Pogoji storitve partnerskega programa

Datum začetka veljavnosti: 21. oktober 2019

Hvala, ker ste se prijavili v partnerski program podjetja Paxful. Podatki, ki ste jih posredovali podjetju Paxful, bodo hranjeni in obdelani v skladu z evropsko Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). S prijavo v partnerski program podjetja Paxful sprejemate pravilnik o zasebnosti podjetja Paxful, ki je skladen z uredbo GDPR.

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta Paxful (kot partner ali kako drugače) sprejemate in potrjujete pravilnik o zasebnosti podjetja Paxful, ki ga lahko v prihodnje popravimo, dopolnimo ali kako drugače spreminjamo. Trenutna različica pravilnika je na voljo na domači strani tega spletnega mesta tukaj: https://paxful.com/privacy. V izogib dvomom lahko podjetje Paxful nekatere podatke vašega računa deli z vašimi partnerji v okviru partnerskega programa, vključno s (a ne omejeno nanje) podatki o vaši lokaciji in dejavnosti računa.

Ti pogoji in določila veljajo za partnerski program. Podjetje Paxful si pridržuje pravico, da po lastni in absolutni odločitvi ter brez predhodnega obvestila: (a) spremeni kateri koli del teh pogojev in določil, vključno s (a ne omejeno nanjo) spremembo odstotka provizije, kot je opisano spodaj; (b) začasno onemogoči ali prekliče partnerski program; in/ali (c) začasno onemogoči ali trajno deaktivira vaš partnerski račun in račun Paxful v primeru neprimernega vedenja, kot je opisano spodaj.

Kot partner lahko povabite tretje osebe na platformo za trgovanje Paxful in zaslužite provizijo na podlagi nakupov ali prodaj teh oseb na platformi. Podjetje Paxful provizijo izplačuje izključno v bitcoinu.

Partnerski program je zasnovan na dveh ravneh in velja samo za tretje osebe, ki prvič ustvarijo račun na platformi:

 • Priporočilo 1. ravni
  Priporočilo 1. ravni velja za tretjo osebo, ki ustvari račun na platformi Paxful prek vaše povezave, ki ste jo dobili ob prijavi v partnerski program.
 • Priporočilo 2. ravni
  Priporočilo 2. ravni velja za tretjo osebo, ki ustvari račun na platformi Paxful prek povezave tretje osebe, ki je ustvarila račun prek vaše povezave (priporočilo 1. ravni).

Plačilo provizij.

Če ni drugače dogovorjeno, boste zaslužili provizijo vedno, ko uporabnik s priporočilom 1. ali 2. ravni opravi nakup bitcoina na platformi Paxful.

Kot morda veste, podjetje Paxful zaračuna nadomestilo za storitev varne hrambe sredstev na depozitnem računu za vsako opravljeno transakcijo na platformi. Višina nadomestila se lahko kadar koli spremeni. Več informacij o nadomestilu in njegovi trenutni višini najdete tukaj: https://paxful.com/support/en-us/articles/360013609793-Paxful-fees

 • Ko uporabnik s priporočilom 1. ravni opravi nakup bitcoina na platformi Paxful, boste v denarnico partnerskega računa prejeli znesek (v BTC) v višini 50 % od trenutno veljavnega nadomestila za uporabno depozitnega računa.
 • Ko uporabnik s priporočilom 2. ravni opravi nakup bitcoina na platformi Paxful, boste v denarnico partnerskega računa prejeli znesek (v BTC) v višini 10 % od trenutno veljavnega nadomestila za uporabno depozitnega računa.
 • Če uporabnik z vašim priporočilom 1. ravni opravi nakup bitcoina z uporabnikom s priporočilom 1. ravni drugega uporabnika, si boste vi in drug uporabnik enakomerno razdelila provizijo v višini 50 %.
 • Če uporabnik z vašim priporočilom 2. ravni opravi nakup bitcoina z uporabnikom s priporočilom 2. ravni drugega uporabnika, si boste vi in drug uporabnik enakomerno razdelila provizijo v višini 10 %.
 • Če opravite nakup ali prodajo z uporabnikom z vašim priporočilom 1. ali 2. ravni, niste upravičeni do dela provizije.

Provizije, ki jih zaslužite na podlagi teh transakcij, bodo nakazane v vašo denarnico partnerskega programa takoj po uspešnem zaključku transakcije. Po vsaki takšni transakciji boste od podjetja Paxful prejeli potrditveno e-pošto. Stanje v denarnici partnerskega programa lahko spremljate na nadzorni plošči platforme Paxful.

V določenih primerih ste upravičeni do provizije, če uporabnik z vašim priporočilom 1. ali 2. ravni opravi prodajo bitcoina na platformi Paxful. Če želite izvedeti več o provizijah, ko uporabniki z vašim povabilom opravijo prodajo bitcoina, pišite skupini za podporo na naslov [email protected]. Podjetje Paxful si pridržuje pravico, da po lastni in absolutni odločitvi presodi, ali ste upravičeni do provizije od prodaje bitcoinov uporabnikov z vašim povabilom.

Dvig provizij.

Whenever the balance in your Affiliate Wallet reaches at least US$10 (in then-value of BTC), you will be able to transfer the entire balance to your Paxful BTC Wallet. Once the balance of your Affiliate Wallet reaches a total lifetime value of $300, you will be required to submit identity and address verification. Once you have done this, you are free to do whatever you like with your earnings. In providing us with this or any other information that may be required, you confirm that all of the information is true, accurate and not misleading. You agree to promptly keep us updated if any of the information you provide changes. You authorize us to make inquiries, whether directly or through third parties, that we consider necessary to verify your identity or protect you and/or us against fraud or other financial crime, and to take action we deem necessary based on the results of such inquiries. When we carry out these inquiries, you acknowledge and agree that your personal information may be disclosed to credit reference and fraud prevention or financial crime agencies and that these agencies may respond to our inquiries in full.

Nasvet: Priporočamo, da za več dobička bitcoine prodate na naši platformi.

Prepovedana dejanja

Spodaj so opisani primeri (seznam primerov ni dokončen) dejanj, zaradi katerih vam lahko podjetje Paxful (po lastni in absolutni presoji) (a) prekliče ali razveljavi izplačilo provizij (dvignjenih ali nedvignjenih); in/ali (b) začasno onemogoči ali trajno deaktivira vaš partnerski račun in račun Paxful.

 • Uporaba neželene pošte za vabljenje uporabnikov na platformo.
 • Sodelovanje pri kakršnih koli nezakonitih dejavnostih, ne glede na to, ali so povezane z vašo uporabo platforme in storitev Paxful.
 • Ustvarjanje dodatnih računov na platformi Paxful, s katerimi bi želeli zlorabiti partnerski program v kateri koli obliki. Imate lahko samo en račun, ki ga ne smete prodati, posoditi, deliti ali drugače dati na razpolago drugim osebam ali pravnim subjektom. Uporaba lažnih podatkov za račun, ponarejanje države izvora ali podajanje lažnih osebnih dokumentov je strogo prepovedano.
 • Vsakršna kršitev obvez iz teh pogojev in določil z vaše strani ali s strani katerega od vaših zastopnikov.
 • Kakršno koli oglaševanje ali druge informacije, ki jih širite ali upravljate, uporaba besed »pax«, »paxful« ali podobnih besed, oznak ali naslovitev, za katere podjetje Paxful meni, da so podobni blagovni znamki PAXFUL.
 • Omalovaževanje, klevetanje ali obrekovanje (a) direktorjev, uradnikov, zaposlenih, pogodbenikov, zastopnikov in predstavnikov podjetja Paxful; ali (b) uporabnikov platforme Paxful, vključno z drugimi člani partnerskega programa.
 • Sodelovanje pri dejanjih, za katere podjetje Paxful meni (po lastni in absolutni presoji), da so v navzkrižju z zakonskimi ali regulativnimi zahtevami, zakoni, pravili ali predpisi katere koli države, mednarodnega organa (vključno z Evropsko unijo) ali drugimi sodnimi ali vladnimi vejami oblasti. Ta dejanja vključujejo (a niso omejena nanje) nezakonite igre na srečo, prevare, pranje denarja ali teroristična dejanja.
 • Sodelovanje pri kakršnih koli nezakonitih dejavnostih, ne glede na to, ali so povezane z vašo uporabo platforme in storitev Paxful.
 • Posredovanje napačnih, netočnih ali zavajajočih podatkov.
 • Posredovanje napačnih, netočnih ali zavajajočih podatkov za preverjanje identitete ter dokazil o naslovu bivanja.
 • Spodbujanje ali nagovarjanje katere koli tretje osebe k izvajanju katere koli dejavnosti, prepovedane po tem členu.

Pravice intelektualne lastnine

Razen če ni navedeno drugače, so vse pravice intelektualne lastnine na spletnem mestu in v kateri koli vsebini, ki je na voljo v povezavi z našimi storitvami, last podjetja Paxful ali naših dajalcev licence ali dobaviteljev in zaščitene z veljavno zakonodajo o intelektualni lastnini. Za uporabo vsebin spletnega mesta ne dajemo nobenih implicitnih dovoljenj. Vsebine spletnega mesta ne smete prodajati ali spreminjati, jih reproducirati, prikazovati, javno izvajati, distribuirati ali kako drugače uporabljati za kakršen koli javni ali komercialni namen. Uporaba naše vsebine na katerem koli drugem spletnem mestu ali v storitvi izmenjave datotek ali podobnih storitvah za kakršen koli namen je prepovedana.

Brez pisnega dovoljenja podjetja Paxful ne smete kopirati vsebine spletnega mesta in vsebine, dostopne prek spletnega mesta. Podjetje Paxful si v celoti pridržuje vse pravice, ki niso izrecno podeljene v tem dokumentu, za uporabo vsebine tega spletnega mesta.

Omejitev odgovornosti/zavrnitev odgovornosti

To spletno mesto in partnerski program sta na voljo »kakršna sta« in »kot sta na voljo« za podajanje informacij ter uporabo brez kakršnega koli zastopanja ali odobritve. V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje Paxful ne daje kakršnih koli jamstev, bodisi izrecnih ali implicitnih, v zvezi s spletnim mestom ali povezanim partnerskim programom, vključno z (vendar ne omejeno nanje) implicitnimi jamstvi za zadovoljivo kakovost, funkcionalnost, primernost za določen namen, nekršitve, združljivost, varnost, točnost, stanje ali celovitost ali kakršnim koli implicitnim jamstvom, ki izhaja iz trgovanja ali uporabe platforme.

V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje Paxful ni odgovorno za:

 • 1. Morebitne finančne izgube (vključno in brez omejitev za izgubo prihodka, dobička, pogodb, posla ali pričakovanih prihrankov);
 • 2. Morebitno izgubo dobrega imena ali ugleda;
 • 3. Morebitne posebne ali neposredne ali posledične izgube, ne glede na vzrok.

Odveza odgovornosti in obravnava kot neškodljiv

Strinjate se, da podjetje Paxful, Inc. (in vsakega od naših uradnikov, direktorjev, zaposlenih, zastopnikov ali partnerjev) odvezujete odgovornosti pred kakršnimi koli zahtevki, zahtevami, dejanji, škodo, izgubo, stroški ali izdatki, vključno in brez omejitve pred razumnimi pravnimi stroški, ki bi nastali zaradi ali v povezavi z: vašo uporabo ali dejanji v povezavi z našim partnerskim programom; vsako vašo kršitvijo teh pogojev in določil. Poleg tega se strinjate, da ste v celoti odgovorni za (podjetje Paxful v celoti odvezujete odgovornosti) vse zahtevke, odgovornost, škodo, izgube, stroške in izdatke, vključno s pravnimi stroški, ki jih je utrpelo podjetje Paxful in so posledica kakršne koli vaše kršitve naših pogojev in določil, ali kakršne koli druge odgovornosti, ki jo imamo zaradi vaše uporabe storitev in partnerskega programa, ali uporabe s strani katere koli druge osebe, ki dostopa do storitev z vašim uporabniškim računom, napravo ali dostopom do interneta; ali vašo kršitvijo katerega koli zakona ali pravic katere koli tretje osebe.

Splošno

Te pogoje in določila ter vašo uporabo spletnega mesta in partnerskega programa ureja in interpretira zakonodaja ZDA. Vsak spor, ki bi nastal v zvezi s temi pogoji in določili ali vašo uporabo spletnega mesta ali partnerskega programa, se rešuje izključno na sodiščih v ZDA. Nič v teh pogojih in določilih ne vpliva na vaše zakonske pravice po zakonodaji ZDA. Če sodišče v ZDA kateri koli del teh pogojev in določil spozna kot neveljaven ali neizvršljiv v celoti ali delno, to ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost drugih členov teh pogojev in določil. Vsi naslovi teh pogojev in določil so zgolj informativne narave in niso izvršljive določbe teh pogojev in določil.