Nasara69

When u fine urself in a position to help someone, be happy because Allah is answering that person's prayer through u Be Honest

Ti ríi wákati 4 kọjá

Èsì Ìjàbọ̀ tógbayì

Ìjàbọ̀ àìgbayí