jtio73

Ukugcina ukubonwa esikhathini esingaphezu kwesonto

Ukuphawula okuhle

Ukuphawula okungekuhle