Bán Bitcoin bằng Vàng lấy NGN — Oojo

Ibadan, Oyo State, Nigeria

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người mua

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Feb 8, 2021
+1
UltimateLegend đã viết:

good thanks

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.