The Affiliate Program has been temporarily paused as we make changes to create a fair and sustainable program for the Paxful community. Learn more here.

Partnerių programos paslaugos teikimo sąlygos

Įsigaliojimo data: 2019 m. spalio 21 d.

Dėkojame, kad užsiregistravote dalyvauti „Paxful“ partnerių programoje. Informaciją, kurią „Paxful“ pateikėte registruodamiesi, „Paxful“ saugos ir tvarkys laikydamasi Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR). Su BDAR nuostatas atitinkančia „Paxful“ privatumo politika sutikote registruodamiesi dalyvauti partnerių programoje.

Jei toliau naudosite „Paxful“ svetainę (dalyvaudami partnerių programoje ar kitaip), laikysime, kad sutikote ir priėmėte privatumo politiką, įskaitant nuostatas, kurios ateityje gali būti papildytos arba kitaip pakeistos. Dabartinę privatumo politikos versiją galima rasti šios svetainės pradžios puslapyje arba spustelėjus šią nuorodą: https://paxful.com/privacy. Siekiant išvengti abejonių, atminkite, kad jums dalyvaujant partnerių programoje su partneriais gali būti pasidalyta tam tikra sąskaitos informacija, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) vietos informaciją ir sąskaitos veiklą.

Toliau pateiktos partnerių programai taikomos sąlygos. „Paxful“ pasilieka teisę (vien tik savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo): a) keisti bet kurią ar visas šias sąlygas bet kuriuo metu ir periodiškai, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) toliau aprašytų komisinių išmokų procentų keitimą; b) sustabdyti arba atšaukti partnerių programą; c) sustabdyti jūsų partnerio ir „Paxful“ sąskaitos veikimą arba visam laikui ją išjungti, jei užsiimsite tam tikra toliau aprašyta veikla.

Kaip partneris turite galimybę trečiosioms šalims pristatyti „Paxful“ BTC prekyvietę ir gauti komisinių, apskaičiuojamų pagal jų BTC prekybos apimtis mūsų platformoje. Visus partnerių komisinius „Paxful“ išmoka tik BTC.

Partnerių programa sudaryta iš dviejų pakopų ir taikoma tik naujiems trečiųjų šalių naudotojams

 • 1 pakopos partneris
  1 pakopos partneris yra trečioji šalis, užsiregistravusi naudoti „Paxful“ BTC prekyvietę per unikalią registracijos nuorodą, kurią „Paxful“ suteikė jums, kai užsiregistravote partnerių programoje.
 • 2 pakopos partneris
  2 pakopos partneris yra trečioji šalis, užsiregistravusi naudoti „Paxful“ BTC prekyvietę per unikalią registracijos nuorodą, kurią „Paxful“ suteikė jūsų 1 pakopos partneriui.

Mokėtini komisiniai.

Jei su „Paxful“ nesusitarėte kitaip, iš „Paxful“ komisinį mokestį gausite kiekvieną kartą, kai jūsų 1 pakopos partneris arba 2 pakopos partneris įvykdys BTC pirkimo operaciją „Paxful“ platformoje.

Kaip žinote, sąlyginio deponavimo paslaugos mokestį „Paxful“ taiko kiekvienam jos platformoje atliktam sandoriui. Sąlyginio deponavimo paslaugos mokestį „Paxful“ gali bet kada ir periodiškai pakeisti. Sąlyginio deponavimo paslaugos mokesčio paaiškinimą ir dabartinę jo sumą sužinosite spustelėję šią nuorodą: https://paxful.com/support/en-us/articles/360013609793-Paxful-fees

 • Kai 1 pakopos partneris sėkmingai įvykdo BTC pirkimo operaciją „Paxful“ platformoje, į jūsų partnerio piniginę „Paxful“ perves BTC sumą, lygią 50 % tuo metu galiojusio sąlyginio deponavimo paslaugos mokesčio.
 • Kai 2 pakopos partneris sėkmingai įvykdo BTC pirkimo operaciją „Paxful“ platformoje, į jūsų partnerio piniginę „Paxful“ perves BTC sumą, lygią 10 % tuo metu galiojusio sąlyginio deponavimo paslaugos mokesčio.
 • Tačiau, jei jūsų 1 pakopos partneris įvykdys BTC pirkimo operaciją su kito partnerių programos nario 1 pakopos partneriu, kiekvienas iš jūsų ir tas kitas narys lygiomis dalimis pasidalysite 50 % komisinį mokestį.
 • Panašiai, jei jūsų 2 pakopos partneris įvykdys BTC pirkimo operaciją su kito partnerių programos nario 2 pakopos partneriu, kiekvienas iš jūsų ir tas kitas narys lygiomis dalimis pasidalysite 10 % komisinį mokestį.
 • Įvykdę pirkimo arba pardavimo operacijas su savo 1 pakopos partneriu ar 2 pakopos partneriu, komisinių negausite.

Jūsų komisiniai, skiriami už tokias operacijas, paprastai bus pervedami į jūsų partnerio piniginę iškart, kai tokia operacija sėkmingai įvykdoma. Kiekvieną kartą, kai tokia operacija įvykdoma sėkmingai, „Paxful“ išsiųs jums patvirtinimo el. laišką. Tokiu būdu „Paxful“ ataskaitų srityje galėsite stebėti augantį partnerio piniginės likutį.

Tam tikromis aplinkybėmis taip pat galite gauti partnerio mokestį, kuris pervedamas kiekvieną kartą 1 pakopos partneriui arba 2 pakopos partneriui sėkmingai įvykdžius BTC pardavimo operaciją „Paxful“ platformoje. Norėdami išsiaiškinti, ar galite gauti mokesčių už savo 1 pakopos partnerio ir 2 pakopos partnerio pardavimo operacijas, susisiekite su „Paxful“ pagalbos komanda adresu [email protected]. „Paxful“ pasilieka teisę vien savo nuožiūra nuspręsti, ar galite gauti partnerio mokesčių už pardavimo operacijas.

Komisinių išsiėmimas.

Kai partnerio piniginės likutis pasieks bent 10 USD vertės BTC sumą, visą likutį galėsite pervesti į savo „Paxful“ BTC piniginę. Kai bendra partnerio piniginėje sukaupta vertė pasieks 300 USD, turėsite pateikti tapatybės ir adreso patvirtinimo informaciją. Kai tai atliksite, su savo pajamomis galėsite daryti, ką panorėsite. Pateikdami mums šią ar bet kokią kitą informaciją, kurios gali prireikti, patvirtinate, kad visa informacija yra teisinga, tiksli ir neklaidinanti. Sutinkate iškart mus įspėti, jei jūsų pateikta informacija pasikeistų. Suteikiate mums leidimą teikti užklausas (tiesiogiai arba per trečiąsias šalis), kurios, mūsų manymu, yra reikalingos siekiant patvirtinti jūsų tapatybę, apsaugoti jus ir (arba) mus nuo sukčiavimo ar kitų finansinių nusikaltimų, ir imtis veiksmų, kurie, mūsų manymu, yra reikalingi atsižvelgiant į tokių užklausų rezultatus. Pripažįstate ir sutinkate, kad vykdydami tokias užklausas jūsų asmeninę informaciją galime atskleisti kredito informacijos teikimo bei kovos su sukčiavimu ar finansiniais nusikaltimais agentūroms ir kad šios agentūros į užklausas gali reaguoti atitinkamais veiksmais.

Naudingas patarimas: BTC pajamas rekomenduojame parduoti mūsų platformoje, kad gautumėte papildomo pelno.

Draudžiami veiksmai

Toliau nurodyti pavyzdiniai veiksmai (sąrašas neišsamus), dėl kurių „Paxful“ (vien tik savo nuožiūra) gali a) atšaukti ar atsiimti jūsų tuo metu gautus (išsiimtus arba ne) komisinius ir (arba) b) sustabdyti jūsų partnerio ir „Paxful“ sąskaitos (-ų) veikimą arba visam laikui ją (jas) išjungti.

 • Šlamšto siuntimas siekiant pritraukti šalis į „Paxful“ platformą.
 • Bet kokia nelegali veikla, susijusi arba nesusijusi su jūsų naudojamomis „Paxful“ platforma ir paslaugomis.
 • Papildomų sąskaitų, kurios gauna kokios nors naudos iš „Paxful“ partnerių programos, kūrimas „Paxful“ platformoje. Jums leidžiama turėti tik vieną sąskaitą ir neleidžiama parduoti, skolintis, dalytis ar kitaip pateikti savo sąskaitos arba kokių nors duomenų, reikalingų prieigai prie jūsų sąskaitos, kitiems žmonėms ar subjektams. Kurti klaidingą informaciją savo sąskaitoje, klastoti savo kilmės šalį ar teikti klaidingus identifikavimo dokumentus yra griežtai draudžiama.
 • Bet koks jūsų arba jūsų atstovų įsipareigojimų, apibrėžtų šiose sąlygose, pažeidimas.
 • „Pax“, „paxful“ arba panašiai atrodančių, skambančių ar kitų žodžių, ženklų arba žymenų, kurie, „Paxful“ manymu, yra klaidinančiai panašūs į prekės ženklą PAXFUL, naudojimas – bet kokia forma, bet kokios formos reklamoje, kitoje terpėje ar informacijoje, kurią jūs sukūrėte, platinate arba kitaip valdote.
 • Niekinimas, šmeižtas arba įžeidimai, nukreipti prieš a) „Paxful“ arba bet kurį jos vadovą, pareigūną, darbuotoją, rangovą, agentą ar atstovą arba b) „Paxful“ platformos naudotojus, įskaitant partnerių programos narius.
 • Veikla, kurią, „Paxful“ manymu (vien savo nuožiūra), gali tirti teisinės, reguliavimo institucijos arba prokuratūra, vadovaudamasi bet kurios valstybės, daugiataučio politinio junginio (įskaitant Europos Sąjungą) arba kitos jurisdikcijos ar vyriausybės įstatymais, taisyklėmis arba reglamentais, įskaitant nelegalų lošimą, sukčiavimą, pinigų plovimą arba teroristinę veiklą.
 • Bet kokia nelegali veikla, susijusi arba nesusijusi su jūsų naudojamomis „Paxful“ platforma ir paslaugomis.
 • Neteisingos, netikslios ir klaidingos informacijos pateikimas.
 • Neteisingos, netikslios ir klaidingos tapatybės bei adreso patvirtinimo informacijos pateikimas.
 • Trečiosios šalies raginimas arba skatinimas dalyvauti veikloje, kuri draudžiama pagal šį skyrių.

Intelektinės nuosavybės teisės

Jei nenurodėme kitaip, visos intelektinės nuosavybės teisės svetainėje ir bet koks kitas turinys, pateikiamas naudojantis mūsų paslaugomis, yra „Paxful“ arba jos licencijos išdavėjų ar tiekėjų nuosavybė, saugoma galiojančių intelektinės nuosavybės įstatymų. Nesuteikiame jokio numanomo leidimo naudoti svetainės turinį. Svetainės medžiagos negalite parduoti, keisti, kopijuoti, rodyti, viešai pateikti, platinti ar kitaip naudoti viešumoje arba siekiant komercinių tikslų. Draudžiama bet kokiu tikslu naudoti bet kurios kitos svetainės arba failų bendrinimo ar panašios paslaugos medžiagą.

Be mūrų rašytinio leidimo negalite kopijuoti jokios medžiagos arba turinio, esančio svetainėje ar pasiekiamo per svetainę.

Atsakomybės netaikymas

Ši svetainė ir partnerių programa teikiamos „tokios, kokios yra“. Jomis galite naudotis jų nereklamuodami. Kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, nesuteikiame jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, susijusių su svetaine arba partnerių programa, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) numanomas garantijas dėl patenkinamos kokybės, funkcionalumo, tinkamumo tam tikrai paskirčiai, įstatymų nepažeidimo, suderinamumo, saugumo, tikslumo, būsenos ar išsamumo arba bet kokią numanomą garantiją, kylančią vykdant sandorį.

Jei (ir kiek) leidžiama pagal galiojančius įstatymus, nebūsime atsakingi už:

 • 1) bet kokius ekonominius nuostolius (be išimčių įskaitant pajamų, pelno, sutarčių, verslo arba numatytų santaupų praradimą);
 • 2) bet kokį prestižo ar reputacijos praradimą;
 • 3) bet kokiu būdu susidariusius specialius, netiesioginius arba tiesioginius nuostolius.

Nuostolių atlyginimas ir atleidimas nuo atsakomybės

Sutinkate nelaikyti „Paxful, Inc.“ (ir bet kurio mūsų pareigūno, vadovo, nario, darbuotojo, atstovo ir partnerio) nelaikyti atsakinga už bet kokią pretenziją, reikalavimą, veiksmą, žalą, nuostolius arba išlaidas, be išimčių įskaitant pagrįstus teisinius mokesčius, kilusius ar susijusius su tuo, kaip elgiatės naudodamiesi programos programa, arba su šių sąlygų pažeidimu. Be to, sutinkate prisiimti visą atsakomybę už visas pretenzijas, įsipareigojimus, žalą, nuostolius ir išlaidas, įskaitant teisinius mokesčius, kuriuos patyrėme dėl bet kokių jūsų pažeistų sąlygų arba kitos atsakomybės, kuri mums teko dėl jūsų naudojimosi paslaugomis ir partnerių programa arba bet kokio kito asmens, kuris paslaugomis naudojosi iš jūsų naudotojo sąskaitos, įrenginio ar interneto prieigos sąskaitos, arba dėl to, kad pažeidėte bet kokį įstatymą ar trečiosios šalies teises.

Bendra informacija

Šias sąlygas ir jūsų naudojimąsi svetaine bei partnerių programa reglamentuoja ir aiškina Jungtinių Valstijų įstatymai. Bet kokie ginčai, kylantys dėl šių sąlygų arba jūsų naudojimosi svetaine ar partnerių programa, bus sprendžiami išimtinai Jungtinių Valstijų teismuose. Jokios šių sąlygų nuostatos nepakeičia Jungtinių Valstijų teisės aktuose įtvirtintų jūsų teisių. Jei kuris nors Jungtinių Valstijų teismas nuspręs, kad šios sąlygos ar bet kuri jų dalis yra visiškai arba iš dalies negaliojanti ar nevykdoma, tai neturės įtakos kitų šių sąlygų skyrių galiojimui ar vykdymui. Bet kokios antraštės šiose sąlygose pateikiamos tik informavimo tikslais ir nėra vykdytinos šių sąlygų nuostatos.