Sælgerpåmindelse Servicevilkår

Disse Servicevilkår for sælgere er kun beregnet til at fungere som en forkortet reference for sælgeren og erstatter på ingen måde Paxfuls Servicevilkår.

Husk, at du accepterer følgende vilkår, når du vælger at handle på Paxful.

 1. Som sælger accepterer du alle risici og forpligtelser for ethvert bedrageri, der opstår ved salg af dine digitale aktiver.
 2. Paxful har ret til ikke at tilbagebetale penge, der er gået tabt på grund af svig eller betalinger til vores indskudskontogebyr.
 3. Enhver og alle skattebetalinger er sælgerens ansvar.
 4. For at rapportere et problem inden for en handel skal du indgive en tvist og vente på, at en moderator træder til.
 5. Paxful er ikke ansvarlig i tilfælde, hvor du frigiver det digitale aktiv, før betalingen er endelig.
 6. Følgende handlinger er ikke tilladt på Paxful og kan resultere i, at din konto bliver banned:
  1. Gensalg af gavekort
  2. Deling af kontaktoplysninger udenfor indskudskontoen i en handel
  3. Handlen udenfor indskudskonto
  4. Uresponsivitet - sælgere forventes at svare med det samme
  5. Stødende sprog
  6. Efterligning af en moderator
  7. Oprettelse af duplikatkonti (uden tilladelse)
  8. Forhandling
  9. Intentional coin-locking
  10. Enhver anden form for svigagtig aktivitet