Imigomo Yenkonzo Yenzuzo ye-Paxful

Usuku lokuqala ukusebenza: Julayi 1, 2021

SICELA UFUNDE LESI SIVUMELWANO NGOKUCOPHELELA. Ngokusebenzisa inkonzo ye-Paxful Earn, uyavuma ukuboshwa yile "Migomo Yenkonzo Ye-Paxful Earn" uyaqaphela futhi uyavuma ukuthi ufundisise ngokucophelela, waqonda futhi wamukela yonke imigomo nemibandela equkethwe lapha, eyenezela eMigomweni Yenkonzo Ye-Paxful ("Isivumelwano"). Noma yimaphi amagama abhalwe ngosonhlamvukazi abhaliwe kodwa angachaziwe ngezansi anencazelo echazwe Esivumelwaneni. Uma kuphakama ukungqubuzana phakathi Kwemigomo Yesevisi Yesivumelwano neye-Paxful Earn phakathi noma ehlobene nokusebenzisa kwakho inkonzo ye-Paxful Earn, kuyosebenza lokhu kwesibili.

Mayelana Ne-Paxful Earn

Inkonzo ye-Paxful Earn iyindlela yokudlulisa evumela wena, umsebenzisi ofanelekayo we-Paxful, ukuthi udlulisele amafa akho wedijithali kungxenyekazi kazakwethu ("Zuza Impikiswano"), lapho ungathola khona inzalo yokubamba Izimpahla Zedijithali ezikhwameni zaso zemali.

I-Referral Mechanism

Insizakalo ye-Paxful Earn iyinqubo ekhawulelwe yokudlulisela inhloso etholakala ngeplathifomu ye-Paxful. Ngokukhombisa intshisekelo yakho ekubambeni iqhaza ku-Paxful Earn, ugunyaza u-Paxful ukuthi yabelane Nenzuzo Yempikiswano imininingwane yakho ye-akhawunti yakho ye-Paxful futhi wena ngokwakho uboinse imininingwane kuphela ngenhloso yokwenza lula ukuhlolwa Kwempikiswano ngokufaneleka kwakho ukubamba iqhaza kwinkonzo ye-Paxful Earn. Lolu lwazi lungafaka, kodwa lungakhawulelwa, egameni lakho, usuku lokuzalwa, nasezweni nasezweni ohlala kulo. Inzuzo Yempikiswano ingacela imininingwane eyengeziwe. Ngemuva kwalokho kufanele ulandele imiyalo enikeziwe ukuze uthumele eminye imininingwane. Inzuzo Yempikiswano ingagcina, ifinyelele, idlulise noma isebenzise imininingwane yakho ehlukile kunathi. Uma ungafisi ukwabelana ngolwazi lomuntu siqu olukhomba Inzuzo Yempikiswano, akufanele ubambe iqhaza ku-Paxful Earn.

Ngemva kokukuqinisekiswa, ungakhetha izinhlobo Zamafa Wedijithali nemivuzo ehambisanayo enikezwa Yinzuzo Yempikiswano yediphozithi. Lapho usukhethe ukufaka amafa edijithali, amafa edijithali azomiswa esikhwameni sakho se-Paxful futhi adluliselwe kupulatifomu Yenzuzo Yempikiswano. Izimpahla Zedijithali ezifakiwe, kanye nenzalo etholakele, ziyatholakala ukuze uzibuke ngekhasi Lesikhwama Sami Semali / Inzuzo kwipulatifomu ye-Paxful.

The interest earned by Users is determined by, and subject to the rules of, the Earn Counterparty and may be changed or modified by the Earn Counterparty at its sole discretion. By entering into a transaction with the Earn Counterparty you agree to be bound by the Earn Counterparty’s Terms of Service. The Earn Counterparty Terms of Service are valid in all cases except when they contradict or violate the Agreement, these Paxful Earn Terms of Service, are illegal, are unreasonable or otherwise difficult to comply with (as determined in Paxful’s sole and absolute discretion), or if you and the Earn Counterparty consent to alter the Earn Counterparty Terms. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO CAREFULLY READ THE EARN COUNTERPARTY TERMS AND FOLLOW THEM EXACTLY. IF YOU DO NOT FOLLOW THE EARN COUNTERPARTY TERMS, YOUR TRANSACTION MAY BE DENIED. NEVER ENTER INTO A PAXFUL EARN SERVICE TRANSACTION UNLESS YOU HAVE FOLLOWED ALL TERMS AND CONDITIONS LISTED. IF YOU FAIL TO FOLLOW THE TERMS AND CONDITIONS, PAXFUL MAY NOT BE ABLE TO ASSIST YOU IN A DISPUTE PROCESS TO RECOVER YOUR FUNDS.

Izindleko

I-Paxful iyohlala ibeka konke obala ngezindleko zethu. Noma yiziphi izindleko zizosebenza ekusebenziseni kwakho inkonzo ye-Paxful. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe kanye nokuthuthukiswe mayelana nezindleko zokushintsha imali, sicela ubhekisele Esikhungweni Sethu Sosizo.

Ama-akhawunti Afanelekayo kanye Nezindawo Ezibekelwe Imingcele

Inkonzo Ye-Paxful Earn yenziwe yatholakala kuphela kulabo basebenzisi abakulungele ukuthola le nsizakalo. I-Paxful iyaligodla ilungelo lokuvimbela noma lokuguqula insizakalo ye-Paxful Earn yanoma imuphi umsebenzisi we-Paxful, futhi Inzuzo Yempikiswano ingenqaba noma ikuphi ukuthengiselana nanoma yimuphi umsebenzisi Olusizi. Ngokungeziwe kuziphathimandla ezivinjelwe njengoba kubekiwe kuSigaba 2.7 Semigomo Yesevisi yethu, inkonzo ye-Paxful Earn ayitholakali kubasebenzisi abahlala e-State of Texas, kanye nanoma yiliphi elinye izwe noma indawo lapho kungavunyelwe khona yimigomo yesevisi Yenzuzo Yempikiswano.

AKUKHO UKUQINISEKISA, UMKHAWULO WESIBOPHO NOKUCABANGELA KOBUNGOZI

IZINKONZO ZE-PAXFUL EARN ZINIKEZWA NGESISEKELO "NJENGOBA SINJALO" FUTHI "NJENGOBA SITHOLAKALA" NGAPHANDLE KWEZIQINISEKISO, IZETHULO NOMA AMAWARANTI, NOMA NGABE AVEZIWE, ASHIWO NOMA ASEMTHETHWENI. NGOKWEZINGA ELIPHAKEME ELIVUNYELWE UMTHETHO OSEBENZAYO, I-PAXFUL UZILAHLA NGOKUQONDILE NOMA IZIPHI IZIQINISEKISO EZISETSHENZISIWE ZETAYITELA, UKUTHENGISWA, UKUFANELEKA KWENJONGO ETHILE KANYE/NOMA UKWEPHULWA KOMTHETHO. UKUKHATHAZEKA AKWENZI IZETHULO NOMA AMAWARANTI OKUFINYELELA KUWEBUSAYITHI, NOMA IYIPHI INGXENYE YEZINSIZAKALO, NOMA YIZIPHI IZINTO EZIQUKETHWE KUYO, KUZOQHUBEKA, KUNGAPHAZANYISWA, KUNGAFIKA NGESIKHATHI, NOMA KUNGABI NAMAPHUTHA. I-PAXFUL AYINASO ISIBOPHO NGANOMA YIKUPHI UKWEHLULEKA KWESOFTHIWE NOMA UBUCHWEPHESHE BENKAMPANI YANGAPHANDLE, NOMA YIKUPHI UKUPHAZAMISEKA NOMA UKULAHLEKA UMSEBENZISI ANGAKUTHOLA. NGALOKHU UYAVUMA FUTHI UYAMUKELA UKUTHI AWUTHEMBELANGA KWESINYE ISITATIMENDE NOMA UKUQONDA, NGISHO NOMA KUBHALIWE NOMA KWENZIWA NGOMLOMO, NGOKUQONDENE NOKUSEBENZISA KWAKHO NOKUFINYELELA IZINKONZO KANYE NEWEBUSAYITHI. NGAPHANDLE KOKUNCIPHISA LOKHU OSEKUSHIWO, NGALOKHU UVUMA FUTHI WAMUKELE UBUNGOZI OBUHLUKAHLUKENE OBUSETSHENZISWA EKUSEBENZISENI IMALI YEDIJITHALI KUHLANGANISE KODWA KUNGAKHAWULELWE ENGOZINI YOKULAWULA, UKWEHLULEKA KWEHADIWE, IZINGQINAMBA ZESOFTHIWE, UKWEHLULEKA KOKUXHUMEKA KWE-INTHANETHI, ISOFTHIWE ENOBUNGOZI, UKUPHAZANYISWA KOMUNTU WESITHATHU OKUHOLELA EKULAHLEKELWENI NOMA EKUTHOLAKALENI KOKUFINYELELWA KU-AKHAWUNTI YAKHO NOMA ISIKHWAMA SEMALI NENYE IDATHA YOMSEBENZISI, UKWEHLULEKA KWESEVA NOMA UKULAHLEKA KWEDATHA. UYAMUKELA FUTHI UYAVUMA UKUTHI UKUHLUKUMEZEKA NGEKE KUBHEKANE NANOMA YIKUPHI UKWEHLULEKA UKUXHUMANA, UKUPHAZAMISEKA, AMAPHUTHA, UKUFIPHALA NOMA UKUBAMBEZELEKA ONGAKUTHOLA LAPHO USEBENZISA IZINSIZAKALO, NOMA NGABE KUBANGELWA YINI.

AKUNAKWENZEKA NGE-PAXFUL, ABANIKEZI BEZINKONZO KANYE NANOMA YIZIPHI IZIKHULU ZABO, ABAQONDISI, AMANXUSA, ABASEBENZI, ABELULEKI, ABELULEKI NOMA ABAMELE, UKUBA BATHWESWE ICALA (A) KUNOMA YILIPHI INANI ELIKHULU KUNENANI LEMALI OYIKHOKHELE IZINKONZO ENGAPHANSI KWESIZATHU SOKWENZA EZINYANGENI EZIYISHUMI NAMBILI (12) NGAPHAMBI KOKULAHLEKA OKUVELAYO NOMA (B) KWANOMA IYIPHI INZUZO ELAHLEKILE, UKUNCIPHA KWENANI NOMA ITHUBA LEBHIZINISI, NOMA YIKUPHI UKULAHLEKA, UKULIMALA, INKOHLAKALO NOMA UKWEPHULWA KWEMINININGWANE NOMA ENYE IMPAHLA ENGAPHATHEKI NOMA YIMUPHI UMONAKALO OKHETHEKILE, OWEHLAYO, ONGAQONDILE, ONGABONAKALI, NOMA OLANDELANAYO, NOMA NGABE KUSEKELWE KWINKONTILEKA, UKUHLUKUNYEZWA, UBUDEDENGU, ISIKWELETU ESIQINILE, NOMA OKUNYE, OKUVELA NOMA OKUPHATHELENE NOKUSETSHENZISWA OKUGUNYAZIWE NOMA OKUNGAGUNYAZIWE KWESAYITHI NOMA IZINSIZAKALO, NOMA LESI SIVUMELWANO, NOMA NGABE UMMELELI OGUNYAZIWE WOSIZI ACETSHISIWE NOMA AZI NOMA KUFANELE NGABE WAZI NGAMATHUBA OMONAKALO ONJALO, FUTHI NGAPHANDLE KOKWEHLULEKA KWANOMA YILIPHI IKHAMBI OKUVUNYELWENE NGALO NOMA ELINYE LENHLOSO YALO EBALULEKILE, NGAPHANDLE KOKUFIKA EZINGENI LOKUGCINA LOKWAHLULELA UKUTHI LOWO MONAKALO WAWUNGUMPHUMELA WOBUDEDENGU OBUBI KAKHULU, INKOHLISO, UKUNGAZIPHATHI KAHLE NGAMABOMU NOMA UKWEPHULA UMTHETHO NGAMABOMU. EZINYE IZIPHATHIMANDLA AZIKUVUMELI UKUBEKELWA ECELENI NOMA UKUKHAWULELWA KOMONAKALO OVELAYO NOMA OLANDELAYO, NGAKHO-KE UMKHAWULO ONGENHLA AWUSEBENZI KUWE.

Uyavuma futhi uyamukela ukuthi i-Paxful isebenza njengomhlinzeki wesixhumi esibonakalayo wale nkonzo ye-Paxful Earn. Uyavuma futhi ukuthi i-Paxful ayinakho ukulawula, futhi i-Paxful ngeke ibe nesibopho ngezinhlelo eziyisisekelo zokwenza inzalo ezinikezwe Yinzuzo Yempikiswano. Ukuxakeka ngeke kube nesibopho sanoma yikuphi ukulahlekelwa okutholakele ngenxa yobungozi benkontileka ehlakaniphile, izehlakalo zokugqekeza, noma ukumiswa, ukuhoxiswa, noma ukumiswa kwebhizinisi, ukuqothuka, ukumiswa okungajwayelekile noma ukumiswa kokuhweba Kwezuzo Yempikiswano noma ezinye izingozi ezingaba khona. Uyavuma ukuthwala zonke izingozi ezihambisana nepulatifomu Yenzuzo Yempikiswano nakho konke ukulahlekelwa ongakuthola ngenxa yalezi zingcuphe ezingenhla. Uma kwenzeka ulahlekelwa ngenxa yokuvela kwalezi zingcuphe ezibalulwe ngenhla, uyavuma ukuthi ingxenye ehambisanayo yemali efriziwe olahlekile ku-akhawunti yakho izolahlekelwa kuze kufike ezingeni lomonakalo noma ukulahleka okubangelwe yilokho.

Uyavuma futhi uyamukela ukuthi noma iyiphi ingxenye yenkonzo ye-Paxful Earn enikezwe yi-Paxful noma Inzuzo Yempikiswano ingatholakali noma iphazanyiswa ngenxa yalezi zimo ezilandelayo, i-Paxful ngeke ibe nesibopho nganoma yikuphi ukulahlekelwa kwakho noma yimuphi umuntu wesithathu kungagcini ekulahlekelweni kwenzuzo okuqondile, okungaqondile, noma okungenzeka) ngenxa yalokho:

  1. Ukumiswa Kwenzuzo Yempikiswano, ukuyeka ukusebenza, ukuvalwa noma ukumiswa kwebhizinisi layo;
  2. Ukumiswa kwenkonzo yesondlo njengoba kumenyezelwe Yinzuzo Yempikiswano noma i-Paxful;
  3. Ukwehluleka kwesistimu ukusakaza idatha;
  4. I-Force majeure noma ezinye izingozi ezidalwe yizimo ezingalindelekile, ezingenakugwenywa nezingaxazululeki, njengesiphepho, ukuzamazama komhlaba, i-tsunami, izikhukhula, isifo, ukuphela kwamandla, impi, isiphithiphithi, izenzo zikahulumeni, ukuhlaselwa kwamaphekula, njll., Okuholela ekumisweni kwe-Paxful noma amapulatifomu Enzuzo Yempikiswano;
  5. Ukwehluleka kwenkonzo, ukuphazamiseka noma ukubambezeleka okuvela ekugenceni, igciwane lekhompyutha, ukulungiswa kwezobuchwepheshe noma ukwehluleka, ukuthuthukiswa kwewebusayithi, izingqinamba zebhange, noma ukuvalwa kwesikhashana okuvela emithethweni kahulumeni;
  6. Ukuhluleka kwenkonzo, ukuphazamiseka, ukubambezeleka, akukho mpendulo yohlelo, noma ukubambezeleka kwempendulo yohlelo okubangelwe uhlelo lwekhompiyutha lweplanethi Yenzuzo Yempikiswano noma i-Paxful ilimele, inamaphutha noma ngenye indlela ayikwazi ukwenza ngokujwayelekile;
  7. Izinkinga ezingajwayelekile zobuchwepheshe ezingenakubikezelwa noma zixazululwe ngamandla ezobuchwepheshe akhona embonini;
  8. Iphutha noma ukubambezeleka kwanoma yimuphi umuntu wesithathu; noma
  9. Izinguquko kunoma yimiphi imithetho esebenzayo, imithethonqubo, noma ama-oda kahulumeni.

Futhi uyaqhubeka nokuvuma nokwamukela ukuthi ukwenzeka kwalezi zimo ezingenhla kungaholela ekuthengisweni okungajwayelekile, ukuphazanyiswa kwemakethe, nezinye izimo ezingajwayelekile, kanti i-Paxful inelungelo lokwenqaba ukwenza ukuthengiselana kwakhe ngokubona kwakhe.