ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Paxful Inc.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και αναδιατυπώσεις τους (εφεξής καλούμενη η "Συμφωνία") αποτελούν μια νομική συμφωνία που καλύπτει την παροχή υπηρεσιών από την Paxful προς εσάς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής μιας πλατφόρμας συναλλαγών (εφεξής καλούμενη η "Πλατφόρμα Συναλλαγών") που δίνει τη δυνατότητα σε αγοραστές και πωλητές "Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων" (ο όρος αυτός νοείται γενικά και περιλαμβάνει ψηφιακά νομίσματα όπως Bitcoin, Tether και άλλα που υποστηρίζονται από ένα πορτοφόλι της Paxful) να συμμετέχουν σε συναλλαγές μεταξύ τους, την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας ενός ψηφιακού πορτοφολιού, τη διακράτηση και την αποδέσμευση Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί κατά την ολοκλήρωση μιας αγοράς Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων και την παροχή άλλων υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία (εφεξής καλούμενες από κοινού οι "Υπηρεσίες" και μεμονωμένα μια "Υπηρεσία") από την Paxful, Inc. και όλες τις θυγατρικές της εταιρείες, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά της Paxful USA, Inc. (εφεξής καλούμενη από κοινού η "Paxful" ή "εμείς", "εμάς" ή η "Εταιρεία") σε εσάς ως φυσικό πρόσωπο (εφεξής επίσης καλούμενοι "χρήστης" ή "εσείς"). Ο ιστότοπος Paxful.com και οι σχετικές Υπηρεσίες του βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία και τη διαχείριση της Paxful. Η χρήση των Υπηρεσιών διέπεται από την παρούσα Συμφωνία, σε συνδυασμό με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου, την Πολιτική για τα cookies και τη Συγκατάθεση E-Sign.

ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ.

Εάν εγγραφείτε για να χρησιμοποιείτε λογαριασμό στον ιστότοπο paxful.com σε ή οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, API ή εφαρμογή για κινητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε διευθύνσεων URL διαχειρίζεται η Paxful (εφεξής καλούμενος από κοινού ο "Ιστότοπος της Paxful" ή ο "Ιστότοπος"), συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και διεξοδικά, έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, της Πολιτικής για τα cookies και της Συγκατάθεσης E-Sign.

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ή ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ, ΠΩΛΩΝΤΑΣ, ΔΙΑΚΡΑΤΩΝΤΑΣ Ή ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΕΑΝ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Ή Η ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Σχετικά με την Paxful και της υπηρεσίες της

Η Paxful αποτελεί μια κορυφαία πλατφόρμα συναλλαγών peer-to-peer μέσω της οποίας διευκολύνεται η αγορά και η πώληση Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων, καθώς οι πωλητές αποδέχονται περισσότερες από 300 μεθόδους πληρωμής σε αντάλλαγμα για τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία τους. Η διαπραγμάτευση και η ανταλλαγή των μεθόδων πληρωμής διενεργούνται στην Πλατφόρμα Συναλλαγών σε βάση peer-to-peer μεταξύ των αγοραστών (εφεξής καλούμενοι οι "Αγοραστές") και των πωλητών (εφεξής καλούμενοι οι "Πωλητές"). Οι χρήστες μας συμφωνούν ποιες μεθόδους πληρωμής θα χρησιμοποιήσουν για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής και είναι πλήρως υπεύθυνοι για τη νόμιμη χρήση των εν λόγω μεθόδων πληρωμής.

Επιπροσθέτως, η Paxful παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας ψηφιακών πορτοφολιών μέσω ενός κορυφαίου παγκόσμιου παρόχου πορτοφολιών για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Χάρη στην παγκόσμια βάση χρηστών μας, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσφορές για αγορά ή για πώληση Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων μέσω διάφορων πρακτικών μεθόδων. Ο δημιουργός της προσφοράς είναι υπεύθυνος για την καταχώριση των όρων της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων πληρωμής που θα αποδεχτεί ο Πωλητής. Όταν ένας χρήστης της Paxful επιλέγει μια προσφορά, τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία του Πωλητή δεσμεύονται στο πλαίσιο των διαδικασιών που ακολουθούνται για τη διεξαγωγή των συναλλαγών (εφεξής καλούμενη "Υπηρεσία Μεσεγγύησης της Paxful"), μέχρι να εκπληρωθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η πώληση ολοκληρώνεται και τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία ξεκλειδώνονται και αποδεσμεύονται στον Αγοραστή από τον Πωλητή, μόλις ο Αγοραστής εκπληρώσει τους όρους της συναλλαγής και ο Πωλητής επιβεβαιώσει ότι η πληρωμή είναι έγκυρη και ότι την έλαβε. Η PAXFUL ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΕI ΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ. Τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία που δεσμεύουμε αποδεσμεύονται πίσω στον Πωλητή, εάν ο Αγοραστής επιλέξει να ακυρώσει τη συναλλαγή. Ο Πωλητής δεν μπορεί να ακυρώσει τη συναλλαγή σε καμία χρονική στιγμή. Μόνο ο Πωλητής έχει τη δυνατότητα να ξεκλειδώσει τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία και να τα αποδεσμεύσει στον Αγοραστή. Αυτή η ενέργεια αποσκοπεί στην προστασία της ασφάλειας του Αγοραστή. Σε περίπτωση που ο Πωλητής χρειαστεί να ακυρώσει τη συναλλαγή, επειδή ο Αγοραστής δεν τηρεί τους όρους της συναλλαγής, τότε ο Πωλητής πρέπει να ξεκινήσει μια αμφισβήτηση συναλλαγής και να προσκομίσει αιτιολογία για την εν λόγω ενέργεια, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην Ενότητα 8 της παρούσας Συμφωνίας. Οι συναλλαγές που διενεργούνται στον Ιστότοπό μας διεξάγονται μεταξύ των Αγοραστών και των Πωλητών. Κατά συνέπεια, η Paxful δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε καμία συναλλαγή.

Η υπηρεσία φιλοξενίας πορτοφολιών για ψηφιακά νομίσματα που παρέχεται από την Paxful αποτελεί μια ασφαλή μέθοδο αποθήκευσης, αποστολής και λήψης ψηφιακών νομισμάτων. Η Paxful δεν αποθηκεύει Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία ούτε λειτουργεί ως θεματοφύλακας. Τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία αποθηκεύονται πάντα στα αντίστοιχα δίκτυα ή αλυσίδες μπλοκ. Όλες οι συναλλαγές ψηφιακών νομισμάτων πραγματοποιούνται εντός του δικτύου ψηφιακών νομισμάτων και όχι στην Paxful. Δεν παρέχονται εγγυήσεις ότι η συναλλαγή θα διεκπεραιωθεί στο δίκτυο ψηφιακών νομισμάτων. Η Paxful διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε συναλλαγής, εάν απαιτείται από τον νόμο ή εάν κρίνουμε ότι οι συναλλαγές είναι αντίθετες με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Με την παρούσα αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πορτοφόλι σας και αποδέχεστε όλους τους κινδύνους από οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο πορτοφόλι σας, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε, διορθώνουμε, αλλάζουμε ή αναθεωρούμε την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών τίθενται σε ισχύ τη στιγμή που αναρτώνται στον Ιστότοπο της Paxful και όχι αναδρομικά. Εάν έχετε καταχωρίσει ηλεκτρονική διεύθυνση, ενδέχεται επίσης να σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι αναθεωρήθηκε η Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους της αναθεωρημένης Συμφωνίας, το μοναδικό και αποκλειστικό μέτρο αποκατάστασης που έχετε στη διάθεσή σας είναι να τερματίσετε αμέσως τη χρήση των Υπηρεσιών και να κλείσετε τον λογαριασμό σας.
  2. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διαβάζετε προσεκτικά τη Συμφωνία και να επανεξετάζετε ανά διαστήματα την έκδοση της Συμφωνίας που είναι δημοσιευμένη στον Ιστότοπο της Paxful. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Συμφωνίας.
  3. Η αποτυχία ή η καθυστέρηση από μέρους της Paxful στην εκτέλεση ή τη μερική εκτέλεση οποιουδήποτε όρου της Συμφωνίας δεν ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τα ένδικα μέσα μας.
 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ

  1. Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό μέσω του Ιστοτόπου μας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, θα σας ζητήσουμε ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης και άλλων προσωπικών πληροφοριών που απαιτούνται για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε να διατηρήσουμε λογαριασμό για εσάς. Με το παρόν αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι: (α) είστε σε νόμιμη ηλικία στην αντίστοιχη δικαιοδοσία σας για να αποδεχτείτε την παρούσα Συμφωνία και ότι (β) ο λογαριασμός σας δεν έχει προηγουμένως τεθεί σε αναστολή ή δεν έχετε αποκλειστεί από τη χρήση των Υπηρεσιών μας.
  2. Χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας, συμφωνείτε και δηλώνετε ότι θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για τον εαυτό σας και ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας για να ενεργήσετε ως διαμεσολαβητής ή μεσάζοντας για οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, πρόσωπο ή οντότητα. Εκτός εάν έχετε λάβει ρητή εξουσιοδότηση από την Paxful, επιτρέπεται να διαθέτετε μόνο έναν λογαριασμό και δεν επιτρέπεται να πωλήσετε, δανείσετε, μοιραστείτε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέσετε τον λογαριασμό σας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στον λογαριασμό σας σε πρόσωπα ή οντότητες εκτός από εσάς. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για να διατηρείτε επαρκώς ασφαλή όλα τα ονόματα χρήστη, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τους κωδικούς πρόσβασης, τους κωδικούς ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων ή οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς ή διαπιστευτηρία χρησιμοποιείτε για να αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Ο λογαριασμός σας δεν πρέπει να περιέχει παραπλανητικές ή δόλιες πληροφορίες. Απαγορεύεται αυστηρά η δημιουργία ψευδών πληροφοριών για τον λογαριασμό σας, η παραποίηση της χώρας καταγωγής σας ή η παροχή πλαστών εγγράφων ταυτοποίησης.
  3. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του λογαριασμού σας, συμφωνείτε να μας παρέχετε τις πληροφορίες που ζητάμε για τους σκοπούς της επαλήθευσης ταυτότητας και του εντοπισμού ενεργειών που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, απάτης ή οποιουδήποτε άλλου οικονομικού εγκλήματος και μας επιτρέπετε να τηρούμε αρχείο των εν λόγω πληροφοριών. Θα πρέπει να ολοκληρώσετε συγκεκριμένες διαδικασίες επαλήθευσης, προτού σας επιτραπεί να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Οι εν λόγω διαδικασίες ενδέχεται να τροποποιηθούν ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που συλλέγονται για εσάς σε συνεχή βάση. Οι πληροφορίες που ζητάμε περιλαμβάνουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, της ημερομηνίας γέννησης, του αριθμού κοινωνικής ασφάλισης, του αριθμού φορολογικού μητρώου και ενός επίσημου εγγράφου ταυτότητας. Παρέχοντας τις εν λόγω πληροφορίες ή άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτούνται, επιβεβαιώνετε ότι όλες οι πληροφορίες είναι αληθείς, ακριβείς και μη παραπλανητικές. Συμφωνείτε ότι θα μας ενημερώνετε εγκαίρως εάν οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που έχετε παράσχει αλλάξει. ΜΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΟΥΜΕ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΠΑΤΗ Ή ΆΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΟΤΑΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΑΤΗΣ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΑΣ.
  4. Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για λογαριασμό νομικής οντότητας, όπως μιας εταιρικής οντότητας, δηλώνετε επιπλέον και εγγυάστε ότι: (i) η νομική οντότητα έχει δεόντως οργανωθεί και υφίσταται νομίμως σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της δικαιοδοσίας της οργάνωσής της και ότι (ii) είστε δεόντως εξουσιοδοτημένοι από την εν λόγω νομική οντότητα να ενεργείτε εκ μέρους της. Ένας επαληθευμένος εταιρικός λογαριασμός αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη νομική οντότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το πρόσωπο που τον καταχώρισε. Οι εταιρικοί λογαριασμοί δεν επιτρέπεται να μοιράζονται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή να χρησιμοποιούνται από αυτά. Οι ακόλουθες εξαιρέσεις επιτρέπονται για τους εταιρικούς λογαριασμούς που έχουν επαληθευτεί:

   • 'Ενας εγκεκριμένος εταιρικός λογαριασμός μπορεί να διαθέτει πολλούς ενεργούς λογαριασμούς χρηστών ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι όλοι επαληθευμένοι από την εταιρεία και ότι βρίσκονται υπό τη διαχείριση καθορισμένων υπαλλήλων της εταιρείας, οι οποίοι έχουν προηγουμένως γνωστοποιηθεί και εγκριθεί από την Paxful κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια,
   • Οι εταιρικοί λογαριασμοί μπορούν να έχουν μόνο μία ενεργή προσφορά για μια συγκεκριμένη συναλλαγή μια δεδομένη στιγμή και δεν επιτρέπεται να έχουν πολλαπλές προσφορές για τη δεδομένη συναλλαγή από τους άλλους εταιρικούς λογαριασμούς τους.
  5. Η δημιουργία ενός ισχυρού κωδικού πρόσβασης και η διατήρηση επαρκούς ασφάλειας και ελέγχου όλων των μοναδικών αναγνωριστικών (ID), κωδικών πρόσβασης, υποδείξεων, προσωπικών αριθμών αναγνώρισης (PIN), κλειδιών API ή άλλων κωδικών που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας αποτελούν αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Οποιαδήποτε απώλεια ή παραβίαση των ως άνω πληροφοριών ή/και των προσωπικών σας πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας από τρίτα μέρη και σε απώλεια ή κλοπή Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων ή/και κεφαλαίων που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων μεθόδων πληρωμής σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για να διατηρείτε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στο προφίλ του λογαριασμού σας, έτσι ώστε να λαμβάνετε γνωστοποιήσεις ή ειδοποιήσεις που ενδέχεται να σας στείλουμε. Δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπετε την απομακρυσμένη πρόσβαση ή να κάνετε κοινή χρήση της οθόνης του υπολογιστή σας με άλλα πρόσωπα, όταν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε, εάν παραβιαστούν τα διαπιστευτήρια σύνδεσης του λογαριασμού σας χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα εκ μέρος της Paxful ή/και εάν δεν ακολουθήσετε ή δεν ενεργήσετε σύμφωνα με τυχόν γνωστοποιήσεις ή ειδοποιήσεις που μπορεί να σας στείλουμε.
  6. Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρειαστεί να εκπληρώσετε ορισμένες νομικές υποχρεώσεις στη χώρα ή/και την πολιτεία όπου διαμένετε. Εάν αποδεχτείτε τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε ελέγξει τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς και ότι γνωρίζετε και εκπληρώνετε όλες τις εν λόγω υποχρεώσεις. Λόγω νομικών ή κανονιστικών απαγορεύσεων, δεν παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Αποδεχόμενοι τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, επιβεβαιώνετε ότι δεν διαμένετε στις εν λόγω δικαιοδοσίες ή ότι δεν διέπεστε από τους νόμους και τους κανονισμούς αυτών.
  7. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην καθιστούμε διαθέσιμες όλες τις Υπηρεσίες σε όλες τις αγορές και δικαιοδοσίες και να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε τη χρήση όλων ή μέρους των Υπηρεσιών σε πρόσωπα που υπάγονται σε ορισμένες δικαιοδοσίες (εφεξής καλούμενες "Περιορισμένες Δικαιοδοσίες"). Επί του παρόντος, οι Περιορισμένες Δικαιοδοσίες περιλαμβάνουν εκείνες που προσδιορίζονται στον "Κατάλογο των χωρών στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις", καθώς και τις Πολιτείες της Ουάσινγκτον και της Νέας Υόρκης. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες όσον αφορά το ψηφιακό νόμισμα Tether (USDT) σε χρήστες που διαμένουν στην Πολιτεία του Τέξας. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, εάν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε από τις εν λόγω Περιορισμένες Δικαιοδοσίες. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να παρακάμψετε τυχόν περιορισμούς που επιβάλλονται μέσω των Υπηρεσιών, όπως αποκρύπτοντας τη διεύθυνση IP σας ή υποβάλλοντας ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας.
 3. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

  1. Η παρούσα Συμφωνία και η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Πολιτεία του Delaware, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές σύγκρουσης των νόμων.
  2. Διαιτησία. Εσείς και η Paxful συμφωνείτε ότι κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία ή τις Υπηρεσίες, θα διευθετείται οριστικά με δεσμευτική διαιτησία, σε ατομική βάση, σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας της American Arbitration Association (Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας) για διαφορές που σχετίζονται με καταναλωτές (μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους εν λόγω κανόνες μέσω του ιστοτόπου https://www.adr.org/rules). Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων δικαιοδοτικών απαιτήσεων, οι προσφεύγοντες καταναλωτές (πρόσωπα των οποίων η συναλλαγή προορίζεται για προσωπική, οικογενειακή ή οικιακή χρήση) μπορούν να επιλέξουν να εγείρουν τις αξιώσεις τους σε τοπικό δικαστήριο αρμόδιο για την επίλυση μικροδιαφορών και όχι μέσω διαιτησίας, εφόσον το θέμα τους παραμένει εντός της αρμοδιότητας του δικαστηρίου μικροδιαφορών και ξεκινά μόνο σε ατομική βάση (μη συλλογική ή μη αντιπροσωπευτική).

   ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ Ή ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΩΣ ΟΜΑΔΙΚΗ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΕΦΕΞΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ "ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"). Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ Ή ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ, ΣΥΜΦΩΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η PAXFUL ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΔΙΚΗ ΜΕ ΕΝΟΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ PAXFUL.

   Τα Άρθρα 1-16, του Τίτλου 9 του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Διαιτησίας (Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1-16), εφαρμόζονται πλήρως στη διαιτησία. Η διαιτησία θα διεξαχθεί από έναν μόνο, ουδέτερο διαιτητή και θα λάβει χώρα στην Πολιτεία του Delaware ή σε άλλη τοποθεσία που θα συμφωνηθεί αμοιβαία, στην Αγγλική γλώσσα. Ο διαιτητής μπορεί να επιδικάσει χρηματική αποζημίωση που θα μπορούσε να επιδικάσει δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής των δικηγόρων όταν επιτρέπεται από τον νόμο, και η διαιτητική απόφαση μπορεί να καταχωριστεί ως απόφαση και να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο. Κατόπιν αιτήματός σας, οι ακροάσεις μπορούν να διεξαχθούν αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφώνου και ο διαιτητής μπορεί να προβλέψει την υποβολή και την εκδίκαση προτάσεων με συνοπτικές εκθέσεις, χωρίς προφορική ακρόαση. Το υπερισχύον μέρος σε οποιαδήποτε αγωγή ή διαδικασία για την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας δικαιούται την καταβολή τυχόν εξόδων και αμοιβών δικηγόρων.

   Εάν ο διαιτητής/οι διαιτητές ή ο διαχειριστής διαιτησίας σας επιβάλλει τέλη υποβολής ή άλλα διοικητικά έξοδα, θα σας αποζημιώσουμε, κατόπιν αιτήματος, στον βαθμό που τα εν λόγω τέλη ή έξοδα υπερέβαιναν αυτά που θα έπρεπε να πληρώσετε εάν προσφεύγατε αντιθέτως σε δικαστήριο. Επιπροσθέτως, θα καταβάλουμε πρόσθετα τέλη ή έξοδα, εάν αυτό απαιτείται από τους κανόνες του διαχειριστή διαιτησίας ή την ισχύουσα νομοθεσία. Εκτός από τα ανωτέρω, κάθε συμβαλλόμενος θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων αμοιβών ή εξόδων, όπως αμοιβών δικηγόρων, που μπορεί να προκύψουν.

  3. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμφωνίας κριθεί από διαιτητή ή δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών άκυρο ή μη εκτελεστό εν όλω ή εν μέρει, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η εκτελεστότητα των άλλων τμημάτων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Τυχόν επικεφαλίδες που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν εκτελεστές διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.
 4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  1. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποκαλύπτετε στο διαδίκτυο. Αποδέχεστε τους εγγενείς κινδύνους ασφαλείας που συνεπάγεται η παροχή πληροφοριών και η διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του διαδικτύου και δεν μας θεωρείτε υπεύθυνους για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε αμέλειά μας.
  2. Διαβάστε την επίσημη δήλωση απορρήτου μας στη διεύθυνση: https://paxful.com/privacy.
 5. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

  1. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ" ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ 'Η ΝΟΜΙΚΗ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η PAXFUL ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ. Η PAXFUL ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 'Η ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η PAXFUL ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΟΥ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Ή ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ, ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ Ή ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η PAXFUL ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ.
  2. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η PAXFUL, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟ, ΣΥΜΒΟΥΛΟ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ (A) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ Ή (Β) ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΑΫΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΜΜΕΣΗ, ΑΫΛΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 'Η ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ PAXFUL ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ, ΓΝΩΡΙΖΕ Ή ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΠΑΤΗΣ, ΕΣΚΕΜΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Ή ΣΚΟΠΙΜΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ PAXFUL. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
  3. Δεν κατέχουμε ούτε ελέγχουμε τα υποκείμενα πρωτόκολλα λογισμικού που διέπουν τη λειτουργία των Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων. Κατά κανόνα, τα υποκείμενα πρωτόκολλα είναι ανοικτού κώδικα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν και να διανεμηθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη λειτουργία των υποκείμενων πρωτοκόλλων και δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε τη λειτουργικότητα ή την ασφάλεια των λειτουργιών του δικτύου. Ειδικότερα, τα υποκείμενα πρωτόκολλα ενδέχεται να υπόκεινται σε αιφνίδιες αλλαγές ως προς τους κανόνες λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων των "διακλαδώσεων (fork)"). Οποιεσδήποτε τέτοιες ουσιώδεις λειτουργικές αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τη διαθεσιμότητα, την αξία, τη λειτουργικότητα ή/και το όνομα του εκάστοτε ψηφιακού νομίσματος. Η Paxful δεν ελέγχει το χρονοδιάγραμμα ούτε τις λειτουργίες των εν λόγω ουσιωδών λειτουργικών αλλαγών. Αποτελεί δική σας ευθύνη να ενημερώνεστε για τις επερχόμενες λειτουργικές αλλαγές και πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά τις δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες και τις πληροφορίες που ενδέχεται να παρέχονται από την Paxful για να αποφασίσετε εάν θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας λειτουργικής αλλαγής, η Paxful διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της ασφαλούς λειτουργίας της πλατφόρμας της, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής αναστολής των λειτουργιών για το εμπλεκόμενο ψηφιακό νόμισμα ή των εμπλεκόμενων ψηφιακών νομισμάτων, καθώς και άλλα απαραίτητα μέτρα. Η Paxful θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να σας ενημερώνει για την απόκρισή της σε οποιαδήποτε σημαντική λειτουργική αλλαγή. Ωστόσο, οι εν λόγω αλλαγές βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας και ενδέχεται να λάβουν χώρα χωρίς να ειδοποιηθεί η Paxful. Η απόκρισή μας σε οποιαδήποτε ουσιώδη λειτουργική αλλαγή υπόκειται στην αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια και περιλαμβάνει την απόφαση να μην υποστηρίξουμε οποιαδήποτε νέα διακλάδωση ή άλλες ενέργειες. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τους κινδύνους που ενέχουν οι λειτουργικές αλλαγές για τα πρωτόκολλα των Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων και συμφωνείτε ότι η Paxful δεν είναι υπεύθυνη για τέτοιες λειτουργικές αλλαγές και δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια αξίας που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών στους κανόνες λειτουργίας. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Paxful έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να καθορίζει την απόκρισή της σε οποιαδήποτε αλλαγή λειτουργίας και ότι δεν αποτελεί δική μας ευθύνη να σας βοηθήσουμε με μη υποστηριζόμενα νομίσματα ή πρωτόκολλα.
  4. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να προβάλλετε περιεχόμενο ή να χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων υπερσυνδέσμων προς ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων μερών (εφεξής καλούμενο "Περιεχόμενο Τρίτων Μερών"). Δεν προωθούμε, υιοθετούμε ή ελέγχουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων Μερών και δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για το εν λόγω Περιεχόμενο Τρίτων Μερών. Επιπλέον, κάθε συναλλαγή ή η αλληλογραφία σας με τα εν λόγω τρίτα μέρη λαμβάνει χώρα αποκλειστικά μεταξύ εσάς και των τρίτων μερών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για απώλειες ή ζημίες οποιασδήποτε φύσεως που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιων συναλλαγών και κατανοείτε ότι η χρήση του Περιεχομένου Τρίτων Μερών, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις σας με τρίτα μέρη γίνονται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.
  5. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Paxful δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Η Paxful δεν είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και δεν παρέχει υπηρεσίες κινητών αξιών ή επενδυτικές συμβουλές. Όλες οι συναλλαγές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών μας διεξάγονται σε βάση P2P μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για να αποφασίσετε εάν μια επένδυση, επενδυτική στρατηγική ή συναφής συναλλαγή είναι κατάλληλη για εσάς με βάση τους προσωπικούς σας επενδυτικούς στόχους, τις οικονομικές συνθήκες και την ανοχή στον κίνδυνο. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον νομικό ή φορολογικό σας σύμβουλο σχετικά με τη δική σας ειδική κατάσταση. Κατά καιρούς, ενδέχεται να παρέχουμε εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα και τα προϊόντα μας προκειμένου να βοηθήσουμε τους χρήστες να μάθουν περισσότερα για τις Υπηρεσίες μας. Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δημοσιεύσεις σε ιστολόγια, άρθρα, συνδέσμους προς περιεχόμενο τρίτων μερών, τροφοδοσίες ειδήσεων, προγράμματα εκμάθησης και βίντεο. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου μέρους δεν συνιστούν επενδυτικές συμβουλές, χρηματοοικονομικές συμβουλές, συμβουλές για συναλλαγές ή οποιουδήποτε άλλου είδους συμβουλές και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε περιεχόμενο του Ιστότοπου ως τέτοιο. Προτού λάβετε την απόφαση να αγοράσετε, να πωλήσετε ή να διακρατήσετε οποιαδήποτε Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία, θα πρέπει να εφαρμόζετε τα δικά σας μέτρα δέουσας επιμέλειας και να συμβουλεύεστε τους χρηματοοικονομικούς σας συμβούλους προτού λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Η Paxful δεν θεωρείται υπεύθυνη για τις αποφάσεις που λαμβάνετε για την αγορά, πώληση ή διακράτηση Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από την Paxful.
  6. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν διακυμάνσεις των τιμών των Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων. Σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς ή ενός γεγονότος ανωτέρας βίας (όπως περιγράφεται στην Ενότητα 17), διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες: (α) να αναστείλουμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή (β) να σας εμποδίσουμε να ολοκληρώσετε οποιεσδήποτε ενέργειες μέσω των Υπηρεσιών. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλειες που θα υποστείτε ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών. Μετά από κάθε τέτοιο γεγονός, όταν οι Υπηρεσίες επαναλειτουργήσουν, αναγνωρίζετε ότι οι επικρατούσες τιμές της αγοράς ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τις τιμές που ήταν διαθέσιμες πριν από το εν λόγω γεγονός.
  7. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι ο Ιστότοπος ή ο διακομιστής που τον καθιστά διαθέσιμο δεν περιέχει ιούς ή σφάλματα, ότι το περιεχόμενό του είναι ακριβές, ότι θα είναι αδιάλειπτο ή ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για απώλειες οποιασδήποτε φύσεως που υποστήκατε από ενέργειες που εκτελέστηκαν ή ελήφθησαν με βάση υλικό ή πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο.
 6. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ PAXFUL ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

  1. Εάν έχετε διαφωνία με έναν ή περισσότερους χρήστες των Υπηρεσιών μας, απαλλάσσετε την Paxful, τις θυγατρικές της και τους παρόχους υπηρεσιών της, καθώς και κάθε στέλεχος, διευθυντή, υπάλληλο, εντολοδόχο και εκπρόσωπό τους, από όλες τις αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες (πραγματικές και αποθετικές) κάθε είδους και φύσης που απορρέουν από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τέτοιες διαφωνίες. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Paxful, τις θυγατρικές της και κάθε αντίστοιχο στέλεχος, διευθυντή, υπάλληλο, εντολοδόχο και εκπρόσωπό της από κάθε αξίωση ή απαίτηση (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών και τυχόν προστίμων, τελών ή ποινών που επιβάλλονται από οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή) που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας ή την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, κανόνα ή κανονισμού ή των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 7. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ PAXFUL

  Ο Ιστότοπος δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ζητούν προσφορές για αγορά ή πώληση Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων.

  Όταν ένας χρήστης ξεκινά μια συναλλαγή για την αγορά ή την πώληση Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων, η συναλλαγή ολοκληρώνεται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και τους πρόσθετους όρους, εάν υπάρχουν, οι οποίοι περιγράφονται λεπτομερώς από τον χρήστη ή τον αντισυμβαλλόμενο του χρήστη. Θα βρείτε διαθέσιμο έναν αναλυτικό οδηγό που περιλαμβάνει πληροφορίες για την αγορά και την πώληση Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων στην Πλατφόρμα Συναλλαγών της Paxful στον ιστότοπο https://paxful.com/support/en-us/categories/360000409494-How-to-Buy-and-Sell.

  Οι ακόλουθοι γενικοί όροι ισχύουν για κάθε συναλλαγή που περιγράφεται παρακάτω:

  1. Αγορά Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων μέσω υποβολής προσφοράς.

   Κατά την αγορά Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων στην Πλατφόρμα Συναλλαγών της Paxful:

   1. Δεν περιλαμβάνονται προμήθειες για την Υπηρεσία Μεσεγγύησης της Paxful στο πλαίσιο μιας συναλλαγής που πρέπει να καταβάλλονται από τους Αγοραστές στην Πλατφόρμα Συναλλαγών μας.
   2. Οι προσφορές από τους αντισυμβαλλόμενους της Paxful έχουν τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις και κάθε προσφορά διαφέρει ως προς τη συναλλαγματική ισοτιμία, την ταχύτητα ανταλλαγής και άλλους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλει ο Πωλητής. Με την αποδοχή της προσφοράς ενός Πωλητή συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω προσφοράς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Πωλητή ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός εάν έρχονται σε αντίθεση ή παραβιάζουν την παρούσα Συμφωνία, είναι παράνομοι, μη εύλογοι ή η εκπλήρωσή τους δεν είναι εύκολη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (όπως ορίζεται κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Paxful), ή εάν και οι δύο χρήστες που συμμετέχουν στη συναλλαγή παρεχουν συγκατάθεση, ώστε να τροποποιηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της εν λόγω προσφοράς. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ. ΜΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΡΗΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. ΕΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, Η PAXFUL ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ.
   3. Η επαλήθευση της πληρωμής και η παροχή οδηγιών για την αποδέσμευση των Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων από την Υπηρεσία Μεσεγγύησης της Paxful αποτελούν αποκλειστικές υποχρεώσεις του Πωλητή και όχι της Paxful. Εάν ο Πωλητής δεν αποδεσμεύσει τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία, αφού εκπληρώσετε ορθά τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πωλητή, αναφέρετε εγκαίρως το ζήτημα μέσω του καθορισμένου κουμπιού για την έναρξη μια αμφισβήτησης συναλλαγής εντός της συγκεκριμένης συνομιλίας συναλλαγής. Η υποστήριξη της Paxful θα ελέγξει και θα επιλύσει την αμφισβήτηση συναλλαγής. Αυτή η διαδικασία επίλυσης των αμφισβητήσεων συναλλαγών περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω στην "Ενότητα 8 - Αμφισβήτηση συναλλαγών μέσω της διαδικασίας επίλυσης αμφισβητήσεων συναλλαγών της Paxful". Εάν δεν ακολουθήσετε τη συγκεκριμένη διαδικασία επίλυσης των αμφισβητήσεων συναλλαγών, η Paxful δεν θα είναι σε θέση να σας βοηθήσει με αυτό το θέμα.
  2. Πώληση Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων

   Κατά την πώληση Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων στην Πλατφόρμα Συναλλαγών της Paxful:

   1. Οι πωλητές πρέπει να επαληθεύουν και να επεξεργάζονται την πληρωμή σε εύλογο χρονικό διάστημα και εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος όπως ορίζεται στους όρους της προσφοράς. Μόλις ο Αγοραστής υποβάλει την πληρωμή σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς, είναι αποκλειστικά δικό σας καθήκον και ευθύνη να επαληθεύσετε εγκαίρως και να επεξεργαστείτε την πληρωμή και, στη συνέχεια, να ξεκλειδώσετε τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία από την Υπηρεσία Μεσεγγύησης της Paxful και να τα αποδεσμεύσετε στον Αγοραστή. Εάν δεν τηρήσετε τις οδηγίες της προσφοράς, ενδέχεται να μην δικαιούστε επιστροφή των κλειδωμένων Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων σας.
   2. Ως Πωλητής, αποδέχεστε όλους τους κινδύνους και τις ευθύνες που μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας προκύπτει από την πώληση Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων. Όλοι οι καταβλητέοι φόροι αποτελούν δική σας ευθύνη. Ως Πωλητής Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων, χρεώνεστε με προμήθεια από την Paxful για τη δέσμευση των Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων προς πώληση στην Υπηρεσία Μεσεγγύησης της Paxful. Η Paxful δεν παρέχει καμία αποζημίωση για τυχόν απώλειες στον Πωλητή, είτε αυτές οφείλονται σε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας, είτε σε απάτη, είτε σε άλλη αιτία και η προμήθειά μας δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Paxful.
   3. Κάθε πληρωμή που λαμβάνετε πρέπει να υποβάλλεται σε πλήρη επεξεργασία και να επιβεβαιώνετε ότι την λάβατε, προτού αποδεσμευτούν τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία από την Υπηρεσία Μεσεγγύησης της Paxful. Η Paxful δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, εάν ξεκλειδώσετε πρόωρα τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία, προτού επιβεβαιώσετε με κατάλληλο τρόπο και λάβετε την πληρωμή. Πρέπει να είστε προσεκτικοί και να ανταποκρίνεστε στον Αγοραστή. Επιπλέον, πρέπει να απενεργοποιείτε τυχόν ανενεργές προσφορές.
   4. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε διαφήμιση του δικού σας ιστότοπου σε οποιαδήποτε ενότητα της Πλατφόρμας Συναλλαγών της Paxful (όπως η βιογραφία σας, οι όροι προσφοράς ή η συνομιλία συναλλαγής) θα διευκόλυνε την αγορά ή την πώληση Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων εκτός των Υπηρεσιών της Paxful. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, επιτρέπεται η κοινοποίηση του ιστοτόπου σας στις οδηγίες της συναλλαγής, ο οποίος έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά, για να λάβει ο Πωλητής την πληρωμή, ώστε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή (π.χ. επεξεργασία χρεωστικών/πιστωτικών καρτών από αξιόπιστο τρίτο μέρος), υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση τέτοιων εξωτερικών ιστότοπων γίνεται σαφής στους όρους της προσφοράς και ότι οι εν λόγω ιστότοποι δεν περιέχουν άλλες διαφημίσεις ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
  3. Συμμόρφωση

   1. Η Paxful και οι Υπηρεσίες δεν συνδέονται ή σχετίζονται με οποιοδήποτε τρίτο μέρος και δεν υποστηρίζονται ή χρηματοδοτούνται από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά οποιουδήποτε εκδότη δωροκαρτών. Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα, οι επωνυμίες και άλλα αναγνωριστικά αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Paxful και οι Υπηρεσίες της δεν υποστηρίζονται, δεν χρηματοδοτούνται, δεν σχετίζονται ή δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τους εν λόγω κατόχους.
   2. Η Paxful δεν αποτελεί αδειοδοτημένο πωλητή δωροκαρτών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο οποιουδήποτε εκδότη δωροκαρτών. Τυχόν δωροκάρτες που λαμβάνετε απευθείας από έναν χρήστη που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα Συναλλαγών της Paxful υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις του τρίτου εμπόρου στον οποίο μπορούν να εξαργυρωθούν (εφεξής καλούμενος ο "Εκδότης"). Η Paxful δεν ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις οποιουδήποτε Εκδότη ή για τυχόν προμήθειες, ημερομηνίες λήξης, ποινές ή όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη δωροκάρτα του Εκδότη που λαμβάνετε χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα Συναλλαγών της Paxful. Λαμβάνοντας τη δωροκάρτα από έναν χρήστη, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της δωροκάρτας και δηλώνετε στην Paxful ότι έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω δωροκάρτες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Εκδότη της δωροκάρτας ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
   3. Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ Ή Η ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΑΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ PAXFUL ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ PAXFUL ΕΓΚΥΡΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑΣ ΣΑΣ (ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ). Η PAXFUL ΔΕΝ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ, ΔΗΛΩΝΕΙ Ή ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ PAXFUL Ή ΟΤΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ Ή ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ PAXFUL, ΕΑΝ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΡΙΤΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ.
   4. ΦΕΡΕΤΕ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΑΣ.
   5. Όλες οι συναλλαγές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός της Paxful. Απαγορεύεται αυστηρά η διενέργεια συναλλαγών εκτός της πλατφόρμας Paxful ή η ανταλλαγή εξωτερικών στοιχείων επικοινωνίας.
  4. Περιορισμοί στις μεταφορές χρημάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να επιβάλλουμε περιορισμούς ή όρια ως προς το μέγεθος, τον τύπο ή τον τρόπο οποιασδήποτε προτεινόμενης συναλλαγής για μεταφορά χρημάτων, όπως επιβολή ορίου στο συνολικό ποσό των Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων που μπορούν να δημοσιευτούν προς πώληση.
  5. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση. Η Paxful δεν εγγυάται ότι θα μπορέσετε να πωλήσετε Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία στην Πλατφόρμα Συναλλαγών της. Η διαδικασία της αγοράς ή πώλησης Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών της Paxful δεν εγγυάται ότι θα είστε σε θέση να αγοράσετε ή να πωλήσετε Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών σε μεταγενέστερο χρόνο.
  6. Σχέση. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν αποσκοπεί στο να δημιουργήσει ούτε θα δημιουργήσει εταιρική σχέση, κοινοπραξία, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, οργανισμό ή υπηρεσία θεματοφυλακής, καθώς εσείς και η Paxful είστε μεταξύ σας ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι.
  7. Ακρίβεια των πληροφοριών. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε μέσω των Υπηρεσιών είναι ακριβείς και πλήρεις. Αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι η Paxful δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που κάνετε σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή ξεκινάει μέσω των Υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε λάθος μια διεύθυνση Πορτοφολιού ή παρέχετε με άλλον τρόπο εσφαλμένες πληροφορίες. Σας συνιστούμε να ελέγχετε προσεκτικά τα στοιχεία της συναλλαγής σας προτού ολοκληρώστε τη συναλλαγή μέσω των Υπηρεσιών.
  8. Καμία ακύρωση ή τροποποίηση, δραστηριότητες Πορτοφολιού. Αφού υποβληθούν τα στοιχεία της συναλλαγής στο δίκτυο ψηφιακών νομισμάτων μέσω των Υπηρεσιών, η Paxful δεν μπορεί να σας βοηθήσει να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη συναλλαγή σας. Η Paxful δεν ελέγχει κανένα δίκτυο ψηφιακών νομισμάτων και δεν έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει οποιαδήποτε αιτήματα ακύρωσης ή τροποποίησης. Η Paxful δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε δεσμευμένα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία ούτε λειτουργεί ως θεματοφύλακάς τους. Τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία καταγράφονται πάντα στα αντίστοιχα δίκτυα ή αλυσίδες μπλοκ (blockchain). Όλες οι συναλλαγές ψηφιακών νομισμάτων πραγματοποιούνται εντός του δικτύου ψηφιακών νομισμάτων και όχι στην Paxful. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η συναλλαγή θα διεκπεραιωθεί στο δίκτυο ψηφιακών νομισμάτων. Η Paxful διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε συναλλαγής, εάν απαιτείται από τον νόμο ή εάν κρίνουμε ότι οι συναλλαγές είναι αντίθετες με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Με την παρούσα αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του Πορτοφολιού σας και αποδέχεστε όλους τους κινδύνους που ενέχει οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Πορτοφόλι σας στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.
  9. Φόροι. Είναι δική σας ευθύνη να καθορίζετε ποιοι φόροι, εφόσον υπάρχουν, ισχύουν για τις συναλλαγές για τις οποίες έχετε υποβάλει στοιχεία συναλλαγής μέσω των Υπηρεσιών και να αναφέρετε, καθώς και να καταβάλλετε το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί στον φόρο στην αρμόδια φορολογική αρχή. Συμφωνείτε ότι η Paxful δεν είναι υπεύθυνη να προσδιορίσει εάν οι συναλλαγές σας σε ψηφιακό νόμισμα φορολογούνται ή να συλλέξει, να αναφέρει, να παρακρατήσει ή να καταβάλλει οποιουσδήποτε φόρους προκύπτουν από συναλλαγές σε ψηφιακό νόμισμα.
  10. Φήμη χρήστη. Όταν συμμετέχετε σε μια Συναλλαγή, επιτρέπουμε σε άλλους χρήστες να παρέχουν σχόλια σχετικά με την αλληλεπίδρασή τους μαζί σας. Επιπλέον, επιτρέπουμε στους χρήστες να υποβάλλουν αναφορές, εάν πιστεύουν ότι έχετε παραβιάσει την παρούσα Συμφωνία με οποιονδήποτε τρόπο. Οι εν λόγω αναφορές είναι εμπιστευτικές, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσουμε σε σχέση με μια αμφισβήτηση συναλλαγής, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 8.
  11. Ιστορικό συναλλαγών. Μπορείτε να βλέπετε το ιστορικό των συναλλαγών σας μέσω του Λογαριασμού σας. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες δεν παράσχουν μια τέτοια επιβεβαίωση, αυτό δεν επηρεάζει ούτε ακυρώνει τους όρους που ισχύουν για την εν λόγω συναλλαγή.
  12. Paxful Pay. Η Paxful έχει εξουσιοδοτήσει ορισμένους εμπόρους να δέχονται την Paxful ως μέθοδο πληρωμής για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (εφεξής καλούμενοι "Εξουσιοδοτημένοι Έμποροι"). Μπορείτε να πληρώσετε έναν Εξουσιοδοτημένο Έμπορο επιλέγοντας το "Paxful Pay" κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής ή τη στιγμή της πληρωμής. Το Paxful Pay θα σας κατευθύνει στην Πλατφόρμα Συναλλαγών μας, όπου θα αποκτήσετε πρόσβαση στα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία που είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό σας ή θα σας συνδέσει με έναν Πωλητή. Εάν αγοράσετε Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία από έναν Πωλητή για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή, ισχύουν οι όροι που διατυπώνονται στην Ενότητα 7.1 της παρούσας Συμφωνίας.
  13. Αγαθά που αποκτάτε από έναν Έμπορο. Η Paxful δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες αγοράσετε από έναν Εξουσιοδοτημένο Έμπορο χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας ή το προϊόν Paxful Pay. Εάν υποβάλετε αίτημα για αμφισβήτηση συναλλαγής με οποιονδήποτε Εξουσιοδοτημένο Έμπορο, πρέπει να επιλύσετε την αμφισβήτηση συναλλαγής απευθείας με τον εν λόγω Εξουσιοδοτημένο 'Εμπορο.
  14. Επιστροφές προϊόντων/υπηρεσιών, επιστροφές χρημάτων. Όταν αγοράζετε ένα αγαθό ή μια υπηρεσία από τρίτους χρησιμοποιώντας τον Λογαριασμό σας, η αγορά είναι οριστική. Δεν επεξεργαζόμαστε επιστροφές προϊόντων ή υπηρεσιών ή επιστροφές χρημάτων. Ένας Εξουσιοδοτημένος 'Εμπορος μπορεί να σας προσφέρει επιστροφή, πίστωση στο κατάστημα ή δωροκάρτα κατά τη διακριτική του ευχέρεια και σύμφωνα με τις πολιτικές του.
  15. Η Paxful χρεώνει προμήθειες για τις Υπηρεσίες της. Οι ισχύουσες προμήθειες εμφανίζονται προτού χρησιμοποιήσετε μια Υπηρεσία για την οποία ισχύει προμήθεια. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προμήθειες της Paxful" για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες. Οι προμήθειές μας υπόκεινται σε αλλαγές και η Paxful διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει την τιμολόγηση και τις προμήθειες της ανά πάσα στιγμή.
 8. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ PAXFUL

  1. Αμφισβήτηση συναλλαγών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ευκολότερος τρόπος επίλυσης μιας αμφισβήτησης συναλλαγής είναι να επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι Αγοραστές και οι Πωλητές, να συνεργαστούν για να καταλάβουν τι συνέβη και να καταλήξουν σε μια αποδεκτή λύση. Όταν ένας Αγοραστής και ένας Πωλητής δεν μπορούν να καταλήξουν σε μια αποδεκτή λύση, η ομάδα υποστήριξης της Paxful (εφεξής καλούμενη "Υποστήριξη της Paxful") μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της αμφισβήτησης. Οποιοσδήποτε από τoυς δυο συμβαλλόμενους μπορεί να κινήσει τη διαδικασία επίλυσης της αμφισβήτησης (εφεξής καλούμενη "Συναλλαγή υπό αμφισβήτηση" ή "Αμφισβήτηση συναλλαγής") σε σχέση με μια συναλλαγή. Οι Αμφισβητήσεις μπορούν να ξεκινήσουν μόνο για συναλλαγές που έχουν επισημανθεί ως πλήρως εξοφλημένες από τον Αγοραστή. Συναλλαγές που δεν έχουν επισημανθεί ως πλήρως εξοφλημένες από τον Αγοραστή, ακυρώθηκαν από τον Αγοραστή, ακυρώθηκαν αυτόματα λόγω παρέλευσης του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στην προσφορά, έχουν ήδη τεθεί υπό αμφισβήτηση και έχουν επιλυθεί ή για τις οποίες ο Πωλητής έχει αποδεσμεύσει τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία στον Αγοραστή δεν μπορούν γενικά να τεθούν υπό αμφισβήτηση, να τροποποιηθούν ή να γίνει αντιστροφή χρέωσης.
  2. Διαδικασία επίλυσης διαφορών. Παρακάτω περιγράφονται τα βήματα που ακολουθεί η Υποστήριξη της Paxful σε περίπτωση Aμφισβήτησης μιας συναλλαγής.

   1. 'Εναρξη

    Μπορείτε να ξεκινήσετε μια Αμφισβήτηση συναλλαγής πραγματοποιώντας σύνδεση στον λογαριασμό σας στην Paxful, ανοίγοντας τη συναλλαγή την οποία επιθυμείτε να θέσετε υπό αμφισβήτηση και επιλέγοντας το κουμπί "Αμφισβήτηση συναλλαγής". Το κουμπί "Αμφισβήτηση συναλλαγής" θα εμφανίζεται ενεργό μόνο εάν η συναλλαγή έχει επισημανθεί ως πλήρως εξοφλημένη από τον Αγοραστή. Μόλις ξεκινήσετε μια Αμφισβήτηση συναλλαγής, θα επιλέξετε τον τύπο της Αμφισβήτησης συναλλαγής από τις επιλογές που παρέχονται και θα περιγράψετε το ζήτημα που έχει προκύψει στο πλαίσιο της Αμφισβήτησης της συναλλαγής σας.

    Εάν είστε Πωλητής, οι επιλογές που παρέχονται για να περιγράψετε το ζήτημα που αφορά την Αμφισβήτηση της συναλλαγής σας είναι οι εξής:

    • Coinlocker - Μπλοκάρισμα κεφαλαίων (δηλαδή ένας αγοραστής που δεν ανταποκρίνεται). Ο Αγοραστής έχει επισημάνει τη συναλλαγή ως πλήρως εξοφλημένη, αλλά δεν ανταποκρίνεται και είναι ανενεργός.
    • Πρόβλημα που σχετίζεται με την πληρωμή. Ο Αγοραστής είναι ενεργός και έχει επιχειρήσει να πληρώσει, αλλά παρουσιάστηκαν προβλήματα με την πληρωμή.
    • Άλλο. Μια ανοικτή επιλογή στην οποία μπορείτε να περιγράψετε το ζήτημα που οδήγησε στην Αμφισβήτηση συναλλαγής. Ο Αγοραστής θα μπορεί να δει την περιγραφή σας.

    Εάν είστε Αγοραστής, οι επιλογές που παρέχονται για να περιγράψετε το ζήτημα που αφορά την Αμφισβήτηση της συναλλαγής σας είναι οι εξής:

    • Ο Πωλητής δεν ανταποκρίνεται. Έχετε πληρώσει, αλλά ο Πωλητής δεν ανταποκρίνεται και είναι ανενεργός.
    • Πρόβλημα που σχετίζεται με την πληρωμή. 'Εχετε πραγματοποιήσει την πληρωμή, αλλά ο Πωλητής ισχυρίζεται ότι παρουσιάστηκαν προβλήματα με την πληρωμή και αρνείται να αποδεσμεύσει τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία.
    • Άλλο. Μια ανοικτή επιλογή στην οποία μπορείτε να περιγράψετε το ζήτημα που οδήγησε στην Αμφισβήτηση συναλλαγής. Ο Πωλητής θα μπορεί να δει την περιγραφή σας.
   2. Αποστολή ειδοποίησης

    Μόλις υποβληθεί μια Αμφισβήτηση συναλλαγής, η Υποστήριξη της Paxful θα ειδοποιήσει τον έτερο συμβαλλόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματος μέσω της λειτουργίας συνομιλίας συναλλαγών που είναι διαθέσιμη στους Αγοραστές και τους Πωλητές στην Πλατφόρμα Συναλλαγών ότι έχει ξεκινήσει μια Αμφισβήτηση συναλλαγής. Εάν μια από τις συναλλαγές σας έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση, η Υποστήριξη της Paxful θα σας ενημερώσει ποια συναλλαγή έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση, καθώς και για τον λόγο της Αμφισβήτησης της συναλλαγής.

   3. Απάντηση

    Ελέγξτε την Αμφισβήτηση συναλλαγής και παρέχετε στην Υποστήριξη της Paxful μια εξήγηση για το τι συνέβη. Συμπεριλάβετε τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτετε για να υποστηρίξετε την εξήγησή σας, όπως απόδειξη πληρωμής, απόδειξη ιδιοκτησίας ή απόδειξη ότι έχετε ή δεν έχετε λάβει πληρωμή.

   4. 'Ελεγχος από την Paxful

    Οι Συναλλαγές υπό αμφισβήτηση θα διερευνώνται από την Υποστήριξη της Paxful και η απόφαση θα λαμβάνεται με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται και από τους δυο Συμβαλλόμενους. Η Υποστήριξη της Paxful επιλύει τις Αμφισβητήσεις συναλλαγών αξιολογώντας διάφορους παράγοντες όπως περιγράφονται παρακάτω στην Ενότητα 8.

  3. 'Ελεγχος Αμφισβητήσεων συναλλαγών. Κατά τη διάρκεια της ελέγχου μιας Αμφισβήτησης συναλλαγής, η Υποστήριξη της Paxful ενδέχεται να σας παρέχει οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε. Οι οδηγίες που σας παρέχονται ενδέχεται να απαιτούν να προσκομίσετε πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, όπως πρόσθετη επαλήθευση ταυτότητας, απόδειξη πληρωμής, οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία φωτογραφίας, ήχου ή βίντεο ή άλλα έγγραφα που κρίνονται σχετικά από την Paxful. Επιπλέον, ενδέχεται να απαιτείται να προσκομίσετε τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Εάν δεν τηρήσετε τις οδηγίες που παρέχονται, μπορεί να λήξει σε βάρος σας η Αμφισβήτηση συναλλαγής. Η Υποστήριξη της Paxful συνήθως γνωστοποιεί την απόφασή της μέσω της λειτουργίας συνομιλίας συναλλαγών στην Πλατφόρμα Συναλλαγών εντός 30 ημερών από τη λήψη του αιτήματος της Αμφισβήτησης συναλλαγής, αλλά υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο η διαδικασία.
  4. Αποτυχία ανταπόκρισης. Όταν συμμετέχετε σε μια συναλλαγή, είναι σημαντικό να παραμένετε ενεργοί και διαθέσιμοι από την έναρξη της συναλλαγής έως την ολοκλήρωση, την ακύρωση ή την επίλυσή της. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε σε θέση να απαντήσετε σε ένα αίτημα της Υποστήριξης της Paxful στο πλαίσιο μια Συναλλαγής υπό αμφισβήτηση εντός του χρόνου που ορίζει η Υποστήριξη της Paxful. Διαφορετικά, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ανταποκρίνεστε και η Αμφισβήτηση συναλλαγής ενδέχεται να επιλυθεί εις βάρος σας.
  5. Αντιστροφές χρέωσης. Ένας συμβαλλόμενος ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόσθετους κινδύνους ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείται για τη συναλλαγή, ακόμη και αν η Paxful αποφανθεί υπέρ του εν λόγω συμβαλλόμενου κατά τη διαδικασία επίλυσης της Αμφισβήτησης συναλλαγής. Η διαδικασία επίλυσης των Αμφισβητήσεων συναλλαγών η οποία ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία είναι ανεξάρτητη από τυχόν τρόπους επίλυσης που μπορεί να έχει στη διάθεσή τους ένας Αγοραστής ή Πωλητής μέσω της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείται σε σχέση με μια συναλλαγή. Η Paxful δεν υποχρεούται να ξεκινήσει ή να χειριστεί αντιστροφές χρεώσεων και δεν ευθύνεται εάν ένας συμβαλλόμενος προβεί σε αντιλογισμό, αντιστροφή χρέωσης ή με όποιο άλλον τρόπο σε αμφισβητηση μιας συναλλαγής χρησιμοποιώντας μια οδό που καθίσταται διαθέσιμη στον συμβαλλόμενο μέσω της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε στη συναλλαγή, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση μιας Αμφισβήτησης συναλλαγής.
  6. Επίλυση Αμφισβήτησης Συναλλαγών. Μια Αμφισβήτηση συναλλαγής επιλύεται συνήθως από την Υποστήριξη της Paxful μεταφέροντας τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία που αποτελούν το αντικείμενο της Αμφισβήτησης συναλλαγής στον Αγοραστή ή στον Πωλητή της Συναλλαγής υπό αμφισβήτηση, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επίλυσης της Αμφισβήτησης συναλλαγής.

   Παρακάτω παρουσιάζονται επιλεγμένες καταστάσεις που σας παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Paxful μπορεί να επιλύσει μια αμφισβητούμενη συναλλαγή. Πρόκειται για έναν μη εξαντλητικό κατάλογο. Η επίλυση οποιασδήποτε Αμφισβήτησης συναλλαγής επηρεάζεται από τα συγκεκριμένα γεγονότα της Αμφισβήτησης συναλλαγής και τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται από τους χρήστες.

   Η Υποστήριξη της Paxful μπορεί να επιλύσει μια Αμφισβήτηση συναλλαγής υπέρ του Αγοραστή, όταν πληρούται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

   • Ο Αγοραστής πραγματοποίησε την πληρωμή σύμφωνα με τις αρχικές οδηγίες που παρείχε ο Πωλητής στο πλαίσιο της προσφοράς συναλλαγής και ο Αγοραστής προσκόμισε επαρκείς αποδείξεις ότι η πληρωμή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες. Η άρνηση του Πωλητή να ολοκληρώσει μια συναλλαγή, αφού ο Αγοραστής εκπληρώσει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πωλητή, όπως δημοσιεύτηκαν τη στιγμή που ο Αγοραστής αποδέχθηκε και πλήρωσε για τη συναλλαγή, αποτελεί παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας.
   • Ο Πωλητής δεν ανταποκρίνεται και δεν απάντησε επαρκώς εντός του χρονικού πλαισίου που ζητήθηκε από την Υποστήριξη της Paxful.
   • Η πληρωμή καταβάλλεται σε τρίτο μέρος της συναλλαγής ή η πληρωμή καταβάλλεται σε λογαριασμό πληρωμών που δεν είναι καταχωρισμένος στο όνομα του Πωλητή.

   Η Υποστήριξη της Paxful μπορεί να επιλύσει μια Αμφισβήτηση συναλλαγής υπέρ του Πωλητή, όταν πληρούται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

   • Ο Αγοραστής δεν έχει καταβάλει την πληρωμή, δεν έχει καταβάλει την πληρωμή στο ακέραιο ή δεν έχει καταβάλει την πληρωμή σύμφωνα με τις αρχικές οδηγίες που παρασχέθηκαν από τον Πωλητή βάσει της προσφοράς της συναλλαγής.
   • Η πληρωμή που κατέβαλε ο Αγοραστής έχει δεσμευτεί, ανασταλεί, παγώσει ή διακοπεί από τον πάροχο πληρωμών ή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Αυτό περιλαμβάνει περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Αγοραστής έχει αντιστρέψει τη χρέωση ή έχει αμφισβητήσει μια πληρωμή μέσω της τράπεζας ή του εκδότη της κάρτας πληρωμών.
   • Ο Αγοραστής δεν ανταποκρίνεται και δεν απάντησε επαρκώς εντός του χρονικού πλαισίου που ορίστηκε από την Υποστήριξη της Paxful.
   • Η πληρωμή καταβάλλεται από τρίτο μέρος της συναλλαγής ή η πληρωμή καταβάλλεται από λογαριασμό πληρωμών που δεν είναι καταχωρισμένος στο όνομα του Αγοραστή.

   Εάν ο Αγοραστής ή ο Πωλητής που συμμετέχει σε μια Συναλλαγή υπό αμφισβήτηση παρέχει δόλιες πληροφορίες ή ψευδή έγγραφα ή προβάλλει ψευδείς ισχυρισμούς ή χρησιμοποιεί με άλλον τρόπο παραπλανητικές τακτικές, η διαφορά μπορεί να επιλυθεί άμεσα εις βάρος του εν λόγω χρήστη και ο λογαριασμός του χρήστη μπορεί να τεθεί σε αναστολή ή να τερματιστεί κατά την απόλυτη κρίση της Υποστήριξης της Paxful.

   Σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες κανένας από τους δυο συμβαλλόμενους δεν πληροί τα κριτήρια ή είναι ασαφές ή αδύνατο να προσδιοριστεί με άλλον τρόπο ποιος συμβαλλόμενος πληροί τα κριτήρια επίλυσης της διαφοράς κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Paxful, η Paxful διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει να επιλύσει τη διαφορά μέσω ισότιμης ή άνισης κατανομής των Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο της διαφοράς μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή.

  7. 'Ενσταση. Εάν πιστεύετε ότι η Paxful έχει επιλύσει μια διαφορά με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με την παρούσα Συμφωνία, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση. Για να υποβάλετε ένσταση, πρέπει να μας ενημερώσετε εγκαίρως μέσω έγγραφης ειδοποίησης, επικοινωνώντας με την υποστήριξη πελατών της Paxful το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Υποστήριξης της Paxful και να μας παράσχετε επαρκείς λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την υπόθεση που αφορά το αίτημά σας. Η ένσταση θα πρέπει να προσδιορίζει συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο πιστεύετε ότι η Paxful επέλυσε εσφαλμένα τη διαφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και να παρέχει αποδείξεις για την εν λόγω εσφαλμένη απόφαση.

   Σας υπενθυμίζουμε ότι είστε υποχρεωμένοι να διατηρείτε έναν πολιτισμένο τόνο και να σέβεστε τους άλλους χρήστες και την Υποστήριξη της Paxful κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης μιας Αμφισβήτησης συναλλαγής ή οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Ανατρέξτε, γενικά, στην "Ενότητα 13 - Απαγορευμένη χρήση".

  8. Οριστικότητα απόφασης. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η απόφαση της Paxful σχετικά με μια Αμφισβήτηση συναλλαγής είναι οριστική, τελική και δεσμευτική, όπως περιγράφεται στην παρούσα Συμφωνία. Η Paxful δεν φέρει καμία ευθύνη προς έναν Αγοραστή ή έναν Πωλητή σε σχέση με τις αποφάσεις της.
 9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ PAXFUL

  1. Η δημιουργία Πορτοφολιού είναι δωρεάν. Η Paxful χρεώνει προμήθειες για τις Υπηρεσίες της. Οι ισχύουσες προμήθειες εμφανίζονται προτού χρησιμοποιήσετε μια Υπηρεσία για την οποία ισχύει προμήθεια. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προμήθειες της Paxful" για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες. Οι προμήθειές μας υπόκεινται σε αλλαγές και η Paxful διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει την τιμολόγηση και τις προμήθειες της ανά πάσα στιγμή.
 10. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΕΞΟΡΥΞΗΣ

  1. Εάν χρησιμοποιήσετε μια Υπηρεσία για την οποία ισχύει προμήθεια ή εάν ξεκινήσετε μια συναλλαγή με προμήθεια εξόρυξης μέσω των Υπηρεσιών, δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση, αφού επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία ή να πραγματοποιήσετε τη συναλλαγή.
 11. ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς κόστος για εσάς, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε, προσωρινά ή μόνιμα, οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών μας.
 12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΣΑΣ

  1. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, αμελλητί και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση: (α) να αναστείλουμε, να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της πρόσβασης στο Πορτοφόλι σας) ή/και (β) να απενεργοποιήσουμε ή να ακυρώσουμε τον λογαριασμό σας εάν: (i) είμαστε υποχρεωμένοι από την ισχύουσα νομοθεσία, μια έγκυρη κλήτευση, μια δικαστική απόφαση ή μια δεσμευτική εντολή από κυβερνητική αρχή, (ii) έχουμε εύλογες υποψίες ότι έχετε παραβιάσει ή ενδέχεται να παραβιάσετε την παρούσα Συμφωνία, (iii) η χρήση του λογαριασμού σας υπόκειται σε οποιαδήποτε εκκρεμή δικαστική διαμάχη, έρευνα ή κυβερνητική διαδικασία ή/και αντιλαμβανόμαστε αυξημένο κίνδυνο νομικής ή κανονιστικής μη συμμόρφωσης που σχετίζεται με τη δραστηριότητα του λογαριασμού σας, (iv) οι συνεργάτες υπηρεσιών μας αδυνατούν να υποστηρίξουν τη χρήση σας, (v) προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θεωρούμε ότι παρακάμπτει τους ελέγχους και τις διαδικασίες μας ή (vi) θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να το πράξουμε για να προστατεύσουμε εμάς, τους χρήστες μας, συμπεριλαμβανομένου και εσάς του ιδίου, ή τους υπαλλήλους μας από κίνδυνο ή απώλεια. Εάν ασκήσουμε τα δικαιώματά μας για περιορισμό ή άρνηση της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες της άρνησής μας να σας παρέχουμε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε καθυστέρησης, ζημίας ή ταλαιπωρίας που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα.
  2. Εάν αναστείλουμε ή κλείσουμε τον λογαριασμό σας, τερματίσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο ή περιορίσουμε την πρόσβαση στο Πορτοφόλι σας, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε για τις ενέργειές μας, εκτός εάν μια δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία μάς απαγορεύει να σας παράσχουμε τέτοια ειδοποίηση. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Ή ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟΥ ΣΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η PAXFUL ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Σε περίπτωση που αναστείλουμε τον λογαριασμό σας ή την πρόσβαση στο πορτοφόλι σας, θα άρουμε την αναστολή το συντομότερο δυνατόν, μόλις εκλείψουν οι λόγοι της αναστολής. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να σας ενημερώσουμε για το πότε θα αρθεί (εφόσον αυτό συμβεί) η εν λόγω αναστολή.
  3. Εάν διατηρείτε Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία στο Πορτοφόλι Paxful και δεν υπάρχει δραστηριότητα στον λογαριασμό σας για ένα χρονικό διάστημα όπως αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε τα εν λόγω εναπομείναντα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία στον λογαριασμό σας ως περιουσιακά στοιχεία σε αδράνεια σύμφωνα με τους νόμους περί εγκαταλελειμμένων περιουσιακών στοιχείων και περί εκποίησης. Εάν συμβεί αυτό, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε εγγράφως. Εάν δεν απαντήσετε σε οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της, ή όπως άλλως απαιτείται από τον νόμο, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε τα εν λόγω Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία στην ισχύουσα δικαιοδοσία ως περιουσιακά στοιχεία που έχουν τεθεί σε αδράνεια. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε μια προμήθεια αδράνειας ή άλλα διοικητικά τέλη από τα εν λόγω Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία σε αδράνεια, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 13. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

  1. Κατά την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου), ότι δεν θα διαπράττετε καμία παράνομη πράξη και ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά σας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, συμφωνείτε ότι δεν θα:
   1. χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να παρεμβαίνει, να διαταράσσει, να επηρεάζει αρνητικά ή να εμποδίζει άλλους χρήστες να απολαμβάνουν πλήρως τις Υπηρεσίες μας ή που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να υποβαθμίσει τη λειτουργία των Υπηρεσιών μας με οποιονδήποτε τρόπο,
   2. συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να παραβιάσει ή να βοηθήσει στην παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, νομοθετήματος, διάταξης ή κανονισμού, προγραμμάτων κυρώσεων που εφαρμόζονται στις χώρες στις οποίες διεξάγουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες ή λειτουργούμε, ή η οποία θα αφορούσε έσοδα από οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, δεν θα δημοσιεύετε, διανέμετε ή διαδίδετε οποιοδήποτε παράνομο υλικό ή πληροφορίες,
   3. παρεμποδίζετε την πρόσβαση άλλου χρήστη σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, δυσφημίζετε, προσβάλλετε, εκβιάζετε, παρενοχλείτε, παρακολουθείτε κατά τρόπο ανεπιθύμητο, απειλείτε, παραβιάζετε ή καταπατάτε με άλλον τρόπο τα νομικά δικαιώματα (όπως, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα ιδιωτικής ζωής, δημοσιότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας) άλλων χρηστών, υποκινείτε, απειλείτε, διευκολύνετε, προωθείτε ή ενθαρρύνετε το μίσος, τη φυλετική μισαλλοδοξία ή βίαιες πράξεις εναντίον άλλων προσώπων, συλλέγετε ή αποκτάτε με άλλον τρόπο πληροφορίες από τον Ιστότοπό μας σχετικά με άλλους χρήστες,
   4. συμμετάσχετε σε δραστηριότητες που αποσκοπούν να εξαπατήσουν, να δυσφημίσουν ή να προκαλέσουν άλλη ζημία στην Paxful ή στους χρήστες μας, να παρέχετε ψευδείς, ανακριβείς, δόλιες ή παραπλανητικές πληροφορίες στην Paxful ή σε άλλον χρήστη σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας ή όπως άλλως προβλέπεται ή απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία,
   5. εισαγάγετε στις Υπηρεσίες ιό, δούρειο ίππο, ιό τύπου worm, λογική βόμβα ή άλλο επιβλαβές υλικό, δεν θα χρησιμοποιήσετε ρομπότ, αράχνη, πρόγραμμα ανίχνευσης, scraper ή άλλο αυτοματοποιημένο μέσο ή διεπαφή που δεν παρέχεται από εμάς για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή για να εξαγάγετε δεδομένα, δεν θα επιχειρήσετε να παρακάμψετε οποιεσδήποτε τεχνικές φιλτραρίσματος περιεχομένου χρησιμοποιούμε, δεν θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή περιοχή των Υπηρεσιών μας στην οποία δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση ή δεν θα τοποθετήσετε οπουδήποτε εντός της Πλατφόρμας Συναλλαγών της Paxful διαφήμιση ή προωθητική ενέργεια που θα διευκόλυνε την αγορά ή πώληση Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων εκτός των Υπηρεσιών της Paxful,
   6. συμμετάσχετε σε συναλλαγές που αφορούν αντικείμενα που παραβιάζουν ή προσβάλλουν οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δικαιώματα δημοσιότητας ή ιδιωτικότητας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας βάσει του νόμου, ή άλλα αδειοδοτημένα υλικά χωρίς να έχει χορηγηθεί η κατάλληλη άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων, δεν θα χρησιμοποιήσετε την πνευματική ιδιοκτησία, το όνομα ή το λογότυπο της Paxful, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των εμπορικών σημάτων ή των σημάτων των υπηρεσιών της Paxful, χωρίς να έχει χορηγηθεί προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από εμάς ή με τρόπο που βλάπτει την Paxful ή την εμπορική επωνυμία της Paxful, δεν θα συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε ενέργεια υπονοεί ψευδή προώθηση από την Paxful ή σύνδεση με αυτήν ή δεν θα ανταπτύξετε εφαρμογές τρίτων μερών που αλληλεπιδρούν με τις Υπηρεσίες μας, χωρίς να έχετε λάβει προηγουμένως έγγραφη συγκατάθεση από εμάς ή
   7. ενθαρρύνετε ή παρακινείτε οποιονδήποτε τρίτο να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που απαγορεύονται σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 13.
 14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  1. Σας παραχωρούμε μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, για να αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, τον Ιστότοπο, καθώς και στο περιεχόμενο, το υλικό και τις πληροφορίες τα οποία σχετίζονται με αυτά και να τα χρησιμοποιείτε (εφεξής από κοινού, το "Περιεχόμενο") αποκλειστικά για σκοπούς που έχουν λάβει την έγκριση της Paxful κατά καιρούς. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε άλλη χρήση του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου και όλα τα άλλα δικαιώματα, τίτλοι και συμφέροντα επί των Υπηρεσιών, του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου ανήκουν αποκλειστικά στην Paxful. Συμφωνείτε ότι δεν θα αντιγράψετε, μεταδώσετε, διανείμετε, πωλήσετε, αδειοδοτήσετε, προβείτε σε ανάστροφη μηχανίκευση (αποσυμπίληση), τροποποιήσετε, δημοσιεύσετε ή συμμετάσχετε στη μεταβίβαση ή πώληση του Περιεχομένου, δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε από το Περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς να έχετε λάβει προηγουμένως την έγγραφη συγκατάθεση της Paxful. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η απομίμηση ή η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, κατατεθέντος σήματος, λογότυπων ή οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας της Paxful χωρίς να έχετε λάβει προηγουμένως την έγγραφη συγκατάθεση της Paxful.
  2. Παρόλο που σκοπεύουμε να παρέχουμε ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες στον Ιστότοπο της Paxful, ο Ιστότοπός μας (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του Περιεχομένου) ενδέχεται να μην είναι πάντοτε απολύτως ακριβής, πλήρης ή επίκαιρος και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Στην προσπάθειά μας να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε όσο το δυνατόν πληρέστερες και ακριβείς πληροφορίες, οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάζουν ή να ενημερώνονται κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών που αφορούν τις πολιτικές, τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να επαληθεύετε όλες τις πληροφορίες προτού βασιστείτε σε αυτές και όλες οι αποφάσεις που λαμβάνετε και βασίζονται σε πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο της Paxful αποτελούν δική σας αποκλειστική ευθύνη και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις εν λόγω αποφάσεις. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα μέρη προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και η Paxful δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση για την ακρίβειά τους. Σύνδεσμοι προς υλικό τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ιστοσελίδων) μπορεί να παρέχονται ως διευκόλυνση, αλλά δεν ελέγχονται από εμάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για καμία πτυχή των πληροφοριών, του περιεχομένου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται σε υλικό τρίτων μερών ή σε ιστότοπους τρίτων που είναι προσβάσιμοι μέσω του Ιστότοπου της Paxful ή συνδέονται με αυτόν.
 15. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

  1. Η Paxful προσπαθεί πάντα να βελτιώνει τις Υπηρεσίες της και τον Ιστότοπο. Εάν έχετε ιδέες ή προτάσεις σχετικά με βελτιώσεις ή προσθήκες στις Υπηρεσίες της Paxful ή στον Ιστότοπο, η Paxful θα ήθελε να ενημερωθεί σχετικά. Ωστόσο, οποιαδήποτε υποβολή υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.
  2. Η γνωστοποίηση μιας ιδέας, ενός σχολίου ή οποιουδήποτε σχετικού υλικού στην Paxful ή σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές, μητρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες της ή σε οποιοδήποτε από τα στελέχη, τους διευθυντές, τους διαχειριστές, τα μέλη, τους μετόχους, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους τους ή σε οποιονδήποτε από τους κληρονόμους, τους διαδόχους, τους αντιπροσώπους και τους εκδοχείς τους (εφεξής καλούμενο μεμονωμένα ένα "Συμβαλλόμενος της Paxful" και από κοινού οι "Συμβαλλόμενοι της Paxful") δεν υπόκειται σε καμία περίπτωση σε οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή προσδοκία για αποζημίωση.
  3. Υποβάλλοντας μια ιδέα, ένα σχόλιο ή σχετικό υλικό που υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (εφεξής καλούμενο το "Έργο") στην Paxful ή σε οποιονδήποτε Συμβαλλόμενο της Paxful, χορηγείτε στην Paxful, όσον αφορά το υποβληθέν Έργο, μία μη αποκλειστική, διαρκή, παγκόσμια άδεια χρήσης απαλλαγμένη από την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων για τη χρήση του συνόλου του περιεχομένου των εν λόγω ιδεών και σχολίων για οποιονδήποτε σκοπό. Περαιτέρω, παραιτείστε από κάθε ηθικό δικαίωμα επί του Έργου στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και δηλώνετε και εγγυάστε στον εν λόγω Συμβαλλόμενο της Paxful ότι το Έργο αποτελεί εξ ολοκλήρου πρωτότυπη δημιουργία σας, ότι κανένας άλλος δεν έχει δικαιώματα στο 'Εργο και ότι όλοι οι Συμβαλλόμενοι της Paxful είναι απαλλαγμένοι από την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δύνανται να υλοποιήσουν το Έργο και να χρησιμοποιήσουν το σχετικό υλικό, εφόσον το επιθυμούν, όπως παρέχεται ή όπως τροποποιείται από οποιονδήποτε Συμβαλλόμενο της Paxful, χωρίς να έχουν λάβει εξουσιοδότηση ή άδεια από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
  4. Επιπροσθέτως, αποδέχεστε ότι η Paxful μπορεί να παραχωρήσει υπο-άδεια σε οποιονδήποτε Συμβαλλόμενο της Paxful, για να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο κάθε Έργο και υλικό που έχετε υποβάλει.
  5. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε δημοσίευση κάνετε στον Ιστότοπο, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολόγηση.
 16. ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Σας συνιστούμε να επισκεφθείτε τη σελίδα Συχνές ερωτήσεις προτού επικοινωνήσετε μαζί μας. Σε περίπτωση που η σελίδα Συχνές ερωτήσεις δεν περιέχει τις πληροφορίες που αναζητάτε, η Paxful παρέχει υποστήριξη σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του γραφικού στοιχείου υποστήριξης που βρίσκεται στη σελίδα Συχνές Ερωτήσεις.

 17. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

  1. Δεν φέρουμε ευθύνη για καθυστερήσεις, αποτυχία στην εκτέλεση ή διακοπή της Υπηρεσίας που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε αιτία ή συνθήκη πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της σημαντικής αστάθειας της αγοράς, οποιασδήποτε καθυστέρησης ή αποτυχίας λόγω ανωτέρας βίας, πράξης πολιτικών ή στρατιωτικών αρχών, τρομοκρατικής ενέργειας, πολιτικής αναταραχής, πολέμου, απεργίας ή άλλης εργατικής διαφοράς, πυρκαγιάς, διακοπής των τηλεπικοινωνιών ή των υπηρεσιών διαδικτύου ή των υπηρεσιών του παρόχου δικτύου, βλάβης του εξοπλισμού ή/και του λογισμικού, άλλης καταστροφής ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος είναι πέραν του εύλογου ελέγχου μας και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων.
 18. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

  1. Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί την πλήρη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ εσάς και της Paxful αναφορικά με το αντικείμενο των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας και η παρούσα Συμφωνία ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ εσάς και της Paxful όσον αφορά το εν λόγω αντικείμενο. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε κανένα από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς να έχετε λάβει προηγουμένως την έγγραφη συγκατάθεσή μας.