Bán Bitcoin bằng Chuyển khoản Ngân hàng lấy EUR — BANKIA

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người mua

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Mar 20, 2021
+1
good_trade đã viết:

Good buyer, very fast payment!

Mar 18, 2021
+1
Lucasb186 đã viết:

Great, fast, reliable as always

Mar 16, 2021
+1
Matter25 đã viết:

Todo excelente muchas gracias

Mar 15, 2021
+1
Jordin2001 đã viết:

Trusted Trader!!

Mar 11, 2021
+1
stevcas91 đã viết:

rapido

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.