Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Προγράμματος Συνεργατών

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 21 Οκτωβρίου 2019

Σας ευχαριστούμε που γίνατε μέλος του Προγράμματος Συνεργατών της Paxful. Οι πληροφορίες που καταχωρίσατε στην Paxful στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Paxful σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής στο Πρόγραμμα Συνεργατών αποδεχτήκατε την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Paxful η οποία συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Paxful (ως συνεργάτης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο), θεωρείται ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου, καθώς και την εκάστοτε τροποποίηση, συμπλήρωση ή μετατροπή αυτής. Η τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου μας ή κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://paxful.com/privacy. Προς αποφυγή ασαφειών, λάβετε υπόψη ότι ορισμένες από τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας μπορεί να κοινοποιηθούν στους συνεργάτες σας στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα Συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά των λεπτομερειών τοποθεσίας και της δραστηριότητας του λογαριασμού σας.

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για το Πρόγραμμα Συνεργατών. Η Paxful διατηρεί το δικαίωμα (κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση): (α) να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις, ανά πάσα στιγμή και κατά διαστήματα, ενδεικτικά (αλλά όχι περιοριστικά) τροποποιώντας τα ποσοστά των πληρωτέων προμηθειών που περιγράφονται παρακάτω, (β) να αναστείλει τη λειτουργία του Προγράμματος Συνεργατών ή να το ακυρώσει ή/και (γ) να αναστείλει ή να απενεργοποιήσει μόνιμα τον λογαριασμό συνεργάτη και τον λογαριασμό Paxful που διαθέτετε, εάν επιδείξετε συγκεκριμένη συμπεριφορά όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ως συνεργάτης, έχετε τη δυνατότητα να προσκαλείτε τρίτα μέρη στην πλατφόρμα συναλλαγών για Bitcoin της Paxful και να κερδίζετε προμήθειες με βάση τις συναλλαγές BTC που πραγματοποιούν στην πλατφόρμα μας. Η Paxful καταβάλλει όλες τις προμήθειες στους συνεργάτες αποκλειστικά σε BTC.

Το Πρόγραμμα Συνεργατών αποτελείται από δυο επίπεδα που ισχύουν μόνο για χρήστες τρίτα μέρη που συμμετέχουν για πρώτη φορά:

 • Σύσταση συνεργάτη επιπέδου 1
  Μια σύσταση συνεργάτη επιπέδου 1 αφορά ένα τρίτο μέρος που εγγράφεται με σκοπό να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα συναλλαγών για Bitcoin της Paxful μέσω ενός μοναδικού συνδέσμου εγγραφής που παρείχε σε εσάς η Paxful, όταν εγγραφήκατε στο Πρόγραμμα Συνεργατών.
 • Σύσταση συνεργάτη επιπέδου 2
  Μια σύσταση συνεργάτη επιπέδου 2 αφορά ένα τρίτο μέρος που εγγράφεται με σκοπό να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα συναλλαγών για Bitcoin της Paxful μέσω ενός μοναδικού συνδέσμου εγγραφής που παρείχε η Paxful σε μια δική σας σύσταση συνεργάτη επιπέδου 1.

Πληρωτέα προμήθεια.

Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Paxful, θα κερδίζετε προμήθεια από την Paxful κάθε φορά που μια σύσταση συνεργάτη επιπέδου 1 ή μια σύσταση συνεργάτη επιπέδου 2 ολοκληρώνει μια συναλλαγή αγοράς BTC χρησιμοποιώντας την Paxful.

Όπως γνωρίζετε, η Paxful χρεώνει προμήθεια για την υπηρεσία μεσεγγύησης για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται στην πλατφόρμα της. Η προμήθεια της υπηρεσίας μεσεγγύησης ενδέχεται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και κατά διαστήματα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προμήθεια της υπηρεσίας μεσεγγύησης και το τρέχον ποσό χρέωσης κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://paxful.com/support/en-us/articles/360013609793-Paxful-fees

 • Κάθε φορά που μια σύσταση συνεργάτη επιπέδου 1 ολοκληρώνει με επιτυχία μια συναλλαγή αγοράς BTC χρησιμοποιώντας την Paxful, η Paxful θα πιστώνει στο πορτοφόλι συνεργάτη σας ένα ποσό (σε BTC) που θα αντιστοιχεί σε 50% της προμήθειας της υπηρεσίας μεσεγγύησης που ισχύει τη δεδομένη στιγμή.
 • Κάθε φορά που μια σύσταση συνεργάτη επιπέδου 2 ολοκληρώνει με επιτυχία μια συναλλαγή αγοράς BTC χρησιμοποιώντας την Paxful, η Paxful θα πιστώνει στο πορτοφόλι συνεργάτη σας ένα ποσό (σε BTC) που θα αντιστοιχεί σε 10% της προμήθειας της υπηρεσίας μεσεγγύησης που ισχύει τη δεδομένη στιγμή.
 • Ωστόσο, έαν ένας δικός σας συνεργάτης επιπέδου 1 πραγματοποιήσει μια συναλλαγή αγοράς BTC με έναν συνεργάτη επιπέδου 1 ενός άλλου μέλους του Προγράμματος Συνεργατών, τότε εσείς και το άλλο μέλος θα μοιραστείτε κατά το ήμισυ το 50% της προμήθειας.
 • Παρομοίως, έαν ένας δικός σας συνεργάτης επιπέδου 2 πραγματοποιήσει μια συναλλαγή αγοράς BTC με έναν συνεργάτη επιπέδου 2 ενός άλλου μέλους του Προγράμματος Συνεργατών, τότε εσείς και το άλλο μέλος θα μοιραστείτε κατά το ήμισυ το 10% της προμήθειας.
 • Δεν κερδίζετε προμήθεια όταν πραγματοποιείτε αγορά ή πώληση με έναν συνεργάτη επιπέδου 1 ή συνεργάτη επιπέδου 2.

Η προμήθεια που κερδίζετε για κάθε τέτοιου είδους συναλλαγή θα πιστώνεται κατά κανόνα στο πορτοφόλι συνεργάτη σας αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής. Κάθε φορά που μια τέτοια συναλλαγή θα ολοκληρώνεται με επιτυχία, η Paxful θα σας στέλνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να παρακολουθείτε στον πίνακα εργαλείων της Paxful το υπόλοιπο του πορτοφολιού συνεργάτη σας να αυξάνεται.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται επίσης να δικαιούστε μια προμήθεια σύστασης, κάθε φορά που μια σύσταση συνεργάτη επιπέδου 1 ή μια σύσταση συνεργάτη επιπέδου 2 ολοκληρώνει μια συναλλαγή πώλησης BTC χρησιμοποιώντας την Paxful. Για να διαπιστώσετε εάν δικαιούστε προμήθειες από συναλλαγές πώλησης που πραγματοποιούνται από σύσταση συνεργάτη επιπέδου 1 ή από σύσταση συνεργάτη επιπέδου 2, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Paxful μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected]. Η Paxful διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, εάν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να κερδίζετε προμήθειες σύστασης για συναλλαγές πωλήσεων.

Ανάληψη των προμηθειών σας.

Whenever the balance in your Affiliate Wallet reaches at least US$10 (in then-value of BTC), you will be able to transfer the entire balance to your Paxful BTC Wallet. Once the balance of your Affiliate Wallet reaches a total lifetime value of $300, you will be required to submit identity and address verification. Once you have done this, you are free to do whatever you like with your earnings. In providing us with this or any other information that may be required, you confirm that all of the information is true, accurate and not misleading. You agree to promptly keep us updated if any of the information you provide changes. You authorize us to make inquiries, whether directly or through third parties, that we consider necessary to verify your identity or protect you and/or us against fraud or other financial crime, and to take action we deem necessary based on the results of such inquiries. When we carry out these inquiries, you acknowledge and agree that your personal information may be disclosed to credit reference and fraud prevention or financial crime agencies and that these agencies may respond to our inquiries in full.

Συμβουλή από επαγγελματίες: Συνιστάται να πωλείτε τα κέρδη που αποκομίζετε σε BTC στην πλατφόρμα μας για να λαμβάνετε πρόσθετα κέρδη.

Απαγορευμένες ενέργειες

Ακολουθεί μια αντιπροσωπευτική (αλλά όχι εξαντλητική) λίστα που περιλαμβάνει τα είδη συμπεριφοράς και πρακτικών τα οποία μπορεί να οδηγήσουν την Paxful (όπως ορίζεται από την Paxful κατά την αποκλειστική διακριτική της κρίση) (α) να ακυρώσει ή να ανακτήσει την πληρωμή των προμηθειών που κερδίσατε τη δεδομένη στιγμή (ανεξάρτητα από το εάν έχει γίνει ή όχι ανάληψη του ποσού) ή/και (β) να αναστείλει ή να απενεργοποιήσει μόνιμα τον λογαριασμό συνεργάτη και τον λογαριασμό Paxful που διαθέτετε.

 • Χρήση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για να προσελκύσετε τρίτα μέρη στην πλατφόρμα της Paxful.
 • Συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες οποιουδήποτε είδους, ανεξάρτητα από το εάν σχετίζονται με τη χρήση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών της Paxful.
 • Δημιουργία πρόσθετων λογαριασμών στην πλατφόρμα της Paxful που επωφελούνται με οποιονδήποτε τρόπο από το Πρόγραμμα Συνεργατών της Paxful. Επιτρέπεται να διαθέτετε μόνο έναν λογαριασμό και δεν επιτρέπεται να πωλείτε, να δανείζετε, να μοιράζεστε ή να καθιστάτε διαθέσιμο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τον λογαριασμό σας ή οποιαδήποτε απαραίτητη πληροφορία με σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας πρόσωπα ή οντότητες πέραν από εσάς. Η προσθήκη ψευδών πληροφοριών στον λογαριασμό σας, η παραποίηση της χώρας καταγωγής σας ή η παροχή πλαστών εγγράφων ταυτότητας απαγορεύεται ρητά.
 • Οποιαδήποτε αθέτηση ή παραβίαση των υποχρεώσεών σας εκ μέρους σας ή εκ μέρους των αντιπροσώπων σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
 • Χρήση των λέξεων “pax” ή “paxful” ή οποιωνδήποτε λέξεων, σημάτων ή ονομασιών η Paxful θεωρεί ότι εμφανίζουν ομοιότητα σε βαθμό που προκαλεί σύγχυση με το σήμα κατατεθέν PAXFUL σε οποιασδήποτε μορφής διαφήμισης, άλλου μέσου ή πληροφορίας οποιουδήποτε είδους δημιουργείτε, διαδίδετε ή κατ' άλλο τρόπο ελέγχετε.
 • Προσβολή, συκοφαντία ή δυσφήμηση (α) κατά της Paxful ή οποιουδήποτε εκ των διευθυντών, στελεχών, υπαλλήλων, εξωτερικών συνεργατών, εντολοδόχων ή αντιπροσώπων ή (β) κατά των χρηστών της πλατφόρμας της Paxful, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Προγράμματος Συνεργατών.
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες που η Paxful πιστεύει (κατά την αποκλειστική διακριτική της κρίση) ότι θα μπορούσαν να υπόκεινται σε νομικό, κανονιστικό ή εισαγγελικό έλεγχο, σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες ή τους κανονισμούς οποιουδήποτε κράτους, πολυεθνικού σώματος (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή άλλης δικαιοδοσίας ή κρατικής αρχής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά των παράνομων τυχερών παιχνιδιών, της απάτης, της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των τρομοκρατικών ενεργειών.
 • Συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες οποιουδήποτε είδους, ανεξάρτητα από το εάν σχετίζονται με τη χρήση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών της Paxful.
 • Παροχή ψευδών, ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών.
 • Παροχή ψευδών, ανακριβών ή παραπλανητικών στοιχείων κατά την επαλήθευση ταυτότητας ή διεύθυνσης.
 • Ενθάρρυνση ή παρακίνηση τρίτων μερών να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από εμάς, κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στον Ιστότοπο και σε οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται αναφορικά με τις υπηρεσίες μας αποτελεί ιδιοκτησία της Paxful, των δικαιοπαρόχων ή των προμηθευτών και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν παρέχουμε καμία σιωπηρή άδεια για τη χρήση των περιεχομένων του Ιστοτόπου. Δεν μπορείτε να πωλήσετε ή να τροποποιήσετε τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου, να αναπαράγετε, να εμφανίσετε, να παρουσιάσετε δημόσια, να διανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλον τρόπο το υλικό για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. Απαγορεύεται η χρήση του υλικού σε άλλους ιστοτόπους, σε υπηρεσίες κοινής χρήσης αρχείων ή παρόμοιες υπηρεσίες για οποιονδήποτε σκοπό.

Δεν μπορείτε να αντιγράψετε οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο ή είναι προσβάσιμο μέσω του Ιστοτόπου χωρίς να έχετε λάβει γραπτή έγκριση από εμάς. Η Paxful διατηρεί στο ακέραιο όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν χορηγηθεί ρητά στο παρόν με σκοπό τη χρήση του υλικού που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο.

Περιορισμός ευθύνης/Αποποίηση ευθυνών

Ο παρών Ιστότοπος και το Πρόγραμμα Συνεργατών παρέχονται "ως έχουν" και "όπως διατίθενται" για λήψη πληροφοριών και χρήση χωρίς καμία παρουσίαση ή προώθηση. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχουμε κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με τον Ιστότοπο ή το Πρόγραμμα Συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων για την ικανοποιητική ποσότητα, τη λειτουργικότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, τη μη παραβίαση, τη συμβατότητα, την ασφάλεια, την ορθότητα, την κατάσταση ή την πληρότητα ή σιωπηρής εγγύησης που απορρέει από την πορεία των συναλλαγών, τη χρήση ή τη συναλλαγή.

Εάν και στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν φέρουμε ευθύνη για:

 • 1. οποιαδήποτε οικονομική απώλεια (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά της απώλειας εσόδων, κερδών, συμβάσεων, επιχειρηματικών ή προβλεπόμενων αποταμιεύσεων),
 • 2. οποιαδήποτε απώλεια της πελατείας ή της φήμης,
 • 3. οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή αποθετική ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο κι αν προκύψει.

Αποζημίωση και απαλλακτική ρήτρα

Συμφωνείτε ότι απαλλάσσετε την Paxful, Inc. (καθώς και κάθε στέλεχος, διευθυντή, μέλος, υπάλληλο, εντολοδόχο και συνεργάτη) από την ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, ενέργεια, ζημιά, απώλεια, έξοδο ή δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά των εύλογων νόμιμων προμηθειών, που απορρέουν από ή σχετίζονται με: τη χρήση του Προγράμματος Συνεργατών ή τη συμπεριφορά σας ως προς το Πρόγραμμα Συνεργατών ή την παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Επιπροσθέτως, συμφωνείτε ότι είστε πλήρως υπεύθυνοι (και θα μας αποζημιώσετε στο ακέραιο) για κάθε αξίωση, ευθύνη, ζημιά, απώλεια, έξοδο και δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων προμηθειών, που θα υποστούμε και απορρέουν από ή σχετίζονται με οποιαδήποτε αθέτηση των Όρων και των Προϋποθέσεων εκ μέρους σας ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη επιβαρυνθούμε και απορρέει από τη δική σας χρήση των υπηρεσιών και του Προγράμματος Συνεργατών ή τη χρήση των υπηρεσιών μας από άλλο άτομο που απέκτησε πρόσβαση χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό χρήστη σας, τη συσκευή σας ή τον λογαριασμό πρόσβασής σας για το διαδίκτυο ή την παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή την παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Γενικοί όροι

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, καθώς και η χρήση του Ιστοτόπου και του Προγράμματος Συνεργατών διέπονται από τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτήν. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή αναφορικά με τη χρήση του Ιστοτόπου ή του Προγράμματος Συνεργατών θα επιλύεται αποκλειστικά ενώπιον των δικαστηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών. Κανένα σημείο στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θεωρείται ότι επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν οποιοδήποτε μέρος των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί ως μη έγκυρο ή ως μη εφαρμόσιμο εν όλω ή έν μέρει από οποιοδήποτε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, η εγκυρότητα ή η εφαρμοσιμότητα των λοιπών ενοτήτων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστούν. Οι επικεφαλίδες που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις εξυπηρετούν μόνο ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν εφαρμόσιμες διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων.