Máy tính quy đổi BTC sang đồng CAD

Quy đổi giá bitcoin trên Paxful

Giá thị trường hiện tại của Bitcoin được cập nhật mỗi 3 phút và tự động được tính bằng USD. Giá bitcoin theo các loại tiền tệ khác được tính dựa trên tỷ giá hối đoái USD tương ứng. Dưới đây là các mệnh giá quy đổi phổ biến cho CAD.