A Paxful, Inc. adatvédelmi nyilatkozata

A Paxful, Inc. (a továbbiakban más néven: „Paxful” vagy „mi”, illetve ennek toldalékolt alakjai) lépéseket tesz az Ön adatainak védelme érdekében. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban (a továbbiakban: „Nyilatkozat”) ismertetjük, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjthetünk Önről a weboldalaink használatával kapcsolatban, ideértve többek között, de nem kizárólagosan, a https://paxful.com/ oldalt, a Paxful Pénztárcát, online bitcoinkereskedési platformunkat, mobilalkalmazásunkat, közösségi médiában fellelhető oldalainkat, illetve online jelenlétünk más helyeit (a továbbiakban együttesen: „Weboldal”), vagy amikor Ön az általunk kínált termékek, szolgáltatások, tartalmak, jellemzők, technológiák vagy funkciók (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások”) bármelyikét használja.

A jelen Nyilatkozat célja, hogy segítsen Önnek tájékozódni adatvédelmi gyakorlatunkat illetően, és hogy segítsen megérteni, milyen választási lehetőségei vannak az adatvédelem terén, amikor a Weboldalunkat és a Szolgáltatásainkat használja. Felhívjuk figyelmét, hogy Szolgáltatásaink kínálata régiónként eltérő lehet.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatnak minden tekintetben az angol nyelvű változata számít eredeti, irányadó dokumentumnak. A jelen adatvédelmi nyilatkozat angol nyelvű változata és bármely más nyelvre készült későbbi fordítása közötti ellentmondás esetén az angol nyelvű változat az irányadó és figyelembe veendő.

Az általunk gyűjtött személyes adatok

A Weboldal és a Szolgáltatásaink használatával kapcsolatban, illetve az Önnel való kapcsolatunkat illető más összefüggésben információkat gyűjtünk Önre vonatkozóan (a továbbiakban: „Személyes Adatok”). Az Öntől gyűjtött Személyes Adatok típusai a következők lehetnek:

Életrajzi adatok, köztük:

 • Név
 • E-mail-cím
 • Telefonszám
 • Ország
 • Teljes cím
 • Születési dátum

Paxful-számla adatai, beleértve:

 • Felhasználónév
 • Felhasználói profiladatok a „Bemutatkozás” részben
 • Profilkép
 • Regisztráció dátuma
 • Alapértelmezett pénznem
 • Időzóna
 • Alapértelmezett nyelv

Paxful-számlával végzett műveletek, beleértve:

 • Kereskedési chatüzenetek (amelyek pénzügyi adatokat is tartalmazhatnak, ha megadja őket eladóknak)
 • Kereskedési chaten küldött mellékletek
 • Kereskedési tevékenység
 • Tranzakciós előzmények
 • Partner neve
 • Partner azonosítója
 • Partner hivatkozása
 • Partner tranzakciói
 • Létrehozott ajánlatok
 • Ajánlati feltételek
 • Ügyleti instrukciók
 • Számlaértesítések
 • Számla állapota

Az Ön Digitális Pénzeszköztárcájához kapcsolódó adatok, beleértve:

 • Privát kulcsok
 • Nyilvános kulcsok
 • Pénztárca egyenlege
 • Beérkezett tranzakciók
 • Küldött tranzakciók

Az „Ismerje meg ügyfelét” (KYC) alapelvnek való megfelelőség kapcsán gyűjtött adatok, többek között:

 • Állam által kibocsátott igazolvány
 • Lakcímigazolás
 • Fényképek, ha úgy dönt, hogy küld nekünk
 • Videó, ha úgy dönt, hogy küld nekünk

Eszköz- és Weboldalhasználati adatok, beleértve:

 • IP-címek
 • Cookie-azonosító és/vagy egyéb eszközazonosítók
 • Az Ön a Weboldalhoz való hozzáférésével kapcsolatos adatok, például az eszköz jellemzői, a dátum és az idő
 • Nyelvi preferenciák
 • A Weboldal használata során végzett műveletekre vonatkozó információk

Hogyan használjuk fel az adatait?

A Személyes Adatai általunk végzett gyűjtésének, felhasználásának, megőrzésének és megosztásának üzleti céljai a következők lehetnek:

 • Szolgáltatások nyújtása a Weboldal üzemeltetése révén, beleértve:
  • Számla regisztrációja, létrehozása és vezetése;
  • Személyazonosságának és/vagy számlához való hozzáférésének hitelesítése, továbbá eladók segítése az Ön személyazonosságának ellenőrzésében;
  • Tranzakciók kezdeményezése, elősegítése, feldolgozása és/vagy végrehajtása;
  • Kommunikáció Önnel a számlájával vagy az Ön által használt Szolgáltatásokkal kapcsolatban;
  • Hitelképességi vizsgálat, „ismerje meg ügyfelét” vizsgálat vagy egyéb hasonló ellenőrzések elvégzése;
  • Pályázatok értékelése; illetve
  • Információk összehasonlítása pontosság és ellenőrzés céljából.
 • Kockázatok kezelése és Ön, más személyek, valamint a Weboldal és a Szolgáltatások védelme.
 • Személyre szabott élmény nyújtása és az Ön preferenciáinak alkalmazása.
 • Az ügyfelek, valamint a Weboldal és a Szolgáltatások általuk történő használati módjának, kezelésének jobb megértése.
 • Marketingtevékenység az Ön számára.
 • Személyre szabott Szolgáltatások, ajánlatok és promóciók biztosítása Weboldalunkon és harmadik felek weboldalain.
 • Helyspecifikus lehetőségek, funkciók és ajánlatok biztosítása az Ön számára.
 • Belső szabályaink és kötelezettségeink betartása, ideértve többek között, de nem kizárólagosan, a bűnüldöző szervek és/vagy szabályozó hatóságok kéréseire válaszok és adatok biztosítását a ránk vonatkozó törvények, szabályok, előírások, bírósági vagy kormányzati hivatali végzések, illetékes szabályozó hatóságok előírásai, peres bizonyítékok kiadására irányuló kérelmek vagy hasonló jogi eljárások követése mellett.
 • Viták megoldása, díjak beszedése és problémák elhárítása.
 • Ügyfélszolgálat biztosítása az Ön számára, illetve Önnel más módon bonyolított kommunikáció.
 • Üzletvitelünk biztosítása.

Személyes Adatokat más célokra is kezelhetünk az Ön hozzájárulása alapján, ha azt a vonatkozó jogszabályok előírják.

Források, amelyekből személyes adatokat gyűjtünk

Számos forrásból gyűjtünk Személyes Adatokat, többek között

 • Közvetlenül Öntől: Közvetlenül Öntől gyűjtünk Személyes Adatokat, amikor használja a Weboldalunkat vagy a Szolgáltatásainkat, kommunikál velünk, vagy közvetlenül kapcsolatba lép velünk.
 • Szolgáltatóktól és/vagy adatfeldolgozóktól, akik segítenek nekünk a Weboldal vagy a Szolgáltatások biztosításában: Igénybe vehetünk szolgáltatókat, hogy a mi irányításunk mellett és a mi nevünkben segítsenek nekünk a Weboldal vagy a Szolgáltatások biztosításában az Ön számára. Ezek a szolgáltatók adatokat gyűjthetnek Önről, és azokat átadhatják nekünk.
 • A Paxful Weboldal más felhasználóitól vagy a Paxful Weboldalba vagy Szolgáltatásokba integrált partnerektől: Más felhasználók tranzakciókkal vagy chatekkel kapcsolatban információkat szolgáltathatnak nekünk Önre vonatkozóan. Partnerek szintén szolgáltathatnak nekünk adatokat Önről az Ön által ezen partnerekkel folytatott interakciókkal vagy tranzakciókkal kapcsolatban.
 • Harmadik felektől, akik személyazonosság ellenőrzésében, csalás megelőzésében és a tranzakciók biztonságának védelmében segíthetnek nekünk.
 • Harmadik felektől, akik az Ön hitelképességének vagy pénzügyi helyzetének értékelésében segíthetnek nekünk.
 • Harmadik felektől, akik Személyes Adatok elemzésében, a Weboldal vagy a Szolgáltatások, illetve az Ön ezekkel kapcsolatos élményének javításában, termékek vagy szolgáltatások értékesítésében, illetve Önnek szóló promóciók és ajánlatok nyújtásában segíthetnek nekünk.
 • A közösségi médiát kiszolgáló platformokról, ha Ön a közösségi médián keresztül lép kapcsolatba velünk.

Hogyan osztjuk meg az adatokat?

Bizonyos körülmények között egyes Személyes Adatokat átadhatunk más személyeknek. A személyek kategóriái, akikkel Személyes Adatokat oszthatunk meg, a következők:

 • Szolgáltatók és/vagy adatfeldolgozók: Személyes Adatokat megoszthatunk olyan harmadik fél szolgáltatókkal, amelyek a mi irányításunkkal és nevünkben szolgáltatásokat nyújtanak és funkciókat látnak el. Ezek a harmadik fél szolgáltatók például Szolgáltatásokat nyújthatnak az Ön számára, ellenőrizhetik az Ön személyazonosságát, segítséget nyújthatnak a tranzakciók feldolgozásában, reklámokat küldhetnek Önnek a termékeinkről és Szolgáltatásainkról, illetve ügyfélszolgálatot biztosíthatnak.
 • Tranzakciókban részt vevő más felek, például eladók: Megoszthatunk információkat az Ön által végzett tranzakciók többi résztvevőjével, beleértve más olyan felhasználókat is, akiktől Ön digitális pénzeszközt vásárol.
 • Pénzintézetek és más, az Ön által tranzakciókkal kapcsolatosan végzett kifizetések lebonyolításában közreműködő vállalatok
 • Partnerek, amelyekhez a Weboldalunkról ügyfeleket irányítunk
 • Egyéb harmadik felek saját üzleti céljainkra, illetve a törvény által megengedettek vagy előírtak szerint, beleértve az alábbi eseteket:
  • Jogi, szabályozási vagy szerződéses kötelezettségeknek, illetve jogi vagy hatósági eljárásoknak (például érvényes bírósági végzésnek vagy idézésnek) való megfelelés érdekében;
  • Jogi követelések megalapozására, gyakorlására vagy védelmére;
  • Kormányzati szerv, például bűnüldöző hatóságok kérésére vagy bírósági végzésre;
  • Weboldalunk Általános Szerződési Feltételei vagy belső szabályzataink érvényesítésére;
  • Fizikai károk vagy pénzügyi veszteségek megelőzésére feltételezett vagy tényleges jogellenes tevékenység kivizsgálásával kapcsolatban, vagy a mi vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának más módon történő védelme érdekében;
  • A Paxful üzleti tevékenysége egésze vagy egy része megvásárlásának vagy eladásának elősegítésére. Például adatokat oszthatunk meg egy olyan vállalattal, amellyel egyesülni tervezünk, vagy amely terveink szerint fel fog vásárolni bennünket; vagy
  • Ellenőrzési, megfelelőségi és vállalatirányítási funkcióink támogatására.

Nemzetközi adattovábbítás

Felhívjuk figyelmét, hogy az Önről gyűjtött Személyes Adatokat az adatgyűjtés eredeti helyeként szolgáló országtól eltérő országokba is továbbíthatjuk. Előfordulhat, hogy ezekben az országokban nem ugyanazok az adatvédelmi jogszabályok érvényesek, mint abban az országban, ahol Ön eredetileg megadta az adatokat. Amikor a Személyes Adatait más országokba továbbítjuk, lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy a továbbítás megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak.

Cookie-k és online hirdetések

 • A cookie (süti) egy kisméretű szövegfájl, amelyet egy weboldal az Ön számítógépére vagy mobilkészülékére ment el, amikor meglátogatja a weboldalt.
 • Weboldalunk cookie-kat és nyomkövető technológiákat használ a működéshez, valamint az Ön érdeklődésére esetlegesen számot tartó, célzott hirdetések megjelenítéséhez. További információkért, kérjük, olvassa el Cookie-szabályzatunkat.
 • A Paxful harmadik fél hirdetési hálózatokkal együttműködve hirdetéseket jeleníthet meg a Paxful Weboldalán vagy harmadik felek weboldalain. Ezek a weboldalak és harmadik fél hirdetési hálózatok nem állnak a Paxful ellenőrzése alatt. A hirdetési hálózati partnerek adattechnológiák használatával információkat gyűjtenek az Ön online tevékenységéről, hogy az Ön érdeklődési körén alapuló, célzott hirdetéseket nyújthassanak Önnek. Ha nem szeretné, hogy ezeket az információkat célzott hirdetések céljára használják fel, úgy a következő címekre ellátogatva leiratkozhat erről a szolgáltatásról:

Felhívjuk figyelmét, hogy ezzel nem zárja ki a reklámok megjelenítését; általános hirdetéseket továbbra is fog kapni, amelyek nem az Ön egyedi érdeklődési körén alapulnak majd. A cookie-k használatát a saját böngészőjében szabályozhatja. Ha elutasítja a cookie-kat, akkor is használhatja a Weboldalunkat, de a Weboldal egyes funkcióinak vagy részeinek használata korlátozott lehet.

Adatmegőrzés

A Személyes Adatokat az eredeti gyűjtésük céljához szükséges ideig, illetve a vonatkozó jogszabályok által előírt ideig őrizzük meg. Ez azzal járhat, hogy a Személyes Adatokat tranzakciót követő adott időszak leteltéig megőrizzük. Amint a fenti üzleti célok bármelyikéhez már nincs szükség rájuk, igyekszünk törölni a Személyes Adatait.

Adatbiztonság

A Paxful biztonsági intézkedéseket hozott az Ön Személyes Adatainak védelmére, köztük a Személyes Adatok elveszése, visszaélésszerű használata, valamint a jogosulatlan hozzáférés és másnak történő jogosulatlan átadás elleni védelmet szolgáló intézkedéseket. Ennek ellenére a Paxful nem tudja biztosítani vagy garantálni az Ön által az interneten vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül hozzánk továbbított vagy tőlünk kapott információk biztonságát vagy titkosságát. Az interneten keresztül történő adattovábbítás mindig jár némi kockázattal, még akkor is, ha a Paxful erőfeszítéseket tesz az általa már megkapott adatok védelme érdekében.

18 év alatti gyermekek

A Paxful Weboldala nem 18 év alatti gyermekek számára készült. Ellenőrzött szülői hozzájárulás nélkül nem gyűjtünk tudatosan adatokat 18 év alatti gyermekektől. Ha tudomást szerzünk arról, hogy 18 év alatti személytől szülői hozzájárulás nélkül adatokat gyűjtöttünk, beleértve a Személyes Adatokat is, úgy ezeket az adatokat azonnal töröljük.

Adatvédelmi nyilatkozatunk módosítása

A Paxful fenntartja a jogot, hogy időről időre módosítsa a jelen Nyilatkozatot. A jelen Nyilatkozat módosításairól a jelen Nyilatkozat módosított változatának itt történő közzétételével, e-mailben vagy a Paxful Weboldal kezdőlapján jól láthatóan elhelyezett értesítés révén értesítjük Önt. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogasson el a Weboldalra, nem jelentek-e meg rajta ilyen változtatások.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése van ezt a Nyilatkozatot illetően, vagy érdeklődni szeretne tőlünk Személyes Adatokkal vagy adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a [email protected] címen

EGT-kiegészítés

Az alábbi közzétételek kizárólag azokra vonatkoznak és azoknak szólnak, akik az Európai Gazdasági Térségben (EGT) élnek.

Adatkezelő

Személyes Adatainak kezelője a Paxful, Inc.

A Személyes Adatok kezelésének jogalapja

 • Amennyiben a Személyes Adatokat szerződéses kötelezettségek vagy az Ön által szerződéssel kapcsolatban benyújtott kérések teljesítéséhez használjuk fel, adatkezelésünk jogalapját az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikke (1) bekezdésének (b) pontja képezi.
 • Amennyiben a Személyes Adatokat uniós vagy tagállami jogszabály szerinti törvényi kötelezettség teljesítéséhez használjuk fel, adatkezelésünk jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (c) pontja képezi.
 • Amennyiben a Személyes Adatokat egyének létfontosságú érdekeinek védelme érdekében használjuk fel, adatkezelésünk jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (d) pontja képezi.
 • Amennyiben a Személyes Adatokat jogos üzleti érdekeink érvényesítéséhez használjuk fel, adatkezelésünk jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (f) pontja képezi. Jogos üzleti érdekeink felsorolása a fenti, „Hogyan használjuk fel az adatait?” című részben található.

Európai adatvédelmi jogok

Az európai törvények bizonyos jogokat biztosítanak Önnek Személyes Adatai tekintetében, többek között:

 • Joga van a személyes adataihoz való hozzáférést és azok helyesbítését kérni.
 • Joga van kérni, hogy a Paxful töröljön egyes Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat.
 • Joga van az adathordozhatósághoz, amelynek értelmében joga van azt kérni, hogy az Ön által megadott bizonyos Személyes Adatokat továbbítsunk egy másik adatkezelőnek.
 • Joga van bármikor visszavonni a Paxful számára az adatai gyűjtéséhez, felhasználásához vagy megosztásához adott hozzájárulását. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a Paxful által a Személyes Adatok a visszavonás előtt végzett kezelésének jogszerűségét.
 • Joga van, hogy az adott helyzetre jellemző indokokkal tiltakozzon a Személyes Adatainak a Paxful által történő kezelése ellen.
 • Joga van kérni, hogy bizonyos korlátozási feltételek teljesülése esetén a Paxful korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését.
 • Joga van panaszt benyújtani az európai felügyeleti hatósághoz.

Felhívjuk figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok e jogok bármelyike alól kivételeket biztosíthatnak, és lehetővé tehetik a Paxful számára, hogy elutasítsa az Ön kérelmét, vagy engedélyezhetik a Paxful számára azon időszak meghosszabbítását, amelyen belül az Ön kérelme alapján eljárhat. A Paxful a törvény által megengedett módon kapcsolatba léphet Önnel személyazonosságának ellenőrzése céljából, mielőtt a kérelme alapján eljárna. Ezen jogok bármelyikének gyakorlásához, kérjük, forduljon hozzánk a fenti „Kapcsolatfelvétel” című részben írtak szerint.

Nemzetközi adattovábbítás

Az EGT-beli lakosokra vonatkozó Személyes Adatokat továbbíthatjuk olyan országokba, amelyekről az Európai Bizottság nem állapította meg, hogy megfelelő védelmet nyújtanak, beleértve az Egyesült Államokat is. A Paxful minden ilyen adattovábbítás esetén olyan biztosítékokat alkalmaz, amelyeket úgy alakítottunk ki, hogy az Ön Személyes Adatai megfelelő szintű védelemben részesüljenek. Ha Ön az EGT területén tartózkodik, a Paxful csak akkor továbbítja a Személyes Adatait: ha az ország, ahová a Személyes Adatait továbbítjuk, megfelelőségét az Európai Bizottság határozatban megállapította; ha a Személyes Adatok címzettje az Egyesült Államokban található, és a címzett igazoltan megfelelt az USA–EU adatvédelmi pajzs keretrendszere követelményeinek; ha a Paxful az adattovábbításra megfelelő biztosítékokat vezetett be, például úgy, hogy a fogadóval uniós általános szerződési feltételek alapján megállapodást kötött; vagy ha vonatkozó jogszabály a GDPR általános adattovábbítási tilalma alól kivételt állapít meg. A Paxful által aláírt, a Személyes Adatok EGT-n kívülre történő továbbítását támogató mechanizmusok másolatának megszerzéséhez forduljon hozzánk a fenti „Kapcsolatfelvétel” című részben írtak szerint.

Kaliforniai kiegészítés

Az alábbi közzétételek kizárólag azokra vonatkoznak és azoknak szólnak, akik Kalifornia államban élnek.

Az Ön kaliforniai adatvédelmi jogai

Amennyiben Önnel kapcsolatos, személyazonosításra alkalmas adatokat adunk át olyan harmadik feleknek, akik azokat saját közvetlen marketingcéljaikra használják fel, Ön az adatainak címzettjeiről jogosult további információkat kérni. E jogának gyakorlásához, kérjük, forduljon hozzánk a fenti „Kapcsolatfelvétel” című részben írtak szerint.

Nyilatkozat a nyomkövetés tiltása funkcióról

Weboldalunkat nem úgy alakítottuk ki, hogy reagáljon a „Nyomkövetés tiltása” jelzésekre vagy kérésekre.

Tények Mit csinál a Paxful az Ön személyes adataival?
Miért?

A pénzügyi vállalatok maguk választják meg az Ön személyes adatainak megosztási módját. A szövetségi jogszabályok megadják a fogyasztóknak a jogot bizonyos megosztások korlátozására, de ez nem minden megosztásra érvényes. A szövetségi jogszabályok azt is előírják, hogy tájékoztassuk Önt arról, miként gyűjtjük, osztjuk meg és védjük az Ön személyes adatait. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót, hogy megértse, miként járunk el.

Mit?

Az általunk gyűjtött és megosztott személyes adatok típusa attól függ, hogy milyen terméket vagy szolgáltatásokat vesz igénybe nálunk. Ezek az információk a következők lehetnek:

 • Adóazonosító jel, személyi igazolvány száma vagy adószám
 • Fizetési előzmények vagy tranzakciós előzmények
 • Hiteltörténet vagy hitelpontszámok

Amikor Ön már nem ügyfelünk, adatait a jelen tájékoztatóban leírtak szerint továbbra is megosztjuk.

Hogyan?

A mindennapi üzletmenethez minden pénzügyi vállalatnak meg kell osztania az ügyfelek személyes adatait. Az alábbiakban felsoroljuk, hogy a pénzügyi vállalatok milyen okokból oszthatják meg ügyfeleik személyes adatait; hogy a Paxful milyen okokból osztja meg azokat; és azt, hogy Ön korlátozhatja-e a megosztást.


Okok, amelyek miatt megoszthatjuk az Ön személyes adatait

Megosztja a Paxful az adatokat?

Ön korlátozhatja-e a megosztást?

A mindennapi üzleti céljaink érdekében – például az Ön tranzakcióinak feldolgozása, az Ön fiókjának fenntartása, bírósági végzésekre és jogi vizsgálatokra való válaszadás, vagy a hitelinformációs irodáknak való jelentés okán

Igen

Nem

Marketingcélokból – hogy termékeinket és szolgáltatásainkat felkínálhassuk Önnek

Igen

Nem

Más pénzügyi vállalatokkal való közös marketinghez

Igen

Nem

Társult vállalkozásaink mindennapi üzleti céljaira – az Ön tranzakcióira és élményeire vonatkozó információkat

Igen

Nem

Társult vállalkozásaink mindennapi üzleti céljaira – az Ön hitelképességére vonatkozó információkat

Nem

Nem osztjuk meg

Külső felek számára, marketingmegkeresések céljára

Nem

Nem osztjuk meg

Kérdése van?

Látogasson el a www.paxful.com oldalra

Rólunk

Ki a nyilatkozat kiadója?

Az adatvédelmi nyilatkozatot a Paxful bocsátja rendelkezésre, és az Ön személyes Paxful-fiókjára vonatkozik.

Hogyan járunk el?

Miként gondoskodik a Paxful a személyes adataim védelméről?

Személyes adatainak a jogosulatlan hozzáféréstől és felhasználástól való védelme érdekében a szövetségi törvényeknek megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Ezek az intézkedések magukban foglalják a számítógépes biztosítékokat, valamint a fájlok és épületek biztonságát.

Hogy gyűjti a Paxful a személyes adataimat?

Az Ön személyes adatait például akkor gyűjtjük, amikor Ön

 • fiókot nyit vagy fiókinformációkat szolgáltat
 • elérhetőségi adatokat ad meg, vagy átutalást hajt végre
 • a Paxful-fiókját pénz küldésére vagy fogadására használja

Másoktól is gyűjtünk személyes adatokat, így például hitelügynökségektől, partnerektől és más vállalatoktól.

Miért nem korlátozhatok minden megosztást?

A szövetségi törvények csak az alábbiak korlátozására jogosítják fel Önt:

 • megosztás társult vállalkozásaink mindennapi üzleti céljaira – az Ön hitelképességére vonatkozó információk
 • megosztás társult vállalkozásainkkal, marketingmegkeresések céljára
 • megosztás nem társult vállalkozásainkkal, marketingmegkeresések céljára

Tagállami jogszabályok és egyes vállalatok további jogokat biztosíthatnak Önnek a megosztás korlátozására. A tagállami jogszabályok által biztosított jogairól bővebben alább olvashat.

Fogalommeghatározások

Társult vállalkozások

Közös tulajdonosi vagy ellenőrzési viszonyban álló vállalatok. Ezek lehetnek pénzügyi és nem pénzügyi vállalatok.

 • A társult vállalkozásaink közé tartoznak a Paxful Holdings, Inc. közös irányítása alatt álló vállalatok.

Nem társult vállalkozások

Olyan vállalatok, amelyek nem állnak közös tulajdonosi vagy ellenőrzési viszonyban egymással. Ezek lehetnek pénzügyi és nem pénzügyi vállalatok.

 • Azok a külső felek, amelyekkel személyes adatokat osztunk meg, olyan szolgáltatókat foglalnak magukban, amelyek szolgáltatásokat vagy funkciókat látnak el a nevünkben.

Közös marketing

Hivatalos megállapodás olyan nem társult pénzügyi vállalkozások között, amelyek együttesen kínálnak Önnek pénzügyi termékeket vagy szolgáltatásokat.

 • Közös marketingpartnereink között vannak pénzügyi vállalatok.

Egyéb fontos információk

Személyes adatokat továbbíthatunk más országokba, például ügyfélszolgálat vagy tranzakciók feldolgozása céljából.

Kalifornia: Ha az Ön Paxful-fiókja kaliforniai levelezési címmel rendelkezik, az Önről gyűjtött személyes adatokat csak a kaliforniai törvények által megengedett mértékben osztjuk meg.

Vermont: Ha az Ön Paxful-fiókja vermonti címmel rendelkezik, nem osztjuk meg az Önről gyűjtött személyes adatokat külső felekkel, kivéve, ha a törvény ezt megengedi, vagy ha Ön erre felhatalmazást ad.