Уведомление за поверителност на Paxful, Inc.

Дружество Paxful, Inc. (наричано още „Paxful“, „ние“, „нас“ или „наш“) предприема стъпки за защита на вашата поверителност. В настоящото Уведомление за поверителност („Уведомление“) описваме видовете лична информация, която можем да събираме от вас във връзка с използването на нашите уебсайтове, включително, но не само, https://paxful.com/, портфейла в Paxful, нашата онлайн платформа за търговия с биткойн, мобилното приложение, страниците в социалните мрежи или друга онлайн собственост (наричани събирателно „Уебсайт“), или когато използвате някой от продуктите, услугите, съдържанието, характеристиките, технологиите или функциите, които предлагаме (наричани събирателно „Услугите“).

Настоящото Уведомление е предназначено да ви помогне да получите информация за нашите практики за поверителност и да ви помогне да разберете избора си на поверителност, когато използвате нашия Уебсайт и Услуги. Моля, обърнете внимание, че нашите Услуги могат да варират в зависимост от региона.

За всички цели версията на английски език на настоящото Уведомление за поверителност следва да се счита за оригиналния, водещ инструмент. В случай че е налице разминаване между английската версия на настоящото Уведомление за поверителност и негови преводни версии на който и да е друг език, версията на английски език следва да се счита за водеща.

Лични данни, които събираме

Събираме информация, свързана с вас („Лични данни“) във връзка с използването от ваша страна на Уебсайта, на нашите Услуги или по друг начин в контекста на нашите отношения с вас. Видовете Лични данни, които можем да получим от вас, могат да включват:

Биографични данни, включително:

 • Име
 • Имейл адрес
 • Телефонен номер
 • Държава
 • Точен адрес
 • Дата на раждане

Данни за акаунта в Paxful, включително:

 • Потребителско име
 • Информация за профила на потребителя от раздел „Биография“
 • Профилна снимка
 • Дата на присъединяване
 • Валута по подразбиране
 • Часова зона
 • Език по подразбиране

Дейност в акаунта в Paxful, включително:

 • Съобщения в чатове за трейд (които може да съдържат финансова информация, ако сте я предоставили на продавачи)
 • Прикачени файлове в чатове за трейд
 • Дейност, свързана с трейдове
 • Хронология на транзакциите
 • Име на партньор
 • ID на партньор
 • Линк към партньор
 • Транзакции, свързани с партньори
 • Създадени оферти
 • Условия на оферти
 • Инструкции за трейдове
 • Известия, свързани с акаунт
 • Състояние на акаунт

Данни, свързани с вашия портфейл с дигитални активи, включително:

 • Частни ключове
 • Публични ключове
 • Баланс в портфейл
 • Получени транзакции
 • Изпратени транзакции

Данни, събирани във връзка със съответствието при „Познаване на клиентите“ (KYC), включително:

 • Официален документ за самоличност
 • Доказателство за адрес
 • Снимки, ако сте избрали да ни ги предоставите
 • Видеоклипове, ако сте избрали да ни ги предоставите

Данни за употребата на устройството и Уебсайта, включително:

 • IP адреси
 • ID на бисквитки и/или други идентификатори на устройството
 • Информация, свързана с вашия достъп до Уебсайта, като например характеристики на устройството, дата и час
 • Предпочитания за език
 • Информация относно действия, извършени, докато използвате Уебсайта

Как използваме вашите данни

Търговските цели, за които събираме, използваме, съхраняваме и споделяме вашите Лични данни, могат да включват:

 • За предоставяне на Услуги чрез работа на Уебсайта, включително на:
  • Регистриране, създаване и поддръжка на вашия акаунт;
  • Потвърждение на самоличността ви и/или достъпа ви до акаунт, или помагане на продавачите да проверят самоличността ви;
  • Иницииране, подпомагане, обработване и/или изпълнение на транзакции;
  • Комуникиране с вас относно акаунта ви или Услугите, които използвате;
  • Извършване на проверка на кредитното минало, „Познаване на клиентите“ (KYC) или други подобни проверки;
  • Оценка на заявки; или
  • Сравняване на информацията за точност и при проверки.
 • За управление на риска и ваша защита, защита на други лица и на Уебсайта и Услугите.
 • За предоставяне на персонализирано изживяване и прилагане на предпочитанията ви.
 • За придобиване на по-добра представа за клиентите и начина, по който те използват и взаимодействат с Уебсайта и Услугите.
 • За маркетиране.
 • За предоставяне на персонализирани Услуги, оферти и промоции на нашия Уебсайт и на уебсайтове на трети страни.
 • За предоставяне на опции, конкретни за дадено местоположение, както и функционалности и предложения.
 • За спазване на нашите политики и задължения, включително, но не само, оповестяване и отговори на евентуални запитвания от правоприлагащите органи и/или от регулаторните органи в съответствие с приложимите законодателство, правила, подзаконови актове, съдебни или правителствени разпоредби, регулаторни органи на компетентната юрисдикция или с искане за предоставяне на доказателства или подобна съдебна процедура.
 • За разрешаване на диспути, събиране на такси или отстраняване на проблеми.
 • За предоставяне на услуги на клиентите или по друг начин за комуникиране с вас.
 • За управляване на нашата търговска дейност.

Също така можем да обработваме Лични данни за други цели според вашето съгласие, когато това се изисква от приложимото законодателство.

Източници, от които събираме лични данни

Събираме Лични данни от редица източници, включително

 • Директно от вас: Събираме Лични данни директно от вас, когато използвате нашия Уебсайт или Услугите ни, когато комуникирате с нас или взаимодействате директно с нас.
 • От доставчици на услуги и/или лица, обработващи данни, които ни помагат при предоставянето на Уебсайта или Услугите: Можем да ангажираме доставчици на услуги, които да ни съдействат за опосредстване на Уебсайта или Услугите, по наше нареждане и от наше име. Тези доставчици на услуги могат да събират информация за вас и да ни я предоставят.
 • От други потребители на Уебсайта на Paxful или от партньори, интегрирани в Уебсайта или Услугите на Paxful: Други потребители могат да ни предоставят информация за вас във връзка с транзакции или чатове. Партньорите също могат да ни предоставят информация за вас, свързана с вашите взаимодействия или транзакции със съответните партньори.
 • От трети страни, които биха могли да ни помогнат да идентифицираме самоличност, да предотвратяваме измами и да защитаваме сигурността на транзакциите.
 • От трети страни, които биха могли да ни помогнат да извършваме оценка на кредитното минало или за установяване на финансово състояние.
 • От трети страни, които биха могли да ни помогнат да анализираме Личните данни, да подобряваме Уебсайта или Услугите си или вашето изживяване в Уебсайта или с Услугите ни, да маркетираме продукти или услуги или да ви предоставяме промоции и оферти.
 • От платформите на социалните мрежи, ако взаимодействате с нас чрез социални мрежи.

Как споделяме данни

При определени обстоятелства можем да разкрием определени Лични данни пред други лица. Категориите лица, с които можем да споделяме Лични данни, включват:

 • Доставчици на услуги и/или лица, обработващи данни: Можем да споделяме Лични данни с доставчици на услуги, които са трети страни, и които извършват услуги и предоставят функции по наше нареждане и от наше име. Тези доставчици на услуги, трети страни, могат например да ви предоставят Услуги, да потвърдят самоличността ви, да ви помагат при обработката на транзакции, да ви изпращат реклами за нашите продукти и Услуги или да осигуряват поддръжка за клиенти.
 • Други страни по транзакциите, като например продавачи: Може да споделяме информация с останалите участници във вашите транзакции, включително с други потребители, от които закупувате цифровия актив.
 • Финансови институции и други дружества, които ви помагат да извършвате плащания във връзка с транзакции
 • Партньори, които получават препратени лица от нашия Уебсайт
 • Други трети страни за наши търговски цели или според допустимото или изискуемото от закона, включително:
  • За спазване на конкретно правно, регулаторно или договорно задължение или на всяка правна или регулаторна процедура (като надлежно издадена съдебна заповед или призовка);
  • За установяване, упражняване или защита на правни искове;
  • В отговор на искане от държавна агенция, като например правоприлагащ орган или във връзка със съдебна заповед;
  • С цел прилагане на нашите Условия на услугата за Уебсайта или за прилагане на вътрешните ни политики;
  • За да се предотвратят физически наранявания или финансови загуби във връзка с разследване на предполагаема или действителна незаконна дейност, или за да се защитят по друг начин нашите или чужди права, собственост или безопасност;
  • За улесняване на покупката или продажбата на целия или на част от бизнеса на Paxful. Например, чрез споделяне на данни с дружество, с което планираме да се слеем или от което да бъдем придобити; или
  • За подпомагане на нашите функции за одит, осигуряване на съответствие и корпоративно управление.

Международни прехвърляния на данни

Моля, обърнете внимание, че можем да прехвърлим Личните данни, които събираме за вас, в държави, различни от държавата, в която информацията е била събрана първоначално. Тези държави може да нямат същите закони за защита на данните като държавата, в която първоначално сте предоставили информацията. Когато прехвърляме вашите лични данни в други държави, ние предприемаме стъпки, предназначени да гарантират, че прехвърлянето е в съответствие с приложимото законодателство.

Бисквитки и онлайн реклама

 • Бисквитката е малък текстов файл, който даден уебсайт запазва на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате съответния уебсайт.
 • Нашият уебсайт използва бисквитки и технологии за проследяване, за да работи и да насочва реклами, които биха представлявали интерес за вас. За допълнителна информация, моля, вижте нашата Политика за бисквитки.
 • Paxful може да си партнира с рекламни мрежи на трети страни, за да показва реклама на уебсайта на Paxful или на уебсайтове на трети страни. Тези уебсайтове и рекламни мрежи на трети страни не се контролират от Paxful. Партньорите в рекламната мрежа използват технологии за данни, за да събират информация за вашите онлайн дейности, за да ви предоставят таргетирана реклама въз основа на вашите интереси. Ако не желаете тази информация да се използва с цел показване на насочени реклами, може да се откажете, като посетите:

Моля, обърнете внимание, че с това действие няма да забраните да ви се показват реклами; ще продължите да получавате общи реклами, които не се основават на вашите специфични интереси. Можете да контролирате използването на бисквитки на ниво отделен браузър. Ако отхвърлите бисквитките, ще си запазите възможността да използвате нашия Уебсайт, но възможността ви да използвате някои функции или области на нашия Уебсайт може да бъде ограничена.

Съхранение на данни

Ние съхраняваме Личните данни за периода, необходим за целите, за които са били събрани, или за съответните периоди, за които това се изисква от приложимото законодателство. Това може да включва съхраняване на Лични данни за периоди след транзакция. Полагаме усилия да изтрием вашите лични данни, след като те вече не са необходими за някоя от бизнес целите, описани по-горе.

Сигурност на данните

Дружество Paxful е въвело предпазни мерки, предназначени да защитават вашите Лични данни, включително мерки, предназначени да предотвратят загуба, злоупотреба и неоторизиран достъп и разкриване на Личните данни. Въпреки това Paxful не може да гарантира сигурността или поверителността на информацията, която ни предавате или получавате от нас по интернет или безжична връзка. Прехвърлянето на данни през интернет винаги носи известен риск, дори ако Paxful полага усилия да защити данните, след като ги получи.

Деца на възраст под 18 години

Уебсайтът на Paxful не е предназначен за деца под 18 години. Ние не събираме целенасочено данни от деца под 18 години без потвърдено родителско съгласие. Ако научим, че сме събрали информация, включително Лични данни, от лице под 18 години без родителско съгласие, ние незабавно ще изтрием тази информация.

Изменения на Уведомлението за поверителност

Paxful си запазва правото да променя настоящото Уведомление от време на време. Ще ви уведомяваме за промени в настоящото Уведомление, като публикуваме негова преработена версия тук, по имейл или чрез ясно видимо известие на началната страница на Уебсайта на Paxful. Препоръчваме ви периодично да проверявате Уебсайта за промени.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно настоящото Уведомление, или ако желаете да отправите запитване към нас относно Личните данни или поверителността, свържете се с нас по имейл: [email protected]

Приложение във връзка с ЕИЗ

Оповестяването на следните данни се отнася до и е предназначено изключително и само за лица, които пребивават в рамките на Европейската икономическа зона (ЕИЗ).

Администратор на Лични данни

Администраторът на вашите Лични данни е дружество Paxful, Inc.

Правни основания за обработване на Лични данни

 • В степента, в която използваме Лични данни за изпълнение на договорни задължения или искания, отправени от вас във връзка с даден договор, правното основание за обработването на данните от наша страна, е член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните („GDPR“).
 • В степента, в която използваме Лични данни, за да осъществим съответствие с правните задължения по законодателството на ЕС или на държава членка, правното основание за обработването на данните от наша страна, е член 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните („GDPR“).
 • В степента, в която използваме Лични данни, за да защитаваме основните интереси на физически лица, правното основание за обработването на данните от наша страна, е член 6, параграф 1, буква г) от Общия регламент за защита на данните („GDPR“).
 • В степента, в която използваме Лични данни, за целите на нашите търговски интереси, правното основание за обработването на данните от наша страна, е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните („GDPR“). Списък с нашите законови търговски интереси може да намерите в раздела по-горе, озаглавен „Как използваме вашите данни“.

Европейски права за защита на данните

Европейското законодателство ви предоставя конкретни права по отношение на вашите Лични данни, включително:

 • Право да поискате достъп до вашите Лични данни и право да ги коригирате.
 • Право да поискате от Paxful да изтрие определени Лични данни, свързани с вас.
 • Право на преносимост на данните, което включва правото да поискате определени Лични данни, които сте ни предоставили, да бъдат прехвърлени от нас към друг администратор на данни.
 • Право да оттеглите всяко съгласие, което сте предоставили на Paxful за събиране, използване или споделяне на вашите данни по всяко време. Моля, обърнете внимание, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката от страна на Paxful на Личните ви данни преди да ги оттеглите.
 • Право да възразите срещу обработката на Личните ви данни от страна на Paxful въз основа на специфични за вашата конкретна ситуация основания.
 • Право да поискате от Paxful да ограничи обработването на вашите Лични данни, ако са изпълнени определени законови условия за ограничение.
 • Право на подаване на жалба до европейски надзорен орган.

Моля, обърнете внимание, че приложимото законодателство може да предвижда изключения от някое от тези права, може да позволява на Paxful да отхвърля искането ви или да разрешава на Paxful да удължи периода, в който да предприеме действие по ваше искане. Paxful може също така да се свърже с вас, за да потвърди самоличността ви, както е позволено от закона, преди да предприеме действия по ваше искане. За да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас, както е посочено в горния раздел, озаглавен „Свържете се с нас“.

Международни прехвърляния

Можем да прехвърляме Лични данни, свързани с жители на ЕИЗ, към страни, за които Европейската комисия не е установила, че осигуряват адекватна защита, включително САЩ. За всяко такова прехвърляне Paxful прилага предпазни мерки, предназначени да гарантират, че вашите Лични данни са обект на адекватно ниво на защита. Ако се намирате в ЕИЗ, Paxful ще прехвърли вашите Лични данни само ако: държавата, в която ще бъдат прехвърлени Личните данни, е получила решение на Европейската комисия за адекватност; получателят на Личните данни се намира в Съединените щати и е сертифициран в рамките на Щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ; дружество Paxful е въвело подходящи предпазни мерки по отношение на прехвърлянето, например чрез сключване на стандартни договорни клаузи на ЕС с получателя, или; се прилага приложимо законово изключение от общата забрана за прехвърляне по GDPR. За да получите копие от механизмите, които дружество Paxful е изпълнило в подкрепа на прехвърлянето на Лични данни извън ЕИЗ, свържете се с нас, както е посочено в горния раздел „Свържете се с нас“.

Приложение във връзка с Калифорния

Оповестяването на следната информация важи за и е предназначено изключително и само за лица, пребиваващи в щат Калифорния.

Вашите права на неприкосновеност в Калифорния

В степента, в която разкриваме определена лична информация, по която бихте могли да бъдете идентифицирани, на трети страни, които я използват с цел директен маркетинг, имате право да поискате допълнителна информация за получателите на вашата информация. За да упражните това право, моля, свържете се с нас, както е описано в горния раздел, озаглавен „Свържете се с нас“.

Оповестяване, свързано със забрана за проследяване

Нашият Уебсайт не е конфигуриран така, че да реагира на сигнали или заявки за непроследяване.

Факти Какво прави Paxful с личната ви информация?
Защо?

Финансовите компании избират как да споделят личната ви информация. Според федералното законодателство, потребителите имат правото да ограничат споделянето донякъде, но не изцяло. Според федералното законодателство сме длъжни също така да ви кажем и как събираме, споделяме и защитаваме личната ви информация. Моля, внимателно прочетете това съобщение, за да разберете какво правим.

Какво?

Видовете лична информация, която събираме и споделяме, зависи от продукта или услугата, която използвате при нас. Тази информация може да включва:

 • Социалноосигурителен номер или баланси на акаунтите
 • История на плащанията или на транзакциите
 • Кредитно минало или кредитни оценки

Когато вече не сте наш клиент, продължаваме да споделяме информацията ви, както е описано в това известие.

Как?

Всички финансови компании използват личните данни на потребителите си, за да могат да извършват дейността си. В раздела по-долу сме изредили причините тези компании да споделят данните, причините, които Paxful избира да сподели и дали можете да ограничите това споделяне.


Защо можем да споделяме личната ви информация?

Paxful споделя ли?

Можете ли да ограничите това споделяне?

За ежедневни бизнес операции – Например за обработката на транзакциите ви, за поддръжка на акаунта/-ите ви, за реагиране при съдебни заповеди и разследвания или за отчитане пред кредитни бюра.

Да

Не

За маркетингови цели – за да ви предлагаме продуктите и услугите си

Да

Не

За съвместен маркетинг с други финансови компании

Да

Не

За целите на ежедневните работни операции на партньорите ни –Информация за транзакциите и изживяването ви

Да

Не

За целите на ежедневните работни операции на партньорите ни –Информация за вашата кредитоспособност

Не

Не споделяме

За лица, които не са партньори, и които ще ви рекламират

Не

Не споделяме

Имате ли въпроси?

Идете на www.paxful.com

Кои сме ние

Кой предоставя това уведомление?

Уведомлението за поверителност се предоставя от Paxful и важи за личния ви акаунт в Paxful.

Какво правим

Как Paxful защитава личната ми информация?

За да защитим личната ви информация от непозволен достъп и употреба, използваме мерки за сигурност, които отговарят на федералното законодателство. Тези мерки включват компютърни предпазни мерки, защита на файловете и на сградите.

Как Paxful събира личната ми информация?

Събираме личната ви информация, когато

 • си отворите акаунт или дадете информация за акаунт
 • ни дадете информация за контакт или направите превод
 • използвате акаунта си в Paxful, за да изпращате и получавате средства

Освен това събираме лична информация от други, например от кредитни бюра, партньори и други компании.

Защо не мога да огранича цялото споделяне?

Федералното законодателство ви дава правото да ограничите само

 • споделянето за целите на ежедневните работни операции на партньорите –Информация за вашата кредитоспособност
 • доколко партньорите могат да използват информацията ви, за да ви рекламират
 • споделяне с лица, които не са партньори, и които да ви рекламират

Законите в щата и индивидуални компании може да ви дават допълнителни права за ограничаване на споделянето. По-долу ще намерите още информация за правата ви според законите в щата.

Определения

Партньори

Компании, които са свързани с обща собственост или контрол. Това може да са финансови и нефинансови компании.

 • Партньорите ни включват компании под общия контрол на Paxful Holdings, Inc.

Лица, които не са партньори

Компании, които не са свързани с обща собственост или контрол. Това може да са финансови и нефинансови компании.

 • Лицата, които не са партньори, с които споделяме личната информация, включват доставчици на услуги, които изпълняват услуги или функции от наше име.

Съвместен маркетинг

Неофициално съгласие между непартньорски финансови компании, които заедно ви предлагат финансови продукти или услуги.

 • Партньорите ни за съвместен маркетинг включват финансови компании.

Друга важна информация

Може да прехвърлим лична информация в други държави, например за обслужване на клиенти или за обработка на транзакции.

Калифорния: Ако акаунтът ви в Paxful е с пощенски адрес в Калифорния, няма да споделяме личната информация, която сме събрали за вас, освен доколкото е позволено според калифорнийското законодателство.

Върмонт: Ако акаунтът ви в Paxful има адрес във Върмонт, няма да споделяме личната информация, която сме сърбали за вас, с лица, които не са партньори, освен ако законът не го позволява или ако не дадете разрешение.