Mua Bitcoin với Chipper Cash bằng KES — Chipper cash only

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Apr 6, 2021
+1
Mikelstar đã viết:

GREAT

Mar 24, 2021
+1
Constance_ đã viết:

Perfect!
Super fast. Will definitely repeat trade.

Mar 21, 2021
+1
Cherobaby đã viết:

Swift

Feb 22, 2021
+1
Ali_Aor đã viết:

Great

Feb 22, 2021
+1
MustDingo720 đã viết:

Great

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.