezők értékelésével oldja meg a vitákat a 8. szakaszban leírtak szerint.

  3. Viták vizsgálata. A vita kivizsgálása során a Paxful támogatási csapata utasításokat adhat Önnek, amelyeket követnie kell. Az utasítások alapján előfordulhat, hogy további bizonyítékokat kell benyújtania, például újra igazolnia kell személyazonosságát, fizetési igazolást, képi, hang- vagy videobizonyítékot vagy a Paxful által relevánsnak ítélt egyéb dokumentumokat kell benyújtania, és előfordulhat, hogy ezeket a bizonyítékokat meghatározott határidőn belül kell benyújtania. Az utasítások be nem tartása esetén a vitában Ön ellen dönthetünk. A Paxful támogatási csapata a legtöbb esetben a vita beérkezésétől számított 30 napon belül értesíti Önt döntéséről a Piactér tranzakciós chatjén keresztül, de bizonyos körülmények között ez hosszabb időt is igénybe vehet.
  4. Válaszadás elmaradása. Amikor részt vesz egy tranzakcióban, fontos, hogy a tranzakció kezdetétől a tranzakció befejezéséig, törléséig vagy megoldásáig aktív és elérhető maradjon. Ez azt jelenti, hogy a tranzakció vitatása esetén képesnek kell lennie arra, hogy a Paxful Támogatás által meghatározott időn belül válaszoljon a Paxful Támogatás kérésére, különben úgy vehetjük, hogy a megkeresésünkre nem reagált, és a vitában Ön ellen dönthetünk.
  5. Visszatérítések. Az érintett fél a tranzakcióhoz használt fizetési módtól függően még akkor is további kockázatokkal szembesülhet, ha a Paxful vitarendezési folyamatában az adott fél javára születik döntés. A jelen Szerződésben meghatározott vitarendezési folyamat minden olyan jogorvoslati lehetőségtől elkülönül, amelyet a Vevő vagy Eladó a tranzakcióhoz kapcsolódó fizetési mód révén vehet igénybe. A Paxful nem köteles visszatérítést kezdeményezni vagy kezelni, és nem vállal felelősséget, ha valamely fél a tranzakcióban használt fizetési mód révén a számára elérhetővé tett módon, akár a vita lezárása után, visszavonja a tranzakciót, visszatérítést hajt végre, vagy más módon vitatja a tranzakciót.
  6. Vitarendezés. A vitatott tranzakciók rendezése a leggyakrabban úgy történik, hogy a vitarendezési folyamat lezárultával a Paxful Támogatás a vitatott tranzakció Vevőjének vagy Eladójának átadja a vita tárgyát képező Digitális Pénzeszközöket.

   Az alábbiakban bemutatunk néhány kiválasztott helyzetet, hogy betekintést nyerhessen abba, a Paxful hogyan rendezheti a vitatott tranzakciókat. A lista nem a teljesség igényével készült. A vita rendezését mindig befolyásolják a vita konkrétumai és a felhasználók által szolgáltatott bizonyítékok.

   A Paxful Támogatás a vitában a Vevő javára dönthet, ha az alábbi feltételek közül legalább az egyik teljesül:

   • A Vevő a fizetést az Eladó tranzakciós ajánlatában megadott eredeti utasításoknak megfelelően teljesítette, és a Vevő megfelelő bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a fizetés ezen utasításoknak megfelelően történt. Ha a Vevő teljesítette az Eladó a tranzakció a Vevő általi elfogadásának és kifizetésének időpontjában közzétett összes feltételét, és az Eladó ezt követően mégis megtagadja a tranzakció teljesítését, az a jelen Szerződés megsértésének minősül.
   • Az Eladó a Paxful Támogatás által kért határidőn belül nem reagált, és nem adott megfelelő választ.
   • A kifizetés a tranzakcióban részt vevő harmadik fél részére történik, vagy a kifizetés olyan fizetési számlára történik, amely nem az Eladó nevén van nyilvántartva.

   A Paxful Támogatás a vitában az Eladó javára dönthet, ha az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül:

   • A Vevő nem fizetett, nem teljes egészében fizetett, vagy nem az Eladó által az ügyleti ajánlatban megadott eredeti utasításoknak megfelelően teljesítette a fizetést.
   • A Vevő által teljesített fizetést a fizetési szolgáltató vagy feldolgozó visszatartotta, felfüggesztette, befagyasztotta vagy leállította. Ez magában foglalja azokat a helyzeteket is, amikor a Vevő a bankján vagy a bankkártya-kibocsátóján keresztül visszautalta magának vagy vita tárgyává tette a kifizetést.
   • A Vevő a Paxful Támogatás által kért határidőn belül nem reagált, és nem adott megfelelő választ.
   • A kifizetés a tranzakcióban részt vevő harmadik fél részéről történik, vagy a kifizetés olyan fizetési számláról történik, amely nem a Vevő nevén van nyilvántartva.

   Ha egy vitatott tranzakció Vevője vagy Eladója csalárd információkat vagy hamis dokumentumokat nyújt be, vagy hamis állításokat tesz, illetve más módon megtévesztő taktikát alkalmaz, a vitában azonnal az ilyen felhasználó ellen lehet dönteni, a felhasználó fiókja pedig a Paxful Támogatás saját belátása szerint azonnal felfüggeszthető vagy megszüntethető.

   Egyes helyzetekben, amikor egyik fél sem teljesíti a kritériumokat, vagy – a Paxful kizárólagos és korlátozás nélküli belátása szerint – más okból nem egyértelmű vagy nem eldönthető, hogy melyik fél teljesítette a vitarendezési kritériumokat, a Paxful dönthet úgy, hogy a vitát a vita tárgyát képező Digitális Pénzeszközök a Vevő és az Eladó közötti egyenlő vagy egyenlőtlen felosztásával oldja meg.

  7. Fellebbezés. Ha úgy véli, hogy a Paxful a vitát nem a jelen Szerződéssel összhangban álló módon oldotta meg, joga van fellebbezéssel élni. A fellebbezéshez haladéktalanul értesítenie kell minket írásban, amihez legkésőbb 10 naptári nappal a Paxful Támogatás döntésének kézhezvételét követően a Paxful ügyfélszolgálatához kell fordulnia, és elegendő adatot és bizonyítékot kell szolgáltatnia a kérelme alátámasztására. Fellebbezésének konkrétan tartalmaznia kell, hogy Ön szerint a Paxful általi vitarendezés miben nem felelt meg a jelen Szerződés Megállapodás feltételeinek, és a döntés helytelenségéről bizonyítékkal kell szolgálnia.

   Felhívjuk figyelmét, hogy mind a vitarendezési folyamat során, mind általában bármikor, amikor a Szolgáltatásainkat használja, a többi felhasználóval és a Paxful ügyfélszolgálatával köteles civilizált hangnemben és tisztelettudóan kommunikálni. Az általános elvekhez lásd a „13. Tiltott használat” című szakaszt.

  8. Véglegesség. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Paxful vitával kapcsolatos döntése végleges, megmásíthatatlan és kötelező érvényű, a jelen Szerződésben leírtak szerint. A Paxful a döntéseivel kapcsolatban nem vállal felelősséget sem a Vevővel, sem az Eladóval szemben.
 9. A PAXFUL-SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK DÍJAI

  1. A Pénztárca létrehozása ingyenes. A Paxful a Szolgáltatásokért díjakat számít fel, a vonatkozó díjakat a díjköteles Szolgáltatások igénybevétele előtt megjelenítjük. További részletekért lásd a „Paxful díjjegyzékét”. Díjaink változhatnak; a Paxful fenntartja a jogot, hogy árképzését és díjait bármikor módosítsa.
 10. A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A BÁNYÁSZDÍJAK NEM MONDHATÓK LE

  1. Ha Ön díjköteles Szolgáltatást vesz igénybe, vagy a Szolgáltatásokon keresztül olyan tranzakciót kezdeményez, amelyre a bányászoknak díjat kell fizetni, úgy Ön, miután megerősítette, hogy a Szolgáltatást igénybe kívánja venni, illetve a tranzakciót végre kívánja hajtani, visszafizetésre vagy visszatérítésre nem lesz jogosult.
 11. A SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZAKÍTÁSA

  1. Saját belátásunk szerint és az Ön részére költségmentesen, az Ön előzetes értesítése mellett vagy anélkül, Szolgáltatásaink bármely részét bármikor átalakíthatjuk vagy megszüntethetjük, ideiglenesen vagy véglegesen.
 12. A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A SZÁMLA FELFÜGGESZTÉSE VAGY MEGSZÜNTETÉSE; A TÁRCÁJÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KORLÁTOZÁSA

  1. Saját kizárólagos és korlátozás nélküli belátásunk szerint azonnal és előzetes értesítés nélkül: (a) felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük az Ön hozzáférését a Szolgáltatások bármelyikéhez vagy egészéhez (beleértve a Pénztárcájához való hozzáférés korlátozását), és/vagy (b) deaktiválhatjuk vagy törölhetjük a számláját, ha: (i) a vonatkozó jogszabályok, formailag érvényes bírósági felszólítás, bírósági végzés vagy állami hatóság kötelező érvényű végzése ezt megköveteli tőlünk; (ii) megalapozottan gyanítjuk, hogy Ön a jelen Szerződést megszegte vagy megszegheti; (iii) az Ön fiókjának használata folyamatban lévő peres eljárás, nyomozás vagy hatósági eljárás tárgyát képezi, és/vagy úgy látjuk, hogy az Ön számlatevékenységének során törvényi vagy szabályozói előírások be nem tartásának fokozott kockázata áll fenn; (iv) szolgáltatási partnereink a Szolgáltatások Ön általi igénybevételét nem képesek támogatni; (v) Ön olyan lépést tesz, amely megítélésünk szerint megkerüli az ellenőrzéseinket és eljárásainkat, vagy (vi) úgy véljük, hogy ez szükséges ahhoz, hogy minket, felhasználóinkat – Önt is beleértve – vagy alkalmazottainkat valamilyen veszélytől vagy veszteségtől megvédjen. Ha élünk azon jogunkkal, hogy korlátozzuk hozzáférését a Szolgáltatásokhoz vagy megtagadjuk azt, a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés megtagadásának következményeiért, az emiatt Önt érő késedelmet, kárt vagy kellemetlenséget is beleértve, nem vállalunk felelősséget.
  2. Ha felfüggesztjük vagy lezárjuk a fiókját, bármilyen okból megszüntetjük a Szolgáltatások Ön általi használatát, vagy korlátozzuk a Pénztárcájához való hozzáférését, úgy megpróbáljuk értesíteni Önt az intézkedéseinkről, kivéve, ha bírósági végzés vagy más jogi eljárás tiltja, hogy ilyen értesítést küldjünk Önnek. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY BIZONYOS LÉPÉSEK MEGTÉTELÉRE VONATKOZÓ DÖNTÉSÜNK – BELEÉRTVE A SZÁMLÁJÁHOZ VAGY TÁRCÁJÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KORLÁTOZÁSÁT, FELFÜGGESZTÉSÉT VAGY BEZÁRÁSÁT – KOCKÁZATKEZELÉSI ÉS BIZTONSÁGI PROTOKOLLJAINK SZEMPONTJÁBÓL ALAPVETŐ FONTOSSÁGÚ, BIZALMAS KRITÉRIUMOKON ALAPULHAT. ÖN ELFOGADJA, HOGY A PAXFUL NEM KÖTELES KOCKÁZATKEZELÉSI ÉS BIZTONSÁGI ELJÁRÁSAINAK RÉSZLETEIT FELFEDNI ÖN ELŐTT. Abban az esetben, ha az Ön számláját vagy a Pénztárcájához való hozzáférését felfüggesztjük, a felfüggesztést a lehető leghamarabb megszüntetjük, amint a felfüggesztés okai megszűnnek; azonban nem vagyunk kötelesek tájékoztatni Önt arról, hogy – ha ez valaha bekövetkezik – mikor fog sor kerülni a felfüggesztés megszüntetésére.
  3. Ha Ön Digitális Pénzeszközöket tart a Paxful Pénztárcájában, és a vonatkozó jogszabályok által előírt ideig nem volt tevékenység a számláján, akkor előfordulhat, hogy az elhagyott vagyontárgyakra és a visszaháramlásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a számláján megmaradt Digitális Pénzeszközöket kötelesek vagyunk gazdátlan tulajdonként bejelenteni. Ha ez bekövetkezik, észszerű erőfeszítéseket teszünk, hogy írásban értesítsük Önt. Ha Ön a kézhezvételtől számított hét (7) munkanapon belül vagy a törvény által előírt egyéb módon nem válaszol ezen értesítésre, akkor előfordulhat, hogy az érintett Digitális Pénzeszközöket az érintett joghatóságnak kötelesek leszünk nem igényelt vagyontárgyként átadni. Fenntartjuk a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett módon az alvó számla után díjat vagy egyéb adminisztrációs költségeket vonjunk le az érintett nem igényelt Digitális Pénzeszközök terhére.
 13. TILOS HASZNÁLAT

  1. Ön vállalja, hogy a Szolgáltatások elérése, illetve használata során a Szolgáltatásokat a jelen Szerződésben foglalt feltételeknek (az Adatvédelmi szabályzatot is beleértve) megfelelően használja, és nem követ el semmilyen jogellenes cselekményt, továbbá elfogadja, hogy a Szolgáltatásaink használata során tanúsított magatartásáért kizárólag Ön felel. A fentiek általános jellegének korlátozása nélkül Ön elfogadja, hogy:
   1. Szolgáltatásainkat nem használja olyan módon, amely zavarhatja, megszakíthatja, negatívan befolyásolhatja vagy megakadályozhatja más felhasználók számára a Szolgáltatásaink teljes körű igénybevételét, vagy amely bármilyen módon túlterhelheti Szolgáltatásainkat, illetve károsíthatja, megakadályozhatja, vagy hátrányozhatja Szolgáltatásaink működését;
   2. nem vesz részt olyan tevékenységben, amely valamely törvénybe, jogszabályba, előírásba vagy szabályozásba, illetve az üzleti tevékenységünk vagy működésünk helyszínéül szolgáló országokban érvényes szankciós programokba ütközik, illetve ezek megsértését elősegítheti, vagy amely jogellenes tevékenységből származó bevételeket érintene; továbbá nem tesz közzé, nem terjeszt és nem ad tovább jogellenes anyagokat vagy információkat;
   3. nem zavarja más felhasználónak a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférését vagy azok használatát; más felhasználók ellen nem követ el rágalmazást, bántalmazást, zsarolást, zaklatást, nem követi kéretlenül és nem fenyegeti őket és más módon sem sérti más felhasználók tisztességes jogait (például, de nem kizárólagosan a magánélethez, a nyilvánossághoz és a szellemi tulajdonhoz való jogokat); nem buzdít gyűlöletre, faji intoleranciára vagy mások elleni erőszakos cselekményekre, nem segít elő, támogat vagy bátorít ilyeneket, nem fenyeget ilyenekkel; nem hív le és más módon sem gyűjt információt a Weboldalunkról más felhasználókról;
   4. nem vesz részt olyan tevékenységben, amely a Paxful vagy felhasználóink becsapására, rágalmazására vagy más módon történő megkárosítására irányul; nem szolgáltat hamis, pontatlan, megtévesztő vagy félrevezető információt a Paxfulnak vagy más felhasználónak a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban vagy a jelen Szerződés alapján egyébként előírt vagy kért módon;
   5. a Szolgáltatásokba nem vezet be vírust, trójait, férget, logikai bombát vagy más káros anyagokat; nem használ semmilyen robotot, pókot, crawlert, adatlehívót vagy más, nem általunk biztosított automatizált eszközt vagy interfészt a Szolgáltatásaink eléréséhez vagy adatok kinyeréséhez; nem kísérli meg az általunk alkalmazott tartalomszűrési technikák megkerülését, és nem próbálni meg hozzáférni a Szolgáltatásaink olyan funkciójához vagy területéhez, amelyhez nem jogosult hozzáférni; továbbá a Paxful Piacterén nem helyez el olyan hirdetést vagy promóciót, amely a Digitális Pénzeszközöknek a Paxful Szolgáltatásain kívüli vásárlását vagy eladását segíti elő;
   6. nem vesz részt olyan tranzakciókban, amelyek elemei szerzői jogot, védjegyet, nyilvánossághoz vagy magánélethez való jogot vagy más tisztességes tulajdonjogot sértenek, illetve a jogtulajdonos megfelelő engedélye nélkül egyéb licencelt anyagokba ütköznek; a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül, illetve olyan módon, amely egyéb úton károsítja a Paxfult vagy a Paxful márkát, nem használja a Paxful szellemi tulajdonát, nevét és logóját, beleértve a Paxful kereskedelmi és szolgáltatási védjegyeinek használatát; nem végez olyan tevékenységet, amely valótlanul a Paxful általi jóváhagyást vagy a Paxfulhoz való tartozást sugall; és az előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem fejleszt olyan harmadik féltől származó alkalmazást, amely interakcióba lép a Szolgáltatásainkkal; továbbá
   7. nem ösztönöz és nem vesz rá harmadik felet a jelen 13. szakasz szerint tiltott tevékenységek végzésére.
 14. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

  1. A jelen Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható licencet biztosítunk Önnek a Szolgáltatások, a Weboldal és a kapcsolódó tartalmak, anyagok, információk (együttesen a továbbiakban: „Tartalom”) elérésére és használatára, kizárólag a Paxful által mindenkor jóváhagyott célokra. A Weboldal vagy a Tartalom bármilyen más módon történő felhasználása kifejezetten tilos; a Szolgáltatásokkal, a Weboldallal és a Tartalommal kapcsolatos minden egyéb jog, jogcím és bennük való részesedés kizárólag a Paxful tulajdonát képezi. Ön vállalja, hogy a Paxful előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem másolja, továbbítja, terjeszti, adja el, licenceli, fejti vissza, módosítja, teszi közzé, vagy vesz részt a Tartalom egészének vagy részének átadásában vagy értékesítésében, nem hoz létre abból származtatott műveket, és részben vagy egészben semmilyen más módon sem hasznosítja a Tartalmat. A Paxful előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem másolhatja, utánozhatja vagy használhatja a Paxful védjegyeit, bejegyzett védjegyeit, logóit és bármely szellemi tulajdonát.
  2. Bár a Paxful Weboldalon szándékunk szerint pontos és időszerű információkat akarunk nyújtani, előfordulhat, hogy Weboldalunk (ideértve, de nem kizárólagosan, a Tartalmat) nem mindig teljesen pontos, teljes vagy aktuális, és technikai pontatlanságokat és elírásokat is tartalmazhat. Annak érdekében, hogy továbbra is a lehető legteljesebb és legpontosabb információkat biztosíthassuk Önnek, az információk időről időre előzetes értesítés nélkül módosulhatnak vagy frissülhetnek, ideértve többek között, de nem kizárólagosan, a szabályzatainkra, termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó információkat. Ennek megfelelően minden információt ellenőriznie kell, mielőtt rá hagyatkozna; a Paxful Weboldalon található információkon alapuló minden döntésért kizárólag Ön felel, az ilyen döntésekért nem vállalunk felelősséget. A harmadik felek által szolgáltatott információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és a Paxful nem tesz nyilatkozatot és nem vállal garanciát azok pontosságát illetően. Kényelmi céllal feltüntethetünk harmadik féltől származó anyagokra (beleértve ebbe, nem kizárólagosan, a weboldalakat) mutató hivatkozásokat, de ezek nem állnak az ellenőrzésünk alatt. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a harmadik féltől származó anyagokban, illetve a Paxful Weboldalról elérhető vagy azzal összekapcsolt harmadik fél weboldalakon található információkért, tartalmakért és Szolgáltatásokért semmilyen szempontból nem vagyunk felelősek.
 15. VISSZAJELZÉSEK ÉS FELHASZNÁLÓI BEADVÁNYOK

  1. A Paxful folyamatosan törekszik a Szolgáltatásai és a Weboldal fejlesztésére. Ha Önnek ötletei vagy javaslatai vannak azzal kapcsolatban, hogy a Paxful Szolgáltatásait vagy a Weboldalt mivel lehetne fejleszteni vagy bővíteni, a Paxful szívesen meghallgatja őket; azonban minden beadványra a jelen Megállapodásban foglalt feltételek vonatkoznak.
  2. Ötlet vagy visszajelzés, illetve bármely ezekhez kapcsolódó anyag a Paxful vagy leányvállalata, anyavállalata vagy kapcsolt vállalata, illetve ezek tisztségviselői, igazgatói, vezetői, tagjai, részvényesei, alkalmazottai és ügynökei, illetve örökösei, jogutódjai, képviselői és engedményesei (a továbbiakban egyenként: „Paxful Fél”, együttesen: „Paxful Felek”) számára történő eljuttatására semmilyen körülmények között sem vonatkozik titoktartási kötelezettség, illetve ezért semmilyen ellenszolgáltatás nem várható.
  3. Ha Ön ötletet, visszajelzést vagy bármilyen olyan kapcsolódó anyagot küld a Paxfulnak vagy bármely Paxful Félnek, amely szellemi tulajdonjogok tárgyát képezné (a továbbiakban: „Munka”), Ön a benyújtott Munka tekintetében nem kizárólagos, örökös, világméretű, jogdíjmentes licencet ad a Paxfulnak ezen ötletek és visszajelzések teljes tartalmának bármilyen célra történő felhasználására. Ezenkívül Ön az Egyesült Államok törvényei által megengedett legteljesebb mértékben lemond az adott esetben a Munkához fűződő minden erkölcsi jogáról, és kijelenti és garantálja az érintett Paxful Fél számára, hogy a Munka teljes mértékben az Ön eredeti alkotása, hogy senki más nem rendelkezik a Munkához fűződő jogokkal, és hogy az összes Paxful Fél, ha úgy kívánja, a rendelkezésre bocsátott vagy a Paxful Fél által módosított formában minden jogdíjtól mentesen, harmadik féltől származó bármiféle engedély vagy licenc beszerzése nélkül megvalósíthatja a Munkát és felhasználhatja a kapcsolódó anyagokat.
  4. Ön továbbá elfogadja, hogy a Paxful bármelyik Paxful Félnek allicencet adhat az Ön által beküldött Munka és anyagok bármilyen módon történő felhasználására.
  5. Minden olyan bejegyzést, amelyet Ön a Weboldalra tett, jogunkban áll figyelmeztetés vagy indoklás nélkül, saját korlátozás nélküli belátásunk szerint eltávolítani.
 16. KAPCSOLATFELVÉTEL

  Javasoljuk, hogy mielőtt kapcsolatba lépne velünk, látogasson el GYIK oldalunkra. Ha a GYIK oldal nem tartalmazza az Ön által keresett információt, a Paxful a hét bármelyik napján 24 órában elérhető támogatást nyújt. Kapcsolatfelvételhez használhatja a GYIK oldalon megtalálható támogatási widgetünket.

 17. VIS MAIOR

  1. Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatásban jelentkező késedelmekért, a Szolgáltatás biztosításának meghiúsulásáért, továbbá a Szolgáltatás megszakadásáért, ha az közvetlenül vagy közvetve olyan okból vagy körülményből ered, amely az észszerű ellenőrzésünkön kívül esik, ideértve többek között, de nem kizárólagosan, a jelentős piaci áringadozásokat, továbbá az olyan késedelmeket és meghiúsulási eseményeket, amelyek oka természeti csapás, polgári vagy katonai hatóságok intézkedése, terrorcselekmény, zavargások, háború, sztrájk vagy más munkaügyi vita, tűz, a távközlési vagy internetes szolgáltatások vagy hálózati szolgáltatások megszakadása, a berendezések és/vagy szoftverek meghibásodása, egyéb katasztrófa vagy bármely más olyan esemény, amely az észszerű ellenőrzésünkön kívül esik; az ilyen fejlemények a többi rendelkezés érvényességét és érvényesíthetőségét nem érintik.
 18. A SZERZŐDÉS JELLEGE

  1. A jelen Szerződés az Ön és a Paxful között létrejött teljes megállapodást képviseli a jelen Szerződésben foglalt feltételek tárgyát illetően; a Szerződés az Ön és a Paxful között ebben a témában létrejött korábbi megegyezéseket és megállapodásokat érvényteleníti és hatályon kívül helyezi. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül Ön a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit nem ruházhatja át.