Hlangana nethimba le-Paxful!

Izisebenzi ze-Paxful ziyinjini yenkampani yethu. Njengoba sivela emasikweni nasezizindeni ezingafani sihlala sifunda komunye nomunye. Okuhle kakhulu nakhu. Wonke umuntu angafunda izilimi ezintsha kanye namasiko amasha. Singase sibe nalo ithimba lomkhiqizo eliqondile kodwa inkundla yethu iwumphumela wokusebenza nokuphawula kwawo wonke amathimba kanye neminyango.

Max

Uyi-Corporate Counsel (e-United States of America)

Yini into eyodwa ongeke ukwazi ukuqeda usuku ungayenzanga e-Paxful?

Ukwenza amahlaya nengisebenza nabo.

Yini ekugcina ukhuthazekile lapha e-Paxful?

Ithuba lokukhula. Le nkampani inethuba elikhulu lokukhula, futhi ngiyazi ukuthi ngingadlala ingxenye enkulu ekusiboneni sifinyelela leyo mpumelelo.

Yini into eyodwa ngezezimali ze-Paxful/P2P ofisa ngabe wonke umuntu uyayazi?

Abantu babuza ukuthi kungani ezezimali ze-P2P zibalulekile. Ibhange Lomhlaba liyavuma ukuthi cishe abantu abangu-2 billion abakwazi ukufinyelela izinkonzo zezimali ezivamile. I-Paxful inikeza labo bantu ithuba lokuhileleka ohlelweni lwezimali.

Lana

Oyi-Chief Compliance Officer (e-United States of America)

Yini ekugcina ukhuthazekile lapha e-Paxful?

Ugqozi kanye nomdlandla wokuletha i-Bitcoin ebantwini.

Uyini umthelela owanelisa kakhulu ngomsebenzi wakho?

Kuwumthwalo wami ukubamba abantu abenza izinto ezingafanele. Ngiye nganika ithimba lami amathuluzi kanye nezinqubo zokwenza lokho. Asikubekezeleli nakancane ukukhwabanisa kanye nokwephulwa komthetho kuwebusayithi yethu.

Trisha

Oyi-Digital Illustrator (e-Philippines)

Iyini inzuzo enhle kakhulu lapha e-Paxful?

Ukuzivocavoca nokuya e-spa kuyizinzuzo engizithandayo! Inkampani iyikhathalela ngempela inhlalakahle yezisebenzi zayo futhi lokhu kusisiza sithole isikhathi sokuphumula phakathi nezinsuku ezicindezela kakhulu.

Yini into eyodwa ngezezimali ze-Paxful/P2P ofisa ngabe wonke umuntu uyayazi?

Ngingathanda ukuthi abantu bazi okwengeziwe ngale mboni. Imboni yezimali ye-P2P inokuningi okuzuzisayo, ikakhulukazi kubantu abangenawo ama-akhawunti asebhange.

Yimuphi umcimbi we-Paxful owuthanda kakhulu oke waya kuwo?

Yimuphi umcimbi we-Paxful owuthanda kakhulu oke waya kuwo?

Ysabelle

Oku-Video Marketing (e-Philippines)

Yini ekugcina ukhuthazekile lapha e-Paxful?

Okungisiza ngiqhubeke lapha, amathuba okukhula amaningi. Ngisho nangesikhathi ngangisemncane, babekholelwa kimi nasemsebenzini wami. Banginika ithuba lokubonisa lokho engikwazi ukukwenza.

Yimuphi umcimbi we-Paxful owuthanda kakhulu oke waya kuwo?

Njalo lapho siphuma siyothenga iziphuzo, kuba mnandi kakhulu futhi kuyindlela enhle kimi yokusondelana nengisebenza nabo lapho singekho emsebenzini!

Uyini umthelela owanelisa kakhulu ngomsebenzi wakho?

Umsebenzi wami ungivumela ukuba ngenze into enginothando lwayo enomthelela kulabo ababukela amavidiyo esiwenzayo.

Michelle

Oyi-Feedback Quality Analyst (e-Philippines)

Iyini inzuzo enhle kakhulu lapha e-Paxful?

Seeing the whole team improve, working at our best with genuine smiles on our faces. Being a part of that process for improvement keeps my drive going here at Paxful. And of course when the value of Bitcoin rises!

Yini into eyodwa ngezezimali ze-Paxful/P2P ofisa ngabe wonke umuntu uyayazi?

Ngifuna wonke umuntu abe nolwazi olufanele lwendlela i-Bitcoin esebenza ngayo nendlela inqubo yokuhweba esebenza ngayo e-Paxful ukuze umuntu abone lapho kwenzeka umkhonyovu.

Yini ongafisa ukubona i-Paxful iyifeza noma iyenza njengenkampani eminyakeni embalwa ezayo?

Ukuba yinkampani ehamba phambili ye-fintech kanye nenkundla yokuhweba ye-P2P!

Madis

Oyi-PHP Developer (e-Estonia)

Yini into eyodwa ongeke ukwazi ukuqeda usuku ungayenzanga e-Paxful?

Ukudla izithelo namantongomane ekhishini, ikakhulukazi ama-cashews

Yini ekugcina ukhuthazekile lapha e-Paxful?

Abantu engisebenza nabo kanye nemigomo yenkampani esiza abantu bafinyelele izinkonzo zezimali abebengeke bakwazi ukuzifinyelela.

Yini into eyodwa ngezezimali ze-Paxful/P2P ofisa ngabe wonke umuntu uyayazi?

Ukuthi kunezindlela ezingokoqobo, ezifaka inzuzo zokwenza imali e-Paxful nokuthi akuyena wonke umuntu ongumkhwabanisi.

Pavel

Oyi-Kubernetes Engineer (e-Estonia)

Yini into eyodwa ongeke ukwazi ukuqeda usuku ungayenzanga e-Paxful?

Ukuphuza ikhofi nengisebenza nabo. Kuba yisikhathi esihle sokuthola ukuphawula okungahleliwe okuvela kunoma ubani nokuthola ukuthi kwenzekani kweminye iminyango. Izingxoxo ezingahleliwe zingonga amahora amaningi achithwa emihlanganweni.

Iyini inzuzo enhle kakhulu lapha e-Paxful?

Igumbi lokuzivocavoca, ukudla kwasemini, kanye nezinsuku zokungayi emsebenzisi. Nokho, into eyinhloko ngokuvamile esiye siyikhohlwe ukuthi i-Paxful iyinkampani eqotho kunanoma iyiphi enye engike ngayisebenzela ekuphileni kwami konke. Kule nkampani benza konke abangakwenza ukuze usuku lwakho lunethezeke futhi uzizwe ubalulekile.

Yimuphi umcimbi we-Paxful owuthanda kakhulu oke waya kuwo?

Umcimbi omnandi kakhulu kwakuyi-Summer Days, lapho inkampani yonke, kuhlanganise wonke umuntu ovela kwamanye amahhovisi, yahlangana khona ohambweni lokwakha ithimba e-Split, e-Croatia. Kwakumnandi kakhulu ukuhlangana nengisebenza nabo, ukwazana nawo wonke umuntu nokwakha umoya omuhle wangempela wokusebenza njengethimba.

Aska

Okwa-Compliance (e-Hong Kong)

Yini ekugcina ukhuthazekile lapha e-Paxful?

Imiphumela kanye namalungu ethimba lami.

Yini into eyodwa ngezezimali ze-Paxful/P2P ofisa ngabe wonke umuntu uyayazi?

Ukuthi sizama konke okusemandleni ethu ukuvikela kokubili abathengisi kanye nabathengi! Into esingafuni nakancane ukuba yenzeke ukubambelela i-BTC yakho.

Yimuphi umcimbi we-Paxful owuthanda kakhulu oke waya kuwo?

Ukuhamba ngendiza ngiye emahhovisi ahlukahlukene ngiyovakasha futhi ngiyoqeqeshwa.

Tugba

Oyi-Affiliate Manager (e-Estonia)

Yini into eyodwa ongeke ukwazi ukuqeda usuku ungayenzanga e-Paxful?

Ithimba lami!

Yini ekugcina ukhuthazekile lapha e-Paxful?

Kunethuba elimangalisayo lokuthuthukisa amakhono omsebenzi nawokuphatha.

Yini into eyodwa ngezezimali ze-Paxful/P2P ofisa ngabe wonke umuntu uyayazi?

Yonke imicimbi ye-Paxful imnandi! Kodwa ngathanda kakhulu i-Summer Days 2019, lapho sahlala khona iviki lonke e-Croatia.