ansahpeprah

Hello,my name is ANSAH, professional Crypto Trader.lang,English,français,Spanish,Initiate trade with me even when i am offline,l will be alerted by Paxful via SMS to come online+A1

Ti ríi ìsẹjú 18 kọjá

Èsì Ìjàbọ̀ tógbayì

Ìjàbọ̀ àìgbayí