Paxful Inc. MGA TUNTUNIN NG SERBISYO

ANG KASUNDUANG ITO AY NAGLALAMAN NG NAPAKAHALAGANG IMPORMASYON MAY KINALAMAN SA KARAPATAN MO AT OBLIGASYON, GAYUNDIN SA MGA KUNDISYON, LIMITASYON AT EKSKLUSYON NA MAAARING NAAANGKOP SA IYO. PAKIBASAHIN ITO NANG MAINGAT.

Ang mga Tuntunin ng Serbisyo at anumang pagbabago at pagbabago sa ibang salita nito (ang “Kasunduan”) ay bumubuo ng ligal na kasunduan na na sumasakop sa probisyon ng mga serbisyo mula sa Paxful patungo sa iyo, kabilang ang alok ng merkado na pahintulutan ang mga buyer at seller ng “Mga Digital Asset” (ang mga terminong ito ay nauunawaan na kabilang sa mga digital currency tulad ng Bitcoin, Tether, at iba pa, na suportado ng Paxful wallet) na makibahagi sa mga transaksyon ng isa't isa (ang “Marketplace”), na nag-aalok ng pinamamahalaang serbisyo ng digital wallet na humahawak at nag-re-release ng mga Digital Asset tulad ng itinagubilin sa pagkumpleto ng pagbili ng mga Digital Asset at alinmang iba pang mga serbisyo na inilarawan sa Kasunduang ito (na dito ay sama-samang “Mga Serbisyo” at indibidwal na “Serbisyong”) inilaan ng Paxful, Inc. at lahat ng mga kaanib nito, kabilang ngunit hindi limitado sa Paxful USA, Inc.(na sama-samang “Paxful” o “kami” o “tayo” o ang “kumpanya”) sa iyo bilang isang indibidwal (na tinutukoy din bilang “user” o “ikaw”). Ang Paxful.com at nauugnay na mga Serbisyo nito ay pag-aari at pinatatakbo ng Paxful. Ang paggamit mo ng mga serbisyo ay na sakop ng Kasunduang ito, kabilang ang aming Patakaran ng Pagkapribado, Patakaran ng Cookie, at E-Sign na Pahintulot.

ANG MGA TERMINONG ITO AY NANGANGAILANGAN NG PAGGAMIT NG HATOL NG TAGAPAMAGITAN UPANG MALUTAS ANG MGA DISPUTE SA HALIP NA PAGLILITIS NG HUSGADO O PAGLILITIS SA GRUPO.

Sa pamamagitan ng pag-sign up para gamitin ang account sa pamamagitan ng paxful.com, o alinman sa nauugnay na mga website, API, o mobile application, kabilang ang alinman sa mga URL na pinatatakbo ng Paxful (na sama-samang tinatawag na “Paxful Website” o ang “Website”), sumasangayon ka na maingat at lubusan mong nabasa, naintindihan, at tinanggap ang lahat ng terms at kundisyon na nilalaman ng Kasunduang ito kabilang ang aming Patakaran ng Pagkapribado, Cookie Policy, at Pahintulot ng E-Sign.

ANG HALAGA NG MGA DIGITAL ASSET AY MAAARING TUMAAS O BUMABA AT MAAARING MAGKAROON NG MALAKING PANGANIB NA MAWALA ANG PERA MO SA PAGBILI, PAGBEBNTA, PAG-HOLD, O PAMUMUHUNAN SA MGA DIGITAL ASSET. DAPAT MONG MAINGAT NA ISAALANG-ALANG KUNG ANG PAKIKIPAGTRADE O PAG-HOLD NG MGA DIGITAL ASSET AY ANGKOP PARA SA IYO MAY KINALAMAN SA PINANSYAL MONG KUNDISYON.

Tungkol sa Paxful at sa mga Serbisyo nito

Ang Paxful ay ang nangungunang peer-to-peer marketplace upang mangasiwa sa pagbili at pagbebenta ng mga Digital Asset sa mga seller na tumatanggap nang mahigit 300 paraan ng pagbabayad bilang kapalit sa kanilang mga Digital Asset. Ang mga paraan ng pagbabayad ay pinag-uusapan at ipinapalit sa peer-to-peer na batayan sa pagitan ng mga buyer sa Marketplace (“Mga Buyer”) at mga seller sa Marketplace (“Mga Seller”). Sumasangayon ang mga user namin kung alin sa paraan ng pagbabayad ang gagamitin para kumpletuhin ang transaksyon at ganap na responsable at may pananagutan sa paggamit ng mga paraan ng pagbabayad na ito sa makatwirang paraan.

Ang Paxful ay nag-aalok din ng mga offer na pinamamahalaan ng mga digital wallet na serbisyo sa pamamagitan ng nangungunang pandaigdig na tagapaglaan ng digital asset wallet. Ang aming pandaigdigang userbase ay may kakayahang mag-post ng mga offer sa pagbili o pagbebenta ng mga Digital Asset sa iba't ibang kumbinyenteng paraan. Ang tagalikha ng offer ay may pananagutan sa paglista ng mga terms ng transaksyon, kabilang ang mga paraan ng pagbabayad na tatanggapin ng Seller. Kapag ang offer ay pinili ng ibang Paxful user, ang mga Digital Asset ng Seller ay mala-lock bilang bahagi ng aming paraan ng transaksyon (na tinutukoy bilang “Paxful Escrow”) hanggang ang lahat ng kundisyong kinakailangan upang matapos ang transaksyon ay maganap. Ang benta ay nakukumpleto at ang mga Digital asset ay na-u-unlock at na-re-release sa Buyer sa pamamagitan ng Seller sa oras na makumpleto na ng Buyer ang mga terms ng transaksyon at makumpirmang tama ang bayad at natanggap ng Seller. ANG PAXFUL AY HINDI GAGANAP BILANG TAGAPROSESO NG BAYAD. LAHAT NG PANANAGUTAN SA PAGPAPADALA AT PAGTANGGAP NG BAYAD AT PAGKUMPIRMA NG PAGIGING VALID NG MGA TRANSAKSYON AY NASA PAGITAN NG BUYER AT NG SELLER. Ang mga Digital Asset na aming ni-lock ay ibinabalik sa Seller kapag pinili ng Buyer na kanselahin ang transaksyon. Hindi maaaring kanselahin ng Seller ang transaksyon sa anumang pagkakataon. May pagpipilian lang ang Seller na i-unlock ang mga Digital Asset at i-release ito sa Buyer. Ito ay para sa proteksyong panseguridad ng Buyer. Kung kailangang kanselahin ng Seller ang transaksyon dahil hindi sinunod ng Buyer ang sumusunod na mga terms ng transaksyon, dapat nilang simulan ang dispute at magbigay ng dahilan para gawin ito tulad ng inilalarawan sa Seksyon 8 ng Kasunduang ito. Ang mga transaksyon sa aming Website ay isinasagawa sa pagitan ng mga Buyer at Seller. Gayundin, ang Paxful ay hindi bahagi ng alinmang transaksyon.

Ang pinangangasiwaan na serbisyo ng digital currency wallet na inilaan ng Paxful ay isang ligtas na paraan ng pag-iimbak, pagpapadala, at pagtanggap ng digital currency. Ang Paxful ay hindi nag-iimbak o naglalagay sa kustodiya ng anumang mga Digital Asset. Ang mga Digital Asset ay laging nakaimbak sa kani-kanilang network o blockchain. Lahat ng transaksyon ng digital currency ay nagaganap sa loob ng digital currency network, hindi sa Paxful. Walang mga garantiya na ang transaksyon ay ipoproseso sa digital currency network. Karapatan ng Paxful na tanggihan ang proseso ng anumang transaksyon kung hinihiling ng batas o kung sa tingin namin ay labag sa aming mga terms at kundisyon ang mga transaksyon sa Kasunduang ito. Tinatanggap mo at kinikilala ang buong pananagutan para sa lahat ng aktibidad na nangyari sakop ng iyong wallet at tinatanggap ang lahat ng panganib ng anumang awtorisado o di awtorisadong access sa wallet mo, hangga't pinahihintulutan ng batas.

 1. PANGKALAHATAN

  1. Karapatan naming ayusin, baguhin, palitan o rebisahin ang Kasunduang ito anumang oras, sa aming sarili at hindi nababagong pasya, at nang walang paunang abiso. Anumang mga pagbabago may kinalaman sa paggamit mo ng mga Serbisyo ay magkakaroon ng bisa kapag na-post sa Website ng Paxful at walang bisa sa nakalipas. Kung nagbigay ka sa amin ng email address, aabisuhan ka rin namin sa pamamagitan ng email na ang Kasunduan ay binago. Kung hindi ka sangayon sa mga terms ng nirebisang Kasunduan, ang nag-iisa at eksklusibong solusyon ay tapusin agad ang paggamit mo ng mga Serbisyo at isara ang iyong account.
  2. Pananagutan mo na maingat na basahin ang Kasunduan at pana-panahong suriin ang Kasunduang ito tulad ng nakapost sa Paxful Website. Ang patuloy mong paggamit ng mga Serbisyo ay magpapahiwatig ng pagtanggap mo na sumailalim sa ngayon ay kasalukuyang Kasunduan.
  3. Ang hindi pagpapatupad o pag-antala sa pagpapatupad ng Paxful sa ipinatutupad na anumang probisyon ng Kasunduan ay hindi masasabing isang waiver ng alinman sa aming mga karaparan o solusyon.
 2. ACCOUNT AT PAGPAPAREHISTRO

  1. Para magamit ang mga Serbisyo namin, kailangan mong magrehistro ng account sa pamamagitan ng aming Website. Sa panahon ng proseso ng pagpaparehistro, hihingi kami sa inyo ng ilang impormasyon, kabilang ang pangalan mo, address, at iba pang personal na impormasyon upang i-verify ang pagkakakilanlan mo. Maaari naming tanggihan nang kusa at hindi magbabago ang pasya na panatilihin ang account mo. Tinatanggap mo at kinikilala na ikaw ay: (a) nasa tamang edad sa inyong hurisdiskyon upang sumangayon sa Kasunduang ito; at (b) hindi pa nasuspende o natanggal mula sa paggamit ng aming mga serbisyo.
  2. Sa pamamagitan ng paggamit mo ng account, sangayon ka at kinakatawan mo ang paggamit ng aming mga Serbisyo para sa iyong sarii at hindi gagamit ng iyong account upang gumanap bilang tagapamagitan o broker sa iba pang third party, tao o entidad. Maliban kung malinaw na inihayag ng Paxful, pinayagan kang magkaroon lamang ng isang account at hindi pinapayagang magbenta, humiram, magbahagi o di kaya'y ipakita ang account mo o alinmang detalye na kailangan para ma-access ang account mo ng mga tao o entidad bukod sa saliri mo. Ikaw lang ang responsable at may pananagutan sa pagpapanatili ng sapat na seguridad at kontrol sa alinnman at sa lahat ng username, email address, password, mga two-factor authentication code o alinmang iba pang code o credential na ginagamit mo para ma-access ang mga Serbisyo. Ang account mo ay hindi dapat naglalaman ng nakalilito o mapanlinlang na impormasyon. Ang paglikha ng maling impormasyon para sa account mo, pamemeke ng bansang pinagmulan o pagbibigay mapandayang mga dokumento ng pagkakakilanlan ay mahigpit na ipinagbabawal.
  3. Sa pagrerehistro ng account mo, sangayon ka na magbibigay sa amin ng impormasyon na aming hinihingi para sa mga layunin ng pagtukoy sa beripikasyon at pag-detect ng laundering, pagpopondo sa terorista, panlilinlang, o anumang iba pang krimen sa pananalapi at pinahihintulutan kaming itago ang record ng ganitong impormasyon. Kailangan mong kumpletuhin ang tiyak na proseso ng pag-verify bago ka pahintulutan sa paggamit ng mga Serbisyo, kung saan ang mga pamamaraan ay maaring baguhin bilang resulta ng impormasyong nakolekta tungkol sa iyo sa patuloy na batayan. Maaaring kabilang sa impormasyon na aming hiniling ay ang personal na impormasyon, ngunit hindi limitado sa pangalan mo, adres, numero ng telepono, e-mail address, petsa ng kapanganakan, social security number, taxpayer identification number, at identipikasyon na inisyu ng gobyerno. Sa pagbibigay sa amin nito o ng alinmang impormasyon na kailangan, kinukumpirma mo na ang lahat ng impormasyon ay totoo, wasto at hindi nakakalito. Sangayon ka na agad kaming aabisuhan kapag may anumang pagbabago sa impormasyon. PINAPAYAGAN MO KAMING MAG-IMBESTIGA, DIREKTA MAN O HINDI SA MGA THIRD PARTY, NA ISINASAALANG-ALANG MO NA I-VERIFY ANG PAGKAKAKILANLAN MO O POPROTEKTAHAN KA AT/O KAMI LABAN SA PANLILINLANG O IBA PANG KRIMEN SA PANANALAPI, AT MAGSASAGAWA NG KINAKAILANGANG AKSYON KUNG KINAKAILANGAN BATAY SA MGA RESULTA NG GANITONG IMBESTIGA. KAPAG NAGSASAGAWA KAMI NG MGA GANITONG PAG-IIMBESTIGA, TINATANGGAP MO AT SUMASANGAYON KA NA ANG PERSONAL NA IMPORMASYON MO AY MAAARING IBUNYAG SA CREDIT REFERENCE, MGA AHENSIYA UPANG MAPIGILAN ANG PANLILINLANG O KRIMEN NG PANANALAPI AT AG MGA AHENSYANG ITO AY MAAARING GANAP TUMUGON SA AMING IMBESTIGASYON.
  4. Kung gumagamit ka ng mga Serbisyo sa ngalan ng ligal na entidad tulad ng entidad ng kumpanya, higit mong kinakatawan at ginagarantiya na: (i) ang ligal na entidad ay ganap na organisadyo at ligal na umiiral sa ilalim ng mga naaangkop na batas ng hurisdiksyon ng organisasyong ito; at (ii) ikaw ay ganap na awtorisado ng ligal na entidad na ito upang umaksyon sa ngalan nito. Ang account na beripikado ng kumanya ay para lang sa ligal na entidad at magagamit lang ng taong nagrehistro nito. Ang mga account ng kumpanya ay pinapayagan na ibahagi o gamitin ng ibang mga indibidwal o entidad. Ang mga account ng kumpanya na beripikado ay pinapayagan sa sumusunod na mga limitadong eksempsyon:

   • Ang aprubadong account ng kumpanya ay maaaring magkaroon ng maraming aktibong user account anumang oras, hangga't ang mga ito ay beripikado at pinatatakbo ng mga itinalagang empleyado ng kumpanya na dating inihayag at inaprubahan ng Paxful sa sarili at hindi nagbabago nitong pasya;
   • Maari lamang magkaroon ng isang active offer ang mga account ng kumpanya para sa isang espespikong transaksyon anumang oras at hindi pinapayagang magkaroon ng maraming offer para sa espesipikong transaksyon na ito mula sa kanilang ibang account ng kumpanya.
  5. Ikaw lang ang tanging responsible sa paggawa ng matatag na password at sa pagpapanatili ng sapat na seguridad at kontrol ng alinmanat lahat ng ID, password, hint, mga personal identification number (PINs), API key o iba pang mga code na ginagamit mo para ma-access ang aming mga Serbisyo. Anumang pagkawala o kompromiso ng nabanggit na impormasyon at/o ng personal na impormasyon mo ay maaaring magdulot ng hindi awtorisadong access sa account mo ng ikatlong partido at ang pagkawala o pagnakaw ng alinman sa mga Digital Asset at/o pondo na nauugnay sa iyong account, kabilang ang naka-link mong mga paraan ng pagbabayad. Ikaw lang ang tanging may pananagutan sa pag-iingat ng email address mo, numero ng telepono, at iba pang mga detalye na updated sa iyong account profile para matanggap ang anumang abiso o alerto na maaari naming ipadala sa iyo. Hindi mo dapat payagan ang remote access o ibahagi ang iyong computer screen sa ibang tao kapag naka-log in ka sa iyong account. Wala kaming pananagutan sa anumang pagkawala na maaari mong matamo dahil sa nakompromisong mga kredensyal sa pag-login ng account dahil sa hindi pagkakamali ng Paxful at/o hindi pagsunod o pag-aksyon sa alinmang mga abiso o alerto na maaari naming ipadala sa iyo.
  6. Sa aming mga Serbisyo maaaring kailangan mong sundin ang ilan sa mga ligal na obligasyon sa inyong bansa at/o estadong tinitirhan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga terms sa Kasunduang ito, kinukumpirma mo na sinuri mo ang mga lokal na batas at regulasyon at alam mo, at sinusunod mo ang alinman at ang lahat ng obligasyong ito. Dahil sa ligal o regulatoryong mga pagbabawal, hindi namin inaalok ang paggamit ng aming mga Serbisyo sa ilang hurisdiksyon. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga terms sa Kasunduang ito, kinukumpirma mo na hindi ka residente o sakop ng mga batas at regulasyon ng mga hurisdiksyong ito.
  7. Hindi namin gagawing available ang lahat ng Serbisyo sa lahat ng merkado at hurisdiksyon at maaaring ipagbawal o paghigpitan ang paggamit ng lahat o bahagi ng mga Serbisyo mula sa ilang mga hurisdiksyon (“Ipinagbabawal na mga Hurisdiksyon”). Sa pagkakataong ito, kabilang sa mga Ipinagbabawal na Hurisdiksyon ang mga tinukoy sa aming “Listahan ng Naka-ban na Mga Bansa”, at ang mga estado ng Washington at New York.Karagdagan pa, ang mga Serbisyo ay hindi magagamit may kinalaman sa digital currency na Tether (USDT), sa mga user na nakatira sa Estado ng Texas. Hindi mo dapat subukan na gamitin ang aming mga Serbisyo kung matatagpuan ka sa alinman sa mga Ipinagbabawal na Hurisdiksyon. Hindi mo dapat subukang balewalain ang alin sa mga pagbabawal na ipinatupad sa pamamagitan ng mga Serbisyo, tulad ng pagkukubli ng IP address, o pagsusumite ng alinman sa hindi wastong impormasyon may kinalaman sa lokasyon mo.
 3. HURISDIKSYON, ARBITRASYON AT KABIGATAN

  1. Ang Kasunduang ito at paggamit mo ng Website at mga Serbisyo ay dapat sakop at binanggit alinsunod sa Estado ng Delaware, nang walang kinalaman sa mga simulain ng salungatan ng mga batas.
  2. Arbitrasyon. Ikaw at ang Paxful ay sangayon na anumang dispute na mula sa o nauugnay sa Kasunduang ito o ng mga Serbisyo ay isasaayos may kinalaman sa arbitrasyon, sa indibidwal na batayan, alinsunod sa mga terms para sa arbitrasyon ng mga dispute na nauugnay sa consumer ng American Arbitration Association (makukuha sa https://www.adr.org/rules). Sa ilalim ng naangkop na mga kahilingan ng hurisdiksyon, ang mga consumer na naghahabol (mga indibidwal na ang layunin ng transaksyon ay pampersonal, pampamilya o pantahanan) maaaring piliin na ipagpatuloy ang kanilang paghahabol sa kanilang lokal na korte ng maliit na paghahabol sa halip na sa pamamagitan ng abritrasyon hangga’t ang kanilang usapin ay nananatili sa korte ng maliit na paghahabol at ipinagpatuloy lang sa indibidwal na batayan (hindi grupo o walang kinatawan).

   WAIVER NG AKSYON NG GRUPO: HANGGA’T PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, LAHAT NG PAGHAHABOL AY DADALHIN LAMANG SA INDIBIDWAL NA BATAYAN, AT HINDI BILANG NAGSASAKDAL O MIYEMBRO NG GRUPO SA ALINMANG TINUTUKOY NA GRUPO, SAMA-SAMANG AKSYON, O PAGLILITIS NG KINATAWAN (SA IBANG SALITA AY “CLASS ACTION WAIVER”). HINDI PAGSASAMAHIN NG ARBITRATOR ANG MGA PAGHAHABOL NG MAHIGIT SA ISANG TAO O MAKIKIBAHAGI SA ALINMAN SA ARBRITRASYON NG GRUPO. TINATANGGAP MO NA SA PAMAMAGITAN NG PAGSANGAYON SA MGA TUNTUNIN NA ITO, IKAW AT ANG PAXFUL AY KAPWA NAGTATUWA SA ANUMANG KARAPATAL NA LITISIN NG HUSGADO AT TINATALIKURAN MO ANG KARAPATAN NA LUMAHOK SA AKSYON NG GRUPO LABAN SA PAXFUL.

   Ang Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1-16, ay magagamit nang buo sa abritrasyon. Ang arbitraasyon ay isasagawa ng isahan, walang kinikilingang abritrator at dapat isagawa sa Estado ng Delaware, o isa pang kapwa napagkasunduang lokasyon sa wikang English. Maaaring ibigay ng arbritrator ang alinmang kaluwagan na maaaring ibigay ng korte ng may kakayahang hurisdisyon, kabilang ang bayd sa mga abogado na pinahintulutan ng batas, at ang ang desisyon ng abritrasyon ay maaring ipasok sa paghusga at pagpapatupad ng alinmang korte ng batas. Sa iyong kahilingan, ang mga pagdinig ay maaaring isagawa nang personal o sa pamamagitan ng telepono at ang arbitrator ay maaring maglaan para sa pagsusumite at pagtukoy ng mga mosyon sa pagtatagubilin, nang walang pasalitang pagdinig. Ang nangungunang partido sa alinmang aksyon o paglilitis para ipatupad ang kasunduang ito ay dapat karapat-dapat sa gastos at bayad ng abogado.

   Kung ang (mga) arbitrator o tagapamahala ng arbitrasyon ay magpataw sa iyo ng mga bayad sa pagsasampa o iba pang mga gastos sa pangangasiwa, babayaran ka namin, sa kahilingan, hanggang sa ang nasabing mga bayarin o gastos ay lalampas sa mga babayaran mo kung ikaw ay lilitisin sa korte. Magbabayad din kami ng mga karagdagang bayarin o gastos kung kinakailangan upang gawin ito sa pamamagitan ng mga patakaran ng arbitration administrator o naaangkop na batas. Bukod sa nabanggit na, ang bawat partido ay mananagot para sa anumang iba pang mga bayarin o gastos, tulad ng mga bayarin sa abugado na maaaring ipataw sa partido.

  3. Kung ang anumang bahagi ng Kasunduang ito ay gaganapin ng sinumang arbitrator o korte ng Estados Unidos na hindi wasto o hindi maipatupad sa kabuuan o sa bahagi, ang bisa o pagpapatupad ng iba pang mga seksyon ng mga terms at kundisyon na ito ay hindi maaapektuhan. Ang anumang mga heading na nilalaman sa Kasunduang ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at hindi maipatutupad na mga probisyon ng Kasunduang ito.
 4. PATAKARAN NG PAGKAPRIBADO AT SEGURIDAD

  1. Nagsisikap kaming gawin ang lahat ng mga makatuwirang hakbang upang maprotektahan ang iyong personal na impormasyon. Gayunpaman, hindi namin magagarantiyahan ang seguridad ng anumang data na isiwalat mo sa online. Tumatanggap ka ng likas na mga panganib sa seguridad ng pagbibigay ng impormasyon at pakikitungo sa online sa Internet at hindi namin pananagutan ang anumang paglabag sa seguridad maliban kung ito ay dahil sa aming kapabayaan.
  2. Pakitingnan ang aming opisyal na pahayag ng pagkapribado sa: https://paxful.com/privacy.
 5. WALANG GARANTIYA, LIMITASYON NG PANANAGUTAN AT PALAGAY NG PANGANIB

  1. ANG MGA SERBISYO AY INILALAAN SA “HINDI NABABAGO” AT “SA MAGAGAMIT NA” BATAYAN NANG WALANG ANUMANG MGA GARANTIYA, REPRESENTASYON AT GARANTIYA, IPINAKIKITA, IPINAHIHIWATIG O AYON SA BATAS. HANGGA'T PINAHIHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, TUWIRANG TINATANGGIHAN NG PAXFUL ANG ANUMANG IPINAHIWATIG NA GARANTIYA NG TITULO, KAKAYAHANG MABENTA, KAANGKUPAN PARA SA PARTIKULAR NA LAYUNIN AT/O HINDI PAGLABAG. ANG PAXFUL AY HINDI NAGBIBIGAY NG ANUMANG REPRESENTASYON O GARANTIYA NA ANG PAG-ACCESS SA WEBSITE, O ALINMANG PARTE NG MGA SERBISYO, O ALINMANG MATERYALES NA NILALAMAN NITO, AY MAGPAPATULOY, HINDI NAPUPUTOL, NAPAPANAHON, O WALANG PAGKAKAMALI. WALANG PANANAGUTAN ANG PAXFUL SA ANUMANG PAGKAPUTOL O PAGKAWALA NA MAAARING MARANASAN NG USER. DITO AY TINATANGGAP MO AT SINASANGAYUNAN NA HINDI KA NAGTITIWALA SA IBA BANG PAHAYAG O PAGKAUNAWA, NASUSULAT MAN O SINASABI, MAY KINALAMAN SA PAGGAMIT MO AT PAG-ACCESS NG MGA SERBISYO AT WEBSITE. KINIKILALA MO AT TINATANGGAP ANG IBA'T IBANG PANGANIB NA NAKUHA SA PAGGAMIT NG DIGITAL CURRENCY NA HINDI NAGLILIMITA SA MGA SUMUSUNOD, KABILANG NGUNIT HINDI LIMITADO SA PAGPALYA NG HARDWARE, MGA ISYU SA SOFTWARE, PAGPALYA NG KONEKSYON NG INTERNET, MALISYOSONG SOFTWARE, PAKIKIALAM NG THIRD PARTY NA NAGDULOT NG PAGKAWALA O KAKULANGAN NG ACCESS SA ACCOUNT MO O WALLET AT IBA PANG USER DATA, PAGPALYA NG SERVER O PAGKAWALA NG DATA. TINATANGGAP MO AT KINIKILALA NA ANG PAXFUL AY WALANG PANANAGUTAN SA ANUMANG PAGPALYA NG KOMUNIKASYON, PAGKAANTALA, PAGKAKAMALI, DISTORSYON O PAGKABINBIN NA MAAARI MONG MARANASAN KAPAG GINAGAMIT ANG MGA SERBISYO, GAYUNPAMAN AY NAGING SANHI.
  2. SA ANUMANG PANGYAYARI AY WALANG PANANAGUTAN ANG PAXFUL, MGA KAANIB NITO AT MGA TAGAPAGLAAN NG SERBISYO, O ALINMAN SA IBA PANG MGA OPISYAL, DIREKTOR, AHENTE, EMPLEYADO, TAGAPAYO, CONSULTANT O KINATAWAN SA (A) PARA SA ALINMANG HALAGA NA MAS MALAKI KAYSA SA HALAGA NG KABUUANG SINGIL NA BINAYARAN MO PARA SA SERBISYO NA SAKOP NG DULOT NG AKSYON SA LABINDALAWANG (12) BUWAN BAGO ANG PAGKAWALANG NATAMO O (B) PARA SA ANUMANG PAGKAWALA NG KITA, PAGLIIT NG HALAGA O OPORTUNIDAD NG NEGOSYO, ANUMANG PAGKAWALA, PINSALA, KORUPSYON O PAGLABAG SA DATA O ALINMANG IBA PANG HINDI NAHAHAWAKANG PAG-AARI O ALINMANG ESPESYAL, INSIDENTAL, DI DIREKTA, HINDI NAHAHAWAKAN O NAGKATAONG MGA PINSALA, ITO MAN AY BATAY SA KONTRATA O HINDI, SIBIL NA SALARIN, KAPABAYAAN, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O DI KAYA’Y MULA SA O MAY KINALAMAN SA AWTORISADO O HINDI AWTORISADONG PAGGAMIT NG SITE O NG MGA SERBISYO, O NG KASUNDUANG ITO, KAHIT NA ANG HINDI AWTORISADONG KINATAWAN NG PAXFUL AY NAPAYUHAN NA NG O NALAMAN O DAPAT NALAMAN ANG POSIBILIDAD NG MGA PINSALANG ITO, AT SA KABILA NG PAGKABIGO NG ALINMAN SA NAPAGKASUNDUAN O IBA PANG LUNAS NG MAHAHALAGANG LAYUNIN NITO, MALIBAN SA PANGHULING HUDISYAL NA DETERMINASYON NA ANG MGA PINSALANG ITO AY DULOT NG MALAKING KAPABAYAAN NG PAXFUL, SINASADYANG MALING PAGKILOS O SINASADYANG PAGLABAG SA. ANG ILAN SA MGA HURISDIKSYON AY HINDI NAGPAPAHINTULOT SA EKSKLUSYON O LIMITASYON NG SINASADYA O NAGKATAONG MGA PINSALA, KAYA ANG NASA ITAAS NA LIMITASYON AY HINDI MAAARING I-APPLY SA IYO.
  3. Hindi namin pag-aari o kontrolado ang kaakibat na mga protokol ng software na sumasaklaw sa operasyon ng mga Digital Asset. Sa pangkalahatan, ang kaakibat ng mga protokol ay bukas sa lahat, at magagamit ng sinuman, maaarikong kopyahin, baguhin, at ipamahagi sa kanila. Wala kaming pananagutan para sa operasyon ng mga kaakibat na protokol at hindi namin maigagarantiya ang paggana o seguridad ng mga operasyon ng network. Lalo na, ang mga kaakibat na protokol ay maaaring sumailalim sa biglaang pagbabago sa mga terms ng pagpapatakbo (kabilang ang“forks”). Anumang gamiting materyal sa mga pagbabago ng operasyon ay maaaring materyal na makaapekto sa kakayahan, halaga, paggana, at/o pangalan ng nasabing digital currency. Hindi kontrolado ng Paxful ang oras at mga feature ng mga materyal na ito mga pagbabago sa operasyon. Pananagutan mong alamin ang paparating na mga pagbabago ng operasyon at dapat mong maingat na isaalang-alang ang publikong available na impormasyon at impormasyon na maaaring ibigay ng Paxful sa pagtukoy kung magpapatuloy sa paggamit ng mga Serbisyo. Sa kaganapan ng anumang pagbabago sa operasyon, karapatan ng Paxful na magsagawa ng mga aksyong kinakailangan para protektahan ang seguridad at ligtas ng operasyon ng platform nito, kabilang ang pansamantalang pagsuspende ng mga operasyon para sa sangkot na (mga) digital currency. Gagamitin ng Paxful ay makatwirang pagsisikap nito upang magbigay sa iyo ng abiso ng tugon nito sa alinmang materyal na pagbabago ng operasyon; gayunman, ang mga pagbabagong ito ay hindi namin kontrolado at maaaring maganap nang walang abiso ng Paxful. Ang aming tugon sa alinmang pagbabago sa operasyon ay sumasailalim sa aming sariling pagpapasya at kabilang ang pasya na hindi suportahan ang alinmang bagong fork o iba pang mga aksyon. Kinikilala at tinatanggap mo ang mga panganib ng mga pagbabago sa operasyon sa mga protokol ng Digital Asset at sumasangayon na ang Paxful ay walang pananagutan sa mga pagbabago ng operasyong ito at hindi mananagot sa anumang nawalang halaga na maaari mong maranasan dulot ng mga terms ng pagbabago sa operasyon. Kinikilala at tinatanggap mo na ang Paxful ay may solong pagpapasya para kilalanin ang tugon nito sa alinmang pagbabago ng operasyon at wala kaming pananagutan para tulungan ka sa hindi suportadong mga currency o protokol.
  4. Sa paggamit ng aming mga serbisyo, maaari mong tingnan ang content o gamitin ang mga Serbisyong inilaan ng mga third party, kabilang ang mga hyperlink sa mga third-party website at serbisyo ng mga partidong ito (“3rd party content”). Hindi kami nag-iindorso, gumagagamit o nagkokontrol ng anumang 3rd party content at hindi magkakaroon ng responsibilidad o pananagutan sa 3rd party content na ito o ano pa man. Karagdagan pa, ang pakikitungo mo o pakikipagtulungan sa mga third party na ito ay sa pagitan mo at ng mga third party lamang. Wala kaming responsibilidad o pananagutan sa anumang pagkawala o pinsalang resulta ng alinman sa mga pakikitungo at nauunawaan mo na ang paggamit mo ng 3rd party content, at ang pakikipag-ugnay mo sa mga third party ay sarili mong pakikipagsapalaran.
  5. Para maiwasan ang pagdududa, ang Paxful ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, o ligal. Ang Paxful ay hindi rehistrado sa U.S. Securities and Exchange Commission at hindi nag-aalook ng mga seguridad na serbisyo at payo sa pamumuhunan. Lahat ng mga transaksyon sa pamamagitan ng aming Marketplace ay isinasagawa sa peer-to-peer na batayan sa pagitan ng Seller at ng Buyer at ikaw lang ang may pananagutan sa patukoy kung alinman sa pamumuhunan, diskarte ng pamumuhunan o nauugnay na transaksyon ay angkop sa iyo batay sa personal layunin na pamumuhunan, pinansyal na kalagayan at kakayahang labanan ang panganib. Dapat kang kumunsulta sa propesyonal na may kaalaman sa ligal o buwis may kinalaman sa kasalukuyan mong sitwasyon. Maaari kaming magbigay paminsan-minsan ng impormasyong pang-edukasyon tungkol sa aming mga platform at produkto, upang matulungan ang aming mga user na matutunan ang higit tungkol sa aming mga Serbisyo. Kabilang sa impormasyon ngunit hindi limitado sa mga blog post, artikulo, link sa 3rd party content, mga news feed, tutorial, at video. Ang impormasyong ibinigay sa Website o alinmang third-party site ay hindi nagtataglay ng payo sa pamumuhunan, pinansiyal na pagpapayo, pagpapayo sa trade, o ano pa mang uri ng payo, at dapat mong ituring ang alinman sa content ng Website sa ganitong paraan. Bago gumawa ng desisyon na bumili, magbenta o mangasiwa ng alinman sa mga Digital Asset, dapat kang magsagawa ng sarili mong pagsisiyasat at kumunsulta sa iyong mga pinansyal na tagapayo bago magsagawa ng anumang desisyon sa pamumuhunan. Walang pananagutan ang Paxful sa anumang desisyon na gagawin mo sa pagbili, pagbebenta o pangangasiwa ng mga Digital Asset batay sa impormasyong ibinigay ng Paxful.
  6. Sumasangayon ka na wala kaming pananagutan sa alinmang pagbabagu-bago ng presyo ng mga Digital Asset. Kung nagkaroon ng problema sa merkado, o pangyayaring hindi maiiwasan (Force Majeure) (tulad ng inilarawan sa Seksyon 17), maaari kaming gumawa ng isa o higit pa sa sumusunod: (a) suspendehin ang access sa mga Serbisyo; o (b) pigilan lang kumpletuhin ang alinman sa mga aksyon sa pamamagitan ng mga Serbisyo. Wala kaming pananagutan sa alinmang pagkawala na natamo mo dulot ng mga ganitong aksyon. Kasunod ng ganitong pangyayari, kapag bumalik na ang mga Serbisyo, tinatanggap mo na ang umiiral na presyo sa merkado ay maaaring malaki ang pagkakaiba mula sa mga rate na available bago ang ganitong event.
  7. Hindi namin iginagarantiya na ang Website, o ang server na ginagamit ay walang mga virus o pagkakamali, na ang content nito ay wasto, na hindi ito mapuputol, o ang mga depekto nito ay maiwawasto. Hindi namin responsibilidad o pananagutan ang alinman sa anumang uri ng pagkawala, mula sa aksyong isinagawa, isinagawa sa pagtitiwala sa materyal, o impormasyon na nilalaman ng Website.
 6. PAGPAPALAYA SA PAXFUL AT PAGBABAYAD-PINSALA

  1. Kung mayroon kang dispute sa isa o higit pang mga user ng aming mga Serbisyo, pinalalaya mo ang Paxful, mga kaanib nito at mga service provider, at bawat isa sa kani-kanilang opisyal, direktor,empleyado, ahente at kinatawan mula sa alinman at sa lahat ng paghahabol, hinihingi at pinsala (aktwal at nagkataon) ng anumang uri at katangian na nagmula o sa anumang paraan ay konektado sa dispute na ito. Sangayon ka na magbayad-bayad-pinsala at palayain ang Paxful, mga kaanib nito at bawat isa o kani-kanilang mga opiyal, direktor, empleyado, ahente at mga kinatawan, mula sa alinman o kautusan (kabilang ang bayad sa abugado at anumang multa, singil o penalty na ipinataw ng alinmang regulatoryong awtoridad) na dulot ng o nauugnay sa paglabag sa Kasunduang ito o paglabag mo sa alinmang batas, terms o regulasyon, o ang karapatan ng alinmang third party.
 7. MGA TRANSAKSYON SA MARKETPLACE NG PAXFUL

  Ang website ay nagpapahintulot sa mga user na magsolicit ng offer para bumili o magbenta ng mga Digital Asset.

  Kapag sinisimulan ng user ang transaksyon para sa pagbili o pagbebenta ng mga Digital Asset, ang transaksyon ay isinasagawa alinsunod sa Kasunduang ito at sa mga karagdagang terms, kung mayroon man, na dinetalye ng user o ng counterparty ng user. Ang gabay sa sunod-sunod na gabay sa pagbili o pagbebenta ng mga Digital Asset sa Paxful Marketplace ay makikita sa https://support.paxful.com/support/solutions/150000191612.

  Ang sumusunod na pangkalahatang terms ay inilalapat sa bawat transaksyon na inilarawan sa ibaba:

  1. Pagbili ng mga Digital Asset sa pamamagitan ng paghingi ng offer.

   Kapag bumibili ng mga Digital Asset sa Paxful Marketplace:

   1. Walang anumang bayad sa Paxful Escrow bilang bahagi ng transaksyon na babayaran ng mga Buyer sa aming Marketplace.
   2. Ang mga offer mula sa mga counterparty ng Paxful ay may kani-kanilang mga terms at kundisyon at ang bawat offer ay magkakaiba sa halaga ng palitan, bilis ng palitan, at iba pang mga terms at kundisyon na ipinataw ng isang Seller. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng offer ng Seller sumasang-ayon ka na sasailalim sa mga terms at kundisyon ng offer na iyon. Ang mga terms at kundisyon na tinukoy ng Seller ay may bisa sa lahat ng mga kaso maliban kung hindi sumangayon o lumalabag sa Kasunduang ito, ay labag sa batas, hindi makatuwiran o di kaya'y mahirap sundin (tulad ng tinukoy sa nag-iisa at panghuling pasya na Paxful), o kung ang parehong mga user ay pahintulot sa transaksyon na baguhin ang mga terms at kundisyon ng naturang offfer. PANANAGUTAN MO NA BASAHIN MABUTI ANG MGA TUNTUNIN NG KUNDISYON NG SELLER AT SUNDIN ITO ANG MGA ITO NANG TAMA. KUNG HINDI KA SUMUSUNOD SA MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON NG OFFER, HINDI TANGGAPIN ANG BAYAD MO. HUWAG MAGSUMITE NG BAYAD MALIBAN KUNG NASUNOD MO NA ANG MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON NA NAKALISTA SA OFFER. KUNG NAGSUMITE KA NG BAYAD NANG HINDI SINUSUNOD ANG MGA TUNTUNIN AT KUNDINSYON, HINDI KA MATUTULUNGAN NG PAXFUL SA PROSESO NG DISPUTE PARA MABAWI ANG IBINAYAD MO.
   3. Ang pag-verify sa pagbabayad at pagbibigay ng tagubilin upang ma-unlock ang Mga Digital na Asset mula sa Paxful Escrow ay ang tanging obligasyon ng Seller at hindi ng Paxful. Kung hindi palabasin ng nag-release ang Seller ng Mga Digital na Asset sa iyo pagkatapos ng wastong pagkumpleto ng mga terms at kundisyon ng Seller, agad na ireport ang isyu sa pamamagitan ng itinalagang dispute button sa loob ng partikular na chat ng transaksyon. Susuriin at aayusin ng suporta ng Paxful ang dispute. Ang proseso ng resolusyon ng dispute na ito ay higit pang inilarawan sa ibaba sa “Seksyon 8 - Mga Dispute ng Transaksyon sa Pamamagitan ng Proseso ng Resolusyon ng Dispute ng Paxful.” Kung hindi mo sinusunod ang proseso ng resolusyon sa dispute na ito, hindi ka matutulungan ng Paxful sa bagay na ito.
  2. Pagbebenta ng mga Digital Asset

   Kapag nagbebenta ng mga Digital Asset sa Paxful Marketplace:

   1. Dapat i-verify ng mga seller ang proseso ng pagbabayad sa makatwirang tagal ng panahon, at sa loob ng tiyak na tagal ng panahon tulad ng tinukoy sa kanilang mga terms ng offer. Kapag nakapagsumite na ng bayad ng Buyer sa iyo alinsunod sa mga terms ng offer, sarili mong tungkulin at pananagutan na agad itong i-verify at iproseso ang bayad at pagkatapos ay i-unlock ang mga Digital Asset mula sa Paxful Escrow at i-release ito sa Buyer. Kung hindi mo pinapayagan ang mga tagubilin ng offer, hindi ka magiging karapat-dapat sa iyong naka-lock na mga Digital Asset.
   2. Bilang isang Seller, tinatanggap mo ang lahat ng panganib at pananagutan para sa alinmang paglabag ng Kasunduang ito na natamo sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga Digital Asset. Lahat ng buwis na babayaran ay pananagutan mo. Sisingilin ka ng Paxful bilang Seller ng mga Digital Asset para sa pag-lock ng mga Digital Asset sa Paxful Escrow na sumasailalim sa pagbebenta. Maliban kung tinukoy na solo at ganap na pasya ng Paxful, hindi ibabalik ng Paxful ang anumang nawala sa Seller ito man ay dahil sa paglabag sa Kasunduang ito, panlilinlang o di kaya'y hindi ire-refund ang bayad sa amin sa anumang mga kalagayan.
   3. Anumang bayad na natanggap ay dapat ganap na naproseso at nakumpirma na natanggap mo bago i-unlock ang mga Digital Asset mula sa Paxful Escrow. Walang pananagutan ang Paxful sa pagkalugi mo kung agad mong na-unlock ang mga Digital Asset bago mo angkop na na-verify at natanggap ang bayad. Dapat kang maging alisto at sumasagot agad sa Buyer mo. Dapat mong i-deactivate ang alinmang hindi active na mga offer.
   4. Anumang patalastas ng sarili mong website sa alinmang seksyon ng Marketplace ng Paxful (tulad ng iyong bio, mga terms ng offer term o chat ng transaksyon) na magpapadali sa pagbili o pagbebenta ng mga Digital Asset sa labas ng mga Serbisyo ng Paxful ay mahigpit na ipinagbabawal. Sa limitadong mga kalagayan, pinahihintulutan na ibahagi mo sa ang website mo na nilikha para lang sa Seller para tumanggap ng bayad para makumpleto ang transaksyon (sa ibang salita, mapagkakatiwalaang third party debit/credit card na pagproseso) sa mga tagubilin ng transaksyon; basta't ang paggamit ng mga external website na ito ay malinaw sa mga terms ng offer at ang mga website na ito ay hindi naglalaman ng iba pang mga patalastas o ng impormasyon mo ng contact.
  3. Pagtupad

   1. Ang Paxful at ang mga Serbisyo ay hindi kaanib o nauugnay, hindi inendorso o inisponsoran ng alinmang third party, kabilang ngunit hindi limitado sa alinmang gift card issuer. Ang mga itinalagang trademark, brand at iba pang mga identifier ay pag-aari lang ng kani-kanilang mag-ari. Ang Paxful at mga Serbisyo nito ay hindi nag-iindorso, nag-iisponsor, nauugnay o kaanib sa anumang paraan o kabilang sa mga may-ari na ito.
   2. Ang Paxful ay hindi isang lisensyadong gift card vendor o awtorisadong dealer ng alinmang gift card issuer. Anumang gift card na natanggap mo nang direkta mula sa isang user gamit ang Paxful Marketplace ay sakop ng mga Tuntunin at kundisyon ng third-party merchant kung saan ito maaaring i-redeem na (“Issuer”). Walang pananagutan ang Paxful sa mga aksyon o omisyon ng sinumang (mga) Issuer, o anumang singil, petsa ng pagkapaso, penalty o mga terms at kundisyon na nauugnay sa gift card ng Issuer na natanggap gamit ang Paxful Marketplace. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng gift card mula sa user, tinatanggap mo na nabasa mo ang mga terms at kundisyon ng gift card, at ipinakikita sa Paxful na ikaw ay karapat-dapat na gumamit ng mga gift card na ito sa ilalim ng mga terms at kundisyon ng Issuer ng gift card, o sa ilalim ng naaangkop na batas.
   3. ANG BROKERING O PAGBEBENTA NG MGA GIFT CARD AY MAHIGPIT NA IPINAGBABAWAL SA AMING WEBSITE AT MARKETPLACE. IKAW AY DAPAT TUNAY NA MAY-ARI NG GIFT CARD AT SA KAHILINGAN NG PAXFUL AY SUMASANGAYON KA NA NAGBIBIGAY NG BALIDONG PATUNAY NG PAGMAMAY-ARI NG IYONG GIFT CARD (TULAD NG ISANG RESIBO). WALANG PAGHAHABOL ANG PAXFUL, REPRESENTASYON O GARANTIYA NA ALINMANG PARAAN NG PAGBABAYAD NG THIRD-PARTY SA WEBSITE AY NAGPAPAHINTULOT SA MGA TRANSAKSYON SA PAMAMAGITAN NG SERBISYO NG PAXFUL, O NG ALINMANG MGA PARAAN NG PAGBABAYAD NG THIRD-PARTY SA AMING WEBSITE NA SUPORTA O SINUSUPORTAHAN NG AMING MGA SERBISYO. HINDI KA DAPAT GUMAMIT NG MGA GANITONG PARAAN NG PAGBABAYAD SA PAXFUL KUNG HINDI PINAHIHINTULUTAN NG THIRD-PARTY NA ITO
   4. IKAW LANG ANG MAY PANANAGUTAN NA SUNDIN ANG LAHAT NG BATAS AT REGULASYON PARA SA (MGA) HURISDIKSYON KUNG SAAN ISINASAGAWA ANG TRANSAKSYON MO.
   5. Lahat ng transaksyon ay dapat isagawa sa loob ng Paxful. Ang pagsasagawa ng mga transaksyon sa labas ng platform ng Paxful o pagpapalit ng panlabas na mga detalye ng contact ay mahigpit na ipinagbabawal.
  4. Mga limitasyon ng transfer. Maaari kaming magpatupad ng mga limitasyon o pagbabawal sa aming sariling pasya sa sukat, uri o paraan ng anumang transaksyon ng transfer, tulad ng limit sa kabuuang halaga ng mga Digital Asset na maaaring ipaskil upang ibenta.
  5. Walang Garantiya. Hindi ginagarantiya ng Paxful na makakapagbenta ka ng mga Digital Asset sa Marketplace. Ang aksyon ng pagbili o pagbebenta ng mga Digital Asset sa pamamagitan ng Marketplace ay hindi naggagarantiya na makakabili o makakapagbenta ka ng mga Digital Asset sa pamamagitan ng Marketplace sa ibang pagkakataon.
  6. Relasyon. Wala sa Kasunduang ito ang Naglalayon o lumilikha ng anumang partnership, joint venture, agency, consultancy o trusteeship, ikaw at ang Paxful may kinalaman sa isa pang independyenteng contractor.
  7. Kawastuhan ng Impormasyon. Kinakatawan at ginagarantiya mo na alinman sa impormasyong binigay mo sa pamamagitan ng mga Serbisyo ay wasto at kumpleto. Tinatanggap mo at kinikilala na ang Paxful ay walang pananagutan sa pagsisimula ng transaksyon sa pamamagitan ng mga Serbisyo, halimbawa kung mali ang na-type mong Wallet address o di kaya'y nagbigay ng maling impormasyon. Mahigpit namin kayong hinihikayat na maingat na repasuhin ang mga detalye ng transaksyon mo bago kumpletuhin ang mga ito sa pamamagitan ng mga Serbisyo.
  8. Walang Pagkansela o Modipikasyon; Mga Aktibidad ng Wallet. Sa oras na maisumite na sa digital currency network sa pamamagitan ng mga Serbisyo, hindi ka na matutulungan ng Paxful na kanselahin o di kaya’y baguhin ang transaksyon mo. Ang Paxful ay walang kontrol sa alinmang digital currency network at walang kakayahang pangasiwaan ang alinman sa mga kahilingan ng pagkansela o modipikasyon. Ang Paxful ay hindi nag-iimbak o naglalagay sa kustodiya ng anumang mga naka-lock na Digital Asset. Ang mga Digital Asset ay laging naka-record sa kani-kanilang network o blockchain. Lahat ng transaksyon ng digital currency ay nagaganap sa loob ng digital currency network, hindi sa Paxful. Walang mga garantiya na ang transaksyon ay ipoproseso sa digital currency network. Karapatan ng Paxful na tanggihan ang proseso ng anumang transaksyon kung hinihiling ng batas o kung sa tingin namin ay labag sa aming mga terms at kundisyon ang mga transaksyon sa Kasunduang ito. Tinatanggap mo at kinikilala ang buong pananagutan para sa lahat ng aktibidad na nangyari sakop ng iyong wallet at tinatanggap ang lahat ng panganib ng anumang awtorisado o di awtorisadong access sa wallet mo, hangga't pinahihintulutan ng batas.
  9. Mga Buwis. Pananagutan mo itong alamin, kung mayroon man, na ipinapataw na buwis sa mga transaksyon kung saan nagsumite ka ng mga detalye ng transaksyon sa pamamagitan ng mga Serbisyo, at pananagutan mong magreport o magremit ng wastong buwis sa naaangkop na awtoridad ng buwis. Sumasangayon ka na walang pananagutan ang Paxful sa pagtukoy kung may ipinapataw na buwis sa iyong mga transaksyon sa digital currency o para sa pagkolekta, pagre-report, pagsasagawa o pagre-remit ng anumang buwis mula sa alinmang mga transaksyon sa digital currency.
  10. Reputasyon ng User. Kapag nagsasagawa ng Transaksyon, pinapayagan namin ang ibang mga user na magbigay ng feedback sa kanilang interaksyon sa iyo. Pinapayagan din namin ang mga user na maghain ng report kung naniniwala ang mga user na nilabag mo ang Kasunduang ito sa anumang paraan. Ang mga report na ito ay kumpidensiyal, pero maaari naming gamitin ang mga ito may kinalaman sa dispute na inilarawan sa Seksyon 8.
  11. History ng Transaksyon. Maaari mong tingnan ang history ng transaksyon mo sa pamamagitan ng iyong Account. Sumasangayon ka na ang pagpalya ng mga Serbisyo upang magbigay ng ganitong impormasyon ay hindi pagtatangi o nagpapawalang-bisa sa mga terms ng transaksyong iyon.
  12. Paxful Pay. Pinahintulutan ng Paxful ang tiyak na mga merchant na tanggapin ang Paxful bilang isang paraan ng pagbabayad para sa mga pamimili ng kalakal at serbisyo online (Ang “Mga Awtorisadong Merchant”). Maaari mong bayaran ang Awtorisadong Merchant sa pamamagitan ng pagpili sa opsyon na “Paxful Pay” sa pagcheck-out o sa oras ng pagbabayad. Dalhin ka ng Paxful Pay sa aming Marketplace para ma-access ang mga Digital Asset na magagamit sa iyong account o ikonekta ka sa Seller. Kapag bumili ka Digital Asset mula sa isang Seller para kumpletuhin ang transaksyon, ang mga terms na itinakda sa Seksyon 7.1 ng kasunduang ito ay ilalapat.
  13. Mga Produkto ng Merchant. Ang Paxful ay walang pananagutan sa alinmang kalakal o mga serbisyo na maaari mong bilhin mula sa Awtorisadong Merchant gamit ang iyong account o ng produktong Paxful Pay. Kung may dispute ka sa alinmang Awtorisadong Merchant, dapat mong lutasin nang direkta ang dispute sa Awtorisadong Merchant na ito.
  14. Mga Pagsasauli, Mga Refund. Kapag bumili ka ng kalakal o serbisyo mula sa third party gamit ang Account mo, final na ito. Hindi kami nagpoproseso ng refund o pagsasauli. Ang Awtorisadong Merchant ay maaaring mag-alok sa iyo na magsauli, mag-imbak ng credit o gift card sa sarili nitong pagpapasya alinsunod sa mga patakaran nito.
  15. Ang mga singil ng Paxful para sa mga Serbisyo, naaangkop na singil ay ipapakita bago mo piliin ang alinman sa Serbisyong nagpapataw ng singil. Tingnan ang “Mga Singil ng Paxful” para sa karagdagang mga detalye. Ang mga singil namin ay sasailalim sa pagbabago at may karapatan ang Paxful na i-adjust ang presyo nito at singil anumang oras.
 8. PAG-DISPUTE NG MGA TRANSAKSYON SA PAMAMAGITAN NG PROSESO NG RESOLUSYON SA DISPUTE NG PAXFUL

  1. Pag-dispute ng mga Transaksyon. Karamihan ng mga kaso, ang pinakamadaling paraan para ayusin ang dispute ay mag-usap ang mga Buyer at Seller, magtulungan upang alamin kung ano ang nangyari, at sumapit sa solusyon na masasangayunan. Kapag hindi nagkaroon ng mapagkakasunduan ang Buyer at ang seller, ang support team ng Paxful (“Paxful Support”) ay tutulong. Alinman sa partido ay maaaring magsimula ng proseso ng paglutas sa dispute process (“na-dispute na transaksyon” o “dispute”) may kinalaman sa transaksyon. Ang mga dispute ay maaari lang simulan sa mga transaksyon na minarkhang bayad na ng Buyer. Ang mga transaksyon na hindi minarkahan bilang bayad na nangbuo ng Buyer, kinansela ng Buyer ay awtomatikong nakansela dahil sa paglipas ng takdang panahon na itinakda sa offer, na-dispute na at nalutas o kung ang Seller ay nagpalabas ng mga Digital Asset sa Buyer na pangkalahatang hindi maaaring i-dispute, ibalik o baguhin.
  2. Proseso ng Resolusyon ng Dispute. Nasa ibaba ang mga hakbang ng Suporta ng Paxful na isinasagawa sa kaganapan ng dispute.

   1. Pagsisimula

    Maaari mong simulan ang dispute sa pamamagitan ng pag-login sa iyong Paxful account, pagbubukas ng transaksyon na gusto mong i-dispute at pagpili sa button na “dispute”. Ang button na “dispute” ay lilitaw lamang na active kung ang transaksyon ay namarkahang bayad na nang buo ng Buyer. Kapag sinimulan mo ang dispute, pipiliin mo ang uri ng dispute mula sa mga opsyon na ipinakikita at inilalarawan sa isyung ibinigay sa iyong dispute.

    Ang mga opsyon ay ipinakita para sa paglalarawan ng iyong dispute kung ikaw ay Seller ay ang mga sumusunod:

    • Coinlocker (sa ibang salita ay hindi sumasagot na Buyer) – minarkahan ng Buyer ang transaksyon na bayad na nang buo, pero hindi sumasagot at hindi active.
    • Isyu sa bayad – active ang Buyer at tinangkang magbayad, pero ay mga problema sa pagbabayad.
    • Iba pa – bukas na osyon kung saan maaari mong ilarawan kung anong isyu ang naging sanhi ng dispute. Makikita ng Buyer ang deskripsyon mo.

    Ang mga opsyon ay ipinakita para sa paglalarawan ng iyong dispute kung ikaw ay Buyer ay ang mga sumusunod:

    • Hindi sumasagot na vendor – bayad ka na, pero hindi sumasagot at hindi active ang Seller.
    • Isyu sa pagbabayad – bayad ka na, pero sinasabi ng Seller na may mga isyu sa bayad at tumangging i-release ang mga Digital Asset.
    • Iba pa – bukas na osyon kung saan maaari mong ilarawan kung anong isyu ang naging sanhi ng dispute. Makikita ng Seller ang deskripsyon mo.
   2. Notipikasyon

    Kapag nasumite na ang dispute, ang Paxful Support ay magbibigay sa ibang parido ng notipikasyon sa pamamagitan ng email at sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng feature ng transaction chat na magagamit ng mga Buyer at Seller sa Marketplace na nagbibigay babala sa partidong ito na ang dispute ay naumpisahan na. Kung naka-dispute ang isa sa mga transaksyon mo, sasabihin sa iyo ng Paxful Support kung alin sa transaksyon ang na-dispute at bakit na-dispute ang transaksyon.

   3. Tugon

    Rebyuhin ang dispute at magbigay na paliwanag sa Paxful Support kung ano ang nangyari. Isama ang anumang ebidensya na mayroon ka upang suportahan ang paliwanag mo, tulad ng patuloy ng pagbabayad, pruweba ng pag-aari o pruweba na mayroon ka o walang natanggap na bayad.

   4. Rebyu ng Paxful

    Ang mga transaksyon ng Dispute ay iimbestigahan ng Paxful Support at ang desisyon ay isasagawa batay sa ebidensyang ibinigay ng parehong partido. Lulutasin ng Paxful Support ang mga dispute sa pamamagitan ng ebalwasyon sa iba't ibang salik na inilalarawan sa ibaba sa Seksyon 8.

  3. Pagsusuri ng Dispute. Sa panahon ng pagsusuri ng dispute, Ang Paxful Support ay maaaring magbigay sa iyo ng mga tagubilin na kailangan mong sundin. Ang mga tagubilin naito ay maaaring humiling sa iyo na magbigay ng karagdagang ebidensya, tulad ng karagdagang beripikasyon, pruweba ng pagbabayad, anumang litrato, audio, o ebidensyang video, o alinman sa iba pang mga dokumentong ipinagpapalagay na nauugnay sa Paxful at maaaring humiling sa iyo na pagbigay ng ebidensya sa loob ng itinakdang timeframe. Ang hindi pagsunod sa mga tagubilinay maaaring magdulot ng dispute na malutas laban sa iyo . Ang Paxful Support ay karaniwang nagbibigay ng abiso ng desisyon nito sa pamamagitan ng feature ng transaction chat sa Marketplace sa loob ng 30 araw ng pagtanggap ng dispute, sa ilalim ng ilan sa mga kalagayan, maaari itong magtagal.
  4. Hindi pagsagot. Kung sangkot ka sa isang transaksyon, mahalagang manatili kang active at available mula sa oras na magsimula ang transaksyon hanggang sa oras na makumpleto ang transaksyon, kanselahin, o lutasin. Nangangahulugan ito na dapat kang magbigay ng tugon sa kahilingan ng Paxful Support sa na-dispute na transaksyon sa loob ng espesipikong oras ng Paxful Support o maaaring ituring na hindi sumasagot at ang dispute ay lulutasin laban sa iyo.
  5. Mga Chargeback.Ang partido ay maaring humarap sa karagdagang panganib depende sa paraan ng pagbabayad na ginamit para sa transaksyon kahit na ang proseso ng resolusyon ng dispute ng Paxful ay pabor sa nasabing partido. Ang proseso ng resolusyon ng dispute na itinakda sa Kasunduang ito ay nakahiwalay mula sa alinmang solusyon na maaaring pagdaanan ng Buyer o Seller sa paraan ng pagbabayad na ginamit may kinalaman ng transaksyon. Hindi obligado ang Paxful na simulan o pangasiwaan ang mga chargeback at walang pananagutan kung ang isang partido ay magbalik, mag-charge back, o di kaya'y mag-dispute ng transaksyon sa pamamagitan ng ginawang bukas na paraan sa partido sa pamamagitan ng ginamit na paraan ng pagbabayad sa transaksyon, kabilang ang pagkatapos na maisara ang dispute.
  6. Pag-dispute ng Resolusyon. Ang na-dispute na transaksyon ay karaniwang nalulutas sa pamamagitan ng Paxful Support na inililipat ang usapin na mga Digital Asset sa dispute sa Buyer o sa Seller ng na-dispute na transaksyon sa oras na makumpleto na ang proseso ng resolusyon ng dispute.

   Nasa ibaba ang napiling mga sitwasyon para magbigay sa iyo ng linaw kung paano maaaring malutas ng Paxful ang na-dispute na transaksyon. Hindi layunin nito na maging nakakapapagod na listahan. Ang resolusyon ng alinmang dispute ay maaapektuhan ng espesipikong mga katotohanan ng dispute at ebidensyang inilaan ng mga user.

   Maaaring lutasin ng Paxful Support ang dispute pabor sa Buyer kapag may isa man lamang sa sumusunod na salitan ang natugunan:

   • Nagbayad ang mga Buyer alinsunod sa inisyal na mga tagubilin na inilaan ng Seller alinsunod sa offer ng transaksyon at ang Buyer ay naglaan ng sapat na pruweba na ang pagbabayad ay isinagawa ayon sa mga tagubilin na ito. Isa itong paglabag ng Kasunduang ito para sa Seller na tumangging kumpletuhin ang transaksyon sa oras na matugunan ng Buyer ang lahat ng terms at kundisyon ng Seller tulad ng nakapost nang tanggapin ng Buyer at magbayad para sa transaksyon.
   • Ang Seller ay hindi sumasagot at hindi nagbigay ng sapat na tugon sa loob takdang oras na hiniling ng Paxful Support.
   • Ang pagbabayad ay isinagawa sa third party patungo sa transaksyon o ang pagbabayad ay isinagawa patungo sa account ng pagbabayad na hindi nakarehistro sa pangalan ng Seller.

   Maaaring lutasin ng Paxful Support ang dispute pabor sa Seller kapag ang isa sa sumusunod na salitan ang natugunan:

   • Hindi pa nakakapagbayad ang Buyer, hindi pa nakakapagbayad nang buo o hindi pa nakakapagbayad ayon sa inisyal na mga tagubilin na binigay ng Seller alinsunod sa alok ng transaksyon.
   • Hinold ang bayad ng Buyer, sinuspende, na-freeze o hininto ng payment provider o processor. Kabilang sa mga sitwasyon na ito kung saan ang Buyer ay na-charge back o na-dispute ang bayad sa pamamagitan ng bangko nito o issuer ng payment card.
   • Ang Buyer ay hindi sumasagot at hindi nagbigay ng sapat na tugon sa loob takdang oras na hiniling ng Paxful Support.
   • Ang pagbabayad ay isinagawa ng third party patungo sa transaksyon o ang pagbabayad ay isinagawa mula sa account ng pagbabayad na hindi nakarehistro sa pangalan ng Buyer.

   Kung ang Buyer o Seller ng na-dispute na transaksyon ay nagbibigay na mapanlinlang na impormasyon o mapanlinlang na dokumento o gumagawa ng maling claim o kaya'y paggamit ng mapanlinlang na taktika, ang dispute ay maaaring malutas agad laban sa user na ito at ang account ng user ay maaaring masuspende agad o ma-terminate sa solong pagpapasya ng Paxful Support.

   Sa ilang sitwasyon natupad man ng partido o hindi ang mga criteria, o sa ibang paraan ay hindi malinaw o hindi posibleng tukuyin kung natupad ng partido ang criteria ng resolusyon sa dispute sa sarili at hindi nababagong pasya ng Paxful, maaaring magpasya ang Paxful na lutasin ang dispute sa pamamagitan ng paghahati ng mga Digital Asset na sumasailalim sa dispute sa pagitan ng Buyer at Seller nang pantay o hindi pantay.

  7. Apila. Kung sa tingin mo ay nalutas na ng Paxful ang dispute sa paraan na hindi alinsunod sa Kasunduang ito, may karapatan kang humiling ng apila. Para humiling ng apila, kailangan mo kaming abisuhan agad sa pamamagitan ng sulat sa pamamagitan ng pag-contact sa Paxful customer support nang hindi lalampas sa 10 araw sa kalendaryo pagkatapos ng maihatid sa iyo ang abiso ng desisyon ng Paxful Support at mabigyan kami ng sapat na mga detalye at ebidensya na sumusuporta sa kaso mo para sa kahilingan. Ang apila mo ay dapat espesipikong matukoy kung paano mo pinaniniwalaan na mali paglutas ng Paxful sa dispute ayon sa mga terms ng Kasunduang ito at magbigay ng ebidensya ng maling desisyon na ito.

   Ipaalam sa amin na sa oras ng proseso ng dispute o sa pangkalahatan ay anumang oras kapag ginagamit ang mga Serbisyo namin, obligado kang manatiling kalmado at magalang sa ibang mga user ng Paxful Support. Sa pangkalahatan, tingnan ang “Seksyon 13 - Ipinagbabawal na Paggamit”.

  8. Pagiging Pinal.Tinatanggap mo at sinasangayunan na ang desisyon ng Paxful may kinalaman sa dispute ay kapani-paniwala, pinal at nagbubuklod tulad ng inilaraan sa Kasunduang ito. Ang Paxful ay walang pananagutan sa alinman sa Buyer o Seller may kinalaman sa mga desisyon nito.
 9. BAYAD SA PAGGAMIT NG MGA SERBISYO NG PAXFUL

  1. Ang paggawa ng Wallet ay libre. Ang mga singil ng Paxful para sa mga Serbisyo, naaangkop na singil ay ipapakita bago mo piliin ang alinman sa Serbisyong nagpapataw ng singil. Tingnan ang “Mga Singil ng Paxful” para sa karagdagang mga detalye. Ang mga singil namin ay sasailalim sa pagbabago at may karapatan ang Paxful na i-adjust ang presyo nito at singil anumang oras.
 10. WALANG KARAPATANG KANSELAHIN ANG MGA SERBISYO MO BAYAD NG MGA MINER

  1. Kung gumagamit ka ng Serbisyo na nagpapataw ng charge, o sinimulan mo ang transaksyon na may singil sa mga miner sa pamamagitan ng mga Serbisyo, hindi ka karapat-dapat sa refund o reimbursement kapag nakumpirma mo nang gusto mong magpatuloy sa Serbisyo o transaksyon.
 11. PAGHINTO NG MGA SERBISYO

  1. Maaaring baguhin namin o hindi ipagpatuloy, pansamantala o permanente ang alinmang bahagi ng aming mga Serbisyo sa aming sariling pagpapasya at nang walang gastos sa iyo, mayroon man o walang paunang abiso sa anumang oras.
 12. SUSPENSIYON O TERMINASYON NG MGA SERBISYO NG ACCOUNT; NA NAGLILIMITA SA PAG-ACCESS SA WALLET MO

  1. Maaari naming: (a) suspendehin, ipagbawal o wakasan ang pag-access mo sa alinman o sa lahat ng mga Serbisyo (kabilang ang limitadong pag-access sa wallet mo), at/o (b) i-deactivate o kanselahin ang account mo kung: (i) kailangan namin ito ayon sa naaangkop na batas, mukhang balidong subpena, kautusan ng korte, o nagbubuklod na kautusan ng awtoridad ng pamahalaan; (ii) makatwiran naming pinaghihinalaan na ikaw o maaari kang kumilos ng paglabag sa kasunduang ito (iii) ang paggamit mo ng account ay sasailalim sa anumang nakabinbin na paglilitis, imbestigasyon, paglilitis ng gobyerno at/o naramdaman namin ang tumaas na panganib ng ligal o regulatoryong hindi pagsunod na nauugnay sa aktibidad mo sa iyong account; (iv) hindi kayang suportahan ng mga service partner namin ang paggamit mo; (v) nagsagawa ka ng aksyon na sa tingin namin ay umiiwas sa aming kontrol at pamamaraan o (vi) sa tingin namin ay kinakailangang gawin para protektahin kami, ang mga user namin, kasama ka, o ang mga empleyado namin mula sa panganib o pagkalugi. Kung ipinatutupad namin ang aming karapatan na limitahan o tanggihan ang pag-access mo sa mga Serbisyo, wala kaming pananagutan sa anumang resulta ng aming pagtanggi sa mga Serbisyo, kabilang ang anumang pagkaantala, pinsala o abala na maaari mong maranasan bilang resulta.
  2. Kapag sinuspende namin o isinara ang account mo, winakasan ang paggamit mo ng mga Serbisyo sa anumang dahilan, o nilimitahan ang pag-access sa Wallet mo, susubukan namin na bigyan ka ng abiso sa aming mga aksyon maliban kung ang kautusan ng korte o iba pang ligal na proseso ay nagbabawal sa amin na magbigay sa iyo ng ganitong abiso. TINATANGGAP MO NA ANG AMING DESISYON PARA MAGSAGAWA NG ILANG AKSYON, KABILANG ANG PAGSUSPENDE, O PAGSASARA NG ACCOUNT O WALLET, AY MAAARING BATAYAN NG KUMPIDENSYAL NA SALITAN NA MAHALAGA SA AMING PAMAMAHALA AT PROTOKOL NG SEGURIDAD. SUMASANGAYON KA NA ANG PAXFUL AY WALANG PANANAGUTAN NA ISIWALAT ANG MGA DETALYE NG PANGANGASIWA SA PANGANIB AT PAMAMARAAN NG SEGURIDAD SA IYO. Sa kaganapan na aming sinuspende ang account mo o ina-ccess ang Wallet mo, tatanggalin namin ang suspensyon sa lalong madaling panahon kapag ang mga dahilan para sa pagsuspende ay wala na, gayunpaman wala kaming pananagutan na abisuhan ka kung kailan (sakali) na ang suspensyon ay tanggalin.
  3. Kung may naka-hold kang mga Digital Asset sa Paxful Wallet mo at walang aktibidad sa iyong account nang matagal na panahon na ipinayo ng naaangkop na batas, maaari naming ireport ang natitirang mga Digital Asset sa account mo bilang hindi nakuhang property alinsunod sa inabandonang property at batas ng escheat. Kapag nangyari ito, gagawa kami ng makatwirang mga pagsisikap na maglaan ng nasusulat na abiso sa iyo. Kung hindi ka tumugon sa alinman abiso sa loob ng pitong (7) araw na may pasok simula nang matanggap ito, o di kaya’y ipinag-utos ng batas, maaari naming ihatid ang mga Digital Asset na ito sa naaangkop na hurisdiksyon bilang hindi na-claim na property. Karapatan namin na bawasin ang dormancy fee o iba pang administratibong singil mula sa hindi na-claim na mga Digital Asset na pinahihintulutan ng naaangkop na batas.
  4. We reserve the right to reverse internally received Digital Assets to your Paxful Wallet back to the originating account if the owner of the originating account successfully demonstrates that the Digital Assets were transferred to your Paxful Wallet in error, and if there has been no activity in your account for a period of 24 months. If this occurs, we will use reasonable efforts to provide written notice to you. If you fail to respond to any such notice within 14 days, we may be required to reverse Digital Assets to the owner of the originating account.
 13. IPINAGBABAWAL NA PAGGAMIT

  1. Kapag nag-a-access o gumagamit ng mga Serbisyo, sangayon ka na gagamitin ang mga Serbisyo alinsunod sa mga terms at kundisyon sa Kasunduang ito (kabilang ang Patakaran ng Pagkapribado) at hindi magsasagawa ng hindi makatarungang aksyon, at ikaw lang ang may pananagutan sa iyong asal habang ginagamit ang aming mga Serbisyo. Sangayon ka nang walang limitasyon sa pangkalahatang nabanggit, hindi ka:
   1. gagamit ng aming mga Serbisyo sa alinmang paraan na hahadlang, puputol, negatibong makakaapekto, o magbabawal sa iba png mga user na ganap na magamit ang aming mga Serbisyo o makasira, magpahinto, magdulot ng problema o makasira sa function ng aming mga Serbisyo sa alinmang paraan;
   2. makibahagi sa alinmang aktibidad na maaaring lumabag, o tumulong sa paglabag ng, alinmang batas, pagbabatas, ordinansa, o regulasyon, mga programa ng pagpaparusa na ipinagtupad sa mga bansa kung saan nagsasagawa kami ng negosyo o operasyon, o kung saan magiging sangkot ang mga pinagbilhan sa alinmang labag sa batas na aktibidad; paglalathala, pamamahagi o pagpapakalat ng alinmang labag sa batas na materyal o impormasyon;
   3. pakikialam sa access ng iba pang user o paggamit ng alinman sa mga Serbisyo namin; panghihiya, pang-aabuso, pangingikil, pangha-harass, pagmamanman, pagbabanta o di kaya'y paglabag o panghihimasok sa ligal na mga karapatan (tulad ng, ngunit hindi limitado sa, karapatan sa pagkapribado, pagsasapubliko at intelektuwal na pag-aari) ng ibang mga user; pag-udyok, pagbabanta, pangangasiwa, pagsusulong, o paghimok ng galit, hindi pangtanggap sa lahi, o marahas na kilos laban sa iba; pangangalap o di kaya'y pagkolekta ng impormasyon mula sa aming Website tungkol sa ibang mga user;
   4. makihabahagi sa alinmang aktibidad na gumagawa ng panlilinlang, panghahamak o di kaya'y nagdudulot ng anumang pinsala sa Paxful o sa aming mga user; o nagbibigay ng anumang huwad, mali o di tama, mapanlinlang na impormasyon sa Paxful o sa iba pang user may kinalaman sa aming mga Serbisyo o di kaya'y magbigay o humiling alinsunod sa Kasunduan na ito;
   5. ipakilala sa mga Serbisyo ang alinman sa virus, Trojan, worm, logic bomb, o iba pang nakasasakit na materyal; paggamit ng anumang robot, spider, crawler, scraper o iba pang automated na paraan o interfacer na inilaan namin para ma-access ang aming mga Serbisyo o upang i-extract ang data; subukang iwasan ang alinmang paraan ng pagsasala ng content na aming isinasagawa, o subukang i-access ang alinmang serbisyo o lugar ng aming mga Serbisyo na awtorisado kang i-access; o paglalagay ng anumang patalastas o promosyon saanman sa Marketplace na magpapabilis sa pagbili o pagbebenta ng mga Digital Asset sa labas ng mga Serbisyo ng Paxful;
   6. pakikibahagi sa mga transaksyon sangkot ang mga item na nanghihimasok o lumalabag sa anumang copyright, trademark, o karapatan ng pagsasapubliko o pagkapribado o alinman sa iba pang karapatan ng pag-aari sa ilalim ng batas, o ibap ang lisensyadong mga materyal na walang angkop na pahintulot mula sa tunay na may-ari; paggamit ng intelektuwal na pag-aari ng Paxful, pangalan o logo kabilang ang paggamit ng trademark o service mark ng Paxful, nang walang paunang nasusulat na pahintulot mula sa amin o sa alinmang paraan na nakapipinsala sa Paxful o sa Paxful brand; anumang aksyon na nagpapahiwatig ng hindi totoong pag-indorso o pagiging kaanib ng Paxful; o pagbuo ng anumang mga third party application na nakikipagkomunikasyon sa aming mga Serbisyo nang walang paunang nasusulat na pahintulot; o
   7. himukin o pabilisin ang alinmang third party na lumahok sa alinman sa mga aktibidad na ipinagbabawal sa ilalim nitong Seksyon 13.
 14. MGA KARAPATAN SA INTELEKTUWAL NA PAG-AARI

  1. Nagbibigay kami ng limitado, hindi eksklusio, hindi naililipat na lisensya, na saklaw ng mga terms at kundisyon sa Kasunduang ito, para ma-access at magamit ang mga Serbisyo, Website, at nauugnay na content, mga materyal, impormasyon (pinagsama-samang “Content”) na para lang sa layunin ng paggamit na inaprubahan ng Paxful paminsan-minsan. Sangayon ka na hindi mo kokopyahin, ililipat, ipapamahagi, ibebenta, maglilisensya, reverse engineer, babaguhin, ilalathala, o lalahok sa paglilipat o pagbebenta, panggagaya, o iba pang paraan ng pagsasamantala sa alinmang Content, sa kabuuan o sa bahagi nang walang paunang nasusulat na pahintulot ng Paxful. Hindi mo pwedeng kopyahin, gayahin o gamitin ang alinman sa mga trademark, rehistradong marka, logo ng Paxful o alinman sa intelektuwal na ari-arian nito nang walang paunang nasusulat na pahintulot.
  2. Kahit layunin namin na magbigay ng wasto at napapanahong impormasyon sa Website ng Paxful, ang aming Website (kabilang, nang walang limitasyon, ang Content) ay hindi laging wasto ang lahat, kumpleto o napapanahon at maaaring kabilang din ang teknikal na pagkakamali o mali sa pagkakamakinilya. Sa pagsisikap na matuloy na makapagbigay ng impormasyon hangga’t maaari, ang impormasyon ay maaring baguhin o i-update paminsan-minsan nang walang abiso, kabilang nang walang limitasyon ang impormasyon may kinalaman sa aming mga patakaran, produkto at Serbisyo. Alinsunod dito, dapat mong i-verify ang lahat ng impormasyon bago mo ito paniwalaan, at lahat ng desisyon batay sa impormasyong nilalaman ng Paxful Website ay solo mong responsibilidad at wala kaming pananagutan sa mga desisyon na ito. Ang impormasyong inilalan ng mga third party ay para lamang sa layunin ng impormasyon at walang representasyon o paggarantiya ang Paxful sa kawastuhan nito. Ang mga link sa third party material (kabilang nang walang limitasyon, sa mga website) ay maaaring ilaan bilang kaluwagan subalit hindi namin ito kontrolado. Kinikilala mo at tinatanggap na wala kaming pananagutan sa alinmang aspekto ng impormasyon, content, o mga Serbisyong nilalaman sa alinmang mga third party material o sa alinman sa mga third party site na ma-a-access o mali-link sa Paxful Website.
 15. TUGON AT MGA PAGSUSUMITE NG USER

  1. Laging sinisikap ng Paxful na paghusayin ang mga Serbisyo at Website nito. Kung may mga ideya ka o mungkahi may kinalaman sa pagpapahusay o karagdagan sa mga Serbisyo o Website ng Paxful, nais namin itong malaman; gayunpaman, anumang pagsusumite; ay sasailalim sa mga terms at kundisyon sa Kasunduang ito.
  2. Hindi kailanman dapat mabunyag ang alinman sa ideya o feedback, o anumang nauugnay na materyal sa Paxful o alinman sa mga subsidiary nito, parent o kaanib na kumpanya, o alinman sa mga opisyal nito, direktor, tagapangasiwa, miyembro, shareholder, empleyado at ahente, o alinman sa kanilang mga tagapagmana, kapalit, kinatawan at itinalaga (bawat “Paxful Party” at sama-samang ang “Mga Paxful Party”) ay sasailalim sa alinmang obligasyon ng pagkakumpidensyal o inaasahan ng kabayaran.
  3. Sa pamamagitan ng pagsusumite ng ideya o feedback o anumang nauugnay na materyal na sasailalim sa intelektuwal na karapatan sa ari-arian (ang “Trabaho”) sa Paxful o alinman sa Paxful Party, na ipinagkaloob mo sa Paxful, may kinalaman sa Trabahong isinumite, hindi eksklusibo, palagian, pandaigdigang lisensya na walang royalty na magagamit sa lahat ng content ng nasabing mga ideya at feedback, para sa alinmang layunin o ano pa man. Bukod dito, tinatatuwa mo ang anumang moral na karapatan hangga’t pinahihintulutan sa ilalim ng batas ng Estados Unidos na maaring mayroon ka sa Trabaho at kinakatawan o ginagarantiya sa Paxful Party na ang Trabaho ay orihinal na pag-aari mo, walang sinuman ang may karapatan sa Trabaho at lahat ng Paxful Party ay malaya sa alinmang royalty para isagawa ang Trabaho at upang gamitin ang nauugnay na materyal kung nais, tulad ng inilaan o binago ng alinmang Paxful Party, nang hindi kumukuha ng pahintulot o lisensya mula sa alinmang third party.
  4. Higit pong tinatanggap na maaring gumamit ng sub-license ang Paxful sa alinman sa mga Paxful Party upang gamitin sa anumang paraan ng Trabaho at materyal na isinumite mo.
  5. May karapatan kaming tanggalin ang alinmang post na mayroon kami sa Website tungkol sa iyo, sa aming hindi nababagong pasya, nang walang babala o mga dahilan.
 16. PAANO KAMI KONTAKIN

  Nirerekomenda namin sa iyo na bisitahin ang aming FAQ page bago makipag-ugnay sa amin. Sakaling ang FAQ page ay hindi naglalaman ng impormasyon na hinahanap mo, ang Paxful ay nag-aalok ng suporta 24/7. Maaari mong kontakin kami sa pamamagitan ng aming support widget na matatagpuan sa FAQ page.

 17. FORCE MAJEURE

  1. Wala kaming pananagutan sa mga pagkaantala, pagpalya ng performance o pagkaputol ng Serbisyo resulta nang direkta o di direkta mula sa alinmang sanhi o kundisyon na hindi namin kayang kontrolin, kabilang pati na ang malawakang pagpapabagu-bago ng merkado, anumang pagkaantala o pagpalya dulot ng alinman sa akto ng Diyos, akto ng sibil o militar na awtoridad, akto ng mga terorista, sibil na kaguluhan, digmaan, welga o iba pang dispute sa trabaho, sunog, interupsyon sa telekomunikasyon o Internet service o mga network provider service, pagpalya ng kasangkapan at/o software, iba pang catastrophe o iba pang pangyayari na hindi namin kontrolado at hindi dapat nakakaapekto sa pagiging valid at kakayang ipatupad ng alinman sa iba pang mga probisyon.
 18. KATANGIAN NG KASUNDUAN

  1. Ang Kasunduang ito ay binubuo ng buong kasunduan sa pagitan mo at ng Paxful may kinalaman sa paksa ng mga terms at kundisyon ng Kasunduang ito at kinakansela ng Kasunduang ito at pinapalitan ang alinman sa mga pagkakaunawaan at kasunduan sa pagitan mo at ng Paxful tulad ng paksang ito. Hindi mo maaaring italaga ang alinman sa iyong karapatan o obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito nang walang paunang nasusulat na pahintulot namin.