Paxful Inc. GEBRUIKSVOORWAARDEN

DEZE OVEREENKOMST BEVAT ZEER BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, ALSOOK VOORWAARDEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN DIE MOGELIJK VOOR U VAN TOEPASSING ZIJN. GELIEVE DE OVEREENKOMST ZORGVULDIG TE LEZEN.

Deze gebruiksvoorwaarden en enige aanpassingen of herformuleringen daarvan (de "Overeenkomst") vormen een wettelijke overeenkomst die de provisie van diensten dekt van Paxful aan u, waaronder het aanbieden van een marktplaats waarop kopers en verkopers van "digitale valuta" (een dergelijke term moet breed worden opgevat om digitale valuta's zoals Bitcoin, Tether en andere te omvatten, ondersteund door een Paxful-wallet) om transacties met elkaar te kunnen aangaan (de “Marktplaats”), die gehoste digitale walletservices aanbiedt, waarbij de digitale activa worden aangehouden en vrijgegeven volgens de instructies na de aankoop van de digitale activa en andere in deze overeenkomst beschreven diensten (gezamenlijk de "Diensten" en individueel een "Dienst") die wordt geleverd door Paxful, Inc. en al haar partners, inclusief maar niet beperkt tot Paxful USA, Inc. (collectief, "Paxful" of "we" of "ons" of het "bedrijf") aan u als individu (ook wel "gebruiker" of "u" genoemd). Paxful.com en de bijbehorende diensten zijn eigendom van en worden beheerd door Paxful. Uw gebruik van de Diensten valt onder deze Overeenkomst, samen met ons Privacybeleid, Cookiebeleid, en E-Signtoestemming.

DEZE VOORWAARDEN VEREISEN HET GEBRUIK VAN BEMIDDELING OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN IN PLAATS VAN JURYRECHTSPRAAK OF COLLECTIEF BEROEP.

Door aan te melden een een account te gebruiken op paxful.com of een gerelateerde website, API's of mobiele apps, waaronder URL's die beheerd worden door Paxful (collectief de “Paxful Website” of de “Website” genoemd), stemt u ermee in dat u alle gebruiksvoorwaarden uit deze Overeenkomst, waaronder ons Privacybeleid, Cookiebeleid en E-Signtoestemming.

DE WAARDE VAN DIGITALE ACTIVA KAN STIJGEN OF DALEN EN ER KAN EEN AANZIENLIJK RISICO ZIJN DAT U GELD VERLIEST DOOR HET KOPEN, VERKOPEN, HOUDEN OF INVESTEREN IN DIGITALE ACTIVA. U DIENT ZORGVULDIG TE OVERWEGEN OF DE HANDEL IN OF HET BEZIT VAN DIGITALE ACTIVA VOOR U GESCHIKT IS GEZIEN UW FINANCIËLE SITUATIE.

Over Paxful en zijn diensten

Paxful is een toonaangevende peer-to-peer-marktplaats om het kopen en verkopen van digitale activa te vergemakkelijken met verkopers die meer dan 300 betaalwijzen aanvaarden in ruil voor hun digitale activa. Betaalwijzen worden onderhandeld en uitgewisseld op een peer-to-peer basis tussen de kopers (“Kopers”) en verkopers (“Verkopers”) van de marktplaats. Onze gebruikers stemmen in welke betaalwijze te gebruiken om een transactie te voltooien en zijn volledig gerechtelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van deze betaalwijzen.

Paxful biedt ook gehoste digitale walletservices aan via een toonaangevende wereldwijde aanbieder van digitale wallets. Onze wereldwijde gebruikersbasis is in staat om aanbiedingen te plaatsen om digitale activa te kopen of te verkopen met veel handige methodes. De maker van de aanbieding is verantwoordelijk voor de voorwaarden van de transactie, inclusief de betaalwijzen die de verkoper zal accepteren. Zodra een aanbieding is geselecteerd door een andere Paxful-gebruiker, worden de digitale activa van de verkoper vergrendeld als onderdeel van onze transactieprocedures (die we "Paxful Escrow" noemen) totdat alle voorwaarden die nodig zijn om de transactie te voltooien zijn vervuld. De verkoop is voltooid en de digitale activa worden door de verkoper ontgrendeld en vrijgegeven aan de koper zodra de koper de voorwaarden van de transactie heeft voltooid en de betaling geldig is verklaard en door de verkoper is ontvangen. PAXFUL TREEDT NIET OP ALS EEN BETALINGSVERWERKER. ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET VERZENDEN EN ONTVANGEN VAN DE BETALING EN HET BEVESTIGEN VAN DE GELDIGHEID VAN DE TRANSACTIES LIGT TUSSEN DE KOPER EN DE VERKOPER. De digitale activa die wij vergrendelen, worden teruggegeven aan de verkoper als de koper ervoor kiest om de transactie te annuleren. De verkoper kan de transactie op geen enkel moment annuleren. De verkoper heeft alleen de mogelijkheid om de digitale activa te ontgrendelen en vrij te geven aan de koper. Dit is voor de veiligheid van de koper. Indien een verkoper de transactie moet annuleren als gevolg van een koper die de voorwaarden van de transactie niet volgt, moet hij een geschil beginnen en een reden geven om dit te doen zoals verder beschreven in paragraaf 8 van deze overeenkomst. Transacties op onze website worden uitgevoerd tussen de kopers en de verkopers. Dienovereenkomstig is Paxful geen partij bij een transactie.

De gehoste walletdienst voor digitale valuta van Paxful is een veilige methode voor het opslaan, verzenden en ontvangen van digitale valuta. Paxful bewaart geen digitale activa. Digitale activa worden altijd opgeslagen op de desbetreffende netwerken of blockchains. Alle transacties met digitale valuta vinden plaats binnen het netwerk van de digitale valuta, niet op Paxful. Er is geen garantie dat de transactie verwerkt zal worden op het netwerk van de digitale valuta. Paxful behoudt zich het recht voor om te weigeren een transactie te verwerken indien dat vereist wordt door de wet of als we vinden dat de transacties de algemene voorwaarden van deze overeenkomst schenden. Bij deze aanvaardt en erkent u dat u de volledige verantwoordelijkheid draagt voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen uw wallet en aanvaardt u alle risico’s op geautoriseerde of niet-geautoriseerde toegang tot uw wallet, voor zover toegestaan door de wet.

 1. ALGEMEEN

  1. We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst aan te passen, te wijzigen of te herzien op eender welk moment, in onze enige en absolute discretie en zonder voorafgaande verwittiging. Zulke wijzigingen met betrekking tot uw gebruik van de diensten zal van toepassing zijn van zodra deze op de Paxful Website gepost worden en niet met terugwerkende kracht. Als u ons uw e-mailadres heeft bezorgd, kunnen we u ook per e-mail verwittigen dat de Overeenkomst aangepast werd. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de aangepaste Overeenkomst, kunt u enkel en alleen het gebruik van de diensten onmiddellijk stopzetten en uw account afsluiten.
  2. Het is uw verantwoordelijkheid om de Overeenkomst zorgvuldig te lezen en om deze Overeenkomst periodiek te controleren zoals gepost wordt op de Paxful website. Indien u gebruik blijft maken van de diensten, wil dat zeggen dat u akkoord gaat met de Overeenkomst die op dat moment van kracht is.
  3. Nalaten of vertraging door Paxful om een bepaling van deze Overeenkomst volledig of gedeeltelijk uit te oefenen zal niet opgevat worden als het afstand doen van onze rechten of rechtsmiddelen.
 2. ACCOUNT & REGISTRATIE

  1. Om gebruik te maken van de diensten, moet u een account aanmaken via onze website. Tijdens de registratieprocedure zullen we u om bepaalde informatie vragen, waaronder maar niet beperkt tot uw naam, adres en andere persoonlijke gegevens om uw identiteit te controleren. We kunnen uw account in onze enige en absolute discretie weigeren. Hiermee gaat u akkoord met en erkent u dat u: (a) meerderjarig bent in uw respectievelijk rechtsgebied om akkoord te gaan met deze overeenkomst; en (b) eerder niet werd geschorst of ontheven voor het gebruik van onze diensten.
  2. Door uw account te gebruiken stemt u in en vertegenwoordigt u dat u onze Diensten enkel voor uzelf zult gebruiken en dat u uw account niet mag gebruiken om als tussenpersoon of bemiddelaar te handelen voor een andere derde partij, persoon of entiteit. Tenzij nadrukkelijk geautoriseerd door Paxful mag u slechts één account bezitten en mag u uw account of gegevens die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot uw account niet verkopen, uitlenen, delen of op andere manier beschikbaar maken aan mensen of entiteiten anders dan uzelf. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het onderhouden van adequate beveiliging en controle over alle mogelijke gebruikersnamen, e-mailadressen, wachtwoorden, codes voor twee-factor-authenticatie of andere codes of gegevens die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Diensten. Uw account mag geen misleidende of frauduleuze informatie bevatten. Het creëren van valse informatie voor uw account, het vervalsen van uw land of oorsprong of het indienen van frauduleuze identificatiedocumenten is ten strengste verboden.
  3. Tijdens de registratie van uw account stemt u in ons de informatie te bezorgen waar we om vragen voor de identificatieverificatie en het detecteren van het witwassen van geld, financiering van terroristische organisaties, fraude of een andere financiële misdaad en geeft u ons de toestemming zulke informatie vast te leggen. U zult bepaalde verificatieprocedures moeten voltooien voordat u de Diensten mag gebruiken, deze procedures kunnen aangepast worden als gevolg van informatie die op doorlopende basis over u verzameld wordt. De informatie die we vragen kan bepaalde persoonlijke informatie bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, burgerservicenummer/rijksregisternummer, fiscaal identificatienummer, en een identiteitsbewijs. Door ons deze of andere informatie te geven die we van u kunnen vereisen, bevestigt u dat alle informatie klopt, accuraat is en niet misleidend is. U stemt ermee in om ons snel op de hoogte te houden indien een deel van de gegeven informatie verandert. U GEEFT ONS DE BEVOEGDHEID OM INLICHTINGEN TE WINNEN, RECHTSTREEKS OF VIA DERDE PARTIJEN, DIE WE ALS NOODZAKELIJK BESCHOUWEN OM UW IDENTITEIT TE VERIFIËREN OF U EN/OF ONSZELF TE BESCHERMEN TEGEN FRAUDE OF ANDERE FINANCIËLE MISDADEN EN OM HANDELINGEN TE ONDERNEMEN DIE WE ALS NOODZAKELIJK BESCHOUWEN OP BASIS VAN DE RESULTATEN VAN ZULKE INLICHTINGEN. WANNEER WE DEZE INLICHTINGEN UITVOEREN, ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN DAT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE ONTHULD KAN WORDEN AAN BUREAUS VOOR KREDIETERFERENTIE EN FRAUDEPREVENTIE OF FINANCIËLE MISDADEN EN DAT DEZE BUREAUS VOLLEDIG OP ONZE INLICHTINGEN KUNNEN ANTWOORDEN.
  4. Indien u de Diensten gebruikt in naam van een juridische entiteit zoals een bedrijfsentiteit, vertegenwoordigt en garandeert u verder dat: (i) de juridische entiteit naar behoren georganiseerd en geldig bestaand is volgens de toepasbare wetten van de jurisdictie of de organisatie; en (ii) dat u naar behoren bevoegd bent door zulke entiteit om in diens naam te handelen. Een account geverifieerd door een bedrijf is specifiek voor die juridische entiteit en kan enkel gebruikt worden door de persoon die het geregistreerd heeft. Ondernemingsaccounts mogen niet worde gedeeld met of gebruikt door andere individuen of entiteiten. Voor ondernemingsaccounts die geverifieerd zijn, zijn de volgende uitzonderingen toegestaan:

   • Een goedgekeurd ondernemingsaccount kan op elk moment meerdere actieve gebruikers hebben, indien ze allemaal geverifieerd zijn door het bedrijf en beheerd worden door aangestelde werknemers van het bedrijf die voorheen meegedeeld zijn aan en goedgekeurd zijn door Paxful naar eigen goeddunken;
   • Ondernemingsaccounts kunnen slechts één actieve aanbieding hebben voor een specifieke transactie op een specifiek moment en mogen niet meerdere aanbiedingen voor zulke specifieke transacties hebben vanop hun andere ondernemingsaccounts.
  5. U bent volledig verantwoordelijk voor het creëren van een sterk wachtwoord en het onderhouden van adequate beveiliging en controle van alle ID’s, wachtwoorden, hints, persoonlijke identificatienummers (PIN’s), API-sleutels of andere codes die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten. Alle verlies of aantasting van de voorgaande informatie en/of uw persoonlijke informatie kan leiden tot niet-bevoegde toegang tot uw account door derde partijen en het verlies of de diefstal van digitale activa en/of middelen verbonden aan uw account, waaronder uw gelinkte betaalwijzen. U bent volledig verantwoordelijk voor het bijwerken van uw e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens in uw profielaccount om zo kennisgevingen of meldingen te ontvangen die we u kunnen sturen. U mag nooit toegang op afstand toestaan of uw scherm delen met iemand anders wanneer u aangemeld bent op uw account. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die u kunt oplopen door aantasting van login-gegevens van uw account die niet veroorzaakt werd door fouten van Paxful en/of door uw nalaten om te reageren op of handelen volgens kennisgevingen of meldingen die we u kunnen sturen.
  6. Om onze Diensten te gebruiken, kan het zijn dat u moet voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen in uw land en/of verblijfplaats. Door de voorwaarden in deze Overeenkomst te aanvaarden, bevestigt u dat u uw plaatselijke wetgeving geraadpleegd heeft en dat u zich bewust bent van en voldoet aan alle mogelijke verplichtingen. Door wettelijke beperkingen bieden we het gebruik van onze Diensten in sommige rechtsgebieden niet aan. Door de voorwaarden in deze Overeenkomst te aanvaarden, bevestigt u dat u geen inwoner bent van of beheerst wordt door de wetgeving van zulke rechtsgebieden.
  7. We maken onze Diensten mogelijk niet beschikbaar op alle markten en in alle rechtsgebieden en kunnen een deel of het volledige gebruik van onze Diensten beperken of verbieden in bepaalde rechtsgebieden (“Beperkte rechtsgebieden”). Op dit moment omvatten de Beperkte rechtsgebieden degene die u vindt op onze “Lijst van gebande landen”, en de staten Washington en New York. Bovendien zijn de Diensten niet beschikbaar met betrekking tot de digitale valuta, Tether (USDT), voor gebruikers die in de staat Texas wonen. U mag niet proberen onze Diensten te gebruiken indien u zich in een van deze Beperkte rechtsgebieden bevindt. U mag niet proberen om beperkingen opgelegd door de Diensten te omzeilen, zoals het verbergen van uw IP-adres of het geven van onjuiste informatie over uw locatie.
 3. RECHTSGEBIED, BEMIDDELING & ERNST

  1. Deze Overeenkomst en uw gebruik van de website en diensten zal opgesteld en geregeld worden volgens de staat Delaware, zonder rekening te houden met beginselen van andere wetten.
  2. Bemiddeling. U en Paxful stemmen in dat elk geschil dat ontstaat met betrekking tot deze overeenkomst of de diensten, uiteindelijk afgehandeld zal worden bij bindende bemiddeling, op een individuele basis, volgens de regels van de American Arbitration Association’s rules for arbitration of consumer-related disputes (beschikbaar op https://www.adr.org/rules) van de VS. Behoudens toepasselijke territoriale vereisten, kunnen consumenten-eisers (individuen wiens transactie bedoeld is voor persoonlijk, familiaal of huishoudelijk gebruik), mogelijk hun klacht bij hun rechtbank voor geringe vorderingen neerleggen in plaats van via bemiddeling, voor zover hun klacht binnen het rechtbank voor geringe vorderingen blijft en indien ze enkel verdergaan op individuele (niet collectief of niet representatief) basis.

   KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES: IN DE MATE WAARIN TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING ZULLEN ALLE VORDERINGEN ENKEL OP INDIVIDUELE BASIS PLAATSVINDEN EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN GROEP IN EEN VERMEENDE GROEP, COLLECTIEVE HANDELING OF VORDERING MET VERTEGENWOORDIGER (GEZAMENLIJK “KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES”). DE BEMIDDELAAR MAG NIET DE VORDERINGEN VAN MEER DAN EEN PERSOON CONSOLIDEREN OF DEELNEMEN AAN KLASSENBEMIDDELING. U ERKENT DAT U EN PAXFUL, DOOR HET ONDERTEKENEN VAN DEZE VOORWAARDEN, ELK AFSTAND DOET VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK EN DAT U AFSTAND DOET VAN HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN GROEPSACTIE TEGEN PAXFUL.

   De Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1-16, is volledig van toepassing op de bemiddeling. De bemiddeling zal uitgevoerd worden door één neutrale bemiddelaar en zal plaatsvinden in de staat Delaware of een andere gezamenlijk overeengekomen locatie en zal in het Engels plaatsvinden. De bemiddelaar kan een aftrek toekennen die een rechtbank of bevoegde jurisdictie kan toekennen, waaronder de advocaatkosten wanneer toegestaan door de wet en het arbitragebesluit kan aangegaan worden als een uitspraak en afgedwongen worden in een rechtbank. Op uw verzoek kunnen de zittingen ter plaatse worden gehouden of via de telefoon en mag de bemiddelaar de schriftelijke indiening en beoordeling van moties toelaten, zonder mondelinge hoorzitting. De winnende partij in een actie of procedure om deze Overeenkomst af te dwingen zal recht hebben op kosten en advocaatkosten.

   Indien de bemiddelaar(s) of arbitrageadministrator u taksen of andere administratieve kosten zou opleggen, zullen we deze u op uw vraag vergoeden in de mate waarin zulke taksen of kosten hoger zijn dan wat u anders had betaald als u een procedure had aangespannen in een rechtbank. We zullen ook bijkomende taksen of kosten betalen indien we daartoe verplicht worden door de regels van de arbitrageadministrator of toepasbare wetgeving. Daarnaast zal elke partij verantwoordelijk zijn voor andere taksen of kosten, zoals advocaatkosten die de partij kan oplopen.

  3. Indien een deel van deze Overeenkomst door een bemiddelaar of rechtbank van de Verenigde Staten als volledig of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar bepaald wordt, zal de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere secties van deze algemene voorwaarden daar niet door beïnvloed worden. Alle koppen in deze Overeenkomst zijn enkel voor informatieve doeleinden en zijn geen afdwingbare bepalingen van deze Overeenkomst.
 4. PRIVACYBELEID & VEILIGHEID

  1. We spannen ons in om alle redelijke stappen te ondernemen om uw persoonlijke informatie te beschermen. We kunnen de veiligheid van gegevens die u online onthult echter niet garanderen. U aanvaardt de inherente veiligheidsrisico’s van het delen van informatie en het ondernemen van handel online via het internet en zal ons niet verantwoordelijk achten voor een schending van de veiligheid tenzij die veroorzaakt werd door onze nalatigheid.
  2. Gelieve onze officiële privacyverklaring te bekijken op: https://paxful.com/privacy.
 5. GEEN GARANTIE, BEPERKING OF AANSPRAKELIJKHEID & RISICO-VERONDERSTELLING

  1. DE DIENSTEN WORDEN “ALS ZODANIG” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIES OF VERKLARINGEN, NIET UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF STATUTAIR. ZOVER ALS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASBARE WETGEVING VRIJWAART PAXFUL SPECIFIEK GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN/OF NIET-INBREUK. PAXFUL DOET GEEN UITSPRAKEN OVER OF GARANTIES DAT TOEGANG TOT DE WEBSITE, ELK DEEL VAN DE DIENSTEN OF DE MATERIALEN HIERIN OMVAT VOORTDUREND, ONVERSTOORD, SNEL OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN. PAXFUL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERSTORING OF VERLIEZEN VAN EEN GEBRUIKER. U ERKENT EN STEMT HIERMEE IN DAT U NIET STEUNT OP EEN ANDERE VERKLARING OF AFSPRAAK, SCHRIFTELIJK OF MONDELING, MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN WEBSITE. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE ERKE NT EN AANVAARDT U HIERBIJ DE VERSCHILLENDE RISICO’S INHERENT AAN HET GEBRUIK VAN DIGITALE VALUTA, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT HARDWAREFALEN, SOFTWAREPROBLEMEN, PROBLEMEN MET DE INTERNETVERBINDING, SCHADELIJKE SOFTWARE, VERSTORING DOOR DERDE PARTIJEN DIE LEIDT TOT VERLIES OF GEBREK VAN TOEGANG TOT UW ACCOUNT OF WALLET EN ANDERE GEBRUIKERSGEGEVENS, FALEN VAN DE SERVER OF VERLIES VAN GEGEVENS; U AANVAARDT DAT PAXFULNIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR COMMUNICATIEPROBLEMEN, VERSTORINGEN, FOUTEN, VERTEKENINGEN OF VERTRAGINGEN DIE U KUNT ERVAREN TIJDENS UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ONGEACHT HOE ZE VEROORZAAKT WORDEN.
  2. PAXFUL, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN DIENSTVERLENERS OF ANDERE RESPECTIEVELIJKE AGENTEN, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, ADVISEURS, CONSULTANTS OF VERTEGENWOORDIGERS ZULLEN IN GEEN ENKEL GEVAL VERANTWOORDELIJK ZIJN (A) VOOR EEN BEDRAG GROTER DAN DE WAARDE VAN DE TOTALE KOSTEN DIE U BETAALD HEEFT VOOR DE DIENST DIE ONDERHEVIG IS AAN DE OORZAAK VAN HANDELING IN DE TWAALF (12) MAANDEN VOOR HET OPTREDEN VAN HET VERLIES OF (B) VOOR VERLOREN WINST, VERLIES VAN WAARDE OF BEDRIJFSKANSEN, EEN VERLIES, SCHADE, CORRUPTIE OF INBREUK OP GEGEVENS OF EEN ANDER ONMEETBAAR EIGENDOM OF EEN SPECIALE, ACCIDENTELE, INDIRECTE, ONMEETBARE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF DAT NU GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERZIJDS, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET GEAUTORISEERD OF NIET-GEAUTORISEERD GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE DIENSTEN OF DEZE OVEREENKOMST, ZELFS ALS EEN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VAN PAXFUL GEADVISEERD WERD OVER OF WIST OF OP DE HOOGTE HAD MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE EN NIETTEGENSTAANDE HET FALEN VAN EEN OVEREENGEKOMEN OF ANDERE OPLOSSING VAN HET ESSENTIËLE DOEL, MET UITZONDERING VAN FINALE JURIDISCHE BEPALING DAT ZULKE SCHADE HET GEVOLG WAS VAN GROVE NALATIGHEID, FRAUDE, OPZETTELIJK WANGEDRAG OF INTENTIONELE SCHENDING VAN DE WET VAN OF DOOR PAXFUL. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN OF BEPERKING OP INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING IS OP U.
  3. Wij zijn niet in het bezit van of hebben geen controle over de onderliggende softwareprotocollen die de werking van digitale activa regelen. Over het algemeen zijn de onderliggende protocollen open source en kan iedereen ze gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren. We nemen geen verantwoordelijkheid voor de werking van de onderliggende protocollen en we zijn niet in staat om de functionaliteit of veiligheid van de netwerkactiviteiten te garanderen. In het bijzonder kunnen de onderliggende protocollen onderhevig zijn aan plotselinge veranderingen in de werkingsregels (inclusief "forks"). Dergelijke materiële operationele veranderingen kunnen de beschikbaarheid, waarde, functionaliteit en/of de naam van dergelijke digitale valuta materieel beïnvloeden. Paxful heeft geen controle over de timing en de kenmerken van deze materiële wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf op de hoogte te stellen van aankomende operationele veranderingen en u moet zorgvuldig overwegen om openbaar beschikbare informatie en informatie die kan worden verstrekt door Paxful in het bepalen van de vraag of de diensten te blijven gebruiken. In het geval van een dergelijke operationele verandering, behoudt Paxful zich het recht voor om de stappen te nemen die nodig zijn om de veiligheid en de veilige werking van zijn platform te beschermen, met inbegrip van het tijdelijk opschorten van de activiteiten voor de betrokken digitale valuta('s), en andere noodzakelijke stappen. Paxful zal zich naar alle redelijkheid inspannen om u op de hoogte te stellen van zijn reactie op een wezenlijke operationele verandering; dergelijke veranderingen liggen echter buiten onze controle en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan Paxful plaatsvinden. Onze reactie op een wezenlijke operationele verandering is naar eigen goeddunken en omvat de beslissing om geen nieuwe fork of andere acties te ondersteunen. U erkent en accepteert de risico's van wijzigingen in de protocollen van digitale valuta en gaat ermee akkoord dat Paxful niet verantwoordelijk is voor dergelijke wijzigingen in de bedrijfsvoering en niet aansprakelijk is voor enig waardeverlies dat u zou kunnen ondervinden als gevolg van dergelijke wijzigingen in de bedrijfsvoorschriften. U erkent en accepteert dat Paxful naar eigen goeddunken zijn reactie op een operationele verandering kan bepalen en dat wij geen verantwoordelijkheid hebben om u te helpen met niet-ondersteunde valuta's of protocollen.
  4. Tijdens het gebruik van onze Diensten kunt u content zien of Diensten gebruiken die voorzien worden door derde partijen, waaronder hyperlinks naar externe websites en diensten van zulke partijen (“content van derde partijen”). We keuren geen content van derde partijen goed, nemen deze niet over en controleren deze niet en zullen in geen enkel geval verantwoordelijkheid dragen of aansprakelijk zijn voor zulke content van derde partijen. Daarnaast zijn uw handelingen of correspondentie met zulke derde partijen uitsluitend een zaak tussen u en de derde partijen. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verliezen of schade van welke soort dan ook opgelopen als gevolg van zulke handelingen en u begrijpt dat uw gebruik van content van derde partijen en uw interacties met derde partijen volledig op eigen risico is.
  5. Voor alle duidelijkheid: Paxful geeft geen investerings-, belasting- of juridisch advies. Paxful is niet geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission (VS) en biedt geen effectendiensten of beleggingsadvies aan. Alle transacties via onze marktplaats worden uitgevoerd op een peer-to-peer basis tussen de verkoper en de koper en u bent als enige verantwoordelijk voor het bepalen of een investering, beleggingsstrategie of gerelateerde transactie geschikt is voor u op basis van uw persoonlijke beleggingsdoelstellingen, financiële omstandigheden en risicotolerantie. U dient uw juridische of fiscale professional te raadplegen met betrekking tot uw specifieke situatie. Van tijd tot tijd kunnen we educatieve informatie over ons platform en onze producten verstrekken, om gebruikers te helpen meer te leren over onze diensten. Informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, blogposts, artikelen, links naar content van derden, nieuwsfeeds, tutorials en video's. De informatie die op de website of sites van derden wordt verstrekt, vormt geen beleggingsadvies, financieel advies, handelsadvies of enig ander soort advies, en u dient de inhoud van de website niet als zodanig te behandelen. Voordat u de beslissing neemt om digitale activa te kopen, te verkopen of te houden, dient u zelf gepaste voorzorgsmaatregelen uit te voeren en uw financiële adviseurs te raadplegen voordat u een investeringsbeslissing neemt. Paxful zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beslissingen die u neemt om digitale valuta te kopen, te verkopen of vast te houden op basis van de door Paxful verstrekte informatie.
  6. U stemt ermee in dat we niet verantwoordelijk zijn voor prijsfluctuaties van digitale valuta. Indien een marktverstoring of een gebeurtenis die beschouwd wordt als overmacht (zoals omschreven in Sectie 17) plaatsvindt, kunnen we één van de volgende dingen doen: (a) toegang tot de diensten opschorten; of (b) voorkomen dat u handelingen uit kunt voeren via de diensten. We zullen niet aansprakelijk zijn voor mogelijke verliezen die u oploopt door zulke handelingen. Na zo'n gebeurtenis erkent u, wanneer de diensten terug hervatten, dat de heersende markttarieven aanzienlijk kunnen verschillen van de tarieven die beschikbaar waren voor zulke gebeurtenis.
  7. We bieden geen garantie dat de Website of de server waarop deze draait vrij van virussen of fouten is, dat de inhoud accuraat is, dat deze onverstoord zal zijn of dat fouten verbeterd zullen worden. We zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor verliezen van elke soort door ondernomen handelingen, of ondernomen als gevolg van vertrouwen op materiaal of informatie op de Website.
 6. AFSTAND VAN PAXFUL & SCHADELOOSSTELLING

  1. Indien u een geschil heeft met een of meerdere gebruikers van onze Diensten, neemt u afstand van Paxful, zijn dochterondernemingen en dienstverleners en elk van de respectievelijke agenten, functionarissen, directeurs, werknemers en vertegenwoordigers, voor alle vorderingen, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard die voortkomt uit of op een manier verbonden is met zulke geschillen. U stemt ermee in om Paxful, zijn dochterondernemingen en dienstverleners en elk van de respectievelijke agenten, functionarissen, directeurs, werknemers en vertegenwoordigers schadeloos te stellen voor elke vordering of eis (waaronder advocaatkosten en alle boetes, kosten of vergoedingen die opgelegd worden door een regelgevende instantie) die voortkomt uit of gerelateerd is aan uw inbreuk op deze Overeenkomst of uw schending van een wet, regel of regelgeving of de rechten van een derde partij.
 7. TRANSACTIES OP DE PAXFUL-MARKTPLAATS

  Op de website kunnen gebruikers aanbiedingen bekijken om digitale valuta te kopen of te verkopen.

  Wanneer een gebruiker een transactie initieert voor de aankoop of verkoop van digitale valuta's, wordt de transactie verricht in overeenstemming met deze overeenkomst en bijkomende voorwaarden, indien van toepassing, uiteengezet door de gebruiker of de tegenpartij van de gebruiker. U kunt een stappengids over het kopen en verkopen van digitale valuta op de Paxful-marktplaats vinden op https://paxful.com/support/en-us/categories/360000409494-How-to-Buy-and-Sell.

  Volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elke transactie die hieronder wordt beschreven:

  1. Digitale valuta kopen via een aanbieding.

   Wanneer u digitale valuta koopt op de Paxful-marktplaats:

   1. Er zijn geen kosten voor Paxful-escrow als onderdeel van een transactie die betaalbaar zijn voor Verkopers op onze Marktplaats.
   2. Aanbiedingen van Paxful-tegenpartijen hebben hun eigen algemene voorwaarden en elke aanbieding zal variëren op vlak van wisselkoers, snelheid van uitwisseling en andere algemene voorwaarden opgelegd door de verkoper. Door een aanbieding van een Verkoper te aanvaarden, stemt u ermee in gebonden te worden door de algemene voorwaarden van die aanbieding. De algemene voorwaarden gespecificeerd door de Verkoper zijn in alle gevallen geldig, tenzij ze deze Overeenkomst tegenspreken of schenden, illegaal, onredelijk of anderzijds moeilijk naleefbaar zijn (zoals bepaald naar eigen goeddunken van Paxful), of als beide gebruikers van de transactie ermee instemmen de algemene voorwaarden van zulke aanbieding te wijzigen. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AANBIEDING VAN DE VERKOPER ZORGVULDIG NA TE LEZEN EN ZE EXACT NA TE LEVEN. INDIEN U DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET AANBOD NIET VOLGT, ZAL UW BETALING NIET AANVAARD WORDEN. VOER NOOIT EEN BETALING UIT TENZIJ U ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN OPGESOMD IN DE AANBIEDING HEEFT OPGEVOLGD. ALS U EEN BETALING UITVOERT ZONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN TE VOLGEN, KAN PAXFUL U NIET ONDERSTEUNEN BIJ EEN GESCHILLENPROCES OM UW BETALING TERUG TE KRIJGEN.
   3. Betalingsverificatie en instructies geven over het ontgrendelen van digitale valuta uit Paxful-escrow zijn de verplichtingen van de verkoper en niet die van Paxful. Als de verkoper de digitale valuta niet aan u vrijgeeft na correcte voltooiing van de algemene voorwaarden van de verkoper, rapporteer dit probleem dan snel via de geschillenknop in de trade chat van de aanbieding. De ondersteuningsservice van Paxful zal het geschil beoordelen en oplossen. Het oplossingsproces voor geschillen wordt verder omschreven in “Sectie 8 – Transacties betwisten via het oplossingsproces voor geschillen van Paxful.” Als u dit oplossingsproces voor geschillen niet volgt, zal Paxful u niet kunnen ondersteunen bij dit probleem.
  2. Digitale valuta verkopen

   Wanneer u digitale valuta verkoopt op de Paxful-marktplaats:

   1. Verkopers moeten de betaling verifiëren en verwerken in een redelijke en specifieke tijdsperiode zoals gespecificeerd in de voorwaarden van de aanbieding. Wanneer de koper de betaling verricht heeft in overeenstemming met de voorwaarden van de aanbieding is het uw volledige verantwoordelijkheid en plicht om de betaling snel te verifiëren en te verwerken en de digitale valuta dan te ontgrendelen uit de Paxful-escrow en vrijgeven aan de koper. Als u de instructies van de aanbieding niet volgt, heeft u mogelijk geen recht op teruggave van uw vastgehouden digitale valuta.
   2. Als verkoper aanvaardt u alle risico’s en aansprakelijkheden voor schendingen van deze overeenkomst die plaatsvonden tijdens de verkoop van digitale valuta. Het betalen van de verplichte belastingen is uw verantwoordelijkheid. Paxful rekent u een vergoeding aan als de verkoper van de digitale valuta voor het vasthouden van de Paxful-escrow tijdens een verkoop. Tenzij anders bepaald bij Paxful's enige en absolute goeddunken, zal Paxful geen verliezen vergoeden aan de verkoper, ongeacht of dat door een schending van deze overeenkomst, fraude of een andere oorzaak komt en onze kosten zullen in geen enkel geval terugbetaald worden.
   3. Elke ontvangen betaling moet volledig verwerkt en bevestigd worden zoals door u ontvangen voor u de digitale valuta vrijgeeft uit de Paxful-escrow. Paxful is niet verantwoordelijk voor uw verliezen als u de digitale valuta voortijdig vrijgeeft voordat de betaling volledig geverifieerd en ontvangen werd door u. U moet oplettend en responsief zijn ten opzichte van uw koper. U moet inactieve aanbiedingen deactiveren.
   4. Elke advertentie voor uw eigen website op enig deel van de Paxful-marktplaats (zoals uw bio, aanbiedingsvoorwaarden of trade chat) die het mogelijk maakt om digitale valuta's buiten de diensten van Paxful te kopen of verkopen is strikt verboden. In beperkte gevallen kan het toegestaan worden uw website te delen die enkel gecreëerd werd zodat de verkoper de betaling kan ontvangen om zo de transactie te voltooien (bv. verwerking van debiet-/kredietkaart door vertrouwde derde partij) in de transactie-instructies; indien het gebruik van zulke externe websites duidelijk gemaakt wordt in de voorwaarden van de aanbieding en zulke websites mogen geen andere advertenties of uw contactinformatie bevatten.
  3. Naleving

   1. Paxful en de diensten zijn niet verbonden met of geassocieerd met, noch goedgekeurd of gesponsord door een derde partij, waaronder maar niet beperkt tot een uitgever van cadeaubonnen. Handelsmerken, merken en andere identificators zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Paxful en zijn diensten worden op geen enkele manier goedgekeurd of gesponsord door, en zijn niet geassocieerd of verbonden met zulke eigenaars.
   2. Paxful is geen geregistreerde verkoper of uitgever van cadeaubonnen. Alle cadeaubonnen die u rechtstreeks van een gebruiker van de Paxful-marktplaats ontvangt, zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van de externe handelaar waarbij deze ingeruild kunnen worden (“Uitgever”). Paxful is niet verantwoordelijk voor de handelingen of weglatingen van een uitgever of enige kosten, vervaldata, boetes of algemene voorwaarden verbonden met de cadeaubon van de uitgever die ontvangen werd via de Paxful-marktplaats. Door een cadeaubon te ontvangen van een gebruiker erkent u dat u de algemene voorwaarden van de cadeaubon gelezen heeft en verklaart u tegenover Paxful dat u in aanmerking komt om zulke cadeaubonnen te gebruiken volgens de algemene voorwaarden van de uitgever van de cadeaubon of volgens toepasbare wetgeving.
   3. TUSSENHANDEL OF HERVERKOOP VAN CADEAUBONNEN IS TEN STRENGSTE VERBODEN OP ONZE WEBSITE EN MARKTPLAATS. U MOET DE RECHTMATIGE EIGENAAR ZIJN VAN DE CADEAUBON EN OP VERZOEK VAN PAXFUL STEMT U ERMEE IN PAXFUL GELDIG BEWIJS VAN EIGENDOM VAN UW CADEAUBON TE LEVEREN (ZOALS EEN ONTVANGSTBEWIJS). PAXFUL MAAKT GEEN AANSPRAAK, VERKLARING OF GARANTIE OP OF DAT BETAALWIJZEN VAN DERDE PARTIJEN OP DE WEBSITES TRANSACTIES MOGELIJK MAKEN VIA DE DIENSTEN VAN PAXFUL OF DAT BETAALWIJZEN VAN DERDE PARTIJEN OP ONZE WEBSITE ONZE DIENSTEN ONDERSTEUNEN OF ERDOOR ONDERSTEUND WORDEN. U MAG GEEN BETAALWIJZEN VAN DERDE PARTIJEN GEBRUIKEN VOOR PAXFUL INDIEN ZULKE DERDE PARTIJ DAT NIET TOESTAAT
   4. U BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK OM ALLE WETTEN EN REGELGEVINGEN NA TE LEVEN VAN HET/DE RECHTSGEBIED(EN) WAARIN UW TRANSACTIE PLAATSVINDT.
   5. Alle transacties moeten op Paxful worden uitgevoerd. Het verwerken van transacties buiten het Paxful-platform of het uitwisselen van externe contactgegevens is ten strengste verboden.
  4. Overdrachtbeperkingen. We kunnen, naar eigen goeddunken, beperkingen opleggen op de grootte, wijze of het type van een voorgestelde overdrachtransactie, zoals een beperking op de totale hoeveelheid digitale valuta die verkocht mogen worden.
  5. Geen garantie. Paxful garandeert niet dat u digitale valuta zult kunnen verkopen op de marktplaats. De handeling van het kopen of verkopen van digitale valuta via de Paxful-marktplaats garandeert niet dat u op een later moment digitale valuta's zult kunnen verkopen of kopen op de marktplaats.
  6. Relatie. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om of zal een partnerschap, samenwerkingsverband, agentschap, consultancy of vertrouwensband (te) creëren en u en Paxful zullen onafhankelijke uitvoerders zijn.
  7. Accuraatheid van informatie. U verklaart en garandeert dat alle informatie die u deelt via de Diensten accuraat en volledig is. U aanvaardt en erkent dat Paxful niet verantwoordelijk is voor fouten of weglatingen die u maakt in verband met een transactie geïnitieerd via de Diensten, bijvoorbeeld, als u een walletadres fout overtypt of op een andere manier incorrecte informatie deelt. We moedigen u ten sterkste aan om uw transactiegegevens zorgvuldig te bekijken voordat u ze voltooit via de Diensten.
  8. Geen annulaties of wijzigingen; walletactiviteiten. Wanneer de transactiegegevens ingediend zijn bij het digitale valutanetwerk via de diensten, kan Paxful u niet helpen bij het annuleren of op een andere manier wijzigen van uw transactie. Paxful heeft geen controle over digitale valutanetwerken en beschikt niet over de mogelijkheid om annulatie- of wijzigingsverzoeken mogelijk te maken. Paxful slaat geen vastgehouden digitale valuta op. Digitale valuta's worden altijd opgeslagen op hun respectievelijke netwerken en blockchains. Alle transacties met digitale valuta vinden plaats binnen het netwerk van de digitale valuta, niet op Paxful. Er is geen garantie dat de transactie verwerkt zal worden op het netwerk van de digitale valuta. Paxful behoudt zich het recht voor om te weigeren een transactie te verwerken indien dat vereist wordt door de wet of als we vinden dat de transacties de algemene voorwaarden van deze overeenkomst schenden. Bij deze aanvaardt en erkent u dat u de volledige verantwoordelijkheid draagt voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen uw wallet en aanvaardt u alle risico’s op geautoriseerde of niet-geautoriseerde toegang tot uw wallet, voor zover toegestaan door de wet.
  9. Belastingen. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke, indien van toepassing, belastingen van toepassing zijn op de transacties waarvoor u transactiegegevens heeft ingediend via de Diensten en het is uw verantwoordelijkheid om de juiste belasting te rapporteren en over te maken aan de juiste belastingdienst. U stemt ermee in dat Paxful niet verantwoordelijk is om te bepalen of er belastingen van toepassing zijn op uw digitale valutatransacties of voor het verzamelen, rapporteren, aftrekken of overmaken van belastingen die voortkomen uit digitale valutatransacties.
  10. Gebruikersreputatie. Wanneer u deelneemt aan een transactie laten we andere gebruikers feedback geven over hun interactie met u. We laten gebruikers ook rapporten indienen als ze geloven dat u deze Overeenkomst op welke manier dan ook geschonden heeft. Deze rapporten zijn vertrouwelijk, maar we kunnen ze gebruiken in verband met een geschil zoals omschreven in Sectie 8.
  11. Transactiegeschiedenis. U kunt uw transactiegeschiedenis zien in uw Account. U stemt ermee in dat het nalaten van de Diensten om zulke informatie te leveren geen afbreuk doet aan de voorwaarden van zulke transactie of die voorwaarden ongeldig maakt.
  12. Paxful Pay. Paxful heeft sommige verkopers de bevoegdheid gegeven om Paxful als betaalwijze voor de aankoop van goederen en diensten online goed te keuren (de “Geautoriseerde handelaars”). U kunt een geautoriseerd handelaar betalen door de optie “Paxful Pay” te kiezen bij het afrekenen of op het moment van betaling. Paxful Pay zal u naar onze marktplaats leiden om de beschikbare digitale valuta in uw account te gebruiken of om u te verbinden met een verkoper. Als u digitale valuta van een verkoper koopt om de transactie te voltooien, zullen de voorwaarden uiteengezet in sectie 7.1 van deze overeenkomst van toepassing zijn.
  13. Handelsgoederen. Paxful is niet verantwoordelijk voor goederen of diensten die u koopt van een Gemachtigd handelaar via uw account of het Paxful Pay-product. Als u een geschil heeft met een Gemachtigd handelaar moet u dit geschil rechtstreeks met die Gemachtigde handelaar oplossen.
  14. Retour, terugbetalingen. Wanneer u goederen of diensten van een derde partij koopt via uw Account, is dit finaal. We verwerken geen retour of terugbetalingen. Een Gemachtigd handelaar kan u een retour, winkelkrediet of een cadeaubon aanbieden naar eigen goeddunken en in overeenstemming met het beleid.
  15. Paxful vraagt vergoedingen voor Diensten, toepasbare vergoedingen zullen aan u getoond worden voordat u een Dienst gebruikt waarvoor er een vergoeding aangerekend wordt. Zie “Paxful-vergoedingen” voor meer details. Onze vergoedingen kunnen veranderen en Paxful behoudt zich het recht voor om de prijzen en vergoedingen op elk moment aan te passen.
 8. TRANSACTIES BETWISTEN VIA HET OPLOSSINGSPROCES VAN PAXFUL VOOR GESCHILLEN

  1. Transacties betwisten. In de meeste gevallen wordt een geschil het snelst opgelost wanneer verkopers en kopers communiceren en samen bekijken wat er gebeurd is en tot een oplossing komen. Wanneer een koper en verkoper niet tot een goede oplossing komen, kan het ondersteuningsteam van Paxful (“Paxful-ondersteuning”) helpen. Elke partij kan het oplossingsproces voor geschillen opstarten (“betwiste transactie” of “geschil”) met betrekking tot een transactie. Geschillen kunnen enkel opgestart worden voor transacties die gemarkeerd zijn als volledig betaald door de koper. Transacties die niet gemarkeerd zijn als volledig betaald door de koper, geannuleerd zijn door de koper, automatisch geannuleerd zijn door het vervallen van het tijdsframe aangeduid in de aanbieding, al betwist en opgelost zijn, of waar de verkoper de digitale valuta vrijgegeven heeft aan de koper. Deze gebeurtenissen kunnen in het algemeen niet betwist, ongedaan gemaakt of gewijzigd worden.
  2. Oplossingsproces voor geschillen. Hieronder vindt u de stappen die Paxful-ondersteuning onderneemt in het geval van een geschil.

   1. Opstart

    U kan een geschil opstarten door in te loggen in uw Paxful-account, de transactie die u wilt betwisten te openen en de “geschillenknop” te selecteren. De “geschillenknop” zal enkel actief zijn als de transactie gemarkeerd is als volledig betaald door de Koper. Wanneer u een geschil opstart, selecteert u het type geschil van de aanwezige opties en omschrijft u het probleem waarvoor u een geschil opstart.

    De opties die u kunt gebruiken om een geschil te omschrijven als u een Verkoper bent, zijn als volgt:

    • Coinlocker (d.w.z. een niet-responsieve Koper) – de Koper heeft de transactie gemarkeerd als volledig betaald, maar antwoordt niet en is inactief.
    • Betalingsprobleem – de Koper is actief en heeft geprobeerd te betalen, maar er zijn problemen met de betaling.
    • Andere – een open optie waar u het probleem dat het geschil veroorzaakt kunt omschrijven. De Koper zal uw beschrijving kunnen zien.

    De opties die u kunt gebruiken om een geschil te omschrijven als u een Koper bent, zijn als volgt:

    • Niet-responsieve verkoper – u heeft betaald, maar de verkoper is inactief en antwoordt niet.
    • Betalingsprobleem – u heeft de betaling uitgevoerd, maar de verkoper claimt dat er problemen met de betaling zijn en weigert de digitale valuta vrij te geven.
    • Andere – een open optie waar u het probleem dat het geschil veroorzaakt kunt omschrijven. De Verkoper zal uw beschrijving kunnen zien.
   2. Melding

    Wanneer een geschil ingediend is, zal Paxful-ondersteuning de andere partij verwittigen door een e-mail en boodschap te sturen via de functie transactiechat die beschikbaar is voor Kopers en Verkopers in de Marktplaats om te partij op de hoogte te brengen over het feit dat er een geschil opgestart werd. Indien een van uw transacties betwist wordt, zal Paxful-ondersteuning u vertellen welke transactie betwist wordt en waarom.

   3. Antwoord

    Bekijk het geschil en geef Paxful-ondersteuning een uitleg over wat er gebeurd is. Geef indien mogelijk ook bewijs om uw uitleg te ondersteunen, zoals een betalingsbewijs, bewijs van eigendom of bewijs dat u de betaling wel of niet ontvangen heeft.

   4. Paxful-beoordeling

    Betwiste transacties zullen onderzocht worden door Paxful-ondersteuning en er zal een besluit gemaakt worden op basis van het bewijs dat door beide partijen ingediend werd. Paxful-ondersteuning lost geschillen op door verschillende factoren te evalueren, zoals hieronder omschreven in Sectie 8.

  3. Geschillenbeoordeling. Tijdens een geschillenbeoordeling kan Paxful-ondersteuning u instructies geven die u moet volgen. Die instructies kunnen vereisen dat u bijkomend bewijs indient, zoals bijkomende ID-verificatie, betalingsbewijs, foto-, audio- of videobewijs, of andere documenten die Paxful relevant acht en kan u vereisen zulk bewijs in te dienen binnen een gespecificeerd tijdsframe. Wanneer de instructies niet gevolgd worden, kan dat ertoe leiden dat het geschil in uw nadeel opgelost wordt. Paxful-ondersteuning zal gewoonlijk kennisgeving van zijn beslissing versturen via de functie transactiechat in de Marktplaats binnen 30 dagen na ontvangst van het geschil, maar in sommige omstandigheden kan dat langer duren.
  4. Niet-responsiviteit. Wanneer u betrokken bent bij een transactie is het belangrijk dat u actief en beschikbaar blijft vanaf het moment dat de transactie gestart wordt tot het moment dat de transactie voltooid, geannuleerd of opgelost wordt. Dat betekent dat u moet kunnen antwoorden op een verzoek van Paxful-ondersteuning over een betwiste transactie binnen de tijd gespecificeerd door Paxful-ondersteuning of u kunt als niet-responsief beschouwd worden en het geschil kan in uw nadeel opgelost worden.
  5. Terugboekingen. Een partij kan aanvullende risico’s lopen, afhankelijk van de gebruikte betaalwijze voor de transactie, zelfs als het oplossingsproces voor geschillen van Paxful oordeelt in het voordeel van die partij. Het oplossingsproces voor geschillen uiteengezet in deze Overeenkomst is onafhankelijk van rechtsmiddelen die een koper of verkoper heeft gebruikt via de betaalwijze voor een transactie. Paxful is niet verplicht terugboekingen op te starten of te verwerken en is niet aansprakelijk als een partij een transactie ongedaan maakt, terugboekt of op andere wijze betwist via een weg die beschikbaar is voor de partij via de betaalwijze gebruikt in de transactie, waaronder nadat een geschil afgerond is.
  6. Oplossen van geschillen. Een betwiste transactie wordt meestal opgelost doordat Paxful-ondersteuning de digitale valuta die betwist worden naar de koper of verkoper van de betwiste transactie verplaatst nadat het oplossingsproces voor geschillen compleet is.

   Hieronder vindt u een aantal situaties die u inzicht geven in hoe Paxful een betwiste transactie kan oplossen. Dit is geen allesomvattende lijst. De oplossing van een geschil zal beïnvloed worden door de specifieke feiten van het geschil en het bewijs ingediend door de gebruikers.

   Paxful-ondersteuning kan een geschil oplossen in het voordeel van de Koper wanneer aan ten minste één van de onderstaande criteria voldaan wordt:

   • De Koper heeft de betaling uitgevoerd volgens de initiële instructies van de Verkoper over de transactieaanbieding en de Koper heeft voldoende bewijs ingediend dat de betaling volgens deze instructies werd uitgevoerd. Het is een schending van deze Overeenkomst als een Verkoper een transactie weigert te voltooien nadat de Koper aan alle algemene voorwaarden voldoet die de Verkoper vermelde op het moment dat de Koper de transactie aanvaardde en ervoor heeft betaald.
   • De Verkoper is niet-responsief geworden en heeft geen antwoord gegeven dat volstond binnen het tijdskader gevraagd door Paxful-ondersteuning.
   • De betaling werd gemaakt aan een derde partij van de transactie of de betaling werd gemaakt aan een betalingsaccount dat niet geregistreerd is met de naam van de Verkoper.

   Paxful-ondersteuning kan een geschil oplossen in het voordeel van de Verkoper wanneer aan één van de onderstaande criteria voldaan wordt:

   • De Koper heeft geen betaling uitgevoerd, geen volledige betaling uitgevoerd of geen betaling uitgevoerd die overeenstemt met de initiële instructies gegeven door de Verkoper over de transactieaanbieding.
   • De betaling verricht door de Koper werd vastgehouden, opgeschort, bevroren of gestort door de betalingsprovider of -verwerker. Dit omvat situaties waarin de Koper een terugboeking heeft uitgevoerd of een betaling betwist heeft via zijn bank of uitgever van de betaalkaart.
   • De Koper is niet-responsief geworden en heeft geen antwoord gegeven dat volstond binnen het tijdskader gevraagd door Paxful-ondersteuning.
   • De betaling werd gemaakt door een derde partij van de transactie of de betaling werd gemaakt door een betalingsaccount dat niet geregistreerd is met de naam van de Koper.

   Indien de Koper of Verkoper van een betwiste transactie frauduleuze informatie of documenten indienen of valse verklaringen afleggen of op een andere manier misleidende tactieken gebruiken, kan het geschil onmiddellijk opgelost worden in het nadeel van zulke gebruiker en kan het account van zulke gebruiker onmiddellijk geschorst of opgeheven worden naar eigen goeddunken van Paxful-ondersteuning.

   In sommige situaties waarin geen van beiden partijen voldoet aan de criteria of het op een andere manier onduidelijk of onmogelijk is om te bepalen welke partij voldaan heeft aan de oplossingscriteria, kan Paxful naar eigen goeddunken besluiten om het geschil op te lossen door de betwiste digitale valuta gelijk of ongelijk te verdelen tussen de koper en de verkoper.

  7. Beroep. Indien u van mening bent dat de manier waarop Paxful een geschil opgelost heeft niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst, heeft u het recht om beroep aan te vragen. Om beroep aan te vragen moet u ons snel schriftelijk verwittigen via de klantenservice van Paxful, niet later dan 10 kalenderdagen nadat de kennisgeving over het besluit van Paxful-ondersteuning aan u bezorgd werd, en moet u ons voldoende details en bewijs geven dat uw verzoek ondersteunt. Uw beroep moet specifiek identificeren op welke manier u gelooft dat Paxful het geschil incorrect heeft opgelost volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst en bewijs van zulk incorrect besluit geven.

   Onthoud dat u zowel tijdens een geschillenproces als op elk moment dat u gebruik maakt van onze Diensten verplicht bent om een beleefde toon te gebruiken en respectvol te zijn ten opzichte van andere gebruikers en Paxful-ondersteuning. Zie in het algemeen "Sectie 13 - Verboden gebruik".

  8. Finaliteit. U erkent en stemt ermee in dat de beslissing van Paxful met betrekking tot een geschil sluitend, finaal en bindend is zoals omschreven in deze Overeenkomst. Paxful zal geen aansprakelijkheid dragen ten opzichte van een Koper of Verkoper in verband met de beslissingen.
 9. VERGOEDINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN PAXFUL-DIENSTEN

  1. Het aanmaken van een wallet is gratis. Paxful vraagt vergoedingen voor Diensten, toepasbare vergoedingen zullen aan u getoond worden voordat u een Dienst gebruikt waarvoor er een vergoeding aangerekend wordt. Zie “Paxful-vergoedingen” voor meer details. Onze vergoedingen kunnen veranderen en Paxful behoudt zich het recht voor om de prijzen en vergoedingen op elk moment aan te passen.
 10. GEEN RECHT OP HET ANNULEREN VAN DIENSTEN OF MINERS-FEES

  1. Als u gebruik maakt van een Dienst waarop een vergoeding van toepassing is of u een transactie initieert met een miners-fee via de Diensten, zult u niet in aanmerking kommen voor een terugbetaling of vergoeding nadat u bevestigd heeft dat u verder wilt gaan met de Dienst of transactie.
 11. STOPZETTING VAN DIENSTEN

  1. We kunnen naar eigen goeddunken en zonder kosten voor u, met of zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment een deel van onze Diensten tijdelijk of permanent aanpassen of stopzetten.
 12. OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN DIENSTEN EN ACCOUNT; TOEGANG TOT UW WALLET BEPERKEN

  1. We mogen naar eigen goeddunken onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving: (a) uw toegang tot een deel van of de volledige Diensten opschorten, beperken of beëindigen (waaronder het beperken van toegang tot uw wallet), en/of (b) uw account deactiveren of annuleren indien: (i) we hiertoe verplicht zijn volgens toepasbare wetgeving, een geldige dagvaarding, rechtsbevel of bindend bevel van een overheidsinstelling; (ii) we redelijkerwijs vermoeden dat u deze Overeenkomst heeft geschonden of zult schenden; (iii) indien het gebruik van uw account onderhevig is aan hangende geschillen, onderzoek of overheidsprocedures en/of we een verhoogd risico waarnemen op wettelijke of regelgevende niet-naleving verbonden aan de activiteit van uw account; (iv) onze servicepartners uw gebruik niet kunnen ondersteunen; (v) u een handeling onderneemt die wij beschouwen als het omzeilen van onze controle en procedures of (vi) we denken dat dit noodzakelijk is om ons, onze gebruikers, waaronder u, of onze werknemers te beschermen voor gevaar of verliezen. Indien we onze rechten uitoefenen om uw toegang tot de Diensten te beperken of weigeren, zullen we niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van onze weigering van uw toegang tot de Diensten, waaronder vertragingen, schade of ongemakken die u als gevolg daarvan kunt ondervinden.
  2. Indien we om welke reden dan ook uw account schorsen of sluiten of uw gebruik van de diensten beëindigen of de toegang tot uw wallet beperken, zullen we proberen u van onze handelingen op de hoogte te brengen tenzij dit verboden wordt door een rechtsbevel of een ander juridisch proces. U ERKENT DAT ONZE BESLISSING OM BEPAALDE HANDELINGEN TE ONDERNEMEN, WAARONDER HET BEPERKEN VAN TOEGANG TOT, SCHORSEN VAN, OF SLUITEN VAN UW ACCOUNT OF WALLET GEBASEERD KAN ZIJN OP VERTROUWELIJKE CRITERIA DIE ESSENTIEEL ZIJN VOOR ONZE PROTOCOLLEN VOOR RISICOMANAGEMENT EN BEVEILIGING. U STEMT ERMEE IN DAT PAXFUL NIET VERPLICHT IS OM DE DETAILS VAN ZIJN PROCEDURES VOOR RISICOMANAGEMENT EN BEVEILIGING MET U TE DELEN. In het geval dat we uw account of de toegang tot uw wallet schorsen, zullen we de schorsing zo snel mogelijk opheffen van zodra de redenen voor de schorsing niet langer bestaan, maar we zijn niet verplicht om u te informeren wanneer (indien ooit) zulke schorsing opgeheven zal worden.
  3. Als u digitale activa in uw Paxful-wallet bewaart en er is geen activiteit op uw rekening geweest gedurende een door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven periode, kunnen wij worden verplicht om dergelijke resterende digitale activa op uw rekening te melden als niet-opgeëiste eigendom in overeenstemming met wetten inzake verlaten eigendommen en erfloze nalatenschap. Als dit gebeurt, zullen we redelijke inspanningen leveren om u schriftelijk op de hoogte te stellen. Als u niet binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van een dergelijke melding reageert, of als dit anderszins wettelijk verplicht is, kunnen wij verplicht worden om dergelijke digitale activa als niet-opgeëiste eigendom aan het toepasselijke rechtsgebied te leveren. Wij behouden ons het recht voor om de kost voor tijdelijke inactiviteit of andere administratieve kosten in mindering te brengen op dergelijke niet-opgevraagde digitale activa, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 13. VERBODEN GEBRUIK

  1. Wanneer u toegang verkrijgt tot onze Diensten of ze gebruikt, stemt u ermee in dat u de Diensten zult gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden in deze Overeenkomst (waaronder het Privacybeleid) en geen onwettelijke handelingen zult uitvoeren en dat u volledig verantwoordelijk bent voor uw gedrag tijdens het gebruik van onze Diensten. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande stemt u ermee in dat u niet:
   1. onze Diensten zult gebruiken op een manier die het gebruik van de Diensten door andere gebruikers kan verstoren, storen of negatief beïnvloeden of onmogelijk maken of op een manier die de werking van de Diensten op enige manier kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten;
   2. deelnemen aan een activiteit die een wet, statuut, verordening of regel overtreedt of helpt overtreden, programma's gebruikt in landen waar we zaken voeren stoort of waarbij inkomsten van onwettelijke activiteit betrokken zijn; onwettelijke materialen of informatie zult publiceren, verdelen of verspreiden;
   3. de toegang tot of het gebruik van onze Diensten door een andere gebruiker niet zult storen; andere gebruikers geen schade zult berokkenen, niet zult misbruiken, afpersen, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderzijds de wettelijke rechten zult schenden van andere gebruikers (zoals, maar niet beperkt tot privacyrechten, publiciteits- en intellectuele eigendomsrechten); haat, racisme of gewelddadige handelingen tegenover anderen niet zult aanmoedigen, mogelijk maken, promoten, aanmoedigen of hier niet mee zult dreigen; informatie over gebruikers niet zult oogsten of op andere manier verzamelen van onze Website;
   4. betrokken zult zijn bij activiteiten om fraude te plegen tegen Paxful of onze gebruikers, om Paxful of onze gebruikers te schaden of op andere manier schade te berokkenen; of valse, inaccurate, misleidende of bedrieglijke informatie zult geven aan Paxful of een andere gebruiker in verband met onze Diensten of op andere manier gegeven of gevraagd in overeenstemming met deze Overeenkomst;
   5. zorgen voor een virus, Trojaans virus, worms, logische bommen of ander schadelijk materiaal op de diensten; robot, spider, crawler, scraper of ander geautomatiseerd middel of interface gebruikt dat wij niet voorzien hebben om toegang te krijgen tot onze diensten of om informatie te op te vragen; wanneer u probeert filtertechnieken voor inhoud die we gebruiken te omzeilen of proberen toegang te krijgen tot een dienst of gebied van onze diensten waarvoor u niet gemachtigd bent voor toegang; of plaatsing op de marktplaats van Paxful van een andere advertentie of promotie zult maken die het kopen of verkopen van digitale valuta buiten de diensten van Paxful faciliteert;
   6. zult deelnemen aan transacties met items die een copyright, handelsmerk, publiciteitsrecht of privacyrecht of een ander wettelijk eigendomsrecht schenden of overtreden, of andere gelicentieerde materialen zonder de gepaste machtiging van de houder van de rechten; gebruik zult maken van intellectueel eigendom, naam of logo van Paxful, waaronder het gebruik van handel- of servicemerken van Paxful, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of op een manier die op een andere wijze Paxful of het Paxful-merk schaadt; een handeling zult ondernemen die een onjuiste toestemming van of affiliatie met Paxful impliceert; of een externe applicatie zult ontwikkelen die met onze Diensten interageert zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; of
   7. een derde partij zult aanmoedigen of aanzetten tot deelname aan een van de activiteiten verboden volgens deze Sectie 13.
 14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  1. We bieden u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, onderhevig aan de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten, Website en gerelateerde inhoud, materialen, informatie (gezamenlijk “de Content”), enkel voor de doeleinden van tijd tot tijd door Paxful goedgekeurd. Elk ander gebruik van de Website of Content is uitdrukkelijk verboden en alle andere rechten, titels en belangen in de Diensten, Website of Content is het exclusieve eigendom van Paxful. U stemt ermee in dat u geen gedeeltelijke of volledige Content zult kopiëren, doorgeven, verdelen, verkopen, licentiëren, reverse-engineeren, aanpassen, publiceren of dat u niet zult deelnemen aan de verkoop ervan, of afgeleide werken ervan creëren of op enige andere manier een deel van de Content te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paxful. U mag geen handelsmerken, geregistreerde merken, logo’s of enig deel van het intellectuele eigendom van Paxful kopiëren, imiteren of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paxful.
  2. Hoewel we proberen accurate en tijdige informatie te geven op de Paxful-website, kan het zijn dat onze website (waaronder, zonder beperkingen, de content) niet helemaal volledig, accuraat of bijgewerkt is en kan deze ook technische fouten of typfouten bevatten. In een poging om u zo volledig en accuraat mogelijke informatie te blijven geven, kan informatie van tijd tot tijd gewijzigd of geüpdatet worden zonder kennisgeving, waaronder zonder beperkingen informatie met betrekking tot onze beleidslijnen, producten en diensten. Dienovereenkomstig moet u alle informatie verifiëren voordat u erop vertrouwt en alle beslissingen gebaseerd op informatie op de website van Paxful zijn uw volledige verantwoordelijkheid en we zullen niet aansprakelijk zijn voor zulke beslissingen. Informatie voorzien door derde partijen dient enkel voor informatieve doeleinden en Paxful doet geen verklaringen of maakt geen garanties over de nauwkeurigheid. Links naar extern materiaal (waaronder zonder beperkingen websites) kunnen gegeven worden omdat ze handig zijn, maar ze worden niet door ons beheerst. U erkent en stemt ermee in dat we niet verantwoordelijk zijn voor enig aspect van de informatie, inhoud of diensten omvat in materialen of websites van derde partijen die toegankelijk zijn of waarnaar gelinkt wordt op onze website.
 15. FEEDBACK EN INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

  1. Paxful is steeds op zoek naar manieren om zijn Diensten en de Website te verbeteren. Indien u ideeën of suggesties heeft over verbeteringen of toevoegingen aan de Diensten of de Website, hoort Paxful ze graag; elke inzending is echter onderhevig aan de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst.
  2. In geen enkel geval zal een mededeling van een idee of feedback of ander gerelateerd materiaal aan Paxful of een dochter- of vaderonderneming of een van de directeurs, managers, leden, aandeelhouders, werknemers en agenten of een erfgenaam, opvolger, vertegenwoordiger en aangewezene (elk een “Paxful-partij” en gezamenlijk, de “Paxful-partijen) onderhevig zijn aan verplichtingen op vlak van vertrouwelijkheid of verwachting van vergoeding.
  3. Door een idee of feedback of gerelateerd materiaal in te dienen dat onderhevig is aan intellectuele eigendomsrechten (het “Werk”) van Paxful of een Paxful-partij, geeft u Paxful, met betrekking tot het ingediende Werk, een niet-exclusieve, permanente, wereldwijde royaltyvrije licentie om alle inhoud van zulke ideeën en feedback voor welk doel dan ook te gebruiken. Daarnaast doet u afstand van morele rechten tot de mate waarin toegestaan volgens de wetten van de Verenigde Staten die u kunt hebben over het Werk en verklaart en garandeert u aan zulke Paxful-partij dat het Werk origineel van u is, dat niemand anders rechten heeft over het Werk en dat alle Paxful-partijen het Werk mogen implementeren en gerelateerd materiaal mogen gebruiken zoals ze wensen, zoals geleverd of aangepast door een Paxful-partij, zonder royalties of zonder het verkrijgen van toestemming of licenties van een derde partij.
  4. U aanvaardt verder dat Paxful een van de Paxful-partijen licentie mag geven om het Werk en materiaal dat u heeft ingediend op welke manier dan ook mag gebruiken.
  5. We hebben het recht om een post van u op onze Website naar eigen goeddunken te verwijderen, zonder waarschuwing of opgave van redenen.
 16. HOE KUNT U ONS CONTACTEREN

  We raden aan dat u onze FAQ-pagina bezoekt voordat u contact met ons opneemt. Indien de FAQ-pagina de informatie die u zoekt niet bevat, biedt Paxful 24/7-ondersteuning. U kunt contact met ons opnemen via onze ondersteuningswidget op de FAQ-pagina.

 17. OVERMACHT

  1. We zullen niet aansprakelijk zijn voor vertragingen, prestatiefalen of verstoring van Diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een omstandigheid die niet in onze redelijke controle valt, waaronder, maar niet beperkt tot ernstige marktvolatiliteit, een vertraging of falen door overmacht, handeling van burgerlijke of militaire instanties, handelingen van terroristen, civiele onrust, oorlog, stakingen of andere arbeidsdisputen, brand, verstoring van telecommunicatie- of internetdiensten of diensten van netwerkproviders, falen van apparatuur en/of software, andere catastrofes of voorvallen die buiten onze redelijke controle vallen en dit zal de geldigheid en uitoefenbaarheid van overblijvende bepalingen niet beïnvloeden.
 18. AARD VAN DE OVEREENKOMST

  1. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Paxful met betrekking tot het onderwerp van de algemene voorwaarden in deze Overeenkomst en deze Overeenkomst annuleert en overheerst alle voorgaande overeenkomsten tussen u en Paxful over dat onderwerp. U mag geen rechten of verplichtingen toewijzen aan deze Overeenkomst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.