Paxfulin Stablecoinin käyttöehdot

Voimaantulopäivä: 4. maaliskuuta 2021

LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. Käyttämällä Paxfulin Stablecoin-palvelua, sitoudut noudattamaan näitä "Paxfulin Stablecoinin Käyttöehtoja" ja tunnustat ja hyväksyt, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt kaikki tässä olevat ehdot, jotka ovat Paxfulin ehtojen ("Sopimus") lisäksi. Kaikilla käytetyillä isoilla alkukirjaimilla alkavilla termeillä, joita ei ole määritelty alla, on Sopimuksessa määritelty merkitys. Jos Sopimuksen ja Paxfulin Stablecoinin Käyttöehtojen välillä syntyy ristiriitoja Paxfulin Stablecoin -palvelun käytön aikana tai siihen liittyen, sovelletaan viimeksi mainittua.

Tietoja Paxfulin Stablecoinista

Paxfulin Stablecoin-palvelu on ohjausjärjestelmä, jonka avulla sinä, pätevä Paxfulin käyttäjä, voit tehdä vertaiskauppoja Paxfulin ennalta valitseman kolmannen osapuolen yrityksen ("Stablecoin-vastapuoli") kanssa Yhdysvaltain dollaria vastaavan Bitcoinin määrän vaihtamiseksi Stablecoineiksi, joita Stablecoin-vastapuoli sitten pitää hallussa sinun eduksesi. Tämän mallin avulla Paxfulin Stablecoin antaa sinun poistua Bitcoin-asemastasi valittuun stablecoiniin.

Ohjausjärjestelmä

Paxfulin Stablecoin-palvelu on rajoitetun tarkoituksen ohjausjärjestelmä, joka on käytettävissä Paxfulin alustalla. Ilmoittaessasi kiinnostuksesi Paxfulin Stablecoin-tapahtuman suorittamiseen, Paxful siirtää sinut Stablecoin-vastapuolelle tapahtuman toteuttamista varten. Tämän jälkeen sinun on noudatettava annettuja ohjeita, jotta voit lähettää tarjousehtosi Stablecoin-vastapuolelle. Jos Stablecoin-vastapuoli hyväksyy tarjousehtosi, kauppa toteutetaan sinun ja Stablecoin-vastapuolen välillä. Kuten tavallisilla markkinapaikoilla, Paxfulilla ei ole mitään osuutta, valvontaa, valtaa, harkintavaltaa tai valtuuksia Paxfulin Stablecoin-tapahtumiin, jotka on tehty tai joita on yritetty sinun ja Stablecoin-vastapuolen välillä. Paxful ei säilytä mitään stablecoineja eikä neuvo tai käske Paxfulin käyttäjiä hankkimaan tällaisia stablecoineja.

Stablecoin-vastapuolella voi olla omat ehdot Paxfulin Stablecoin -palvelutapahtumiin, ja Paxfulin Stablecoin-palvelu voi vaihdella valuuttakurssin, vaihdon nopeuden ja muiden Stablecoin-vastapuolen asettamien ehtojen mukaan ("Stablecoin-vastapuolen ehdot"). Tekemällä kaupan Stablecoin-vastapuolen kanssa hyväksyt, että sinua sitovat Stablecoin-vastapuolen ehdot. Stablecoin-vastapuolen ehdot ovat voimassa kaikissa tapauksissa paitsi silloin, kun ne ovat ristiriidassa tai rikkovat Sopimusta, näitä Paxfulin Stablecoinin käyttöehtoja, ovat laittomia, kohtuuttomia tai muuten vaikeasti noudatettavissa (kuten Paxfulin yksinomainen ja ehdoton harkintavalta määrittää) tai jos sinä ja Stablecoin-vastapuoli suostutte Stablecoin-vastapuolen ehtojen muuttamiseen. VASTUULLASI ON LUKEA STABLECOIN-VASTAPUOLEN EHDOT HUOLELLISESTI JA NOUDATTAA NIITÄ TARKASTI. JOS ET NOUDATA STABLECOIN-VASTAPUOLEN EHTOJA, KAUPPATAPAHTUMASI VOIDAAN EVÄTÄ. ÄLÄ KOSKAAN ALOITA STABLECOIN-PALVELUJEN KAUPPATAPAHTUMAA, ELLET OLE NOUDATTANUT KAIKKIA ERITELTYJÄ EHTOJA. JOS ET NOUDATA EHTOJA, PAXFUL EI VOI EHKÄ AUTTAA SINUA SAAMAAN VAROJASI TAKAISIN KIISTAPROSESSISSA.

Palkkiot

Paxful kertoo aina läpinäkyvästi palkkioistaan. Kaikki palkkiot koskevat Paxfulin palveluiden käyttöä. Saat ajankohtaiset tiedot vaihtopalkkioista tukisivustoltamme.

Hyväksytyt käyttäjätilit ja rajoitetun palvelun alueet

Paxful Stablecoin -palvelu on vain palveluun hyväksyttyjen käyttäjien käytettävissä. Jotta voit käyttää Paxful Stablecoin -palvelua, sinun on varmennettava tilisi ja Paxful-lompakossasi tulee olla vähintään 1,00 USD:n arvosta Bitcoineja. Lisäksi lomapakossa tulee olla riittävästi Bitcoineja kattamaan kaikki mahdollisesti veloitettavat kulut. Paxful pidättää oikeuden kieltää tai muuttaa kenen tahansa käyttäjän Paxful Stablecoin -palvelua, ja toinen Stablecoin-osapuoli voi hylätä minkä tahansa tapahtuman Paxful-käyttäjän kanssa. Rajoitetun palvelun alueilla (Käyttöehtojen kohta 2.7) asuvien käyttäjien lisäksi Paxful Stablecoin -palvelu ei ole Texasin osavaltiossa asuvien käyttäjien käytettävissä.

EI TAKUUTA, VASTUUN RAJOITTAMINEN JA RISKIN OLETTAMINEN

PAXFULIN STABLECOIN-PALVELU TARJOTAAN KÄYTTÖÖN SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN ILMAISTUA, KONKLUDENTTISTA TAI LAKISÄÄTEISTÄ VAKUUTTA, EDUSTUSTA TAI TAKUUTA. SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA PAXFUL IRTISANOUTUU KAIKISTA KONKLUDENTTISISTA TAKUISTA KOSKIEN OMISTUSOIKEUTTA, MYYNTIKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA/TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA. PAXFUL EI ANNA MITÄÄN EDUSTUSTA TAI TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ PÄÄSY VERKKOSIVUSTOON, KAIKKIIN PALVELUIHIN TAI NIIDEN OSIIN SEKÄ MOLEMPIEN SISÄLLÄ OLEVIIN TIETOIHIN ON JATKUVAA, KESKEYTYKSETÖNTÄ, AJANTASAISTA TAI VIRHEETÖNTÄ. PAXFUL EI VASTAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OHJELMISTOJEN TAI TEKNOLOGIOIDEN VIRHEISTÄ, PALVELUN HÄIRIÖISTÄ TAI KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTUNEISTA TAPPIOISTA. TÄTEN SINÄ VAKUUTAT, ETTET PERUSTA PALVELUN JA VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖÄ MIHINKÄÄN MUUHUN KIRJALLISEEN TAI SANALLISEEN LAUSUNTOON TAI KÄSITYKSEEN. EDELLÄ MAINITUN RAJOITTAMATTA VAKUUTAT JA HYVÄKSYT ERILAISET DIGITAALISTEN VALUUTTOJEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT MUKAANLUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, LAINSÄÄDÄNNÖLLISET RISKIT, LAITTEISTOJEN VIAT, OHJELMISTOJEN VIRHEET, HÄIRIÖT INTERNET-YHTEYKSISSÄ, HAITTAOHJELMISTOT, KOLMANNEN OSAPUOLEN HÄIRINTÄ, JOKA VOI JOHTAA MENETYKSIIN TAI ESTÄÄ PÄÄSYSI KÄYTTÄJÄTILILLESI TAI LOMPAKKOOSI TAI MUIHIN KÄYTTÄJÄTIETOIHIN SEKÄ PALVELIMEN VIAT TAI TIETOJEN MENETTÄMINEN. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTEI PAXFUL VASTAA NIIDEN SYYSTÄ RIIPPUMATTA TIETOLIIKENTEEN HÄIRIÖISTÄ, KESKEYTYKSISTÄ, VIRHEISTÄ, VÄÄRISTYMISTÄ TAI VIIVEISTÄ PALVELUN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ.

PAXFUL, SEN TYTÄRYHTIÖ TAI PALVELUNTUOTTAJA, TAI KUKAAN HEITÄ EDUSTAVISTA TOIMIHENKILÖISTÄ, JOHTAJISTA, VÄLITTÄJISTÄ, TYÖNTEKIJÖISTÄ, NEUVONANTAJISTA, KONSULTEISTA TAI EDUSTAJISTA EI MISSÄÄN TILANTEESSA VASTAA (A) SUMMASTA, JOKA YLITTÄÄ TAPPION MUODOSTUMISTA EDELTÄVÄN 12 KUUKAUDEN AIKANA MAKSAMIESI, PALVELUN KÄYTÖSTÄ JOHTUNEIDEN PALKKIOIDEN MÄÄRÄN TAI (B) MISTÄÄN VOITTOJEN MENETTÄMISESTÄ, ARVON TAI LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN VÄHENEMISESTÄ, MISTÄÄN TIETOJEN TAI MUUN AINEETTOMAN OMAISUUDEN MENETTÄMISESTÄ, VAHINGOISTA, TURMELTUMISESTA TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMISESTA, TAI MISTÄÄN ERITYISESTÄ, SATUNNAISESTA, EPÄSUORASTA, AINEETTOMASTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE SOPIMUKSEEN, OIKEUKSIEN LOUKKAUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN, VAKAVAAN VASTUUSEEN TAI LIITTYVÄTKÖ MUUTEN SIVUSTON TAI PALVELUN LUVALLISEEN TAI LUVATTOMAAN KÄYTTÖÖN TAI TÄHÄN SOPIMUKSEEN, RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO PAXFULIN VALTUUTTAMA EDUSTAJA SAANUT TIETÄÄ TAI OLISIKO HÄNEN PITÄNYT TIETÄÄ TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA SEKÄ HUOLIMATTA MINKÄÄN SOVITUN TAI MUUN KORJAUKSEN EPÄONNISTUMISESTA ALKUPERÄISESSÄ TARKOITUKSESSAAN, PAITSI JOS OIKEUDEN LOPULLISEN PÄÄTÖKSEN MUKAAN PAXFUL ON SYYLLISTYNYT TÖRKEÄÄN LAIMINLYÖNTIIN, PETOKSEEN, TAHALLISEEN HARHAANJOHTAMISEEN TAI TAHALLISEEN LAIN RIKKOMISEEN. JOILLAKIN ALUEILLA EI SALLITA SATUNNAISTEN TAI SEURAAMUKSELLISTEN VAHINKOJEN POIS SULKEMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVA RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.