Affiliate-programmet har blitt midlertidig stoppet mens vi gjør endringer for å skape et rettferdig og bærekraftig program for Paxful-fellesskapet. Få vite mer here.

Tjenestevilkår for affiliateprogrammet

Ikrafttredelsesdato: 21. oktober 2019

Takk for at du registrerte deg som medlem av Paxfuls affiliateprogram. Informasjonen du ga til Paxful som en del av registreringsprosessen vil bli lagret og håndtert av Paxful i samsvar med EUs generelle databeskyttelsesforordning («GDPR»). Paxfuls GDPR-kompatible personvernerklæring ble akseptert av deg som en del av affiliate-registreringsprosessen.

Ved å fortsette å bruke Paxful-nettstedet (enten som affiliate eller på annen måte), vil du bli ansett som å ha godtatt og akseptert personvernerklæringen, inkludert det som fra tid til annen kan endres, suppleres eller på annen måte modifiseres. Den nåværende versjonen av vår personvernerklæring kan fås tilgang til fra hjemmesiden i dette nettstedet eller ved å trykke på denne lenken: https://paxful.com/privacy. For å unngå tvil, vær oppmerksom på at visse kontoopplysninger kan deles med dine affiliates som en del av din deltakelse i affiliate-programmet, inkludert, men ikke begrenset til, stedinformasjon og kontoaktivitet.

Følgende er vilkårene og betingelsene som gjelder for affiliate-programmet. Paxful forbeholder seg retten (etter eget skjønn og uten forvarsel) til å: (a) når som helst og fra tid til annen endre noen eller alle disse vilkårene og betingelsene, inkludert (men ikke begrenset til) ved å endre provisjonsutbetalingsprosentene som er beskrevet nedenfor, (b) suspendere eller avbryte affiliate-programmet, og/eller (c) suspendere eller permanent deaktivere din affiliate- og Paxful-konto hvis du deltar i visse atferder som er beskrevet nedenfor.

Som affiliate har du muligheten til å introdusere tredjeparter til Paxfuls bitcoin-markedsplass og tjene provisjon basert på BTC-handler som de gjør på plattformen vår. Paxful utbetaler alle affiliates provisjon utelukkende i BTC.

Affiliate-programmet er strukturert som et program med to nivåer, og gjelder kun for førstegangs tredjepartsbrukere:

 • Henviser på nivå 1
  En henviser på nivå 1 er en tredjepart som registrerer seg for å bruke Paxfuls bitcoin-markedsplass via den unike registreringslenken som Paxful ga deg da du registrerte deg for affiliate-programmet.
 • Henviser på nivå 2
  En henviser på nivå 2 er en tredjepart som registrerer seg for å bruke Paxfuls bitcoin-markedsplass via den unike registreringslenken som Paxful har gitt til din nivå 1-henviser.

Betalbar provisjon.

Med mindre annet er avtalt med Paxful, vil du tjene provisjon fra Paxful hver gang din nivå 1- eller nivå 2-henviser gjennomfører en «Kjøp»-transaksjon for BTC på Paxful.

Som du sikkert vet, belaster Paxful et escrow-gebyr i forbindelse med hver handel som fullføres på plattformen. Escrow-gebyret er når som helst og fra tid til annen underlagt endringer av Paxful. Du kan finne en forklaring på escrow-gebyret og den nåværende satsen ved å trykke på denne lenken: https://paxful.com/support/en-us/articles/360013609793-Paxful-fees

 • Når en henviser på nivå 1 fullfører en vellykket «Kjøp»-transaksjon for BTC på Paxful, vil Paxful kreditere din affiliate-lommebok med en sum (i BTC) som svarer til 50 % av det da gjeldende escrow-gebyret.
 • Når en henviser på nivå 2 fullfører en vellykket «Kjøp»-transaksjon for BTC på Paxful, vil Paxful kreditere din affiliate-lommebok med en sum (i BTC) som svarer til 10 % av det da gjeldende escrow-gebyret.
 • Hvis én av dine nivå 1-affiliates imidlertid utfører en «Kjøp»-transaksjon for BTC med en nivå 1-affiliate av et annet medlem i affiliate-programmet, vil hver av dere og det andre medlemmet dele provisjonen på 50 % likt.
 • På tilsvarende måte, hvis én av dine nivå 2-affiliates utfører en «Kjøp»-transaksjon for BTC med en nivå 2-affiliate av et annet medlem i affiliate-programmet, vil hver av dere og det andre medlemmet dele provisjonen på 10 % likt.
 • Når du kjøper fra eller selger til én av dine nivå 1- eller nivå 2-affiliates, vil du ikke tjene noe provisjon.

Provisjonen som du har tjent i forbindelse med en slik transaksjon vil typisk krediteres din affiliate-lommebok når en slik transaksjon fullføres. Hver gang en slik transaksjon fullføres suksessfullt, vil Paxful sende deg en bekreftelse på e-post. På denne måten kan du se affiliate-saldoen din vokse i instrumentpanelet ditt på Paxful.

I visse omstendigheter kan du også kvalifisere deg for å tjene et henvisningsgebyr hver gang din nivå 1- eller nivå 2-henviser fullfører en «Kjøp»-transaksjon for BTC på Paxful. For å avgjøre hvorvidt du kvalifiserer deg for å tjene gebyrer på «Selg»-transaksjoner for dine nivå 1- og 2-henvisere, kan du kontakte Paxfuls kundestøtte på [email protected]. Paxful forbeholder seg retten til å bestemme, etter eget skjønn, om du kan få lov eller ikke lov til å tjene henvisningsgebyrer for «Selg»-transaksjoner.

Uttak av provisjon.

Når saldoen i din affiliate-lommebok når minst $ 10 US (i daværende BTC-verdi), vil du kunne overføre hele saldoen til din BTC-lommebok på Paxful. Når saldoen på din affiliate-lommebok når en total verdi på $ 300, vil du bli bedt om å sende inn identitets- og adresseverifisering. Når du har gjort dette, står du fritt til å gjøre hva du vil med inntektene dine. Ved å gi oss denne eller annen informasjon som kan være nødvendig, bekrefter du at all informasjonen er sann, nøyaktig og ikke villedende. Du samtykker i å holde oss umiddelbart oppdatert hvis noe av informasjonen du oppgir endres. Du gir oss autorisasjon til å gjennomføre henvendelser, enten direkte eller gjennom tredjeparter som vi anser som nødvendige for å verifisere identiteten din eller beskytte deg og/eller oss mot svindel eller annen økonomisk kriminalitet, og for å iverksette tiltak som vi anser som nødvendige basert på resultatene av slike henvendelser. Når vi utfører disse henvendelsene, erkjenner og godtar du at dine personopplysninger kan bli utlevert til kreditthenvisnings- og svindelforebyggingsbyråer og byråer for økonomisk kriminalitet, og at disse byråene kan svare på våre henvendelser i sin helhet.

Tips: Vi foreslår at du selger bitcoin-inntjeningene dine på plattformen vår for ekstra fortjeneste.

Forbudte handlinger

Følgende er en representativ (men ikke uttømmende) liste over hvilke typer oppførsel og praksis som kan føre til at Paxful (som bestemt av Paxful sin eneste og absolutte vurdering) kan a) kansellere eller gjør krav på betaling av dine da opptjente (enten tatt ut eller ikke) provisjoner, og/eller (b) suspendere eller permanent deaktivere dine Affiliate- og Paxful-kontoer.

 • Bruk av spam til å tiltrekke parter til Paxful-plattformen.
 • Delta i ulovlige aktiviteter av noe slag, enten relatert til din bruk av Paxfuls plattform og tjenester eller ikke.
 • Å opprette ekstra kontoer på Paxful-plattformen som på noen måte drar nytte av Paxfuls affiliate-program. Du har kun tillatelse til å ha én konto, og du har ikke tillatelse til å selge, låne, dele eller på en annen måte gjøre kontoen din, eller opplysninger som gir tilgang til kontoen din, tilgjengelig til andre personer eller entiteter enn deg selv. Det er strengt forbudt å opprette falsk informasjon for kontoen din, forfalske opprinnelseslandet ditt eller oppgi falske identifikasjonsdokumenter.
 • Eventuelle brudd eller overtredelser som gjøres av deg eller dine representanter knyttet til noen av dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene og betingelsene.
 • Bruk av – i enhver form for reklame, eller andre medier, eller informasjon av noe slag som kommer fra deg, eller som du sprer eller på noen annen måte kontrollerer – ordene «pax» eller «paxful» eller andre ord som ser eller høres likt ut, merker eller betegnelser som Paxful anser å være forvirrende lik sitt varemerke PAXFUL.
 • Å være nedsettende, injurierende eller ærekrenkende (a) mot Paxful eller noen av dets styremedlemmer, ledere, ansatte, entreprenører, agenter eller representanter, eller (b) brukere av Paxful-plattformen, inkludert andre medlemmer av affiliate-programmet.
 • Å delta i aktiviteter som Paxful mener (i sin egen og absolutte vurdering) kan utsette det for juridisk, regulatorisk eller påtalemessig granskning i henhold til lovene, reglene eller forskriftene til en nasjon, multinasjonalt organ (inkludert EU), eller en annen jurisdiksjon eller statlig myndighet, inkludert, men ikke begrenset til ulovlig gambling, svindel, hvitvasking av penger eller terroraktiviteter.
 • Delta i ulovlige aktiviteter av noe slag, enten relatert til din bruk av Paxfuls plattform og tjenester eller ikke.
 • Oppgi falsk, feilaktig eller villedende informasjon.
 • Oppgi falsk, feilaktig eller villedende identitets- og adresseverifisering.
 • Oppfordre eller påvirke en tredjepart til å delta i noen av aktivitetene som er forbudt i henhold til dette avsnittet.

Intellektuelle eiendomsrettigheter

Med mindre annet er indikert av oss, er alle immaterielle rettigheter på nettstedet og i alt innhold som tilbys i forbindelse med våre tjenester eiendelen til Paxful eller våre lisensgivere eller leverandører og er beskyttet av gjeldende lover om immaterielle rettigheter. Vi gir ingen underforstått lisens for bruk av innholdet på nettstedet. Du kan ikke selge eller modifisere nettstedets materiale eller reprodusere, vise, offentlig utføre, distribuere eller på noen annen måte bruke materialet til noe offentlig eller kommersielt formål. Din bruk av materialet på et annet nettsted eller på en fildeling eller lignende tjeneste for ethvert formål er forbudt.

Du kan ikke kopiere materiale eller innhold som finnes på nettstedet eller som er tilgjengelig via nettstedet uten vår skriftlige tillatelse. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt for å bruke materialet på nettstedet, er i sin helhet forbeholdt Paxful.

Begrensning av ansvar/ansvarsfraskrivelse

Dette nettstedet og affiliate-programmet leveres «som det er» og «som tilgjengelig» for din informasjon og bruk uten representasjon eller godkjenning. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, gir vi ingen garantier av noe slag, verken uttrykt eller underforstått, i forbindelse til nettstedet eller affiliate-programmet, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier av tilfredsstillende kvalitet, funksjonalitet, egnethet for et bestemt formål, ikke-overtredelse, kompatibilitet, sikkerhet, nøyaktighet, vilkår eller fullstendighet, eller noen underforstått garanti som oppstår som følge av handel eller bruk.

Hvis og i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, er vi ikke ansvarlige for:

 • 1. eventuelle økonomiske tap (inkludert, uten begrensning, tap av inntekter, fortjeneste, kontrakter, business eller forventede besparelser);
 • 2. eventuelt tap av goodwill eller omdømme;
 • 3. eventuelle spesielle eller indirekte eller følgeskader, uansett hvordan de oppstår.

Skadesløsholdelse

Du samtykker i å holde Paxful, Inc. skadesløs (og hver av våre offiserer, styremedlemmer, medlemmer, ansatte, agenter og tilknyttede selskaper) fra ethvert krav, handling, skade, tap, kostnader eller utgifter, inkludert, men ikke begrenset til rimelige juridiske avgifter som oppstår som følge av eller relatert til: din bruk av, eller oppførsel i forbindelse med, vårt affiliate-program; eller brudd på disse vilkårene og betingelsene. I tillegg godtar du å være fullt ansvarlig for (og fullt ut holde oss skadesløs mot) alle krav, ansvar, skader, tap, kostnader og utgifter, inkludert juridiske avgifter, som vi har lidd og som følge av eller i forbindelse med brudd på vilkårene og betingelsene fra deg eller andre forpliktelser som påløper av oss som følge av din bruk av tjenestene og affiliate-programmet, eller bruk av en annen person som har tilgang til tjenestene ved hjelp av brukerkontoen din, enheten eller internett-kontoen din; eller brudd på noen lov eller rettigheter til en tredjepart.

Generelt

Disse vilkårene og betingelser og din bruk av nettstedet og affiliate-program skal styres av og tolkes i samsvar med amerikansk lov. Enhver tvist som oppstår i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene eller din bruk av nettstedet eller affiliate-programmet vil bli løst utelukkende i domstolene i USA. Ingenting i disse vilkårene og betingelsene skal anses å påvirke dine lovbestemte rettigheter i henhold til amerikansk lov. Hvis noen del av disse vilkårene og betingelsene holdes av en domstol i USA for å være ugyldig eller ikke kan håndheves helt eller delvis, skal gyldigheten eller gjennomførbarheten av de andre delene av disse vilkårene ikke påvirkes. Eventuelle overskrifter i disse vilkårene og betingelsene er kun til informasjonsformål og er ikke rettskraftige bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene.