Paalala sa Vendor ng mga Tuntunin ng Serbisyo

Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Vendor na ito ay para lang sa pinaikling reperensya para sa vendor, at hindi sa anumang paraan papalit sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Paxful.

Tandaan na tinatanggap mo ang sumusunod na mga terms kapag pinili mo ang trade sa Paxful.

 1. Bilang vendor, tinatanggap mo ang lahat ng panganib at pananagutan para sa anumang panlilinlang na natamo sa panahon ng pagbebenta ng iyong mga digital asset.
 2. Karapatan ng Paxful na hindi ibalik ang anumang perang nawala dahil sa panlilinlang o pagbabayad na isinagawang pagbabayad sa aming escrow.
 3. Alinman at lahat ng bayad sa buwis ay pananagutan ng vendor.
 4. Para ireport ang isyu na sakop ng trade, maghain ng dispute at hintayin na makialam ang moderator.
 5. Walang pananagutan ang Paxful sa mga kaso na naglabas ka ng digital asset bago maging final ang pagbabayad.
 6. Ang sumusunod na mga aksyon ay hindi pinapayagan sa Paxful at maaaring ma-ban ang account mo:
  1. Ang pagbebentang muli ng mga gift card
  2. Pagbabahagi ng mga detalye sa labas ng escrow sa loob ng trade
  3. Pakikipagtrade sa labas ng escrow
  4. Hindi sumasagot - ang mga vendor ay inaasahang magre-reply agad
  5. Abusadong pananalita
  6. Panggagaya sa moderator
  7. Paggawa ng dobleng account (nang walang pahintulot)
  8. Negosasyon
  9. Sinasadyang coin-locking
  10. Anumang uri ng panlilinlang na aktibidad