Bán Bitcoin bằng Chuyển khoản Ngân hàng lấy EUR — the best offer y can get

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người mua

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Jan 4, 2021
+1
HappyCodling353 đã viết:

fast enough

Dec 23, 2020
+1
MoreWalleye469 đã viết:

Good trade

Dec 4, 2020
+1
NovelTurtle143 đã viết:

nice trader

Nov 27, 2020
+1
haiko15 đã viết:

Always good trade with this seller

Nov 24, 2020
+1
Tapsa đã viết:

Great trader!

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.