Bán Bitcoin bằng MTN Mobile Money lấy XAF — Fast payment

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người mua

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Feb 1, 2021
+1
Posa237 đã viết:

Scarman don’t trust is the bad partenaire of transaction ! He have the flash back of deposit of Money in your wallet when you give he your number for the transport attention attention ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

Jan 22, 2021
+1
BITCOINLORDXXX đã viết:

I have not seen the payments 👿

Jan 18, 2021
+1
lalegende đã viết:

Je n'ai pas reçu mon argent pardon Envoi moi ça stp j'ai une urgence j'ai validé les bitcoin croyant que tu envoyer le message hors c'était un faux message de grâce envoi moi ca please please

Jan 11, 2021
+1
Cryptotrader10 đã viết:

Legit vendor

Jan 10, 2021
+1
LawfulFlounder186 đã viết:

Scammer

Câu trả lời từ JCT:
That is not true.

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.