ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​នៅ​គិរីបាទី

Paxful ជា​ទី​កន្លែង​ប្រសើរ​បំផុត​សម្រាប់​ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​ដោយ​ប្រើ​វិធី​បង់ប្រាក់​ណា​ក៏​បាន។ ឥឡូវ​នេះ អ្នក​អាច​ជួញដូរ Bitcoin របស់​អ្នក​ដោយ​ប្រើវិធី​បង់ប្រាក់​ណា​ក៏​បាន តាម​វិធី​រហ័ស ងាយស្រួល និង​មាន​សុវត្ថិភាព​ដែល​ផ្ដល់​ជូន​ដោយ Paxful។

វិនិយោគ​លើ Bitcoin បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ Paxful ជា​ទី​កន្លែង​ប្រសើរ​បំផុត​សម្រាប់​ទិញ លក់ និង​ផ្ញើ Bitcoin ដោយ​ប្រើ​វិធី​បង់​ជាង 300 ជម្រើស​សម្រាប់ Bitcoin រួម​បញ្ចូល​ទាំង​សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ, កាត​កាដូ, Paypal, Western Union, Moneygram, បណ្ណ​ឥណពន្ធ/ឥណទាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក និង​វិធី​ជាច្រើន​ទៀត!

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ ដុល្លារ​អូស្ត្រាលី នៅ​គិរីបាទី

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

CleanFrogfish264 +15
បាន​ឃើញ 12 នាទីមុន
PayPal Instant release
200,00 AUD $1,02 ទិញ ទិញ
friends and family
Lentar +25761
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Steam Wallet Gift Card Fast Release Safe Trade
20,00 AUD $0,61 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted
SugarBtc1688 +5717
បាន​ឃើញ មួយនាទីមុន
Steam Wallet Gift Card Fast transaction
20,00 AUD $0,67 ទិញ ទិញ
no receipt needed physical cards
maxfg +19311
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Steam Wallet Gift Card To accept a large number
20,00 AUD $0,66 ទិញ ទិញ
e-codes accepted
wWQp99rGRde +9260
បាន​ឃើញ 27 នាទីមុន
Steam Wallet Gift Card Honest And Fast
20,00 AUD $0,66 ទិញ ទិញ
no verification needed
AgileSturgeon371 +5087
បាន​ឃើញ 3 នាទីមុន
Steam Wallet Gift Card Honest fast and reliable
50,00 AUD $0,65 ទិញ ទិញ
no verification needed no negotiation
SHUANGXI +21847
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Steam Wallet Gift Card Honest and fast
20,00 AUD $0,65 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted no verification needed
Brilliant1586 +5545
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Steam Wallet Gift Card Trade honestly
20,00 AUD $0,64 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted online payments
wuhansc998998 +5119
បាន​ឃើញ មួយនាទីមុន
Steam Wallet Gift Card The good faith is supreme
50,00 AUD $0,64 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted no verification needed
SnapSparrow18 +4033
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Steam Wallet Gift Card Honest and fast
50,00 AUD $0,63 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted
Nguyenluong321 +330
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
Amazon Gift Card Physical card or ecode
100,00 AUD $0,61 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted physical cards
ydzs +5124
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Steam Wallet Gift Card The fastest on paxful
15,00 AUD $0,67 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted no verification needed
ZHELI +568
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
Amazon Gift Card Australia Card or Code
30,00 AUD $0,59 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted no verification needed
hrsyy792 +5254
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Steam Wallet Gift Card fast honest
50,00 AUD $0,59 ទិញ ទិញ
e-codes accepted physical cards no verification needed
ItunesGoogleSteamAmazon +19637
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Steam Wallet Gift Card Fast transaction
50,00 AUD $0,57 ទិញ ទិញ
e-codes accepted
zkim46 +2101
បាន​ឃើញ 7 នាទីមុន
Amazon Gift Card all code
50,00 AUD $0,57 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted
Mr_zhou_BTC +9265
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Steam Wallet Gift Card
20,00 AUD $0,54 ទិញ ទិញ
no receipt needed physical cards no verification needed
Chin5418 +5088
បាន​ឃើញ 5 នាទីមុន
Steam Wallet Gift Card Safe fast and reliable
20,00 AUD $0,53 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted
kienaki +7341
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Amazon Gift Card No code WANKTRA56XTQ8CW
50,00 AUD $0,51 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted no verification needed
Exchanger_billion +1151
បាន​ឃើញ 6 នាទីមុន
PayPal fast release
15,00 AUD $0,50 ទិញ ទិញ
no verification needed friends and family

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​គិរីបាទី

Bank Transfer

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Bank Transfer today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Bank Transfer

PayPal

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with PayPal today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

Amazon Gift Card

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Amazon Gift Card today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Amazon Gift Card

Steam Wallet Gift Card

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Steam Wallet Gift Card today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Steam Wallet Gift Card

OneVanilla VISA/MasterCard Gift Card

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with OneVanilla VISA/MasterCard Gift Card today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ OneVanilla VISA/MasterCard Gift Card

WeChat Pay

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with WeChat Pay today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ WeChat Pay

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់ Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​គិរីបាទី​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​គិរីបាទី​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​គិរីបាទី​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។