ទិញ Bitcoin នៅ​កូវ៉ែត

ការទទួល​បាន Bitcoin មួយ​ចំណែក​នៅ​កូវ៉ែត​មាន​លក្ខណៈ​សាមញ្ញ និង​ងាយស្រួល ជា​ពិសេស​នៅ​លើ Paxful—ទីផ្សារ​ជួញដូរ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ឈាន​មុខ​គេ​លើ​ពិភព​លោក​ដែល​ដំណើរការ​ដើម្បី​មនុស្ស។ ឥឡូវ​នេះ អ្នក​អាច​ប្ដូរ​រូបិយបណ្ណ KWD របស់​អ្នក​ទៅ​​ជា BTC ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​លក្ខណៈ​កាន់​តែ​រហ័ស ផាសុកភាព និង​មាន​តម្លៃ​ថោក។

Creating an account on Paxful allows you to explore great trading opportunities that can bring you closer to financial freedom. With nearly 450 ways to buy Bitcoin from millions of traders in different parts of the world, you’ll surely get the most BTC out of your money.

ពួកយើង​ក៏​អនុលោម​តាម​បទបញ្ញត្តិ KYC និង​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​គ្រប់​រូប​ផ្ទៀងផ្ទាត់​គណនី​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ផងដែរ ដើម្បី​រក្សា​ឱ្យ​កន្លែង​ជួញដូរ​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​អ្នក។ ក្រុម​ផ្ដល់​ជំនួយ​អតិថិជន​របស់​ពួកយើង​ក៏​រីករាយ​នឹង​ជួយ​អ្នក​ពេញ 24/7 ប្រសិន​បើ​អ្នក​ត្រូវការ​ជំនួយ​ជាមួយ​គណនី​របស់​អ្នក ឬ​ប្រព័ន្ធ​របស់​ពួកយើង។ ស្ដាប់​ទៅ​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​សម្រាប់​អ្នក​មែន​ទេ? សូម​ចាប់ផ្ដើម​ជួញដូរ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​របស់​អ្នក​ដោយ​ទិញ Bitcoin នៅ​កូវ៉ែត​ថ្ងៃ​នេះ។ សំណាង​ល្អ​ណា៎!

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ ឌីណា​កូវ៉ែត នៅ​កូវ៉ែត

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

Highlytrusted865 +1
បាន​ឃើញ 38 minutes ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ Open if you need more
$ 4.00 KWD $$ 0.95 ទិញ ទិញ
ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
SmoothTilapia686 +28
បាន​ឃើញ 1 minute ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ ask for more coins
$ 4.00 KWD $$ 0.91 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
hpereyraesp +2704
បាន​ឃើញ 2 hours ago
បណ្ណ​ឥណទាន/ឥណពន្ធ​ណា​មួយ NO EXTRA FEE
$ 80.00 KWD $$ 0.85 ទិញ ទិញ
Li_Shaa786 +285
បាន​ឃើញ 5 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ Commercial Bank
$ 12.00 KWD $$ 0.69 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ត្រូវការ​ឯកសារ​សម្គាល់​ខ្លួន​ដែល​ភ្ជាប់​រូបថត ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
QuirkyPipefish14 +247
បាន​ឃើញ 18 minutes ago
Western Union Trustworthy and honest
$ 60.00 KWD $$ 0.91 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ
Mwalimu_ +126
បាន​ឃើញ 2 hours ago
Skrill SKRILL VENDOR
$ 30.00 KWD $$ 0.88 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ
MzitoMaish +139
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Western Union INSTANT RELEASE
$ 4.00 KWD $$ 0.87 ទិញ ទិញ
QuirkyPipefish14 +247
បាន​ឃើញ 18 minutes ago
MoneyGram Trustworthy and honest
$ 50.00 KWD $$ 0.87 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ
Ticolamek +151
បាន​ឃើញ 1 day ago
M-Pesa Faster and trustworthy
$ 8.00 KWD $$ 0.87 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ
Future05 +350
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Western Union cash pick up available
$ 21.00 KWD $$ 0.87 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
Kidecnov +427
បាន​ឃើញ 3 minutes ago
Skrill Swift
$ 50.00 KWD $$ 0.86 ទិញ ទិញ
AmosBii +1434
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Western Union Serious Clients ONLY
$ 10.00 KWD $$ 0.84 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
TheCryptoNinja +894
លើ​អ៊ីនធឺណិត
MoneyGram FASTEST REALESE
$ 12.00 KWD $$ 0.84 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ
JaypeeCrypto +297
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Paysend.com Fast transfers
$ 100.00 KWD $$ 0.83 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
JaypeeCrypto +297
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Western Union Fast transfers
$ 100.00 KWD $$ 0.83 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ
JaypeeCrypto +297
លើ​អ៊ីនធឺណិត
MoneyGram Fast transfers
$ 100.00 KWD $$ 0.83 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ
Nairobi_fame +5596
បាន​ឃើញ 4 minutes ago
Neteller All visa cards
$ 15.00 KWD $$ 0.83 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ
YhanzTrade +198
បាន​ឃើញ 2 hours ago
Remitly Pick up or e wallet
$ 100.00 KWD $$ 0.83 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
YhanzTrade +198
បាន​ឃើញ 2 hours ago
RIA Money Transfer cash pick up or e wallet
$ 100.00 KWD $$ 0.83 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ
Future05 +350
លើ​អ៊ីនធឺណិត
MoneyGram cash pick up available
$ 21.00 KWD $$ 0.83 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​កូវ៉ែត

សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

CashU

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ CashU ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ CashU

PayPal

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ PayPal ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

បណ្ណ​ឥណទាន/ឥណពន្ធ​ណា​មួយ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ បណ្ណ​ឥណទាន/ឥណពន្ធ​ណា​មួយ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ បណ្ណ​ឥណទាន/ឥណពន្ធ​ណា​មួយ

កាបូប​ចល័ត Wave

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ កាបូប​ចល័ត Wave ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ កាបូប​ចល័ត Wave

K-net

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ K-net ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ K-net

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ចំនួន Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​កូវ៉ែត​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​កូវ៉ែត​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​កូវ៉ែត​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។