REALME254

Open trade and ask for details Make necessary payments and be patient leave feedback and trust after trade

Ti ríi wákati 2 kọjá

Èsì Ìjàbọ̀ tógbayì

Ìjàbọ̀ àìgbayí