Paxful Inc. SERVICEVILKÅR

DENNE AFTALE INDEHOLDER MEGET VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER, SÅVEL SOM BETINGELSER, BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER, DER KAN GÆLDE FOR DIG. LÆS DISSE OMHYGGELIGT.

Disse servicevilkår og ændringer heraf (“Aftalen”) danner en juridisk aftale, der dækker levering af tjenester fra Paxful til dig, herunder at tilbyde en markedsplads, der gør det muligt for købere og sælgere af "Digitale aktiver" (sådan betegnelse bredt forstås at omfatte digitale valutaer som Bitcoin, Tether og andet, understøttet af en Paxful-pung) til at engagere i transaktioner med hinanden (“Markedspladsen”), tilbyder hostede digitale pung-tjenester, tilbageholdelse og frigivelse af digitale aktiver som instrueret ved afslutning af et køb af digitale aktiver og andre tjenester, der er beskrevet i denne aftale (samlet kaldet “Tjenester” og individuelt, en “Tjeneste”) leveret af Paxful, Inc. og alle dets tilknyttede selskaber, inklusive men ikke begrænset til Paxful USA, Inc. (samlet kaldet, “Paxful” eller “vi” eller “os” eller “Virksomheden”) til dig som et individ (også kaldet en “bruger” ellerr “dig”). Paxful.com og dets relaterede tjenester ejes og drives af Paxful. Din brug af tjenesterne styres af denne aftale sammen med vores Fortrolighedspolitik, Cookies politik, og E-Sign samtykke.

DISSE BETINGELSER KRÆVER ANVENDELSE AF VOLDGIFT FOR AT LØSE TVISTER SNARERE END RETSSAGER ELLER KLASSESAGER.

Ved at tilmelde dig at bruge en konto via paxful.com eller tilknyttede websteder, API'er eller mobilapplikationer, herunder webadresser, der drives af Paxful (samlet kaldet “Paxful webstedet” eller “Webstedet”), accepterer du, at du grundigt har læst, forstået og accepteret alle vilkårene og betingelserne i denne aftale, inklusive vores Fortrolighedspolitik, Cookies politik, og E-Sign samtykke.

VÆRDIEN FOR DIGITALE AKTIVER KAN GÅ OP ELLER NED OG DER KAN VÆRE BETYDELIGE RISICI FOR AT DU MISTER PENGE VED AT KØBE, SÆLGE, OPBEVARE ELLER INVESTERE I DIGITALE AKTIVER. DU BØR FORSIGTIGT OVERVEJE OM DET AT HANDLE ELLER OPBEVARE DIGITALE AKTIVER ER PASSENDE FOR DIG, MED HENSYN TIL DIN FINANSIELLE SITUATION.

Om Paxful og dets tjenester

Paxful er en førende peer-to-peer-markedsplads for at lette køb og salg af digitale aktiver, hvor sælgere accepterer mere end 300 betalingsmetoder til udveksling af deres digitale aktiver. Betalingsmetoder forhandles og udveksles på peer-to-peer-basis mellem køberne på markedspladsen (“Købere”) og sælgere på markedspladsen (“Sælgere”). Vores brugere bliver enige om, hvilke betalingsmetoder der skal bruges til at gennemføre en transaktion, og er fuldt ansvarlige for at bruge sådanne betalingsmetoder på en lovlig måde.

Paxful tilbyder også hostede digitale pung-tjenester via en førende global udbyder af digitale aktiver. Vores verdensomspændende brugerbase er i stand til at sende tilbud om enten at købe eller sælge digitale aktiver via en række praktiske metoder. Skaberen af ​​tilbuddet er ansvarlig for at angive vilkår for transaktionen, herunder de betalingsmetoder, som Sælgeren accepterer. Når et tilbud er valgt af en anden Paxful-bruger, låses sælgers digitale aktiver som en del af vores transaktionsprocedurer (som vi kalder "Paxful indskudskonto"), indtil alle nødvendige betingelser for at gennemføre transaktionen er sket. Salget er gennemført, og digitale aktiver låses op og frigives til køberen af ​​sælgeren, når køberen har gennemført transaktionsbetingelserne, og betalingen er bekræftet gyldig og modtaget af sælgeren. PAXFUL FUNGERER IKKE SOM EN BETALINGSBEHANDLER. ALT ANSVAR FOR AFSENDELSE OG MODTAGELSE AF BETALINGER OG BEKRÆFTELSER AF GYLDIGHEDEN AF TRANSAKTIONER ER MELLEM KØBER OG SÆLGER. De digitale aktiver, vi låser, frigives tilbage til sælgeren, hvis køberen vælger at annullere transaktionen. Sælgeren må ikke annullere transaktionen på noget tidspunkt. Sælgeren har kun mulighed for at låse de digitale aktiver op og frigive dem til køberen. Dette er grundet sikkerhedsbeskyttelsen for køberen. Skulle en sælger have brug for at annullere transaktionen på grund af en køber, der ikke følger vilkårene for transaktionen, skal de indlede en tvist og give en årsag til det som nærmere beskrevet i afsnit 8 i denne aftale. Transaktioner på vores websted gennemføres mellem købere og sælgere. Derfor er Paxful ikke en del i nogen transaktion.

Den hostede digitale valuta pung-tjeneste leveret af Paxful er en sikker metode til opbevaring, afsendelse og modtagelse af digital valuta. Paxful opbevarer eller opbevarer ikke digitale aktiver. Digitale aktiver gemmes altid på dets respektive netværk eller lagres via blokkæder. Alle digitale valutatransaktioner finder sted inden for det digitale valutanetværk, ikke hos Paxful. Der er ingen garantier for, at transaktionen behandles på det digitale valutanetværk. Paxful forbeholder sig ret til at nægte at behandle enhver transaktion, hvis det kræves i henhold til lov, eller hvis vi anser transaktionerne for at være i strid med vores vilkår og betingelser i denne aftale. Du accepterer og anerkender hermed, at du tager det fulde ansvar for alle aktiviteter, der finder sted under din tegnebog og accepterer alle risici for enhver autoriseret eller uautoriseret adgang til din pung, i det maksimale omfang loven tillader.

 1. GENERELT

  1. Vi forbeholder os ret til at ændre, ændre, ændre eller revidere denne aftale til enhver tid efter vores eget absolutte skøn og uden forudgående varsel. Enhver sådan ændring med hensyn til din brug af tjenesterne træder i kraft, når den offentliggøres på Paxfuls websted og ikke med tilbagevirkende kraft. Hvis du har givet os en e-mail-adresse, kan vi også meddele dig via e-mail, at aftalen er blevet revideret. Hvis du ikke accepterer vilkårene i den reviderede aftale, er dit eneste og eksklusive middel straks at opsige din brug af tjenesterne og lukke din konto.
  2. Det er dit ansvar at læse aftalen omhyggeligt og med jævne mellemrum gennemgå denne aftale som offentliggjort på Paxfuls websted. Din fortsatte brug af tjenesterne betyder, at du accepterer at være bundet af den daværende aktuelle aftale.
  3. Fejl eller forsinkelse fra Paxfuls håndhævelse eller delvise håndhævelse af nogen bestemmelse i aftalen skal ikke fortolkes som et afkald på vores rettigheder eller retsmidler.
 2. KONTO OG REGISTRERING

  1. For at bruge tjenesterne skal du registrere en konto via vores websted. Under registreringsprocessen vil vi bede dig om visse oplysninger, herunder men ikke begrænset til, dit navn, adresse og andre personlige oplysninger for at bekræfte din identitet. Vi kan efter eget og absolutte skøn nægte at oprette en konto for dig. Du accepterer hermed og anerkender, at du: (a) er myndig i din respektive jurisdiktion for at acceptere denne aftale; og (b) ikke tidligere er blevet suspenderet eller fjernet fra at bruge vores tjenester.
  2. Ved at bruge din konto accepterer du og repræsenterer, at du vil bruge vores tjenester til dig selv, og du må ikke bruge din konto til at fungere som formidler eller mægler for nogen anden tredjepart, person eller enhed. Medmindre det udtrykkeligt er godkendt af Paxful, har du kun tilladelse til at have en konto og må ikke sælge, låne, dele eller på anden måde stille din konto til rådighed eller andre detaljer, der er nødvendige for at få adgang til din konto til andre personer eller enheder end dig selv. Du er eneansvarlig og ansvarlig for at opretholde tilstrækkelig sikkerhed og kontrol med alle brugernavne, e-mailadresser, adgangskoder, tofaktorgodkendelseskoder eller andre koder eller legitimationsoplysninger, som du bruger til at få adgang til tjenesterne. Din konto må ikke indeholde vildledende eller falske oplysninger. Oprettelse af falske oplysninger til din konto, forfalskning af dit oprindelsesland eller levering af falske identifikationsdokumenter er strengt forbudt.
  3. Under registreringen af din konto accepterer du at give os de oplysninger, vi anmoder om, med henblik på identitetsverifikation og afsløring af hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, svindel eller enhver anden økonomisk kriminalitet og tillader os at registrere sådanne oplysninger. Du bliver nødt til at gennemføre visse verifikationsprocedurer, før du har tilladelse til at bruge tjenesterne, hvor procedurer kan ændres som et resultat af information, der løbende indsamles om dig. De oplysninger vi anmoder om, kan omfatte visse personlige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, CPR-nummer, skatteydende identifikationsnummer og en statslig identifikation. Ved at give os disse eller andre oplysninger, der måtte være påkrævet, bekræfter du, at alle oplysningerne er sande, nøjagtige og ikke vildledende. Du accepterer omgående at holde os opdateret, hvis nogen af de oplysninger, du giver, ændres. DU GIVER OS TILLADELSE TIL AT FORESPØRGE, ENTEN DIREKTE ELLER IGENNEM TREDJEPARTER, HVILKET VI ANSER SOM VÆRENDE NØDVENDIGT FOR AT VERIFIERE DIN IDENTITET ELLER BESKYTTE DIG OG/ELLER OS MOD SVIG ELLER ANDEN ØKONOMISK FORBRYDELSE, OG TIL AT UDFØRE HANDLINGER, VI ANSER FOR VÆRENDE NØDVENDIGE. NÅR VI UDFØRER FORESPØRGSELERNE, ANERKENDER DU OG ER ENIG I, AT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER KAN GIVES VIDERE TIL KREDITREFERENCER OG SVIGFOREBYGGELSE ELLER FINANSIELLE KRIMINALMAGENTURER, OG AT DISSE AGENTURER KAN SVARE PÅ VORES FORESPØRGSEL.
  4. Hvis du bruger tjenesterne på vegne af en juridisk enhed, såsom en virksomhedsenhed, repræsenterer og garanterer du yderligere, at: (i) den juridiske enhed er behørigt organiseret og gyldigt eksisterer i henhold til gældende love i dens organisations jurisdiktion; og (ii) du er behørigt bemyndiget af en sådan juridisk enhed til at handle på dens vegne. En virksomhedsverificeret konto er specifik for den juridiske enhed og kan kun bruges af den person, der har registreret den. Virksomhedskonti må ikke deles med eller bruges af andre personer eller enheder. Virksomhedskonti, der er verificeret, har følgende begrænsede undtagelser:

   • En godkendt virksomhedskonto kan til enhver tid have flere aktive brugerkonti, forudsat at de alle er virksomhedsverificerede og drives af udpegede medarbejdere i virksomheden, som tidligere er blevet afsløret og godkendt af Paxful efter eget og absolutte skøn;
   • Virksomhedskonti har muligvis kun et aktivt tilbud på en bestemt transaktion ad gangen og har ikke tilladelse til at have flere tilbud på en sådan specifik transaktion fra deres andre virksomhedskonti.
  5. Du er eneansvarlig for at oprette en stærk adgangskode og opretholde tilstrækkelig sikkerhed og kontrol med alle id'er, adgangskoder, tips, personlige identifikationsnumre (PINs), API-nøgler eller andre adgangskoder, som du bruger til at få adgang til vores tjenester. Ethvert tab eller kompromis med de foregående oplysninger og / eller dine personlige oplysninger kan resultere i uautoriseret adgang til din konto fra tredjeparter og tab eller tyveri af digitale aktiver og / eller midler forbundet med din konto, herunder dine tilknyttede betalingsmetoder. Du er eneansvarlig for at holde din e-mailadresse, telefonnummer og andre kontaktoplysninger opdateret i din kontoprofil for at modtage meddelelser eller advarsler, som vi måtte sende dig. Du bør aldrig tillade fjernadgang eller dele din computerskærm med en anden, når du er logget på din konto. Vi påtager os intet ansvar for ethvert tab, som du måtte lide på grund af kompromis med loginoplysninger for konto på grund af ingen fejl fra Paxful og / eller din manglende overholdelse eller handling på baggrund af meddelelser eller advarsler, som vi måtte sende til dig.
  6. For at bruge vores tjenester skal du muligvis opfylde visse juridiske forpligtelser i dit land og / eller din bopælsstat. Ved at acceptere disse vilkår i denne aftale bekræfter du, at du har gennemgået dine lokale love og regler, og at du er opmærksom på og opfylder alle sådanne forpligtelser. På grund af juridiske eller lovmæssige forbud tilbyder vi ikke brugen af vores tjenester i visse jurisdiktioner. Ved at acceptere vilkårene i denne aftale bekræfter du, at du ikke er statsborger/bosiddende, eller er underlagt lovgivningen i disse jurisdiktioner.
  7. Vi gør muligvis ikke alle tjenester tilgængelige på alle markeder og jurisdiktioner og kan begrænse eller forbyde brug af hele eller en del af tjenesterne fra visse jurisdiktioner (“Begrænsede jurisdiktioner”). På dette tidspunkt inkluderer begrænsede jurisdiktioner dem, der er identificeret på vores “Liste over forbudte lande”, og staterne i Washington og New York. Du må ikke forsøge at bruge vores tjenester, hvis du er placeret i nogen af disse begrænsede jurisdiktioner. Du må ikke forsøge at omgå nogen begrænsninger, der pålægges via tjenesterne, f.eks. ved at skjule din IP-adresse eller indsende unøjagtige oplysninger om din placering.
 3. JURISDIKTION, VOLDGIFT & ADSKILLELSE

  1. Denne aftale og din brug af webstedet og tjenesterne styres af og fortolkes i overensstemmelse med staten Delaware uden hensyntagen til principperne om lovkonflikt.
  2. Voldgift. Du og Paxful er enige om, at enhver tvist, der opstår i forbindelse med eller i relation til denne aftale eller tjenesterne, skal endelig afgøres i bindende voldgift på individuelt grundlag i overensstemmelse med American Arbitration Association's regler for voldgift af forbrugerrelaterede tvister (tilgængelig på https://www.adr.org/rules). Med forbehold af gældende jurisdiktionskrav kan forbrugerklagere (enkeltpersoner, hvis transaktion er beregnet til personlig, familie eller husholdningsbrug) vælge at forfølge deres krav i deres lokale domstol med små krav i stedet for via voldgift, så længe deres sag forbliver i retten for mindre krav og kun fortsætter på individuel (ikke-klassemæssig eller ikke-repræsentativ) basis.

   FRITAGELSE FOR GRUPPESØGSMÅL: I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, INDGIVES ALLE KRAV KUN PÅ INDIVIDUELT GRUNDLAG OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER KLASSEMEDLEM I NOGEN PÅSTÅET GRUPPESAG, KOLLEKTIV HANDLING ELLER REPRÆSENTATIV PROCEDURE (SAMLET "GRUPPESØGSMÅLSFRITAGELSE"). VOLDGIFTSMANDEN MÅ IKKE KONSOLIDERE MERE END EN PERSONS KRAV ELLER DELTAGE I NOGEN KLASSEVOLDGIFT. DU ANERKENDER, AT VED AT ACCEPTERE DISSE VILKÅR, GIVER DU OG PAXFUL HVER AFKALD PÅ ENHVER RET TIL EN RETSSAG FRA JURYEN, OG DU GIVER AFKALD PÅ RETTEN TIL AT DELTAGE I EN GRUPPESAG MOD PAXFUL.

   Den føderale voldgiftslov, 9 U.S.C. §§ 1-16 gælder fuldt ud for voldgiften. Voldgiften gennemføres af en enkelt, neutral voldgiftsmand og finder sted i staten Delaware eller et andet sted, der er gensidigt acceptabelt på engelsk. Voldgiftsmanden kan afsige enhver lettelse, som en domstol med kompetent jurisdiktion kunne afsige, herunder advokatsalær, når den er tilladt ved lov, og voldgiftsafgørelsen kan træffes som en dom og fuldbyrdes i enhver domstol. Efter din anmodning kan høringer afholdes personligt eller telefonisk, og voldgiftsmanden kan sørge for at indsende og fastlægge forslag uden mundtlige høringer. Den sejrende part i enhver handling eller procedure for at håndhæve denne aftale har ret til omkostninger og advokatsalærer.

   Hvis voldgiftsdommeren eller voldgiftsadministratoren pålægger dig arkiveringsgebyrer eller andre administrative omkostninger, refunderer vi dig efter anmodning i det omfang sådanne gebyrer eller omkostninger overstiger dem, som du ellers skulle betale, hvis du fortsatte hos en domstol. Vi betaler også ekstra gebyrer eller omkostninger, hvis det kræves af voldgiftsadministratorens regler eller gældende lov. Bortset fra ovenstående er hver part ansvarlig for andre gebyrer eller omkostninger, såsom advokatsalær, som parten måtte pådrage sig.

  3. Hvis nogen del af denne aftale anses af en voldgiftsmand eller domstol i USA for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves helt eller delvist, påvirkes gyldigheden eller håndhævelsen af de andre afsnit i disse vilkår og betingelser ikke. Eventuelle overskrifter indeholdt i denne aftale er kun til orientering og er ikke eksigible bestemmelser i denne aftale.
 4. FORTROLIGHEDSPOLITIK & SIKKERHED

  1. Vi bestræber os på at tage alle rimelige skridt til at beskytte dine personlige oplysninger. Vi kan dog ikke garantere sikkerheden for de data, du videregiver online. Du accepterer de iboende sikkerhedsrisici ved at give information og handle online over Internettet og vil ikke holde os ansvarlige for ethvert brud på sikkerheden, medmindre dette skyldes vores uagtsomhed.
  2. Se vores officielle erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: https://paxful.com/privacy.
 5. INGEN GARANTI, BEGRÆNSNING AF ANSVAR OG ANTAGELSE AF RISIKO

  1. TJENESTERNE LEVERES PÅ EN "SOM DE ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" BASIS UDEN NOGEN GARANTIER, ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE. I DET MAKSIMALE OMFANG, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER PAXFUL SIG SPECIFIKT ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR EJENDOMSRET, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG / ELLER IKKE-KRÆNKELSE. PAXFUL FREMSÆTTER INGEN GARANTIER FOR, AT ADGANG TIL HJEMMESIDEN, NOGEN DEL AF TJENESTERNE ELLER NOGET AF MATERIALET DERI ER KONTINUERLIG, UAFBRUDT, RETTIDIG ELLER FEJLFRI. PAXFUL ER IKKE ANSVARLIG FOR FORSTYRRELSER ELLER TAB, SOM EN BRUGER MÅTTE LIDE. DU ANERKENDER HERVED OG ACCEPTERER, AT DU IKKE HAR PÅBERÅBT DIG NOGEN ANDEN ERKLÆRING ELLER FORSTÅELSE, HVERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG, MED HENSYN TIL DIN BRUG OG ADGANG TIL TJENESTERNE OG WEBSTEDET. UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE ANERKENDER OG ACCEPTERER DU HERMED DE FORSKELLIGE RISICI, DER ER FORBUNDET MED BRUGEN AF ​​DIGITAL VALUTA INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL HARDWAREFEJL, SOFTWAREPROBLEMER, INTERNETFORBINDELSESFEJL, ONDSINDET SOFTWARE, TREDJEPARTSINTERFERENS, DER FØRER TIL TAB ELLER MANGLENDE ADGANG TIL DIN KONTO ELLER PUNG OG ANDRE BRUGERDATA, SERVERFEJL ELLER DATATAB. DU ACCEPTERER OG ANERKENDER, AT PAXFUL IKKE ER ANSVARLIG FOR KOMMUNIKATIONSFEJL, FORSTYRRELSER, FEJL, FORVRIDNINGER ELLER FORSINKELSER, DU MÅTTE OPLEVE, NÅR DU BRUGER TJENESTERNE, UANSET HVORDAN DE ER FORÅRSAGET.
  2. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL PAXFUL, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OG TJENESTEUDBYDERE ELLER NOGEN AF ​​DERES RESPEKTIVE OFFICERER, DIREKTØRER, AGENTER, MEDARBEJDERE, RÅDGIVERE, KONSULENTER ELLER REPRÆSENTANTER HÆVES (A) FOR ET BELØB, DER ER STØRRE END VÆRDIEN AF ​​DE SAMLEDE GEBYRER, DU HAR BETALT FOR DEN SERVICE, DER ER GENSTAND FOR RETSSAGEN I DE TOLV (12) MÅNEDER FØR TABET OPSTÅR ELLER (B) FOR MISTET FORTJENESTE, VÆRDIFORRINGELSE ELLER FORRETNINGSMULIGHED, ETHVERT TAB, SKADE, KORRUPTION ELLER BRUD PÅ DATA ELLER ANDEN IMMATERIEL EJENDOM ELLER ENHVER SÆRLIG, UTILSIGTET, INDIREKTE, IMMATERIEL ELLER FØLGESKADE, UANSET OM DEN ER BASERET PÅ KONTRAKT, ERSTATNING, UAGTSOMHED, STRENGT ANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED AUTORISERET ELLER UAUTORISERET BRUG AF WEBSTEDET ELLER TJENESTERNE, ELLER DENNE AFTALE, SELVOM EN AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR PAXFUL ER BLEVET UNDERRETTET OM ELLER VIDSTE ELLER BURDE HAVE VIDST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG PÅ TRODS AF MANGLEN PÅ NOGEN AFTALT ELLER ANDEN AFHJÆLPNING AF DENS VÆSENTLIGE FORMÅL, UNDTAGEN I DET OMFANG DET ER EN ENDELIG DOMSTOLSAFGØRELSE OM, AT SÅDANNE SKADER VAR ET RESULTAT AF PAXFULS GROVE UAGTSOMHED, BEDRAGERI, FORSÆTLIG FORSEELSE ELLER FORSÆTLIG OVERTRÆDELSE AF LOVEN. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.
  3. Vi ejer eller kontrollerer ikke de underliggende softwareprotokoller, der styrer driften af digitale aktiver. Generelt er de underliggende protokoller open source, og enhver kan bruge, kopiere, ændre og distribuere dem. Vi påtager os intet ansvar for driften af de underliggende protokoller, og vi er ikke i stand til at garantere funktionaliteten eller sikkerheden ved netværksoperationer. Især kan de underliggende protokoller være genstand for pludselige ændringer i driftsregler (inklusive “gafler”). Enhver sådan væsentlig ændring af driften kan påvirke tilgængeligheden, værdien, funktionaliteten og/eller navnet på en sådan digital valuta væsentligt. Paxful kontrollerer ikke timingen og funktionerne i disse væsentlige driftsændringer. Det er dit ansvar at gøre dig opmærksom på kommende driftsændringer, og du skal nøje overveje offentligt tilgængelige oplysninger, som Paxful kan levere til at afgøre, om du fortsætter med at bruge tjenesterne. I tilfælde af en sådan operationel ændring forbeholder Paxful sig retten til at tage de skridt, der måtte være nødvendige for at beskytte sikkerheden og en sikker drift af sin platform, herunder midlertidigt at suspendere operationer for den eller de involverede digitale valutaer og andre nødvendige trin. Paxful vil bruge sin rimelige indsats for at give dig besked om sin melding om enhver væsentlig ændring af driften; dog er sådanne ændringer uden for vores kontrol og kan forekomme uden varsel til Paxful. Vores svar på enhver væsentlig ændring af driften er underlagt vores eget skøn og inkluderer beslutningen om ikke at støtte nogen ny gaffel eller andre handlinger. Du anerkender og accepterer risici ved ændringer i driften af ​​digitale aktivers protokoller og accepterer, at Paxful ikke er ansvarlig for sådanne driftsændringer og ikke er ansvarlig for noget værditab, du måtte opleve som et resultat af sådanne ændringer i driftsregler. Du anerkender og accepterer, at Paxful udelukkende har skønsbeføjelse til at bestemme sit svar på ændringer i driften, og at vi ikke har noget ansvar for at hjælpe dig med ikke-understøttede valutaer eller protokoller.
  4. Ved brug af vores tjenester kan du se indhold eller bruge tjenester leveret af tredjeparter, herunder hyperlinks til tredjepartswebsteder og tjenester fra sådanne parter (“3rd partindhold”). Vi godkender, vedtager eller kontrollerer ikke noget 3. partindhold, og har intet ansvar for sådant 3. partindhold overhovedet. Derudover er din forretning eller korrespondance med sådanne tredjeparter udelukkende mellem dig og tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for ethvert tab eller skade af nogen art, der opstår som et resultat af sådanne handler, og du forstår, at din brug af 3. partindhold, og din interaktion med tredjeparter er udelukkende på egen risiko.
  5. For at undgå tvivl yder Paxful ikke investering, skat eller juridisk rådgivning. Paxful er ikke registreret hos US Securities and Exchange Commission og tilbyder ikke værdipapirydelser eller investeringsrådgivning. Alle transaktioner gennem vores markedsplads gennemføres på peer-to-peer-basis mellem sælger og køber, og du er eneansvarlig for at afgøre, om en investering, investeringsstrategi eller tilknyttet transaktion er passende for dig baseret på dine personlige investeringsmål, økonomiske forhold og risikotolerance. Du bør konsultere din juridiske eller skatteekspert angående din specifikke situation. Fra tid til anden kan vi give uddannelsesmæssige oplysninger om vores platform og produkter for at hjælpe brugerne med at lære mere om vores tjenester. Oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, blogindlæg, artikler, links til 3. partindhold, nyhedsfeeds, tutorials og videoer. Oplysningerne på webstedet eller på tredjepartssider udgør ikke investeringsrådgivning, finansiel rådgivning, handelsrådgivning eller nogen anden form for rådgivning, og du bør ikke behandle noget af webstedets indhold som sådan. Inden du beslutter dig for at købe, sælge eller eje digitale aktiver, skal du foretage din egen due diligence og konsultere dine økonomiske rådgivere, inden du træffer nogen investeringsbeslutning. Paxful holdes ikke ansvarlig for de beslutninger, du træffer for at købe, sælge eller holde digitale aktiver baseret på de oplysninger, der leveres af Paxful.
  6. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for prisudsving i digitale aktiver. I tilfælde af markedsforstyrrelser eller en force majeure-begivenhed (som beskrevet i afsnit 17) kan vi gøre et eller flere af følgende: (a) suspendere adgangen til tjenesterne; eller (b) forhindre dig i at udføre handlinger via tjenesterne. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab, du lider som følge af sådanne handlinger. Efter en sådan begivenhed, når tjenester genoptages, anerkender du, at de gældende markedskurser kan afvige væsentligt fra de tilgængelige priser, før en sådan begivenhed.
  7. Vi giver ingen garanti for, at webstedet eller serveren, der gør den tilgængelig, er fri for vira eller fejl, at dets indhold er nøjagtigt, at den køre uafbrudt, eller at mangler vil blive rettet. Vi er ikke ansvarlige over for dig for ethvert tab af nogen art fra handlinger, der er truffet eller udført med afhængighed til materialer eller informationer, der findes på webstedet.
 6. UDGIVELSE AF PAXFUL OG ERSTATNING

  1. Hvis du har en tvist med en eller flere brugere af vores tjenester, frigør du Paxful, dets partnere og tjenesteudbydere og hver af dets eller deres respektive officerer, direktører, medarbejdere, agenter og repræsentanter fra ethvert krav og skader (aktuelle og følgende) af enhver art, der stammer fra eller på nogen måde forbundet med sådanne tvister. Du accepterer at skadesløsholde Paxful, dets partnere og hver af dens eller deres respektive officerer, direktører, medarbejdere, agenter og repræsentanter, for ethvert krav (herunder advokatsalærer og eventuelle bøder, gebyrer eller sanktioner, der pålægges af enhver regulerende myndighed.) som følge af eller er relateret til din overtrædelse af denne aftale eller din overtrædelse af enhver lov, regel eller regulering eller tredjeparts rettigheder.
 7. TRANSAKTIONER PÅ PAXFULS MARKEDSPLADS

  Webstedet giver brugerne mulighed for at anmode om tilbud om at købe eller sælge digitale aktiver.

  Når en bruger igangsætter en transaktion til køb eller salg af digitale aktiver, gennemføres transaktionen i henhold til denne aftale og til de yderligere vilkår, hvis nogen er detaljeret af brugeren eller brugerens modpart. En trinvis vejledning om køb og salg af digitale aktiver på Paxful markedspladsen findes på https://paxful.com/support/en-us/categories/360000409494-How-to-Buy-and-Sell.

  Følgende generelle betingelser gælder for hver transaktion, der er beskrevet nedenfor:

  1. Køb af digitale aktiver via anmodning om et tilbud.

   Ved køb af digitale aktiver på Paxful-markedspladsen:

   1. Der er ingen gebyrer for Paxful indskudskontoen som en del af en transaktion, der skal betales af købere på vores markedsplads.
   2. Tilbud fra Paxful-modparter har deres egne vilkår og betingelser, og hvert tilbud varierer i valutakurs, udvekslingshastighed og andre vilkår og betingelser, som en Sælger pålægger. Ved at acceptere en Sælgers tilbud accepterer du at være bundet af vilkårene og betingelserne for dette tilbud. Vilkårene og betingelserne specificeret af sælgeren er gyldige i alle tilfælde undtagen når de modsiger eller overtræder denne aftale, er ulovlige, er urimelige eller på anden måde vanskelige at overholde (som bestemt i Paxfuls eneste og absolutte skøn) eller hvis begge brugere af transaktionens samtykke til at ændre vilkårene og betingelserne for et sådant tilbud. DET ER DIT ANSVAR AT LÆSE SÆLGERS TILBUDSVILKÅR OG FØLGE DEM NØJE. HVIS DU IKKE FØLGER TILBUDSBETINGELSERNE, ACCEPTERES DIN BETALING IKKE. INDSEND ALDRIG BETALING, MEDMINDRE DU HAR FULGT ALLE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANFØRT I TILBUDDET.HVIS DU SENDER BETALING UDEN AT FØLGE VILKÅRENE OG BETINGELSERNE, KAN PAXFUL IKKE HJÆLPE DIG I EN TVISTPROCES FOR AT INDDRIVE DIN BETALING.
   3. Betalingsverifikation og vejledning i at låse op for digitale aktiver fra Paxful-indskudskontoen er Sælgers eneste forpligtelser og ikke Paxfuls. Hvis sælgeren ikke frigiver de digitale aktiver til dig efter korrekt afslutning af sælgers vilkår og betingelser, skal du straks rapportere problemet via den udpegede tvistknap i den bestemte transaktionschat. Paxful support vil gennemgå og bilægge tvisten. Denne tvistbilæggelsesproces er yderligere beskrevet nedenfor i "Afsnit 8 - Bestride transaktioner via Paxfuls tvistbilæggelsesproces." Hvis du ikke følger denne tvistbilæggelsesproces, kan Paxful ikke hjælpe dig med denne sag.
  2. Salg af digitale aktiver

   Ved salg af digitale aktiver på Paxful-markedspladsen:

   1. Sælgere skal verificere og behandle betalingen inden for en rimelig tid og inden for en bestemt tidsperiode som specificeret i tilbudsbetingelserne. Når køberen har indsendt betaling til dig i overensstemmelse med tilbudsbetingelserne, er det din eneste pligt og ansvar at straks kontrollere og behandle betalingen og derefter låse de digitale aktiver op fra Paxful indskudskontoen og frigive den til køberen. Hvis du ikke følger instruktionerne i tilbuddet, har du muligvis ikke ret til tilbagelevering af dine låste digitale aktiver.
   2. Som sælger accepterer du alle risici og forpligtelser for enhver overtrædelse af denne aftale, der opstår ved salg af digitale aktiver. Alle skatter, der skal betales, er dit ansvar. Paxful opkræver et gebyr til dig som sælger af digitale aktiver for at låse digitale aktiver i Paxful indskudskontoen med forbehold for et salg. Medmindre andet er bestemt efter Paxfuls eneste og absolutte skøn, skal Paxful ikke tilbagebetale eventuelle tab til Sælger, uanset om det skyldes en overtrædelse af denne Aftale, bedrageri eller andet, og vores gebyr refunderes ikke under nogen omstændigheder.
   3. Enhver modtaget betaling skal behandles fuldt ud og bekræftes som modtaget af dig, før du frigør de digitale aktiver fra Paxful indskudskontoen. Paxful er ikke ansvarlig for dit tab, hvis du for tidligt låser op for digitale aktiver, før betalingen er korrekt verificeret og modtaget af dig. Du skal være opmærksom og svare din køber. Du bør deaktivere eventuelle inaktive tilbud.
   4. Enhver reklame for dit eget websted i et hvilket som helst afsnit af Paxfuls markedsplads (såsom din bio, tilbudsvilkår eller transaktionschat), der letter køb eller salg af digitale aktiver uden for Paxfuls tjenester, er strengt forbudt. I begrænsede tilfælde er det tilladt at dele dit websted, der udelukkende er oprettet for at sælgeren kan modtage betaling for at gennemføre transaktionen (dvs. pålidelig tredjeparts betaling/kreditkortbehandling) i transaktionsinstruktionerne; forudsat at brugen af sådanne eksterne websteder er tydeliggjort i tilbudsbetingelserne, og at sådanne websteder muligvis ikke indeholder andre reklamer eller dine kontaktoplysninger.
  3. Overensstemmelse

   1. Paxful og tjenesterne er ikke tilknyttet eller godkendt eller sponsoreret af nogen tredjepart, herunder men ikke begrænset til enhver gavekortudsteder. Udpegede varemærker, mærker og andre identifikatorer tilhører udelukkende deres respektive ejere. Paxful og dets tjenester er ikke godkendt, sponsoreret eller tilknyttet på nogen måde af eller med sådanne ejere.
   2. Paxful er ikke en licenseret gavekortleverandør eller autoriseret forhandler af nogen gavekortudsteder. Alle gavekort, du modtager direkte fra en bruger, der bruger Paxful-markedspladsen, er underlagt vilkårene og betingelserne for den tredjepartshandler, som de kan indløses hos (“Udsteder”). Paxful er ikke ansvarlig for handlinger eller undladelser fra nogen Udsteder(e) eller gebyrer, udløbsdatoer, sanktioner eller vilkår og betingelser forbundet med Udstederens gavekort modtaget ved hjælp af Paxful-markedspladsen. Ved at modtage gavekortet fra en bruger anerkender du, at du har læst gavekortets vilkår og betingelser og erklærer over for Paxful, at du er berettiget til at bruge sådanne gavekort i henhold til gavekortudstederens vilkår eller betingelser eller under gældende lov.
   3. FORMIDLING ELLER VIDERESALG AF GAVEKORT ER STRENGT FORBUDT PÅ VORES HJEMMESIDE OG MARKEDSPLADS. DU SKAL VÆRE DEN RETMÆSSIGE EJER AF GAVEKORTET OG PÅ PAXFULS ANMODNING ACCEPTERER DU AT GIVE PAXFUL GYLDIGT BEVIS FOR EJERSKAB AF DIT GAVEKORT (SÅSOM EN KVITTERING). PAXFUL GØR IKKE KRAV, REPRÆSENTATION ELLER GARANTI FOR, AT TREDJEPARTS BETALINGSMETODER PÅ WEBSTEDET TILLADER TRANSAKTIONER VIA PAXFULS SERVICE, ELLER AT TREDJEPARTS BETALINGSMETODER PÅ VORES WEBSTED UNDERSTØTTER ELLER UNDERSTØTTES AF VORES TJENESTER. DU BØR IKKE BRUGE SÅDANNE TREDJEPARTS BETALINGSMETODER MED PAXFUL, HVIS EN SÅDAN TREDJEPART IKKE TILLADER DET
   4. DU ER ENEANSVARLIG FOR AT OVERHOLDE ALLE LOVE OG BESTEMMELSER FOR JURISDIKTIONER HVORI DINE TRANSAKTIONER FINDER STED.
   5. Alle transaktioner skal finde sted inden for Paxful. At føre transaktioner uden for Paxful-platformen eller udveksle eksterne kontaktoplysninger er strengt forbudt.
  4. Overførselsbegrænsninger. Vi kan efter eget skøn pålægge begrænsninger for størrelsen, typen eller måden af eventuelle foreslåede overførselstransaktioner, såsom en grænse for det samlede beløb af digitale aktiver, der kan udgives til salg.
  5. Ingen garanti. Paxful garanterer ikke, at du er i stand til at sælge digitale aktiver på sin markedsplads. Handlingen med at købe eller sælge digitale aktiver via Paxfuls markedsplads garanterer ikke, at du vil være i stand til at købe eller sælge digitale aktiver via markedspladsen på et senere tidspunkt.
  6. Forhold. Intet i denne aftale er beregnet til eller skal skabe noget partnerskab, joint venture, agentur, rådgivning eller kuratorium, hvor du og Paxful i forhold til hinanden er uafhængige entreprenører.
  7. Nøjagtighed af oplysninger. Du erklærer og garanterer, at alle oplysninger, du giver via tjenesterne, er korrekte og komplette. Du accepterer og anerkender, at Paxful ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser, du foretager i forbindelse med en transaktion, der er igangsat via tjenesterne, for eksempel hvis du fejlagtigt skriver en Pung-adresse eller på anden måde giver forkert information. Vi opfordrer dig kraftigt til at gennemgå dine transaktionsoplysninger nøje, inden du udfylder dem via tjenesterne.
  8. Ingen aflysninger eller ændringer; Pung-aktiviteter. Når transaktionsoplysninger er sendt til det digitale valutanetværk via tjenesterne, kan Paxful ikke hjælpe dig med at annullere eller på anden måde ændre din transaktion. Paxful har ingen kontrol over noget digitalt valutanetværk og har ikke evnen til at lette anmodninger om annullering eller ændring. Paxful opbevarer eller opbevarer ikke låste digitale aktiver. Digitale aktiver registreres altid på deres respektive netværk eller blockchains. Alle digitale valutatransaktioner sker inden for det digitale valutanetværk, ikke på Paxful. Der er ingen garantier for, at transaktionen behandles på det digitale valutanetværk. Paxful forbeholder sig ret til at nægte at behandle enhver transaktion, hvis det kræves i henhold til lov, eller hvis vi anser transaktionerne for at være i strid med vores vilkår og betingelser i denne aftale. Du accepterer hermed og anerkender, at du tager det fulde ansvar for alle aktiviteter, der finder sted under din pung, og accepterer alle risici for enhver autoriseret eller uautoriseret adgang til din pung, i det maksimale omfang loven tillader det.
  9. Skatter. Det er dit ansvar at bestemme, hvilke skatter der eventuelt gælder for de transaktioner, som du har afgivet transaktionsoplysninger for via Tjenesterne, og det er dit ansvar at rapportere og overføre den korrekte skat til den relevante skattemyndighed. Du accepterer, at Paxful ikke er ansvarlig for at afgøre, om skatter pålægges dine digitale valutatransaktioner eller for opkrævning, rapportering, tilbageholdelse eller eftergivelse af skatter, der opstår som følge af transaktioner med digital valuta.
  10. Brugeromdømme. Når du deltager i en transaktion, tillader vi andre brugere at give feedback om deres interaktion med dig. Vi tillader også brugere at indsende rapporter, hvis brugerne mener, at du har overtrådt denne aftale på nogen måde. Disse rapporter er fortrolige, men vi kan bruge dem i forbindelse med en tvist som beskrevet i afsnit 8.
  11. Transaktionshistorik. Du kan se din transaktionshistorik via din konto. Du accepterer, at manglen på tjenesterne med at levere en sådan verifikation ikke berører eller ugyldiggører vilkårene for en sådan transaktion.
  12. Paxful Pay. Paxful har godkendt visse sælgere til at acceptere Paxful som en betalingsmetode for køb af varer og tjenester online ( “Autoriserede sælgere”). Du kan betale en autoriseret sælger ved at vælge indstillingen "Paxful Pay" ved udtjekning eller på betalingstidspunktet. Paxful Pay vil henvise dig til vores markedsplads for at få adgang til de digitale aktiver, der er tilgængelige på din konto eller oprette forbindelse til en sælger. Hvis du køber digitale aktiver fra en sælger for at gennemføre transaktionen, gælder vilkårene i afsnit 7.1 i denne aftale.
  13. Handelsvarer. Paxful er ikke ansvarlig for varer eller tjenester, du kan købe fra en autoriseret forhandler ved hjælp af din konto eller Paxful-Pay-produktet. Hvis du har en tvist med en autoriseret forhandler, skal du løse tvisten direkte med den autoriserede forhandler.
  14. Returvarer, refusioner. Når du køber en vare eller tjeneste fra en tredjepart ved hjælp af din konto, er den endelig. Vi behandler ikke refusioner eller returneringer. En autoriseret sælger kan tilbyde dig en retur-, butikskredit eller et gavekort efter eget skøn og i overensstemmelse med dens politikker.
  15. Paxful opkræver gebyrer for tjenester, gældende gebyrer vises, inden du bruger enhver tjeneste, som et gebyr gælder for. Se “Paxful gebyrer” for yderligere detaljer. Vores gebyrer kan ændres, og Paxful forbeholder sig retten til når som helst at justere sine priser og gebyrer.
 8. TVIST AF TRANSAKTIONER VIA PAXFULS TVISTLØSNINGSPROCES

  1. Omstridte transaktioner. I de fleste tilfælde er den nemmeste måde at bilægge en tvist på, at købere og sælgere kommunikerer, arbejder sammen for at finde ud af, hvad der skete og komme til en behagelig løsning. Når en køber og en sælger ikke kan nå frem til en behagelig løsning, er Paxfuls supportteam (“Paxful Support”) klar til at hjælpe. Hver af parterne kan indlede tvistbilæggelsesprocessen (“omstridt transaktion” or “tvist”) med hensyn til en transaktion. Tvister kan kun initieres om transaktioner, der er markeret som fuldt betalt af køberen. Transaktioner, der ikke er markeret som fuldt betalt af køberen, annulleret af køberen, automatisk annulleret på grund af udløbet af den tidsramme, der er angivet i tilbuddet, allerede bestridt og løst, eller hvor sælgeren har frigivet de digitale aktiver til køberen, kan generelt ikke bestrides, omvendes eller ændres.
  2. Tvistbilæggelsesproces. Nedenfor er de trin, som Paxful Support tager i tilfælde af tvister.

   1. Indledning

    Du kan indlede en tvist ved at logge ind på din Paxful-konto, åbne den transaktion, du vil bestride, og vælge knappen "tvist". Knappen “tvist” vises kun aktiv, hvis transaktionen er markeret som fuldt betalt af køberen. Når du har indledt en tvist, vælger du typen af tvist blandt de præsenterede muligheder og beskriver det problem, der giver anledning til din tvist.

    De præsenterede muligheder for at beskrive din tvist, hvis du er sælger, er som følger:

    • Coinlocker (dvs. en ikke-reagerende køber) - køberen har markeret transaktionen som fuldt betalt, men svarer ikke og er inaktiv.
    • Betalingsproblem - Køberen er aktiv og har forsøgt at betale, men der er problemer med betalingen.
    • Andet - en åben mulighed, hvor du kan beskrive, hvilket problem der har givet anledning til tvisten. Køberen kan se din beskrivelse.

    De præsenterede muligheder for at beskrive din tvist, hvis du er køber, er som følger:

    • Ikke-reagerende sælger - du har betalt, men sælgeren reagerer ikke og er inaktiv.
    • Betalingsproblem - du har foretaget betalingen, men sælgeren hævder, at der er problemer med betalingen og nægter at frigive de digitale aktiver.
    • Andet - en åben mulighed, hvor du kan beskrive, hvilket problem der har givet anledning til tvisten. Sælgeren kan se din beskrivelse.
   2. Notifikation

    Når en tvist er indsendt, vil Paxful Support give den anden part besked via e-mail og ved at sende en besked via transaktionschatfunktionen, der er tilgængelig for købere og sælgere på markedet, og advarer en sådan part om, at en tvist er blevet indledt. Hvis en af dine transaktioner bestrides, vil Paxful Support fortælle dig, hvilken transaktion der bestrides, og hvorfor transaktionen bestrides.

   3. Svar

    Gennemgå tvisten og give Paxful Support en forklaring på, hvad der skete. Medtag de beviser, som er en støtte for din forklaring, såsom beviser for betaling, bevis for ejerskab eller bevis for, at du har eller ikke har modtaget betaling.

   4. Paxful anmeldelse

    Omtvistede transaktioner vil blive undersøgt af Paxful Support, og der træffes en beslutning baseret på beviser fra begge parter. Paxful Support løser tvister ved at evaluere forskellige faktorer som beskrevet nedenfor i afsnit 8.

  3. Tvistgennemgang. Under en tvistgennemgang kan Paxful Support muligvis give dig instruktioner, som du skal følge. Instruktionerne, der gives til dig, kan kræve, at du leverer yderligere bevis, såsom yderligere ID-verifikation, bevis for betaling, ethvert foto-, lyd- eller videobevis eller andre dokumenter, der anses for relevante af Paxful, og kan kræve, at du leverer sådan dokumentation inden for en specificeret tidsramme. Manglende overholdelse af instruktionerne kan føre til, at tvisten løses mod dig. Paxful Support giver typisk besked om sin beslutning via transaktionschat-funktionen på markedspladsen inden for 30 dage efter modtagelsen af tvisten, men under nogle omstændigheder kan det tage længere tid.
  4. Manglende respons. Når du er involveret i en transaktion, er det vigtigt, at du forbliver aktiv og tilgængelig fra det tidspunkt, hvor transaktionen startes, til det tidspunkt, hvor transaktionen er gennemført, annulleret eller løst. Dette betyder, at du skal være i stand til at give et svar på en anmodning fra Paxful Support i en omtvistet transaktion inden for den tid, der er angivet af Paxful Support, ellers kan du blive anset for ikke at svare, og tvisten kan løses mod dig.
  5. Tilbageførsler. En part kan have yderligere risici afhængigt af den betalingsmetode, der anvendes til transaktionen, selvom Paxfuls tvistbilæggelsesproces finder sig til fordel for en sådan part. Den tvistbilæggelsesproces, der er beskrevet i denne aftale, er adskilt fra de retsmidler, en køber eller sælger måtte have via den betalingsmetode, der anvendes i forbindelse med en transaktion. Paxful er ikke forpligtet til at igangsætte eller håndtere tilbageførsler og er ikke ansvarlig, hvis en part tilbagefører, debiterer eller på anden måde bestrider en transaktion via en vej, der stilles til rådighed for parten, via den betalingsmetode, der anvendes i transaktionen, herunder efter at en tvist er afsluttet.
  6. Tvistbilæggelse. En omstridt transaktion løses oftest ved, at Paxful Support flytter de digitale aktiver, der er genstand for tvisten, til køberen eller sælgeren af den omtvistede transaktion, når tvistbilæggelsesprocessen er afsluttet.

   Nedenfor er udvalgte situationer, der giver dig indsigt i, hvordan Paxful kan løse en omtvistet transaktion. Dette er ikke meningen at være en udtømmende liste. Løsning af enhver tvist vil blive påvirket af de specifikke faktiske omstændigheder i tvisten og bevis fra brugerne.

   Paxful Support kan løse en tvist til Købers fordel, når et af følgende kriterier er opfyldt:

   • Køber har foretaget betaling i henhold til de oprindelige instruktioner, som Sælger har givet i henhold til transaktionstilbuddet, og Køber har fremlagt tilstrækkeligt bevis for, at betalingen blev foretaget i henhold til disse instruktioner. Det er en overtrædelse af denne Aftale for en Sælger at nægte at gennemføre en transaktion, når Køber har opfyldt alle Sælgers vilkår og betingelser, som de blev offentliggjort på det tidspunkt, hvor Køberen accepterede og betalte for transaktionen.
   • Sælgeren har ikke reageret og har ikke givet et tilstrækkeligt svar inden for den tidsramme, som Paxful Support har anmodet om.
   • Betalingen foretages til en tredjepart til transaktionen, eller betalingen foretages til en betalingskonto, der ikke er registreret i Sælgers navn.

   Paxful Support kan løse en tvist til Sælgers fordel, når et af følgende kriterier er opfyldt:

   • Køber har ikke leveret betaling, ikke leveret betaling fuldt ud eller ikke leveret betaling i henhold til de oprindelige instruktioner, som Sælger har givet i henhold til transaktionstilbuddet.
   • Betalingen foretaget af køberen er tilbageholdt, suspenderet, frosset eller stoppet af betalingsudbyderen eller behandleren. Dette inkluderer situationer, hvor køber har debiteret eller bestridt en betaling via sin bank eller betalingskortudsteder.
   • Køberen har ikke reageret og har ikke givet et tilstrækkeligt svar inden for den anmodede tidsramme fra Paxful Support.
   • Betalingen foretages af en tredjepart til transaktionen, eller betalingen foretages fra en betalingskonto, der ikke er registreret i køberens navn.

   Hvis Køber eller Sælger af en omtvistet transaktion giver bedrageriske oplysninger eller falske dokumenter eller fremsætter falske krav eller på anden måde bruger vildledende taktik, kan tvisten straks løses over for en sådan bruger, og en sådan brugers konto kan straks suspenderes eller afsluttes efter eget skøn af Paxful Support.

   I nogle situationer, hvor ingen af parterne opfylder kriterierne, eller det på anden måde er uklart eller ikke muligt at afgøre, hvilken part der har opfyldt tvistbilæggelseskriterierne efter Paxfuls eget og absolutte skøn, kan Paxful beslutte at løse tvisten ved at opdele det digitale aktiv til tvisten mellem køber og sælger jævnt eller ujævnt.

  7. Appel. Hvis du mener, at Paxful har løst en tvist på en måde, der ikke er i overensstemmelse med denne aftale, har du ret til at anmode om en appel. For at anmode om en appel skal du straks underrette os skriftligt ved at kontakte Paxful kundesupport senest 10 kalenderdage efter meddelelse om Paxful Support's beslutning er leveret til dig og give os tilstrækkelige detaljer og beviser til støtte for din sag til anmodning. Din appel skal specifikt identificere, hvordan du mener, at Paxful fejlagtigt har løst tvisten i henhold til vilkårene i denne aftale og fremlægge bevis for en sådan forkert beslutning.

   Vær opmærksom på, at uanset om du er under tvistprocessen eller generelt når du bruger vores tjenester, er du forpligtet til at holde en civil tone og være respektfuld over for andre brugere og Paxful Support. Se generelt, “Afsnit 13 - Forbudt brug”.

  8. Endegyldighed. Du anerkender og accepterer, at Paxfuls beslutning vedrørende en tvist er afgørende, endelig og bindende som beskrevet i denne aftale. Paxful har intet ansvar over for hverken en køber eller en sælger i forbindelse med sine beslutninger.
 9. GEBYRER FOR BRUG AF PAXFUL TJENESTER

  1. Oprettelse af en pung er gratis. Paxful opkræver gebyrer for tjenester, gældende gebyrer vises, før du bruger enhver tjeneste, som et gebyr gælder for. Se “Paxful gebyrer” for yderligere detaljer. Vores gebyrer kan ændres, og Paxful forbeholder sig retten til når som helst at justere sine priser og gebyrer.
 10. INGEN RET TIL AT ANNULLERE TJENESTEYDELSER ELLER MINEGEBYRER

  1. Hvis du bruger en tjeneste, som der opkræves et gebyr for, eller hvis du indleder en transaktion med et minegebyr via tjenesterne, er du ikke berettiget til refusion eller refusion, når du har bekræftet, at du vil fortsætte med tjenesten eller transaktionen.
 11. AFSLUTNING AF TJENESTER

  1. Vi kan efter eget skøn og uden omkostninger for dig med eller uden forudgående varsel og til enhver tid ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, enhver del af vores tjenester.
 12. SUSPENSION ELLER AFSLUTNING AF TJENESTER & KONTO; BEGRÆNSNING AF ADGANG TIL DIN PUNG

  1. Vi kan efter eget og absolutte skøn straks og uden forudgående varsel: (a) suspendere, begrænse eller opsige din adgang til en eller alle tjenesterne (herunder begrænsning af adgangen til din pung) og/eller (b) deaktivere eller annullere din konto, hvis: (i) vi er påkrævet af gældende lovgivning, en ansigtsmæssig stævning, retskendelse eller bindende kendelse fra en regeringsmyndighed; (ii) vi med rimelighed har mistanke om, at du har eller vil handle i strid med denne aftale; (iii) brug af din konto er underlagt enhver afventende retssag, efterforskning eller offentlig procedure, og/eller vi opfatter en øget risiko for juridisk eller lovgivningsmæssig manglende overholdelse i forbindelse med din kontoaktivitet; (iv) vores servicepartnere er ude af stand til at støtte din brug; (v) du træffer enhver handling, som vi anser for at omgå vores kontroller og procedurer, eller vi mener, at det er nødvendigt at gøre det for at beskytte os, vores brugere, herunder dig eller vores medarbejdere mod fare eller tab. Hvis vi udøver vores rettigheder til at begrænse eller nægte din adgang til tjenesterne, er vi ikke ansvarlige for eventuelle konsekvenser af vores afvisning af at give dig adgang til tjenesterne, herunder forsinkelse, skade eller ulejlighed, du måtte lide som følge heraf.
  2. Hvis vi suspenderer eller lukker din konto, opsiger din brug af tjenesterne af en eller anden grund eller begrænser adgangen til din pung, vil vi forsøge at give dig besked om vores handlinger, medmindre en retskendelse eller anden juridisk proces forbyder os at give dig sådan en meddelelse. DU ANERKENDER, AT VORES BESLUTNING OM AT TAGE VISSE HANDLINGER, HERUNDER BEGRÆNSNING AF ADGANG TIL, SUSPENDERING ELLER LUKNING AF DIN KONTO ELLER PUNG, KAN VÆRE BASERET PÅ FORTROLIGE KRITERIER, DER ER VIGTIGE FOR VORES RISIKOSTYRING OG SIKKERHEDSPROTOKOLLER. DU ACCEPTERER, AT PAXFUL IKKE ER FORPLIGTET TIL AT VIDEREGIVE DETALJERNE I SIN RISIKOSTYRING OG SIKKERHEDSPROCEDURER TIL DIG.I tilfælde af at vi suspenderer din konto eller adgang til din pung, fjerner vi suspensionen så hurtigt som muligt, når årsagerne til suspensionen ikke længere eksisterer, men vi er ikke forpligtet til at underrette dig om, hvornår (hvis nogensinde) en sådan suspension fjernes.
  3. Hvis du opbevarer digitale aktiver i din Paxful-pung, og der ikke har været nogen aktivitet på din konto i en periode, der er foreskrevet af gældende lov, kan vi blive forpligtet til at rapportere sådanne resterende digitale aktiver på din konto som uopkrævet ejendom i overensstemmelse med forladt ejendom og undgå love. Hvis dette sker, vil vi gøre en rimelig indsats for at give dig en skriftlig meddelelse. Hvis du undlader at svare på en sådan meddelelse inden for syv (7) arbejdsdage efter modtagelse eller som krævet på anden måde i henhold til loven, kan det være nødvendigt, at vi leverer sådanne digitale aktiver til den relevante jurisdiktion som ikke-opgivet ejendom. Vi forbeholder os ret til at fratrække et gebyr eller andre administrative gebyrer fra sådanne ikke-krævede digitale aktiver som tilladt ifølge gældende lov.
 13. FORBUDT BRUG

  1. Når du tilgår eller bruger tjenesterne, accepterer du, at du vil bruge tjenesterne i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne aftale (herunder fortrolighedspolitikken) og ikke begår nogen ulovlig handling, og at du er eneansvarlig for din adfærd, mens du bruger vores tjenester. Uden at begrænse det generelle i det foregående accepterer du, at du ikke vil:
   1. bruge vores tjenester på enhver måde, der kan afbryde, forstyrre, påvirke negativt eller hæmme andre brugere i fuldt omfang at nyde vores tjenester, eller som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe funktionen af vores tjenester på nogen måde;
   2. deltage i enhver aktivitet, der kan krænke eller hjælpe med overtrædelse af enhver love, vedtægter, bekendtgørelse eller regulering, sanktionsprogrammer, der administreres i de lande, hvor vi driver virksomhed eller drift, eller som vil indebære indtægter fra ulovlig aktivitet; offentliggøre, distribuere eller formidle ulovligt materiale eller information;
   3. forstyrre en anden brugers adgang til eller brug af nogen af vores tjenester; ærekrænke, misbruge, afpresse, chikanere, forfølge, true eller på anden måde krænke andre brugeres juridiske rettigheder (såsom, men ikke begrænset til, rettigheder til privatliv, omtale og intellektuel ejendom) tilskynde, true, lette, fremme eller opmuntre had, raceintolerance eller voldelige handlinger mod andre; høste eller på anden måde indsamle oplysninger fra vores websted om andre brugere;
   4. deltage i enhver aktivitet, der fungerer for at svindle, ærekrænke eller på anden måde forårsage nogen skade for Paxful eller vores brugere; eller give falske, unøjagtige, vildledende eller vildledende oplysninger til Paxful eller til en anden bruger i forbindelse med vores tjenester eller som på anden måde leveret eller anmodet om i henhold til denne aftale;
   5. introducere tjenesterne for nogen virus, trojan, orme, logiske bomber eller andet skadeligt materiale; bruge enhver robot, edderkop, crawler, skraber eller anden automatiseret måde eller grænseflade, der ikke er leveret af os, til at få adgang til vores tjenester eller til at udtrække data; forsøge at omgå enhver indholdsfiltreringsteknik, vi anvender, eller forsøge at få adgang til en hvilken som helst tjeneste eller et område af vores tjenester, som du ikke er autoriseret til at få adgang til; eller placering hvor som helst inden for Paxfuls markedsplads for enhver reklame eller promovering, der letter køb eller salg af digitale aktiver uden for Paxfuls tjenester;
   6. deltage i transaktioner, der involverer genstande, som krænker enhver ophavsret, varemærke, reklamationsret eller privatliv eller enhver anden ejendomsret i henhold til loven, eller andet licenseret materiale uden den passende tilladelse fra rettighedshaveren; brug af Paxfuls intellektuelle ejendom, navn eller logo, herunder brug af Paxfuls varemærker eller servicemærker uden forudgående skriftligt samtykke fra os eller på en måde, der ellers skader Paxful eller Paxful-brandet; enhver handling, der indebærer en usand godkendelse af eller tilknytning til Paxful; eller udvikle tredjepartsapplikationer, der interagerer med vores tjenester uden vores forudgående skriftlige samtykke; eller
   7. tilskynde enhver tredjepart til at deltage i nogen af de aktiviteter, der er forbudt i henhold til dette afsnit 13.
 14. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

  1. Vi giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens, underlagt vilkårene og betingelserne i denne aftale, for at få adgang til og bruge tjenesterne, webstedet og relateret indhold, materialer, information (samlet, "Indholdet") udelukkende til formål godkendt af Paxful fra tid til anden. Enhver anden brug af webstedet eller indholdet er udtrykkeligt forbudt, og al anden rettighed, titel og interesse i tjenesterne, webstedet eller indholdet er udelukkende Paxfuls ejendom. Du accepterer, at du ikke vil kopiere, transmittere, distribuere, sælge, licensere, reverse engineer, modificere, offentliggøre eller deltage i overførsel eller salg af, oprette afledte værker fra eller på anden måde udnytte noget af indholdet i sin helhed eller delvis uden forudgående skriftligt samtykke fra Paxful. Du må ikke kopiere, efterligne eller bruge nogen af Paxfuls varemærker, registrerede varemærker, logoer eller nogen intellektuel ejendom uden Paxfuls forudgående skriftlige samtykke.
  2. Selvom vi agter at give nøjagtige og rettidige oplysninger på Paxful-webstedet, er vores websted (inklusive uden begrænsning indholdet) muligvis ikke altid helt nøjagtigt, komplet eller aktuelt og kan også omfatte tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. I et forsøg på at fortsætte med at give dig så komplette og nøjagtige oplysninger som muligt, kan oplysninger ændres eller opdateres fra tid til anden uden varsel, herunder uden begrænsning oplysninger om vores politikker, produkter og tjenester. Derfor bør du kontrollere alle oplysninger, før du stoler på det, og alle beslutninger baseret på oplysninger indeholdt på Paxful-webstedet er dit eneste ansvar, og vi er ikke ansvarlige for sådanne beslutninger. Oplysninger, der leveres af tredjeparter, er kun til informationsformål, og Paxful giver ingen garantier for nøjagtigheden. Links til tredjepartsmateriale (inklusive uden begrænsning websteder) kan leveres som en bekvemmelighed, men kontrolleres ikke af os. Du anerkender og accepterer, at vi ikke er ansvarlige for noget aspekt af informationen, indholdet eller tjenesterne indeholdt i tredjepartsmateriale eller på tredjepartswebsteder, der er tilgængelige eller linket til Paxful-webstedet.
 15. FEEDBACK OG BRUGERINDSENDELSER

  1. Paxful forsøger altid at forbedre sine tjenester og websted. Hvis du har ideer eller forslag vedrørende forbedringer eller tilføjelser til Paxfuls tjenester eller websted, vil Paxful gerne høre dem; dog vil enhver indsendelse være underlagt vilkårene og betingelserne i denne aftale.
  2. Under ingen omstændigheder vil offentliggørelse af nogen idé eller feedback eller andet relateret materiale til Paxful eller nogen af dets datterselskaber, forældreselskaber eller partnervirksomheder eller nogen af deres officerer, direktører, ledere, medlemmer, aktionærer, medarbejdere og agenter eller nogen af deres deres arvinger, efterfølgere, repræsentanter og tildeler (hver en "Paxful part" og samlet er ("Paxful parter") underlagt enhver forpligtelse til fortrolighed eller forventning om kompensation.
  3. Ved at indsende en idé eller feedback eller andet relateret materiale, der ville være underlagt intellektuelle ejendomsrettigheder ("Arbejdet") til Paxful eller enhver Paxful-part, giver du Paxful, med hensyn til det indsendte arbejde, en ikke-eksklusiv, evigvarende, verdensomspændende royaltyfri licens til at bruge alt indholdet af sådanne ideer og feedback til ethvert formål. Derudover giver du afkald på moralske rettigheder i det omfang, det er tilladt i henhold til amerikansk lovgivning, som du måtte have i arbejdet, og repræsenterer og garanterer over for en sådan Paxful-part, at værket er helt originalt med dig, som ingen andre har nogen rettigheder til arbejdet, og at alle Paxful-parter er fri for royalty til at implementere arbejdet og til at bruge det relaterede materiale, hvis det ønskes, som leveret eller modificeret af en Paxful-part uden at få tilladelse eller licens fra nogen tredjepart.
  4. Du accepterer endvidere, at Paxful kan underlicensiere enhver af Paxful-parterne til på nogen måde at bruge ethvert arbejde og materiale, du har indsendt.
  5. Vi har ret til at fjerne ethvert indlæg, du måtte udgive på webstedet efter vores absolutte skøn, uden advarsel eller grunde.
 16. SÅDAN KONTAKTES VI

  Vi anbefaler at du besøger vores FAQ-side inden du kontakter os. Hvis FAQ-siden ikke indeholder de oplysninger, du leder efter, tilbyder Paxful support døgnet rundt. Du kan kontakte os via vores supportwidget på FAQ-siden.

 17. FORCE MAJEURE

  1. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser, mangel på udførelse eller afbrydelse af tjenester, der direkte eller indirekte skyldes enhver årsag eller tilstand, der ligger uden for vores rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til, betydelig markedsvolatilitet, enhver forsinkelse eller mangel på grund af en handling fra Gud , handlinger fra civile eller militære myndigheder, terrorhandlinger, civile forstyrrelser, krig, strejke eller anden arbejdskonflikt, brand, afbrydelse af telekommunikation eller internettjenester eller netværkstjenesteudbydere, fejl af udstyr og/eller software, anden katastrofe eller anden begivenhed, som er uden for vores rimelige kontrol og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af eventuelle resterende bestemmelser.
 18. AFTALENS NATUR

  1. Denne Aftale udgør hele aftalen mellem dig og Paxful med hensyn til genstanden for vilkårene og betingelserne i denne Aftale, og denne Aftale annullerer og erstatter enhver tidligere forståelse og aftaler mellem dig og Paxful om dette emne. Du må ikke overdrage nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Aftale uden vores forudgående skriftlige samtykke.