Điều khoản dịch vụ của chương trình Thu nhập Paxful

Ngày có hiệu lực

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY. Thông qua việc sử dụng dịch vụ của chương trình Thu nhập Paxful, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các "Điều khoản Dịch vụ chương trình Thu nhập Paxful" này và thừa nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc toàn bộ, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện trong đây, cùng với Điều khoản Dịch vụ Paxful ("Thỏa thuận"). Mọi thuật ngữ được viết hoa nhưng không được định nghĩa dưới đây đều đã được định nghĩa trong Thỏa thuận. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào phát sinh giữa Thỏa thuận và Điều khoản Dịch vụ chương trình Thu nhập Paxful trong quá trình sử dụng hoặc liên quan đến hoạt động sử dụng dịch vụ của chương trình Thu nhập Paxful thì Điều khoản Dịch vụ thứ hai sẽ được ưu tiên.

Về chương trình Thu nhập Paxful

Dịch vụ Thu nhập Paxful là một cơ chế giới thiệu, cho phép bạn - một người dùng Paxful đủ tư cách - chuyển Tài sản điện tử tới nền tảng của một đối tác ("Đối tác trong dịch vụ Thu nhập") để giữ Tài sản điện tử trên trong ví của họ và nhận lãi suất.

Cơ chế Giới thiệu

Dịch vụ Thu nhập Paxful là một cơ chế giới thiệu theo mục đích giới hạn thông qua nền tảng Paxful. Khi quan tâm và muốn tham gia vào chương trình Thu nhập Paxful, bạn cho phép Paxful chia sẻ thông tin tài khoản Paxful và thông tin danh tính cá nhân của bạn với Đối tác trong chương trình Thu nhập, việc cung cấp thông tin chỉ để phục vụ mục đích duy nhất là giúp Bên đối tác đánh giá bạn có đủ điều kiện tham gia vào dịch vụ Thu nhập Paxful hay không. Những thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên của bạn, ngày tháng năm sinh, bang và quốc gia cư trú. Đối tác trong chương trình Thu nhập có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung. Khi đó, bạn phải làm theo gợi ý của họ và gửi bất cứ thông tin bổ sung nào. Đối tác trong chương trình Thu nhập có thể lưu trữ, truy cập, gửi hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn khác với chúng tôi. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin nhận diện cá nhân với Đối tác trong chương trình Thu nhập, bạn không nên tham gia vào chương trình Thu nhập Paxful.

Sau khi xác minh, bạn sẽ lựa chọn (các) loại Tài sản điện tử và phần thưởng tương thích khi nộp tiền mà Đối tác trong chương trình Thu nhập đề nghị.

Lãi suất mà Người dùng nhận được xác định bằng, và tuân theo luật lệ của Bên đối tác trong chương trình Paxful, do đó họ có toàn quyền quyết định trong việc thay đổi hoặc chỉnh sửa chúng. Thông qua việc tham gia vào giao dịch với Bên đối tác trong chương trình Paxful, bạn đồng ý chấp thuận Điều khoản Dịch vụ của Bên đối tác trong chương trình Paxful. Điều khoản đề nghị của Bên đối tác trong chương trình Paxful hợp lệ trong mọi trường hợp, trừ khi chúng vi phạm hoặc mâu thuẫn với Thỏa thuận; tức là khi những Điều khoản Dịch vụ Paxful này bất hợp pháp, vô lý hoặc khó tuân thủ (được xác định theo quyết định riêng và tuyệt đối của Paxful); hoặc nếu bạn và Đối tác trong chương trình Thu nhập đồng ý thay đổi Điều khoản của Bên đối tác trong chương trình Thu nhập. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN CỦA BÊN ĐỐI TÁC TRONG CHƯƠNG TRÌNH THU NHẬP VÀ TUÂN THỦ CHÚNG. NẾU KHÔNG TUÂN THỦ ĐIỀU KHOẢN, GIAO DỊCH CỦA BẠN CÓ THỂ BỊ TỪ CHỐI. KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ THU NHẬP CỦA PAXFUL NẾU BẠN KHÔNG TUÂN THEO NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ĐỀ RA. NẾU VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN, PAXFUL CÓ THỂ KHÔNG THỂ HỖ TRỢ CHO BẠN QUY TRÌNH TRANH CHẤP ĐỂ KHÔI PHỤC LẠI TÀI SẢN.

Các khoản phí

Paxful sẽ luôn minh bạch về các mức phí của mình. Các mức phí sẽ được áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ của Paxful. Để biết thêm thông tin và cập nhật về các khoản phí quy đổi, vui lòng truy cập vào Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.

Tài khoản đạt yêu cầu và Khu vực tài phán bị hạn chế

Dịch vụ Thu nhập Paxful chỉ khả dụng với những người dùng đủ điều kiện. Paxful bảo lưu quyền cấm hoặc chỉnh sửa dịch vụ Thu nhập Paxful với bất cứ người dùng Paxful nào, và Bên đối tác trong dịch vụ Thu nhập có thể từ chối bất cứ giao dịch nào với bất cứ người dùng Paxful nào. Ngoài các Khu vực tài phán bị hạn chế như được nêu trong Phần 2.7 trong Điều khoản Dịch vụ, dịch vụ Thu nhập Paxful không khả dụng với người dùng đang cư trú tại Bang Texas hay bất cứ quốc gia hay bang nào bị cấm trong điều khoản dịch vụ của Bên đối tác trong chương trình Thu nhập.

KHÔNG BẢO HÀNH, TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN & CHẤP NHẬN RỦI RO

CÁC DỊCH VỤ PAXFUL ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "SẴN CÓ" MÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ SỰ CAM ĐOAN, KHUYẾN NGHỊ HAY ĐẢM BẢO NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG, NGẦM ĐỊNH HAY THEO PHÁP LUẬT. TRONG GIỚI HẠN CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, PAXFUL MIỄN TRỪ CỤ THỂ MỌI ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU, TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ/HOẶC KHẢ NĂNG KHÔNG VI PHẠM. PAXFUL KHÔNG KHUYẾN NGHỊ HAY ĐẢM BẢO RẰNG HOẠT ĐỘNG TRUY CẬP WEBSITE, BẤT CỨ NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ NÀO TRÊN WEBSITE SẼ CÓ TÍNH LIÊN TỤC, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI HAY HOÀN HẢO. PAXFUL KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO MỌI LỖI TRONG PHẦN MỀM HAY CÔNG NGHỆ CỦA BÊN THỨ BA, CŨNG NHƯ MỌI GIÁN ĐOẠN HOẶC THUA LỖ MÀ NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ CHỊU. DO ĐÓ, BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý SẼ KHÔNG DỰA TRÊN CÁC TUYÊN BỐ HAY THỎA THUẬN NGẦM KHÁC, DÙ LÀ BẰNG VĂN BẢN HAY LỜI NÓI, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP CÁC DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB. KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở NHỮNG ĐIỀU ĐÃ ĐỀ CẬP Ở TRÊN, BẠN THỪA NHẬN VÀ CHẤP NHẬN CÁC RỦI RO TỪ VIỆC SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN ĐẾN RỦI RO HỎNG HÓC PHẦN CỨNG, VẤN ĐỀ PHẦN MỀM, LỖI KẾT NỐI INTERNET, PHẦN MỀM ĐỘC HẠI, SỰ CAN THIỆP CỦA BÊN THỨ BA DẪN ĐẾN MẤT HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP TÀI KHOẢN HOẶC VÍ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG KHÁC, LỖI MÁY CHỦ HOẶC MẤT DỮ LIỆU. BẠN THỪA NHẬN VÀ CHẤP NHẬN RẰNG DÙ NGUYÊN NHÂN LÀ GÌ, PAXFUL SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI SỰ CỐ GIAO TIẾP, GIÁN ĐOẠN, LỖI, BIẾN DẠNG TÍN HIỆU HAY ĐỘ TRỄ TRONG GIAO TIẾP MÀ BẠN CÓ THỂ GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, PAXFUL, CÁC ĐẠI LÝ VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, HOẶC BẤT KỲ CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ, NHÂN VIÊN, CỐ VẤN, TƯ VẤN HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO CỦA HỌ ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM (A) CHO BẤT CỨ KHOẢN TIỀN LỚN HƠN GIÁ TRỊ TỔNG PHÍ MÀ BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG TRONG MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC KHI PHÁT SINH THUA LỖ HOẶC (B) CHO MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT LỢI NHUẬN, GIẢM GIÁ TRỊ HOẶC BỎ LỠ CƠ HỘI KINH DOANH, MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT MÁT, THIỆT HẠI, HỎNG HOẶC RÒ RỈ DỮ LIỆU HOẶC BẤT KỲ TÀI SẢN VÔ HÌNH NÀO KHÁC, HOẶC MỌI THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, VÔ HÌNH HAY NHỮNG TỔN THẤT KÈM SAU ĐÓ, DÙ LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI LẦM, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM KHÁCH QUAN HAY NGUYÊN NHÂN KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC TRÁI PHÉP WEBSITE HOẶC CÁC DỊCH VỤ HAY THỎA THUẬN NÀY, THẬM CHÍ NẾU CẢ NẾU MỘT NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA PAXFUL ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO HOẶC BIẾT HAY ĐÁNG RA PHẢI BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ, VÀ BẤT KỂ VIỆC KHÔNG CÓ BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐƯỢC ĐỒNG THUẬN HAY KHÔNG VỀ MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU CỦA NÓ,  NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG CỦA TÒA ÁN ĐƯỢC ĐƯA RA KHẲNG ĐỊNH RẰNG CÁC THIỆT HẠI ĐÓ LÀ KẾT QUẢ CỦA MỘT SƠ SUẤT RÕ RÀNG, LỪA ĐẢO, CỐ Ý SAI PHẠM HOẶC CỐ Ý VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA PAXFUL. MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI BỎ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH NGẪU NHIÊN HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI MANG TÍNH HỆ QUẢ, VẬY NÊN GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Bạn hiểu và đồng thuận rằng Paxful có vai trò là một một nhà cung cấp nền tảng cho dịch vụ Thu nhập của Paxful. Ngoài ra bạn cũng thừa nhận rằng Paxful không có quyền kiểm soát và cũng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các chương trình tạo lãi suất cơ bản do Bên đối tác trong chương trình Thu nhập cung cấp. Paxful không chịu trách nhiệm với bất cứ tổn thất nào xảy ra do lỗi của hợp đồng thông minh, các sự cố hack hoặc tạm ngừng, ngừng hoạt động hoặc chấm dứt kinh doanh, phá sản, tạm ngừng bất thường hoặc ngừng giao dịch của Bên đối tác trong chương trình Thu nhập, hoặc các rủi ro tiềm ẩn khác. Bạn đồng ý chịu tất cả các rủi ro liên quan tới nền tảng của Bên đối tác trong chương trình Thu nhập và tất cả tổn thất có thể xảy đến từ rủi ro trên. Nếu bạn phải chịu bất kỳ tổn thất nào do rủi ro nêu trên, bạn đồng ý rằng phần tiền bị phong tỏa tương ứng mà bạn thiệt hại trong tài khoản của mình sẽ bị tước đi trong phạm vi mức độ thiệt hại hoặc tổn thất.

Bạn đồng ý và chấp thuận rằng nếu bất cứ phần nào trong dịch vụ Thu nhập của Paxful được Paxful và Đối tác trong chương trình Thu nhập cung cấp không thể được truy cập hoặc bị gián đoạn vì những tình huống dưới đây thì Paxful không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào của bạn hoặc bất cứ bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất lợi nhuận trực tiếp, gián tiếp hoặc có thể xảy ra nào), các tình huống đó là:

  1. Đối tác trong chương trình Thu nhập tạm ngưng, gián đoạn, ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh của họ;
  2. Tạm dừng dịch vụ để bảo trì theo thông báo của Đối tác trong chương trình Thu nhập hoặc Paxful;
  3. Lỗi hệ thống trong việc truyền dữ liệu;
  4. Các tai nạn bất khả kháng hoặc các tai nạn khác do các trường hợp bất khả kháng, không thể tránh khỏi và không thể giải quyết được chẳng hạn như bão, động đất, sóng thần, lũ lụt, bệnh dịch, mất điện, chiến tranh, hỗn loạn, các hoạt động của chính phủ, các cuộc tấn công khủng bố, v.v.. dẫn đến việc Paxful hoặc nền tảng của Đối tác trong chương trình Thu nhập bị tạm ngừng;
  5. Lỗi dịch vụ, gián đoạn hoặc chậm trễ phát sinh do bị tấn công, vi rút máy tính, điều chỉnh hoặc lỗi kỹ thuật, nâng cấp trang web, các vấn đề về ngân hàng hoặc đóng cửa tạm thời do các quy định của chính phủ;
  6. Lỗi dịch vụ, gián đoạn, chậm trễ, không có phản hồi hệ thống hoặc phản hồi hệ thống bị trì hoãn do hệ thống máy tính vận hành nền tảng của Đối tác trong chương trình Thu nhập hoặc Paxful bị hỏng, bị lỗi hoặc không thể hoạt động bình thường;
  7. Các sự cố kỹ thuật bất thường mà đội ngũ kỹ thuật trong ngành ở thời điểm hiện tại không thể dự đoán hoặc giải quyết được;
  8. Lỗi hoặc sự trì hoãn của bất cứ bên thứ ba nào; hoặc
  9. Các thay đổi trong bất kỳ luật, quy định hiện hành hoặc lệnh của chính phủ.

Bạn cũng đồng ý và chấp thuận rằng các trường hợp trên nếu xảy ra có thể dẫn tới giao dịch bất thường, gián đoạn thị trường và các trường hợp bất thường khác, và Paxful bảo lưu quyền từ chối thực hiện giao dịch của bạn theo quyết định riêng của mình.