Berthazimba

I think I am yet ready to take charge of my life. I Rethink what exactly I want in life and I make the appropriate decision

Ti ríi wákati 4 kọjá

Èsì Ìjàbọ̀ tógbayì

Ìjàbọ̀ àìgbayí