Siyakwamkela Kwimali Exhaswa Ngabantu

U-Paxful utshintsha ihlabathi lemali. Ngeminyaka nje emihlanu, siye saba yenye yeeplatfomu ze-bitcoin zomhlobo kumhlobo ezihamba phambili ezisetyenziswa ziimiliyoni ehlabathini jikelele. Ibe asikabiphi..

Abaseki Bethu

U-Paxful waqala enosukelo olulula: ukuxhasa iibhiliyoni ezine zabo balityelweyo bangenabhanki okanye bangafikeleliyo kuzo, ukuze balawule iimali zabo ngendlela abangazange bayenze ngaphambili.

Ray Youssef

Ray Youssef, i-CEO

Umphambukeli osuka e-Egypt owakhulela kwisixeko sase-New York, u-Ray wayesoloko ekuthanda ukunceda abanye. Waphupha ngehlabathi apho imali inokufikeleleka kumntu wonke kwaye elo cebo lakhe labonakaliswa ngo-Paxful.

Imilinganiselo Yethu

Siphila size sisebenze ngemilinganiselo elula emithathu ukuze isikhokelele kusukelo lwethu olukhulu.

Imilinganiselo ka-Paxful esisiseko Imilinganiselo ka-Paxful esisiseko

Yiba Liqhawe

Kwa-Paxful, sisebenzisa imigudu engaphaya kweyomntu ukuze umsebenzi wenzeke. Sisebenza imini nobusuku ukuze sinike abasebenzisi bethu into ekudala bephupha ngayo. Senza oko kungenakwenzeka kwenzeke ukuze sitshintshe ubomi babantu abaziibhiliyoni ehlabathini jikelele.

Ukwakhela Abantu

Xa sisenza izigqibo kwa-Paxful, sicinga ngabantu—hayi ingeniso. Siya kwiindawo ihlabathi lonke elingasayi kuzo okanye eziye zalityalwa. Sinceda iintsaphozikhule, sakha izikolo, size senze abasebenzisi bethu babe ngoosomashishini abaziphetheyo.

Hlala Usazi Ngoko Kwenzekayo Kubantu Abaqhelekileyo

Simamela uluntu lwethu 24/7 kwa-Paxful. Asikho kookrwec'izulu kunye “noosomaqhuzu”—Sisezitratweni kunye nabantu. Sisoloko sithetha nabasebenzisi bethu, sibabuza ngoluvo lwabo, size siyile okungcono nangakumbi.

Thenga uze Uthengise i-Bitcoin ne-Tether ngo-Paxful

Imveliso Yethu

U-Paxful utshintsha indlela ihlabathi eliyihambisa ngayo imali aze akhuthaze ikhriptho - evumela udluliselwano kuye nabani na, naphi na, nanini na.

Awunayo akhawunti yebhanki? Akukho ngxaki. Sineendlela zokubhatala ezingaphezu kwe-300 onokuzikhethela kuzo, nto leyo eyenza kube lula ukuhambisa imali yakho ngendlela othanda ngayo.

Iteknoloji Exhaswa Ngabantu

U-Paxful ngowomhlobo kumhlobo ngokupheleleyo, lonto ithetha ukuba abasebenzisi bethu barhweba nabantu bokwenene—ngokwendlela i-bitcoin eyayenzelwe ukuba isetyenziswe ngayo.

Iwalethi Yasimahla Yekhriptho

Inokuthenjwa, kulula ukuyisebenzisa, kwaye ayinazindleko. Iwalethi yethu yedijithali inika wonke umntu indawo ekhuslekileyo yokugcina ubutyebi bakhe — kungakhathaliseki ukuba ungubani okanye usuka phi.

Ekhuselekileyo

Ukukhuseleka nokhuseleko zezona zinto zibalulekileyo xa kuziwa emalini yakho. Lonke urhwebo oluku-Paxful lukhuselwe yi-escrow yethu ukuze siqiniseke ngoxolo lwengqondo.

#BuiltwithBitcoin

Kwa-Paxful, sikholelwa ukuba i-Bitcoin likamva nenqwelo kutshintsho. Ukwakha nge-Bitcoin liphulo lokubonelela ngamathuba, lokuphucula ubomi, lize lenze ihlabathi libe yindawo engcono kuluntu oludinga oku kakhulu, sisebenzisa i-Bitcoin.

Injongo? Ukwakha izikolo ezili-100, iindawo zamanzi, namashishini ophuhliso axhaswa ngokupheleleyo yi-Bitcoin. Ngoku sakha isikolo sethu sesine kwaye sineziyi-96 kuphela eziseleyo!

Ukwakha nge-Bitcoin uye wanceda nakwizibonelelo ze-COVID-19 eAfrika—kunye neminikelo yesisa esuka kubasebenzisi nabahlobo bethu siye sakwazi ukubonelela ngokutya, iisanithayza zezandla, nezinye izixhobo zokuzikhusela kwabo bangathath'intweni.

Sijoyine! Masiguquleni ihlabathi sisonke.

Funda okungakumbi
i-CEO yakwa-Paxful u-Ray Youseff
i-CEO yakwa-Paxful u-Ray Youseff
Joyina u-Paxful

Iqela Lethu

4

Iiofisi ezisehlabathini jikelele

200+

Abasebenzi abafuna ukwenza ihlabathi libe yindawo engcono

21

Iilwimi ezithethwa kwiiofisi zethu ezisehlabathini jikelele

1

Iphulo lokwakha ihlabathi elinofikelelo lwezemali olulinganayo kubo bonke

Joyina u-Paxful Iofisi ka-Paxful ese-Talinn
Iofisi ka-Paxful ese-Talinn Iofisi ka-Paxful ese-New York
Iofisi ka-Paxful ese-Manila U-Paxful ose-Hongkong

Abaqhagamshelwa Beshishini

Ukuba unomba wenkxaso okanye ufuna ukusinika uluvo mayela nendlela esingaziphucula ngayo iimveliso zethu, singathanda ukuva ngakumbi malunga noko . Noko ke, ukuba ufuna ukuqhagamshela u-Paxful mayela neminye imibuzo enxulumene nelinye ishishini, sikwafumaneka nakwamanye amajelo.

Abeendaba Nentengiso

Ncedisa ekusasazeni ivangeli mayela no-Paxful konoondaba nakwezentengiso. Siqhagamshele ngemibuzo yonoondaba ku [email protected] . & Lrm;

i-Bug Bounty

Inkqubo ye-Bug Bounty ikunika ithuba lokufumana isabelo ngokubona imiba yezobuchwephesha. Yixele ku [email protected] . Ungafumana ulwazi oluthe kratya apha . & Lrm;

Iiakhawunti Zenkampani

Ukubhalisela iakhawunti yeshishini kumashishini arhweba ku-Paxful, thumela i-imeyile ku [email protected] . Ungafumana ulwazi oluthe kratya apha . & Lrm;

Intengiso kunye neNtsebenziswano

Ukubuza mayela nokuba liqabane. Sazise ukuba unomdla wokusebenzisana nathi ngokusithumelela i-imeyile ku- [email protected] . & Lrm

Joyina u-Paxful
Masakhe ikamva sisonke
Joyina Iphulo Lethu

Yenza iakhawunti yakho yakwa-Paxful uze uziphose kwihlabathi lekhriptho.