Påminnelse til selgere om tjenestevilkår

Selgerens tjenestevilkår er kun ment å være en forkortet henvisning for selgeren, og erstatter på ingen måte Paxfuls vilkår for bruk.

Husk at du godtar følgende vilkår når du velger å foreta handler på Paxful.

 1. Som selger godtar du all risiko og ansvar for eventuelt bedrageri som oppstår gjennom salg av dine digitale eiendeler.
 2. Paxful har retten til å ikke refundere eventuelle tapte midler som oppstår grunnet svindel eller betalinger som er gjort til vårt escrow-gebyr.
 3. Alle skatteinnbetalinger er selgerens ansvar.
 4. For å rapportere et problem med en handel, må du inngå en tvist og vente på en moderator.
 5. Paxful er ikke ansvarlig i tilfeller hvor du frigir de digitale eiendelene før betalingen er sluttført.
 6. Følgende handlinger er ikke tillatt på Paxful og kan resultere i at kontoen din blir utestengt:
  1. Videresalg av gavekort
  2. Deling av kontaktopplysninger utenfor escrow i en handel
  3. Handel utenfor escrow
  4. Å ikke svare – selgere forventes å svare med en gang
  5. Grov språkbruk
  6. Etterlikne en moderator
  7. Opprette duplikatkontoer (uten tillatelse)
  8. Forhandling
  9. Å låse mynter med vilje
  10. Andre former for bedragersk aktivitet