Tẹ iye síi

  • Tẹ iye síi

  • Wọlé

  • Yan ìlànà ìsanwó

  • Ṣe àtúnyẹwò ìnájà

  • Ṣe ìjẹ́rìsí

  • Ṣètò Ọ̀rọ̀ìgbaniwọlé

  • Bẹ̀ẹ̀rẹ̀ okoòwò náà

Yan iye tí ó wu ìwọ láti ná àti kọ́rẹ́nsì tí ìwọ́ yàn láàyò.


Bitcoin