Bán Bitcoin bằng Chuyển khoản Ngân hàng lấy NGN — Complete payment assured

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người mua

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Jan 29, 2021
+1
Dudumikhize đã viết:

Don’t learn the take people’s BTC without paying...he is not a good vendor please beware of him

Nov 16, 2020
+1
CrispHuman đã viết:

fast

Jun 28, 2020
+1
Baalepaul đã viết:

Fast

Jun 22, 2020
+1
fikayomi888 đã viết:

Valid and trusted

Jun 22, 2020
+1
Magiclove2434 đã viết:

Nice

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.