ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​នៅ​ប្រេស៊ីល

ក្នុង​នាម​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin ឈាន​មុខ​គេ​មួយ​លើ​ពិភព​លោក​ដែល​ដំណើរការ​ដើម្បី​មនុស្ស Paxful នៅ​ត្រៀម​រង់ចាំ​បម្រើ​សេវា​ក្នុង​ការជួយ​អ្នក​ប្ដូរ​រូបិយបណ្ណ​រៀល​ប្រេស៊ីល (BRL) របស់​អ្នក​ទៅ​ជា BTC។ សហគមន៍ Paxful នៅ​ប្រេស៊ីល​គឺ​ជា​សហគមន៍​មួយ​ដែល​មាន​ការរីក​ចម្រើន​លឿន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​អាមេរិក​ឡាទីន ដោយ​ជួញដូរ BTC ច្រើន​ជាង 500,000 USD គ្រាន់​តែ​ក្នុង​ខែ​មុន​ប៉ុណ្ណោះ។ សូម​អញ្ជើញ​ចូលរួម​សហគមន៍​នេះ​ថ្ងៃ​នេះ ដោយ​បង្កើត​គណនី ទទួល​កាបូប Bitcoin ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​អ្នក និង​ជ្រើសរើស​ពី​វិធី​បង់​ជាង 300 ជម្រើស​សម្រាប់ BTC របស់​អ្នក។

ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​បំផុត​របស់​ពួកយើង ដើម្បី​ទទួល​បាន BTC កាន់​ក្នុង​ដៃ​របស់​អ្នក​ជា​លើក​ដំបូង។ ជាមួយ​ការផ្ទៀងផ្ទាត់​ពីរ​ជំហាន (2FA) និង​ក្រុម​ផ្ដល់​ជំនួយ​អតិថិជន​ពេញ 24/7 របស់​ពួកយើង ពួកយើង​បាន​បង្កើត​កន្លែង​ជួញដូរ​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​សម្រាប់​អ្នក។

ជ្រើសរើស​ពី​ការផ្ដល់ជូន​រាប់​ពាន់​របស់​អ្នក​លក់​ដែល​ទទួល​បាន​ការទុក​ចិត្ត និង​គ្រប់គ្រង​ប្រាក់​របស់​អ្នក​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ ឬ​ទាញយក​កម្មវិធី​ឧបករណ៍​ចល័ត Android ឬ iOS របស់​ពួកយើង ដើម្បី​ប្រើ​បាន​គ្រប់​ពេល និង​គ្រប់​ទី​កន្លែង!

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ រៀល​ប្រេស៊ីល នៅ​ប្រេស៊ីល

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

BAN_BTC +134
បាន​ឃើញ 6 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ Inter Pag Santander PIX
200.00 BRL $0.98 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
HZdeve +356
បាន​ឃើញ 30 minutes ago
Skrill Forex and Gambling funds
17.00 BRL $0.84 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
maria_duran923 +34
បាន​ឃើញ 3 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ THIRD PARTY OIL
20.00 BRL $0.60 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
Ruboao22 +107
លើ​អ៊ីនធឺណិត
សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ qualquer banco
60.00 BRL $0.71 ទិញ ទិញ
សាច់ប្រាក់​ប៉ុណ្ណោះ សេវា​ទូទាត់​ខាង​ក្រៅ មាន​បង្កាន់​ដៃ
tomazda +436
បាន​ឃើញ 4 hours ago
សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ BRADESCO PIX TED
200.00 BRL $0.72 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ គ្មាន​ការចរចា
waraujo +410
បាន​ឃើញ 4 hours ago
សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ Bradesco TED PIX
180.00 BRL $0.75 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ គ្មាន​ការចរចា
tomazda +436
បាន​ឃើញ 4 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ PIX TED QUALQUER BANCO
300.00 BRL $0.75 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
Hopepenzi +70
លើ​អ៊ីនធឺណិត
PayPal Instant release
110.00 BRL $0.80 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
Mwinzakanyunguh +361
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Skrill INSTANT RELEASE
18.00 BRL $0.80 ទិញ ទិញ
ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
Skaikruvi +221
បាន​ឃើញ 4 minutes ago
PayPal Immediate response
244.00 BRL $0.83 ទិញ ទិញ
Zaron_Modz +369
បាន​ឃើញ 6 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ Nu Neon Itau e Bra
55.00 BRL $0.84 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
BEEJING101811 +21
បាន​ឃើញ 4 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ Pix nubank
50.00 BRL $0.97 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​ឯកសារ​សម្គាល់​ខ្លួន​ដែល​ភ្ជាប់​រូបថត គ្មាន​ការចរចា
SnapWryneck490 +31
បាន​ឃើញ 13 minutes ago
PayPal Instant release
18.00 BRL $0.85 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
AlexKe +72
បាន​ឃើញ 9 hours ago
PayPal Friends and family only
40.00 BRL $0.88 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
BETTer74 +85
បាន​ឃើញ 12 minutes ago
PayPal Instant Release
112.00 BRL $0.88 ទិញ ទិញ
LoracBTC +97
បាន​ឃើញ 5 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ PIX E TED DEPOSITO
100.00 BRL $0.91 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
MoaKolt +368
បាន​ឃើញ 1 minute ago
Skrill Transação Rápida Skrill
100.00 BRL $0.91 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ត្រូវការ​ឯកសារ​សម្គាល់​ខ្លួន​ដែល​ភ្ជាប់​រូបថត គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
Jasonrf +844
បាន​ឃើញ 3 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ NUBANK PICPAY RAPIDO
50.00 BRL $0.94 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
Sr_Diaz +1
បាន​ឃើញ 7 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ Nubank
50.00 BRL $0.95 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
MoaKolt +368
បាន​ឃើញ 1 minute ago
Mercado Pago Transação Rápida
50.00 BRL $0.96 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​ឯកសារ​សម្គាល់​ខ្លួន​ដែល​ភ្ជាប់​រូបថត គ្មាន​ភាគី​ទី​បី

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​ប្រេស៊ីល

សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

Skrill

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Skrill ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Skrill

PayPal

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ PayPal ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ

Mercado Pago

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Mercado Pago ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Mercado Pago

សាច់ប្រាក់​តាម​វិធី​ជួប​ផ្ទាល់

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សាច់ប្រាក់​តាម​វិធី​ជួប​ផ្ទាល់ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សាច់ប្រាក់​តាម​វិធី​ជួប​ផ្ទាល់

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ចំនួន Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ប្រេស៊ីល​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​ប្រេស៊ីល​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​ប្រេស៊ីល​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។