Υπενθύμιση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών για Πωλητές

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών για Πωλητές έχουν ως αποκλειστικό στόχο να λειτουργήσουν ως μια συνοπτική αναφορά για τον πωλητή και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Paxful.

Λάβετε υπόψη ότι αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους όταν επιλέγετε να πραγματοποιείτε συναλλαγές στην Paxful.

 1. Ως πωλητής, αποδέχεστε όλους τους κινδύνους και τις ευθύνες για οποιαδήποτε απάτη προκύψει κατά την πώληση των ψηφιακών σας περιουσιακών στοιχείων.
 2. Η Paxful διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει τυχόν κεφάλαια που χάθηκαν λόγω απάτης ή πληρωμών για την προμήθεια της υπηρεσίας μεσεγγύησης.
 3. Όλες οι πληρωμές φόρων αποτελούν ευθύνη του πωλητή.
 4. Για να αναφέρετε ένα ζήτημα στο πλαίσιο μιας συναλλαγής, ανοίξτε μια αμφισβήτηση συναλλαγής και περιμένετε να παρέμβει ένας συντονιστής.
 5. Η Paxful δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αποδεσμεύετε το ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο προτού ολοκληρωθεί η πληρωμή.
 6. Οι ακόλουθες ενέργειες δεν επιτρέπονται στην Paxful και μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό του λογαριασμού σας:
  1. Μεταπώληση δωροκαρτών
  2. Κοινοποίηση στοιχείων επικοινωνίας εκτός της υπηρεσίας μεσεγγύησης στο πλαίσιο μιας συναλλαγής
  3. Συναλλαγές εκτός της υπηρεσίας μεσεγγύησης
  4. Μη ανταπόκριση - οι πωλητές αναμένεται να απαντούν αμέσως
  5. Προσβλητική γλώσσα
  6. Ο χρήστης παριστάνει τον συντονιστή
  7. Δημιουργία διπλότυπων λογαριασμών (χωρίς άδεια)
  8. Διαπραγμάτευση
  9. Σκόπιμο μπλοκάρισμα κεφαλαίων
  10. Οποιοδήποτε άλλο είδος δόλιας δραστηριότητας