Bán Bitcoin bằng Chuyển khoản Ngân hàng lấy GBP — Any

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người mua

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Feb 26, 2021
+1
jaiye22 đã viết:

Good $

Feb 12, 2021
+1
Stallion225 đã viết:

Fast transaction. I recommend

Jan 26, 2021
+1
fabersp đã viết:

Excellent trader!

Nov 26, 2020
+1
Rujad đã viết:

good communication

Nov 25, 2020
+1
Cam2711 đã viết:

Quick payment, no issues. Thanks

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.