ទិញ Bitcoin នៅ​កូវ៉ែត

ការទទួល​បាន Bitcoin មួយ​ចំណែក​នៅ​កូវ៉ែត​មាន​លក្ខណៈ​សាមញ្ញ និង​ងាយស្រួល ជា​ពិសេស​នៅ​លើ Paxful—ទីផ្សារ​ជួញដូរ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ឈាន​មុខ​គេ​លើ​ពិភព​លោក​ដែល​ដំណើរការ​ដើម្បី​មនុស្ស។ ឥឡូវ​នេះ អ្នក​អាច​ប្ដូរ​រូបិយបណ្ណ KWD របស់​អ្នក​ទៅ​​ជា BTC ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​លក្ខណៈ​កាន់​តែ​រហ័ស ផាសុកភាព និង​មាន​តម្លៃ​ថោក។

ការបង្កើត​គណនី​នៅ​លើ Paxful អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​រុករក​ឱកាស​ជួញដូរ​គាប់​ប្រសើរ​នានា​ដែល​អាច​នាំ​ឱ្យ​អ្នក​ខិត​កាន់​តែ​ជិត​ទៅ​នឹង​សេរីភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាមួយ​វិធី​ទិញ Bitcoin ជិត 400 ជម្រើស​ពី​អ្នក​ជួញដូរ​រាប់​លាន​នាក់​នៅ​ជុំវិញ​ពិភព​លោក អ្នក​ប្រាកដ​ជា​នឹង​ទទួល​បាន BTC ច្រើន​បំផុត​ពី​ប្រាក់​ដែល​អ្នក​ចំណាយ។

ពួកយើង​ក៏​អនុលោម​តាម​បទបញ្ញត្តិ KYC និង​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​គ្រប់​រូប​ផ្ទៀងផ្ទាត់​គណនី​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ផងដែរ ដើម្បី​រក្សា​ឱ្យ​កន្លែង​ជួញដូរ​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​អ្នក។ ក្រុម​ផ្ដល់​ជំនួយ​អតិថិជន​របស់​ពួកយើង​ក៏​រីករាយ​នឹង​ជួយ​អ្នក​ពេញ 24/7 ប្រសិន​បើ​អ្នក​ត្រូវការ​ជំនួយ​ជាមួយ​គណនី​របស់​អ្នក ឬ​ប្រព័ន្ធ​របស់​ពួកយើង។ ស្ដាប់​ទៅ​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​សម្រាប់​អ្នក​មែន​ទេ? សូម​ចាប់ផ្ដើម​ជួញដូរ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​របស់​អ្នក​ដោយ​ទិញ Bitcoin នៅ​កូវ៉ែត​ថ្ងៃ​នេះ។ សំណាង​ល្អ​ណា៎!

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ ឌីណា​កូវ៉ែត នៅ​កូវ៉ែត

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

hpereyraesp +2566
បាន​ឃើញ 4 hours ago
បណ្ណ​ឥណទាន/ឥណពន្ធ​ណា​មួយ NO EXTRA FEE
80.00 KWD $0.86 ទិញ ទិញ
Skaikruvi +218
បាន​ឃើញ 5 hours ago
PayPal
67.00 KWD $0.81 ទិញ ទិញ
RoraKayla +89
បាន​ឃើញ 8 hours ago
PayPal instant release
6.00 KWD $0.79 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
Fhemtrader26 +100
បាន​ឃើញ 1 hour ago
GCash Fast Release
8.00 KWD $0.91 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
Amos922 +147
បាន​ឃើញ 30 minutes ago
Remitly Online payments
4.00 KWD $0.89 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ
Mwinzakanyunguh +361
បាន​ឃើញ 7 hours ago
Western Union INSTANT RELEASE
4.00 KWD $0.87 ទិញ ទិញ
ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
YhanzTrade +85
បាន​ឃើញ 5 minutes ago
Remitly Pick up or e wallet
50.00 KWD $0.87 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
MariCoin16 +326
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Remitly Cash pick up or wallet
50.00 KWD $0.87 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
Amos922 +147
បាន​ឃើញ 30 minutes ago
កាបូប Sendwave Online payment
4.00 KWD $0.87 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ
Altcoin88 +840
បាន​ឃើញ 39 minutes ago
Remitly SECURE FAST RELEASE
4.00 KWD $0.87 ទិញ ទិញ
សាច់ប្រាក់​ប៉ុណ្ណោះ មាន​បង្កាន់​ដៃ
Altcoin88 +840
បាន​ឃើញ 39 minutes ago
Transfast STORE PICK UP ONLY
10.00 KWD $0.86 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ សាច់ប្រាក់​ប៉ុណ្ណោះ
Mwinzakanyunguh +361
បាន​ឃើញ 7 hours ago
Skrill INSTANT RELEASE
20.00 KWD $0.85 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ការចរចា
smw_steve +875
បាន​ឃើញ 11 hours ago
Skrill instant release
20.00 KWD $0.84 ទិញ ទិញ
Nairobi_fame +2716
បាន​ឃើញ 36 minutes ago
Neteller All visa cards
15.00 KWD $0.83 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ
JayLan16 +108
បាន​ឃើញ 3 minutes ago
Western Union Release in minutes
75.00 KWD $0.81 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
JayLan16 +108
បាន​ឃើញ 3 minutes ago
MoneyGram Release in minutes
80.00 KWD $0.81 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
JayLan16 +108
បាន​ឃើញ 3 minutes ago
RIA Money Transfer Release in minutes
75.00 KWD $0.81 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
JayLan16 +108
បាន​ឃើញ 3 minutes ago
Remitly Release in minutes
75.00 KWD $0.81 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
Jahfar +245
បាន​ឃើញ 12 hours ago
Skrill Fast Release
10.00 KWD $0.80 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
ImYourBit_143 +173
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Western Union Cash pick up or ewallets
100.00 KWD $0.80 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​កូវ៉ែត

សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

CashU

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ CashU ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ CashU

PayPal

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ PayPal ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

បណ្ណ​ឥណទាន/ឥណពន្ធ​ណា​មួយ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ បណ្ណ​ឥណទាន/ឥណពន្ធ​ណា​មួយ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ បណ្ណ​ឥណទាន/ឥណពន្ធ​ណា​មួយ

កាត​កាដូ Google Play

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ Google Play ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ Google Play

Perfect Money

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Perfect Money ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Perfect Money

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ចំនួន Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​កូវ៉ែត​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​កូវ៉ែត​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​កូវ៉ែត​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។